TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Tue, 10 Dec 2019 08:50:23 +0100 Copyright (C) 2013 www.titans.sk .NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-191210A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného .NET programátora na dlhodobý zahraničný projekt.

Anticipated amount of performance:4300 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava / Off-site
Term of performance:01.01.2020 - 31.12.2020
Start of project:01.01.2020 - 31.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji back-endovej aj front-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core/ASP.NET MVC podieľanie sa na tvorbe GUI a aplikačnej logiky riešenia z oblasti logistiky, ktoré bude nasadené celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v kombinovanom (OnSite / OffSite) SETUPe v rozsahu podľa dohody so zákazníkom 
Requirements: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení praktické skúsenosti s technológiou .NET core výborná znalosť C# .NET pokročilá znalosť MVC princípov výborná znalosť MS SQL DB výborná znalosť objektovo orientovaného programovania praktická skúsenosť s technológiou RabbitMQ pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST skúsenosti s ElasticSearch skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS) skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v TFS/Azure aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť time series DB (InfliuxDB, TimescaleDB, ...) výhodou: znalosť Angular, HTML, CSS, TypeScript výhodou: znalosť PostreSQL, SQLite výhodou: skúsenosti s optimalizáciou T-SQL skriptov a MS SQL databáz zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-191210A Tue, 10 Dec 2019 08:50:23 +0100
CMS Web Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cms-web-programator-191206A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného CMS [Umbraco] web programátora na zaujímavý medzinárodný projekt pre finančný sektor.

Anticipated amount of performance:4800 to 5500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 31.03.2020
Start of project:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na rozvoji medzinárodného portálového CMS riešenia pre finančný sektor zodpovednosť za návrh, implementáciu, testovanie a nasadenie do produkcie implementácia UI návrhov prostredníctvom HTML/CSS/JS, ako webového tak aj mobilného riešenia zodpovednosť za editáciu obsahu existujúcich webových portálov spolupráca pri dizajne modulov riešenia spolupráca pri návrhu rešienia s rýchlymi odozvami a vysokou dostupnosťou
Requirements: min. 3-ročná [aktívna] skúsenosť s vývojom webových aplikácií skúsenosti s implementáciou portálových CMS riešení (ideálne Umbraco, ale aj iných riešení ako napr. Sitecore, Sharepoint, Joomla alebo Wordpress) pokročilá znalosť ASP.NET MVC, C#.NET pokročilá znalosť MS SQL skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, XML, CSS3 skúsenosti s optimalizáciou načítania web stránok skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s implementáciou a konfiguráciou Google Analytics výhodou: znalosť ECMAScript 6 a Typescript výhodou: skúsenosti s JS framework-ami výborné analytické myslenie komunikatívnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/cms-web-programator-191206A Fri, 06 Dec 2019 14:02:45 +0100
Senior Project Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-projektovy-manazer-191206B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného projektového manažéra ["ošľahaného" praxou agilných aj waterfall IT projektov] na zaujímavý a dlhodobý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5000 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 31.12.2020
Start of project:07.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 rok s možnosťou predĺženia
Job description: vedenie viacerých projekov v oblasti bankovníctva s rôznou metodológiou riadenia [agile+waterfall] sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ plánovanie a change management príprava projektovej dokumentácie komunikácia a distribúcia informácii v projektových tímoch kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov
Requirements: min. 5-ročná aktívna (projektová) prax s agilným aj waterfall riadením IT projektov projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...) projektové skúsenosti s waterfall riadením projektov skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja   výhodou: skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI) výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-projektovy-manazer-191206B Fri, 06 Dec 2019 16:08:14 +0100
Linux Docker Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/linux-docker-administrator-191205A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Linux Docker administrátora na rozsiahly projekt v oblasti SW vývoja pre švajčiarske zdravotníctvo v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4000 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 30.06.2020
Start of project:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: administrácia aplikačných serverov úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov participácia v medzinárodnom tíme, na jednom z najväčších projektov v oblasti švajčiarskeho zdravotníctva po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň za týždeň
Requirements: min. 3-ročná projektová prax na pozícií Systémového administrátora a/alebo Linux administrátora skúsenosti s kontajnerizovanými riešeniami (Docker a/alebo Kubernetes) pokročilé skúsenosti s administráciou Linux based prostredí cez konzolu pokročilé skúsenosti so skriptovaním   výhodou: znalosti a skúsenosti s databázami (Mongo DB, PostgreSQL, MySQL) výhodou: skúsenosti s repository systémami (ideálne Git) výhodou: znalosť DevOps princípov výhodou: skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI,...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/linux-docker-administrator-191205A Thu, 05 Dec 2019 17:02:39 +0100
Oracle Admin [OFF-SITE] https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-191204A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného admina na pozíciu Oracle DB administrátor na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:4400 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:13.01.2020 - 13.07.2020
Start of project:13.01.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v medzinárodnom [SK. CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení administrácia Oracle databáz nového card processing centra: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešenia príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržovanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému a návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi odborné, konzultačné a poradenské činnosti útvarom zákazníka aplikácia nových poznatkov, metód a technológií implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Requirements: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) skúsenosti s PL/SQL programovaním výborná orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL základná orientácia v oblasti ďalších infraštruktúrnych a middleware aplikácií a serveru (MQ Series) výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti payment (card) industry profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-admin-off-site-191204A Wed, 04 Dec 2019 10:01:05 +0100
JAVA SE Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-se-programator-191204B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme ostrieľaného programátora na pozíciu JAVA SE Programátor na doménovo zaujímavý projekt pre oblasť ✈️ letectva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4300 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:13.01.2020 - 13.07.2020
Start of project:13.01.2020 dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na realizácii vízie transformácie produktu založeného na klient-server architektúre s vysoko výkonnou a dostupnou leteckou databázou. kooperácia pri rozširovaní existujúceho niekoľkoročného JAVA SE riešenia, ktorého cieľom je bezproblémová podpora automatizovaného načítania a distribúcie kvalitných leteckých údajov v rôznych formátoch a ich výmena s rôznymi nástrojmi a systémami tretích strán. pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och údržba kódu a bugfixing optimalizácia kódu tvorba špecifikácie tvorba programátorskej a používateľskej dokumentácie
Requirements: min. 4-ročná aktívna prax s JAVA SE [vývoj standalone aplikácii] znalosť JAVA 8 SE praktické skúsenosti s Oracle DB (SQL) základná znalosť XML, XSD, XSLT, JAXB znalosť WebServices / Rest API znalosť repository systému Git znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Gradle) skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins výhodou: znalosť framework-u Mockito výhodou: skúsenosti s programovaním v C#/.NET 4.5 výhodou: znalosť Spring-u, JdbcTemplate, AspectJ výhodou: skúsenosti s vývojovými technológiami: FxCop, StyleCop, Artifactory výhodou: skúsenosti s testovacími frameworkami a nástrojmi: Test NG, NUnit, Test Architect zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-se-programator-191204B Wed, 04 Dec 2019 12:42:22 +0100
HIbernate & DB Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/hibernate-db-specialista-191128A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB programátora so skúsenosťami s konfigurovaním Hibernate ORM na zaujímavý performance-tunning on-site projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.

Anticipated amount of performance:6800 to 7200 € monthly
Workplace:Rakúsko, Viedeň
Term of performance:09.12.2019 - 31.12.2020
Start of project:09.12.2019 - 02.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:13 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analýza a riešenie DB performance problémov aplikácií bežiacich nad Hibernate a na platforme Oracle konfigurovanie a nastavovanie Hibernate Engine analýza a riešenie optimalizácie výkonu SQL dotazov, Oracle Hints, DB štruktúr (tabuľky, indexy, procedúry,...) práca s obrovskými data set-mi (data volume > 30GB) analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia komunikácia so zadávateľmi požiadaviek agilná kooperácia s vývojovým a testovacím tímom SETUP alokácie: FULL-TIME, ON-SITE | Viedeň
Requirements: skúsenosti s vývojom veľkých DB riešení v prostredí Oracle praktické seniorné skúsenosti s používaním a ladením Hibernate v rámci aplikačného vývoja v JAVA praktické seniorne znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g skúsenosti s inštaláciou Oracle skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...) skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácia procedúr) výhodou: znalosť oblasti bankovníctva výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka výhodou: skúsenosti s ETL nástrojmi veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti vysoká miera samostatnosti tímový hráč logické a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/hibernate-db-specialista-191128A Thu, 28 Nov 2019 17:25:58 +0100
SCRUM Master https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-191125A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného SCRUM Mastera na dlhodobý a veľmi zaujímavý zahraničný projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.

Anticipated amount of performance:7000 to 7500 € monthly
Workplace:Rakúsko, Viedeň
Term of performance:02.12.2019 - 02.12.2020
Start of project:02.12.2019 - 15.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: každodenná komunikácia s Product Ownerom, IT vývojarmi (Java, JS) a ICT/Business analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problémov a eskalácií zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného tímu plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu možnosť dlhodobej (2-3 roky) spolupráce na projekte
Requirements: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera) min. 3-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií SCRUM Mastera projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, BDD, FDD, DevOps,...) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry) skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...) znalosť rôznych techník a patternov pre vysporiadanie sa s medzerami SCRUM metodológie (rôzne formáty Retrospektívy, riešenie bugov, rôzne Burndown grafy a vizualizácie, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja ideálne aspoň jeden zo SCRUM Master certifikátov:  CSM (Certified Scrum Master) CSP (Certified Scrum Professional) CSPO (Certified Product Owner)   výhodou: znalosť nástrojov: Gitlab, markdown, groupware výhodou: skúsenosti s bankového prostredia výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov / aplikácii / riešení výhodou: znalosť nemeckého jazyka   veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-191125A Mon, 25 Nov 2019 08:03:53 +0100
KANBAN 看板 Agile PM https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/kanban-kan-ban-agile-pm-191125B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného agilného Kanban PM na dlhodobý projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 30.06.2020
Start of project:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: každodenná komunikácia s IT vývojarmi a ICT/Business analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role Kanban PM, ktorého cieľom je dodržať agilnú Kanban metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problémov a eskalácií definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia s členmi medzinárodného tímu plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu možnosť dlhodobej spolupráce na projekte
Requirements: min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov min. 1-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií Kanban manažéra [#kanbanista] znalosť a skúsenosti z aplikácie praktík KANBAN agilného SW vývoja: Practice 1 – visualizing your work. Practice 2 – limiting work in progress. Practice 3 – managing flow. Practice 4 – making process policies explicit. Practice 5 – implementing feedback loops. Practice 6 – improving collaboratively, evolving experimentally (using models and the scientific method) projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (Kanban, SCRUM, BDD, FDD, DevOps,...) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť všeobecných techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry) skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja   výhodou: skúsenosti s bankového prostredia výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov / aplikácii / riešení   veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/kanban-kan-ban-agile-pm-191125B Mon, 25 Nov 2019 09:58:05 +0100
.NET B-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-191122A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior back-end .NET programátora na viacero projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3500 to 4000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 31.12.2020
Start of project:07.01.2020 - 01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta spolupráca možná v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site možnosť nástupu na projekt od 7.1.2020 do 1.4.2020
Requirements: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilé skúsenosti s MS SQL databázami pokročilá znalosť dizajn patternov znalosť ORM Entity Framework   schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-b-e-programator-191122A Fri, 22 Nov 2019 10:10:57 +0100
Medior .NET B-E Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-net-b-e-programator-191122B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior back-end .NET programátora na viacero projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2700 to 3200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 31.12.2020
Start of project:07.01.2020 - 01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta spolupráca možná v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site možnosť nástupu na projekt od 7.1.2020 do 1.4.2020
Requirements: min. 2-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť dizajn patternov pokročilé znalosti SQL databáz znalosť ORM Entity Framework   schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-net-b-e-programator-191122B Fri, 22 Nov 2019 10:22:05 +0100
Oracle DB Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-db-administrator-191122D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB administrátora na medzinárodný projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4900 to 5400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 07.07.2020
Start of project:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme v prostredí high-availability banking riešení administrácia Oracle databáz: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov projekt migrácie DB prostredí do nového riešenia v oblasti PaaS proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešení príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržovanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému a návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku participácia pri riešení projektu migrácie databáz občasné (zriedkavé) večerné zásahy a patche databáz 
Requirements: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL skúsenosti s administráciou Oracle 19c znalosť Oracle Real Application Clusters (RAC) znalosť Oracle Data Guard skúsenosti s Linux prostredím výhodou: skúsenosti s PL/SQL programovaním výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti banking-u   pozitívny prístup k riešeniu problémov schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/oracle-db-administrator-191122D Fri, 22 Nov 2019 18:15:09 +0100
JS Fullstack Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/js-fullstack-programator-191119A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS fullstack programátora na zaujímavý dlhodobý OffSite projekt z oblasti farmaceutického priemyslu.

Anticipated amount of performance:5400 to 6000 € monthly
Workplace:Nemecko, OffSite
Term of performance:02.12.2019 - 02.06.2020
Start of project:02.12.2019 - 31.01.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji rozsiahleho webového riešenia z oblasti farmaceutického priemyslu spolupráca v rámci medzinárodného tímu integrácia frontend, backend elementov tvorba re-usable kódu a knižníc pre ďalšie využitie v budúcnosti zodpovednosť za optimalizáciu riešenia pre maximálnu rýchlosť a škálovatelnosť vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca v SETUP-e: po úvodnom zaškolení (OnBoarding) v rozsahu 4-6 týždňov v Mníchove (DE) je možný FullTime, OffSite (Home Office) 
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií veľmi pokročilé skúsenosti s frontend-side JS programovaním (Angular2+, ReactJS, Redux, React Native) výborná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT, Swagger) pokročilé skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho dizajnu pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) pokročilá znalosť SQL a NoSQL databázových enginov (MySQL, MongoDB) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, VSTS,, ...) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/js-fullstack-programator-191119A Tue, 19 Nov 2019 07:32:42 +0100
Network Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-administrator-191119C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network administrátora na zaujímavý projekt v oblasti medzinárodného automotive v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3300 to 3800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 31.12.2020
Start of project:07.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: konzultácie pri vytváraní implementačných požiadaviek voči dátovému centru konzultácie so správcami infraštruktúrnych komponentov konfigurácia, zmeny a riešenie problémov v sieťach zodpovednosť za manažment sieťových zariadení v medzinárodnej sieti (routre, switche, firewally,...) spolupráca v rámci medzinárodného tímu a spravovanie infraštruktúry vo viacerých krajinách riešenie load balancingu a clusteringu vo všetkých komponentoch, kde to prichádza do úvahy monitorovanie sieťových a security komponentov v medzinárodnej infraštruktúre po zapracovaní na projekte možná práca v Setupe: 4 dni on-site Bratislava + 1 deň off-site za týždeň
Requirements: min. 3-ročné projektové skúsenosti na pozícii Network a/alebo Security administrátora pokročilé znalosti sieťových protokolov, dizajnu a implementácie zmien v sieťach skúsenosti so systémami a princípmi disaster recovery pokročilé skúsenosti s konfiguráciou, správou a troubleshootingom: Cisco switche a routre Cisco ASA Cisco WLC dynamickými routing protokolmi (EIGRP/BPG/OSPF) DMVPN S2S VPN Cisco AnyConnect   výhodou: certifikácia Cisco CCNP alebo CCIE výhodou: skúsenosti s Cisco DNA a/alebo SDN/SDWAN výhodou: skúsenosti s konfiguráciou loadbalancerov výhodou: skúsenosti s konfiguráciou sieťových komponentov značky Huawei výhodou: skúsenosti s cloud proxy riešeniami výhodou: skúsenosti s prácou v korporáte a/alebo MNE (Multi National Enterprise) výhodou: komunikačná znalosť španielčiny   zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-administrator-191119C Tue, 19 Nov 2019 17:37:19 +0100
🚑 Android programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/android-programator-191115A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Android programátora na zaujímavý a verejne prospešný projekt pre oblasť medzinárodného zdravotníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4500 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 30.06.2020
Start of project:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:3-6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji aplikácie pre monitorovanie zdravotného stavu pacientov za pomoci IoT zariadení spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia návrh, vývoj a implementácia novej funkcionality Android aplikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie agilný vývoj SCRUM po zapracovaní sa na projekte možný homeoffice 1-2x za 2 týždne
Requirements: minimálne 4-ročné projektové skúsenosti s vývojom Android aplikácií praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) pokročilé skúsenosti s RxJava pokročilé skúsenosti s Kotline pokročelé skúsenosti s využitím externých API (REST, GraphQL, ...) skúsenosti s agilným vývojom (ideálne SCRUM) praktické skúsenosti s využitím CI/CD nástrojov   výhodou: skúsenosti s použitím komunikačných balíkov (Bluetooth) výhodou: skúsenosti s programovaním iOS aplikáci - Swift, Xamarin výhodou: skúsenosti s Azure Cloud riešeniami výhodou: znalosť UX dizajnu a prototypovania (mockup-y, rapid prototyping,...) výhodou: orientácia v medicínskej terminológií   analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/android-programator-191115A Fri, 15 Nov 2019 13:52:35 +0100
SCRUM Master https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-191114A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného manažéra ["ošľahaného" praxou agilných IT projektov] na pozíciu #SCRUM Mastera na zaujímavý dlhodobý projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5000 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:06.01.2020 - 06.12.2020
Start of project:06.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: dennodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi (Python, Java, .NET C#) a ICT/Business Analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problemov a eskalácií zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu participácia na 1-2 projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a cloudových riešení  komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a internym zákazníkom plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu
Requirements: min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera) min. 1-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií SCRUM Mastera projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry) skúsenosti s dennodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...) znalosť rôznych techník a patternov pre vysporiadanie sa s medzerami SCRUM metodológie (rôzne formáty Retrospektívy, riešenie bugov, rôzne Burndown grafy a vizualizácie, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja ideálne aspoň jeden zo SCRUM Master certifikátov:  CSM (Certified Scrum Master) CSP (Certified Scrum Professional) CSPO (Certified Product Owner)   výhodou: znalosť nástrojov: Gitlab, markdown, groupware výhodou: výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/scrum-master-191114A Thu, 14 Nov 2019 22:01:14 +0100
Medior .NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-net-programator-191113A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior .NET Programátora na zaujímavý medzinárodný projekt v oblasti poisťovníctva.

Anticipated amount of performance:3200 to 3700 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice
Term of performance:07.01.2020 - 31.12.2020
Start of project:07.01.2020 - 31.03.2020 alebo dohodu, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na rozširovaní funkcionality existujúcich a nových častí/modulov spolupráca na implementácií interného informačného poistného systému pre medzinárodnú poisťovňu spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu v zložení (middle/senior) programátorov v oblasti .NET vývoja flexibilný termín nástupu možný od 2.12.2019 do 29.02.2020
Requirements: min. 2-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, MVC ...) pokročilá znalosť .NET C# pokročilá znalosť ASP .NET základná znalosť SQL skúsenosti s repository systémami (GIT, TFS,...)   výhodou: znalosť frameworku JUnit/NUnit (Unit Testing) výhodou: skúsenosti s MS SQL Server, ORACLE alebo MS ACCESS výhodou: znalosť JavaScript výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-net-programator-191113A Wed, 13 Nov 2019 16:27:10 +0100
⚛️ ReactJS Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/reactjs-programator-191112A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ReactJS programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor s môžnosťou pôsobenia Slovensko/Bratislava, Rakúsko/Viedeň.

Anticipated amount of performance:5000 to 6300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava/Viedeň
Term of performance:01.12.2019 - 30.11.2020
Start of project:01.12.2019 - 01.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj inovatívneho webového enterprise riešenia na strane Front-End-u (internet banking) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia na projekte je možné pôsobiť na lokalitách Slovensko/Bratislava, Rakúsko/Viedeň 
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii skúsenosti s objektovo orientovaným návrhom (návrhové vzory, SOLID princípy) výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript výborná znalosť ReactJS výborná znalosť REST API aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/reactjs-programator-191112A Tue, 12 Nov 2019 08:19:56 +0100
Office365 / Sharepoint Consultant https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/office365-sharepoint-konzultant-191112B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Office 365 / Sharepoint konzultanta na zaujímavý a potencionálne dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5500 to 6000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:07.01.2020 - 07.03.2020
Start of project:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia požiadaviek a potrieb zákazníka spolupráca na analýze a príprave funkčnej špecifikácie pre rôzne bankové systémy postavené na platforme Office365 príprava mockup-ov a prototypov aplikácií pre prezentácie biznisu komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním vytváranie User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov poskytovanie konzultačnej podpory zákazníkovi a internému tímu podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti na pozícií Sharepoint konzultanta a/alebo ICT / Biznis analytika všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories praktická znalosť UML a mapovania na dátový model praktická znalosť mapovania GUI na dátový model znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek znalosť SQL znalosť mockup a prototypovacích nástrojov (Sketch, Axure) veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním Office 365 / Sharepoint riešení veľkou výhodou: skúsenosti s Power Apps výhodou: skúsenosti v bankovom sektore výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum) výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)   silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/office365-sharepoint-konzultant-191112B Tue, 12 Nov 2019 09:52:09 +0100
Project & Financial Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projektovy-a-financny-manazer-191107B

Pre nášho partnera Slovensko.Digital [občianské združenie radikálne, transparentne a odborne zvýšujúce kvalitu digitálnych služieb štátu] hľadáme skúseného Projektového a finančného manažéra v Bratislave.

Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:02.12.2019 - 02.12.2020
Start of project:02.12.2019 alebo dohodou, part-time / full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description:Druh spolupráce: [TPP]  plný úväzok: 100% s možnosťou rozdelenia role v prípade záujmu o čiastočný úväzok, minimálne však 50%ná kapacita koordinácia projektových aktivít v rámci organizácie (koordinácia a podpora pre aktuálne projekty občianskeho združenia) koordinácia partnerov a dodávateľov plánovanie a dohľad nad plnením harmonogramov reporting výstupov a výsledkov projektov príprava komunikačných výstupov k projektom finančné riadenie organizácie a jednotlivých projektov a ich rozpočtov reporting v súlade s požiadavkami poskytovateľov grantov finančné a zmluvné riadenie dodávateľov príprava rozpočtu organizácie a riadenie cash flow  Podpora pre projekty občianskeho združenia, aktuálne: “Lepšie riešenia eGovernmentu v SR” “Red Flags” "Aj Ty si Slovensko.Digital" A o čo tu vlastne ide? je to práca so zmyslom - Slovensko.Digital je tím ľudí, ktorí sa snažia reálne zlepšiť Slovensko. Vieme, že nestačí len frflať - už štyri roky aktívne meníme našu krajinu! sám môžeš prispieť k tomu, že štátne digitálne služby sa dostanú na úroveň tých komerčných zistíš, ako funguje slovenská verejná správa a ako sa dajú veci meniť k lepšiemu nehynúca sláva a cesta do pekla dláždená dobrými úmyslami :)
Requirements: min. 3-ročná aktívna prax na pozícii projektového/finančného manažéra skúsenosti s projektmi financovanými z rôznych grantov skúsenosti s vedením projektov aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom seniorita a rozhľadenosť veľkou výhodou: predošlé skúsenosti v neziskovom sektore veľkou výhodou: orientácia v IT a vo verejnej správe tímový hráč vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projektovy-a-financny-manazer-191107B Thu, 07 Nov 2019 17:16:56 +0100
Angular Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular7-programator-191105A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Angular programátora na stabilný, rozsiahly projekt pre oblast poisťovníctva v Košiciach.

Anticipated amount of performance:3600 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice
Term of performance:07.01.2020 - 30.06.2020
Start of project:07.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji/rozvoji front-end časti modulov pre riešenie v oblasti poisťovníctva spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca 5 ľudí implementácia funkcionality podľa špecifikácie back-end riešenia je postavený na JAVA-e
Requirements: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Angular (verzia 2+) znalosť TypeScript-u znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť HTML5 znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) znalosť SQL skúsenosti s repository systémom Git výhodou: skúsenosti s JAVA výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť analytické myslenie komunikatívnosť tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/angular7-programator-191105A Tue, 05 Nov 2019 08:08:05 +0100
.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-191025A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior .NET Programátora na zaujímavý medzinárodný projekt v oblasti poisťovníctva.

Anticipated amount of performance:3600 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Košice
Term of performance:07.01.2020 - 31.12.2020
Start of project:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodu, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: rozširovanie funcionality existujúcich a vývoj nových častí/modulov v rámci enterprise .NET riešenia implementácia interného informačného poistného systému pre medzinárodnú poisťovňu spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu v zložení (middle/senior) programátorov v oblasti .NET vývoja
Requirements: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, MVC ...) výborná znalosť .NET C# výborná znalosť ASP .NET základná znalosť SQL znalosť frameworku JUnit/NUnit (Unit Testing) znalosť repository systému TFS skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) výhodou: skúsenosti s MS SQL Server, ORACLE alebo MS ACCESS výhodou: znalosť anglického jazyka slovom a písmom výhodou: znalosť JavaScript schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-191025A Fri, 25 Oct 2019 09:19:40 +0200
🐪 Perl Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-191002A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PERL programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:04.11.2019 - 04.11.2020
Start of project:04.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s programovaním rozsiahlých systémov/riešení v jazyku Perl (nie iba skriptovanie) skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-191002A Wed, 02 Oct 2019 13:20:09 +0200
JAVA Front-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-front-end-programator-190916A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA front-end programátora na zaujímavý a dlhodobý projekt pre sektor elektronického bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4500 to 5100 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.10.2019 - 01.10.2020
Start of project:01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji bankového riešenia návrh riešení a vývoj systémov elektronického bankovníctva postavených na Java 8 a Angular 6+ spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
Requirements: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE projektové skúsenosti s Angularom (Angular 2/4/6/7) znalosť JavaScript-u (jQuery) znalosť CSS/LESS znalosť Bootstrap-u znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť SQL a DB princípov znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aspoň základná znalosť OS Linux výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti s ORM Hibernate výhodou: skúsenosti s JBoss AS výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-front-end-programator-190916A Mon, 16 Sep 2019 11:27:05 +0200
Liferay JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/liferay-java-programator-190916B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Liferay JAVA pogramátora na dlhodobý e-banking projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4800 to 5500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:04.11.2019 - 04.11.2020
Start of project:04.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji inovatívnych webových a mobilných e-banking riešení identifikácia a opravovanie chýb spojených s migráciou na vyššiu verziu Liferay 7+ eliminácia produkčných chýb spojených s nasadzovaním a behom Liferay riešenia identifikácia možných rizík pri migrácii z Enterprise Liferay 6+ verzie na Community Liferay 7+ verziu pomoc pri príprave migračného scenára z aktuálneho na vyššiu verziu Liferay implementácia Liferay úloh/vylepšení z backlogu spoločnosti spolupráca v rámci agilného tímu v oblasti JAVA front-end, middleware a web portletov
Requirements: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania dobrá znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) skúsenosti s nasadzovaním Liferay riešenia do produkčného prostredia (ideálne verzia 7, ale skúsenosti aj s verziou 6 sú tiež vítané) skúsenosti s Liferay systémom bežiacom na produkčnom prostredí pre web portal s 300 000+ návštevníkmi skúsenosti s identifikovaním a riešením hĺbkových Liferay Core funkcionalít (patching, security,...) min. 3 ročné skúsenosti s programovaním v JAVE znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť HTML, CCS, Javascript/jQuery znalosť SQL a DB princípov skúsenosti s JBoss AS znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému výhodou: skúsenosti s migráciou Liferay systémov na vyššie verzie (ideálne 6+ => 7+) výhodou: skúsenosti s Liferay 7 CE výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: skúsenosti s Hibernate zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/liferay-java-programator-190916B Mon, 16 Sep 2019 16:13:36 +0200
TIBCO JAVA programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tibco-java-programator-190910B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA [TIBCO] programátora na zaujímavý projekt z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4900 to 5600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.01.2020 - 30.09.2020
Start of project:01.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj a modelovanie aplikácie z oblasti reference data management na platforme TIBCO EBX spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie modelovanie a správa veľkoobjemových dát (korporátne číselníky, referenčné tabuľky) spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 2-3 programátorov spolupráca možná v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site
Requirements: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e skúsenosti so SW platformou TIBCO výborná znalosť objektovo orientovaného programovania skúsenosti s relačnými databázami (Oracle Database) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) výhodou: znalosť vývoja a modelovania aplikácií na platforme TIBCO EBX výhodou: skúsenosti s vývojom web kontajnerov (Tomcat)  proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tibco-java-programator-190910B Tue, 10 Sep 2019 08:05:37 +0200
Java programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190814B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý integračný projekt z oblasti verejnej správy.

Anticipated amount of performance:5000 to 5700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:21.10.2019 - 21.10.2020
Start of project:alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj rozsiahleho integračného webového riešenia z oblasti verejnej správy spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie kooperácia v rámci samostatného tímu o veľkosti cca. 3-5 programátorov, celý tím cca. 20 programátorov
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST API (resp. konceptov REST/SOAP) znalosť a praktické skúsenosti s messaging platformami (Kafka, ActiveMQ ...) skúsenosti s XSLT transformáciami znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) výhodou: skúsenosti s Apache ServiceMix alebo JBoss FUSE výhodou: skúsenosti s integráciou eGov služieb (RFO, RPO, ...) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s agilným vývojom výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190814B Wed, 14 Aug 2019 23:10:23 +0200