Project Manager, 201027A | Project | TITANS freelancers

Project Manager

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Projektového manažéra na zaujímavý dlhodobý, integračný projekt pre oblasť poisťovníctva.

Internal ID 201027A
Project Title Project Manager
Average Rating 5000 to 6000€ monthly
Location Bratislava / Off-site
Term 01.12.2020 - 01.12.2022
Project Start Day 01.12.2020 - 01.01.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration 2 roky s možnosťou predĺženia

Project Description

 • vedenie projektov v oblasti poisťovníctva s waterfall metodológiou riadenia
 • vedenie tímu o veľkosti viac ako 20 ľudí, ktorý sa nachádza v Bratislave, Brne a Prahe 
 • zabezpečenie riadiacich a koordinačných činností v rámci zverených projektov/programu vrátane personálneho zaistenia jednotlivých fáz projektu
 • úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí
 • monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov
 • pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu
 • identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt
 • podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt
 • plánovanie a change management
 • spolupráca v režime OFF-SITE s občasným stretnutím v Bratislave alebo Brne (1-2-krát mesačne)
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime

Project Requirements

 • min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s riadením IT projektov
 • praktické skúsenosti s waterfall metodikou riadenia projektov
 • skúsenosti ideálne z poisťovníctva (prípadne z bankovej sféry)
 • skúsenosti s integračnými projektami dlhodobého charakteru (2-3 roky, tisíce MDs)
 • skúsenosti s vedením väčšieho tímu (minimálne 20 ľudí)
 • skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...)
 • znalosť kompletného cyklu SW vývoja
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2
   
 • výhodou: skúsenosti v oblasti aplikácií pre predaj finančných produktov (predajné portály pre produkty v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, penzijného poistenia ...).
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti (častá komunikácia s biznis vlastníkmi)
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť

Language skills

 • English - conversational

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 600 €!