SCRUM Master, 210430C | Project | TITANS freelancers

SCRUM Master

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného SCRUM Mastera na dlhodobý, zaujímavý OFF-SITE projekt v oblasti zdravotníctva.

SCRUM  MVVM

Internal ID210430C
Project TitleSCRUM Master
Average Rating 5000 to 5400€ monthly
LocationOff-site
Term03.05.2021 - 31.12.2021
Project Start Day03.05.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration8 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • zodpovednosť za agilné riadenie projektu vývoja mobilnej medical aplikácie pre pacientov so sklerózou multiplex
 • zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problémov a eskalácií
 • zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM
 • definovanie rozsahu a cieľov projektu
 • komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného tímu
 • plánovanie a sledovanie projektových úloh
 • identifikácia problémov a rizík projektu
 • reportovanie stavu projektu manažmentu
 • reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu
 • spolupráca v rámci 14-členného SCRUM tímu

Project Requirements

 • min. 3-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií SCRUM Mastera
 • vynikajúca znalosť z prostredia vývoja mobilných aplikácií
 • znalosť architektúry Model-View-ViewModel [MVVM]
 • výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry)
 • skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...)
 • znalosť rôznych techník a patternov pre vysporiadanie sa s medzerami SCRUM metodológie (rôzne formáty Retrospektívy, riešenie bugov, rôzne Burndown grafy a vizualizácie, ...)
 • znalosť kompletného cyklu SW vývoja
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť

Language skills

 • English - fluent

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 540 €!