☁ Azure DevOps Engineer, 210913D | Project | TITANS freelancers

☁ Azure DevOps Engineer

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure DevOps špecialistu na veľmi zaujímavý a dlhodobý medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť bankovníctva.

Azure Data Cloud

Internal ID 210913D
Project Title ☁ Azure DevOps Engineer
Average Rating 5400 to 6000€ monthly
Location OFF-SITE / Bratislava
Term 01.11.2021 - 01.11.2022
Project Start Day 01.11.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration 12 mesiace s možnosťou predĺženia

Project Description

 • zodpovednosť za migráciu on-premise dát do Azure
 • spolupráca na tvorbe CI/CD pipeline na Azure DevOps a Kubernertes
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu
 • počas 🦠 COVID-19 pandémie možná spolupráca v režime úplného OFF-SITE
 • po 🦠 COVID-19 pandémií spolupráca podľa dohody na projekte v režime 1x za mesiac ON-SITE [Bratislava], alebo 1x obtýždeň ON-SITE [Bratislava]

Project Requirements

 • min. 3-ročné skúsenosti s nástrojom Azure DevOps
 • pokročilé znalosti skriptovania v PowerShell
 • skúsenosti so šablónami Azure Resource Manager (ARM)
 • skúsenosti so systémom orchestrácie kontajnerov na automatizáciu nasadenia aplikácií Kubernetes
 • znalosť programovania v Pythone
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 600 €!