TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Wed, 12 Aug 2020 17:06:56 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk ⚛️ ReactJS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-200812B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ReactJS programátora na dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.09.2020 - 02.09.2021
Nástup na projekt:02.09.2020 - 02.10.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na rozvoji front-end [React] funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti bankovníctva vývoj responzívneho používateľského rozhrania naprieč rôznymi webovými prehliadačmi a zariadeniami analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov tvorba kódu na základe dodaných UI dizajnov alebo prototypov analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru implementácia riešenia tak, aby spĺňalo požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonu a bezpečnosti spolupráca s Java developermi (portál, FE, BE), IT dizajnérmi, grafickými dizajnérmi v agilnom tíme participácia na code reviews znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) po zapracovaní sa na projekte,  spolupráca možná v režime 3 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 2 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna - projektová) skúsenosť s JavaScript-om výborná znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s technológiami REST/SOAP, JSON/XML skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) skúsenosti s integráciou React FE na back-end systémy (Java / Kotlin ...) výhodou: skúsenosti nástrojom React Styleguidist výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov výhodou: skúsenosť s Javou výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-200812B Wed, 12 Aug 2020 17:06:56 +0200
PHP programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-200812A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme juniorného PHP programátora na zaujímavý projekt vo farmaceutickej oblasti do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:2600 až 3000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.09.2020 - 02.09.2021
Nástup na projekt:02.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia pre zákazníka vo farmaceutickej oblasti vývoj aplikácií podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov manažmentu údržba a starostlivosť o existujúcu implementáciu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 4 dni/týždeň ON-SITE + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 1-ročná projektová skúsenosť s PHP programovaním znalosť Javascript, jQuery, HTML a CSS skúsenosti s tvorbou a správou databázových systémov (MySQL/MariaDB, MS Access a Excel) výhodou: skúsenosti s bezpečnou komunikáciou klient/server/klient výhodou: znalosť prostredí Codeigniter a Bootstrap výhodou: práca s grafickými editormi kreativita, precíznosť, komunikatívnosť, databázová priestorová predstavivosť a logické myslenie analytické myslenie, zodpovedný a aktívny prístup k práci a riešeniu problémov samostatnosť a zároveň schopnosť tímovej spolupráce flexibilita
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-200812A Wed, 12 Aug 2020 15:00:48 +0200
⚙️ Medior DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-devops-specialista-200811A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:02.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia konfigurácia CI/CD pipeline identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní je možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Požiadavky: min. 2-ročná prax na pozícii DevOps špecialistu skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s technológiami Docker a/alebo Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-devops-specialista-200811A Tue, 11 Aug 2020 14:19:47 +0200
⚙️ DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-200804C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:01.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia vývoj nástrojov pre správu infraštruktúry a zefektívnenia využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s technológiami Openshift, Docker a Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť niektorého monitorovacieho nástroja (Zabbix, Nagios, ...) výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-200804C Tue, 04 Aug 2020 17:47:25 +0200
☕ JAVA Back-end programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200804B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior JAVA BACK-END programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt v Bratislave.  

Predpokladaná suma plnenia:5100 až 5900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.10.2020 - 01.10.2021
Nástup na projekt:01.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA 11 vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices vývoj back-end časti systému (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8+) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200804B Tue, 04 Aug 2020 13:27:27 +0200
MS SQL Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-admin-200804A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu MS SQL Admin na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Košice / Off-site
Termín:01.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: inštalácia, konfigurácia a správa MS SQL databáz v high-availability prostrediach spolupráca pri návrhu, implementácii a podpore databázových systémov v medzinárodnom prostredí zodpovednosť za pravidelné zálohovanie a šifrovanie dát pravidelné testovanie recovery scenárov udržiavanie technických štandardov databázových systémov a prispievanie k ich vylepšovaniu spolupráca pri analýze performance problémov, troubleshooting podieľanie sa na implementácii high-availability riešení optimalizácia SQL kódu spolupráca pri dizajne nových častí už existujúcich dátových modelov identifikácia potencionálnych problémov a ich riešenie SETUP alokácie: 3 dni/týždeň Košice (ON-SITE) + 2 dni/týždeň OFF-SITE, podľa dohody na projekte možná aj vyššia miera OFF-SITE nástup na projekt možný od Septembra do Novembra 2020
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s administráciou MS SQL DB (inštalácia, optimalizácia, správa, konfigurácia, zálohovanie a obnova dát, migrácia dát, atď.) pokročilé skúsenosti s administráciou Microsoft SQL Server Enterprise Edition pokročilé znalosti SQL veľmi dobrá orientácia v entitno-relačných DB modeloch skúsenosti s optimalizáciou DB a ladením výkonu na úrovni DB administrácie skúsenosti s riešením problémov a riešením integrity databázy (problémy s výkonom, blokovanie, replikácie, pripojenie, bezpečnostné problémy atď.) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-admin-200804A Tue, 04 Aug 2020 11:31:49 +0200
☁ Azure Data platform architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-data-platform-architekt-200803D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure data cloud platform architekta na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy alebo Košíc.

Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Košice
Termín:01.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia / Data Mart-ov postaveného na Azure zodpovednosť za návrh riešenia a implementáciu riešení v oblasti BI/DWH analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Mart-ov analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek komunikácia so zadávateľmi požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) po zapracovaní možná spolupráca na projekte v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava alebo Košice] + 2 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s návrhom architektúry DWH a BI riešení min. 3-ročná prax s databázovým modelovaním, reportingom a implemetáciou IT systémov v oblasti DWH a BI skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Data Solution Architektúry skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Data Solution Architektúry TO-BE stavu znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks pokročilé skúsenosti s SQL a/alebo T/SQL skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek   výhodou: skúsenosti z prostredia poisťovníctva (alebo bankovníctva) veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-data-platform-architekt-200803D Mon, 03 Aug 2020 17:49:05 +0200
JAVA & Angular programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-angular-programator-200803C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA front-end programátora na dlhodobý projekt pre sektor elektronického bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:17.08.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:17.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na JAVA front-end vývoji bankového riešenia návrh riešení a vývoj systémov elektronického bankovníctva postavených na Java 8 a Angular 6+ spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE projektové skúsenosti s Angularom 2+ (Angular 2/4/6/7) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) skúsenosti s vývojom enterprise riešení znalosť JavaScript-u (jQuery) znalosť CSS/LESS znalosť Bootstrap-u znalosť SQL a DB princípov znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aspoň základná znalosť OS Linux výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti s ORM Hibernate výhodou: skúsenosti s JBoss AS výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-angular-programator-200803C Mon, 03 Aug 2020 16:52:05 +0200
⚙️ Aplikačný administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-administrator-200803B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý a potenciálne dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:17.08.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:17.08.2020 - 01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za údržbu, dostupnosť a podporu aplikačných prostredí na L2 úrovni administrácia, správa, konfigurácia a optimalizácia aplikačných serverov automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach performance tuning konfigurácia troubleshooting hot fixing prostredí analýza aplikačných a systémových logov a aktívna participácia na ich vývoji monitorovanie aplikácií na prostrediach a dohľad nad ich prevádzkou identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov poskytovanie L2 konzultačnej podpory koncovým užívateľom On-Call support rotujúci v tíme na mesačnej báze (1 týždeň v mesiaci) komunikácia v anglickom jazyku s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a interným zákazníkom dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Požiadavky: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora pokročilé skúsenosti s administráciou Linux-based systémov (Linux, Unix, CentOS,...) pokročilé skúsenosti s aplikačnými servermi pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s administráciou a troubleshooting-om sietí   výhodou: skúsenosti s administráciou aplikačných serverov JBoss (v standalone aj domain móde) výhodou: skúsenosti so systémami s vysokou dostupnosťou (High Availability) výhodou: znalosť sieťovej infraštruktúry a orientácie v komunikačných mapách výhodou: znalosť SQL výhodou: znalosť JAVA   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-administrator-200803B Mon, 03 Aug 2020 16:36:10 +0200
Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-200803A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na technologicky zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Košíc.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:01.11.2020 - 31.10.2021
Nástup na projekt:01.11.2020 - 31.12.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji novej platformy poisťovacieho systému postavenom na produkte Guidewire Insurance vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA zaškolenie do systému Guidewire a neskôr vývoj priamo v tomto systéme vývoj sa opiera o architektonické najnovšie architektonické koncepty (Microservices) spolupráca v rámci agilného tímu po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním BE v JAVA a aspoň minimálna skúsenosť s FE JAVA ALEBO min. 1-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v Guidewire aplikácií   výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST / SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť XML znalosť SQL znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti v oblasti poisťovníctva výhodou: certifikácia Guidewire a/alebo prax s programovaním Guidewire výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-200803A Mon, 03 Aug 2020 15:22:25 +0200
☕ Java Back-end programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200730A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme back-end ☕ Java programátora na zaujímavý, dlhodobý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.    

