TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Thu, 09 Jul 2020 09:59:06 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Power BI Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/power-bi-specialista-200709A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Power BI špecialistu na off-site medzinárodný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5600 to 6400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.08.2020 - 03.01.2021
Start of project:03.08.2020 alebo dohodou, part-time, off-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: používanie PowerBI Pro na vytváranie reportov a ich zdielanie v PowerBI Online kooperácia v rámci nového rozsiahlého medzinárodného projektu: aktuálne je projekt ešte len "na štarte" boli vyvinuté prvé dizajny a jednoduché spôsoby na pravidelné (mesačné) aktualizácie aktuálne všetky dáta, ktorými su reporty naplňané sú hostované na Sharepointe zodpovednosť za údržbu a pravidelnú aktualizáciu reportov (na mesačnej báze) z dátových zdrojov umiestnených na Sharepointe návrh vylepšení pre súčasné jednoduché riešenie tvorby reportov návrh automatizácie pri aktualizácii reportov práca v malom tíme vedenom zo švajčiarskeho ústredia spolupráca s vedúcimi obchodných oddelení v jednotlivých krajinách ako Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Rusko, Južná Afrika spolupráca v režime: PART-TIME [50%], OFF-SITE s občasným on-site v BA (1-krát/týždeň alebo 1-krát/2 týždne)
Requirements: preukázateľné projektové skúsenosti s MS BI nástrojom Power BI schopnosť navrhnúť optimálne riešenie na vykazovanie dát predchádzajúce skúsenosti s návrhom automatizácie reportov odbornosť v jazykoch DAX a M praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud praktické skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services) praktické skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services) praktické skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services) znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou: skúsenosti s tvorbou reportov s využitím rôznych backendových zdrojov, ako sú ServiceNow alebo Nexthink výhodou: znalosť jazyku Phyton alebo akéhokoľvek iného jazyku, ktorý sa používa na automatizáciu pri získavaní a manipulácii s koncovými dátami výhodou: certifikát ITIL Foundation/Intermediate vysoká miera samostatnosti analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/power-bi-specialista-200709A Thu, 09 Jul 2020 09:59:06 +0200
☁ Azure Data Cloud Engineer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/azure-data-cloud-specialista-200709B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure Data Cloud špecialistu na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:6800 to 7700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / OffSite
Term of performance:20.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:20.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, riešenie požiadaviek pre BI riešenia a reporting návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie implementácia požiadaviek (Azure Data Factory, Azure Databricks) analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát) komunikácia so zadávateľmi požiadaviek podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) po zapracovaní možná spolupráca na projekte v SETUPe: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 2-ročná prax v oblasti BI / DWH / Reporting praktické skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory praktické skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud veľmi dobrá znalosť PostgreSQL skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov skúsenosti s Azure DevOps analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories praktická znalosť UML a mapovania na dátový model praktická znalosť mapovania GUI na dátový model znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výhodou: znalosť Azure Logic Apps, Azure Application Insights výhodou: skúsenosti s Python výhodou: skúsenosti s MS SQL výhodou: skúsenosti s PowerBI výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum) silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/azure-data-cloud-specialista-200709B Thu, 09 Jul 2020 10:31:53 +0200
Manual Tester https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/manualny-tester-200706A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Manuálneho testera na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva a finančných trhov v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2700 to 3100 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:20.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:20.07.2020 - 03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vykonávanie manuálnych testov na základe pripravených testovacích scenárov testovanie Front-end aj Back-end služieb v rámci testovania GUI novej aplikácie definovanie, príprava a údržba testovacích dát pred výkonom testov reportovanie a retestovanie chýb identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja aktívna spolupráca a komunikácia s business Test analytikom a/alebo Product Ownerom vypracovanie testovacích prípadov na základe projektovej dokumentácie
Requirements: min. 3-ročná prax v oblasti manuálneho testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania pokročilé skúsenosti s Regresnými, Smoke a ďalšími typmi testovania skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. JIRA) výhodou: skúsenosti s SQL výhodou: skúsenosti s XML výhodou: skúsenosti v bankovom sektore samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/manualny-tester-200706A Mon, 06 Jul 2020 10:03:58 +0200
☁ Cloud JS Fullstack Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cloud-js-fullstack-programator-200706B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Cloud JS fullstack programátora na zaujímavý projekt [s dlhodobým potenciálom] z oblasti #smartbuilding priemyslu.  

Anticipated amount of performance:5400 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.08.2020 - 31.12.2020
Start of project:03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji rozsiahleho webového riešenia z oblasti smart building priemyslu postaveného na AWS Cloud architektúre vývoj pridelenej (FE aj BE) časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie spolupráca v rámci medzinárodného tímu zodpovednosť za optimalizáciu riešenia pre maximálnu rýchlosť a škálovateľnosť implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca v SETUP-e: po úvodnom zaškolení v rozsahu 4-6 týždňov je možný čiastočný off-site: 1-2 dni za týždeň
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií pokročilé skúsenosti s frontend-side JS programovaním pomocou VueJS (Vue Router, Vuex) pokročile skúsenosti so server-side Javascript-om (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT, Swagger) pokročilé skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 výborná znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6 a ES7) pokročilé skúsenosti s AWS Cloud: Lambda Cognito SNS, SQS, SES Kinesis DynamoDB, Aurora, S3 API Gateway, CloudFront, CloudFormation Cloudsearch CodeBuild, CodePipeline, Cloudwatch SSM pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií praktické skúsenosti s konceptom responzívneho dizajnu a implementáciou cross-browser kompatibility skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, ...) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti s Webpack výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cloud-js-fullstack-programator-200706B Mon, 06 Jul 2020 10:41:10 +0200
Test Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-manazer-200703A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test manažéra / koordinátora na zaujímavý on-site projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Anticipated amount of performance:5400 to 5800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.08.2020 - 31.12.2020
Start of project:03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov koordinácia testovacej fázy zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka zodpovednosť za koordináciu práce zvereného test tímu ako i test tímov subdodávateľov zodpovednosť za koordináciu analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu zodpovednosť za stav, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky zodpovednosť za sledovanie stavu deployment-u fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach reportovanie projektovému manažérovi a eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností podpora klienta v priebehu testovania
Requirements: min. 3-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra skúsenosti s koordináciou prípravy a realizáciou testovania skúsenosti s koordináciou / vedením tímov testerov skúsenosti s IT projektami v integrovanom prostredí praktické znalosti metodiky SW testovania znalosť testovacieho procesu a testovacích metód (integračné testovanie, UAT testovanie,...) znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management) skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov veľkou výhodou: skúsenosti s vedením transformačného projektu výhodou: skúsenosti z finančnej oblasti výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB) schopnosť samostatne riešiť problémy analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-manazer-200703A Fri, 03 Jul 2020 11:57:01 +0200
Test Analyst [#automation] https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-automation-200703B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test analytika na projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4400 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.08.2020 - 31.12.2020
Start of project:03.08.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v tíme o veľkosti cca. 5 ľudí na projekte pre oblasť bankovníctva analýza požiadaviek zákazníka a príprava odhadov pre jednotlivé úlohy tvorba testovacích plánov, dát a scenárov príprava a realizácia manuálnych a automatizovaných testov (funkčných, regresných) použitím technológií JIRA Kanoah, SOAP UI, jMeter zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) reportovanie chýb a dohliadanie nad overovaním fixov spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti test analytickej činnosti pokročilá skúsenosť s analýzou požiadaviek zákazníka a tvorbou testovacích plánov a scenárov pokročilá znalosť SQL a práce s databázami skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych funkčných testov skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) praktické znalosti metodiky SW testovania a typov testovania v JIRA Kanoah, SOAP UI a jMeter výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov potrebných pre automatizáciu testov (MS Test Manager, SoapUI, Selenium atď.) výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink) výhodou: skúsenosti s programovaním (.NET, atď.)   analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-automation-200703B Fri, 03 Jul 2020 12:05:28 +0200
Business Test Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/biznis-test-analytik-200703C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Biznis test analytika na projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4200 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.08.2020 - 31.12.2020
Start of project:03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analýza požiadaviek zákazníka a príprava odhadov pre jednotlivé úlohy tvorba testovacích plánov, dát a scenárov denná komunikácia s biznis oddelením na špecifikácii potrieb, plánov a výsledkov testovania zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) príprava a realizácia manuálnych a spúšťanie automatizovaných testov (funkčných, regresných) použitím technológií JIRA Kanoah, SOAP UI, jMeter reportovanie chýb a dohľad nad retestovaním už opravených defektov spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici a product owneri
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti test analytickej činnosti pokročilá skúsenosť s analýzou požiadaviek zákazníka a tvorbou testovacích plánov a scenárov pokročilá znalosť SQL a práce s databázami skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych funkčných testov skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) praktické znalosti metodiky SW testovania a typov testovania v JIRA Kanoah, SOAP UI a jMeter konverzačná znalosť anglického jazyka výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti v bankovom prostredí a znalosť úverových produktov výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov potrebných pre automatizáciu testov (MS Test Manager, SoapUI, Selenium atď.) výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink) výhodou: skúsenosti s programovaním (.NET, atď.)   analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/biznis-test-analytik-200703C Fri, 03 Jul 2020 12:10:16 +0200
Project Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projektovy-manazer-200703D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného projektového manažéra na zaujímavý waterfall-ový projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5000 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:20.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:20.07.2020 - 03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vedenie projektov v oblasti bankovníctva s waterfall metodológiou riadenia zabezpečenie riadiacich a koordinačných činností v rámci zverených projektov/programu vrátane personálneho zaistenia jednotlivých fáz projektu monitorovanie priebehu realizácie jednotlivých etáp zvereného projektu  a predkladanie návrhov na jeho optimalizáciu a zefektívnenie úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt plánovanie a change management vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti zamestnancom banky týkajúcej sa projektu
Requirements: min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s riadením IT projektov relevantné skúsenosti s waterfall metodikou skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja znalosť práce s PC a softwarových aplikácií MS Office, vzťahujúcich sa k vymedzenej oblasti znalosť bankovej sféry a základných BU a ICT procesov znalosť anglického jazyka na úrovni C1   výhodou: certifikácia podľa IPMA, PMI a/alebo Prince 2 veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projektovy-manazer-200703D Fri, 03 Jul 2020 12:33:34 +0200
PL/SQL Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/plsql-analytik-200702A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PL/SQL analytika/programátora na zaujímavý, rozsiahly projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4200 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:06.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:06.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vypracovanie a aktualizovanie technického dizajnu modulov pred samotným programovaním (detailizácia rozhraní, definícia modulov, parametrov, bloky kódu, technické názvy) prototypovanie vo fáze designu – zadávanie požiadaviek výstupov písaním v SQL (Rapid Application Prototyping) podieľanie sa na tvorbe generátorov PL/SQL kódu (PL/SQL moduly produkujúce PL/SQL podľa metadát) – navrhovanie zmien, ktoré vedú k zlepšeniu efektívnosti a kvality procesu vývoja vývoj a údržba databázových aplikácií pre oblasť bankovníctva na platforme Oracle účasť na analýze používateľských požiadaviek programovanie a testovanie priradených modulov vývoj riešení (napr. PL/SQL kód alebo ETL flow) ladenie SQL a PL/SQL navrhovanie úprav a rozšírenia definovaných štandardov na tvorbu kódu (štýl kódu, ošetrovanie chýb, logovanie,...) tvorba a aktualizácia vývojárskej dokumentácie a knowledge databázy optimalizácia a riešenie performance problémov poskytovanie technickej podpory koncovým používateľom
Requirements: minimálne 3-ročná aktívna projektová prax s programovaním v PL/SQL pokročilé znalosti databázového vývoja (Oracle SQL/PLSQL) výborne analytické a programátorské zručnosti znalosť Oracle databázovej architektúry výhodou: znalosť bankového prostredia výhodou: skúsenosti s vývojom riešení ODS, DWH, DataHub, ETL vyhodou: skúsenosti s modelovaním logického a fyzického modelu DWH výhodou: skúsenosti s WebService-ami snaha zlepšovať sa v programovacích a ladiacich technikách prirodzená zvedavosť - ako technológie fungujú schopnosť porozumieť kódu a revidovať/fixovať kód vytvorený inými členmi tímu a externými dodávateľmi efektívna komunikácia a tímová spolupráca s databázovým a analytickým tímom dobrá schopnosť usudzovať a rozhodovať sa schopnosť pracovať samostatne a v rámci termínov zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/plsql-analytik-200702A Thu, 02 Jul 2020 12:47:30 +0200
PHP Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-200626A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť interných systémov v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3800 to 4400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava/Off-site
Term of performance:13.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:13.07.2020 - 01.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov manažmentu údržba a starostlivosť o existujúcu implementáciu spolupráca možná v SETUP-e: flexibilne OFF-SITE a ON-SITE Bratislava podľa potrieb projektu a dohody (v priemere 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týždeň ON-SITE)
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií v PHP pokročilé skúsenosti so Symfony FW pokročilé skúsenosti s RabbitMQ výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s OpenAPI 3 praktické skúsenosti s PHP Unit praktické skúsenosti s GIT (alebo iným repository systémom) praktické skúsenosti s Docker znalosť jQuery znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: praktické skúsenosti s Vue.js výhodou: pokročilé skúsenosti s Laravel FW zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-200626A Fri, 26 Jun 2020 12:37:20 +0200
Sharepoint Online Consultant https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/sharepoint-online-konzultant-200624A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Sharepoint Online konzultanta na zaujímavý a potencionálne dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:6100 to 7200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.07.2020 - 15.07.2020 alebo dohodou, part-time / full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia požiadaviek a potrieb zákazníka podieľanie sa na identifikácii cieľových riešení, plánovaní a testovaní participácia na migrácii neštruktúrovaných dát z NAS Drives, Lotus Notes DBs, Sharepoint 2010 do Sharepoint online a ďalších produktov Office 365 využitie ShareGate na podporu migračných aktivít spolupráca s malým projektovým tímom zo Švajčiarska, ktorý vykonáva transformáciu pre jednotlivé obchodné oddelenia vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Rusku, Južnej Afrike a Škandinávii komunikácia s netechnickými používateľmi obchodných oddelení a návrh dizajnu jednotlivých Sharepoint sites poskytovanie konzultačnej podpory používateľom, ako nakonfigurovať a používať SPO Team Site, SP Communication Site, MS Teams a OneDrive poskytnutie školenia o základných funkciách týchto nástrojov reportovanie postupu migrácie a identifikácia možných rizík dokumentácia procesov spolupráca možná v režime full-time alebo part-time spolupráca v režime: full-time off-site s občasným on-site v BA (1 krát za týždeň alebo 1 krát za dva týždne)
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti na pozícií Sharepoint konzultanta a/alebo ICT / Biznis analytika pokročilá znalosť Sharepoint (ideálne skúsenosti s programovaním Sharepoint riešení) pokročilá znalosť Office 365 - najmä OneDrive, SP Team Site, MS Teams a SP Communication Site silné organizačné zručnosti a schopnosť prioritizovať úlohy schopnosť delegovať prácu všeobecný prehľad v poisťovníctve resp. finančnej oblasti schopnosť plynule komunikovať v anglickom jazyku veľkou výhodou: skúsenosti s MS Forms výhodou: skúsenosti s ShareGate výhodou: znalosť Power BI výhodou: konverzačná znalosť nemeckého jazyka výhodou: certifikát ITIL Foundation/Intermediate certification výhodou: certifikát Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/sharepoint-online-konzultant-200624A Wed, 24 Jun 2020 13:36:18 +0200
Project Manager Officer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/project-manager-officer-200622A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Projektového asistenta na dlhodobý, technologicky veľmi zaujímavý a inovatívny OFF-SITE migračný projekt z oblasti poisťovníctva.

Anticipated amount of performance:2800 to 3500 € monthly
Workplace:Slovensko, OffSite
Term of performance:15.07.2020 - 31.01.2022
Start of project:15.07.2020 - 31.08.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:18 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: prezentácia všetkých kľúčových vstupov a výstupov pri tvorbe projektových plánov podpora analýzy biznis požiadaviek analýza zmluvnej a obchodnej dokumentácie návrh optimalizácie procesov pri riešení efektívnej komunikácie a postupov so všetkými stakeholder-mi informovanie o stave a priebehu projektov ako aj prezentácia výsledkov kapacitné plánovanie jednotlivých úloh s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky a security oblastí, právnym oddelením a školiacim centrom tak, aby bola zaručená nadväznosť činností aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Requirements: znalosť práce s produktami MS Office (predovšetkým Excel, Word, Powerpoint, popr. MS Project) veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti podpora analýzy biznis požiadaviek všeobecný prehľad a znalosti z oblasti poisťovníctva a finančných služieb schopnosť odkomunikovať a odprezentovať všetky kľúčové vstupy a výstupy pri tvorbe projektových plánov, informovaní o stave a priebehu projektov ako aj prezentácii výsledkov  skúsenosti s komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojári, analytici, produktový vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja veľkou výhodou: znalosť nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni výhodou: skúsenosti z projektov migrácie a optimalizácie dát výhodou: skúsenosti s riadením a správou projektov tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť samostatnosť pro-aktívny prístup
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/project-manager-officer-200622A Mon, 22 Jun 2020 13:14:22 +0200
JAVA Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-architekt-200612A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného 📏 JAVA architekta na zaujímavý, stabilný, portálový projekt pre sektor mobilného bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:6000 to 6800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:22.06.2020 - 31.12.2020
Start of project:22.06.2020 - 31.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového online e-bankového riešenia a online bankových kanálov kooperácia na tvorbe návrhu architektúry riešenia príprava, hodnotenie a odporúčanie pri výbere nových technológií a postupov spolupráca a súčinnosť pri riadení a analýze implementačných projektov koordinácia špecialistov počas návrhového procesu návrh riešení a back-end vývoj systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA 9+. spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews práca v agilnom tíme (SCRUM) dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Requirements: min. 4-ročné projektové skúsenosti na pozicií Senior Java programátor skúsenosti s návrhom architektúry riešenia  výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti výborné analytické a technické schopnosti zodpovednosť skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA znalosť framework-u JUnit znalosť XML znalosť SQL znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť Linux-u výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-architekt-200612A Fri, 12 Jun 2020 10:38:35 +0200
Test Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-200612B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test analytika na projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4200 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2020 - 30.09.2020
Start of project:01.07.2020 - 15.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: analýza požiadaviek zákazníka a príprava odhadov pre jednotlivé úlohy tvorba testovacích plánov, dát a scenárov denná komunikácia s biznis oddelením na špecifikácii potrieb, plánov a výsledkov testovania zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) príprava a realizácia manuálnych/automatizovaných testov (funkčných, regresných) použitím technológií JIRA Kanoah, SOAP UI, jMeter reportovanie chýb a dohliadanie nad overovaním fixov spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici a product owneri
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti test analytickej činnosti pokročilá skúsenosť s analýzou požiadaviek zákazníka a tvorbou testovacích plánov a scenárov pokročilá znalosť SQL a práce s databázami skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych funkčných testov skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) praktické znalosti metodiky SW testovania a typov testovania v JIRA Kanoah, SOAP UI a jMeter konverzačná znalosť anglického jazyka výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti v bankovom prostredí a znalosť úverových produktov výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov potrebných pre automatizáciu testov (MS Test Manager, SoapUI, Selenium atď.) výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink) výhodou: skúsenosti s programovaním (.NET, atď.)   analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-200612B Fri, 12 Jun 2020 14:30:16 +0200
Oracle Admin [OFF-SITE] https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-200611A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB administrátora na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:4400 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:01.09.2020 - 28.02.2021
Start of project:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení administrácia Oracle databáz nového card processing centra: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešenia príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržiavanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi odborné, konzultačné a poradenské činnosti jednotlivým útvarom zákazníka aplikácia nových poznatkov, metód a technológií implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) po nábehovej alokácii ako kontraktor/freelancer (6 mesiacov) je potrebné prejsť na zamestnanecký pomer (TPP) v prevažnom on-site SETUPe v Bratislave občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potrieb projektu 
Requirements: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) skúsenosti s PL/SQL programovaním výborná orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL základná orientácia v oblasti ďalších infraštruktúrnych a middleware aplikácií a serveru (MQ Series) výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti payment (card) industry profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-200611A Thu, 11 Jun 2020 09:10:13 +0200
ASP.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aspnet-programator-200610A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ASP.NET programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4600 to 5600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2020 - 31.10.2020
Start of project:01.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji aplikačného front-endu nad MS SQL a Oracle databázou SW bankového riešenia postaveného na technológii .NET návrh a vývoj MVC aplikácie s využitím ASP.NET, C# návrh a programovanie webových služieb vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie špecifikácia, vytváranie testov a podpora pri testovaní možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Requirements: minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov Objektovo Orientovaného Programovania výborná znalosť ASP.NET, C# praktické skúsenosti s implementáciou Web Service-ov znalosť SQL (MS SQL, Oracle DB) znalosť technológií a štandardov: XML, HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Web API, Bootstrap výhodou: skúsenosti s UI komponentami Devexpress, Devextreme, Telerik schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aspnet-programator-200610A Wed, 10 Jun 2020 08:40:49 +0200
Medior ASP.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-aspnet-programator-200610B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Medior ASP.NET programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4200 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2020 - 31.10.2020
Start of project:01.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji aplikačného front-endu nad MS SQL a Oracle databázou SW bankového riešenia postaveného na technológii .NET návrh a vývoj MVC aplikácie s využitím ASP.NET, C# návrh a programovanie webových služieb vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie špecifikácia, vytváranie testov a podpora pri testovaní možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Requirements: minimálne 2-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov Objektovo Orientovaného Programovania výborná znalosť ASP.NET, C# praktické skúsenosti s implementáciou Web Service-ov znalosť SQL (MS SQL, Oracle DB) znalosť technológií a štandardov: XML, HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Web API, Bootstrap výhodou: skúsenosti s UI komponentami Devexpress, Devextreme, Telerik schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-aspnet-programator-200610B Wed, 10 Jun 2020 09:45:07 +0200
Senior Integration Tester [#automated] https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-integracny-tester-automated-200519A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior testera pre automatizované integračné testovanie zaujímavého projektu pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3700 to 4300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.06.2020 - 30.11.2020
Start of project:01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované/integračné testy klientskej zóny a mobile banking aplikácie definovanie a spúšťanie automatizovaných performance a integračných test case-ov testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb správa, nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov v prípade potrebny vykonávanie manuálnych testov GUI zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 4-ročná prax v oblasti testovania min. 2-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných a integračných testov v Soap UI min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy) pokročilé skúsenosti s testovaním web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz (SQL Developer) pokročilá znalosť písania SQL queries skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. HP QC, JIRA, Confluence) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Appium, Bamboo, JMeter, Cucumber, Soap UI) praktické znalosti metodiky SW testovania praktické skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov (skriptovacie jazyky alebo nástroje) výhodou: skúsenosti s integračným testovaním CCDB výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-integracny-tester-automated-200519A Tue, 19 May 2020 17:03:58 +0200
Payment Solution Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/payment-solution-architect-200514A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Solution architekta na zaujímavé rozvojové projekty v oblasti bankových platieb a transakčných mechanizmov/procesov do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5900 to 6700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.06.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.06.2020 - 30.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba a dokumentácia business architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a obchodnou stratégiou zodpovednosť za business architektonický dohľad nad bežiacimi projektmi spracovanie obchodnej stratégie banky a stratégie v oblasti platieb [so zameraním na platobné karty a hotovosť] do dlhodobých a krátkodobých realizačných plánov zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti) v oblasti platieb a transakčných mechanizmov/procesov vytváranie a dokumentovanie procesných tokov spolupráca v medzinárodnom tíme zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v takmer úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Requirements: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta (ideálne v bankovom prostredí) skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry skúsenosti s platobnými systémami a kartovým biznisom skúsenosti s migráciou a/alebo nasadením CAMS (Card management system) skúsenosti s implementáciou a/alebo migráciou personalizácie vrátane kľúčovania skúsenosti s implementáciou TMS (Terminal management system) skúsenosti s implementáciou kartových procesingových riešení (CAMS, TMS, H2H a pod.) skúsenosti s nasadzovaním virtuálnych kariet v oblasti kartových platobných schém skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj) skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí skúsenosti s UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach   silné organizačné a analytické zručnosti všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorenosť novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup prezentačné zručnosti výhodou: skúsenosti s programovaním výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/payment-solution-architect-200514A Thu, 14 May 2020 14:49:30 +0200
⚙️ Operations Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/operations-admin-200514B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného (Dev) Operations administrátora na zaujímavý, dlhodobý OFF-SITE projekt pre TELCO sektor.

