Angular Programmer, 210408B | Project | TITANS freelancers

Angular Programmer

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Angular programátora na zaujímavý, dlhodobý OFF-SITE projekt z oblasti poisťovníctva.

AngularHTML CSS JAVASCRIPT

Internal ID210408B
Project TitleAngular Programmer
Average Rating 4800 to 5200€ monthly
LocationOff-site / Nitra
Term26.04.2021 - 31.12.2021
Project Start Day26.04.2021, full-time, off-site
Project Duration8 mesiacov s možnosťou predĺženia

Project Description

 • spolupráca na vývoji nového front-end webového riešenia komplexného poisťovacieho systému
 • vývoj na strane front-end-u v technológii ANGULAR 8+
 • spolupráca s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme
 • spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
 • dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME, OFF-SITE s občasným (1x za 3-4 týždne) dochádzaním do Nitry
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Project Requirements

 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v Angulari 6+
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s vývojom enterprise riešení
 • výborná znalosť JavaScript ES6+, TypeScript
 • výborná znalosť CSS/LESS
 • znalosť Bootstrap-u
 • znalosť SQL a DB princípov
 • znalosť XML
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • výhodou: skúsenosti s programovaním v JAVA
 • výhodou: skúsenosti so Spring-om (microservices)
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence)
 • výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat

 • zodpovednosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Language skills

 • English - fluent

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 520 €!