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:17.08.2020 - 28.02.2021
Nástup na projekt:17.08.2020 - 31.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji nového webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií vývoj sa opiera o architektonické architektonické koncepty (Microservices + JAVA 11) spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie spolupráca a pravidelná/potrebná komunikácia s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME, ON-SITE [Bratislava] OFF-SITE [home-office] SETUP spolupráce je možný po cca. pol roku vzájomnej spolupráce
Požiadavky: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA 8+ znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8+ (lambda expression, ...) skúsenosť s technológiami REST/SOAP, JSON/XML znalosť SQL skúsenosti s PostgreSQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti so Spring-om (Spring Boot, Spring Cache, Spring Security) výhodou: skúsenosti s konceptom Microservices architektúry výhodou: skúsenosti s Apache Kafka výhodou: praktické skúsenosti s Kubernetes výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200730A Thu, 30 Jul 2020 13:41:57 +0200
☁ Azure Data Cloud špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-data-cloud-specialista-200709B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure Data Cloud špecialistu na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:6800 až 7700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / OffSite
Termín:20.07.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:20.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, riešenie požiadaviek pre BI riešenia a reporting návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie implementácia požiadaviek (Azure Data Factory, Azure Databricks) analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát) komunikácia so zadávateľmi požiadaviek podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) po zapracovaní možná spolupráca na projekte v SETUPe: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava] + 2 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 2-ročná prax v oblasti BI / DWH / Reporting praktické skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory praktické skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud veľmi dobrá znalosť PostgreSQL skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov skúsenosti s Azure DevOps analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories praktická znalosť UML a mapovania na dátový model praktická znalosť mapovania GUI na dátový model znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výhodou: znalosť Azure Logic Apps, Azure Application Insights výhodou: skúsenosti s Python výhodou: skúsenosti s MS SQL výhodou: skúsenosti s PowerBI výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum) silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-data-cloud-specialista-200709B Thu, 09 Jul 2020 10:31:53 +0200
Power BI špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/power-bi-specialista-200709A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Power BI špecialistu na off-site medzinárodný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.08.2020 - 03.01.2021
Nástup na projekt:03.08.2020 alebo dohodou, part-time, off-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: používanie PowerBI Pro na vytváranie reportov a ich zdielanie v PowerBI Online kooperácia v rámci nového rozsiahlého medzinárodného projektu: aktuálne je projekt ešte len "na štarte" boli vyvinuté prvé dizajny a jednoduché spôsoby na pravidelné (mesačné) aktualizácie aktuálne všetky dáta, ktorými su reporty naplňané sú hostované na Sharepointe zodpovednosť za údržbu a pravidelnú aktualizáciu reportov (na mesačnej báze) z dátových zdrojov umiestnených na Sharepointe návrh vylepšení pre súčasné jednoduché riešenie tvorby reportov návrh automatizácie pri aktualizácii reportov práca v malom tíme vedenom zo švajčiarskeho ústredia spolupráca s vedúcimi obchodných oddelení v jednotlivých krajinách ako Belgicko, Holandsko, Francúzsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Rusko, Južná Afrika spolupráca v režime: PART-TIME [50%], OFF-SITE s občasným on-site v BA (1-krát/týždeň alebo 1-krát/2 týždne)
Požiadavky: preukázateľné projektové skúsenosti s MS BI nástrojom Power BI schopnosť navrhnúť optimálne riešenie na vykazovanie dát predchádzajúce skúsenosti s návrhom automatizácie reportov odbornosť v jazykoch DAX a M praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud praktické skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services) praktické skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services) praktické skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services) znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou: skúsenosti s tvorbou reportov s využitím rôznych backendových zdrojov, ako sú ServiceNow alebo Nexthink výhodou: znalosť jazyku Phyton alebo akéhokoľvek iného jazyku, ktorý sa používa na automatizáciu pri získavaní a manipulácii s koncovými dátami výhodou: certifikát ITIL Foundation/Intermediate vysoká miera samostatnosti analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/power-bi-specialista-200709A Thu, 09 Jul 2020 09:59:06 +0200
Projektový manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projektovy-manazer-200703D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného projektového manažéra na zaujímavý waterfall-ový projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:20.07.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:20.07.2020 - 03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vedenie projektov v oblasti bankovníctva s waterfall metodológiou riadenia zabezpečenie riadiacich a koordinačných činností v rámci zverených projektov/programu vrátane personálneho zaistenia jednotlivých fáz projektu monitorovanie priebehu realizácie jednotlivých etáp zvereného projektu  a predkladanie návrhov na jeho optimalizáciu a zefektívnenie úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt plánovanie a change management vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti zamestnancom banky týkajúcej sa projektu
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s riadením IT projektov relevantné skúsenosti s waterfall metodikou skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja znalosť práce s PC a softwarových aplikácií MS Office, vzťahujúcich sa k vymedzenej oblasti znalosť bankovej sféry a základných BU a ICT procesov znalosť anglického jazyka na úrovni C1   výhodou: certifikácia podľa IPMA, PMI a/alebo Prince 2 veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projektovy-manazer-200703D Fri, 03 Jul 2020 12:33:34 +0200
PHP programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-200626A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť interných systémov v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:03.08.2020 - 31.01.2021
Nástup na projekt:03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov manažmentu údržba a starostlivosť o existujúcu implementáciu spolupráca možná v SETUP-e: flexibilne OFF-SITE a ON-SITE Bratislava podľa potrieb projektu a dohody (v priemere 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týždeň ON-SITE)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií v PHP pokročilé skúsenosti so Symfony FW pokročilé skúsenosti s RabbitMQ výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s OpenAPI 3 praktické skúsenosti s PHP Unit praktické skúsenosti s GIT (alebo iným repository systémom) praktické skúsenosti s Docker znalosť jQuery znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: praktické skúsenosti s Vue.js výhodou: pokročilé skúsenosti s Laravel FW zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-200626A Fri, 26 Jun 2020 12:37:20 +0200
Oracle admin [OFF-SITE] https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-admin-off-site-200611A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB administrátora na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.09.2020 - 28.02.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení administrácia Oracle databáz nového card processing centra: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešenia príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržiavanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi odborné, konzultačné a poradenské činnosti jednotlivým útvarom zákazníka aplikácia nových poznatkov, metód a technológií implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) po nábehovej alokácii ako kontraktor/freelancer (6 mesiacov) je potrebné prejsť na zamestnanecký pomer (TPP) v prevažnom on-site SETUPe v Bratislave občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potrieb projektu 
Požiadavky: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) skúsenosti s PL/SQL programovaním výborná orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL základná orientácia v oblasti ďalších infraštruktúrnych a middleware aplikácií a serveru (MQ Series) výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti payment (card) industry profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-admin-off-site-200611A Thu, 11 Jun 2020 09:10:13 +0200
Web fullstack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200512A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior Web fullstack (PHP, JavaScript) na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:20.07.2020 - 20.07.2021
Nástup na projekt:20.07.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj front-end a back-end časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca možná v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s ReactJS + Redux praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200512A Tue, 12 May 2020 12:10:53 +0200
🐪 Perl programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-200316A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného 🐪 PERL programátora na dlhodobý technologicky rozmanitý on-site projekt.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:03.08.2020 - 03.08.2021
Nástup na projekt:03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s programovaním rozsiahlých systémov/riešení v jazyku Perl (nie iba skriptovanie) skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-200316A Mon, 16 Mar 2020 11:45:04 +0100