TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Thu, 23 Jan 2020 11:43:37 +0100 Copyright (C) 2013 www.titans.sk JAVA SE programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-se-programator-200123A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme ostrieľaného JAVA SE programátora na doménovo zaujímavý projekt pre oblasť ✈️ letectva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.02.2020 - 31.07.2020
Nástup na projekt:03.02.2020 dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na realizácii vízie transformácie produktu založeného na klient-server architektúre s vysoko výkonnou a dostupnou leteckou databázou. kooperácia pri rozširovaní existujúceho niekoľkoročného JAVA SE riešenia, ktorého cieľom je bezproblémová podpora automatizovaného načítania a distribúcie kvalitných leteckých údajov v rôznych formátoch a ich výmena s rôznymi nástrojmi a systémami tretích strán. pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och údržba kódu a bugfixing optimalizácia kódu tvorba špecifikácie tvorba programátorskej a používateľskej dokumentácie
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna prax s JAVA SE [vývoj standalone aplikácii] znalosť JAVA 8 SE praktické skúsenosti s Oracle DB (SQL) základná znalosť XML, XSD, XSLT, JAXB znalosť WebServices / Rest API znalosť repository systému Git znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Gradle) skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins výhodou: znalosť framework-u Mockito výhodou: skúsenosti s programovaním v C#/.NET 4.5 výhodou: znalosť Spring-u, JdbcTemplate, AspectJ výhodou: skúsenosti s vývojovými technológiami: FxCop, StyleCop, Artifactory výhodou: skúsenosti s testovacími frameworkami a nástrojmi: Test NG, NUnit, Test Architect zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-se-programator-200123A Thu, 23 Jan 2020 11:43:37 +0100
Java Back-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200121B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na zaujímavý projekt z oblasti bankovníctva do Viedne.

Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7700 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:03.02.2020 - 03.01.2021
Nástup na projekt:03.02.2020 - 31.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj inovatívneho webového enterprise riešenia na strane Back-End-u (internet banking) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (DESIGN PATTERNS, SOLID) výborná znalosť framework-u Spring (Spring Boot) výborná znalosť HTTP API (REST API) skúsenosti s ElasticSearch aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka výhodou: skúsenosti s Kotlin výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200121B Tue, 21 Jan 2020 20:12:43 +0100
QA Engineer / Senior tester [#automated] https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/qa-engineer-senior-tester-automated-200121A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného QA engineer / Senior testera pre automatizované testovanie zaujímavého projektu z oblasti bankovníctva do Viedne.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:03.02.2020 - 03.01.2021
Nástup na projekt:03.02.2020 - 31.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy klientskej zóny a mobile banking aplikácie návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacích nástrojov ako Cypress, Cucumber, Selenium testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov v prípade potreby vykonávanie manuálnych testov GUI zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
Požiadavky: min. 4-ročná prax v oblasti testovania min. 2-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov  min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Cypress, Selenium, Cucumber, Appium, Bamboo, JMeter, Soap UI) pokročilá znalosť scriptovania v JavaScript praktické skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov (skriptovacie jazyky alebo nástroje) praktické znalosti metodiky SW testovania pokročilé skúsenosti s testovaním webových aplikácií, web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz (SQL Developer) skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. JIRA, Confluence) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát výhodou: skúsenosti s bankového prostredia výhodou: znalosť nemeckého jazyka výhodou: znalosť DevOps princípov výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/qa-engineer-senior-tester-automated-200121A Tue, 21 Jan 2020 19:00:38 +0100
MS Dynamics CRM programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-programator-200120B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného MS Dynamics CRM programátora na zaujímavý projekt v oblasti finančných služieb.

Predpokladaná suma plnenia:5800 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:10.02.2020 - 10.01.2021
Nástup na projekt:10.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahleho MS Dynamics 365 CRM riešenia návrh a konzultácie nového riešenia spolupráca pri funkčnom rozširovaní ale taktiež pri výraznom modifikovaní existujúceho CRM riešenia v oblasti MS Dynamics 365 F&O spolupráca v tíme o veľkosti cca. 6 developerov štart projektu (OnBoading - 2 týždne) v Nemecku (Ulm), následne pokračovanie na projekte zo Slovenska  po zapracovaní možnosť spolupráce v kombinovanom SETUPe (3-4 dni/týždeň on-site a 1-2 dni/týždeň off-site)
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics Finance & Operations CRM aplikácií/riešení skúsenosti s vývojom v prostrediach MS Dynamics AX 4.0, MS Dynamics AX 2012 R3 znalosť programovacieho jazyka X++ (MS Dynamics 2012 AX) výborná znalosť ASP. NET MVC znalosť IDE MS Visual Studio skúsenosti s návrhom a úpravou architektúry CRM riešení schopnosť rýchlo sa zorientovať a identifikovať chyby vo veľkom CRM riešení skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM skúsenosti s TFS výhodou: skúsenosti s web develompmentom: znalosť HTML znalosť CSS skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov) analytické myslenie komunikačné a prezentačné zručnosti schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-programator-200120B Mon, 20 Jan 2020 12:15:08 +0100
Web fullstack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200120A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web fullstack (PHP, JavaScript) programátora na zaujímavý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.02.2020 - 03.08.2020
Nástup na projekt:03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie integrácia front-end, back-end elementov implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie kooperácia v rámci agilného tímu o veľkosti 5 programátorov
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť frameworkov Laravel a/alebo Slim) výborná znalosť niektorého z JS frameworkow (Angular, ReactJS) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií výborná znalosť HTML5, JavaScript výborná znalosť CSS (LESS, Sass) skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) výhodou: skúsenosti s integráciou a implementáciou webcomponents (Polymer, Stencil, LitElement) výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov výhodou: skúsenosti s príncípmi a nástrojmi na kontainerizáciu riešenia (Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, OKD) výhodou: otvorenosť novým technológiám a prístupom k implementácii riešenia
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200120A Mon, 20 Jan 2020 07:40:26 +0100
.NET programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-200117A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior back-end .NET programátora na projekty pre finančný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.03.2020 - 02.03.2021
Nástup na projekt:02.03.2020 - 31.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta spolupráca možná v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilé skúsenosti s MS SQL databázami pokročilá znalosť dizajn patternov znalosť ORM Entity Framework   schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-200117A Fri, 17 Jan 2020 17:22:32 +0100
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-200116C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT analytika na technologicky zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.02.2020 - 03.04.2020
Nástup na projekt:03.02.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblastiach: kartovej tokenizácie manažmentu kariet Apple, Google, FitBit, Garmin Pay testovania kartových aplikácií a ich integrácie mobile bankingových riešení vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom a/alebo kartovom sektore silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-200116C Thu, 16 Jan 2020 12:27:33 +0100
☕ JAVA Back-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200116B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme JAVA Back-End programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.02.2020 - 01.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva participácia na návrhu, dizajne a implementácií riešenia spolupráca v medzinárodnom kolektíve programátorov vývoj back-end častí aplikácie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA (ideálne JAVA 7/8) pokročilé skúsenosti so Spring-om (Spring Boot je výhodou) pokročilá znalosť SQL komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200116B Thu, 16 Jan 2020 11:45:33 +0100
☕ JAVA Front-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-200116A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme JAVA Front-End programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.02.2020 - 01.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva participácia na návrhu, dizajne a implementácií riešenia spolupráca v medzinárodnom kolektíve programátorov vývoj front-end častí aplikácie s presahom na back-end
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA pokročilé skúsenosti s Front-End vývojom (Angular 2+ ideálne) výborná znalosť CSS3, JavaScript, JQuery pokročilá znalosť Bootstrap znalosť SQL komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-200116A Thu, 16 Jan 2020 11:42:19 +0100
✈ Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-200115B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme ostrieľaného Java back-end programátora na doménovo zaujímavý projekt pre oblasť ✈️ letectva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.02.2020 - 03.08.2020
Nástup na projekt:03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji časti modulov na strane back-end-u v technológiách JAVA na riešení poskytujúcom dáta z leteckého priemyslu prostredníctvom webového portálu spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca. 8 ľudí vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia tvorba programátorskej a používateľskej dokumentácie
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna prax s JAVA (Java 8+) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť framework-u Spring (Spring Boot) projektové skúsenosti s implementáciou frameworkov Hibernate/JPA praktické skúsenosti s Oracle DB (SQL) pokročilá znalosť REST API znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Gradle) skúsenosti s (continuous integration) nástrojom Jenkins výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť, komunikatívnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-200115B Wed, 15 Jan 2020 16:07:10 +0100
Senior Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-java-programator-200115A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Java back-end programátora na stabilný, rozsiahly projekt z oblasti verejnej správy do Bratislavy a Žiliny.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Žilina
Termín:20.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:20.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj časti modulov na strane back-end-u v technológiách JAVA na riešení v oblasti verejnej správy spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca. 5 ľudí vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e (Java EE) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie JAVA EE návrhových vzorov výborná znalosť framework-u Spring (Spring Boot) pokročilá znalosť REST API znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť SQL (MS SQL 7) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť, komunikatívnosť analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-java-programator-200115A Wed, 15 Jan 2020 15:53:56 +0100
Deployment DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/deployment-devops-specialista-200114A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Deployment DevOps špecialistu na dlhodobý projekt v oblasti finančníctva (fintech) v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2020 - 31.01.2021
Nástup na projekt:03.02.2020 - 01.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie vnášanie princípov DevOps a SRE do projektov a prevádzky vývoj, údržba a konfigurácia skriptov do nástrojov pre vytváranie a kontinuálne nasadzovanie releasov (konfigurácie a vlastné skripty pre Maven, Bamboo, Jenkins, Git) rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov spoluúčasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činnost
Požiadavky: min. 3-ročná projektová skúsenosť na pozícií DevOps špecialistu a/alebo Deployment administrátora pokročilé skúsenosti s programovaním v aspoň jednom z jazykov: Java, C#, Python, Perl, SQL, Go pokročilé skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) pokročilé skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI,...) pokročilé skúsenosti s repository systémami (ideálne Git) pokročilá znalosť DevOps princípov znalosť princípov OOP a dizajn patternov znalosti a skúsenosti s relačnými databázami (Oracle DB, PL/SQL) skúsenosti s code reviews a automatizáciou testovania skúsenosti s kontainerizovanými (ideálne Docker) a cloudovými riešeniami výhodou: skúsenosti s Ansible výhodou: skúsenosti s Kubernetes výhodou: skúsenosti s monitorovacími nástrojmi Prometheus, Grafana a Zabbix výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/deployment-devops-specialista-200114A Tue, 14 Jan 2020 13:51:24 +0100
Senior tester [#automated] https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-automated-200113A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Testera pre automatizované testovanie na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3900 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2020 - 31.01.2021
Nástup na projekt:01.02.2020 - 31.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy Front-End aj Back-End častí bankových systémov definovanie a spúšťanie performance, automatizovaných, funkčných a regresných test case-ov testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb správa, nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov príprava testovacích a re-testovacích dát na prostrediach v prípade potrebny vykonávanie manuálnych testov GUI
Požiadavky: min. 3-ročná prax v oblasti testovania min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy) min. 2-ročná skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných testov v Soap UI a/alebo Selenium základná znalosť JAVA, JavaScript a/alebo PHP skúsenosti s testovaním web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. HP QC, JIRA, Confluence) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Appium, Bamboo, JMeter, Cucumber, Soap UI) praktické znalosti metodiky SW testovania praktické skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov (skriptovacie jazyky alebo nástroje) znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-automated-200113A Mon, 13 Jan 2020 14:50:53 +0100
Angular 7+ programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-7-programator-200110A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Angular programátora na stabilný, rozsiahly projekt pre oblast poisťovníctva do Bratislavy a Banskej Bystrice.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Banská Bystrica
Termín:15.01.2020 - 15.07.2020
Nástup na projekt:15.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji/rozvoji front-end časti modulov pre riešenie v oblasti poisťovníctva spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca 5 ľudí implementácia funkcionality podľa špecifikácie back-end riešenia je postavený na JAVA-e
Požiadavky: min. 2-ročná [aktívna] skúsenosť s Angular-om (verzia 2+) znalosť TypeScript-u znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť HTML5 znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) znalosť SQL skúsenosti s repository systémom Git výhodou: skúsenosti s JAVA-ou výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť analytické myslenie komunikatívnosť tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-7-programator-200110A Fri, 10 Jan 2020 10:19:11 +0100
☁ Cloud JS fullstack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cloud-js-fullstack-programator-200109D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Cloud JS fullstack programátora na zaujímavý dlhodobý projekt z oblasti smart building priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:5400 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2020 - 31.07.2020
Nástup na projekt:01.02.2020 - 01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji rozsiahleho webového riešenia z oblasti smart building priemyslu postaveného na AWS Cloud architektúre vývoj pridelenej (FE aj BE) časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie spolupráca v rámci medzinárodného tímu zodpovednosť za optimalizáciu riešenia pre maximálnu rýchlosť a škálovateľnosť implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca v SETUP-e: po úvodnom zaškolení v rozsahu 4-6 týždňov je možný čiastočný off-site 1-2 dni za týždeň
