Java full-stack Programmer, 210823A | Project | TITANS freelancers

Java full-stack Programmer

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Java full-stack programátora na zaujímavý, potencionálne dlhodobý, OFF-SITE projekt z oblasti poisťovníctva.

JAVA AngularJavascript

Internal ID 210823A
Project Title Java full-stack Programmer
Average Rating 4700 to 5200€ monthly
Location Off-site / Nitra
Term 02.09.2021 - 31.01.2022
Project Start Day 02.09.2021 - 15.09.2021, full-time, off-site
Project Duration 4 mesiace s možnosťou predĺženia

Project Description

 • spolupráca na back-end a front-end [Angular 8+] vývoji nového riešenia komplexného poisťovacieho systému
 • spolupráca na návrhu, dizajne a implementácií JAVA modulov v rámci riešenia
 • rozvoj častí systému podľa zadanej špecifikácie
 • spolupráca s ICT a biznis analytikmi
 • spolupráca v agilnom SCRUM tíme
 • spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
 • dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME, OFF-SITE s občasným (1x za 2 týždne) dochádzaním do Nitry
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Project Requirements

 • min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA
 • min. 1-ročná skúsenosť s programovaním v Angular 2+ (ideálne Angular 8+)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (DESIGN PATTERNS, princípy SOLID)
 • výborná znalosť framework-u Spring (Spring Boot, Spring Cloud)
 • skúsenosti s JavaScript ES6+, TypeScript, NodeJS
 • výborná znalosť HTTP API (REST API)
 • znalosť JPA, Hibernate
 • skúsenosti s ElasticSearch
 • praktické skúsenosti s Docker (a/alebo Kubernetes)
 • znalosť SQL a DB princípov (DDL, DML)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť XML
 • skúsenosti s vývojom pod Linux-om [skúsenosti s "basic" scripting-om]
 • znalosť GIT-u alebo iného repository systému
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • výhodou: skúsenosti s Groovy (Spock)
 • výhodou: skúsenosti s NoSQL databázami
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s Kubernetes, OpenShift

 • zodpovednosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 520 €!