Java/C#.NET Backend Developer

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java/.NET backend programátora na zaujímavý medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Internal ID 201111B
Name of position Java/C#.NET Backend Developer
Anticipated amount of performance 5500 to 5900 € monthly
Workplace Slovak Republic / Off-site
Term of performance 01.12.2020 - 31.05.2021
Start of project 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na rozvoji back-end funkcionality riešenia na správu a spracovanie platobných transakcií 
 • vývoj sa opiera o najnovšie architektonické koncepty (Microservices)
 • spolupráca v agilnom tíme
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
 • spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office)
 • po COVID-19 situácií možné občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 

Requirements

 • min. 3-ročná aktívna projektová skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8+)
 • min. 2-ročná aktívna projektová skúsenosť s programovaním v C# .NET
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť JSON
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • skúsenosti s vývojom aplikácii na AS Tomcat, Weblogic 
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)
 • skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins
 • skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio)
 • skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm)
 • záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov)
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)

 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: skúsenosti s vývojom aplikácií v oblasti payment (card) industry
 • výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 590 €!