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií veľmi pokročilé skúsenosti s frontend-side JS programovaním pomocou VueJS (Vue Router, Vuex) veľmi pokročile skúsenosti so server-side Javascript-om (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT, Swagger) pokročilé skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 výborná znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6 a ES7) pokročilé skúsenosti s AWS Cloud: Lambda Cognito SNS, SQS, SES Kinesis DynamoDB, Aurora, S3 API Gateway, CloudFront, CloudFormation Cloudsearch CodeBuild, CodePipeline, Cloudwatch SSM pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií praktické skúsenosti s konceptom responzívneho dizajnu a implementáciou cross-browser kompatibility skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, ...) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti s Webpack výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cloud-js-fullstack-programator-200109D Thu, 09 Jan 2020 16:33:39 +0100
Android programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-200109C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného medior/senior Android programátora na zaujímavý projekt na zelenej lúke v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3500 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2020 - 31.07.2020
Nástup na projekt:01.02.2020 - 01.04.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza, vývoj a testovanie enterprise Android aplikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky: minimálne 2-ročné skúsenosti s vývojom v Android SDK praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) pokročilé skúsenosti s RxJava pokročilé skúsenosti s Kotlin skúsenosti s Git alebo Gradle   záujem o dlhodobú spoluprácu analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-200109C Thu, 09 Jan 2020 16:05:42 +0100
.NET/VB6 programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/netvb6-programator-200109B

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme skúseného Visual Basic / .NET programátora na zaujímavý dlhodobý [on-site / off-site] projekt do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:20.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:20.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-endovej časti riešenia postaveného na technológii VB6 a jeho migrácia na technológiu .NET (Core) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie optimalizácia / refactorring existujúceho kódu vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia navrhovanie riešení existujúcich problémov a ich následná implementácia po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v kombinovanom [on-site / off-site] SETUPe v rozsahu podľa dohody so zákazníkom 
Požiadavky: minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom vo Visual Basic (ideálne VB6) výborná znalosť .NET C# výborná znalosť objektovo orientovaného programovania skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS) skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť .NET Core schopnosť samostatne riešiť problémy analytické uvažovanie/myslenie proaktívny prístup tímový hráč                                  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/netvb6-programator-200109B Thu, 09 Jan 2020 16:01:49 +0100
Angular programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-programator-200109A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior/middle Angular programátora na dlhodobý, medzinárodný projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3500 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:20.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:20.01.2020 - 31.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji front-end časti medzinárodného projektu v technológii ANGULAR 5+ pre oblasť doručovacích služieb podieľanie sa na tvorbe GUI a aplikačnej logiky riešenia z oblasti logistiky, ktoré bude nasadené celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v kombinovanom (OnSite / OffSite) SETUPe v rozsahu podľa dohody so zákazníkom
Požiadavky: min. 2-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení skúsenosti s JS framework-om ANGULAR 2/4/5 výborná znalosť JavaScript-u, HTML5, CSS znalosť TypeScript-u skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s technológiou .NET (Core) výhodou: znalosť C# .NET výhodou: znalosť MS SQL DB výhodou: znalosť WebAPI výhodou: znalosť REST výhodou: skúsenosti s ElasticSearch   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-programator-200109A Thu, 09 Jan 2020 07:45:03 +0100
Test manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-200108A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test manažéra / koordinátora na zaujímavý on-site projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:5400 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2020 - 30.06.2020
Nástup na projekt:01.02.2020 - 01.03.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov koordinácia testovacej fázy zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka zodpovednosť za koordináciu práce zvereného test tímu ako i test tímov subdodávateľov zodpovednosť za koordináciu analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu zodpovednosť za stav, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky zodpovednosť za sledovanie stavu deployment-u fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach reportovanie projektovému manažérovi a eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností podpora klienta v priebehu testovania
Požiadavky: min. 3-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra skúsenosti s koordináciou prípravy a realizáciou testovania skúsenosti s koordináciou / vedením tímov testerov skúsenosti s IT projektami v integrovanom prostredí praktické znalosti metodiky SW testovania znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management) skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov veľkou výhodou: skúsenosti s vedením transformačného projektu veľkou výhodou: skúsenosti s testovaním a/alebo test manažmentom úverových produktov výhodou: skúsenosti z finančnej oblasti výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB) schopnosť samostatne riešiť problémy analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-200108A Wed, 08 Jan 2020 09:42:57 +0100
Oracle GoldenGate admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-goldengate-admin-191220A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle [GoldenGate] administrátora na DWH projekt v oblasti poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:7200 až 8000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:20.01.2020 - 20.07.2020
