Lead Test Manager

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného lídra Test manažérov na zaujímavý a komplexný projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Internal ID 201015A
Name of position Lead Test Manager
Anticipated amount of performance 6000 to 7000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava / Off-site
Term of performance 01.11.2020 - 30.04.2022
Start of project 02.11.2020 - 01.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 18 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • vedenie tímu (20+) testerov a (3-5) test manažérov + celková koordinácia testovacej fázy rozsiahleho streamu (viacerych) projektov
 • priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov
 • zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka
 • koordinácia práce zvereného test tímu ako i test tímov subdodávateľov
 • koordinácia analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami
 • komunikácia s vrcholovým manažmentom banky a reportovanie stavu projektového streamu stakeholder-om (predstavenstvu banky)
 • eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti
 • spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu
 • zodpovednosť za stav, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované
 • zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky
 • zodpovednosť za sledovanie stavu deployment-u fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach
 • podpora interných klientov v priebehu testovania
 • SETUP: 4 dni/týždeň ON-SITE: Bratislava + 1 deň/týždeň HOME-OFFICE
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca prevažne v OFF-SITE [home-office] režime

Requirements

 • min. 5-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra
 • min. 2-ročné skúsenosti s vedením tímu Test manažérov
 • pokročilé skúsenosti s riadením medzinárodných projektov v roli Test manažéra a/alebo Projektového manažéra
 • pokročilé skúsenosti s vedením projektov bankových systémov a ich testovania z pozície Test manažéra a/alebo Projektového manažéra
 • pokročilé skúsenosti s definovaním testovacej stratégie, test plánov a testovacej metodiky zverených projektov
 • pokročilé skúsenosti s koordináciou / vedením tímov testerov a/alebo test manažérov
 • skúsenosti s vedením off-site (a/alebo off-shore) projektov
 • skúsenosti s koordináciou prípravy a realizáciou testovania
 • skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov
 • skúsenosti s reportovaním predstavenstvu a/alebo vrcholovému manažmentu spoločnosti
 • pokročilé znalosti bankovníctva, bankových procesov a produktov
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • znalosť testovacieho procesu a testovacích metód (integračné testovanie, UAT testovanie,...)
 • znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management)
 • znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni (slovom aj písmom)

 • veľkou výhodou: skúsenosti s vedením transformačného projektu
 • výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 700 €!