.NET Fullstack Programmer, 210311D | Project | TITANS freelancers

.NET Fullstack Programmer

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme flexibilného .NET fullstack programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt pre oblasť zdravotníctva.

Internal ID210311D
Project Title.NET Fullstack Programmer
Average Rating 4000 to 4400€ monthly
LocationOff-site
Term01.04.2021 - 30.09.2021
Project Start Day01.04.2021 - 15.04.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration6 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • spolupráca na vývoji back-endovej aj front-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET/ANGULAR
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • práca v 5-člennom tíme
 • možná spolupráca v režime úplného OFF-SITE 
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Project Requirements

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií
 • praktické skúsenosti s technológiou .NET
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť ANGULAR frameworku
 • pokročilá znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výhodou: skúsenosti s Azure
 • výhodou: skúsenosti s IoT
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

Language skills

 • English - fluent

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 440 €!