PHP Programmer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu PHP Programátora na zaujímavý projekt do Bratislavy.

Internal ID 160318A
Name of position PHP Programmer
Anticipated amount of performance 3400 to 3800 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 28.03.2016 - 30.05.2016
Start of project 04.04.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 2 mesiace s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • Participácia na vývoji novej časti webového enterprise riešenia (skladajúceho sa z viacerých celkov/modulov) na strane Back-End-u.
 • Implementácia časti navrhnutého riešenia (na zelenej lúke).
 • Rozširovanie funkcionality existujúcich častí a zabezpečenie ich komunikácie.
 • Vývoj primárne na strane back-endu.
 • Spolupráca na vývoji v agilnom tíme o veľkosti 3-5 ľudí.

Requirements

 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP
 • skúsenosti s participáciou na vývoji enterprise webového riešenia
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP)
 • znalosť relačných databáz, znalosť MySQL (ideálne MariaDB)
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s vývojom v rámci tímu
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)

 • výhodou: znalosť CMS Wordpress
 • výhodou: znalosť SugarCRM
 • výhodou: skúsenosti s niektorým PHP ORM (Doctrine, PHPixie, Propel, FuelPHP, Rocks, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť