TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Mon, 30 Nov 2020 15:54:47 +0100 Copyright (C) 2013 www.titans.sk ICT/Business Solution Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ictbusiness-solution-architect-201130G

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT/Business Solution architekta na zaujímavý implementačný projekt v oblasti úverových produktov pre sektor bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5900 to 6700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:04.01.2021 - 30.06.2021
Start of project:04.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba a dokumentácia Solution ICT architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a business architektúrou zodpovednosť za business architektonický dohľad nad bežiacimi projektmi zodpovednosť za rozpracovanie zámerov a ideí do obchodných prípadov a projektových plánov zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre rozhodovanie vrcholového manažmentu podpora manažérov v ich obchodných zámeroch a rozhodnutiach a usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti) vytváranie a dokumentovanie procesných a dátových tokov plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení podpora projektových lídrov pri odhadoch pracnosti a plánovaní projektu spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí pre oblasť platieb zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj) skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Solution Architektúry skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí skúsenosti s UML silné organizačné a analytické zručnosti rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorenosť novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach proaktívny prístup prezentačné zručnosti výhodou: skúsenosti s programovaním výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ictbusiness-solution-architect-201130G Mon, 30 Nov 2020 15:54:47 +0100
✈️ Angular 9 Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular-9-programator-201130F

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Angular programátora na zaujímavý krátkodobý OFF-SITE projekt pre oblasť leteckého priemyslu.

Anticipated amount of performance:4800 to 5400 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:01.12.2020 - 31.01.2021
Start of project:01.12.2020 - 07.12.2020, full-time, off-site
Term of allocation:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji a finálnom vyladení (bug-fixing) aplikácie pre nasadenie na produkciu (aplikácia z oblasti monitorovania EU leteckého priestoru)  vývoj na strane front-end-u v technológii Angular 9 spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s Angular 2+ výborná znalosť HTML5, SCSS, ES6+ výborná znalosť TypeScript-u praktické skúsenosti s RXJS a NGRX skúsenosti s Dynamic Forms skúsenosti s Angular Material znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) znalosť PostgreSQL zodpovednosť schopnosť pracovať samostatne
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular-9-programator-201130F Mon, 30 Nov 2020 14:39:06 +0100
✈️ Java Backend Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-backend-programator-201130D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java backend programátora na zaujímavý krátkodobý OFF-SITE projekt pre oblasť leteckého priemyslu.

Anticipated amount of performance:5400 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:01.12.2020 - 01.02.2021
Start of project:01.12.2020 - 07.12.2020, full-time, off-site
Term of allocation:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji a finálnom vyladení (bug-fixing) aplikácie pre nasadenie na produkciu (aplikácia z oblasti monitorovania EU leteckého priestoru)  spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania praktická skúsenosť s implementáciou microservices projektové skúsenosti s vývojom aplikácií v Spring ekosystéme skúsenosti s message broker-om RabbitMQ znalosť PostgreSQL skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého z nástrojov na automatizované build-ovanie znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) zodpovednosť schopnosť pracovať samostatne
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-backend-programator-201130D Mon, 30 Nov 2020 13:23:32 +0100
☕📏 JAVA Solution Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-solution-architekt-201130C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Senior Solution Architekta na zaujímavý, stabilný, portálový projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:6200 to 6800 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site / Bratislava
Term of performance:01.12.2020 - 01.09.2021
Start of project:01.12.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: architektonická kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového online e-bankového riešenia tvorba front-end a back-end komponentov pre širokú platformu digitálneho bankovníctva zameranie na oblasť správy užívateľov/profilov, správy účtov a platieb príprava, hodnotenie a odporúčanie pri výbere nových technológií a postupov spolupráca a súčinnosť pri riadení a analýze implementačných projektov koordinácia implementácie projektu z technologického hľadiska poskytovanie technického poradenstva impletečnému tímu implementácia prostredníctvom agilnej metodiky založenej na 2-týždňových šprintoch aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 5-ročné projektové skúsenosti na pozicií Java programátora a Solution Architekta min. 5-ročná skúsenosť s microservisami skúsenosti s návrhom architektúry riešenia  výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania veľmi dobrá znalosť anglického jazyka schopnosť navrhovať alternatívne technologické riešenia výborné analytické a technické schopnosti zodpovednosť výhodou: skúsenosti s agilnou metodikou vývoja softvéru výhodou: znalosť nemeckého jazyka
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-solution-architekt-201130C Mon, 30 Nov 2020 10:41:23 +0100
Business Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/business-analytik-201130B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného Business analytika na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4600 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site / Bratislava
Term of performance:04.01.2021 - 30.06.2021
Start of project:04.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analytická spolupráca na rozsiahlom, internom transformačnom projekte business support aktuálneho riešenia spracovanie užívateľských požiadaviek monitorovanie riešenia a návrhy na optimalizáciu (výkonnostná, procesná) zabezpečenie systémov tak, aby boli k dispozícii počas štvrťročných uzávierok transformácia funkčných požiadaviek pri migrácii riešenia na nové komunikácia medzi business oddelením a vývojom vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme tvorba analytickej dokumentácie a výstupov poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime, po COVID-19 pandémii možná úprava spolupráce na OffSite/OnSite režim v rozsahu danom dohodou so zákazníkom
Requirements: min. 2-ročné skúsenosti s činnosťou Business analytika analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL praktické skúsenosti a znalosti UML výborná znalosť MS Office všeobecný prehľad vo finančnej oblasti (poisťovníctvo) znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti vo finančnom sektore  silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/business-analytik-201130B Mon, 30 Nov 2020 09:35:34 +0100
Web Fullstack Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-fullstack-programator-201130A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web fullstack (PHP, JavaScript) programátora na zaujímavý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4600 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.01.2021 - 30.06.2021
Start of project:01.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov komunikácia s business oddelením za účelom vyjasnenia zadania a pochopenia výsledného cieľa úprav návrh riešenia tvorby funkčných častí webových stránok spracovanie výstupov od grafika do podoby výsledného HTML/CSS/JS implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie integrácia front-end a back-end elementov vedenie technickej dokumentácie dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime    
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť frameworkov Laravel a/alebo Slim) znalosť jQuery a Boostrap frameworkov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií výborná znalosť HTML5, JavaScript, ES6 výborná znalosť CSS (LESS, Sass) skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) výhodou: skúsenosti so správou webového obsahu prostredníctvom webového content managment systému Typo3 výhodou: znalosť niektorého z JS frameworkow (Angular, ReactJS) výhodou: skúsenosti s integráciou a implementáciou webcomponents (Polymer, Stencil, LitElement) výhodou: skúsenosti s návrhom a implementáciou UX princípov výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov výhodou: skúsenosti s príncípmi a nástrojmi na kontainerizáciu riešenia (Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, OKD)
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-fullstack-programator-201130A Mon, 30 Nov 2020 09:03:19 +0100
Power BI Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/power-bi-specialista-201126B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Power BI špecialistu na medzinárodný [🦠 aktuálne] OFF-SITE projekt z oblasti služieb.

Anticipated amount of performance:5400 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site / Bratislava
Term of performance:04.01.2021 - 31.12.2021
Start of project:11.01.2021 - 31.05.2021 alebo dohodou, part-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: používanie PowerBI na vytváranie reportov a ich prezentáciu komunikácia so zákazníkom: proaktívne pochopiť a uchopiť aktuálne zákazníkove PowerBI dáta a odkomunikovať nové riešenie podľa požiadaviek   kooperácia v rámci rozsiahleho medzinárodného projektu návrh vylepšení pre súčasné jednoduché riešenie tvorby reportov návrh automatizácie pri aktualizácii reportov postupný nástup (ramp-up) na projekt v časovom horizonte 01/2021 - 05/2021 vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: preukázateľné projektové skúsenosti s MS BI nástrojom Power BI schopnosť navrhnúť optimálne riešenie na vykazovanie dát predchádzajúce skúsenosti s návrhom automatizácie reportov realizovanými projektami podložená odbornosť v jazykoch DAX a M praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/power-bi-specialista-201126B Thu, 26 Nov 2020 13:52:23 +0100
.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-201126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme samostatného programátora na pozíciu .NET programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4000 to 4400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:11.01.2021 - 15.07.2021
Start of project:11.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji back-endovej aj front-endovej časti SW bankového riešenia postaveného na technológii .NET vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie podpora vývoja web aplikácií vo frameworku Angular 
Requirements: minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť Entity Framework, LINQ znalosť C# znalosť MS SQL znalosť ASP. NET znalosť XML, HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Web API znalosť TFS skúsenosti s Web Service-ami schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-201126A Thu, 26 Nov 2020 09:09:43 +0100
⚙️ CISCO Network Automation Developer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cisco-network-automation-developer-201124A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Cisco network automation developera / DevOps špecialistu so skúsenosťami s network konfiguráciou na dlhodobý OFF-SITE projekt pre #TELCO sektor.

Anticipated amount of performance:5200 to 5700 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:04.01.2021 - 31.08.2021
Start of project:04.01.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie sieťovej infraštruktúry podľa DevOps princípov administrácia, konfigurácia a troubleshooting sietí postavených na CISCO produktoch participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh pre sieťové komponenty, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code" automatizované buildovanie releasov a release manažment na unix-based prostrediach performance tuning kontainerizácia konfigurácia troubleshooting správa sietí a zefektívňovanie využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí spolupráca na projekte v režime: OFF-SITE [HOME-OFFICE] v prípade záujmu možná dlhodobá spolupráca (v režime kvartálneho predlžovania objednávok) po COVID-19 pandémií možné cestovanie v rámci Európy na stretnutia s členmi medzinárodného tímu (cca 1x za mesiac)
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Network a/alebo DevOps špecialistu min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom sietí skúsenosti s CISCO produktami pokročilé znalosti skriptovania a/alebo programovania v Python skúsenosti s IaC (Infrastructure as a Code) princípmi, manažmentom a administráciou skúsenosti s administráciou, konfiguráciou a troubleshooting-om sietí skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s administráciou Docker a Kubernetes skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. OpenStack, Openshift, Private Cloud, AWS, Azure,...)   výhodou: skúsenosti s Gitlab CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) výhodou: skúsenosti s JUNIPER produktami   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cisco-network-automation-developer-201124A Tue, 24 Nov 2020 08:41:52 +0100
⚙️ Juniper Network Automation Developer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/juniper-network-automation-developer-201123A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Juniper network automation developera / DevOps špecialistu so skúsenosťami s network konfiguráciou na dlhodobý OFF-SITE projekt pre #TELCO sektor.

Anticipated amount of performance:5500 to 5900 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:04.01.2021 - 31.08.2021
Start of project:04.01.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie sieťovej infraštruktúry podľa DevOps princípov administrácia, konfigurácia a troubleshooting sietí postavených na JUNIPER produktoch participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh pre sieťové komponenty, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code" automatizované buildovanie releasov a release manažment na unix-based prostrediach performance tuning kontainerizácia konfigurácia troubleshooting správa sietí a zefektívňovanie využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí spolupráca na projekte v režime: OFF-SITE [HOME-OFFICE] v prípade záujmu možná dlhodobá spolupráca (v režime kvartálneho predlžovania objednávok) po COVID-19 pandémií možné cestovanie v rámci Európy na stretnutia s členmi medzinárodného tímu (cca 1x za mesiac)
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Network a/alebo DevOps špecialistu min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom sietí skúsenosti s JUNIPER produktami pokročilé znalosti skriptovania a/alebo programovania v Python skúsenosti s IaC (Infrastructure as a Code) princípmi, manažmentom a administráciou skúsenosti s administráciou, konfiguráciou a troubleshooting-om sietí skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s administráciou Docker a Kubernetes skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. OpenStack, Openshift, Private Cloud, AWS, Azure,...)   výhodou: skúsenosti s Gitlab CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/juniper-network-automation-developer-201123A Mon, 23 Nov 2020 12:25:00 +0100
ERP E-Commerce Project Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/erp-e-commerce-pm-201120B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného projektového manažéra na zaujímavý projekt implementácie nového ERP systému (prechod z pôvodného) pre inovatívny e-commerce segment v Bratislave.

Anticipated amount of performance:6000 to 7000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.12.2020 - 01.06.2021
Start of project:01.12.2020, full-time, on-site
Term of allocation:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zabezpečenie projektového dohľadu nad celým procesom implementácie/migrácie z existujúceho ERP systému na nový ERP systém v oblasti inovatívneho e-commerce segmentu riadenie dodania požiadavky počas celého trvania projektu od úplného začiatku: kick-off projektu sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu podpora analýzy a tvorby biznis požiadaviek príprava plánu dodania požiadavky za všetky zúčastnené systémy komunikácia s externým dodávateľom pri návrhu implementácie IT riešenia požiadavky s prihliadnutím na cieľovú architektúru, aktuálne nasadené systémy, dostupné zdroje a časový plán úzka spolupráca/komunikácia priamo so CTO/CIO zákazníka, vývojármi a testermi na internej strane a tiež na strane externého dodávateľa zabezpečenie efektívnosti a kvality výstupov spolupracujúcich tímov spolupráca v rýchlo rastúcej technologickej e-commerce spoločnosti  spolupráca v rámci agilného tímu o veľkosti 12+ ľudí
Requirements: min. 5-ročná aktívna (projektová) prax s riadením IT projektov nevyhnutnou podmienkou sú praktické skúsenosti s projektovým riadením celého procesu implementácie/migrácie ERP systému v prostredí e-commerce, ktorý spracováva tisíce objednávok denne nevyhnutnou podmienkou sú skúsenosti z e-commerce segmentu projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban,...) skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojári, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/erp-e-commerce-pm-201120B Fri, 20 Nov 2020 15:42:20 +0100
Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-201112A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Python programátora na zahraničný projekt pre vývoj softvéru pre automatizované testovanie telekomunikačných sietí do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4600 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:04.01.2021 - 30.06.2021
Start of project:04.01.2021 - 01.02.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: medzinárodný projekt vývoja pre jedného z popredných dodávateľov platforiem pre automatizované testovanie v oblasti telekomunikácií vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách pre viac ako 10-tich telekomunikačných operátorov po svete platforma rieši automatizované testovanie širokého spektra služieb telekomunikačných operátorov od sietí, cez hovory, až po účtovanie hovorov spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov v rámci systému a správe už existujúcich modulov podpora nasadzovania na prostredia rôznych telekomunikačných operátorov po svete projekt je riadený agilnou metódou vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4-6 programátorov riadenom z Bratislavy možnosť práce na front-end aj back-end časti systémov po zapracovaní sa na projekte možnosť práce v SETUPE: 4 dni za týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň za týždeň OFF-SITE aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e konverzačná znalosť anglického jazyka slovom i písmom veľkou výhodou: skúsenosti z návrhom architektúry Python-based systémov výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-201112A Thu, 12 Nov 2020 10:49:30 +0100
Java/C#.NET Backend Developer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/javacnet-backend-programator-201111B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java/.NET backend programátora na zaujímavý medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:5500 to 5900 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:01.12.2020 - 31.05.2021
Start of project:01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na rozvoji back-end funkcionality riešenia na správu a spracovanie platobných transakcií  vývoj sa opiera o najnovšie architektonické koncepty (Microservices) spolupráca v agilnom tíme spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) po COVID-19 situácií možné občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Requirements: min. 3-ročná aktívna projektová skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8+) min. 2-ročná aktívna projektová skúsenosť s programovaním v C# .NET výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť JSON znalosť framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s vývojom aplikácii na AS Tomcat, Weblogic  skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio) skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm) záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s vývojom aplikácií v oblasti payment (card) industry výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/javacnet-backend-programator-201111B Wed, 11 Nov 2020 21:28:15 +0100
JAVA Front-end/Full-Stack Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-front-endfull-stack-programator-201111A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA Front-end/Full-Stack programátora na zaujímavý zahraničný OFF-SITE projekt pre sektor finančných služieb (v Bratislave).

Anticipated amount of performance:5000 to 5700 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:07.12.2020 - 07.06.2021
Start of project:07.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj nových častí a rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre finančný sektor vývoj front-end aj back-end častí systému analýza a odstraňovanie nedostatkov SW riešenia spolupráca v rámci zahraničného (európskeho) agilného tímu testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácie SETUP: Full-time Off-site [Home-office] režim
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA ☕ skúsenosti s programovaním front-end aj back-end častí systémov výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s JavaScript-om a React-om skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST) skúsenosti s Docker a Kubernetes znalosť open-source platformy pre automatizáciu pracovných postupov a rozhodovania Camunda zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-front-endfull-stack-programator-201111A Wed, 11 Nov 2020 16:36:19 +0100
💻 .NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-201109B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného 💻 .NET programátora na dlhodobý projekty pre finančný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3600 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.12.2020 - 01.12.2021
Start of project:01.12.2020 - 04.01.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor spolupráca na vývoji zahraničných projektov rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti (v prípade záujmu aj full-stack) aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime po COVID-19 situácií, možná spoolupráca v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site
Requirements: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť dizajn patternov skúsenosti s WPF, WCF skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť ORM Entity Framework pokročilé skúsenosti s Oracle databázami (verzia. Oracle 12c) pokročilé skúsenosti s PL/SQL programovaním skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-201109B Mon, 09 Nov 2020 17:31:32 +0100
MS Intune specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-intune-cloud-specialista-201109A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného Microsoft [Intune] ☁️ cloud špecialistu na off-site medzinárodný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5200 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.12.2020 - 01.03.2021
Start of project:23.11.2020 - 01.12.2020, full-time, off-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: práca na nasadzovaní softvéru a ktualizácií vylepšovanie existujúcich procesov vrátane automatizácie testovania softvéru navrhovanie zmien, ktoré pomôžu zefektívniť prácu s hardvérom (laptopy/desktopy) dokumentácia nových procesov a navrhnutých vylepšení správa Active Directory/Group Policy Object vytváranie reportov o nasadení softvéru spolupráca s malým projektovým tímom zo Švajčiarska, ktorý vykonáva transformáciu pre jednotlivé obchodné oddelenia vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Rusku, Južnej Afrike a Škandinávii spolupráca v režime: full-time, off-site s občasným on-site v BA (1 deň/týždeň popr. každý druhý týždeň)
Requirements: min. 4-ročné skúsenosti s Microsoft SCCM a veľmi dobrá znalosť platformy Windows 1 až 2 ročné skúsenosti s MS Intune a Windows Autopilot praktické skúsenosti so zakladaním nových Autopilot servisov a migráciou zariadení z SCCM do Autopilot skúsenosti z IT service desku alebo so spravovaním zariadení koncových používateľov v nadnárodnom prostredí skúsenosti s automatizáciou testovania aktualizácií pre Windows 10 skúsenosti s reportingovými nástrojmi ako napr. PowerBI a pokročilé znalosti Excelu znalosť nástrojov na monitorovanie zariadení koncových užívateľov ako napr. Nexthink veľmi dobrá znalosť ITIL a skúsenosti s jeho používaním v praxi schopnosť plynule komunikovať v anglickom jazyku výhodou: skúsenosti z projektového riadenia výhodou: certifikát ITIL Foundation/Intermediate dobré organizačné schopnosti  dobré verbálne a písomné komunikačné schopnosti vrátane schopnosti komunikovať s užívateľmi bez väčších IT znalostí
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-intune-cloud-specialista-201109A Mon, 09 Nov 2020 13:21:31 +0100
Integration Test Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-test-analytik-201105A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Integračného test analytika na projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3800 to 4300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / 🦠Off-site
Term of performance:16.11.2020 - 30.04.2021
Start of project:16.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analýza požiadaviek zákazníka a príprava odhadov pre jednotlivé úlohy tvorba testovacích plánov, dát a scenárov zameraná na integrácie systémov denná komunikácia s biznis oddelením na špecifikácii potrieb, plánov a výsledkov testovania zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) príprava a realizácia manuálnych a spúšťanie automatizovaných testov (funkčných, regresných) použitím technológií JIRA Kanoah, SOAP UI, jMeter reportovanie chýb a dohľad nad retestovaním už opravených defektov spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici a product owneri aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca prevažne v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti test analytickej činnosti pokročilá skúsenosť s analýzou požiadaviek zákazníka a tvorbou testovacích plánov a scenárov skúsenosti s test analýzou integračných projektov skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych funkčných testov skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) praktické znalosti metodiky SW testovania a typov testovania v JIRA Kanoah, SOAP UI a jMeter znalosť SQL a práce s databázami konverzačná znalosť anglického jazyka výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti v bankovom prostredí a znalosť úverových produktov výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov potrebných pre automatizáciu testov (MS Test Manager, SoapUI, Selenium atď.) výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink) výhodou: skúsenosti s programovaním (.NET, JAVA, atď.)   analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-test-analytik-201105A Thu, 05 Nov 2020 17:12:30 +0100
☕ Senior JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-java-programator-201103B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA programátora na technologicky zaujímavý projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5600 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.12.2020 - 31.05.2021
Start of project:01.12.2020 - 02.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého in-house bankového riešenia návrh riešení a vývoj a rozvoj interného systému bankovníctva vývoj F-E aj B-E častí systému podľa zadanej špecifikácie spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom SCRUM tíme spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA a/alebo Grails výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť JSON praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť XML znalosť SQL znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti s programovaním v Javascripte a/alebo Typescripte výhodou: skúsenosti s CSS, Less alebo Bootstrap výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: skúsenosti s Hibernate výhodou: znalosť Linux-u výhodou: skúsenosti s JBoss AS výhodou: skúsenosti s produktami rodiny Atlassian: Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-java-programator-201103B Tue, 03 Nov 2020 17:19:37 +0100
.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-201029B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného .NET programátora na projekty pre finančný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3600 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.12.2020 - 30.11.2021
Start of project:01.12.2020 - 11.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor spolupráca na vývoji SK, CZ ale aj zahraničných projektov vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti (v prípade záujmu aj full-stack) aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime po COVID-19 situácií, možná spoolupráca v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site
Requirements: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilé skúsenosti s MS SQL databázami pokročilá znalosť dizajn patternov znalosť ORM Entity Framework   schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-201029B Thu, 29 Oct 2020 17:09:21 +0100
Project Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projektovy-manazer-201027A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Projektového manažéra na zaujímavý dlhodobý, integračný projekt pre oblasť poisťovníctva.

Anticipated amount of performance:5000 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.12.2020 - 01.12.2022
Start of project:01.12.2020 - 01.01.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vedenie projektov v oblasti poisťovníctva s waterfall metodológiou riadenia vedenie tímu o veľkosti viac ako 20 ľudí, ktorý sa nachádza v Bratislave, Brne a Prahe  zabezpečenie riadiacich a koordinačných činností v rámci zverených projektov/programu vrátane personálneho zaistenia jednotlivých fáz projektu úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt plánovanie a change management spolupráca v režime OFF-SITE s občasným stretnutím v Bratislave alebo Brne (1-2-krát mesačne) aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s riadením IT projektov praktické skúsenosti s waterfall metodikou riadenia projektov skúsenosti ideálne z poisťovníctva (prípadne z bankovej sféry) skúsenosti s integračnými projektami dlhodobého charakteru (2-3 roky, tisíce MDs) skúsenosti s vedením väčšieho tímu (minimálne 20 ľudí) skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja znalosť anglického jazyka na úrovni B2   výhodou: skúsenosti v oblasti aplikácií pre predaj finančných produktov (predajné portály pre produkty v oblasti poisťovníctva, bankovníctva, penzijného poistenia ...). veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti (častá komunikácia s biznis vlastníkmi) tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projektovy-manazer-201027A Tue, 27 Oct 2020 14:42:10 +0100
⚙️ CISCO / Juniper Network Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cisco-juniper-network-architekt-201026A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Cisco / Juniper network architekta na zaujímavý OFF-SITE projekt pre #TELCO sektor z oblasti cloudových riešení.

Anticipated amount of performance:5700 to 6200 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:04.01.2021 - 30.06.2021
Start of project:04.01.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: participácia na projekte v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení portácia [úprava a migrácia] časti aktuálneho riešenia z JUNIPER technológie na CISCO technológiu špecifikácia a detailné zadanie potrebných úprav DEV časti DevOps tímu pre jej implementáciu v cloud prostredí spolupráca pri riešení s internými členmi ostatných tímov ako aj interným zákazníkom v medzinárodnom prostredí konzultácie pri vytváraní implementačných požiadaviek voči dátovému centru konzultácie so správcami infraštruktúrnych komponentov konfigurácia, zmeny a riešenie problémov v sieťach zodpovednosť za manažment sieťových zariadení v medzinárodnej sieti (routre, switche, firewally,...) spolupráca v rámci medzinárodného tímu a spravovanie infraštruktúry vo viacerých krajinách riešenie load balancingu a clusteringu vo všetkých komponentoch, kde to prichádza do úvahy monitorovanie sieťových a security komponentov v medzinárodnej infraštruktúre spolupráca na projekte v režime: OFF-SITE [HOME-OFFICE] v prípade záujmu možná dlhodobá spolupráca (v režime kvartálneho predlžovania objednávok) po COVID-19 pandémií možné cestovanie v rámci Európy na stretnutia s členmi medzinárodného tímu (cca 1x za mesiac)
Requirements: min. 2-ročné projektové skúsenosti na pozícii Network architekta min. 5-ročné projektové skúsenosti so sieťami pokročilé znalosti sieťových protokolov, dizajnu a implementácie zmien v sieťach skúsenosti so systémami a princípmi disaster recovery pokročilé skúsenosti s konfiguráciou, správou a troubleshootingom: Cisco switche a routre Cisco ASA Cisco WLC dynamickými routing protokolmi (EIGRP/BPG/OSPF) DMVPN S2S VPN skúsenosti s cloud proxy riešeniami   veľkou výhodou: znalosti a skúsenosti s JUNIPER technológiami a produktami výhodou: certifikácia Cisco CCNP alebo CCIE výhodou: skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) výhodou: skúsenosti s administráciou Docker a Kubernetes výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) výhodou: skúsenosti s cloudovými platformami (napr. OpenStack, Openshift, Private Cloud, AWS, Azure,...)   zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cisco-juniper-network-architekt-201026A Mon, 26 Oct 2020 10:23:41 +0100
🏦 Network Administrator https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-administrator-201022B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network administrátora na zaujímavý, dlhodobý, medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:3400 to 3800 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-Site
Term of performance:02.11.2020 - 30.04.2021
Start of project:02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: údržba sieťovej infraštruktúry vývojového, UAT a produkčného prostredia card processing centra v 24/7 režime inštalácia, konfigurácia a údržba sieťových komponentov, firmware-u a nástrojov zabezpečovanie aktuálnych patche-ov a upgrade-ov a príprava ich inštalačných plánov poskytovanie konzultačnej podpory konzultácie so správcami infraštruktúrnych komponentov konfigurácia, zmeny a riešenie problémov v sieťach zodpovednosť za manažment sieťových zariadení v medzinárodnej sieti (routre, switche, firewally,...) konfigurácia firewall zariadení na základe vstupov zo Security oddelenia spolupráca v rámci medzinárodného tímu a spravovanie infraštruktúry vo viacerých krajinách monitorovanie sieťových a security komponentov v medzinárodnej infraštruktúre spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development, QA tímy) spolupodieľanie sa na systéme pohotovostných služieb (na telefóne) pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) po skončení proti-COVID-19 opatrení je možné občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu
Requirements: minimálne 2-ročná skúsenosť s administráciou a údržbou sietí high-availability systémov znalosti sieťových protokolov, dizajnu a implementácie zmien v sieťach znalosti ICT trendov, technológií a praktík skúsenosti so systémami a princípmi disaster recovery (DRP) znalosť návrhu informačných systémov skúsenosti s konfiguráciou loadbalancerov skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio) záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s prácou v doméne payment (card) industry výhodou: skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm) výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh  
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-administrator-201022B Thu, 22 Oct 2020 15:23:55 +0200
⚙️ Application Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-administrator-201020A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Aplikačného administrátora na zaujímavý, dlhodobý, medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:3500 to 4300 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:02.11.2020 - 30.04.2021
Start of project:02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v medzinárodnom [SK-CH-IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na správe a údržbe card processing riešenia v prevádzkovom režime 24/7  zodpovednosť za nasadzovanie a automatizáciu nasadzovania releasov, datafix-ov a hotfix-ov na prostredia správa a konfigurácia aplikačných serverov monitoring aplikácií a logov (aplikačných, serverových) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) spolupráca v tíme pri riešení problémov na prostrediach a v správe aplikácií (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.) identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development, QA tímy) spolupodieľanie sa na systéme pohotovostných služieb (na telefóne) pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Requirements: prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora skúsenosti s aplikačnou administráciou, resp. adminstráciou aplikačných serverov skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix skúsenosti so servermi Oracle a MS SQL skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio) skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm) záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)   výhodou: znalosť niektorého z continuous integration nástrojov (napr. Jenkins, Bamboo) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (napr. Maven) výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s prácou v doméne payment (card) industry výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-administrator-201020A Tue, 20 Oct 2020 08:10:26 +0200
⚙️ Network DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-devops-specialista-201019B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network automation špecialistu / DevOps špecialistu so skúsenosťami s network konfiguráciou na dlhodobý OFF-SITE projekt pre #TELCO sektor.

Anticipated amount of performance:4400 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:02.11.2020 - 30.06.2021
Start of project:02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie sieťovej infraštruktúry podľa DevOps princípov administrácia, konfigurácia a troubleshooting sietí postavených na CISCO a JUNIPER produktoch participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh pre sieťové komponenty, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code" automatizované buildovanie releasov a release manažment na unix-based prostrediach performance tuning kontainerizácia konfigurácia troubleshooting správa sietí a zefektívňovanie využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov On-Call support rotujúci v tíme komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK/CZ) tímu a interným zákazníkom spolupráca na projekte v režime: OFF-SITE [HOME-OFFICE] v prípade záujmu možná dlhodobá spolupráca (v režime kvartálneho predlžovania objednávok) po COVID-19 pandémií možné cestovanie v rámci Európy na stretnutia s členmi medzinárodného tímu (cca 1x za mesiac)
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Network a/alebo DevOps špecialistu min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom sietí skúsenosti s IaC (Infrastructure as a Code) princípmi, manažmentom a administráciou skúsenosti s administráciou, konfiguráciou a troubleshooting-om sietí pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash a/alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s administráciou Docker a Kubernetes skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. OpenStack, Openshift, Private Cloud, AWS, Azure,...)   výhodou: znalosť SQL výhodou: skúsenosti s Gitlab CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-devops-specialista-201019B Mon, 19 Oct 2020 15:02:14 +0200
Test manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-manazer-201016A

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme Test manažéra na zaujímavý projekt v bankovom sektore v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4000 to 4400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:16.10.2020 - 16.10.2020
Start of project:02.11.2020, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: príprava testovacej stratégie, test plánu, test approach príprava návrhu efektívnych testovacích postupov, rozsahu testov, potrebných kapacít, podľa analýzy dodávaného riešenia počítačového programu (softvéru) koordinácia projektového testovacieho tímu systémových integračných testov, užívateľských akceptačných testov i záťažových testov evidencia, riadenie a participácia pri vytváraní testovacích scenárov definovanie testovacích dát a koordinácia jednotlivých aktivít na testovacom prostredí (plánované výpadky, nasadenia opravných verzií a pod.) riadenie chýb v nástroji na evidenciu chýb, posudzovanie a schvaľovanie defektov, eskalácia problémov priebežná kontrola a vyhodnocovanie kvality testovania, dodržiavanie projektového a testovacieho plánu a návrh riešenia zistených nedostatkov spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa spolupráca s test manažérom a testermi dodávateľov Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa koordinácia testovania dodávok opravných verzií počítačového programu zabezpečenie vykonania regresného testu  pred spustením produkčnej prevádzky (PROD) pravidelný report výsledkov testovania – nastavenie denného reportu v Jira, príprava týždenného reportu a záverečného reportu po odovzdaní riešenia do produkčnej prevádzky pravidelný reporting konkrétnej, Objednávateľom poverenej, Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežné ukladanie materiálov, výsledkov testov, reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa práca v režime 80% Off-site (4-krát týždenne Off-site, 1-krát týždenne On-site)
Requirements: prax minimálne 3 roky v oblasti testovania  skúsenosti s koordináciou testovacieho tímu znalosť metodiky a celého procesu testovania  skúsenosti s prípravou dát, prostredí skúsenosti s tvorbou testovacích plánov, scenárov výborná znalosť JIRA  znalosť MS Excel, SQL znalosť typov testov (manuálne, automatizované, integračné, funkčné, akceptačné, záťažové) základné znalosti projektového manažmentu schopnosť identifikácie problému a určenie riešenia logické, analytické a koncepčné myslenie komunikačné a organizačné zručnosti dôslednosť, vytrvalosť a odolnosť voči stresu samostatnosť a zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-manazer-201016A Fri, 16 Oct 2020 11:09:24 +0200
Lending Business Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/lending-business-architect-201012A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Business Architekta na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:6600 to 7200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.11.2020 - 30.04.2021
Start of project:01.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba a dokumentácia biznis architektonickej vízie pre projekt (mapovanie zákazníckych ciest, diagramy biznis procesov v nástroji ARIS, biznis požiadavky) usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia zodpovednosť za biznis architektonický dohľad nad projektami v oblasti povoleného prečerpania, mikroúverov a kreditných kariet zodpovednosť za prípravu end-2-end biznis procesov v banke vrátane digitálnych aj pobočkových kanálov zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu vytváranie a dokumentovanie procesných tokov zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 5-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta min. 7-ročné skúsenosti v bankovej a/alebo finančnej oblasti pokročilé skúsenosti s dizajnovaním a optimalizovaním procesov pokročilé skúsenosti s implementáciou nových systémov a procesov v bankovom prostredí pokročilé znalosti fungovania biznis procesov v bankovníctve skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu skúsenosti s povoleným prečerpaním, mikroúvermi a kreditnými kartami znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj) silné organizačné a komunikačné zručnosti vynikajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku (slovom i písmom) a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/lending-business-architect-201012A Mon, 12 Oct 2020 09:24:30 +0200
⚙️ DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-201008D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného DevOps borca na inovatívny [off-site] projekt pre sektor leteckej dopravy do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5300 to 5800 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site / Bratislava
Term of performance:01.11.2020 - 01.05.2021
Start of project:01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení  automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie na AWS prostredie vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov účasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov používanie nástrojov ako napr. Splunk na zhromažďovanie dát o nasadených aplikáciách spoluúčasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení spolupráca možná v režime: kombinovaný ON-SITE/OFF-SITE (1 deň/týždeň ON-SITE Bratislava + 4 dni/týždeň OFF-SITE) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Requirements: min. 5-ročná projektová skúsenosť na pozícií DevOps špecialistu a/alebo Deployment administrátora pokročilá znalosť DevOps princípov pokročilé skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) skúsenosti s monitorovacím softvérom Splunk pokročilé skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Jenkins, Nexus,...) pokročilé skúsenosti so skriptovaním: PowerShell, Bash pokročilé skúsenosti s repository systémami (Git) skúsenosti s code reviews a automatizáciou testovania skúsenosti s kontainerizovanými (ideálne Docker) a cloudovými riešeniami (AWS cloud) skúsenosti s ELK stackom (Elasticsearch, Logstash a Kibana) skúsenosti s Kubernetes výhodou: skúsenosti s analytickými nástrojmi (napr. Terraform) výhodou: skúsenosti s Azure cloud výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-201008D Thu, 08 Oct 2020 13:20:41 +0200
☕ OFF-SITE JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/off-site-java-programator-201007A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ OFF-SITE JAVA programátora na zaujímavý remote projekt pre letecký priemysel v USA.

Anticipated amount of performance:4800 to 5600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava/Off-site
Term of performance:02.11.2020 - 31.01.2021
Start of project:02.11.2020 , ASAP, alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:3-6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého platformového riešenia pre letiská návrh riešení a back-end vývoj modulov pre blockchain platformový systém v JAVA 9+. spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews spolupráca v režime: 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týždeň ON-SITE (Bratislava) možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania projektové skúsenosti s vývojom aplikácií v Spring ekosystéme skúsenosti s message broker-om RabbitMQ znalosť SQL praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti s AWS Cloud výhodou: skúsenosti s Couchbase výhodou: skúsenosti s Apache Camel Routes   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/off-site-java-programator-201007A Wed, 07 Oct 2020 12:58:41 +0200
Tosca QA Engineer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tosca-qa-engineer-201006C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Tosca QA engineera pre automatizované testovanie zaujímavého OffSite projektu z oblasti poisťovníctva.

Anticipated amount of performance:3800 to 4400 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:19.10.2020 - 31.10.2021
Start of project:19.10.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované UI testy aplikácií z oblasti poisťovníctva  návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacieho nástroja Tosca testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov v prípade potreby vykonávanie manuálnych testov GUI zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME, OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná aktívna skúsenosť na pozícii Quality Assurance Engineer zodpovedného za návrh, spúšťanie a vyhodnocovanie automatizovaných testov  min. 2-ročná aktívna skúsenosť s Tosca Commander v10+ praktické znalosti metodiky SW testovania (TDD & BDD) pokročilé skúsenosti s testovaním webových aplikácií, web-servisov (SOAP/REST)  skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných, smoke, regresných testov výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. JIRA, Confluence) samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tosca-qa-engineer-201006C Tue, 06 Oct 2020 08:05:12 +0200
🏦 Integration ICT Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-ict-analytik-200930B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Integračného ICT analytika na technologicky zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5200 to 5800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.11.2020 - 30.04.2021
Start of project:02.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte zameraná na integráciu systémov komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy - analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblastiach: klientských riešení a ich integrácie integrácie kartových aplikácií integrácie mobile bankingových riešení vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT a/alebo Integračného analytika analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML skúsenosti s integráciou zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí) skúsenosti s definíciou integračných vzorov (patternov) a formy integrácie skúsenosti s návrhom štruktúry a obsahu XSD a XML  a ich špecifikácie skúsenosti s komunikačnými protokolmi znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) skúsenosti s orchestráciou systémov a služieb všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore veľkou výhodou: skúsenosti na pozícií Solution architekta výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)   silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti otvorený novým nápadom a víziám schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-ict-analytik-200930B Wed, 30 Sep 2020 11:10:19 +0200
🏦 ICT / Business analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-biznis-analytik-200930A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT / Biznis analytika na technologicky zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť on-line bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5100 to 5800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.11.2020 - 30.04.2021
Start of project:02.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte on-line riešení banky komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy - analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblastiach: klientských riešení a ich integrácie integrácie kartových aplikácií mobile/on-line bankingových riešení core banking riešení vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 5-ročné skúsenosti s činnosťou ICT / Biznis analytika analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti výhodou: projektové skúsenosti v bankovom sektore výhodou: skúsenosti na pozícií Solution architekta   silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-biznis-analytik-200930A Wed, 30 Sep 2020 11:09:04 +0200
📱 Android Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/android-programator-200925B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Android programátora na zaujímavý mobile banking projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.  

Anticipated amount of performance:4300 to 4700 € monthly
Workplace:Slovensko, BA / Off-site
Term of performance:02.11.2020 - 02.05.2021
Start of project:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: návrh, analýza, vývoj a testovanie [Android] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration [CI/CD] príprava balíčkov kódu na nasadenie spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek spolupráca s ICT a Business analytikmi proaktívne navrhovanie a implementácia funkčných a technických vylepšení spolupráca v agilnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom pre OS Android praktické skúsenosti s XML a JSON praktické skúsenosti s SQL a Database DDL praktické skúsenosti s používaním design patternov praktické skúsenosti s písaním Unit testov praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s používaním nástrojov ako Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM)   výhodou: skúsenosti z bankového prostredia analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč  
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/android-programator-200925B Fri, 25 Sep 2020 11:41:52 +0200
🍏 iOS Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ios-programator-200925A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme iOS Programátora na zaujímavý mobile banking projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Anticipated amount of performance:4300 to 4700 € monthly
Workplace:Slovensko, BA / Off-site
Term of performance:02.11.2020 - 02.05.2021
Start of project:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou projekt zameraný na bezpečnosť mobilných aplikácií v bankovom prostredí implementácia pravidiel zameraných a bezpečnosť a logovanie spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration [CI/CD] spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek spolupráca s ICT a Business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom pre iOS aplikácií pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Objective-C a SWIFT znalosti z oblasti bezpečnosti (znalosť štandardných kryptografikých metód, porozumenie SSL protokolu, znalosť SSH protokolu) praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia výhodou: skúsenosti so Shell scripting výhodou: skúsenosti s vývojom desktopových aplikácií pre MacOS výhodou: skúsenosti s programovaním v jazyku C výhodou: Skúsenosti s reverse engineering a hooking kreativita a proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ios-programator-200925A Fri, 25 Sep 2020 11:07:20 +0200
⚙️ Medior DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-devops-specialista-200811A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Anticipated amount of performance:4500 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice / Off-site
Term of performance:02.09.2020 - 31.08.2021
Start of project:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia konfigurácia CI/CD pipeline identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní je možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Requirements: min. 2-ročná prax na pozícii DevOps špecialistu skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s technológiami Docker a/alebo Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-devops-specialista-200811A Tue, 11 Aug 2020 14:19:47 +0200
⚙️ DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-200804C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Anticipated amount of performance:5600 to 6200 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice / Off-site
Term of performance:01.09.2020 - 31.08.2021
Start of project:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia vývoj nástrojov pre správu infraštruktúry a zefektívnenia využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s technológiami Openshift, Docker a Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť niektorého monitorovacieho nástroja (Zabbix, Nagios, ...) výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-200804C Tue, 04 Aug 2020 17:47:25 +0200
JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-200803A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na technologicky zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Košíc.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice / Off-site
Term of performance:01.11.2020 - 31.10.2021
Start of project:01.11.2020 - 31.12.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji novej platformy poisťovacieho systému postavenom na produkte Guidewire Insurance vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA zaškolenie do systému Guidewire a neskôr vývoj priamo v tomto systéme vývoj sa opiera o architektonické najnovšie architektonické koncepty (Microservices) spolupráca v rámci agilného tímu po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním BE v JAVA a aspoň minimálna skúsenosť s FE JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST / SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti v oblasti poisťovníctva výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-200803A Mon, 03 Aug 2020 15:22:25 +0200
☁ Azure Data Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/azure-data-architekt-200803D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure data cloud platform architekta na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy alebo Košíc.

Anticipated amount of performance:7000 to 7700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Košice
Term of performance:01.09.2020 - 31.08.2021
Start of project:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia / Data Mart-ov postaveného na Azure zodpovednosť za návrh riešenia a implementáciu riešení v oblasti BI/DWH analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Mart-ov analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek komunikácia so zadávateľmi požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) po zapracovaní možná spolupráca na projekte v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava alebo Košice] + 2 dni/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s návrhom architektúry DWH a BI riešení min. 3-ročná prax s databázovým modelovaním, reportingom a implemetáciou IT systémov v oblasti DWH a BI skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Data Solution Architektúry skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Data Solution Architektúry TO-BE stavu znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks pokročilé skúsenosti s SQL a/alebo T/SQL skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek   výhodou: skúsenosti z prostredia poisťovníctva (alebo bankovníctva) veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/azure-data-architekt-200803D Mon, 03 Aug 2020 17:49:05 +0200