JS fullstack programátor

Ponuka úspešne obsadená

Základné informácie

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS fullstack programátora na dlhodobý, technologicky zaujímavý projekt z oblasti telematiky v Bratislave.

Interné číslo 190325A
Názov pozície JS fullstack programátor
Predpokladaná suma plnenia 3600 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.04.2019 - 01.04.2020
Nástup na projekt 01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Druh spolupráce živnosť alebo s.r.o. (spoločnosť s ručením obmedzeným)

Reagovať na pracovnú ponuku

Popis pozície

 • spolupráca na vývoji ako F-E tak aj B-E časti telematics platformy (v najnovších verziách React-u, GraphQL a NodeJS)
 • vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahlého projektu
 • spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní
 • integrácia frontend, backend elementov
 • optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií
 • implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát
 • dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí
 • po zapracovaní možná spolupráca na projekte v SETUPe: 4 dni/on-site (Bratislava) a 1 deň/off-site za týždeň

Požiadavky

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s ReactJS framework-om
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť JavaScript-u
 • výborná znalosť TypeScript-u
 • pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (LESS)
 • pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov
 • pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií
 • pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy)
 • pokročilá znalosť SQL a NoSQL databázových enginov
 • pokročilá znalosť web markup-ov
 • pokročilá znalosť: server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT)
 • pokročilá znalosť (Kubernetes, Docker)
 • znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await)
 • skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, VSTS,, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov)

 • komunikačná znalosť anglického jazyka
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

Jazykové znalosti / stupeň

 • anglický jazyk - konverzačne