JAVA Back-End Programmer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Internal ID 190110D
Name of position JAVA Back-End Programmer
Anticipated amount of performance 4800 to 5400 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 18.03.2019 - 18.09.2019
Start of project 18.03.2019 - 01.05.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA 8 s využitím Spring ekosystému
 • spolupráca na vývoji back-endu pre rôzne finančné produkty s vysokým dôrazom na bezpečnosť
 • tímová spolupráca na vývoji s ďalšími krajinami
 • spolupráca v medzinárodnom kolektíve

Requirements

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (patterny/anti-patterny, testovateľnosť kódu,...)
 • pokročilé znalosti ekosystému Spring (Boot, JPA, Security, Data, Integrations, Cloud)
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), Microservices
 • výhodou: skúsenosti s autentifikáciou a autorizáciou
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v prostredí asynchrónnej komunikácie a distribuovaných systémov
 • výhodou: skúsenosti s Docker
 • výhodou: skúsenosti s Kibana a Elastic search
 • výhodou: skúsenosti s platformou OpenShift
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v Kotlin
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v Scala
 • výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka
 • výhodou: skúsenosti s MySQL a/alebo MongoDB
 • výhodou: skúsenosti s knižnicou Liquibase
 • výhodou: základná znalosť nástroja Camunda BPM
 • výhodou: skúsenosti s používaním developerských nástrojov: Intellij Idea, Gitflow, Bitbucket, SonarQube, Maven, Enterprise Architect, Swagger
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Bamboo / Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč