Manual Tester

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme skúseného testera na zaujímavý projekt v bankovom sektore do Bratislavy.

Integration Testing

Internal ID 201015B
Name of position Manual Tester
Anticipated amount of performance 2800 to 3200 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava / Off-site
Term of performance 31.10.2020 - 31.05.2021
Start of project 02.11.2020, full-time, on-site / off-site
Term of allocation 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • zodpovednosť za testovanie softvérového riešenia
 • spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa
 • spolupráca s test manažérom a testermi Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa
 • dodržiavanie pracovných postupov OT a podmienok dohodnutých v stratégii testovania pre úverový program
 • návrh testovacích prípadov, scenárov, zadefinovanie podmienok a parametrov pre testovanie
 • výkon funkčných akceptačných testov u dodávateľa softvérového riešenia a systémových integračných testov
 • výkon regresného testu pred spustením produkčnej prevádzky
 • vyhľadávanie testovacích dát a kontrola dát v databázach
 • výkon testov frontendových a backendových softvérových systémov a ich integrácií 
 • identifikovanie, analyzovanie, evidovanie zistených chýb
 • vykonávanie opätovného testovania zistených chýb a nedostatkov
 • poskytovanie súčinnosti pri riadení a výkone záťažových, bezpečnostných a užívateľských akceptačných testov
 • zabezpečenie kvality IT testovania, tzn. výkon všetkých test prípadov uvedených v test pláne,  poukázanie na chyby, tak aby neboli zanesené kritické/závažné chyby do UAT a do PROD prostredia
 • pravidelný reporting konkrétnej Objednávateľom poverenej Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežne ukladanie materiálov, výsledkov testov (test protokoly), reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa
 • zdieľanie získaných vedomostí s internými testermi Objednávateľa
 • práca v režime 80% Off-site (4-krát týždenne Off-site, 1-krát týždenne On-site)

Requirements

 • min. 3-ročná aktívna prax v oblasti manuálneho testovania
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • pokročilé skúsenosti s Regresnými, Smoke a ďalšími typmi testovania
 • praktické skúsenosti s prípravou testovacích dát XML, SQL
 • praktické skúsenosti s testovaním SOAP UI rozhraní
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (JIRA)

 • výhodou: ISTQB certifikát
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 320 €!