ICT Analyst

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť mobile bankovníctva do Bratislavy.

Internal ID 170712A
Name of position ICT Analyst
Anticipated amount of performance 4800 to 5100 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 07.08.2017 - 07.06.2018
Start of project 07.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Employment type trade licence or s.r.o (Limited liability company)

Respond to the job offer

Job description

 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • spolupráca v mladom, medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu

Requirements

 • min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika,
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti (preferované oblasti:Front-End aplikácie, distribučné kanály, pobočkové procesy, DMS)
 • schopnosť pripraviť komplexné návrhy riešenia a skúsenosti s vedením tímu
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s návrhom a implementáciou riešení pri zavádzaní DMS
 • skúsenosti s implementáciou biometrického podpisovania dokumentácie
 • skúsenosti s digitalizáciou pobočkových procesov v komplexnom prostredí
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj)

 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti