TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Tue, 23 Apr 2019 12:58:06 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Angular 5 Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular-5-programator-190423A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného Angular 5 programátora na zaujímavý projekt v oblasti biotechnológií do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4200 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.11.2019
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji riešenia z oblasti biotechnológií vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca na dizajne a implementácii serverového API rozhrania pre klientské aplikácie  spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia možnosť zahraničných pracovných ciest (projektové stretnutia s tímom v Nemecku, cca. 1x za 2 mesiace) 
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť Angular 5+ výborná znalosť HTML5, CSS výborná znalosť JavaScript-u znalosť frameworku Ionic  znalosť RxJS znalosť PostgreSQL znalosť metodiky a nástrojov na testovanie (Jasmine, Karma) znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť programovania v Java (backend tech stack - Java 8, OSGi, Karaf) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s projektami distribuovanými v medzinárodných tímoch (Slovensko, Nemecko) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular-5-programator-190423A Tue, 23 Apr 2019 12:58:06 +0200
Angular Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular-programator-190423B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného Angular programátora na zaujímavý, zahraničný[CH] projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4000 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice
Term of performance:01.05.2019 - 01.11.2019
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji riešenia z oblasti telekomunikácií migrácia aplikácie z AngularJS na Angular4+, nová aplikácia (Greenfield) - možnosť spolupodielať sa na architektúre riešenia, výberu technológie   implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia agilná metóda vývoja - SAFe (Scaled Agile Framework) možnosť zahraničných pracovných ciest (projektové stretnutia s tímom vo Švajčiarsku, cca. 1x za 2 mesiace) 
Requirements: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť Angular 4+/AngularJS výborná znalosť HTML5, CSS (LESS) výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u znalosť RxJS znalosť Git-u alebo iného repository systému (Bitbucket) znalosť automatizovaného testovania (Scenarioo, Jasmine + Karma Unit Tests, Protractor e2e Tests) znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosti z oblasti continuous integration (Jenkins, Gradle) výhodou: znalosti z oblasti kontainerizácie (Kubernetes, Docker, CloudFoundry) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: znalosť IntelliJ, npm výhodou: znalosť programovacieho jazyka Java výhodou: skúsenosti so projektami distribuovanými v medzinárodných tímoch (Slovensko, Švajčiarsko) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular-programator-190423B Tue, 23 Apr 2019 13:30:09 +0200
Web Frontend Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-frontend-programator-190410A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior web frontend programátora na zaujímavý projekt v oblasti DAM (Digital Asset Management) do Viedne.

Anticipated amount of performance:5000 to 6200 € monthly
Workplace:Rakúsko, Off-Site
Term of performance:22.04.2019 - 22.07.2019
Start of project:22.04.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji SW cloudového riešenia z oblasti content management & collaboration vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní možná spolupráca na projekte v SETUPe: 4 dni/off-site a 1 deň/on-site (Viedeň) za týždeň
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť Angular 2+ (projekt sa vyvíja nad verziou Angular 7) výborná znalosť HTML5, CSS (LESS) výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u znalosť NgRx (Redux pattern) výborná znalosť WebAPI, REST znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť automatizovaného testovania (unit testy, e2e testy) znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť Angular Material výhodou: znalosť @ngrx/effects a @ngrx/entities výhodou: znalosti z oblasti kontainerizácie (Kubernetes, Docker) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-frontend-programator-190410A Wed, 10 Apr 2019 12:00:40 +0200
F-E Pixel-Perfect Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/f-e-pixel-perfect-programator-190410B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora so silným grafickým cítením na pozíciu Front-End pixel-perfect programátor na zaujímavý on-site dlhodobý web solution projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4000 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:02.05.2019 - 02.05.2020
Start of project:02.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zozbieranie požiadaviek od používateľov spolupráca pri tvorbe grafických návrhov a prototypov nových web stránok príprava a návrh layout-ov jednotlivých stránok spracovanie grafických podkladov (ich úprava, rezanie, ....) a následné programovanie (pixel-perfect) do finálnych podôb web stránok (html, css, javascript) tvorba nových grafických prvkov testovanie navrhnutých dizajnov s používateľmi udržiavanie konzistentnosti grafických prvkov pri nových návrhoch s už existujúcimi
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť so spracovávaním grafických podkladov a ich následným použitím pri (pixel-perfect) web programovaní do reálnej funkčnej podoby samotných web stránok skúsenosť s vývojom front-end častí webových aplikácii znalosť tvorby grafických návrhov skúsenosti so spracovávaním grafických podkladov (Photoshop, Gimp,...) silné grafické cítenie a chuť venovať sa práci s grafikou (a jej spracovaniu), tvorbe layout-ov a ich prevedeniu do finálnej formy v podobe www stránky vzťah k dosiahnutiu pixel-perfect "dokonalosti" web stránky vo všetkých moderných web prehliadačoch výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS3 (LESS, Sass) znalosť Javascript-u, jQuery zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/f-e-pixel-perfect-programator-190410B Wed, 10 Apr 2019 16:19:54 +0200
Oracle Admin [OFF-SITE] https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-190409A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného admina na pozíciu Oracle DB administrátor na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:4400 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:06.05.2019 - 06.01.2020
Start of project:06.05.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v medzinárodnom [SK. CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení administrácia Oracle databáz nového card processing centra: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešenia príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržovanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému a návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi odborné, konzultačné a poradenské činnosti útvarom zákazníka aplikácia nových poznatkov, metód a technológií implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Requirements: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) skúsenosti s PL/SQL programovaním výborná orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL základná orientácia v oblasti ďalších infraštruktúrnych a middleware aplikácií a serveru (MQ Series) výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti payment (card) industry profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-190409A Tue, 09 Apr 2019 14:28:30 +0200
SAP Application Support Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/sap-application-support-analytik-190405A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme analytika/skúseného SAP používateľa na pozíciu SAP Application Support analytik na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť telekomunikácií.

Anticipated amount of performance:4800 to 5600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:22.04.2019 - 22.02.2020
Start of project:22.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: riešenie task-ov vyplývajúcich z medzinárodného projektu v TELCO segmente riešenie regulárnych denných taskov riešenie incidentov podpora užívateľov SAPu spracovávanie Excel reportov zo SAPu vytáranie doprovodných dokumentov (Excel: Pivot Tables, Powerpoint: prezentácie,...) intenzívna spolupráca v core tíme o veľkosti dvoch ľudí
Requirements: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s používanim SAPu na dennodennej báze skúsenosti s konfiguráciou a business procesmi (ideálne v oblasti Resources) skúsenosti s analýzou vstupných a výstupných dát výborná znalosť MS Excel (pivot tables, macros, functions, ...) skúsenosti s dennodennou komunikáciou so zákazníkom skúsenosti s tvorbou dokumentácie   veľkou výhodou: užívateľske skúsenosti so SAP Material Management modulom výhodou: znalosti Procure to Pay procesu výhodou: znalosti Source to Pay procesu výhodou: skúsenosti s používaním Sharepoint-u zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/sap-application-support-analytik-190405A Fri, 05 Apr 2019 15:34:43 +0200
Application (2nd Level) Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-2nd-level-administrator-190404A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Aplikačného (2nd level) administrátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Anticipated amount of performance:3500 to 4000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 03.12.2019
Start of project:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za administráciu a prevádzku aplikácie (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.) identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.) správa a konfigurácia aplikačných serverov deployment release-ov, datafix-ov a hotfix-ov na prostredia monitoring aplikácií a logov (aplikačných, serverových) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development/QA) tvorba a udržiavanie dokumentácie a knowledge base
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačný/Systémový administrátor (2nd/3rd level) skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix skúsenosti s administráciou aplikačných serverov (Tomcat, JBoss, ISS,...) skúsenosti s databázovými servermi (Oracle, MS SQL, PostgreSQL,...) skúsenosti s dávkovým spracovaním úloh (TWS, UAC…) skúsenosti so systémami na prenos súborov (Connect direct, UDM…) základná znalosť SQL dotazov výhodou: skúsenosti s automatizáciou a skriptovaním (python, perl, powershel,...) profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti schopnosť a chuť učiť sa nové veci zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-2nd-level-administrator-190404A Thu, 04 Apr 2019 17:01:39 +0200
Test Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-190401A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test analytika/testera na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4300 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 31.03.2020
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v tíme o veľkosti cca. 5 ľudí na projekte pre oblasť bankovníctva analýza požiadaviek zákazníka a príprava odhadov pre jednotlivé úlohy tvorba testovacích plánov, dát a scenárov príprava a realizácia manuálnych/automatizovaných testov (funkčných, regresných) použitím technológií JIRA Kanoah, SOAP UI, jMeter zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) reportovanie chýb a dohliadanie nad overovaním fixov rozsiahla práca s databázami a SQL spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti test analytickej činnosti pokročilá skúsenosť s (analýzou požiadaviek zákazníka a) tvorbou testovacích plánov a scenárov pokročilá znalosť SQL a práce s databázami skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych funkčných testov skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA) praktické znalosti metodiky SW testovania a typov testovania v JIRA Kanoah, SOAP UI a jMeter výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov potrebných pre automatizáciu testov (MS Test Manager, SoapUI, Selenium atď.) výhodou: skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. HP ALM, SpiraTeam, TestLink) výhodou: skúsenosti s programovaním (.NET, atď.) analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-analytik-190401A Mon, 01 Apr 2019 10:11:32 +0200
C++ Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-c-programator-190401C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného Senior C++ programátora na dlhodobý, technicky inovatívny projekt pre oblasť video streaming-u do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4400 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / OffSite
Term of performance:15.04.2019 - 15.04.2020
Start of project:15.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj novej a rozširovanie existujúcej funkcionality systémov/aplikácií pre oblasť media (video) streaming-u spolupráca na návrhu a vývoji aplikácií v C++ spolupráca na návrhu architektúry riešenia vývoj unikátnych riešení v spolupráci so svetoznámymi výrobcami HW video kamier  kooperácia v tíme o veľkosti cca. 10 ľudí po úvodnom zaškolení možnosť spolupráce na projekte formou: fulltime off-site s pravidelným dochádzaním do kancelárie (1x za týždeň, popr. 1x za 2 týždne - v závislosti od seniority)
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v C++ (v11) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) výborná znalosť a skúsenosti s optimalizáciou výkonu behu aplikácii za účelom čo najoptimálnejšieho spracovania obrazu v reálnom čase za použitia DirectX, FFmpeg, ... komunikačná znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti so spracovaním audio/video formátov, popr. chuť a záľuba programovať práve aplikácie na spracovanie obrazu výhodou: znalosť a skúsenosti s Direct 3D výhodou: znalosť a skúsenosti s FFmpeg výhodou: znalosť a skúsenosti s DirectShow výhodou: znalosť C# .NET (WPF)   schopnosť samostatne riešiť problémy schopnosť navrhovať inovatívne riešenia zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-c-programator-190401C Mon, 01 Apr 2019 16:13:39 +0200
Test Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-manazer-190401B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test manažéra/koordinátora na zaujímavý dlhodobý on-site projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Anticipated amount of performance:5400 to 5800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 31.03.2020
Start of project:15.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: Priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov. Koordinácia testovacej fázy. Zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka. Zodpovednosť za koordináciu práce zvereného test tímu ako i test tímov subdodávateľov. Zodpovednosť za koordináciu analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami. Zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu. Zodpovednosť za stav, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované. Zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky. Zodpovednosť za sledovanie stavu deployment-u fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach. Reportovanie projektovému manažérovi a eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti. Spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností. Podpora klienta v priebehu jeho testovania.
Requirements: min. 3-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra skúsenosti s koordináciou prípravy a relizáciou testovania skúsenosti s koordináciou/vedením tímov testerov skúsenosti s IT projektami v integrovanom prostredí praktické znalosti metodiky SW testovania znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management) skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov výhodou: skúsenosti z finančnej oblasti výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB) schopnosť samostatne riešiť problémy analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/test-manazer-190401B Mon, 01 Apr 2019 10:16:27 +0200
Power BI Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/power-bi-specialista-190329B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného konzultanta na pozíciu Power BI konzultant/špecialista na on-site zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5500 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:22.04.2019 - 22.02.2020
Start of project:22.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: technické BI konzultácie návrh a implentácia SQL (SSIS, SSAS, SSRS) služieb nasadzovanie riešenia podpora pri návrhu dátoveho modelu návrh a tvorba potrebných integrácií a analýz vývoj reportov na platforme MS SQL príprava technických špecifikácií občasné cestovanie do Švajčiarska v rozsahu cca. 1-3 dni každé 2 mesiace
Requirements: minimálne 3-ročné projektové skúsenosti s MS BI nástrojom Power BI znalosť techník a konceptov DM (Dimensional Modeling) praktické skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services) praktické skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services) praktické skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services) praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom projektové skúsenosti s dizajnom databázových riešení v prostredí MS SQL skúsenosti s analýzou a dizajnom (zber a spracovanie používateľských požiadaviek a ich preklad do analytickej BI roviny, príprava technických dizajnov a analýz, tvorba reportov) znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou: skúsenosti zo sektoru poisťovníctva výhodou: orientácia v oblasti DWH vysoká miera samostatnosti analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/power-bi-specialista-190329B Fri, 29 Mar 2019 13:39:52 +0100
JAVA Back-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-backend-programator-190328B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu JAVA Programátor na rozsiahly, stabilný, zahraničný [AT] projekt pre oblasť vývoja v sektore zdravotníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4500 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.11.2019
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných [SK/AT] tímov o veľkosti cca. 7 ľudí vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého rozsiahlého projektu pre sektor rakúskeho zdravotníctva voľba projektového stream-u závisí od rozsahu/zamerania technologických skúseností a preferencie kandidáta po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA (JAVA 8) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (6-12 mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: skúsenosti s message oriented middleware framework-om Apache Camel výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-backend-programator-190328B Thu, 28 Mar 2019 14:28:32 +0100
Office Support Administrator (2nd level) https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/office-support-administrator-2nd-level-190328A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Office support administrátora (2nd Level Support) na zaujímavý a dlhodobý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Anticipated amount of performance:1400 to 1900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 , ASAP, alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za Hiring&Dismissal manažment v rôznych interných systémoch zodpovednosť za vyčíslenie mesačných poplatkov za PC, mobilné telefóny a paušály manažment Web SSL certifikátov zodpovednosť za tvorbu call rooms, autorizáciu a autentifikáciu WebEx používateľov pri konferenciách konfigurácia IT telefónov a Jabber-a pomocou Cisco Call Manager nástroja identifikácia a reportovanie security problémov pomocou MobileIron nástroja jednoduchá inštalácia SW (MS Windows, MS Office, atď.) pravidelná komunikácia s tímom aplikačného supportu užívateľov pravidelné sledovanie hlásenia incidentov s cieľom ich včasného riešenia projekt je vhodný aj pre absolventa IT odboru s minimálnou praxou alebo IT odborníka na Sabbatical-e
Requirements: min. 1-ročná prax na pozícii Support a/alebo Systémový Administrátor (1st level), alebo IT vzdelanie pokročilé skúsenosti s inštaláciou a správou Microsoft Office Products chuť učiť sa novým postupom a procesom profesionálna komunikácia s klientom záujem o dlhodobú spoluprácu (24+ mesiacov)   výhodou: skúsenosti s Cisco Call Manager-om výhodou: skúsenosti s MobileIron
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/office-support-administrator-2nd-level-190328A Thu, 28 Mar 2019 12:13:50 +0100
C# Gupta Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/c-gupta-programator-190327A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme seniorného C# Gupta programátora na dlhodobý projekt údržby a rozširovania funkcionality legacy systému v oblasti poisťovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4100 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca pri analýze, špecifikácií a programovaní zmenových požiadaviek a novej funkcionality rozsiahleho informačného systému poistenia testovanie úprav riešenia odstraňovanie chýb konzultácie s užívateľmi systému a poskytovanie podpory a školení koncovým používateľom systému tvorba dokumentácie postupov a návodov pre prácu so systémom príprava datafixov, hotfixov a update-ov aplikácie zabezpečovanie implementácie zmien zodpovedať za systémové testovanie zmien priprava podkladov pre užívateľské testovanie zmien
Requirements: min. 4-ročné projektové skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (ideálne Gupta alebo C#) pokročilé skúsenosti s SQL záujem o prehĺbenie znalostí v oblasti programovania v jazyku Gupta a RDBMS Informix záujem údržbu a customizovaníe existujúceho dlhoročného 25-ročného riešenia záujem o dlhodobú spoluprácu (24+ mesiacov) výhodou: pokročilá znalosť Informix výhodou: pokročilé skúsenosti s programovaním v jazyku Gupta veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč  
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/c-gupta-programator-190327A Wed, 27 Mar 2019 10:53:18 +0100
Junior .NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/junior-net-programator-190326A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného Junior .NET programátora na zaujímavý projekt z medicínskej oblasti v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3100 to 3800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:08.04.2019 - 08.10.2019
Start of project:08.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre zákazníka z medicínskej oblasti (ambulantný informačný systém) v technológii .NET C#, WPF a MS SQL vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení spolupráca na vývoji back-end časti riešenia spolupráca na projekte v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) a 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme dobrá znalosť .NET C# skúsenosti s relačnými databázami (MS SQL) a ich implementáciami v .NET prostredí (ORM Entity Framework) dobrá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výhodou: skúsenosti s WPF, konkrétne s MVVM architektúrou aplikácie výhodou: skúsenosti s frameworkom Xamarin  schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/junior-net-programator-190326A Tue, 26 Mar 2019 09:12:28 +0100
JS Fullstack Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/js-fullstack-programator-190325A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS fullstack programátora na dlhodobý, technologicky zaujímavý projekt z oblasti telematiky v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3600 to 4500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.04.2019 - 01.04.2020
Start of project:01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji ako F-E tak aj B-E časti telematics platformy (v najnovších verziách React-u, GraphQL a NodeJS) vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahlého projektu spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní integrácia frontend, backend elementov optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po zapracovaní možná spolupráca na projekte v SETUPe: 4 dni/on-site (Bratislava) a 1 deň/off-site za týždeň
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s ReactJS framework-om znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (LESS) pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) pokročilá znalosť SQL a NoSQL databázových enginov pokročilá znalosť web markup-ov pokročilá znalosť: server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT) pokročilá znalosť (Kubernetes, Docker) znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, VSTS,, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/js-fullstack-programator-190325A Mon, 25 Mar 2019 14:33:35 +0100
Medior JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-java-programator-190321A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Medior JAVA programátora na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť zdravotníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4300 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj enterprise riešenia pre oblasť zdravotníctva na strane front-end-u aj back-end-u v technológii JAVA zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca na projekte formou: 1 až 2 mesiace full-time/on-site a po zapracovaní možná spolupráca formou 4 dni/on-site a 1 deň/off-site týždenne
Requirements: min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA skúsenosti s Java SE 7/8, Java EE 6/7 skúsenosti s framework-om Spring skúsenosti s Hibernate, JPA skúsenosti s HTML, CSS3, JavaScript znalosť Web Service-ov (koncept REST a SOAP) skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL výhodou: skúsenosti s Groovy/GRAILS samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-java-programator-190321A Thu, 21 Mar 2019 14:30:34 +0100
SCALA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scala-programator-190318A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA programátor na technologicky zaujímavý a inovatívny medzinárodný projekt pre sektor cestovného ruchu (lodná doprava) v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4700 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.04.2019 - 01.01.2020
Start of project:01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage) spolupráca na prevratnom inovatívnom riešení v segmente lodnej prepravy [reactive/functional] vývoj back-end časti systému v SCALA spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: back-end (SCALA) programátori, front-end (JS) programátori, SCRUM Master spolupráca s front-end tímom (AngularJS) po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týžden ON-SITE + 1 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Requirements: min. 2-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA výborna znalosť princípov funkcionálneho programovania skúsenosti s framework-om Play / Slick skúsenosti s toolkit-om Akka znalosť relačných databáz skúsenosti s Oracle DB znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber) výhodou: skúsenosti s Node.js výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scala-programator-190318A Mon, 18 Mar 2019 21:20:42 +0100
Techlead ANGULAR Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/techlead-angular-programator-190315A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Techlead ANGULAR programátor na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Anticipated amount of performance:4600 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahlého projektu spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Requirements: min. 4-ročné skúsenosti s JS framework-om ANGULAR 2/4/5/6 výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u, ES2015 a ES2015 pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/techlead-angular-programator-190315A Fri, 15 Mar 2019 17:17:10 +0100
Senior Integration Tester [#automated] https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-integracny-tester-automated-190314A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior testera pre automatizované integračné testovanie zaujímavého projektu pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3500 to 4000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.07.2019
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované/integračné testy klientskej zóny a mobile banking aplikácie definovanie a spúšťanie automatizovaných performance a integračných test case-ov testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb správa, nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov v prípade potrebny vykonávanie manuálnych testov GUI zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
Requirements: min. 4-ročná prax v oblasti testovania min. 2-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných a integračných testov v Soap UI min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy) pokročilé skúsenosti s testovaním web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz (SQL Developer) pokročilá znalosť písania SQL queries skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. HP QC, JIRA, Confluence) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Appium, Bamboo, JMeter, Cucumber, Soap UI) praktické znalosti metodiky SW testovania praktické skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov (skriptovacie jazyky alebo nástroje) výhodou: skúsenosti s integračným testovaním CCDB výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-integracny-tester-automated-190314A Thu, 14 Mar 2019 11:02:42 +0100
⚙️ Deployment Application Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/deployment-aplikacny-administrator-190221A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Deployment aplikačného administrátora na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3200 to 4000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 31.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za nasadzovanie a automatizáciu nasadzovania releasov buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) spolupráca v tíme pri riešení problémov na prostrediach a správe aplikácií (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.) identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, development, QA tímy) nástup na projekt možný od 1.5.2019 do 31.5.2019 podľa preferencií kandidáta
Requirements: min. 4-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora skúsenosti s aplikačnou administráciou, resp. adminstráciou aplikačných serverov (Tomcat/JBoss/...) skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix skúsenosti so servermi Oracle a MS SQL skúsenosti s Microsoft IIS Server záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov)   výhodou: znalosť continuous integration nástroja Jenkins alebo Bamboo výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) výhodou: znalosť niektorého monitorovacieho nástroja (Zabbix, Nagios, ...) výhodou: základná znalosť technológií Docker a Kubernetes výhodou: skúsenosti s agilnou metodikou DevOps (Development & Operations) výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) výhodou: skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) výhodou: skúsenosti s Open source riešeniami   profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/deployment-aplikacny-administrator-190221A Thu, 21 Feb 2019 13:14:14 +0100
Jasper Reports Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jasper-reports-programator-190220A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior Jasper Reports programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3800 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia reportov pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 3-4 dni za týždeň ON-SITE + 1-2 dni za týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s reportovacím nástrojom Jasper Reports min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom reportov (napr. v JAVA) znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jasper-reports-programator-190220A Wed, 20 Feb 2019 10:37:07 +0100
⚛️ JS Front-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/js-front-end-programator-190220C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JS FRONT-END (ideálne FULL-STACK) Programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5000 to 5500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:06.05.2019 - 06.05.2020
Start of project:06.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js) vývoj front-end časti systému spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4-5 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJS / Immutable.js / AngularJS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (LESS, Sass) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) znalosť SQL skúsenosti s MySQL/PostgreSQL skúsenosti s in-memory DB Redis znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/js-front-end-programator-190220C Wed, 20 Feb 2019 16:48:54 +0100
.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-190124C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného .NET WinForms programátora na zaujímavý off-site projekt.

Anticipated amount of performance:3600 to 4400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Žilina / Off-site
Term of performance:01.04.2019 - 01.10.2019
Start of project:01.04.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji front-end časti enterprise zákazníckeho riešenia v technológii .NET C# (WinForms) dizajnovanie reportovacích zostáv a ich integrácia na business vrstvu  implementácia funkcionality podľa špecifikácie a preddefinovaných šablón  po zaškolení možná spolupráca na projekte v SETUPe: plne off-site s dochádzaním 1 deň každý druhý týždeň (Bratislava alebo Žilina)  pozícia vhodná ako pre jednotlivca tak aj pre malý (2-členný) tím, kde jeden člen tímu pracuje plne off-site  
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s WinForms vývojom na MS platforme  výborná znalosť C#, .NET skúsenosti s relačnými databázami a ich implementáciami v .NET prostredí  výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výhodou: skúsenosti s reportovacím nástrojom Jasper Reports  schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-190124C Thu, 24 Jan 2019 18:45:40 +0100
Senior Web F-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-web-f-e-programator-190111B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior front-end WEB programátora na zaujímavý projekt pre oblasť herného priemyslu v Žiline.

