Fullstack .NET Core Programmer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Fullstack .NET Core programátora na zahraničný OFF-SITE projekt pre finančný sektor.

Internal ID 201022A
Name of position Fullstack .NET Core Programmer
Anticipated amount of performance 4400 to 4900 € monthly
Workplace Slovak Republic / Off-site
Term of performance 01.11.2020 - 31.10.2021
Start of project 02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation 1 - 2 roky s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením
 • vývoj front-end aj back-end častí aplikácie a správa veľmi komplexných dát nad obrovskou databázou
 • projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta
 • po COVID-19 pandémií je možná spolupráca v režime: 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týžden ON-SITE Bratislava
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime

Requirements

 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET Core na MS platformách
 • pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • pokročilé skúsenosti s MS SQL databázami
 • pokročilá znalosť dizajn patternov
 • skúsenosti s implementáciou autorizácie a autentifikácie (OAuth 2.0, OpenID)
 • skúsenosti s micro-service architektúrou
 • skúsenosti s MS Azure (alebo iným cloud riešením: AWS, Google Compute Engine,...)
 • znalosť konceptu vývoja Test Driven Design
 • znalosť ORM Entity Framework
 • záujem o full-stack vývoj ako B-E tak aj F-E častí systémov 
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, ...)
 • skúsenosti s prácou v agilnom tíme
   
 • veľkou výhodou: skúsenosti s bankovými connectormi v Anglicku
 • výhodou: skúsenosti s F-E vývojom v Angular 2+ a/alebo ReactJS
 • výhodou: skúsenosti s B-E vývojom v NodeJS (ExpressJS, NestJS,..)
   
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč