TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Mon, 21 Sep 2020 21:54:08 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Vue.JS Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/vuejs-programator-200921B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Vue.JS programátora na zaujímavý projekt pre oblasť interných systémov v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4200 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:28.09.2020 - 30.11.2020
Start of project:28.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:1-3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na rozvoji front-end [Vue.JS] funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti digitálnych služieb vývoj responzívneho používateľského rozhrania naprieč rôznymi webovými prehliadačmi a zariadeniami príprava testovania automatizovaného testovania vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov tvorba kódu na základe dodaných UI dizajnov alebo prototypov analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru spolupráca možná v SETUP-e: flexibilne OFF-SITE a ON-SITE Bratislava podľa potrieb projektu a dohody (v priemere 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týždeň ON-SITE)
Requirements: min. 3-ročná (aktívna - projektová) skúsenosť s JavaScript-om výborná znalosť JavaScript frameworku Vue.JS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (SASS) pokročilé skúsenosti s automatizovaným testovaním front-end riešení praktické skúsenosti s použitím testovacích nástrojov Jest alebo Cypress praktické skúsenosti s GIT (alebo iným repository systémom) praktické skúsenosti s Docker zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/vuejs-programator-200921B Mon, 21 Sep 2020 21:54:08 +0200
⚙️ Integration Tester https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-tester-200921A

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme testera na pozíciu Integračný tester na významný nadnárodný projekt pre #TELCO sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3100 to 3500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.10.2020 - 01.10.2021
Start of project:01.10.2020 - 01.11.2020, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 3 roky
Job description: realizácia integračného testovania SW a back-end/core modulov na základe dokumentácie a testovacích scenárov integračné testovanie medzi novým jednotným systémom a rozdielnými národnými core systemami v rámci systému sú integrované viaceré (pre jednotlivé krajiny) špecifické core systémy so spoločným aplikačným systémom a rozhraniami spolupráca s ďalšími projektovými tímami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti tak, aby bola zaručená nadväznosť činností zodpovednosť za realizáciu integračných testov a vyhodnotenie testovacích aktivít  zodpovednosť za prípravu testovacích scenárov a testovacíh dát spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca. 8 ľudí v zložení: vývojári, Scrum Master, Product Manager, Test Lead po zapracovaní sa na projekte (ON-SITE: Bratislava) je možná spolupráca (po dohode na projekte) aj v HOME-OFFICE/OFF-SITE setupe v rozsahu 50% - 100%
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti testovania min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (integračné testy) skúsenosti s prípravou a realizáciou integračných testov praktické znalosti metodiky softvérového testovania praktické skúsenosti s nástrojom Micro Focus Quality Center (pôvodne známy ako HPQC) praktické skúsenosti s prípravou testovacích dát XML, SQL skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (JIRA) veľkou výhodou: skúsenosti z TELCO sektora výhodou: skúsenosti so Siebel CRM výhodou: skúsenosti s integračnou platformou TIBCO výhodou: ISTQB certifikát samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-tester-200921A Mon, 21 Sep 2020 17:45:18 +0200
📈 Process Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/procesny-specialista-200918C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Procesného špecialistu so skúsenosťami z oblasti bankovníctva na zaujímavý projekt do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5800 to 6500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.10.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:3 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka z pohľadu štandardných bankových procesov spolupráca na príprave, implementácii a optimalizácii business process materiálov (napr. customer journey, aris process maps, business requirements docs)  vyhodnotenie, sledovanie a dohľad nad plnením procesných máp pre jednotlivé bankové domény (napr. poskytovanie pôžičiek, nadmerné poskytovanie úverov, kontokorentné úvery, kreditné karty) high-level dohľad nad implementáciou procesných materiálov a následný efekt a dopad na všetky denné aktivity v danej bankovej doméne či už z pohľadu digitálnej, alebo pobočkovej komunikácie  sledovanie a vyhodnotenie kvality reportingu z jednotlivých bankových domén v závislosti od nastavenia bankových procesov spolupráca s business oddelením spolupráca v medzinárodnom tíme v bankovom prostredí (10 členný tím) pravidelný reporting: prezentácia priebežných výsledkov vyššiemu manažmentu a expertom z jednotlivých bankových domén aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) v závislosti od 🦠 COVID-19 situácie možná úprava setupu spolupráce smerom k čiastočnému OFF-SITE [home-office] režimu
Requirements: min. 6-ročné skúsenosti v oblasti bankovníctva min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou Procesného špecialistu/analytika skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach (v anglickom jazyku) výborné analytické myslenie orientácia na výsledky vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/procesny-specialista-200918C Fri, 18 Sep 2020 11:13:19 +0200
🕴 Business Delivery/Repository Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/business-deliveryrepository-manazer-200918B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Business delivery/Repository manažéra na zaujímavý projekt z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5400 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.10.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: koordinovať tímy (ako technical tak content repository tím) s cieľom zabezpečiť spracovanie všetkých požiadaviek a úloh v požadovanom čase a kvalite ako súčasť deployment riešenia a stratégie riadiť vývoj požiadaviek v celom životnom cykle vývoja, spolupracovať s analytikmi a ostatnými vývojármi zainteresovanými na riešení úlohy s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie pri dodržiavaní interných bankových predpisov pre vývoj spracovanie a konverzia vstupných dát/štruktúr do interného repository systému podľa interných predpisov pripraviť podklady pre Prevádzku IT pre bezproblémové nasadenie vyvinutých riešení do produkčného prostredia banky definovanie a starostlivosť o patch level tracking procesy vo všetkých prostrediach počas behu projektu koordinovanie deployment procesov operatívne riešenie vzniknutých situácií, zapracovanie a riadenie zmenových konaní kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných výsledkov aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) v závislosti od 🦠 COVID-19 situácie možná úprava setupu spolupráce smerom k čiastočnému OFF-SITE [home-office] režimu
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť na pozíciách z bankového prostredia min. 1-ročná prax na pozícii ako Delivery manažér z bankového prostredia min. 1-ročná IT projektová skúsenosť s prípravou prostredí (servery, databázy, aplikácie a/alebo integrácie) skúsenosti s koordinovaním deployment projektov skúsenosti s vývojom a dodávkou softvéru od zberu požiadaviek cez analýzu, dizajn, implementáciu a testovanie až po nasadenie do prevádzky skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami schopnosť pochopiť technické závislosti aplikácií, dátové prepojenia, dávkové spracovania ako aj online komunikáciu aplikácií výborné analytické myslenie orientácia na výsledky vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/business-deliveryrepository-manazer-200918B Fri, 18 Sep 2020 11:10:52 +0200
.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-200916A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť zdravotníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3600 to 4100 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.10.2020 - 31.03.2021
Start of project:01.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji back-end časti rozsiahlého globálneho systému v oblasti vývoja health-care platformy v technológii .NET implementácia funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 3-5 programátorov
Requirements: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním .NET riešení skúsenosti s programovaním v .NET C# (ideálne .NET Core) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) znalosť Microservices konverzačná znalosť anglického jazyka slovom aj písmom výhodou: pokročilá znalosť programovania v C/C++ výhodou: skúsenosti s cross-platform vývojom výhodou: skúsenosti s embedded systémami výhodou: skúsenosti s UNIX based operačnými systémami výhodou: znalosť komunikačných protokolov Ethernet a Bluetooth   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-200916A Wed, 16 Sep 2020 14:52:36 +0200
Senior UX/UI Designer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-uxui-dizajner-200911C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Senior UX/UI dizajnéra na veľmi zaujímavý, medzinárodný projekt z oblasti HealthCare do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4600 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.10.2020 - 30.11.2020
Start of project:01.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6-8 týždňov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na komplexnom grafickom návrhu mobilných aplikácií so zacielením na špecifický B2C model / cieľovú skupinu zákazníkov s celoeurópskym pôsobením konzultácie ohľadom tvorby grafických návrhov a prototypov aplikácií  identifikácia cieľových skupín užívateľov a tomu prispôsobený "štýl komunikácie aplikácie" s užívateľmi vedenie komunikácie medzi tímom dizajnérov a programátorov zozbieranie požiadaviek od používateľov tvorba wireframe-ov tvorba používateľských scenárov tvorba nových grafických prvkov testovanie navrhnutých dizajnov s používateľmi udržiavanie konzistentnosti grafických prvkov pri nových návrhoch s existujúcimi
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s návrhom a dizajnom medzinárodných mobilných a webových aplikácii pre rozsiahle spoločnosti s desiatkami tisísov užívateľov (ideálne v oblasti e-health/insurance/...) skúsenosť s vývojom webových a mobilných aplikácii s ohľadom na optimalizáciu riešenia kvôli výkonnostným parametrom (10-tky tisícov aktívnych užívateľov) aplikácií  znalosť tvorby grafických návrhov a dizajnov skúsenosti s design-ovaním jednoduchých, moderných, intuitívnych, gemifikovaných workflow-ov a obrazoviek pokročilá znalosť nástrojov Illustrator, Photoshop, Sketch, OmniGraffle alebo iných grafických a wireframe-ingových nástrojov pokročilá znalosť s vytváraním wireframe-ov, storyboards, user flows, process flows a site maps dobrá znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery výhodou: skúsenosti z health/insurance/... sektora samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-uxui-dizajner-200911C Fri, 11 Sep 2020 15:31:49 +0200
Business Solution Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/business-solution-architect-200910A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Business Architekta na zaujímavé rozvojové projekty v oblasti bankových platieb a procesov do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:6600 to 7200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.10.2020 - 31.03.2021
Start of project:01.10.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba a dokumentácia business architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a obchodnou stratégiou zodpovednosť za business architektonický dohľad nad bežiacimi projektmi zodpovednosť za prípravu end-2-end biznis procesov v banke vrátane digitálnych aj pobočkových kanálov spolupodielanie sa [s ostatnými business architektami] na celkovom smere a definícií zásad biznis architektúry s cieľom podporovať zákaznícky orientovaný prístup spracovanie stratégie v oblasti platieb [so zameraním na platobné karty a hotovosť] do dlhodobých a krátkodobých realizačných plánov zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu podpora manažérov v ich obchodných zámeroch a rozhodnutiach a usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti) vytváranie a dokumentovanie procesných tokov spolupráca v medzinárodnom tíme v bankovom prostredí pre oblasť hotovostných a kartových platieb zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 5-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta min. 7-ročné skúsenosti v bankovej a/alebo finančnej oblasti pokročilé skúsenosti s dizajnovaním a optimalizovaním procesov pokročilé skúsenosti s implementáciou nových systémov a procesov v bankovom prostredí pokročilé znalosti fungovania biznis procesov v bankovníctve skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu skúsenosti s platobnými systémami a kartovým biznisom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj) skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí skúsenosti s UML silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorenosť novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach proaktívny prístup prezentačné zručnosti výhodou: skúsenosti s programovaním výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/business-solution-architect-200910A Thu, 10 Sep 2020 12:04:29 +0200
SCRUM Master https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-200902B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného SCRUM Mastera na dlhodobý a veľmi zaujímavý zahraničný projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5400 to 6200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:14.09.2020 - 14.09.2021
Start of project:14.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: každodenná komunikácia s Product Ownerom, IT vývojarmi (Java, JS) a ICT/Business analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po nasadenie do produkcie zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problémov a eskalácií zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného tímu plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu možnosť dlhodobej spolupráce na projekte aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Requirements: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera) min. 3-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií SCRUM Mastera projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, BDD, FDD, DevOps,...) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry) skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...) znalosť rôznych techník a patternov pre vysporiadanie sa s medzerami SCRUM metodológie (rôzne formáty Retrospektívy, riešenie bugov, rôzne Burndown grafy a vizualizácie, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja ideálne aspoň jeden zo SCRUM Master certifikátov:  CSM (Certified Scrum Master) CSP (Certified Scrum Professional) CSPO (Certified Product Owner)   výhodou: znalosť nástrojov: Gitlab, markdown, groupware výhodou: skúsenosti s bankového prostredia výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov / aplikácii / riešení výhodou: znalosť nemeckého jazyka   veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-200902B Wed, 02 Sep 2020 13:46:21 +0200
MS Dynamics CRM Developer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-dynamics-crm-programator-200824A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného MS Dynamics CRM programátora na zaujímavý medzinárodný projekt z oblasti služieb.

Anticipated amount of performance:5800 to 6200 € monthly
Workplace:Rakúsko, Viedeň/Off-Site
Term of performance:01.10.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.10.2020 - 15.10.2020 alebo dohodou, part-time / full-time, on-site / off-site
Term of allocation:3-6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analýza, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahleho MS Dynamics 365 CRM riešenia návrh a konzultácie nového riešenia spolupráca pri funkčnom rozširovaní ale taktiež pri výraznom modifikovaní existujúceho CRM riešenia v oblasti MS Dynamics 365 tvorba a údržba dokumentácie k systémovej podpore Dynamics CRM / D365 aplikačného riešenia spolupráca v tíme  CRM solution architekt (Viedeň)  CRM vývojári (Viedeň/Bratislava)  po úvodnom zapracovaní sa na projekte  v trvaní cca. 3-4 týždne v kombinovanom SETUPe (3 deň/týždeň on-site Viedeň, 2 dni/týždeň off-site /home office)  je možnosť pokračovania spolupráce v plnom off-site režime s občasným (1x za 2-3 týždne) dochádzaním do Viedne, príp. Bratislavy možnosť spolupráce aj v parttime režime (detaily podľa dohody so zákazníkom) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom softvéru min. 3-ročné skúsenosti s vývojom aplikácií/riešení/pluginov Microsoft Dynamics CRM/D365, ich customizáciou, konfiguráciou a správou skúsenosti s on-premise CRM 2016 a Dynamics 365 výborná znalosť .NET, C#, SSRS, HTML5, CSS3, JavaScript skúsenosti s vývojom SSRS reportov (Microsoft SQL, FetchXML) skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM praktické skúsenosti s vývojom webových služieb a služieb Windows skúsenosti s návrhom a úpravou architektúry CRM riešení schopnosť rýchlo sa zorientovať a identifikovať chyby vo veľkom CRM riešení znalosť IDE MS Visual Studio skúsenosti s TFS skúsenosti so skriptovaním v PowerShell výhodou: znalosť nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni výhodou: skúsenosti s vývojom Dynamics CRM Mobile Application výhodou: skúsenosti s Click Dimension Tool výhodou: skúsenosti s OnPremise Sharepoint vývojom výhodou: certifikácia na Dynamics CRM/365 analytické myslenie samostatnosť komunikačné a prezentačné zručnosti schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-dynamics-crm-programator-200824A Mon, 24 Aug 2020 10:54:24 +0200
☁ Cloud Windows Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cloud-windows-administrator-200817A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Cloud Windows administrátora na zaujímavé projekty v oblasti #smart building industry do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4600 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.09.2020 - 28.02.2021
Start of project:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: administrácia Windows Active Directory, Windows Server, Microsoft Intune, Microsoft SCCM, Microsoft SQL a iné administrácia serverových (Windows) operačných systémov zodpovednosť za návrh, plánovanie, implementáciu a chod interných systémov (MS Azure, Office 365, MS Intune, MS SCCM, ERP, MS Sharepointa, MS SQL a ďalšie) zodpovednosť za optimalizáciu systémov a serverov, v prípade nutnosti vyradenie starého hardvéru a náhrada novým s migráciou používateľských a serverových dát zodpovednosť za nastavenie a udržiavanie zálohovacích plánov a plánu obnovy po havárii (Disaster Recovery Plan) komplexná administrácia MS Windows operačných systémov správa počítačových sietí (TCP/IP, DNS, routing packetov,...) troubleshooting nájdených chýb monitorovanie celého systémového prostredia (siete, servery, stanice,..) komunikácia s dodávateľmi platformových produktov v rámci support case-ov príprava a udržiavanie dokumentácie všetkých systémov a systémovej architektúry
Requirements: min 4-ročná prax na pozícii Systémového administrátora a/alebo Cloud Windows administrátora pokročilé skúsenosti s kompexnou administráciu MS Windows Server 2012 a vyššie (Server Roles, Group Policies, AD, DNS, DHCP a pod.) pokročilé skúsenosti s nastavovaním a administráciou virtualizačných platforiem VMware a Hyper-V pokročilé skúsenosti s administráciou Office 365 znalosť best practices pre oblasť MS Windows OS a Serverov znalosť počítačových sietí (TCP/IP, DNS, smerovanie packetov, atď.) skúsenosti s technológiamia Azure AD a Exchange skúsenosti s cloud platformami (AWS, IBM Cloud a pod.), ideálne MS Azure skúsenosti s používaním nástrojov pre monitorovanie sieťovej komunikácie skúsenosti s nástrojom SCCM (System Center Configuration Manager) skúsenosti s nástrojom MS Intune skúsenosti so skriptovaním v Power Shell   výhodou: skúsenosti Microsoft Azure OMS (Operation Manager Suite)   zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cloud-windows-administrator-200817A Mon, 17 Aug 2020 12:36:08 +0200
⚙️ Medior DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-devops-specialista-200811A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Anticipated amount of performance:4500 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice / Off-site
Term of performance:02.09.2020 - 31.08.2021
Start of project:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia konfigurácia CI/CD pipeline identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní je možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Requirements: min. 2-ročná prax na pozícii DevOps špecialistu skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s technológiami Docker a/alebo Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-devops-specialista-200811A Tue, 11 Aug 2020 14:19:47 +0200
⚙️ DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-200804C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Anticipated amount of performance:5600 to 6200 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice / Off-site
Term of performance:01.09.2020 - 31.08.2021
Start of project:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia vývoj nástrojov pre správu infraštruktúry a zefektívnenia využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s technológiami Openshift, Docker a Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť niektorého monitorovacieho nástroja (Zabbix, Nagios, ...) výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-200804C Tue, 04 Aug 2020 17:47:25 +0200
MS SQL Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-sql-admin-200804A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu MS SQL Admin na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Anticipated amount of performance:5500 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice / Off-site
Term of performance:01.09.2020 - 31.08.2021
Start of project:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: inštalácia, konfigurácia a správa MS SQL databáz v high-availability prostrediach spolupráca pri návrhu, implementácii a podpore databázových systémov v medzinárodnom prostredí zodpovednosť za pravidelné zálohovanie a šifrovanie dát pravidelné testovanie recovery scenárov udržiavanie technických štandardov databázových systémov a prispievanie k ich vylepšovaniu spolupráca pri analýze performance problémov, troubleshooting podieľanie sa na implementácii high-availability riešení optimalizácia SQL kódu spolupráca pri dizajne nových častí už existujúcich dátových modelov identifikácia potencionálnych problémov a ich riešenie SETUP alokácie: 3 dni/týždeň Košice (ON-SITE) + 2 dni/týždeň OFF-SITE, podľa dohody na projekte možná aj vyššia miera OFF-SITE nástup na projekt možný od Septembra do Novembra 2020
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s administráciou MS SQL DB (inštalácia, optimalizácia, správa, konfigurácia, zálohovanie a obnova dát, migrácia dát, atď.) pokročilé skúsenosti s administráciou Microsoft SQL Server Enterprise Edition pokročilé znalosti SQL veľmi dobrá orientácia v entitno-relačných DB modeloch skúsenosti s optimalizáciou DB a ladením výkonu na úrovni DB administrácie skúsenosti s riešením problémov a riešením integrity databázy (problémy s výkonom, blokovanie, replikácie, pripojenie, bezpečnostné problémy atď.) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-sql-admin-200804A Tue, 04 Aug 2020 11:31:49 +0200
☁ Azure Data Platform Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/azure-data-platform-architekt-200803D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure data cloud platform architekta na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy alebo Košíc.

