Java Back-End Programmer

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme back-end ☕ Java programátora na zaujímavý, dlhodobý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

 JAVA  JAVA BACKEND

Internal ID 200730A
Name of position ☕ Java Back-End Programmer
Anticipated amount of performance 4900 to 5800 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 17.08.2020 - 28.02.2021
Start of project 17.08.2020 - 31.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • spolupráca na vývoji nového webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií
 • vývoj sa opiera o architektonické architektonické koncepty (Microservices + JAVA 11)
 • spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • spolupráca a pravidelná/potrebná komunikácia s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme (SCRUM)
 • dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME, ON-SITE [Bratislava]
 • OFF-SITE [home-office] SETUP spolupráce je možný po cca. pol roku vzájomnej spolupráce

Requirements

 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA 8+
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, ...)
 • skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s PostgreSQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)

 • výhodou: skúsenosti so Spring-om (Spring Boot, Spring Cache, Spring Security)
 • výhodou: skúsenosti s konceptom Microservices architektúry
 • výhodou: skúsenosti s Apache Kafka
 • výhodou: praktické skúsenosti s Kubernetes
 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 580 €!