Nástup na projekt:20.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: administrácia Oracle databáz [user management, performance troubleshooting, backup & recovery, database object managing, storage management, basic monitoring] základná správa Solaris serverov - inštalácia OS, user management, troubleshooting, monitoring, patchovanie základná správa Oracle VM Server for SPARC virtualizácie [idomy, zóny] - start/stop, monitoring, migracia VM, patchovanie komunikácia s dodávateľom a interným vývojovým a testovacím tímom v rámci riešenia incidentov a požiadaviek projektov komunikácia so zadávateľmi požiadaviek analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky: minimálne 4-ročné aktívne skúseností s administráciou Oracle databáz [user management, performance troubleshooting, backup & recovery, database object managing, storage management, basic monitoring] praktické projektové (aktuálne) skúsenosti s Oracle GoldenGate základné znalosti správy Solaris serverov [inštalácia OS, user management, troubleshooting, monitoring, patchovanie] znalosť shell skriptovania výhodou: skúsenosti s Oracle Data Intergrator serverom výhodou: skúsenosti s UNIX/Linux-like systémami výhodou: znalosť Zabbix-u výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti poisťovníctva   pozitívny prístup k riešeniu problémov efektívna a analytická komunikácia  schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-goldengate-admin-191220A Fri, 20 Dec 2019 10:08:59 +0100
iOS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-191218A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme iOS Programátora na zaujímavý mobile banking projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.02.2020 - 03.05.2020
Nástup na projekt:03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou projekt zameraný na bezpečnosť mobilných aplikácií v bankovom prostredí spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek spolupráca s ICT a Business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
Požiadavky: min. 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom pre iOS aplikácií pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Objective-C a SWIFT praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) znalosti z oblasti bezpečnosti mobilných aplikácií znalosť štandardných kryptografikých metód, SSL protokolu a SSH protokolu skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia výhodou: skúsenosti so Shell scripting výhodou: skúsenosti s vývojom desktopových aplikácií pre MacOS výhodou: skúsenosti s programovaním v jazyku C výhodou: skúsenosti s reverse engineering-om a hooking-om   kreativita a proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-191218A Wed, 18 Dec 2019 10:16:54 +0100
SAP SD konzultant s ABAP https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-sd-konzultant-s-abap-191217A

Do tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme SAP SD (Sales and Distribution module) konzultanta s ABAP na zaujímavý medzinárodný projekt pre oblasť prírodných zdrojov do Viedne.

Predpokladaná suma plnenia:8000 až 9000 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň / Off-site
Termín:03.02.2020 - 03.04.2020
Nástup na projekt:03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: konzultácie, implementácia a testovanie pri zavádzaní SAP riešenia implementácia a integrácia SAP SD (Sales and Distribution module) riešenie integrácie s inými časťami SAP systémov a externých systémov pomocou Webservice po zapracovaní sa do projektr je možná spolupráca formou 2-3 dni za týždeň on-site Viedeň + 2-3 dni za týždeň off-site (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročné projektové skúsenosti so SAP SD (Sales and Distribution module) pokročilá znalosť ABAP programovania pokročilé skúsenosti s integráciou SAP riešení pomocou Webservice znalosť XML výhodou: skúsenosti s implemtáciou SAP riešenia v oblasti logistiky a prírodných zdrojov veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy a navrhovať riešenia analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-sd-konzultant-s-abap-191217A Tue, 17 Dec 2019 19:44:23 +0100
.NET programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-191210A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného .NET programátora na dlhodobý zahraničný projekt.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.01.2020 - 31.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-endovej aj front-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core/ASP.NET MVC podieľanie sa na tvorbe GUI a aplikačnej logiky riešenia z oblasti logistiky, ktoré bude nasadené celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v kombinovanom (OnSite / OffSite) SETUPe v rozsahu podľa dohody so zákazníkom 
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení praktické skúsenosti s technológiou .NET core výborná znalosť C# .NET pokročilá znalosť MVC princípov výborná znalosť MS SQL DB výborná znalosť objektovo orientovaného programovania praktická skúsenosť s technológiou RabbitMQ pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST skúsenosti s ElasticSearch skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS) skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v TFS/Azure aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť time series DB (InfliuxDB, TimescaleDB, ...) výhodou: znalosť Angular, HTML, CSS, TypeScript výhodou: znalosť PostreSQL, SQLite výhodou: skúsenosti s optimalizáciou T-SQL skriptov a MS SQL databáz zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-191210A Tue, 10 Dec 2019 08:50:23 +0100
Senior projektový manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-projektovy-manazer-191206B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného projektového manažéra ["ošľahaného" praxou agilných aj waterfall IT projektov] na zaujímavý a dlhodobý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: vedenie viacerých projekov v oblasti bankovníctva s rôznou metodológiou riadenia [agile+waterfall] sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ plánovanie a change management príprava projektovej dokumentácie komunikácia a distribúcia informácii v projektových tímoch kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov
Požiadavky: min. 5-ročná aktívna (projektová) prax s agilným aj waterfall riadením IT projektov projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...) projektové skúsenosti s waterfall riadením projektov skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, produkt vlastníci, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja   výhodou: skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI) výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-projektovy-manazer-191206B Fri, 06 Dec 2019 16:08:14 +0100
CMS web programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cms-web-programator-191206A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného CMS [Umbraco] web programátora na zaujímavý medzinárodný projekt pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 31.03.2020
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na rozvoji medzinárodného portálového CMS riešenia pre finančný sektor zodpovednosť za návrh, implementáciu, testovanie a nasadenie do produkcie implementácia UI návrhov prostredníctvom HTML/CSS/JS, ako webového tak aj mobilného riešenia zodpovednosť za editáciu obsahu existujúcich webových portálov spolupráca pri dizajne modulov riešenia spolupráca pri návrhu rešienia s rýchlymi odozvami a vysokou dostupnosťou
Požiadavky: min. 3-ročná [aktívna] skúsenosť s vývojom webových aplikácií skúsenosti s implementáciou portálových CMS riešení (ideálne Umbraco, ale aj iných riešení ako napr. Sitecore, Sharepoint, Joomla alebo Wordpress) pokročilá znalosť ASP.NET MVC, C#.NET pokročilá znalosť MS SQL skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, XML, CSS3 skúsenosti s optimalizáciou načítania web stránok skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s implementáciou a konfiguráciou Google Analytics výhodou: znalosť ECMAScript 6 a Typescript výhodou: skúsenosti s JS framework-ami výborné analytické myslenie komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cms-web-programator-191206A Fri, 06 Dec 2019 14:02:45 +0100
Linux Docker administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/linux-docker-administrator-191205A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Linux Docker administrátora na rozsiahly projekt v oblasti SW vývoja pre švajčiarske zdravotníctvo v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 30.06.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: administrácia aplikačných serverov úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov participácia v medzinárodnom tíme, na jednom z najväčších projektov v oblasti švajčiarskeho zdravotníctva po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň za týždeň
Požiadavky: min. 3-ročná projektová prax na pozícií Systémového administrátora a/alebo Linux administrátora skúsenosti s kontajnerizovanými riešeniami (Docker a/alebo Kubernetes) pokročilé skúsenosti s administráciou Linux based prostredí cez konzolu pokročilé skúsenosti so skriptovaním   výhodou: znalosti a skúsenosti s databázami (Mongo DB, PostgreSQL, MySQL) výhodou: skúsenosti s repository systémami (ideálne Git) výhodou: znalosť DevOps princípov výhodou: skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI,...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/linux-docker-administrator-191205A Thu, 05 Dec 2019 17:02:39 +0100
Hibernate & DB špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/hibernate-db-specialista-191128A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB programátora so skúsenosťami s konfigurovaním Hibernate ORM na zaujímavý performance-tunning on-site projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.

Predpokladaná suma plnenia:6800 až 7200 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:09.12.2019 - 31.12.2020
Nástup na projekt:09.12.2019 - 02.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:13 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza a riešenie DB performance problémov aplikácií bežiacich nad Hibernate a na platforme Oracle konfigurovanie a nastavovanie Hibernate Engine analýza a riešenie optimalizácie výkonu SQL dotazov, Oracle Hints, DB štruktúr (tabuľky, indexy, procedúry,...) práca s obrovskými data set-mi (data volume > 30GB) analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia komunikácia so zadávateľmi požiadaviek agilná kooperácia s vývojovým a testovacím tímom SETUP alokácie: FULL-TIME, ON-SITE | Viedeň
Požiadavky: skúsenosti s vývojom veľkých DB riešení v prostredí Oracle praktické seniorné skúsenosti s používaním a ladením Hibernate v rámci aplikačného vývoja v JAVA praktické seniorne znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g skúsenosti s inštaláciou Oracle skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...) skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácia procedúr) výhodou: znalosť oblasti bankovníctva výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka výhodou: skúsenosti s ETL nástrojmi veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti vysoká miera samostatnosti tímový hráč logické a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/hibernate-db-specialista-191128A Thu, 28 Nov 2019 17:25:58 +0100
KANBAN 看板 Agile PM https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/kanban-kan-ban-agile-pm-191125B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného agilného Kanban PM na dlhodobý projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 30.06.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: každodenná komunikácia s IT vývojarmi a ICT/Business analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role Kanban PM, ktorého cieľom je dodržať agilnú Kanban metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problémov a eskalácií definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia s členmi medzinárodného tímu plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu možnosť dlhodobej spolupráce na projekte
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov min. 1-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií Kanban manažéra [#kanbanista] znalosť a skúsenosti z aplikácie praktík KANBAN agilného SW vývoja: Practice 1 – visualizing your work. Practice 2 – limiting work in progress. Practice 3 – managing flow. Practice 4 – making process policies explicit. Practice 5 – implementing feedback loops. Practice 6 – improving collaboratively, evolving experimentally (using models and the scientific method) projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (Kanban, SCRUM, BDD, FDD, DevOps,...) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť všeobecných techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry) skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, testeri, dodávatelia, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja   výhodou: skúsenosti s bankového prostredia výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov / aplikácii / riešení   veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/kanban-kan-ban-agile-pm-191125B Mon, 25 Nov 2019 09:58:05 +0100
SCRUM Master https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-191125A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného SCRUM Mastera na dlhodobý a veľmi zaujímavý zahraničný projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.

Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7500 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:02.12.2019 - 02.12.2020
Nástup na projekt:02.12.2019 - 15.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: každodenná komunikácia s Product Ownerom, IT vývojarmi (Java, JS) a ICT/Business analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problémov a eskalácií zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného tímu plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu možnosť dlhodobej (2-3 roky) spolupráce na projekte
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera) min. 3-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií SCRUM Mastera projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, BDD, FDD, DevOps,...) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry) skúsenosti s každodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...) znalosť rôznych techník a patternov pre vysporiadanie sa s medzerami SCRUM metodológie (rôzne formáty Retrospektívy, riešenie bugov, rôzne Burndown grafy a vizualizácie, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja ideálne aspoň jeden zo SCRUM Master certifikátov:  CSM (Certified Scrum Master) CSP (Certified Scrum Professional) CSPO (Certified Product Owner)   výhodou: znalosť nástrojov: Gitlab, markdown, groupware výhodou: skúsenosti s bankového prostredia výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov / aplikácii / riešení výhodou: znalosť nemeckého jazyka   veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-191125A Mon, 25 Nov 2019 08:03:53 +0100
Oracle DB administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-db-administrator-191122D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB administrátora na medzinárodný projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 07.07.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme v prostredí high-availability banking riešení administrácia Oracle databáz: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov projekt migrácie DB prostredí do nového riešenia v oblasti PaaS proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešení príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržovanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému a návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku participácia pri riešení projektu migrácie databáz občasné (zriedkavé) večerné zásahy a patche databáz 
Požiadavky: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL skúsenosti s administráciou Oracle 19c znalosť Oracle Real Application Clusters (RAC) znalosť Oracle Data Guard skúsenosti s Linux prostredím výhodou: skúsenosti s PL/SQL programovaním výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti banking-u   pozitívny prístup k riešeniu problémov schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-db-administrator-191122D Fri, 22 Nov 2019 18:15:09 +0100
Medior .NET B-E programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-net-b-e-programator-191122B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior back-end .NET programátora na viacero projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2700 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta spolupráca možná v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site možnosť nástupu na projekt od 7.1.2020 do 1.4.2020
Požiadavky: min. 2-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť dizajn patternov pokročilé znalosti SQL databáz znalosť ORM Entity Framework   schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-net-b-e-programator-191122B Fri, 22 Nov 2019 10:22:05 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-191122A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior back-end .NET programátora na viacero projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3500 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 01.04.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta spolupráca možná v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site možnosť nástupu na projekt od 7.1.2020 do 1.4.2020
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilé skúsenosti s MS SQL databázami pokročilá znalosť dizajn patternov znalosť ORM Entity Framework   schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-191122A Fri, 22 Nov 2019 10:10:57 +0100
SCRUM Master https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-191114A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného manažéra ["ošľahaného" praxou agilných IT projektov] na pozíciu #SCRUM Mastera na zaujímavý dlhodobý projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:06.01.2020 - 06.12.2020
Nástup na projekt:06.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dennodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi (Python, Java, .NET C#) a ICT/Business Analytikmi zodpovednosť za agilné riadenie zvereného projektu internej dodávky SW riešenia od požiadavky až po uvoľnenie do používania zastrešovanie role SCRUM Mastera, ktorého cieľom je dodržať agilnú SCRUM metodiku počas vývoja SW riešenia a poskytnúť tímu podporu pri riešení problemov a eskalácií zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu participácia na 1-2 projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a cloudových riešení  komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a internym zákazníkom plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov (ideálne v pozícii SCRUM Mastera) min. 1-ročná aktívna (projektová) prax na pozícií SCRUM Mastera projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, XP, Crystal, FDD, DevOps, ...) výborná (nie len teoretická) projektová znalosť techník agilného vývoja (User Stories, ATDD, TDD, Continuous Integration, Continuous Testing, párovanie, automatizované testovanie, agilné hry) skúsenosti s dennodennou komunikáciou s viacerými zložkami celého cyklu SW vývoja (vývojari, analytici, product owner, testeri, dodávatelia, ...) znalosť rôznych techník a patternov pre vysporiadanie sa s medzerami SCRUM metodológie (rôzne formáty Retrospektívy, riešenie bugov, rôzne Burndown grafy a vizualizácie, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja ideálne aspoň jeden zo SCRUM Master certifikátov:  CSM (Certified Scrum Master) CSP (Certified Scrum Professional) CSPO (Certified Product Owner)   výhodou: znalosť nástrojov: Gitlab, markdown, groupware výhodou: výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-191114A Thu, 14 Nov 2019 22:01:14 +0100
