Test Automation Engineer, 210928C | Project | TITANS freelancers

Test Automation Engineer

Project successfully occupated
Project successfully occupated

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného QA engineer / Senior testera pre automatizované testovanie na dlhodobý, technologicky zaujímavý projekt z oblasti poisťovníctva.

Selenium SQL DBTDD/BDD

Internal ID 210928C
Project Title Test Automation Engineer
Average Rating 5000 to 5400€ monthly
Location Off-site / Nitra
Term 18.10.2021 - 30.04.2022
Project Start Day 18. 10. 2021 - 30. 11. 2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Project Duration 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Project Description

 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy poisťovacej platformy
 • návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacích nástrojov ako Selenium
 • testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov
 • kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb
 • správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov
 • v prípade potreby vykonávanie manuálnych testov GUI
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME & OFF-SITE s občasným (1-2x za 2 týždne) dochádzaním do Nitry
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Project Requirements

 • min. 4-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov 
 • praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, JUnit, TestNG, JMeter, Soap UI)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania (TDD & BDD)
 • pokročilé skúsenosti s testovaním webových aplikácií, web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
 • skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. JIRA, Confluence)

 • výhodou: skúsenosti s Java, Angular
 • výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát

YOU MIGHT ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

HOW TO RESPOND

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

Once we receive your CV, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 540 €!