💳 Business [Accounting] Analyst, 210318A | Project | TITANS freelancers

💳 Business [Accounting] Analyst

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Biznis [Accounting] analytika na dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Internal ID210318A
Project Title💳 Business [Accounting] Analyst
Average Rating 5300 to 5800€ monthly
LocationOff-Site / Bratislava
Term03.05.2021 - 31.10.2021
Project Start Day03.05.2021 - 01.06.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration6-9 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte zameranom na implementáciu T24 v bankovom prostredí
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • podpora tímu počas vývojovej fázy - analýzou biznis funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním
 • spolupráca v medzinárodnom tíme v bankovom prostredí
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblasti účtovania bankových procesov:
  • kreditných a debetných kariet
  • úverov a povolených prečerpaní
  • platobného styku a platieb vo všeobecnosti
  • core banking riešení
  • a iných accounting procesov
 • vytváranie potrebných biznis špecifikácií a ich konzultácia s vývojovým tímom a externými dodávateľmi
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • tvorba účtovných príručiek k účtovaniu jednotlivých oblastí
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po 🦠 COVID-19 pandémií spolupráca možná v reźime 3-4 dni/týždeň: ON-SITE (Bratislava) + 1-2 dni/týždeň: OFF-SITE [Home Office]

Project Requirements

 • min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou Biznis/ICT analytika
 • pokročilé znalosti účtovníctva a jeho procesov v prostredí bankovníctva
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • znalosť a projektové skúsenosti s UML
 • skúsenosti v bankovom sektore
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku
   
 • veľkou výhodou: znalosť účtovania úverových produktov
 • výhodou: znalosť a skúsenosti s ARIS mapami a ich tvorbou
 • výhodou: skúsenosti s integráciou zložitých procesov (ideálne v bankovom prostredí)
   
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • otvorený novým nápadom a víziám
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Language skills

 • English - conversational

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 580 €!