Medior .NET programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-net-programator-191113A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior .NET Programátora na zaujímavý medzinárodný projekt v oblasti poisťovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice
Termín:07.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 31.03.2020 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na rozširovaní funkcionality existujúcich a nových častí/modulov spolupráca na implementácií interného informačného poistného systému pre medzinárodnú poisťovňu spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu v zložení (middle/senior) programátorov v oblasti .NET vývoja flexibilný termín nástupu možný od 2.12.2019 do 29.02.2020
Požiadavky: min. 2-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, MVC ...) pokročilá znalosť .NET C# pokročilá znalosť ASP .NET základná znalosť SQL skúsenosti s repository systémami (GIT, TFS,...)   výhodou: znalosť frameworku JUnit/NUnit (Unit Testing) výhodou: skúsenosti s MS SQL Server, ORACLE alebo MS ACCESS výhodou: znalosť JavaScript výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-net-programator-191113A Wed, 13 Nov 2019 16:27:10 +0100
Office365 / Sharepoint konzultant https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/office365-sharepoint-konzultant-191112B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Office 365 / Sharepoint konzultanta na zaujímavý a potencionálne dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2020 - 07.03.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia požiadaviek a potrieb zákazníka spolupráca na analýze a príprave funkčnej špecifikácie pre rôzne bankové systémy postavené na platforme Office365 príprava mockup-ov a prototypov aplikácií pre prezentácie biznisu komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním vytváranie User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov poskytovanie konzultačnej podpory zákazníkovi a internému tímu podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti na pozícií Sharepoint konzultanta a/alebo ICT / Biznis analytika všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories praktická znalosť UML a mapovania na dátový model praktická znalosť mapovania GUI na dátový model znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek znalosť SQL znalosť mockup a prototypovacích nástrojov (Sketch, Axure) veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním Office 365 / Sharepoint riešení veľkou výhodou: skúsenosti s Power Apps výhodou: skúsenosti v bankovom sektore výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum) výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)   silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/office365-sharepoint-konzultant-191112B Tue, 12 Nov 2019 09:52:09 +0100
⚛️ ReactJS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-191112A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ReactJS programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor s môžnosťou pôsobenia Slovensko/Bratislava, Rakúsko/Viedeň.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 6300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Viedeň
Termín:01.12.2019 - 30.11.2020
Nástup na projekt:01.12.2019 - 01.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj inovatívneho webového enterprise riešenia na strane Front-End-u (internet banking) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia na projekte je možné pôsobiť na lokalitách Slovensko/Bratislava, Rakúsko/Viedeň 
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii skúsenosti s objektovo orientovaným návrhom (návrhové vzory, SOLID princípy) výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript výborná znalosť ReactJS výborná znalosť REST API aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-191112A Tue, 12 Nov 2019 08:19:56 +0100
.NET programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-191025A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior .NET Programátora na zaujímavý medzinárodný projekt v oblasti poisťovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice
Termín:07.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:07.01.2020 - 03.02.2020 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: rozširovanie funcionality existujúcich a vývoj nových častí/modulov v rámci enterprise .NET riešenia implementácia interného informačného poistného systému pre medzinárodnú poisťovňu spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu v zložení (middle/senior) programátorov v oblasti .NET vývoja
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, MVC ...) výborná znalosť .NET C# výborná znalosť ASP .NET základná znalosť SQL znalosť frameworku JUnit/NUnit (Unit Testing) znalosť repository systému TFS skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) výhodou: skúsenosti s MS SQL Server, ORACLE alebo MS ACCESS výhodou: znalosť anglického jazyka slovom a písmom výhodou: znalosť JavaScript schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-191025A Fri, 25 Oct 2019 09:19:40 +0200
🐪 Perl programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-191002A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PERL programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.11.2019 - 04.11.2020
Nástup na projekt:04.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s programovaním rozsiahlých systémov/riešení v jazyku Perl (nie iba skriptovanie) skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-191002A Wed, 02 Oct 2019 13:20:09 +0200