🪑🛏️ Java Programmer, 210621C | Project | TITANS freelancers

🪑🛏️ Java Programmer

Project successfully occupied
Project successfully occupied

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora, alebo 2 členný tím na dlhodobý, technologicky inovatívny 100% OFF-SITE projekt 🪑 v nábytkárskom priemysle.

JAVA

Internal ID 210621C
Project Title 🪑🛏️ Java Programmer
Average Rating 240 to 320 EUR/MD
4800 to 6400 € monthly
Location Off-site
Term 02.09.2021 - 31.08.2022
Project Start Day 02.09.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

Project Description

 • spolupráca na vývoji novej časti riešenia konfigurátora na interaktívne dizajnovanie interiérov
 • vývoj na strane back-end-u v technológii Java 
 • návrh, odborná analýza, špecifikácia a implementácia nových funkcionalít
 • príprava a vykonávanie Unit testov
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii pokračovanie v spolupráci na 100% OFF-SITE
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a ochota sa zlepšovať

Project Requirements

 • pokročilá skúsenosť s back-end programovaním v Java SE 11Java EE (JPA, JSF, EJB), Spring
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, ...)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • aktivna znalosť vývojových nástrojov (IntelliJ, Eclipse, Maven, Gradle, Docker)
 • skúsenosti s JIPA/ Hibernate
 • znalosť SQL InterSystems Caché® databáz
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 640 €!