SCRUM Master, 210315A | Project | TITANS freelancers

SCRUM Master

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného SCRUM Mastera na zaujímavý (potenciálne dlhodobý) projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

SCRUMSCRUM Master

Internal ID210315A
Project TitleSCRUM Master
Average Rating 5600 to 6100€ monthly
LocationBratislava / Off-site
Term01.04.2021 - 31.08.2021
Project Start Day01.04.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration5 mesiacov s možnosťou predĺženia

Project Description

 • každodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi a ICT/Business analytikmi
 • zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania
 • zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problemov a eskalácií
 • zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM
 • definovanie rozsahu a cieľov projektu
 • komunikácia s členmi tímu, interným zákazníkom a s externými dodávateľmi
 • plánovanie a sledovanie projektových úloh
 • identifikácia problémov a rizík projektu
 • reportovanie stavu projektu manažmentu
 • reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu
 • komunikácia aj s tretími stranami (dodávatelia časti SW, ....)
 • možná dlhodobá spolupráca na projekte formou kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzladom na COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v režime úplného OFF-SITE
 • po COVID-19: spolupráca možná v režime 3 dni/týždeň: ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň: OFF-SITE [Home Office]

Project Requirements

 • min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera)
 • výborná (nie len teoretická) projektová znalosť princípov agilného vývoja
 • projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, ...)
 • skúsenosti s dennodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojári, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...)
 • znalosť kompletného cyklu SW vývoja

 • výhodou: SCRUM Master certifikácia
 • výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácií/riešení
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť

Language skills

 • English - conversational

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 610 €!