Java Back-End Programmer

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java Back-End programátora na veľmi dlhodobý, technologicky zaujímavý projekt z oblasti poisťovníctva do Bratislavy.

Internal ID 200220C
Name of position Java Back-End Programmer
Anticipated amount of performance 5300 to 5900 € monthly
Workplace Austria / Viedeň / OffSite
Term of performance 04.05.2020 - 31.10.2021
Start of project 04.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 18 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • kooperácia na vývoji a rozvoji master korporátneho poisťovacieho systému 
 • spolupráca na migrácii časti riešenia medzi internými platformami (geograficky, z AT do CZ)
 • spolupráca s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
 • úvodné zaškolenie (OnBoarding) do projektu vo Viedni (FullTime ON-SITE 5 dní/týždeň) v rozsahu potrebnom podľa seniority a skúseností - približne 2 mesiace
 • po zaškolení možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Viedeň) a 2 dni/týždeň OFF-SITE

Requirements

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (Java EE)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)

 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v Javascripte a/alebo Typescripte
 • výhodou: skúsenosti s CSS, Less a/alebo Bootstrap
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume or you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include. There is also an option to download Slovak, English or German CV template at the end of the article.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 590 €!