SCALA Programmer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA programátor na technologicky zaujímavý a inovatívny medzinárodný projekt pre sektor cestovného ruchu (lodná doprava) v Bratislave.

Internal ID 190318A
Name of position SCALA Programmer
Anticipated amount of performance 4700 to 6000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.04.2019 - 01.01.2020
Start of project 01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation 9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Employment type trade licence or s.r.o (Limited liability company)

Respond to the job offer

Job description

 • vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage)
 • spolupráca na prevratnom inovatívnom riešení v segmente lodnej prepravy
 • [reactive/functional] vývoj back-end časti systému v SCALA
 • spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: back-end (SCALA) programátori, front-end (JS) programátori, SCRUM Master
 • spolupráca s front-end tímom (AngularJS)
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týžden ON-SITE + 1 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)

Requirements

 • min. 2-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA
 • výborna znalosť princípov funkcionálneho programovania
 • skúsenosti s framework-om Play / Slick
 • skúsenosti s toolkit-om Akka
 • znalosť relačných databáz
 • skúsenosti s Oracle DB
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber)
 • výhodou: skúsenosti s Node.js
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov
 • výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop
 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč