☕ JAVA [BACK-END] Programmer, 210922A | Project | TITANS freelancers

☕ JAVA [BACK-END] Programmer

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ JAVA [BACK-END] programátora na rozsiahly bankingový projekt v Bratislave.

JAVAREST Spring frameworkSoap JBoss

Internal ID 210922A
Project Title ☕ JAVA [BACK-END] Programmer
Average Rating 4900 to 5400€ monthly
Location Bratislava / Off-site
Term 01.02.2022 - 01.08.2022
Project Start Day 01.02.2022 - 01.04.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration 6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • kooperácia na vývoji a rozvoji backend-ovej zbernej vrstvy pre mobile banking riešenie
 • participácia na návrhu, vývoji, testovaní, nasadzovaní, údržbe a zlepšovaní systému elektronického bankovníctva 
 • spolupráca s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme (SCRUM)
 • spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews
 • dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň OFF-SITE

Project Requirements

 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • skusenosti s:
  • vývojom enterprise riešení
  • používaním Web Service-ov (RESTSOAP)
  • framework-om Spring
  • tvorbou Unit testov
  • JAVA aplikačnými serverami (JBoss WebServer a/alebo Apache Tomcat)
  • repository systémami (Bitbucket, Git)
  • nástrojmi na automatizované build-ovanie (Gradle, Maven)
  • vývojovým prostredím IntelliJ IDEA
  • continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins)
 • znalosť:
  • framework-u JUnit
  • formátov XML a JSON
  • SQL databáz 
 • znalosť anglického jazyka na konverzačnej úrovni (slovom aj písmom)
   
 • výhodou skúsenosti s:
  • používaním návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
  • programovaním v Groovy (Grails), alebo záujem sa ich naučiť
  • niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
  • používaním project-tracking toolov (JIRA, Confluence)
  • nástrojmi SoapUI a JMeter
  • framework-om Hibernate
  • Business-driven developmentom (BDD)
  • prácou v bankovom prostredí
  • vykonávaním efektívnych code reviews a dodržiavaním coding standards
 • výhodou znalosť: princípov návrhu databáz (database design principles)
   
 • tímový hráč
 • zmysel pre detail
 • záujem o neustále vzdelávanie sa

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 540 €!