Java TechLead Programmer, 210810C | Project | TITANS freelancers

Java TechLead Programmer

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny OFF-SITE projekt z oblasti bankovníctva.

Internal ID 210810C
Project Title Java TechLead Programmer
Average Rating 5600 to 6000€ monthly
Location Off-site
Term 23.08.2021 - 28.02.2022
Project Start Day 23.08.2021 - 02.09.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Project Description

 • spolupráca na backend vývoji internej produktovej platformy a príslušných interných bankových aplikáciách (Java/Angular)
 • prevzatie a zastrešenie role techlead-a v existujúcom vývojom tíme 
 • vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahleho projektu
 • spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní
 • optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií
 • implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát
 • vývoj sa opiera o najnovšie architektonické koncepty (Microservices)
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Project Requirements

 • pokročilá skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (Java 8+) a aspoň minimálna skúsenosť s Angularom (a chuť pracovať s týmto JS framework-om) 
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA 8+ (lambda expression, ...)
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • praktické skúsenosti s Kubernetes (Azure Kubernetes Services)
 • pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov
 • znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií
 • znalosť princípov JavaScript-u ECMAScript (ES6)
 • znalosť TypeScript-u
 • skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS)
 • skúsenosti Web Service (koncepty REST SOAP) a JSON/XML
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)

 • komunikatívnosť
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 600 €!