JS Fullstack Programmer, 210202B | Job offer | TITANS freelancers

JS Fullstack Programmer

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS full-stack programátora na zaujímavý dlhodobý OFF-site projekt z oblasti farmaceutického priemyslu.

AngularReactJSHTML CSS JSMongoDB

Internal ID 210202B
Project Title JS Fullstack Programmer
Average Rating 5400 to 6000€ monthly
Location OffSite
Term 01.03.2021 - 31.12.2021
Project Start Day 01.03.2021 - 31.03.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration 10 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • spolupráca na vývoji rozsiahleho webového riešenia z oblasti farmaceutického priemyslu
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu
 • integrácia front-end, back-end elementov
 • tvorba re-usable kódu a knižníc pre ďalšie využitie v budúcnosti
 • zodpovednosť za optimalizáciu riešenia pre maximálnu rýchlosť a škálovatelnosť
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca v SETUP-e: po úvodnom zaškolení (OnBoarding) v rozsahu 2-3 týždne v Mníchove (DE) je možný full-time, off-site (home-office) 

Project Requirements

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií
 • veľmi pokročilé skúsenosti s frontend-side JS programovaním (Angular2+, ReactJS, Redux, React Native, Nginx)
 • výborná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT, Swagger)
 • pokročilé skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3
 • pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií
 • skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility
 • praktické skúsenosti s konceptom responzívneho dizajnu
 • pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy)
 • pokročilá znalosť SQL a NoSQL databázových enginov (MySQL, MongoDB)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, VSTS,, ...)
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom

 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, Slack...)
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s implementáciou HL7 štandardov 

 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Language skills

 • English - fluent

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 580 €!