Anticipated amount of performance:4400 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:01.06.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie infraštruktúry podľa DevOps princípov participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení  automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code" automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach performance tuning kontainerizácia konfigurácia troubleshooting správa infraštruktúry a zefektívňovanie využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí zodpovednosť za zabezpečenie výmeny HW, opravy diskových polí či technickej podpory (notebook, nastavenie VPN,...) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov On-Call support rotujúci v tíme komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a interným zákazníkom možnosť občasného (1x za 3-4 mesiace) cestovania na workshopy v rámci Európy spolupráca na projekte v režime OFF-SITE s občasným cestovaním do Bratislavy podľa dohody dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora min. 1-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s distribuovaným produkčným prostredím skúsenosti s administráciou OpenStack, Openshift, Docker a Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based systémov (výhodou: Ubuntu a/alebo CentOS) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. Private Cloud, AWS, Azure,...) skúsenosti s administráciou a troubleshooting-om sietí skúsenosti s údržbou a administráciou fyzických serverov (baremetal)   výhodou: znalosť SQL výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/operations-admin-200514B Thu, 14 May 2020 17:55:31 +0200
Web Fullstack Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-fullstack-programator-200512A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior Web fullstack (PHP, JavaScript) na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2800 to 3200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:20.07.2020 - 20.07.2021
Start of project:20.07.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj front-end a back-end časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca možná v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s ReactJS + Redux praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-fullstack-programator-200512A Tue, 12 May 2020 12:10:53 +0200
ReactJS Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-reactjs-programator-200430A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ReactJS programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny OFFSITE projekt pre oblasť poisťovníctva.

Anticipated amount of performance:4400 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:10.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:10.07.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji novej B2B2C integračnej platformy z oblasti poisťovacích služieb a systémov  vývoj na strane front-end-u v technológii ReactJS analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov participácia na code reviews spolupráca v rámci agilného tímu po zapracovaní možná spolupráca vo FULLTIME OFFSITE režime aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om výborná znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s technológiami REST/SOAP, JSON/XML skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s workflow BPM riešením Camunda  výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov výhodou: skúsenosť s Javou výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-reactjs-programator-200430A Thu, 30 Apr 2020 08:56:05 +0200
JAVA BACK-END Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-back-end-programator-200424A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ JAVA BACK-END programátora na zaujímavý, stabilný, portálový projekt pre sektor mobilného bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4900 to 5800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.07.2020 - 31.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového online e-bankového riešenia a online bankových kanálov návrh riešení a back-end vývoj  systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA 9+. spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Requirements: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA znalosť SQL praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA skúsenosti s JBoss WebServer znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť Linux-u výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-back-end-programator-200424A Fri, 24 Apr 2020 06:41:17 +0200
🐪 Perl Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-200316A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného 🐪 PERL programátora na dlhodobý technologicky rozmanitý on-site projekt.

Anticipated amount of performance:4800 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:03.08.2020 - 03.08.2021
Start of project:03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s programovaním rozsiahlých systémov/riešení v jazyku Perl (nie iba skriptovanie) skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-200316A Mon, 16 Mar 2020 11:45:04 +0100