Odkupovanie voľných pracovných kapacít | TITANS freelancers

Odkupovanie voľných pracovných kapacít

Umiestnenie Vašich voľných pracovných kapacít na našich projektoch

ODKUPOVANIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH KAPACÍT

Máte voľné pracovné kapacity a neviete ich využiť v žiadnom z Vašich projektov? Ponúkame Vám možnosť odkúpenia Vašich voľných IT kapacít a ich umiestnenie počas stanovenej doby na projektoch na Slovensku alebo v zahraničí. Po uplynutí dohodnutej doby je Vám špecialista opäť k dispozícii pre Vaše potreby. Týmto spôsobom Vám Váš IT špecialista nebude generovať zbytočné náklady naopak, bude Vám prinášať zisk.

AKO ODPREDAŤ VAŠE VOĽNÉ KAPACITY:

  • Stanovíte si cenu, za ktorú ste ochotní odpredať nám voľné kapacity IT špecialistu.
  • Stanovíte si dobu, počas ktorej nám bude Váš IT špecialista k dispozícii.
  • Zašlete nám životopis IT špecialistu.

Následne Vám v TITANS freelancers nájdeme vhodný projekt pre Vášho IT špecialistu.

VÝHODY ODPREDAJA VOĽNÝCH IT KAPACÍT:

  • Neplatíte za prácu IT špecialistom, ktorých momentálne nedokážete využiť.
  • Nemusíte prepúšťať overených IT špecialistov a opätovne vyhľadávať nových IT špecialistov pre nové projekty.
  • Zvyšujete kvalifikáciu svojich IT špecialistov.