ReactJS FE Developer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme ReactJS frontend programátora/tech leader-a na zaujímavý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Internal ID 200204A
Name of position ReactJS FE Developer
Anticipated amount of performance 3800 to 4500 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 10.02.2020 - 31.01.2021
Start of project 10.02.2020 - 15.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • dlhodobá spolupráca na rozvoji front-end funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti TELCO
 • kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov
 • rozvoj funkcionality (budúceho európskeho) riešenia
 • vývoj responzívneho používateľského rozhrania s použitím technológií React / React Union naprieč rôznymi webovými prehliadačmi a zariadeniami
 • tvorba kódu na základe dodaných UI dizajnov alebo prototypov
 • analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru
 • implementácia riešenia tak, aby spĺňalo požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonu a bezpečnosti
 • spolupráca s Java developermi (portál, FE, BE), IT dizajnérmi, grafickými dizajnérmi

 • vytvorenie flexibilnej a dobre štruktúrovanej architektúry
 • definovanie a rozvíjanie vývojových štandardov a vzorov
 • budovanie komponentov a knižníc použiteľných aj v budúcnosti
 • podielanie sa na príprave detailných technických návrhov a akceptácií technických riešení a dizajnov
 • vytváranie a rozdelovanie implementačných úloh členom v tíme
 • vedenie a rozvíjanie ostatných členov v tíme
 • dohliadanie na kvalitu kódu, code reviews

Requirements

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s ReactJS frameworkom a princípmi na tvorbu webových aplikácií
 • pokročilá znalosť RESTful API
 • skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • pokročilá znalosť HTML/CSS/DOM/TypeScript
 • znalosť buildovacích nástrojov pre JS (Webpack/Yarn/Gulp/Grunt/Bower/Babel/NPM ...)
 • skúsenosti s používaním niektorého z versioning systému (Git/Mercurial/Bazaar/SVN ...)
 • skúsenosti s vývojom nad aplikačnými servermi (Tomcat/JBoss/WebSphere/Weblogic ...)

 • výhodou: skúsenosti s Flux/Redux
 • výhodou: skúsenosti s React Union
 • výhodou: znalosť Java + Java EE/Spring
 • výhodou: skúsenosti s WebComponents (Stencil)
 • výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language)
 • výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes)
 • výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...)
 • výhodou: skúsenosti s Linux-om
 • výhodou: skúsenosti z TELCO sektora
 • záujem o dlhodobú spoluprácu

 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie