TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Tue, 18 Jun 2019 06:51:57 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-190618B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý [on-site / off-site]  zahraničný projekt pre oblasť ropného priemyslu do Bratislavy alebo Košíc.

Anticipated amount of performance:4500 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-site
Term of performance:01.07.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov build-ovanie a deployment mobilných aplikácií účasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností poskytovanie technickej podpory pre automatizáciu na L2 a L3 úrovni vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/týždeň OFF-SITE.
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s DevOps min. 3-ročné skúsenosti s poskytovaním technickej podpory pre automatizáciu riešení znalosť DevOps princípov skúsenosti s Ansible, Chef, Puppet skúsenosti s Kubernetes, Docker skúsenosti s micro-services skúsenosti s SCM, CI & DevOps: Atlassian stack (BitBucket, JIRA, Confluence …), Jenkins, SonarQube skúsenosti s JBoss, WebSpere, WebLogic alebo Tomcat výborná znalosť OS Linux (CentOS alebo Ubuntu) znalosť shell a WMI skriptovania skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v Azure, AWS alebo Google skúsenosti s SQL, NoSQL DML a DDL: MSSQL, CockroachDB, Cassandra aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s vedením menšieho tímu výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s C# .NET 4.5+, Web API, WCF, .NET Core a ASP.NET Core výhodou: skúsenosti s Go, C++, Python výhodou: skúsenosti s Akamai CloudTest výhodou: skúsenosti s Angular 4+ zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-190618B Tue, 18 Jun 2019 06:51:57 +0200
Technical Writer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/technical-writer-190618A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Technical Writera na veľmi zaujímavý OFFSITE projekt z oblasti blockchain a kryptomien.

Anticipated amount of performance:3600 to 4000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:15.07.2019 - 15.01.2020
Start of project:15.07.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba, organizácia a písanie manuálov, dokumentácie v Angličtine tvorba use case, class, activity, sequence, state diagramov komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom udržiavanie rozsiahlej bázy technickej dokumentácie a terminológie spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie spolupráca s vývojom, supportom a manažmentom pri tvorbe a udržiavaní dokumentácie
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť na pozícii Technical Writer alebo ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka skúsenosti v IT oblasti / IT background skúsenosti s HTML skúsenosti s tvorbou dokumentácie schopnosť písať zrozumiteľne pre rôzne druhy publík aktívna angličtina slovom aj písmom je podmienkou výhodou: znalosť blockchain technológie výhodou: skúsenosti s používaním modelovacieho UML nástroja tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/technical-writer-190618A Tue, 18 Jun 2019 06:45:36 +0200
Senior Tester https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-tester-190614A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Senior testera na zaujímavý projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Anticipated amount of performance:3400 to 3800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice
Term of performance:01.07.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vykonávanie automatizovaných testov vytváranie testovacích scenárov a príprava testovacích dát identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia reportovanie a retestovanie chýb spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného tímu štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 3 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 2 dni/off-site za týždeň
Requirements: min. 4-ročná prax v oblasti testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. HP QC, JIRA, Confluence) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Appium, Bamboo, JMeter, Cucumber) skúsenosti s návrhom testovacích scenárov skúsenosti s testovaním web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz skúsenosti s XML znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s integračným testovaním (Soap UI) výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-tester-190614A Fri, 14 Jun 2019 11:58:43 +0200
ICT Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-analytik-190614B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT analytika na rozsiahly projekt z oblasti financií v Banskej Bystrici.

Anticipated amount of performance:4300 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Banská Bystrica
Term of performance:01.07.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.07.2019 - 31.07.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Banská Bystrica
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-analytik-190614B Fri, 14 Jun 2019 15:40:58 +0200
Manual Tester https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/manualny-tester-190611B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Manuálneho testera na zaujímavý projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2100 to 3000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vykonávanie manuálnych testov GUI na základe pripravených testovacích scenárov reportovanie a retestovanie chýb vytváranie testovacích scenárov príprava testovacích dát identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja aktívna spolupráca a komunikácia s business Test Analytikom, poprípade Application Owner-om štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti
Requirements: min. 2-ročná prax v oblasti manuálneho testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. JIRA) skúsenosti s návrhom testovacích scenárov skúsenosti s čítaním UML základné skúsenosti s SQL výhodou: skúsenosti s XML tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/manualny-tester-190611B Tue, 11 Jun 2019 15:50:56 +0200
OFF-SITE iOS Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/off-site-ios-programator-190611C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme iOS programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt pre oblasť bankovníctva.

Anticipated amount of performance:4100 to 4500 € monthly
Workplace:Česko, Praha / Off-site
Term of performance:24.06.2019 - 24.08.2019
Start of project:24.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS, Swift] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration spolupráca s ICT a Business analytikmi spolupráca pri testovaní spolupráca v agilnom medzinárodnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
Requirements: min. 2-ročné skúsenosti s vývojom iOS aplikácií pokročilé skúsenosti s Swift alebo Objective-C pokročilé skúsenosti s Xcode pre natívny vývoj praktické skúsenosti s používaním design patternov znalosť GUI a UX štandardov platformy skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: znalosť Clear Swift architektúry výhodou: znalosť technológií Alamofire, Moya, Argo, Curry kreativita a proaktívny prístup schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/off-site-ios-programator-190611C Tue, 11 Jun 2019 16:45:46 +0200
Application Performance Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-performance-administrator-190611A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý, dlhodobý projekt v oblasti ropného priemyslu.

Anticipated amount of performance:3600 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice / OffSite
Term of performance:01.07.2019 - 01.01.2020
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zabezpečovanie stavu bezchybného chodu live desktopových aplikácií (status up&running) prioritne z pohľadu výkonu analýza a riešenie vzniknutých problémov aplikácii - Performance Troubleshooting zbieranie/sumarizovanie logov, debugovanie aplikácií a komunikácia s klientom ohľadom ich riešenia - ČO-KDE-AKO optimalizovať komunikácia s tretími stranami s cieľom zaistiť pravidelnu údržbu spolupráca možná i v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním desktopových aplikácií v niektorom z programovacích jazykov (C# .NET, C++, Pascal, Delphi, ..) silné skúsenosti a znalosti architektúry Windows aplikácií a procesov na úrovni OS a schopnosť ladenia týchto aplikácii za použitia nástrojov ako: ProcMon, popr. iné systémové nástroje WinDbg (analýza crash dumps) AppVerifier (kontrola správy Resources) Windows Performance Recorder & Performance Analyzer SDK tools silné praktické skúsenosti v IT oblasti skúsenosti s nasadzovaním aplikácií do produkčného prostredia (automatizovaný application deployment) skúsenosti s high availability riešeniami aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s administráciou Windows Servera výhodou: skúsenosti s pôsobením v aplikačnom support tíme profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti schopnosť a chuť učiť sa nové veci zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-performance-administrator-190611A Tue, 11 Jun 2019 07:02:58 +0200
ASP.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aspnet-programator-190610A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného ASP.NET programátora na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4000 to 4400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:24.06.2019 - 30.09.2019
Start of project:24.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj, dizajn, analýza, rozvoj a údržba existujucého systému na platforme ASP.NET Web Forms vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
Requirements: minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť ASP.NET Web Forms výborná znalosť C# znalosť XML znalosť MS SQL znalosť UML výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s Web Service-ami znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate výhodou: znalosť ASP.NET MVC výhodou: skúsenosti s Unit test-ami výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery výhodou: skúsenosti s JS framework-ami schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aspnet-programator-190610A Mon, 10 Jun 2019 13:34:48 +0200
Project Manager https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projekt-manazer-190605A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného Projektového manažéra na zaujímavý infraštrukturálny projekt pre bankový sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:5000 to 5300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 01.01.2020
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vedenie viacerých infraštrukturálnych projekov v oblasti bankovníctva sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ plánovanie a change management príprava projektovej dokumentácie komunikácia a distribúcia informácii v projektových tímoch kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov
Requirements: min. 5-ročná prax na pozícii projektového manažéra praktické skúsenosti s riadením infraštrukturálnych (HW) projektov skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami skúsenosti s vedením veľkých medzinárodných projektov skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PMI) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom tímový hráč výborné analytické myslenie vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/projekt-manazer-190605A Wed, 05 Jun 2019 11:45:19 +0200
☕ JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190605D

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme JAVA programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:3600 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 01.07.2020
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva participácia na návrhu, dizajne a implementácií riešenia spolupráca v medzinárodnom kolektíve programátorov vývoj častí front-end aj back-end aplikácie
