TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Mon, 15 Oct 2018 11:50:05 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk SWAT Windows Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/swat-windows-admin-181015A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a flexibilného administrátora na pozíciu SWAT (SoftWare Action Team) Windows Admin do Bratislavy so záujmom o cestovanie.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Európa
Termín:01.12.2018 - 01.12.2019
Nástup na projekt:01.12.2018 - 01.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na upgrade klienských staníc z Windows 7 na Windows 10 pre medzinárodnú spoločnosť v rámci Európy (6 krajín s 1-3 lokáciami pre jednu krajinu) 8 mesiacov cestovania medzi lokáciami v rámci Európy s jedným až dvomi týždňami v jednotlivých lokalitách, cestovné náklady hradí klient (ubytovanie+cestovanie) spolupráca s miestnymi IT administrátormi v rámci jednotlivých lokalít migrácia na základe analýzy so zdokumentovanými procesmi a migračným plánom v prípade nutnosti vyradenie starého hardvéru a náhrada novým s migráciou používateľských dát inštalácia operačného systému pomocou image-ov komplexná administrácia MS Windows operačných systémov základná správa počítačových sietí (TCP/IP, DNS, routing packetov,...) monitoring event logov počas inštalácií a migrácií troubleshooting nájdených chýb konfigurácia periodických úloh používanie pokročilých nástrojov pre identifikáciu problémov komunikácia s dodávateľmi platformových produktov v rámci support case-ov práca v SETUP-e: zaškolenie full-time on-site Bratislava: december 2018 až február 2019 cestovanie a výkon prác v rámci Európy: marec 2019 až október 2019 po migrácii práca full-time on-site Bratislava po zbytok času
Požiadavky: min 3-ročná prax na pozícii Systémový Administrátor (2nd level a/alebo 3rd level) schopnosť dokumentovať zmeny, incidenty a problémy schopnosť vykonávať kompexnú administráciu MS Windows operačných systémov (inštalácia operačného systému, hardening, monitoring event logov a troubleshooting nájdených chýb, konfigurácia periodických úloh, inštalácia patch-ov, konfigurácia OS, monitoring dostupnosti/výkonnosti) znalosť best practices pre oblasť MS Windows OS znalosť základov počítačových sietí (TCP/IP, DNS, smerovanie packetov, atď.) skúsenosti s používaním pokročilých nástrojov pre identifikáciu problémov skúsenosti s používaním nástrojov pre monitorovanie sieťovej komunikácie schopnosť komunikovať s dodávateľom platformových produktov Microsoft skúsenosti s nástrojom SCCM (System Center Configuration Manager): pokročilé skúsenosti s klientským logovaním v SCCM počas upgrade na Windows 10 pokročilé skúsenosti s Task Sequence Design and Deployment základná znalosť spracovania package-ov pokročilé skúsenosti Microsoft Azure OMS (Operation Manager Suite) skúsenosti so skriptovaním v Power Shell   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/swat-windows-admin-181015A Mon, 15 Oct 2018 11:50:05 +0200
OFF-SITE DevOps Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-devops-specialista-181012C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps Špecialistu na zaujímavý OFF-SITE projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:05.11.2018 - 05.11.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov účasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností poskytovanie technickej podpory pre automatizáciu na L2 a L3 úrovni vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 2-ročné aktívne skúsenosti s DevOps znalosť DevOps princípov výborná znalosť Chef skúsenosti s Kubernetes skúsenosti s Docker výborná znalosť OS Linux (CentOS alebo Ubuntu) znalosť shell skriptovania skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v Azure, AWS alebo Google aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s vedením menšieho tímu výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-devops-specialista-181012C Fri, 12 Oct 2018 11:44:52 +0200
OFF-SITE .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-net-programator-181012B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu .NET Programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:05.11.2018 - 05.11.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešení pre zákazníka z oblasti ropného priemyslu v technológii ASP.NET Web Forms, .NET C# a MS SQL spolupráca na vývoji back-end časti riešenia vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť C# .NET znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2018 znalosť MS SQL skúsenosti s ASP .NET Web Forms skúsenosti s JavaScript, jQuery skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) skúsenosti s repozitory nástrojmi (GIT, SVN, TFS) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s Bootstrap výhodou: skúsenosti s ASP .NET MVC výhodou: skúsenosti s Knockout výhodou: skúsenosti s OpenID, SAML schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-net-programator-181012B Fri, 12 Oct 2018 11:31:38 +0200
OFF-SITE .NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-net-b-e-programator-181012A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu back-end .NET Programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:05.11.2018 - 05.11.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešení v technológii .NET C# a MS SQL pre zákazníka z oblasti ropného/ťažkého priemyslu spolupráca na vývoji back-end časti riešenia vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť C# .NET znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť MS SQL skúsenosti s ASP .NET  skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) skúsenosti s repository nástrojmi (GIT, SVN, TFS) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s Unit test-ami výhodou: skúsenosti s Angular výhodou: skúsenosti s C++ výhodou: skúsenosti s VB skriptom schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-net-b-e-programator-181012A Fri, 12 Oct 2018 11:15:27 +0200
Mid-Level JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mid-level-java-programator-181011C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme "dobre rozbehnutého" :) programátora na pozíciu Mid-Level JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:12.11.2018 - 12.11.2019
Nástup na projekt:12.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov analyzovanie, konfigurovanie, implementovanie a testovanie zmien a nových funkcionalít v informačných systémoch bug-fixing identifikovanie nedostatkov systému navrhovanie, plánovanie a implementácia nápravných opatrení vylepšovnie procesu vývoja SW odporúčanie a zavádzanie nových komponentov, knižníc a technológií do vývoja SW 
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e skúsenosti so Spring-om znalosť Hibernate-u znalosť SQL znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s niektorým z JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s JSF výhodou: znalosť EAI: JMS výhodou: skúsenosti s dátovým modelovaním v rámci RDBMS výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mid-level-java-programator-181011C Thu, 11 Oct 2018 13:55:46 +0200
SENIOR JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-java-back-end-programator-181011B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Senior JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:12.11.2018 - 12.11.2019
Nástup na projekt:12.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov rozvoj a vývoj novej funkcionality (budúceho európskeho) riešenia optimalizácia kódu vývoj perzistenčnej a business logiky  mapovanie dát tvorba webových služieb definovanie vývojových štandardov a vzorov analýza a odstraňovanie nedostatkov SW riešenia v oblasti škálovateľnosti, výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácie vytváranie diagramov a špecifikácií popisujúcich vstupy/výstupy a logiku riešenia spolupodieľanie sa na určovaní použitých technológií, knižníc a framework-ov
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e znalosť JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť SQL skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS znalosť EAI: JMS znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s JSF skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-java-back-end-programator-181011B Thu, 11 Oct 2018 13:55:03 +0200
Manual Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manual-tester-181011A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme testera na pozíciu Manual Tester na zaujímavý dlhodobý projekt vo Viedni pre oblasť IT services.

Predpokladaná suma plnenia:3500 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň / Off-site
Termín:05.11.2018 - 05.11.2020
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vykonávanie manuálnych testov GUI na základe pripravených testovacích scenárov reportovanie a retestovanie chýb vytváranie testovacích scenárov identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja aktívna spolupráca a komunikácia s business Test Analytikom, poprípade Application Owner-om štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou spolupráca na projekte formou: prvý mesiac on-site, po zapracovaní možná spolupráca formou 2 dni/on-site a 3 dni/off-site za týždeň
Požiadavky: min. 1-ročná prax v oblasti manuálneho testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s návrhom testovacích scenárov aktívna znalosť nemeckého jazyka slovom aj písmom výhodou: skúsenosti s XML výhodou: skúsenosti s SQL výhodou: skúsenosti s UML tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manual-tester-181011A Thu, 11 Oct 2018 10:51:50 +0200
BI/DWH Architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-architekt-181010B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného architekta na pozíciu BI/DWH Architekt  na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy. 

Predpokladaná suma plnenia:6200 až 6700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.11.2018 - 28.02.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia / Data Mart-ov pre zákazníka z oblasti bankovníctva zodpovednosť za návrh riešenia analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu dozorovanie a mentoring nových členov tímu vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Mart-ov dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek komunikácia so zadávateľmi požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát) podpora UAT testovania príprava technickej dokumentácie
Požiadavky: min. 3-ročná prax s návrhom architektúry DWH, ODS, Master Data Management, Data Quality Management, Meta Data Manažment a BI riešení min. 3-ročná prax s databázovým modelovaním, reportingom a implemetáciou IT systémov v oblasti DWH a BI praktické skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi (Sparx Enterprise Architect výhodou) praktické skúsenosti s ETL (Informatica Power Center / Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder)  skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL výhodou: skúsenosti z bankového prostredia (banka alebo poisťovňa) veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-architekt-181010B Wed, 10 Oct 2018 11:16:00 +0200
DWH Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-analytik-181010A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného analytika/programátora na pozíciu DWH Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.11.2018 - 28.02.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia / Data Mart-ov pre zákazníka z oblasti bankovníctva analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu súčinnosť pri dizajne, mapovaní, vývoji, implementácii a údržbe Data Mart-ov podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov z obchodných útvarov a technickými riešiteľmi komunikácia so zadávateľmi požiadaviek vykonávanie Change Impact analýz kooperácia s vývojovým a testovacím tímom spolupráca pri návrhu testovacích scenárov a podpora pri testovaní riešenia príprava technickej dokumentácie projekt vhodný aj pre ICT/Business Analytika so zameraním na dátovú analýzu
Požiadavky: min. 2-ročná prax s dizajnom DWH / Data Mart-ov min. 2-ročná prax s modelovaním logického a fyzického modelu DWH skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL skúsenosti s SW Enterprise Architect (návrh dátového modelu) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia (banka alebo poisťovňa) výhodou: skúsenosti s ETL (Informatica Power Center / Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder)  výhodou: skúsenosti s SAS (Base, Macro) veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-analytik-181010A Wed, 10 Oct 2018 11:01:02 +0200
AZURE Big Data Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-big-data-specialista-181008B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Azure Big Data Špecialista na technologicky zaujímavý BigData projekt v Bratislave pre oblasť stavebného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:22.10.2018 - 31.12.2018
Nástup na projekt:22.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2-3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj veľkého Big Data projektu postaveného na AZURE technológiách pre vyhodnocovanie nameraných dát z inteligentných budov návrh, programovanie a integrácia riešenia back-end časti systému v prostredí AZURE spolupráca v tíme cca 5-tich špecialistov na Big Data riešenia štartovacia fáza projektu do konca roka, následne možné predĺženie kontraktu na dlhšiu dobu
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s Big Data riešeniami a technológiami skúsenosti s Azure Big Data technológiami skúsenosti s EventHub skúsenosti so Stream analytics skúsenosti s Azure Data Lake skúsenosti s Analytical Data Store (SQL server) skúsenosti s Azure analytic services pokročilá znalosť SQL   výhodou: skúsenosti s IoT Hub zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-big-data-specialista-181008B Mon, 08 Oct 2018 12:23:45 +0200
Banking JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/banking-java-programator-181004B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Banking JAVA Programátor na stabilný rozsiahly projekt v oblasti bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 31.12.2018
Nástup na projekt:15.10.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2-3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane front-end-u (a back-end-u) v technológii JAVA vývoj vnútropodnikovej aplikácie zastrešujúcej agendu správy používateľských prístupov a oprávnení vrátane pridruženej funkcionality customizácia existujúceho softvérového riešenia a vývoj novej funkcionality analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v SETUPe: full-time ON-SITE v Bratislave
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA skúsenosti s JAVA 8 znalosť Spring Boot znalosť Spring Security znalosť jQuery znalosť Apache Wicket znalosť Bootstrap 3.x znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť Oracle IDE (bývale SUN IDE) skúsenosti s Flyway skúsenosti s Hibernate-om / JPA skúsenosti s repository systémom Git zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/banking-java-programator-181004B Thu, 04 Oct 2018 15:18:38 +0200
React Native Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/react-native-programator-181004A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného full-stack programátora na pozíciu React Native Programátor na slovenský projekt v oblasti retail v Nitre (OFF-SITE).

Predpokladaná suma plnenia:3900 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Nitra/Off-site
Termín:15.10.2018 - 15.12.2018
Nástup na projekt:15.10.2018 alebo dohodou, part-time / full-time, off-site
Dĺžka alokácie:2-3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj aplikácie v React Native pre iOS a Android na zelenej lúke vývoj nových častí a rozširovanie funkcionality podľa existujúceho mobilného riešenia postaveného na web rozhraní pre oblasť predaja spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca. 4 ľudí spolupráca možná full-time aj part-time spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Nitra) po zapracovaní sa je spolupráca možná v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1-2 dni/týždeň ON-SITE (Nitra), zvyšná časť týždňa: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScriptom min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s React Native skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií pre iOS/Android skúsenosti s repository systémom (Git, SVN,..) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/react-native-programator-181004A Thu, 04 Oct 2018 13:01:12 +0200
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-181003B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý rozsiahly projekt v oblasti zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.10.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: projekt vývoja softvéru pre nemocnice zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy veľkou výhodou: skúsenosti z projektov v oblasti zdravotníctva, a/alebo eHealth systémov proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-181003B Wed, 03 Oct 2018 15:31:20 +0200
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-181003A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.04.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analytická spolupraca na implementácií bankového štandardu PSD2 - RTS komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika, všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti v bankovom sektore silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-181003A Wed, 03 Oct 2018 15:06:21 +0200
NINJA [:-)] CMS Web Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ninja-cms-web-programator-180928A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozícu NINJA [:-)] CMS WEB Programátor na zaujímavý medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť poisťovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Home-office
Termín:05.11.2018 - 05.05.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na rozvoji medzinárodného enterprise portálového CMS riešenia v oblasti poisťovníctva zodpovednosť za návrh, implementáciu, testovanie a nasadenie do produkcie implementácia UI návrhov prostredníctvom HTML/CSS/JS zodpovednosť za editáciu obsahu existujúcich webových portálov spolupráca pri dizajne modulov riešenia zodpovednosť za code reviews spolupráca pri návrhu rešienia s rýchlymi odozvami a vysokou dostupnosťou vedenie technickej dokumentácie zodpovednosť za vedenie 2 členného tímu spolupráca v "medzinárodnom" maďarsko-slovenskom tíme programátorov [front-end, back-end], analytikov a testerov po zapracovaní sa a dohode na projekte je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (1x za 2 týždne cestovanie do Budapešti, kvôli tímovým stretnutiam - všetky náklady s cestovaním sú plne hradené zákazníkom)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, XML, CSS3 skúsenosti s Gulp, BrowserSync, Webpack pokročilá znalosť ECMAScript 6 a Typescript skúsenosti s optimalizáciou načítania web stránok skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility skúsenosti s implementáciou portálových CMS riešení (Sitecore, Sharepoint, Joomla alebo Wordpress) praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu skúsenosti s WCAG AA accessibility skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) skúsenosti s vedením tímu aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: hovorová znalosť maďarského jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s TFS, Visual Studio výborné analytické myslenie komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ninja-cms-web-programator-180928A Fri, 28 Sep 2018 21:09:58 +0200
MS Access/VBA Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-accessvba-specialista-180926B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného, skúseného špecialistu na pozíciu Microsoft Access / VBA Špecialista na on-site projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2018 - 15.02.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 - 15.12.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri úprave, editácii a rozvoji MS Access databáz v rámci rozsiahlejšieho TELCO projektu vytváranie SQL dotazov programovanie formulárov prepájanie dát naprieč celým prostredím MS Office podpora a rozvoj existujúceho riešenia
Požiadavky: minimálne 3-ročné projektové skúsenosti s programovaním ovládacieho prostredia databázy MS Access praktické projektové skúsenosti s vytváraním SQL dotazov (aj vo VBA) skúsenosti s programovaním formulárov práca s dátami databázy MS Access naprieč balíkom MS Office dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-accessvba-specialista-180926B Wed, 26 Sep 2018 18:43:31 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180924A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior .NET programátora na zaujímavý rozsiahly projekt pre zdravotnícky sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.11.2018 - 05.08.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-end časti rozsiahlého celosvetového systému v oblasti vývoja health-care platformy v technológii .NET implementácia funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 3-5 programátorov
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním .NET riešení skúsenosti s programovaním v .NET C# skúsenosti s ASP .NET skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) znalosť Microservices aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom výhodou: znalosť continuous integration nástroja Jenkins výhodou: znalosť Test Driven Development výhodou: znalosť JavaScript frameworku Angular 2 a/alebo Angular 5 zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180924A Mon, 24 Sep 2018 20:28:01 +0200
JAVA Full-Stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180921A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.01.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva spolupráca na vývoji RISK assesment častí softvérového riešenia spolupráca v rámci medzinárodného tímu  spolupráca v SETUPe: FULL-TIME ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné home-office 1-4x do mesiaca
Požiadavky: min. 5-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť programovania front-end aj back-end častí systémov skúsenosti s JavaScript-om (ideálne Angular) znalosť HTML5, CSS3 skúsenosti s UX dizajnom (Responsive Material Desing) skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS) skúsenosti s Hibernate-om skúsenosti s repository systémom Git   výhodou: skúsenosti s Websphere Liberty zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180921A Fri, 21 Sep 2018 15:01:46 +0200
JAVA BACK-END Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-180920A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu JAVA Programátor na rozsiahly, stabilný, zahraničný [AT] projekt pre oblasť vývoja v sektore zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2018 - 15.11.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných [SK/AT] tímov o veľkosti cca. 7 ľudí vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého rozsiahlého projektu pre sektor rakúskeho zdravotníctva voľba projektového stream-u závisí od rozsahu/zamerania technologických skúseností a preferencie kandidáta po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA (JAVA 8) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: skúsenosti s message oriented middleware framework-om Apache Camel výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-180920A Thu, 20 Sep 2018 16:14:19 +0200
BACK-END JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/back-end-java-programator-180917B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu BACK-END JAVA Programátor na zaujímavý, stabilný portálový projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2018 - 15.05.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového e-bankového riešenia návrh riešení a vývoj  back-end portálového systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA. spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code review
Požiadavky: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA. znalosť SQL praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA skúsenosti s JBoss WebServer znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: skúsenosti s Hibernate výhodou: znalosť Linux-u výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/back-end-java-programator-180917B Mon, 17 Sep 2018 11:53:33 +0200
SCRUM Master https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-180917A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného manažéra ["ošľahaného" praxou agilných IT projektov] na pozíciu #SCRUM Mastera na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2018 - 15.05.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: projekt je zameraný na implementáciu (rozšírení, novej funkcionality, ...) riešenia v rámci projektu e-kanálov bankovníctva dennodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi a ICT/Business Analytikmi agilné riadenie tímu postaveného na metodológii SCRUM zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia s členmi tímu, internym zákazníkom a s externými dodávateľmi plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov v pozícii SCRUM Mastera výborná (nie len teoretická) znalosť princípov agilného vývoja projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja výhodou: SCRUM Master certifikácia výhodou: výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-180917A Mon, 17 Sep 2018 11:42:50 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2018 - 15.11.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 15:20:08 +0200
SAP ABAP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-abap-programator-180912A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme ABAP programátora na extrémne zaujimavý dlhodobý (5+ rokov) švajčiarský on-site/off-site projekt na zelenej lúke pre oblasť poisťovníctva v Bratislave/Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA/KE/Off-site
Termín:15.11.2018 - 15.11.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na ABAP vývoji aplikácií: SAP FS-CD/FS-RI SAP BI SAP CRM spolupráca v rámci medzinárodného agilného tímu o veľkosti cca. 3-5 ľudí projekty zahŕňajú SAP HANA based implementácie, CLOUD based aplikácie a aplikácie prepájajuce dalšie non-SAP technológie/systémy vo finančnom sektore  vytváranie databázových štruktúr, vývoj tranzakcií komunikácia a spolupráca priamo so zákazníkom návrh, programovanie (ABAP), konfigurácia, testovanie a tvorba dokumentácie k riešeniam podľa funkčných a technických požiadaviek príležitostné cestovanie do Švajčiarska v rozsahu 8 dní/rok SETUP spolupráce: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava/Košice) + OFF-SITE v rozsahu 2-4 dní/týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v ABAP  skúsenosti s ABAP programovaním v niektorom z následovných modulov: SAP FS-CD/FS-RI SAP BI SAP CRM analytické myslenie schopnosť samostatne riešiť problémy zodpovednosť komunikatívnosť znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni   výhodou: skúsenosti so SAP HANA výhodou: znalosť nemeckého jazyka
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-abap-programator-180912A Wed, 12 Sep 2018 10:52:49 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180910A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na viacero zaujímavých projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.10.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 - 31.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta
Požiadavky: min. 1-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180910A Mon, 10 Sep 2018 21:15:13 +0200
