🏥 DSL [Domain Specific Language] Architect, 210909A | Project | TITANS freelancers

🏥 DSL [Domain Specific Language] Architect

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného DSL [Domain Specific Language] architekta na medzinárodný projekt pre oblasť zdravotníctva.

Domain Specific Language  JetBrains MPS

Internal ID 210909A
Project Title 🏥 DSL [Domain Specific Language] Architect
Average Rating 450 to 550 EUR/MD
9000 to 11000 € monthly
Location Off-Site
Term 01.01.2022 - 31.12.2022
Project Start Day 03.01.2022 - 31.12.2022 - flexibilne v priebehu roka 2022, full-time, off-site
Project Duration 12 - 24 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • návrh konkrétneho domain specific language (DSL) riešenia
 • definovanie "pojmov" v rámci DSL a tvorba unikátneho DSL jazyka pre oblasť medicínskych zariadení
 • kooperácia pri návrhu a integrácií DSL do technickej a biznis architektúry systémov
 • spolupráca s rôznymi špecialistami počas návrhového procesu (biznis, analytici, architekti, vývojári) v medzinárodnom tíme
 • zodpovednosť za DSL architektonický dohľad nad projektom a využitím správnych DSL komponentov v projekte
 • architektonická kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého systému pre komunikáciu medicínskych zariadení/strojov s internými a externými systémami
 • zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre rozhodovanie vrcholového manažmentu
 • podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti)
 • vytváranie a dokumentovanie procesných a dátových tokov
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi tímami a oddeleniami
 • nástup na projekt je možné prispôsobiť možnostiam freelancera
 • možná dlhodobá spolupráca v režime polročného predlžovania objednávok
 • spolupráca môže prebiehať v úplnom OFF-SITE [home-office] režime, alebo (v prípade záujmu freelancera) ON-SITE v Bratislave a/alebo Košiciach

Project Requirements

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti na pozícii Solution architekta a/alebo ICT/IT analytika
 • skúsenosti s:
  • analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
  • návrhom a zabezpečovaním Solution Architektúry komplexných systémov
  • tvorbou use case-ov, user stories a prototypovaním ideálne v agilnom prostredí
  • modelovaním a/alebo tvorbou DSL (domain specific language)
  • nástrojom JetBrains MPS
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku
   
 • veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním v JAVA a/alebo C#
 • veľkou výhodou: znalosti štandardov Objektovo Orientovaného Programovania (OOP)
   
 • výhodou: skúsenosti v sektore zdravotníctva a/alebo medicíny
 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
   
 • schopnosť abstraktného myslenia
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • silné organizačné a analytické zručnosti

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 2500 €!