Manuálny tester

Ponuka úspešne obsadená

Základné informácie

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme skúseného testera na zaujímavý projekt v bankovom sektore do Bratislavy.

Integration Testing

Interné číslo 201015B
Názov pozície Manuálny tester
Predpokladaná suma plnenia 2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava / Off-site
Termín 31.10.2020 - 31.05.2021
Nástup na projekt 02.11.2020, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

Reagovať na pracovnú ponuku

Popis pozície

 • zodpovednosť za testovanie softvérového riešenia
 • spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa
 • spolupráca s test manažérom a testermi Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa
 • dodržiavanie pracovných postupov OT a podmienok dohodnutých v stratégii testovania pre úverový program
 • návrh testovacích prípadov, scenárov, zadefinovanie podmienok a parametrov pre testovanie
 • výkon funkčných akceptačných testov u dodávateľa softvérového riešenia a systémových integračných testov
 • výkon regresného testu pred spustením produkčnej prevádzky
 • vyhľadávanie testovacích dát a kontrola dát v databázach
 • výkon testov frontendových a backendových softvérových systémov a ich integrácií 
 • identifikovanie, analyzovanie, evidovanie zistených chýb
 • vykonávanie opätovného testovania zistených chýb a nedostatkov
 • poskytovanie súčinnosti pri riadení a výkone záťažových, bezpečnostných a užívateľských akceptačných testov
 • zabezpečenie kvality IT testovania, tzn. výkon všetkých test prípadov uvedených v test pláne,  poukázanie na chyby, tak aby neboli zanesené kritické/závažné chyby do UAT a do PROD prostredia
 • pravidelný reporting konkrétnej Objednávateľom poverenej Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežne ukladanie materiálov, výsledkov testov (test protokoly), reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa
 • zdieľanie získaných vedomostí s internými testermi Objednávateľa
 • práca v režime 80% Off-site (4-krát týždenne Off-site, 1-krát týždenne On-site)

Požiadavky

 • min. 3-ročná aktívna prax v oblasti manuálneho testovania
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • pokročilé skúsenosti s Regresnými, Smoke a ďalšími typmi testovania
 • praktické skúsenosti s prípravou testovacích dát XML, SQL
 • praktické skúsenosti s testovaním SOAP UI rozhraní
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (JIRA)

 • výhodou: ISTQB certifikát
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč