TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Tue, 31 Mar 2020 13:25:06 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Java Back-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200331A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ Java programátora na zaujímavý projekt z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5900 až 6600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site / Bratislava
Termín:01.05.2020 - 30.04.2022
Nástup na projekt:01.05.2020 - 31.05.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj inovatívneho webového enterprise riešenia na strane Back-End-u (internet banking) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) a 2 dni/týždeň OFF-SITE => aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v ☕ JAVA výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (DESIGN PATTERNS, princípy SOLID) výborná znalosť framework-u Spring (Spring Boot) výborná znalosť HTTP API (REST API) skúsenosti s ElasticSearch výhodou: skúsenosti s vývojom riešení pre bankový sektor výhodou: skúsenosti s Kotlin výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200331A Tue, 31 Mar 2020 13:25:06 +0200
Projektový manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projektovy-manazer-200330A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného projektového manažéra na dlhodobý projekt pre poľnohospodársky sektor do Trnavy.

Predpokladaná suma plnenia:5400 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Trnava
Termín:20.04.2020 - 20.04.2021
Nástup na projekt:20.04.2020 - 01.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12-18 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vedenie projektov v oblasti poľnohospodárstva s rôznou metodológiou riadenia [agile+waterfall] sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci Slovenska a Českej republiky plánovanie a change management príprava projektovej dokumentácie komunikácia a distribúcia informácii v projektových tímoch kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov spolupráca na projekte formou ON-SITE Trnava, po zapracovaní sa na projekte možný aj čiastočný homeoffice
Požiadavky: min. 5-ročná aktívna (projektová) prax s agilným aj waterfall riadením IT projektov projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...) projektové skúsenosti s waterfall riadením projektov skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja   výhodou: skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI) výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov / aplikácii / riešení výhodou: konverzačná alebo aktívna znalosť Anglického jazyka veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projektovy-manazer-200330A Mon, 30 Mar 2020 18:11:23 +0200
Senior projektový manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-projektovy-manazer-200323C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného projektového manažéra ["ošľahaného" praxou agilných aj waterfall IT projektov] na zaujímavý a dlhodobý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.04.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.04.2020 - 01.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vedenie projektov v oblasti bankovníctva s rôznou metodológiou riadenia [agile+waterfall] sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ plánovanie a change management príprava projektovej dokumentácie komunikácia a distribúcia informácii v projektových tímoch kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov občastné cestovanie do krajín EU za účelom lokálnych mítingov s partnerskými subjektami (aktuálne pre situáciu s COVID-19 pozastavené do odvolania)
Požiadavky: min. 5-ročná aktívna (projektová) prax s agilným aj waterfall riadením IT projektov projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...) projektové skúsenosti s waterfall riadením projektov skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja   výhodou: skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI) výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-projektovy-manazer-200323C Mon, 23 Mar 2020 17:20:49 +0100
✍️ Technical Writer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/technical-writer-200323A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Technical Writera na technologicky zaujímavý projekt pre oblasť telekomunikácií v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.04.2020 - 30.09.2020
Nástup na projekt:01.04.2020 alebo dohodou, part-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba, organizácia a písanie manuálov, dokumentácie a prevádzkových postupov v angličtine udržiavanie rozsiahlej bázy technickej dokumentácie a terminológie pomocou cloudových služieb spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie spolupráca s vývojom, support-om a manažmentom pri tvorbe a udržiavaní dokumentácie technická dokumentácia bude obsahovať najmä: architektonické koncepty detailné návody pre koncových používateľov  praktické inštruktážne manuály obsahujúce aj konfiguráciu a nasadzovanie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť na pozícii IT Technical Writer a/alebo ICT/Biznis analytika minimálne používateľské skúsenosti s cloudovými službami (napr. Google Compute Engine) schopnosť písať zrozumiteľne pre rôzne druhy publika silná schopnosť prioritizácie a multitaskingu aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom   výhodou: skúsenosti s tvorbou architektúry IT riešení výhodou: skúsenosti s UML a/alebo BPM výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/technical-writer-200323A Mon, 23 Mar 2020 11:36:42 +0100
SCRUM Master https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-200320A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného SCRUM Mastera na dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.04.2020 - 15.10.2020
Nástup na projekt:15.04.2019 - 01.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: každodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi a ICT/Business analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problemov a eskalácií zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia s členmi tímu, interným zákazníkom a s externými dodávateľmi plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu komunikácia aj s tretími stranami (dodávatelia časti SW, ....)
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť princípov agilného vývoja projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, ...) skúsenosti s dennodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojári, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja výhodou: SCRUM Master certifikácia výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácií/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-200320A Fri, 20 Mar 2020 12:32:05 +0100
Senior tester [#automated] https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-automated-200317D

Do tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Senior testera pre automatizované testovanie na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3900 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-Site
Termín:01.04.2020 - 31.03.2021
Nástup na projekt:01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testovanie aplikácií príprava testovacích dát, testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov testovanie ako backend tak frontend modulov webových aplikácií identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia, regresné testovanie správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného (agilného) tímu (programátori, analytici, PO/Scrum) po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) a 2 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov a tvorbou testovacích plánov a scenárov pokročilé skúsenosti s testovaním webových aplikácií, web-servisov (REST API) a SQL databáz praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Cucumber, Catalon, Postman, Ranorex, Soap UI, TestCafe) praktické skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov (ideálne v Java, JavaScript alebo Python)  praktické znalosti metodiky SW testovania znalosť XML, JSON znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. JIRA, Confluence) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát samostatnosť výborné komunikačné schopnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-automated-200317D Tue, 17 Mar 2020 08:18:27 +0100
Java/JS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javajs-programator-200317B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného Java/JS programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:6200 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site / Bratislava
Termín:01.05.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.05.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji novej B2B2C integračnej platformy z oblasti poisťovacích služieb a systémov  vývoj na strane back-end-u v technológii Java/SpringBoot vývoj na strane front-end-u v technológii ReactJS vývoj sa opiera o najnovšie architektonické koncepty (Microservices) spolupráca v rámci agilného tímu po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) a 2 dni/týždeň OFF-SITE => aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Požiadavky: pokročilá skúsenosť s back-end programovaním v JAVA a aspoň minimálna skúsenosť s ReactJS (a chuť pracovať s týmto JS framework-om)  ALEBO pokročilá skúsenosť s front-end programovaním v JavaScripte (ReactJS) a aspoň minimálna skúsenosť s JAVA-ou (a chuť pracovať s týmto jazykom) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, ...) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť princípov JavaScript-u ECMAScript (ES6) výborná znalosť TypeScript-u znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním v .NET (Sitecore) výhodou: skúsenosti s programovaním v NodeJS výhodou: skúsenosti s workflow BPM riešením Camunda  výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javajs-programator-200317B Tue, 17 Mar 2020 08:08:24 +0100
🐪 Perl programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-200316A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného 🐪 PERL programátora na dlhodobý technologicky rozmanitý off-site projekt.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:13.04.2020 - 13.04.2021
Nástup na projekt:13.04.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s programovaním rozsiahlých systémov/riešení v jazyku Perl (nie iba skriptovanie) skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-200316A Mon, 16 Mar 2020 12:45:04 +0100
📋 Procesný špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/procesny-specialista-200309A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného 📋 Procesného špecialistu so skúsenosťami v oblasti bankovníctva na dlhodobý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.04.2020 - 01.04.2021
Nástup na projekt:01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava, implementácia a optimalizácia procesných máp (ARIS procesné mapy) vyhodnotenie, sledovanie a dohľad nad plnením procesných máp (oblasti: poskytovanie pôžičiek, nadmerné poskytovanie úverov, kontokorentné úvery, kreditné karty) komunikácia s business oddelením spolupráca v mladom, medzinárodnom tíme v bankovom prostredí (10 členný tím) raz do mesiaca vycestovanie do Maďarska alebo Bulharska (maximálne 1 noc)
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou Procesného špecialistu/Business analytika min. 4-ročné skúsenosti v oblasti bankovníctva min. 3-ročné skúsenosti s návrhom a implementáciou procesných máp skúsenosti v oblasti poskytovania úverov, kreditných kariet komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach   schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu schopnosť individuálnej i tímovej práce prezentačné zručnosti  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/procesny-specialista-200309A Mon, 09 Mar 2020 12:15:38 +0100
🍏 Mac OS X programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mac-os-x-programator-200228A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Linux a Max OS X programátora na zaujímavý dlhodobý off-site projekt z domény internet security.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.03.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:02.03.2020 - 31.03.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji aplikácií pre operačný systém Linux a Mac OS X programovanie na úrovni systémového jadra, mailových klientov, GUI, až k návrhu a programovaniu sieťových aplikácií optimalizácia kódu a návrh nových SW riešení s cieľom posunúť produkt na novú architektonickú / programátorskú úroveň pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och údržba kódu a bugfixing tvorba a údržba build-ov tvorba programátorskej dokumentácie architektúra riešenia: klient-server spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v C++ výborná znalosť programovania v C/C++ pre operačný systém Linux a Mac OS X výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť TCP/IP a skúsenosť s vývojom sieťových aplikácií výhodou: znalosť xcode, Cocoa, KAUTH výhodou: znalosť Assembleru a orientácie sa v ňom schopnosť analyzovania a riešenia problémov koncepčný a tvorivý prístup zodpovednosť za zverené úlohy tímový duch a zároveň schopnosť pracovať samostatne ochota učiť sa nové technológie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mac-os-x-programator-200228A Fri, 28 Feb 2020 08:10:57 +0100
JavaScript programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-200224C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme JavaScript front-end programátora na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:5200 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:16.03.2020 - 30.09.2020
Nástup na projekt:16.03.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na rozvoji front-end funkcionality riešenia na správu a spracovanie platobných transakcií  programovanie na základe dodaných UI dizajnov alebo prototypov analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru implementácia riešenia tak, aby spĺňalo požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonu a bezpečnosti spolupráca s JAVA developermi (portál, FE, BE), IT dizajnérmi, grafickými dizajnérmi pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) po nábehovej alokácii ako kontraktor/freelancer (6-9 mesiacov) je potrebné prejsť na zamestnanecký pomer (TPP) v prevažnom on-site SETUPe v Bratislave občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii skúsenosti s objektovo orientovaným návrhom (návrhové vzory, SOLID princípy) skúsenosti s vývojom responzívneho webu výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript výborná znalosť niektorého z JS frameworku (Angular 2+, ReactJS, AngularJS) výborná znalosť REST API znalosť SQL záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (Scrum, Lean, Kanban, ...) výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s vývojom aplikácií v oblasti payment (card) industry zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-200224C Mon, 24 Feb 2020 09:07:55 +0100
Java Back-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200220C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java Back-End programátora na veľmi dlhodobý, technologicky zaujímavý projekt z oblasti poisťovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5300 až 5900 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň / OffSite
Termín:04.05.2020 - 31.10.2021
Nástup na projekt:04.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:18 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji master korporátneho poisťovacieho systému  spolupráca na migrácii časti riešenia medzi internými platformami (geograficky, z AT do CZ) spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om úvodné zaškolenie (OnBoarding) do projektu vo Viedni (FullTime ON-SITE 5 dní/týždeň) v rozsahu potrebnom podľa seniority a skúseností - približne 2 mesiace po zaškolení možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Viedeň) a 2 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (Java EE) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním v Javascripte a/alebo Typescripte výhodou: skúsenosti s CSS, Less a/alebo Bootstrap výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200220C Thu, 20 Feb 2020 17:19:03 +0100
AngularJS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularjs-programator-200217B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora ⚔️ bojovníka ochotného pasovať sa 💪 aspoň 6 mesiacov s AngularJS na doménovo veľmi zaujímavom zahraničnom projekte pre oblasť špičkovej meracej laboratórnej a priemyselnej techniky v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.04.2020 - 30.09.2020
Nástup na projekt:01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: údržba a rozširovanie front-end [AngularJS 1.x] funkcionality modulov existujúcich produktov (embedded systemov) a vývoj nových funkčných častí monitorovania a kontroly produktovej kvality pre oblasť spičkovej priemyselnej meracej techniky údržba, debugging, bug-fixing a rozvoj funkcionality modulov postavených na JavaScript-e/HTML5 zlepšovanie procesnej a programátorskej kvality riešenia príprava unit testov spolupodieľanie sa na code reviews spolupráca v malom agilnom tíme vývojárov [1-2 vývojári] analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov riešenie problémov spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť AngularJS 1.x znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) skúsenosti s vývojom väčších SPA (single-page applications) výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript znalosť niektorého z buildovacích nástrojov pre JS (Webpack/NPM/Yarn/Gulp/Grunt/Bower/Babel/...) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (Scrum, Lean, Kanban, ...) výhodou: znalosť JS knižnice D3.js výhodou: skúsenosti s Node.js (ExpressJS, Sequelize) výhodou: skúsenosti s package management systémom Bower výhodou: skúsenosti s Gulp.js/Grunt.js výhodou: skúsenosti s CoffeeScript-om výhodou: skúsenosti s protokolom Web Socket výhodou: skúsenosti s preprocesorom LESS (CSS) výhodou: skúsenosti so štandardmi SVG/Canvas zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularjs-programator-200217B Mon, 17 Feb 2020 12:35:28 +0100
MS Dynamics CRM programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-programator-200120B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného MS Dynamics CRM programátora na zaujímavý projekt v oblasti finančných služieb.

Predpokladaná suma plnenia:6200 až 7200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.04.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahleho MS Dynamics 365 CRM riešenia návrh a konzultácie nového riešenia spolupráca pri funkčnom rozširovaní ale taktiež pri výraznom modifikovaní existujúceho CRM riešenia v oblasti MS Dynamics 365 F&O spolupráca v tíme o veľkosti cca. 6 developerov po zapracovaní možnosť spolupráce v kombinovanom SETUPe (3-4 dni/týždeň on-site a 1-2 dni/týždeň off-site) => aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics Finance & Operations CRM aplikácií/riešení skúsenosti s vývojom v prostrediach MS Dynamics AX 4.0, MS Dynamics AX 2012 R3 znalosť programovacieho jazyka X++ (MS Dynamics 2012 AX) výborná znalosť ASP. NET MVC znalosť IDE MS Visual Studio skúsenosti s návrhom a úpravou architektúry CRM riešení schopnosť rýchlo sa zorientovať a identifikovať chyby vo veľkom CRM riešení skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM skúsenosti s TFS výhodou: skúsenosti s web develompmentom: znalosť HTML znalosť CSS skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov) analytické myslenie komunikačné a prezentačné zručnosti schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-programator-200120B Mon, 20 Jan 2020 12:15:08 +0100