AngularJS Programmer

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora ⚔️ bojovníka ochotného pasovať sa 💪 aspoň 6 mesiacov s AngularJS na doménovo veľmi zaujímavom zahraničnom projekte pre oblasť špičkovej meracej laboratórnej a priemyselnej techniky v Bratislave.

Internal ID 200217B
Name of position AngularJS Programmer
Anticipated amount of performance 4900 to 5200 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.04.2020 - 30.09.2020
Start of project 01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • údržba a rozširovanie front-end [AngularJS 1.x] funkcionality modulov existujúcich produktov (embedded systemov) a vývoj nových funkčných častí monitorovania a kontroly produktovej kvality pre oblasť spičkovej priemyselnej meracej techniky
 • údržba, debugging, bug-fixing a rozvoj funkcionality modulov postavených na JavaScript-e/HTML5
 • zlepšovanie procesnej a programátorskej kvality riešenia
 • príprava unit testov
 • spolupodieľanie sa na code reviews
 • spolupráca v malom agilnom tíme vývojárov [1-2 vývojári]
 • analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov
 • riešenie problémov
 • spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE

Requirements

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť AngularJS 1.x
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • skúsenosti s vývojom väčších SPA (single-page applications)
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript
 • znalosť niektorého z buildovacích nástrojov pre JS (Webpack/NPM/Yarn/Gulp/Grunt/Bower/Babel/...)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom

 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (Scrum, Lean, Kanban, ...)
 • výhodou: znalosť JS knižnice D3.js
 • výhodou: skúsenosti s Node.js (ExpressJS, Sequelize)
 • výhodou: skúsenosti s package management systémom Bower
 • výhodou: skúsenosti s Gulp.js/Grunt.js
 • výhodou: skúsenosti s CoffeeScript-om
 • výhodou: skúsenosti s protokolom Web Socket
 • výhodou: skúsenosti s preprocesorom LESS (CSS)
 • výhodou: skúsenosti so štandardmi SVG/Canvas
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume or you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include. There is also an option to download Slovak, English or German CV template at the end of the article.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 520 €!