Full-Stack [Java, React] Programmer, 210914A | Project | TITANS freelancers

Full-Stack [Java, React] Programmer

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java fullstack programátora na zahraničný projekt v oblasti poisťovníctva.

JAVA SPRING Boot

Internal ID 210914A
Project Title Full-Stack [Java, React] Programmer
Average Rating 5400 to 5800€ monthly
Location Bratislava / Off-site
Term 01.10.2021 - 31.03.2022
Project Start Day 01.10.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • práca na vývoji nových funkcionalít a ich integrácie do existujúceho poisťovacieho systému
 • spolupráca pri riešení procesu migrácie do Azure
 • spolupráca na tvorbe a úprave biznis logiky
 • komunikácia s biznis usermi a product ownermi
 • participácia na code reviews a vylepšovaní kódu
 • spolupráca v rámci šesť (6) členného medzinárodného tímu 
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 možná úprava režimu na kombinovaný ON-SITE [Bratislava] a OFF-SITE [Home Office] v orientačnom pomere 50:50

Project Requirements

 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v Java
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť framework-u Spring Boot
 • praktické skúsenosti s React.js
 • skúsenosti s vývojom frontend riešení – HTML, JavaScript, CSS
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť WSDL
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • znalosť životného cyklu vývoja softvérového produktu
   
 • výhodou: skúsenosti s Webpack a Rollup
 • výhodou: skúsenoti s Azure IAAS a PAAS
 • výhodou: skúsenosti s agilným prístupom vývoja SW (napr. Scum, Kanban,...)

 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Language skills

 • English - fluent

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 580 €!