Test Automation Engineer, 210326B | Project | TITANS freelancers

Test Automation Engineer

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Automatizačného testera na čiastočný OFF-SITE projekt z oblasti poisťovníctva.

Internal ID210326B
Project TitleTest Automation Engineer
Average Rating 5300 to 5800€ monthly
Location🦠Off-site / Bratislava
Term15.04.2021 - 15.06.2021
Project Start Day15.04.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration2 mesiace s možnosťou predĺženia na 12 mesiacov

Project Description

 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy penzijného systému
 • návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacích nástrojov ako Cypress
 • tvorba automatizovaných testov za účelom odstránenia potreby manuálneho testovania
 • testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov
 • kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb
 • správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • spolupráca v medzinárodnom tíme, ktorý pracuje agilným spôsobom
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19: spolupráca možná v režime 3 dni/týždeň: ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň: OFF-SITE [Home Office]
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Project Requirements

 • min. 4-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov 
 • praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Cypress, Selenium, JUnit, TestNG, JMeter, Soap UI)
 • skúsenosti s tvorbou skriptov pre automatizáciu testov v Java, Javascript, Typescript
 • praktické znalosti metodiky SW testovania (TDD & BDD)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou automatizovaných funkčných testov

 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
   
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

Language skills

 • English - fluent

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 580 €!