Senior Front-End Programmer

Offer is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Senior Front-End programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny, projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Internal ID 190604B
Name of position Senior Front-End Programmer
Anticipated amount of performance 4100 to 4800 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 01.08.2019 - 31.07.2020
Start of project 01.08.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Employment type trade licence or s.r.o (Limited liability company)

Respond to the job offer

Job description

 • spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS
 • vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahleho projektu
 • tvorba návrhu, dizajnu a implementácie riešení
 • integrácia F-E elementov na server-site logiku
 • optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií
 • implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát
 • dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí
 • po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]

Requirements

 • min. 3-ročné skúsenosti s Javascriptom a/alebo Typescriptom
 • pokročilá znalosť framework-om ANGULAR 2/4/5/6
 • pokročilá znalosť JavaScript-u
 • pokročilá znalosť TypeScript-u a ES2015 a ES2016
 • pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy)
 • pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS)
 • znalosti dizajn patternov a anti-patternov
 • základná znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií
 • základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov
 • základná znalosť web markup-ov
 • znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await)
 • skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...)
 • záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov)
 • komunikačná znalosť anglického jazyka

 • výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

Are you interested?

If you are interested in a job offer, click the button "RESPOND TO THE JOB OFFER" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Please prepare the CV in line with our template (English CV template, Slovak CV template, German CV template) or any similiar template (e.g. Europass) in the .DOCX, .DOC, .RTF or .ODT format.

If your CV meets the job requirements, we will contact you by phone.

Respond to the job offer

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the job is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our position, we will pay you a reward of 480 €!