Anticipated amount of performance:7000 to 7700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Košice
Term of performance:01.09.2020 - 31.08.2021
Start of project:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia / Data Mart-ov postaveného na Azure zodpovednosť za návrh riešenia a implementáciu riešení v oblasti BI/DWH analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Mart-ov analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek komunikácia so zadávateľmi požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) po zapracovaní možná spolupráca na projekte v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava alebo Košice] + 2 dni/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s návrhom architektúry DWH a BI riešení min. 3-ročná prax s databázovým modelovaním, reportingom a implemetáciou IT systémov v oblasti DWH a BI skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Data Solution Architektúry skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Data Solution Architektúry TO-BE stavu znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks pokročilé skúsenosti s SQL a/alebo T/SQL skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek   výhodou: skúsenosti z prostredia poisťovníctva (alebo bankovníctva) veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/azure-data-platform-architekt-200803D Mon, 03 Aug 2020 17:49:05 +0200
⚙️ Application Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-administrator-200803B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý a potenciálne dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4400 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:17.08.2020 - 31.12.2020
Start of project:17.08.2020 - 01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za údržbu, dostupnosť a podporu aplikačných prostredí na L2 úrovni administrácia, správa, konfigurácia a optimalizácia aplikačných serverov automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach performance tuning konfigurácia troubleshooting hot fixing prostredí analýza aplikačných a systémových logov a aktívna participácia na ich vývoji monitorovanie aplikácií na prostrediach a dohľad nad ich prevádzkou identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov poskytovanie L2 konzultačnej podpory koncovým užívateľom On-Call support rotujúci v tíme na mesačnej báze (1 týždeň v mesiaci) komunikácia v anglickom jazyku s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a interným zákazníkom dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora pokročilé skúsenosti s administráciou Linux-based systémov (Linux, Unix, CentOS,...) pokročilé skúsenosti s aplikačnými servermi pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s administráciou a troubleshooting-om sietí   výhodou: skúsenosti s administráciou aplikačných serverov JBoss (v standalone aj domain móde) výhodou: skúsenosti so systémami s vysokou dostupnosťou (High Availability) výhodou: znalosť sieťovej infraštruktúry a orientácie v komunikačných mapách výhodou: znalosť SQL výhodou: znalosť JAVA   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-administrator-200803B Mon, 03 Aug 2020 16:36:10 +0200
JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-200803A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na technologicky zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Košíc.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice / Off-site
Term of performance:01.11.2020 - 31.10.2021
Start of project:01.11.2020 - 31.12.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji novej platformy poisťovacieho systému postavenom na produkte Guidewire Insurance vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA zaškolenie do systému Guidewire a neskôr vývoj priamo v tomto systéme vývoj sa opiera o architektonické najnovšie architektonické koncepty (Microservices) spolupráca v rámci agilného tímu po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním BE v JAVA a aspoň minimálna skúsenosť s FE JAVA ALEBO min. 1-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v Guidewire aplikácií   výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST / SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť XML znalosť SQL znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti v oblasti poisťovníctva výhodou: certifikácia Guidewire a/alebo prax s programovaním Guidewire výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-200803A Mon, 03 Aug 2020 15:22:25 +0200
Deployment Manager/Coordinator https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/deployment-manazerkoordinator-200720B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Deployment manažér/koordinátora na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5100 to 5900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:02.09.2020 - 28.02.2021
Start of project:02.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: definovanie procesov/rolí/zodpovedností v deployment managemente definovanie deployment plánov a rozvrhov definovanie a starostlivosť o patch level tracking procesy vo všetkých prostrediach počas behu projektu zhodnocovanie a review deployment template-ov koordinovanie deployment procesu preberanie zodpovednosti za riešenie problémov konektivity identifikácia problémov a rizík projektu operatívne riešenie vzniknutých situácií, zapracovanie a riadenie zmenových konaní kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných výsledkov
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii projektového manažéra/koordinátora min. 1-ročná IT projektová skúsenosť s prípravou prostredí (servery, databázy, aplikácie a/alebo integrácie) skúsenosti s koordinovaním deployment projektov aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti z bankového prostredia výborné analytické myslenie orientácia na výsledky vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/deployment-manazerkoordinator-200720B Mon, 20 Jul 2020 12:39:37 +0200
Oracle Admin [OFF-SITE] https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-200611A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB administrátora na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:4400 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:01.09.2020 - 28.02.2021
Start of project:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení administrácia Oracle databáz nového card processing centra: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešenia príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržiavanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi odborné, konzultačné a poradenské činnosti jednotlivým útvarom zákazníka aplikácia nových poznatkov, metód a technológií implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) po nábehovej alokácii ako kontraktor/freelancer (6 mesiacov) je potrebné prejsť na zamestnanecký pomer (TPP) v prevažnom on-site SETUPe v Bratislave občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potrieb projektu 
Requirements: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) skúsenosti s PL/SQL programovaním výborná orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL základná orientácia v oblasti ďalších infraštruktúrnych a middleware aplikácií a serveru (MQ Series) výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti payment (card) industry profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-200611A Thu, 11 Jun 2020 09:10:13 +0200