Payment Solution Architect

Ponuka úspešne obsadená

Základné informácie

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Solution architekta na zaujímavé rozvojové projekty v oblasti bankových platieb a transakčných mechanizmov/procesov do Bratislavy.

Interné číslo 200514A
Názov pozície Payment Solution Architect
Predpokladaná suma plnenia 5900 až 6700 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava / Off-site
Termín 01.06.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 01.06.2020 - 30.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

Reagovať na pracovnú ponuku

Popis pozície

 • tvorba a dokumentácia business architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a obchodnou stratégiou
 • zodpovednosť za business architektonický dohľad nad bežiacimi projektmi
 • spracovanie obchodnej stratégie banky a stratégie v oblasti platieb [so zameraním na platobné karty a hotovosť] do dlhodobých a krátkodobých realizačných plánov
 • zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu
 • podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti) v oblasti platieb a transakčných mechanizmov/procesov
 • vytváranie a dokumentovanie procesných tokov
 • spolupráca v medzinárodnom tíme
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami
 • plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení
 • identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov
 • dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
 • aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v takmer úplnom OFF-SITE [home-office] režime

Požiadavky

 • min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta (ideálne v bankovom prostredí)
 • skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry
 • skúsenosti s platobnými systémami a kartovým biznisom
 • skúsenosti s migráciou a/alebo nasadením CAMS (Card management system)
 • skúsenosti s implementáciou a/alebo migráciou personalizácie vrátane kľúčovania
 • skúsenosti s implementáciou TMS (Terminal management system)
 • skúsenosti s implementáciou kartových procesingových riešení (CAMS, TMS, H2H a pod.)
 • skúsenosti s nasadzovaním virtuálnych kariet v oblasti kartových platobných schém
 • skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
 • skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj)
 • skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
 • skúsenosti s UML
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
   
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorenosť novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

 • výhodou: skúsenosti s programovaním
 • výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)

Jazykové znalosti / stupeň

 • anglický jazyk - konverzačne