Application Admin

Offer is open

Basic information

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Aplikačného administrátora na zaujímavý, dlhodobý, medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Internal ID 201020A
Name of position ⚙️ Application Admin
Anticipated amount of performance 3500 to 4300 € monthly
Workplace Slovak Republic / Off-site
Term of performance 02.11.2020 - 30.04.2021
Start of project 02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • spolupráca v medzinárodnom [SK-CH-IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na správe a údržbe card processing riešenia v prevádzkovom režime 24/7 
 • zodpovednosť za nasadzovanie a automatizáciu nasadzovania releasov, datafix-ov a hotfix-ov na prostredia
 • správa a konfigurácia aplikačných serverov
 • monitoring aplikácií a logov (aplikačných, serverových)
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné)
 • spolupráca v tíme pri riešení problémov na prostrediach a v správe aplikácií (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.)
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.)
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development, QA tímy)
 • spolupodieľanie sa na systéme pohotovostných služieb (na telefóne)
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office)
 • občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 

Requirements

 • prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora
 • skúsenosti s aplikačnou administráciou, resp. adminstráciou aplikačných serverov
 • skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix
 • skúsenosti so servermi Oracle a MS SQL
 • skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio)
 • skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm)
 • záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov)
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)
   
 • výhodou: znalosť niektorého z continuous integration nástrojov (napr. Jenkins, Bamboo)
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (napr. Maven)
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)
 • výhodou: skúsenosti s UML
 • výhodou: skúsenosti s prácou v doméne payment (card) industry
 • výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka

 • zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 430 €!