TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Mon, 18 Feb 2019 14:42:07 +0100 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Tester https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tester-190218A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu Tester na zaujímavý projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2600 to 3100 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:04.03.2019 - 31.08.2019
Start of project:04.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na projekte pre finančný sektor tvorba testovacích plánov a scenárov príprava testovacích dát vykonávanie manuálnych testov zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici
Requirements: min. 2-ročná prax v oblasti testovania min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne testy) skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) praktické znalosti metodiky SW testovania pokročilá znalosť SQL výhodou: znalosť XML výhodou: skúsenosti s prípravou testovacích dát prostredníctvom SQL dotazov a XML súborov výhodou: skúsenosti s prípravou a realizáciou automatizovaných funkčných testov analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tester-190218A Mon, 18 Feb 2019 14:42:07 +0100
ICT Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-analytik-190213B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4800 to 5400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.03.2019 - 01.09.2019
Start of project:01.03.2019 - 31.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analytická spolupraca na implementácií bankového štandardu PSD2 - RTS komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika, všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti v bankovom sektore silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-analytik-190213B Wed, 13 Feb 2019 15:09:54 +0100
Senior tester https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-tester-190208A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Prahe.

Anticipated amount of performance:2000 to 2800 € monthly
Workplace:Česko, Praha
Term of performance:01.03.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.03.2019 - 31.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vykonávanie manuálnych testov na základe pripravených testovacích scenárov reportovanie a retestovanie chýb identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja aktívna spolupráca a komunikácia s business Test Analytikom, poprípade Application Owner-om štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti definovanie, príprava a údržba testovacích dát pred výkonom testov vypracovanie testovacích prípadov na základe projektovej dokumentácie
Requirements: min. 3-ročná prax v oblasti manuálneho testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) skúsenosti s SQL   výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink) výhodou: skúsenosti s dátovou analýzou výhodou: skúsenosti s testovaním Mobile Banking-u, Internet Banking-u a/alebo Smart Banking-u výhodou: skúsenosti s prípravou testovacích dát a prostredí výhodou: skúsenosti v bankovom sektore   samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-tester-190208A Fri, 08 Feb 2019 13:19:26 +0100
Test Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-190207A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného analytika/testera na pozíciu Test analytik na zaujímavý projekt pre finančnú oblasť v Prahe.

Anticipated amount of performance:4300 to 4800 € monthly
Workplace:Česko, Praha
Term of performance:01.03.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.03.2019 - 31.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v tíme o veľkosti cca. 5-8 ľudí na projekte pre oblasť bankovníctva analýza požiadaviek zákazníka a príprava odhadov pre jednotlivé úlohy tvorba testovacích plánov, dát a scenárov definovanie a výkonávanie funkčných test case-ov zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) reportovanie chýb a dohliadanie nad overovaním fixov spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici a testeri
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti test analytickej činnosti min. 2-ročná skúsenosť s analýzou požiadaviek zákazníka a tvorbou testovacích plánov a scenárov skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych funkčných testov skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) skúsenosti s tvorbou GAP analýz praktické znalosti metodiky SW testovania výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink) výhodou: skúsenosti s dátovou analýzou výhodou: skúsenosti s testovaním Mobile Banking-u, Internet Banking-u a/alebo Smart Banking-u výhodou: skúsenosti s prípravou testovacích dát a prostredí   analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-190207A Thu, 07 Feb 2019 16:21:08 +0100
MS Dynamics CRM Developer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-dynamics-crm-developer-190204A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu MS Dynamics CRM Programátor na zaujímavý projekt v oblasti priemyselných služieb.  

Anticipated amount of performance:5800 to 7000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:18.02.2019 - 31.08.2019
Start of project:18.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analýza, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahleho MS Dynamics365 CRM riešenia návrh a konzultácie nového riešenia spolupráca pri rozširovaní funkcionality existujúceho CRM riešenia v oblasti Industry/Utility  spolupráca pri výraznom modifikovaní existujúceho CRM riešenia vedenie tímu o veľkosti cca. 1-2 programátorov
Requirements: min. 5-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics CRM aplikácií/riešení výborná znalosť ASP. NET MVC znalosť IDE MS Visual Studio skúsenosti s návrhom a úpravou architektúry CRM riešení schopnosť rýchlo sa zorientovať a identifikovať chyby vo veľkom CRM riešení skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM skúsenosti s TFS výhodou: skúsenosti s web vývojom: znalosť HTML znalosť CSS skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov) analytické myslenie komunikačné a prezentačné zručnosti schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ms-dynamics-crm-developer-190204A Mon, 04 Feb 2019 12:06:32 +0100
PL/SQL Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/plsql-programator-190204B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu PL/SQL Programátor na zaujímavý a dlhodobý on-site projekt pre telekomunikačný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4800 to 5500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.03.2019 - 01.03.2020
Start of project:19.02.2018 - 01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj a údržba databázových aplikácií viacerých tímov pre telekomunikačnú oblasť na platforme Oracle účasť na analýze používateľských požiadaviek aktívna komunikácia a zber požiadaviek naprieč viacerými tímami optimalizácia a riešenie performance problémov poskytovanie technickej podpory koncovým používateľom samostatná seniorná činnosť podpora testovania riešení
Requirements: minimálne 4-ročná aktívna projektová prax s programovaním v PL/SQL pokročilé znalosti databázového vývoja (Oracle SQL/PLSQL) výborne analytické a programátorské zručnosti znalosť Oracle databázovej architektúry (sqlplus, externé tabuľky, imdb/expdp, partitioning)  skúsenosti s dátovým modelovaním (vytváranie tabuliek, väzieb, indexov) znalosť Unix-like systémov (schopnosť pripraviť a spustiť skripty) znalosť OS Linux analytické zručnosti zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/plsql-programator-190204B Mon, 04 Feb 2019 13:56:14 +0100
.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-190124C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu .NET WinForms programátor na zaujímavý off-site projekt.

Anticipated amount of performance:3600 to 4400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Žilina / Off-site
Term of performance:01.02.2019 - 01.08.2019
Start of project:01.02.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji front-end časti enterprise zákazníckeho riešenia v technológii .NET C# (WinForms) dizajnovanie reportovacích zostáv a ich integrácia na business vrstvu  implementácia funkcionality podľa špecifikácie a preddefinovaných šablón  spolupráca na projekte v SETUPe: 4 dni/off-site a 1 deň/on-site (Bratislava alebo Žilina) za týždeň pozícia vhodná aj pre malý (2-členný) tím, kde jeden člen tímu pracuje plne off-site  
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s WinForms vývojom na MS platforme  výborná znalosť C#, .NET skúsenosti s relačnými databázami a ich implementáciami v .NET prostredí  výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výhodou: skúsenosti s reportovacím nástrojom Jasper Reports  schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-190124C Thu, 24 Jan 2019 17:45:40 +0100
SCRUM Master https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-190122A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného manažéra ["ošľahaného" praxou agilných IT projektov] na pozíciu #SCRUM Mastera na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4800 to 5500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:04.02.2019 - 04.01.2020
Start of project:04.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: projekt je zameraný na implementáciu novej EU funkcionality riešenia v rámci projektu e-kanálov bankovníctva dennodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi a ICT/Business Analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problemov a eskalácií zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia s členmi tímu, internym zákazníkom a s externými dodávateľmi plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu komunikácia aj s tretími stranami (dodávatelia časti SW, ....) spolupráca prevažne v tíme na strane Front-End Mobile Development-u (3 vývojári, ICT analytik, Product Owner, Test analytik, testeri)
Requirements: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť princípov agilného vývoja projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, ...) skúsenosti s dennodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja výhodou: SCRUM Master certifikácia výhodou: výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-190122A Tue, 22 Jan 2019 12:58:48 +0100
Senior Web F-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-web-f-e-programator-190111B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior front-end WEB programátora na zaujímavý projekt pre oblasť herného priemyslu v Žiline.

Anticipated amount of performance:3800 to 4700 € monthly
Workplace:Slovensko, Žilina
Term of performance:01.02.2019 - 01.02.2020
Start of project:01.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia v oblasti herného priemyslu, ako webových tak aj mobilných aplikácií (HTML5 mobile apps) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia agilná metóda vývoja - SCRUM po vstupnom on-site zapracovaní sa na projekte možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/on-site (Žilina) a 2 dni/off-site za týždeň
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii výborná znalosť front-end frameworkov (Angular, React, Vue.js, atď.) výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, ES6, RxJS výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť technológií REST, WebService projektové skúsenosti s nástrojmi JIRA, Slack znalosť/orientácia sa v ďalších webových technológiách (babel, typescript, webpack, node.js, etc) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť C# .NET a MySQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-web-f-e-programator-190111B Fri, 11 Jan 2019 08:12:43 +0100
JAVA Back-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-back-end-programator-190110C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologický inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:04.02.2019 - 04.02.2020
Start of project:04.02.2019 - 04.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA 8/9 vývoj back-end časti systému (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-back-end-programator-190110C Thu, 10 Jan 2019 14:54:13 +0100
DWH ODI Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/dwh-odi-specialista-190110A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme špecialistu/experta/architekta na pozíciu DWH ODI [Oracle Data Integrator] Špecialista na zaujímavý DWH part-time on-site/off-site projekt (na zelenej lúke) v oblasti poisťovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:7200 to 8000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:18.02.2019 - 18.05.2019
Start of project:18.02.2019 alebo dohodou, part-time, on-site / off-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za návrh architektúry a programovanie v ODI (Oracle Data Integrator) analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky realizácie ODI riešenia dozorovanie a mentoring nových členov tímu dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator) analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu intenzívna spolupráca s BI/DWH architektom a analytikom riešenia komunikácia so zadávateľmi požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom príprava dokumentácie k riešeným úlohám spolupráca v SETUPe: PART-TIME ON-SITE/OFF-SITE v rozsahu podľa vzájomnej dohody
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti na pozícii ODI Špecialistu/Experta/Architekta (ideálne v oblasti bankovníctva a poisťovníctva) výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator) min. 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL a DWH (Oracle) výborné znalosti životného cyklu DWH SW vývoja výborná znalosť PL/SQL programovania skúsenosti s návrhom DB skúsenosti s návrhom ETL procesov skúsenosti s relačným a dimenzionálnym data modelovaním skúsenosti s UML modelovaním skúsenosti s rozširovaním a rozvojom Solution DWH architektúry veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/dwh-odi-specialista-190110A Thu, 10 Jan 2019 07:50:18 +0100
Python Software Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-software-architekt-190109B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python Software Architect na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5200 to 5700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:09.01.2019 - 09.01.2020
Start of project:01.02.2019 - 31.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 rok s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 5-ročná prax s objektovo orientovaným programovaním min. 2-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s tvorbou architektúry softvéru skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-software-architekt-190109B Wed, 09 Jan 2019 16:10:41 +0100
Data Science Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/data-science-python-programator-190108A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Data Science Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4400 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.02.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.02.2019 - 31.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 rok s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/data-science-python-programator-190108A Tue, 08 Jan 2019 16:28:35 +0100
ICT Functional Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-funkcny-analytik-190107B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného analytika na pozíciu ICT funkčný Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4200 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:04.02.2019 - 04.08.2019
Start of project:04.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za ICT analýzu pridelenej časti core banking systému komunikácia so zákazníkom, zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka zber funkčných požiadaviek, tvorba špecifikácií, funkčného dizajnu a zmenových požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu a externým dodávateľom spolupráca pri tvorbe riešenia spolu s realizačným tímom ako aj poskytovanie podpory počas realizácie spolupráca v medzinárodnom tíme v bankovom prostredí
Requirements: min. 3-ročné praktické skúsenosti na pozícii ICT/Business analytika schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky pokročilá znalosť Enterprise Architect, BPMN a UML znalosť technologických procesov schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami základná znalosť návrhu informačných systémov skúsenosti so životným cyklom SW vývoja riešenia skúsenosti s analýzou front-endovových aplikácii (ideálne web aplikácie Java / JavaScript / React.js) schopnosť poskytovať používateľskú podporu na strane business-u výhodou: skúsenosti z bankového sektora (ideálne skusenosť s implementáciou bankovej pobočkovej aplikácie) silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-funkcny-analytik-190107B Mon, 07 Jan 2019 14:36:37 +0100
Blockchain Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/blockchain-python-programator-181211A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý projekt v oblasti blockchain vývoja kryptomien na mieru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:3800 to 4300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Košice / Off-site
Term of performance:01.02.2019 - 01.08.2019
Start of project:01.02.2019 - 31.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: návrh a implementácia nových blockchain mechanizmov spolupráca pri vývoji medzinárodnej crypto burzy vývoj nových kryptomien podľa požiadaviek práca v režime podľa skúseností od Full-time ON-SITE až po 1 deň/týždeň ON-SITE + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e (pozícia je vhodná aj pre kandidáta s min. 1-ročnou praxou s úpravou ceny) skúsenosti s web framework-om Django skúsenosti s PostgreDB technická znalosť anglického jazyka výhodou: znalosť programovania v C++ výhodou: skúsenosti s Docker výhodou: znalosť RabbitMQ výhodou: skúsenosti s administráciou PostgreDB zodpovednosť proaktívny prístup
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/blockchain-python-programator-181211A Tue, 11 Dec 2018 12:49:17 +0100
Artificial Intelligence Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Artificial Intelligence Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.02.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.02.2019 - 01.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia riešenia na zelenej lúke vývoj umelej inteligencie (AI) pre rozhodovanie a kontrolu kvality v Python-e dizajn riešenia definícia Machine learning (ML) stratégie a príprava Machine Learning algoritmov tréning a učenie AI pomocou ML podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e min. 1-ročná prax s programovaním AI v Pythone skúsenosti s analýzou Machine Learning možností v rámci riešenia AI skúsenosti s ML knižnicami v Pythone komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A Fri, 30 Nov 2018 09:10:30 +0100
Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4300 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.02.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.02.2019 - 31.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 10:57:03 +0100
Perl Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:04.03.2019 - 04.03.2020
Start of project:04.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 13:20:08 +0200
.NET B-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-180910A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na viacero zaujímavých projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2200 to 3600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.02.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta
Requirements: min. 1-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-180910A Mon, 10 Sep 2018 19:15:13 +0200
GAME .NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/game-net-programator-180807A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu GAME .NET Programátor na dlhodobý projekt pre oblasť herného priemyslu v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4100 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.02.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj platformy pre správu herných automatov (desktop aj server-site) v technológiách .Net 4.7 a MS SQL Server 2016 platforma zameraná na výmenu informácií medzi herným zariadením a serverom, spolu so správou herného zariadenia a jeho vzdialenej administrácie platforma umožňuje vzdielenú správu herného zariadenia a jeho napojenie na periférie (čítačky kariet, bankoviek a mincí,..) vývoj GUI, back-end časti aplikácie a web service-ov vysoko kreatívne prostredie seniorov, riešiacich problémy spoločne ale aj individuálne
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL skúsenosti s WPF skúsenosti s vývojom WCF služieb skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu výhodou: skúsenosti s .NET 4.7 výhodou: skúsenosti s MS SQL Server výhodou: skúsenosti s nízkoúrovňovým programovaním (pripojenie periférií cez rôzne porty) proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/game-net-programator-180807A Tue, 07 Aug 2018 09:54:29 +0200
? GAME .NET Core Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/game-net-core-programator-180510A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu GAME .NET Core Programátor dlhodobý projekt pre oblasť herného priemyslu v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4100 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.02.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.02.2019 - 31.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: medzinárodný vývoj hernej platformy na najnovších technológiách .Net Core a MS SQL Server 2016 platforma umožňujúca výmenu informácií a hranie hier (technológia tenkého klienta na strane hier) platforma spája aplikácie (hry), ktoré sú distribuované celosvetovo a určené pre milióny hráčov v oblasti hazardného priemyslu vysoko kreatívne prostredie zamerané na najnovšie technológie nástup na projekt možný aj v priebehu Februára 2019 alebo Marca 2019
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL skúsenosti s programovaním v .NET Core a .NET MVC skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/game-net-core-programator-180510A Thu, 10 May 2018 16:11:48 +0200
.NET B-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Anticipated amount of performance:2200 to 3600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.02.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Requirements: minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 19:55:17 +0200