🏦 ICT / IT Analyst, 210806C | Project | TITANS freelancers

🏦 ICT / IT Analyst

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT / IT analytika na dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Internal ID 210806C
Project Title 🏦 ICT / IT Analyst
Average Rating 5500 to 6000€ monthly
Location Bratislava / Off-site
Term 10.01.2022 - 30.06.2022
Project Start Day 10.01.2022 - 01.02.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration 6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte zameraná na integráciu systémov
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy - analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním
 • spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblastiach:
  • klientskych riešení a ich integrácie
  • integrácie kartových aplikácií
  • integrácie mobile bankingových riešení
  • core banking riešení
 • vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • po 🦠 COVID-19 pandémií spolupráca možná v režime 3-4 dni/týždeň: ON-SITE (Bratislava) + 1-2 dni/týždeň: OFF-SITE [Home Office]

Project Requirements

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/IT analytika
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • znalosť a projektové skúsenosti s UML
 • skúsenosti s:
  • návrhom štruktúry a obsahu XSD a XML a ich špecifikácie
  • používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
  • návrhom popisom a dokumentáciou REST API (ideálne pomocou Swagger / Open API)
  • vytváraním mockupov (napríklad v Balsamiq)
  • SQL, HTML, CSS a XML
  • testovaním REST/SOAP rozhraní a služieb pomocou JMeter a/alebo SoapUI
  • používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku
   
 • veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore
 • výhodou: skúsenosti s integráciou zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí)
 • výhodou: skúsenosti s definíciou integračných vzorov (patternov) a foriem integrácií
 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
   
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • otvorený novým nápadom a víziám
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

Language skills

 • English - conversational

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 600 €!