Anticipated amount of performance:3800 to 4700 € monthly
Workplace:Slovensko, Žilina
Term of performance:01.02.2019 - 01.02.2020
Start of project:01.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia v oblasti herného priemyslu, ako webových tak aj mobilných aplikácií (HTML5 mobile apps) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia agilná metóda vývoja - SCRUM po vstupnom on-site zapracovaní sa na projekte možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/on-site (Žilina) a 2 dni/off-site za týždeň
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii výborná znalosť front-end frameworkov (Angular, React, Vue.js, atď.) výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, ES6, RxJS výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť technológií REST, WebService projektové skúsenosti s nástrojmi JIRA, Slack znalosť/orientácia sa v ďalších webových technológiách (babel, typescript, webpack, node.js, etc) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť C# .NET a MySQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-web-f-e-programator-190111B Fri, 11 Jan 2019 08:12:43 +0100
JAVA Back-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-back-end-programator-190110C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologický inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5100 to 5600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:18.03.2019 - 18.03.2020
Start of project:18.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA 8/9 vývoj back-end časti systému (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-back-end-programator-190110C Thu, 10 Jan 2019 15:54:13 +0100
DWH ODI Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/dwh-odi-specialista-190110A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme špecialistu/experta/architekta na pozíciu DWH ODI [Oracle Data Integrator] Špecialista na zaujímavý DWH part-time on-site/off-site projekt (na zelenej lúke) v oblasti poisťovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:7200 to 8000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:18.02.2019 - 18.05.2019
Start of project:18.02.2019 alebo dohodou, part-time, on-site / off-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za návrh architektúry a programovanie v ODI (Oracle Data Integrator) analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky realizácie ODI riešenia dozorovanie a mentoring nových členov tímu dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator) analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu intenzívna spolupráca s BI/DWH architektom a analytikom riešenia komunikácia so zadávateľmi požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom príprava dokumentácie k riešeným úlohám spolupráca v SETUPe: PART-TIME ON-SITE/OFF-SITE v rozsahu podľa vzájomnej dohody
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti na pozícii ODI Špecialistu/Experta/Architekta (ideálne v oblasti bankovníctva a poisťovníctva) výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator) min. 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL a DWH (Oracle) výborné znalosti životného cyklu DWH SW vývoja výborná znalosť PL/SQL programovania skúsenosti s návrhom DB skúsenosti s návrhom ETL procesov skúsenosti s relačným a dimenzionálnym data modelovaním skúsenosti s UML modelovaním skúsenosti s rozširovaním a rozvojom Solution DWH architektúry veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/dwh-odi-specialista-190110A Thu, 10 Jan 2019 07:50:18 +0100
Python Software Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-software-architekt-190109B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python software architekta na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5200 to 5700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 rok s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 5-ročná prax s objektovo orientovaným programovaním min. 2-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s tvorbou architektúry softvéru skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-software-architekt-190109B Wed, 09 Jan 2019 17:10:41 +0100
Data Science Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/data-science-python-programator-190108A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Data Science Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4400 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 01.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 rok s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/data-science-python-programator-190108A Tue, 08 Jan 2019 17:28:35 +0100
Artificial Intelligence Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Artificial Intelligence Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 30.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia riešenia na zelenej lúke vývoj umelej inteligencie (AI) pre rozhodovanie a kontrolu kvality v Python-e dizajn riešenia definícia Machine learning (ML) stratégie a príprava Machine Learning algoritmov tréning a učenie AI pomocou ML podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e min. 1-ročná prax s programovaním AI v Pythone skúsenosti s analýzou Machine Learning možností v rámci riešenia AI skúsenosti s ML knižnicami v Pythone komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A Fri, 30 Nov 2018 10:10:30 +0100
Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4300 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 30.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 11:57:03 +0100
Perl Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.04.2019 - 01.04.2020
Start of project:01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 15:20:08 +0200
.NET B-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-180910A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na viacero zaujímavých projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2200 to 3600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 30.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta
Requirements: min. 2-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-180910A Mon, 10 Sep 2018 21:15:13 +0200
WPF .NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/wpf-net-programator-180807A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme WPF .NET programátora na dlhodobý projekt pre oblasť hazardného herného priemyslu v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4100 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj platformy pre správu herných automatov (desktop aj server-site) v technológiách .Net 4.7 a MS SQL Server 2016 platforma zameraná na výmenu informácií medzi herným zariadením a serverom, spolu so správou herného zariadenia a jeho vzdialenej administrácie platforma umožňuje vzdielenú správu herného zariadenia a jeho napojenie na periférie (čítačky kariet, bankoviek a mincí,..) vývoj GUI, back-end časti aplikácie a web service-ov vysoko kreatívne prostredie seniorov, riešiacich problémy spoločne ale aj individuálne
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL pokročilé skúsenosti s WPF skúsenosti s vývojom WCF služieb skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu výhodou: skúsenosti s .NET 4.7 výhodou: skúsenosti s MS SQL Server výhodou: skúsenosti s nízkoúrovňovým programovaním (pripojenie periférií cez rôzne porty) proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/wpf-net-programator-180807A Tue, 07 Aug 2018 11:54:29 +0200
.NET B-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Anticipated amount of performance:2200 to 3600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.05.2019 - 01.05.2020
Start of project:01.05.2019 - 01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) projekt je vhodný aj pre absolventa s 2-ročnou praxou
Requirements: minimálne 2-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200