Senior Project Manager

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného projektového manažéra na zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti TelCo do Bratislavy.

Internal ID 200205A
Name of position Senior Project Manager
Anticipated amount of performance 5000 to 6000 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 20.02.2020 - 30.06.2020
Start of project 20.02.2020, full-time, on-site
Term of allocation 4 mesiace s možnosťou predĺženia

Respond to the job offer

Job description

 • riadenie dodania požiadavky počas celého trvania projektu
 • sledovanie a priraďovanie projektových úloh
 • zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu
 • podpora analýzy biznis požiadaviek
 • príprava plánu dodania požiadavky za všetky zúčastnené systémy
 • koordinácia projektového tímu
 • spolupráca s IT architektom pri návrhu IT riešenia požiadavky s prihliadnutím na cieľovú architektúru, dostupné zdroje a časový plán
 • zabezpečenie rozvinutia architektonického návrhu na detailné technické riešenie
 • kapacitné plánovanie jednotlivých úloh s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov
 • úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí, právnym oddelením, školiacim centrum tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • zabezpečenie efektívnosti a kvality výstupov spolupracujúcich tímov

Requirements

 • min. 5-ročná aktívna (projektová) prax s riadením IT projektov
 • projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...)
 • projektové skúsenosti s waterfall riadením projektov
 • skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...)
 • znalosť kompletného cyklu SW vývoja
   
 • výhodou: skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI)
 • výhodou: skúsenosti z IT projektov v oblasti TelCo
 • výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť