⚙️ Application [L2/L3] Admin, 211005A | Project | TITANS freelancers

⚙️ Application [L2/L3] Admin

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora [L2/L3] na dlhodobý projekt v oblasti bankovníctva v Bratislave.

application support

Internal ID 211005A
Project Title ⚙️ Application [L2/L3] Admin
Average Rating 4600 to 5400€ monthly
Location Off-site / Bratislava
Term 18.10.2021 - 30.04.2022
Project Start Day 18. 10. 2021 - 1. 12. 2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration 6-15 mesiacov s možnosťou predĺženia

Project Description

 • zodpovednosť za údržbu, dostupnosť a podporu:
  • aplikačných prostredí na L2 úrovni
  • transakčného systému na úrovni L3 technického vlastníka (po zaškolení)
 • administrácia, správa, konfigurácia a optimalizácia aplikačných serverov
 • automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh:
  • automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach
  • performance tuning
  • konfigurácia
  • troubleshooting
  • hot fixing prostredí
  • správa používateľských oprávnení/účtov (UAM) v rozsahu návrhu, správy a úprav rolí a oprávnení
 • analýza aplikačných a systémových logov
 • monitorovanie aplikácií v prostrediach a dohľad nad ich prevádzkou
 • identifikácia, analýza, riešenie a/alebo delegácia vzniknutých incidentov a problémov
 • komunikácia v anglickom jazyku s členmi medzinárodného (avšak prevažne SK) tímu a interným zákazníkom
 • dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho/polročného predlžovania objednávok
 • spolupráca v režime: 
  • počas úvodného zaškolenia (1-4 týždne): kombinácia ON-SITE [Bratislava] / OFF-SITE podľa dohody (približne 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň OFF-SITE)
  • po zaškolení: flexibilný režim ON-SITE [Bratislava] / OFF-SITE podľa preferencií freelancera (možný aj úplný OFF-SITE)

Project Requirements

 • min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného (a/alebo Systémového) administrátora
 • skúsenosti s: 
  • investigáciou aplikačných incidentov a root cause analýzou
  • monitoringom aplikácií a/alebo infraštruktúry
  • využitím logovacích nástrojov a čítaním logov aplikácií
  • hybrid-cloud infraštruktúrou 
  • PaaS (Platform as a Servise) riešeniami
 • pokročilá znalosť aspoň jedného skriptovacieho jazyka (Bash, Python,...)
 • prehľad v komunikačných protokoloch a topológiách sietí
   
 • výhodou: znalosť aspoň jedného programovacieho jazyka (ideálne JAVAGroovy a/alebo JavaScript)
 • výhodou skúsenosti s:
  • ticketovacími nástrojmi a spracovaním incidentov/problémov v nich (JIRA, HP SM,...)
  • analýzou kódu aplikácií (ideálne JAVA a/alebo Groovy)
  • administráciou Linux-based systémov (ideálne RedHat a/alebo CentOS)
  • administráciou aplikačných serverov JBoss (v standalone aj domain móde)
  • systémami s vysokou dostupnosťou (High Availability)
  • CI/CD nástrojmi (ideálne Jenkins a Gitlab)
  • agilným spôsobom vývoja softvéru
    
 • asertivita a odolnosť voči stresu
 • zodpovednosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 540 €!