🏦 Test Manager, 210609B | Project | TITANS freelancers

🏦 Test Manager

Project is open
Project is open

Basic information

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test manažéra na zaujímavý on-site projekt v Bratislave pre oblasť 🏦 bankovníctva.

SW testing

Internal ID210609B
Project Title🏦 Test Manager
Average Rating 5400 to 5800€ monthly
LocationBratislava / Off-site
Term01.07.2021 - 30.09.2021
Project Start Day01.07.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Project Duration3 - 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

I am interested in the project

Project Description

 • príprava testovacej stratégie, plánu, metodiky a scenárov na základe analýzy
 • koordinácia celého procesu testovania a testerského tímu (zadeľovanie úloh testerom, sledovanie termínového plnenia plánu testov, ...)
 • komunikácia s top manažmentom
 • sledovanie procesu testovania a návrh opravných postupov k vyriešeniu zistených nedostatkov
 • vyhodnocovanie a reportovanie testovania pre stakeholderov
 • zabezpečenie príslušnej dokumentácie a sledovanie jej dodržiavania na projekte
 • priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov
 • spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • podpora klienta v priebehu testovania
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v kombinovanom OFF-SITE [home-office] / ON-SITE (50:50) režime

Project Requirements

 • min. 3-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra
 • skúsenosti s koordináciou prípravy a realizáciou testovania vrátane praxe v oblasti exekúcie testovania
 • skúsenosti s koordináciou / vedením tímov testerov
 • skúsenosti z projektového manažmentu, advisory a komunikáciou s top manažmentom
 • praktické znalosti testovacieho procesu a testovacích metód (integračné, systémové, performačné a penetračné testovanie)
 • technický background v oblasti testovania softvéru a životného cyklu testovania
 • znalosť vývojového procesu a agilných metodík
 • znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, scenáre, reporting, defect management)
 • skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov
   
 • veľkou výhodou: skúsenosti s vedením projektov zameraných na výmenu core banking systémov a/alebo skúsenosti s implementáciu Temenos T24
 • výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB)
 • výhodou skúsenosti:
  • s vedením off-shore tímu
  • s priamym riadením tímu 20+ ľudí
  • z oblasti bankovníctva, bankových procesov a produktov
  • z oblasti riadenia projektov na regionálnej úrovni v rámci EU
    
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné schopnosti
 • veľmi dobré plánovacie a analytické schopnosti
 • schopnosť efektívne riešiť problémy
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať pod tlakom

Language skills

 • English - conversational

WE BELIEVE THAT YOU COULD ALSO BE INTERESTED IN THESE PROJECTS

ARE YOU INTERESTED?

If the project is open, click the button "I AM INTERESTED IN THE PROJECT" below or send us your CV directly to our e-mail address titans@titans.sk.

If your CV meets the project requirements, we will contact you by phone.

DO YOU NEED HELP WITH YOUR CV?

If you are not sure how to create a good resume and you are looking for a bit of inspiration, our article How to write a CV may help you. You will learn what an IT freelance CV should look like and what (not) to include.

You can also use an option to download our Slovak, English or German CV template below.

If you do not meet the required criteria, the time does not suit you or the project is not attractive enough, please recommend us a suitable candidate and get an interesting financial reward. If we allocate your recommended candidate to our project, we will pay you a reward of 580 €!