iOS Programmer, 210525C | Project | TITANS freelancers

iOS Programmer

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme iOS programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt v oblasti bankovníctva.
SWIFT  IOS

Internal ID 210525C
Project Title iOS Programmer
Average Rating 4300 to 4700€ monthly
Location Off-site
Term 12.07.2021 - 12.01.2022
Project Start Day 12.07.2021 , alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS] mobile riešenia s vysokou dostupnosťou
 • spolupráca s ICT a Business analytikmi
 • dodržiavanie vývojových štandardov
 • analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru
 • testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácií
 • inštalácie a konfigurácie vyvinutých zmien a úprav
 • implementácia riešenia tak, aby spĺňalo požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti
 • spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
 • spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime

Project Requirements

 • min. 5-ročné projektové skúsenosti s vývojom pre iOS aplikácií
 • pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Swift
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • aktívna znalosť anglického jazyka [slovom i písmom]

 • kreativita a proaktívny prístup
 • tímový hráč

Language skills

 • English - fluent

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 470 €!