TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk TITANS freelancers - job offers, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. https://www.titans.sk TITANS freelancers is IT company managing a team of top IT specialists (freelancers). For IT specialists, we offer attractive job offers. en-EN Wed, 14 Aug 2019 21:24:20 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Web Fullstack Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-fullstack-programator-190814A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web fullstack programátora na zaujímavý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4400 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:02.09.2019 - 29.02.2020
Start of project:02.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie integrácia frontend, backend elementov implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie kooperácia v rámci agilného tímu o veľkosti cca. 6-10 programátorov
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť frameworkov Laravel a/alebo Slim) výborná znalosť niektorého z JS frameworkow (Angular, ReactJS) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií výborná znalosť HTML5, JavaScript výborná znalosť CSS (LESS, Sass) skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) výhodou: skúsenosti s integráciou a implementáciou webcomponents (Polymer, Stencil, LitElement) výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov výhodou: skúsenosti s príncípmi a nástrojmi na kontainerizáciu riešenia (Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, OKD) výhodou: otvorenosť novým technológiám a prístupom k implementácii riešenia
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/web-fullstack-programator-190814A Wed, 14 Aug 2019 21:24:20 +0200
Java programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190814B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý integračný projekt z oblasti verejnej správy.

Anticipated amount of performance:4700 to 5300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:02.09.2019 - 31.08.2020
Start of project:alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj rozsiahleho integračného webového riešenia z oblasti verejnej správy spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie kooperácia v rámci samostatného tímu o veľkosti cca. 3-5 programátorov, celý tím cca. 20 programátorov
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e, ideálne so znalosťou Apache ServiceMix alebo JBoss FUSE výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST API (resp. konceptov REST/SOAP) znalosť a praktické skúsenosti s messaging platformami (Kafka, ActiveMQ ...) skúsenosti s XSLT transformáciami znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) výhodou: skúsenosti s integráciou eGov služieb (RFO, RPO, ...) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s agilným vývojom výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190814B Wed, 14 Aug 2019 23:10:23 +0200
Senior Oracle Developer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-oracle-developer-190813A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného developera na pozíciu Senior Oracle [PL/SQL] developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy/Viedne.

Anticipated amount of performance:6800 to 7200 € monthly
Workplace:Slovensko, BA / Viedeň
Term of performance:01.09.2019 - 01.02.2020
Start of project:01.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: programovanie v PL/SQL nad Oracle 11g práca s obrovskými data set-mi optimalizácia a riešenie performance problémov vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov vývoj a testovanie riešení nad operačnou DB dátového skladu analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle komunikácia so zadávateľmi požiadaviek agilná kooperácia s vývojovým a testovacím tímom vykonávanie špecifických testov analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát) podpora UAT testovania príprava dokumentácie k riešeným úlohám podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center) SETUP alokácie: FULL-TIME, ON-SITE | Viedeň: 3-4 dni/týždeň, Bratislava: 1-2 dni/týždeň
Requirements: skúsenosti s vývojom veľkých DB (DWH) riešení v prostredí Oracle minimálne 5-ročné silné skúsenosti a výborná orientacia v oblasti DWH (Oracle) minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom dátových skladov a integračnými projektmi praktické seniorne znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g praktické znalosti a skúsenosti s SQL skúsenosti s inštaláciou Oracle skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...) skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácie procedúr) praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Sybase Power Designer) výhodou: znalosť oblasti bankovníctva výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services) veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti vysoká miera samostatnosti tímový hráč logické a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-oracle-developer-190813A Tue, 13 Aug 2019 17:58:05 +0200
Network Security Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-security-specialista-190730B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network Security špecialistu na technologicky zaujímavý projekt do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:3800 to 4300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.09.2019 - 30.11.2019
Start of project:01.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Job description: príprava a nasadzovanie nových konfigurácií na sieťových zariadeniach spolupráca na návrhu, dizajne a implementácii 802.1x štandardov analýza sieťového prostredia zákazníka maintanance a monitoring zariadení možné predĺženie spolupráce na projekte až na 6 mesiacov po zapracovaní možná spolupráca aj v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Requirements: min. 3-ročná prax v oblasti sieťovej administrácie reálne skúsenosti s implementáciou s návrhom 802.1x, Network access control, Cisco ISE (Identity Services Engine) výborná znalosť OS Linux znalosť TCP/IP protokolov vrátane HTTP a DNS znalosť shell skriptovania skúsenosti s konfiguráciou a správou sieťových zariadení výhodou: certifikácia Cisco CCNA, CCNP, CCDA alebo CCDP zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/network-security-specialista-190730B Tue, 30 Jul 2019 06:58:42 +0200
.NET Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-190725A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného .NET programátora na dlhodobý zahraničný Off-site projekt.

Anticipated amount of performance:4300 to 4600 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:01.08.2019 - 31.07.2021
Start of project:01.08.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji back-endovej aj front-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core/ASP.NET MVC podieľanie sa na tvorbe GUI a aplikačnej logiky riešenia z oblasti logistiky, ktoré bude nasadené celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: FULLTIME OFF-SITE 
Requirements: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení praktické skúsenosti s technológiou .NET core výborná znalosť C# .NET pokročilá znalosť MVC princípov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania praktická skúsenosť s technológiou RabbitMQ pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST skúsenosti s MS SQL DB skúsenosti s ElasticSearch skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS) skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v TFS/Azure aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť time series DB (InfliuxDB, TimescaleDB, ...) výhodou: znalosť Angular, HTML, CSS, TypeScript výhodou: znalosť PostreSQL, SQLite výhodou: skúsenosti s optimalizáciou T-SQL skriptov a MS SQL databáz zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/net-programator-190725A Thu, 25 Jul 2019 08:02:25 +0200
Medior ICT Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-ict-analytik-190723B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného medior ICT analytika na rozsiahly projekt v Banskej Bystrici v oblasti vývoja pre štátnu správu.

Anticipated amount of performance:3000 to 3500 € monthly
Workplace:Slovensko, Banská Bystrica
Term of performance:01.08.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.08.2019 - 30.09.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Banská Bystrica
Requirements: min. 2-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-ict-analytik-190723B Tue, 23 Jul 2019 16:21:56 +0200
Medior ICT Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-ict-analytik-190723A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného medior ICT analytika na rozsiahly projekt v Bratislave v oblasti vývoja pre štátnu správu.

Anticipated amount of performance:3000 to 3500 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.08.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.08.2019 - 30.09.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Bratislava
Requirements: min. 2-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/medior-ict-analytik-190723A Tue, 23 Jul 2019 16:20:42 +0200
⚙️ DRE (Database Reliability Engineering) Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/dre-database-reliability-engineering-specialista-190718B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DRE (Database Reliability Engineering) špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4500 to 5000 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.08.2019 - 31.07.2020
Start of project:01.08.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie databázovej infraštruktúry podľa SRE princípov spolupráca s SRE tímom pri riešení: performance tuning-u databáz konfigurácií databáz zvyšovaní spoľahlivosti databázových systémov a zefektívňovaní využitia zdrojov vývoja nástrojov pre zefektívnenie a automatizáciu administrácie databáz monitorovacieho systému symptómov možných problémov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov On-Call support rotujúci v tíme poskytovanie podpory SRE tímom pri riešení produkčných incidentov, migrácií a tuningu dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu po zapracovaní sa na projekte možnosť spolupráce v režime 2 dni týždenne ON-SITE (Bratislava) + 3 dni týždenne OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax na pozícii Databázového administrátora min. 1-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé skúsenosti so správou MySQL a/alebo PostgreSQL na rozsiahlych projektoch pokročilé skúsenosti s programovaním SQL skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s distribuovaným produkčným prostredím znalosť Linux-based systémov (výhodou: Redhat) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov)   výhodou: znalosť niektorého monitorovacieho nástroja (Zabbix, Nagios, ...) výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: znalosti princípov OOP (Objektovo orientovaného programovania) výhodou: skúsenosti s programovaním v ľubovoľnom OOP jazyku výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/dre-database-reliability-engineering-specialista-190718B Thu, 18 Jul 2019 09:29:16 +0200
Java programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190718A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý projekt v oblasti štátnej správy do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4800 to 5400 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:15.08.2019 - 15.08.2020
Start of project:15.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: dlhodobá spolupráca na rozvoji komplexného riešenia pre štátnu správu podľa zadanej špecifikácie spolupráca na analýze a architektonickom návrhu riešenia jednotlivých modulov riešenia implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca možná i v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e projektové skúsenosti s vývojom aplikácií pod Spring Boot frameworkom projektové skúsenosti s implementáciou frameworkov Hibernate/JPA výborná znalosť objekotovo orientovaného programovania znalosti a skúsenosti s relačnými databázami (MariaDB)  znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s kontainerizáciou riešení (Docker), popr. konfiguráciou load-balancing (Zuul, Eureka)   skúsenosti s agilným vývojom možná potreba nechať si urobiť bezpečnostnú previerku na stupeň D zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-programator-190718A Thu, 18 Jul 2019 07:22:24 +0200
Integration ICT Analyst https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-ict-analytik-190717A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Integračného ICT analytika na zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4800 to 5300 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.08.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.08.2019 - 31.08.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu práca zameraná na integráciu systémov
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika, pokročilé skúsenosti s integračnými projektami na pozícií analytika všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek pokročilé komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti v bankovom sektore silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/integracny-ict-analytik-190717A Wed, 17 Jul 2019 12:17:47 +0200
Middle Java Front-End Developer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/middle-java-front-end-programator-190703A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme middle Java front-end programátora na zaujímavý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4500 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:15.07.2019 - 15.01.2020
Start of project:15.07.2019 - 31.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: dlhodobá spolupráca na rozvoji front-end funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov rozvoj funkcionality (budúceho európskeho) riešenia spolupráca na vývoji prezentačnej logiky, mapovanie dát a volanie webových služieb s použitím technológií Thymeleaf, Spring a Liferay spracovanie dodaných HTML šablón v rámci webového frameworku dodržiavanie používaných vývojových štandardov a vzorov analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru
Requirements: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s objektovo orientovaným programovaním v JAVA-e (Java EE/Spring) znalosť JAVA Aplikačných Serverov (Tomcat/JBoss/WebSphere/Weblogic...) skúsenosti s vývojom na serverových webových frameworkoch (JSP/JSF/Thymeleaf/Struts/Wicket ...) znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť SQL skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora záujem o dlhodobú spoluprácu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/middle-java-front-end-programator-190703A Wed, 03 Jul 2019 14:30:33 +0200
Jr. Infrastructure Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jr-infrastructure-admin-190627A

Do nášho remote tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného administrátora na pozíciu Junior Infrastructure administrátor na výnimočný medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Anticipated amount of performance:3100 to 3600 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:02.09.2019 - 02.03.2020
Start of project:02.09.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s predĺžením
Job description: spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na administrácií HW infraštruktúry nového card processing centra údržba infraštruktúry vývojového, UAT a produkčného prostredia card processing centra v 24/7 režime inštalácia, konfigurácia a údržba systemových komponentov a nástrojov: DNS, LDAP, SFTP (FTPS), Email server, SMS gateway, NTP server… zabezpečovanie aktuálnych patche-ov a upgrade-ov a príprava ich inštalačných plánov poskytovanie konzultačnej podpory spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku pravidelné plánované držanie pohotovosti (on-call SLA). spolupráca v SETUP-e: full-time, off-site (home-office) občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu  po spolupráci o dĺžke 5 - 9 mesiacov: nevyhnutný prechod do SETUPu: full-time on-site [BA]/off-site
Requirements: minimálne 1-ročná projektová skúsenosť s infrastructure administráciou a údržbou sietí high-availability systémov výborná znalosť mid-range a high-end serverov a storage-ov skúsenosti s technológiami/OS: UNIX, Windows, DNS, LDAP, SFTP (FTPS), Email server, SMS gateway, NTP server… skúsenosti s nástrojmi: MS office, MS project, MS Visio, UML tools (Enterprise architect/Visual Paradigm/...) základná znalosť návrhu informačných systémov rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík výhodou: skúsenosti s high availability riešeniami výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jr-infrastructure-admin-190627A Thu, 27 Jun 2019 13:22:36 +0200
DevOps Specialist https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-190618B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý [on-site / off-site]  zahraničný projekt pre oblasť ropného priemyslu do Bratislavy alebo Košíc.

Anticipated amount of performance:4500 to 4900 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-site
Term of performance:01.07.2019 - 31.12.2019
Start of project:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov build-ovanie a deployment mobilných aplikácií účasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností poskytovanie technickej podpory pre automatizáciu na L2 a L3 úrovni vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/týždeň OFF-SITE.
Requirements: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s DevOps min. 3-ročné skúsenosti s poskytovaním technickej podpory pre automatizáciu riešení znalosť DevOps princípov skúsenosti s Ansible, Chef, Puppet skúsenosti s Kubernetes, Docker skúsenosti s micro-services skúsenosti s SCM, CI & DevOps: Atlassian stack (BitBucket, JIRA, Confluence …), Jenkins, SonarQube skúsenosti s JBoss, WebSpere, WebLogic alebo Tomcat výborná znalosť OS Linux (CentOS alebo Ubuntu) znalosť shell a WMI skriptovania skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v Azure, AWS alebo Google skúsenosti s SQL, NoSQL DML a DDL: MSSQL, CockroachDB, Cassandra aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s vedením menšieho tímu výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s C# .NET 4.5+, Web API, WCF, .NET Core a ASP.NET Core výhodou: skúsenosti s Go, C++, Python výhodou: skúsenosti s Akamai CloudTest výhodou: skúsenosti s Angular 4+ zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/devops-specialista-190618B Tue, 18 Jun 2019 06:51:57 +0200
Technical Writer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/technical-writer-190618A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Technical Writera na veľmi zaujímavý OFFSITE projekt z oblasti blockchain a kryptomien.

Anticipated amount of performance:3600 to 4000 € monthly
Workplace:Slovensko, Off-site
Term of performance:15.07.2019 - 15.01.2020
Start of project:15.07.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: tvorba, organizácia a písanie manuálov, dokumentácie v Angličtine tvorba use case, class, activity, sequence, state diagramov komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom udržiavanie rozsiahlej bázy technickej dokumentácie a terminológie spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie spolupráca s vývojom, supportom a manažmentom pri tvorbe a udržiavaní dokumentácie
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť na pozícii Technical Writer alebo ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka skúsenosti v IT oblasti / IT background skúsenosti s HTML skúsenosti s tvorbou dokumentácie schopnosť písať zrozumiteľne pre rôzne druhy publík aktívna angličtina slovom aj písmom je podmienkou výhodou: znalosť blockchain technológie výhodou: skúsenosti s používaním modelovacieho UML nástroja tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/technical-writer-190618A Tue, 18 Jun 2019 06:45:36 +0200
Application Performance Admin https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-performance-administrator-190611A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý, dlhodobý projekt v oblasti ropného priemyslu.

Anticipated amount of performance:3600 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava, Košice / OffSite
Term of performance:01.08.2019 - 31.01.2020
Start of project:01.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Term of allocation:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: zabezpečovanie stavu bezchybného chodu live desktopových aplikácií (status up&running) prioritne z pohľadu výkonu analýza a riešenie vzniknutých problémov aplikácii - Performance Troubleshooting zbieranie/sumarizovanie logov, analýza dát (VS, WinDbg, PerfView,...) a komunikácia s klientom ohľadom ich riešenia - ČO-KDE-AKO optimalizovať zber a analýza výpisu alokácie pamäte na aplikačnej vrstve, návrh optimalizácie (parametrizácia) nového buildu aplikácie high-level analýza častí programu (zdrojový kód, C#), ktoré vykazujú problémy s výkonnosťou (napr. analýza viac-vláknového spracovania) a identifikácia problémov a návrh riešení  komunikácia s tretími stranami s cieľom zaistiť pravidelnu údržbu spolupráca možná i v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním desktopových aplikácií v niektorom z programovacích jazykov (C# .NET, C++, Pascal, Delphi, ..) silné skúsenosti a znalosti architektúry Windows aplikácií a procesov na úrovni OS a schopnosť ladenia týchto aplikácii za použitia nástrojov ako: ProcMon, popr. iné systémové nástroje WinDbg (analýza crash dumps) AppVerifier (kontrola správy Resources) Windows Performance Recorder & Performance Analyzer SDK tools silné praktické skúsenosti v IT oblasti skúsenosti s nasadzovaním aplikácií do produkčného prostredia (automatizovaný application deployment) skúsenosti s high availability riešeniami aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s administráciou Windows Servera výhodou: skúsenosti s pôsobením v aplikačnom support tíme profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti schopnosť a chuť učiť sa nové veci zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/aplikacny-performance-administrator-190611A Tue, 11 Jun 2019 07:02:58 +0200
☕ JAVA Front-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-front-end-programator-190605D

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme JAVA Front-End programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:3600 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.08.2019 - 01.08.2020
Start of project:01.09.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva participácia na návrhu, dizajne a implementácií riešenia spolupráca v medzinárodnom kolektíve programátorov vývoj častí front-end aj back-end aplikácie
Requirements: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA pokročilé skúsenosti s Front-End vývojom (Angular ideálne) pokročilá XML, XSD pokročilá znalosť XSLT tranformácii pokročilá znalosť JavaScript, JQuery pokročilá znalosť SQL komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/java-front-end-programator-190605D Wed, 05 Jun 2019 14:18:50 +0200
Senior Front-End Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-front-end-programator-190604B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Senior Front-End programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny, projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Anticipated amount of performance:4100 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.08.2019 - 31.07.2020
Start of project:01.08.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahleho projektu tvorba návrhu, dizajnu a implementácie riešení integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Requirements: min. 3-ročné skúsenosti s Javascriptom a/alebo Typescriptom pokročilá znalosť framework-om ANGULAR 2/4/5/6 pokročilá znalosť JavaScript-u pokročilá znalosť TypeScript-u a ES2015 a ES2016 pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) znalosti dizajn patternov a anti-patternov základná znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/senior-front-end-programator-190604B Tue, 04 Jun 2019 15:36:20 +0200
PHP Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-190521C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:2800 to 3200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:03.06.2019 - 03.06.2020
Start of project:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie po zapracovaní (2-3 mesiace) sa na projekte možná spolupráca v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť ReactJS + Redux výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/php-programator-190521C Tue, 21 May 2019 17:34:29 +0200
Techlead ANGULAR Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/techlead-angular-programator-190315A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Techlead ANGULAR programátor na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Anticipated amount of performance:4600 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.09.2019 - 31.08.2020
Start of project:01.09.2019 - 30.09.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahlého projektu spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Requirements: min. 4-ročné skúsenosti s JS framework-om ANGULAR 2/4/5/6 výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u, ES2015 a ES2015 pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/techlead-angular-programator-190315A Fri, 15 Mar 2019 17:17:10 +0100
Jasper Reports Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jasper-reports-programator-190220A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior Jasper Reports programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Anticipated amount of performance:3800 to 4200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.09.2019 - 31.08.2020
Start of project:01.09.2019 - 31.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia reportov pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 3-4 dni za týždeň ON-SITE + 1-2 dni za týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s reportovacím nástrojom Jasper Reports min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom reportov (napr. v JAVA) znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/jasper-reports-programator-190220A Wed, 20 Feb 2019 10:37:07 +0100
Artificial Intelligence Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Artificial Intelligence Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.09.2019 - 31.08.2020
Start of project:01.09.2019 - 31.10.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia riešenia na zelenej lúke vývoj umelej inteligencie (AI) pre rozhodovanie a kontrolu kvality v Python-e dizajn riešenia definícia Machine learning (ML) stratégie a príprava Machine Learning algoritmov tréning a učenie AI pomocou ML podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e min. 1-ročná prax s programovaním AI v Pythone skúsenosti s analýzou Machine Learning možností v rámci riešenia AI skúsenosti s ML knižnicami v Pythone komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/artificial-intelligence-python-programator-181130A Fri, 30 Nov 2018 10:10:30 +0100
Python Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Anticipated amount of performance:4300 to 4800 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:01.09.2019 - 31.08.2020
Start of project:01.09.2019 - 31.10.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Requirements: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 11:57:03 +0100
Perl Programmer https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Anticipated amount of performance:4700 to 5200 € monthly
Workplace:Slovensko, Bratislava
Term of performance:02.09.2019 - 02.09.2020
Start of project:02.09.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Term of allocation:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Job description: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Requirements: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/en/it-freelancers/job-offer/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 15:20:08 +0200