JS TypeScript Programmer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS TypeScript programátora na dlhodobý, technologicky veľmi zaujímavý projekt pre oblasť eHealthcare do Bratislavy.

Internal ID 201006B
Name of position JS TypeScript Programmer
Anticipated amount of performance 4600 to 5200 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 19.10.2020 - 31.12.2021
Start of project 19.10.2020 - 31.10.2020, full-time, on-site
Term of allocation 12+ mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • spolupráca na vývoji nového webového riešenia pre novú platformu poskytujúcu služby z oblasti zdravotníctva a eHealthcare 
 • vývoj SW modulov a služieb v technológii Typescript
 • integrácia SW riešenia na cloudovú infraštruktúru (AWS)
 • analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov
 • participácia na code reviews
 • práca s najnovšími web technológiámi - AWS (Beanstalk, EC2, RDS, S3, ELB, CloudWatch, CloudFront), Keycloak, Kong, CI/CD (AzureDevops)
 • dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v čiastočnom OFF-SITE [home-office] režime

Requirements

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s TypeScript-om 
 • výborná znalosť JS, HTML5, SCSS, ES6+
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)
 • znalosť PostgreSQL

 • výhodou: znalosť Node.js
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
   
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie