Network DevOps Specialist

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network automation špecialistu / DevOps špecialistu so skúsenosťami s network konfiguráciou na dlhodobý OFF-SITE projekt pre #TELCO sektor.

Network Automation

Internal ID 201019B
Name of position ⚙️ Network DevOps Specialist
Anticipated amount of performance 4400 to 5000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Off-site
Term of performance 02.11.2020 - 30.06.2021
Start of project 02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation 8 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie sieťovej infraštruktúry podľa DevOps princípov
 • administrácia, konfigurácia a troubleshooting sietí postavených na CISCO a JUNIPER produktoch
 • participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení
 • automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh pre sieťové komponenty, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code"
  • automatizované buildovanie releasov a release manažment na unix-based prostrediach
  • performance tuning
  • kontainerizácia
  • konfigurácia
  • troubleshooting
 • správa sietí a zefektívňovanie využitia jej zdrojov
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • On-Call support rotujúci v tíme
 • komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK/CZ) tímu a interným zákazníkom
 • spolupráca na projekte v režime: OFF-SITE [HOME-OFFICE]
 • v prípade záujmu možná dlhodobá spolupráca (v režime kvartálneho predlžovania objednávok)
 • po COVID-19 pandémií možné cestovanie v rámci Európy na stretnutia s členmi medzinárodného tímu (cca 1x za mesiac)

Requirements

 • min. 3-ročná prax na pozícii Network a/alebo DevOps špecialistu
 • min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom sietí
 • skúsenosti s IaC (Infrastructure as a Code) princípmi, manažmentom a administráciou
 • skúsenosti s administráciou, konfiguráciou a troubleshooting-om sietí
 • pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash a/alebo Python
 • skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…)
 • skúsenosti s administráciou Docker a Kubernetes
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)
 • skúsenosti s cloudovými platformami (napr. OpenStack, Openshift, Private Cloud, AWS, Azure,...)
   
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: skúsenosti s Gitlab CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
   
 • chuť učiť sa nové veci
 • zodpovednosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you.
You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 500 €!