⚙ Senior QA / Test Automation Engineer, 210721C | Project | TITANS freelancers

⚙ Senior QA / Test Automation Engineer

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného QA špecialistu / Automatizačného testera na dlhodobý, technologicky inovatívny OFF-SITE / Viedeň projekt transakčného platobného riešenia.

Internal ID 210721C
Project Title ⚙ Senior QA / Test Automation Engineer
Average Rating 5400 to 6000€ monthly
Location Off-site / Viedeň
Term 09.08.2021 - 31.08.2022
Project Start Day 09.08.2021 - 31.08.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy finančného (platobného) systému
 • návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacích nástrojov ako Selenium WebDriver
 • tvorba automatizovaných testov za účelom odstránenia potreby manuálneho testovania
 • testovanie, kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb
 • správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný OFF-SITE / ON-SITE (Viedeň) v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

Project Requirements

 • min. 4-ročná prax v oblasti testovania
 • aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov s nástrojom Selenium WebDriver  
 • skúsenosti s tvorbou skriptov pre automatizáciu testov v Java SE, EE a testovacích FW pre Java development (JUnit/TestNG)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania (TDD & BDD)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou automatizovaných funkčných testov

 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s používaním track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)

Language skills

 • English - fluent

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 600 €!