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA pokročilá XML, XSD pokročilá znalosť XSLT tranformácii pokročilá znalosť JavaScript, JQuery pokročilá znalosť SQL komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190605D Wed, 05 Jun 2019 14:18:50 +0200
☕ Junior JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jr-java-programator-190605C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Junior JAVA programátora  na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:2500 to 3000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 01.07.2020
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva implementácia nových funkcionalít v rámci navrhnutého riešenia vývoj častí front-end aj back-end aplikácie projekt vhodný aj pre absolventa s min. 1-ročnou aktívnou (komerčnou projektovou) praxou počas štúdia
Requirements: min. 1-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA znalosť XML, XSD základná znalosť XSLT tranformácii výhodou: znalosť JavaScript, JQuery výhodou: znalosť SQL výborné analytické myslenie komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jr-java-programator-190605C Wed, 05 Jun 2019 14:13:52 +0200
PHP Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-190604A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3800 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 01.07.2020
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu údržba a starostlivosť o existujúcu implementáciu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 4 dni za týždeň ON-SITE + 1 deň za týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť Yii, Symfony a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov výborná znalosť JSON praktické skúsenosti s PHP 7.1+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT/Mercurial praktické skúsenosti s VUE.js znalosť jQuery znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: znalosť Symfony 4 výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť Docker výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-190604A Tue, 04 Jun 2019 15:21:50 +0200
Senior Front-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-front-end-programator-190604B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Senior Front-End programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny, projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Anticipated amount of performance:4100 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 01.07.2020
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahleho projektu tvorba návrhu, dizajnu a implementácie riešení integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s Javascriptom a/alebo Typescriptom pokročilá znalosť framework-om ANGULAR 2/4/5/6 pokročilá znalosť JavaScript-u pokročilá znalosť TypeScript-u a ES2015 a ES2016 pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) znalosti dizajn patternov a anti-patternov základná znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-front-end-programator-190604B Tue, 04 Jun 2019 15:36:20 +0200
React Native Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/react-native-programator-190531A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end React Native programátora na zaujímavý projekt z oblasti finančných služieb do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4800 to 5600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.06.2019 - 30.11.2019
Start of project:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: dlhodobá spolupráca na vývoji mobilných aplikácií pre globálnych zákazníkov z oblasti finančných služieb v React Native pre iOS a Android  vývoj nových častí a rozširovanie funkcionality riešenia podľa špecifikácie implementácia grafického rozhrania, zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií oprava chýb nasadzovanie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti cca. 6 ľudí
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScriptom min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s React Native znalosť a skúsenosti s programovaním v Objective C skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií pre iOS/Android skúsenosti s repository systémom (Git, ..) záujem o dlhodobú spoluprácu (6-12 mesiacov) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť blockchain mechanizmov/princípov a kryptografie výhodou: skúsenosti a znalosti z vývoja Biometrics projektov  výhodou: znalosť programovania v Jave zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/react-native-programator-190531A Fri, 31 May 2019 12:01:25 +0200
.NET Programmer_Team https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tim-net-programatorov-190527C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme 3-5 členný Tím .NET programátorov na viacero zaujímavých projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2200 to 3600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.07.2019 - 01.07.2020
Start of project:01.07.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať tímovým skúsenostiam a preferenciám tím môže byť v zložení senior programátorov doplnených o juniorných programátorov s minimálne 1-ročnou praxou po zapracovaní do projektu je možná forma spolupráce v SETUPe Off-Site (tím musí byť alokovaný na jednom mieste spoločne), pričom je potrebné zúčastňovať sa pravidelných tímových stretnutí (v prípade celého tímu, stačí účasť team leadera)
Requirements: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB   zodpovednosť schopnosť samostatne/tímovo riešiť problémy proaktívny prístup
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/tim-net-programatorov-190527C Mon, 27 May 2019 16:23:02 +0200
Java programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190521A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý projekt v oblasti ropného priemyslu.

Anticipated amount of performance:4800 to 5400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice
Term of performance:01.07.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj rozsiahleho inovatívneho webového enterprise cross-marketing riešenia vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie spolupráca na analýze a architektonickom návrhu riešenia jednotlivých modulov riešenia implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 3 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 2 dni/off-site za týždeň
Requirements: min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e výborná znalosť objekotovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST API znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) praktické skúsenosti s vývojom aplikácií Java J2EE znalosť a praktické skúsenosti s vývojom v niektorých z Java technológií a prístupov: Struts, Spring, JUnit, JPA, Hibernate (Dependency Injection, ORM, Message Brokers) znalosť frontend-ových technológií: HTML, CSS, JSTL, JavaScript, jQuery, JSON výborná znalosť práce s SQL, RDMS(Oracle), XML skúsenosti s vývojom aplikácií pre aplikačné servery (preferované WebSphere, JBoss) znalosti a skúsenosti s bezpečnostnými praktikami pri vývoji aplikácii (OWASP TOP 10) skúsenosti s agilným vývojom aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: znalosť continuous integration nástrojov (Jenkins, Gradle, Sonar) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190521A Tue, 21 May 2019 07:25:57 +0200
ICT Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-analytik-190521B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT analytika na rozsiahly projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4300 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 31.12.2019
Start of project:03.06.2019 - 30.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/ict-analytik-190521B Tue, 21 May 2019 16:51:10 +0200
PHP Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-190521C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2800 to 3200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 03.06.2020
Start of project:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie po zapracovaní (2-3 mesiace) sa na projekte možná spolupráca v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť ReactJS + Redux výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-190521C Tue, 21 May 2019 17:34:29 +0200
ReactJS Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/reactjs-programator-190514A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end ReactJS programátora/architekta na dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy a Košíc.

Anticipated amount of performance:4600 to 5800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice
Term of performance:01.06.2019 - 01.06.2021
Start of project:01.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: návrh a vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva práca s najnovšími web technológiami spolupráca v tíme vývojárov analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov riešenie problémov participácia na code reviews
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om výborná znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s BPM a BRM riešeniami (Camunda, Drools) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie  
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/reactjs-programator-190514A Tue, 14 May 2019 06:45:25 +0200
Middle JAVA backend Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/middle-java-backend-programator-190502A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Middle JAVA backend programátora na zaujímavý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:10.06.2019 - 31.03.2020
Start of project:10.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: dlhodobá spolupráca na rozvoji (primárne) backend funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 10 programátorov rozvoj funkcionality (budúceho európskeho) riešenia analýza prichádzajúcich defektov a ich samostatné riešenie tvorba webových služieb analýza a odstraňovanie nedostatkov SW riešenia v oblasti škálovateľnosti, výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácie
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s objektovo orientovaným programovaním v JAVA-e znalosť JAVA Aplikačných Serverov (Tomcat) znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť SQL skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/middle-java-backend-programator-190502A Thu, 02 May 2019 11:11:50 +0200
C# Gupta Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/c-gupta-programator-190327A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme seniorného C# Gupta programátora na dlhodobý projekt údržby a rozširovania funkcionality legacy systému v oblasti poisťovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4100 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.06.2019 - 01.06.2020
Start of project:01.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca pri analýze, špecifikácií a programovaní zmenových požiadaviek a novej funkcionality rozsiahleho informačného systému poistenia testovanie úprav riešenia odstraňovanie chýb konzultácie s užívateľmi systému a poskytovanie podpory a školení koncovým používateľom systému tvorba dokumentácie postupov a návodov pre prácu so systémom príprava datafixov, hotfixov a update-ov aplikácie zabezpečovanie implementácie zmien zodpovedať za systémové testovanie zmien priprava podkladov pre užívateľské testovanie zmien
Requirements: min. 4-ročné projektové skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (ideálne Gupta alebo C#) pokročilé skúsenosti s SQL záujem o prehĺbenie znalostí v oblasti programovania v jazyku Gupta a RDBMS Informix záujem údržbu a customizovaníe existujúceho dlhoročného 25-ročného riešenia záujem o dlhodobú spoluprácu (24+ mesiacov) výhodou: pokročilá znalosť Informix výhodou: pokročilé skúsenosti s programovaním v jazyku Gupta veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč  
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/c-gupta-programator-190327A Wed, 27 Mar 2019 10:53:18 +0100
Medior JAVA Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-java-programator-190321A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Junior/Medior JAVA programátora na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť zdravotníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2700 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 03.06.2020
Start of project:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj enterprise riešenia pre oblasť zdravotníctva na strane front-end-u aj back-end-u v technológii JAVA zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca v režime full-time ON-SITE rate v závislosti od skúseností kandidáta
Requirements: min. 1-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA skúsenosti s Java SE 7/8, Java EE 6/7 skúsenosti s Hibernate, JPA skúsenosti s HTML, CSS3, JavaScript znalosť Web Service-ov (koncept REST a SOAP) skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL výhodou: skúsenosti s Groovy/GRAILS výhodou: skúsenosti s framework-om Spring samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-java-programator-190321A Thu, 21 Mar 2019 14:30:34 +0100
Techlead ANGULAR Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/techlead-angular-programator-190315A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Techlead ANGULAR programátor na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Anticipated amount of performance:4600 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.06.2019 - 01.06.2020
Start of project:01.06.2019 - 01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahlého projektu spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Requirements: min. 4-ročné skúsenosti s JS framework-om ANGULAR 2/4/5/6 výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u, ES2015 a ES2015 pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/techlead-angular-programator-190315A Fri, 15 Mar 2019 17:17:10 +0100
Jasper Reports Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jasper-reports-programator-190220A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior Jasper Reports programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3800 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.06.2019 - 01.06.2020
Start of project:01.06.2019 - 01.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia reportov pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 3-4 dni za týždeň ON-SITE + 1-2 dni za týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s reportovacím nástrojom Jasper Reports min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom reportov (napr. v JAVA) znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jasper-reports-programator-190220A Wed, 20 Feb 2019 10:37:07 +0100
Python Software Architect https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-software-architekt-190109B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python software architekta na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:5200 to 5700 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.06.2019 - 01.06.2020
Start of project:01.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 rok s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 5-ročná prax s objektovo orientovaným programovaním min. 2-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s tvorbou architektúry softvéru skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-software-architekt-190109B Wed, 09 Jan 2019 17:10:41 +0100
Data Science Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/data-science-python-programator-190108A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Data Science Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4400 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 03.06.2020
Start of project:03.06.2019 - 01.07.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1 rok s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/data-science-python-programator-190108A Tue, 08 Jan 2019 17:28:35 +0100
Artificial Intelligence Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Artificial Intelligence Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 03.06.2020
Start of project:03.06.2019 - 01.08.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia riešenia na zelenej lúke vývoj umelej inteligencie (AI) pre rozhodovanie a kontrolu kvality v Python-e dizajn riešenia definícia Machine learning (ML) stratégie a príprava Machine Learning algoritmov tréning a učenie AI pomocou ML podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e min. 1-ročná prax s programovaním AI v Pythone skúsenosti s analýzou Machine Learning možností v rámci riešenia AI skúsenosti s ML knižnicami v Pythone komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A Fri, 30 Nov 2018 10:10:30 +0100
Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4300 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 03.06.2020
Start of project:03.06.2019 - 31.07.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 11:57:03 +0100
Perl Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.04.2019 - 01.04.2020
Start of project:01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 17:20:08 +0200