UX/UI Designer

Position successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného UX/UI dizajnéra na zaujímavý TELCO projekt v Bratislave.

Internal ID 190523A
Name of position UX/UI Designer
Anticipated amount of performance 3900 to 4200 € monthly
Workplace Slovak Republic / Bratislava
Term of performance 03.06.2019 - 30.11.2019
Start of project 03.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Employment type trade licence or s.r.o (Limited liability company)

Respond to the job offer

Job description

 • rozvoj zákazníckeho portálu a s ním spojených interných obrazoviek a CRM systému
 • zozbieranie požiadaviek od používateľov
 • tvorba grafických návrhov a prototypov nových aplikácii a web stránok
 • práca s existujúcimi design guidelines, prípadne ich úprava a rozvoj
 • tvorba wireframe-ov
 • tvorba používateľských scenárov
 • tvorba nových grafických prvkov
 • testovanie navrhnutých dizajnov s používateľmi
 • udržiavanie konzistentnosti grafických prvkov pri nových návrhoch s existujúcimi
 • spolupráca na projekte v rozsahu 128 hodín / mesiac, tzn. 80%ná alokácia = 16 MD / mesiac 
 • RATE-ové ohodnotenie v intervale 195 - 210 EUR / 1 MD pri celkovej mesačnej alokácii v rozsahu cca. 16 MD (80%ná alokácia)
 • spolupráca možná v kombinovanom SETUPe: On-Site/Off-Site v rozsahu podľa dohody na projekte

Requirements

 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s návrhom a dizajnom mobilných a webových aplikácii
 • skúsenosť s vývojom webových aplikácii a interných CRM systémov
 • skúsenosť s BPMN - čítanie procesných modelov, ktoré sú podkladom pre proces a tvorbu UX
 • znalosť tvorby grafických návrhov a dizajnov
 • skúsenosti s design-ovaním jednoduchých, moderných, intuitívnych workflow a obrazoviek pre interné procesy
 • dobrá znalosť prototypovacích nástrojov Axure RP
 • pokročilá znalosť nástrojov Illustrator, Photoshop, Sketch, OmniGraffle alebo iných grafických a wireframe-ingových nástrojov
 • pokročilá znalosť s vytváraním wireframe-ov, storyboards, user flows, process flows a site maps
 • dobrá znalosť anglického jazyka slovom i písmom

 • výhodou: znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie