🏦 ICT/Business Solution Architect, 210319B | Project | TITANS freelancers

🏦 ICT/Business Solution Architect

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT/Business Solution architekta na projekt v oblasti úverových produktov pre sektor bankovníctva do Bratislavy.

Internal ID210319B
Project Title🏦 ICT/Business Solution Architect
Average Rating 5900 to 6700€ monthly
LocationBratislava / Off-site
Term03.05.2021 - 31.07.2021
Project Start Day03.05.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration3-6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Project Description

 • tvorba a dokumentácia Solution ICT architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a business architektúrou
 • zodpovednosť za business architektonický dohľad nad bežiacimi projektmi
 • zodpovednosť za rozpracovanie zámerov a ideí do obchodných prípadov a projektových plánov
 • zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre rozhodovanie vrcholového manažmentu
 • podpora manažérov v ich obchodných zámeroch a rozhodnutiach a usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia
 • podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti)
 • vytváranie a dokumentovanie procesných a dátových tokov
 • plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení
 • podpora projektových lídrov pri odhadoch pracnosti a plánovaní projektu
 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí pre oblasť platieb
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami
 • identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov
 • možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime

Project Requirements

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta
 • skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj)
 • skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Solution Architektúry
 • skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
 • skúsenosti s UML
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorenosť novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)

Language skills

 • English - conversational

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 670 €!