ANGULAR 5 & JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-5-java-programator-180905B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu ANGULAR 5 & JAVA Programátor na rozsiahly, stabilný, zahraničný [AT] projekt pre oblasť vývoja v sektore zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2018 - 15.11.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných [SK/AT] tímov o veľkosti cca. 7 ľudí vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého rozsiahlého projektu pre sektor rakúskeho zdravotníctva po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň [+ 4 dni/týždeň ON-SITE]
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA (JAVA EE 7) znalosť JS framework-u Angular 2+ skúsenosti s platformou Docker znalosť framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: znalosť Identity Management / Access Management nástroja Keycloak výhodou: znalosť AS: JBoss (Red Hat) WildFly 13 výhodou: skúsenosti s nástrojomm code quality nástrojom SonarQube výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-5-java-programator-180905B Wed, 05 Sep 2018 16:23:54 +0200
GAME .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-programator-180807A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu GAME .NET Programátor na dlhodobý projekt pre oblasť herného priemyslu v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.10.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj platformy pre správu herných automatov (desktop aj server-site) v technológiách .Net 4.7 a MS SQL Server 2016 platforma zameraná na výmenu informácií medzi herným zariadením a serverom, spolu so správou herného zariadenia a jeho vzdialenej administrácie platforma umožňuje vzdielenú správu herného zariadenia a jeho napojenie na periférie (čítačky kariet, bankoviek a mincí,..) vývoj GUI, back-end časti aplikácie a web service-ov vysoko kreatívne prostredie seniorov, riešiacich problémy spoločne ale aj individuálne
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL skúsenosti s WPF skúsenosti s vývojom WCF služieb skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu výhodou: skúsenosti s .NET 4.7 výhodou: skúsenosti s MS SQL Server výhodou: skúsenosti s nízkoúrovňovým programovaním (pripojenie periférií cez rôzne porty) proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-programator-180807A Tue, 07 Aug 2018 11:54:29 +0200
Big Data JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/big-data-java-programator-180730C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu JAVA/SCALA Programátor na nový technologicky zaujímavý Big Data projekt v Bratislave pre TELCO sektor.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.04.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj veľkého Big Data projektu v jazykoch JAVA & SCALA pre TELCO sektor návrh, programovanie a integrácia riešenia back-end časti systému v JAVA (s využitím SCALA) možná koordinácia tímu o veľkosti cca. troch programátorov/analytikov
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v JAVA alebo SCALA skúsenosti s Big Data technológiami (HDFS, Map Reduce, Hive, Impala, Spark, Kafka, HBase, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť princípov funkcionálneho programovania pokročilá znalosť SQL   výhodou: skúsenosti s programovaním v SCALA alebo inom funkcionálnom programovacom jazyku (Haskell, Erlang, Clojure,...) výhodou: znalosť prostredia Cloudera výhodou: znalosť ETL nástrojov zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/big-data-java-programator-180730C Mon, 30 Jul 2018 16:27:05 +0200
Big Data SCALA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/big-data-scala-programator-180730B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA Programátor na technologicky zaujímavý BigData projekt v Bratislave pre TELCO sektor.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.04.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj veľkého Big Data projektu v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage) pre TELCO sektor návrh, programovanie a integrácia riešenia back-end časti systému v SCALA koordinácia tímu cca. troch programátorov
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA alebo inom funkcionálnom programovacom jazyku (Haskell, Erlang, Clojure,...) výborná znalosť princípov funkcionálneho programovania znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť SQL   výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (HDFS, Map Reduce, Hive, Impala, Spark, Kafka, HBase, ...) výhodou: znalosť prostredia Cloudera výhodou: znalosť ETL nástrojov výhodou: skúsenosti s JAVA programovaním zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/big-data-scala-programator-180730B Mon, 30 Jul 2018 16:20:44 +0200
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180517A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu PYTHON Programátor na technologicky inovatívny zahraničný projekt pre oblasť kybernetickej bezpečnosti v Silicon Valley [Kalifornia, US]. 

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia:USA, Silicon Valley
Termín:15.11.2018 - 15.05.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: návrh a implementácia funkcionality v rámci nového produktu informačnej bezpečnosti významného SW riešenia v Silicon Valley [Kalifornia, US]. spolupráca pri dizajne modulov riešenia podpora nasadzovania spolupráca v medzinárodnom tíme programátorov [front-end, back-end], analytikov a testerov po zapracovaní sa a dohode na projekte je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE všetky náklady spojené s ubytovaním a cestovaním sú hradené zákazníkom
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna prax s programovaním v Python-e skúsenosti s web framework-om Django alebo Flask skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s framework-om Connexion/Swagger zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180517A Thu, 17 May 2018 21:38:26 +0200
GAME .NET Core Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-core-programator-180510A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu GAME .NET Core Programátor dlhodobý projekt pre oblasť herného priemyslu v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.10.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: medzinárodný vývoj hernej platformy na najnovších technológiách .Net Core a MS SQL Server 2016 platforma umožňujúca výmenu informácií a hranie hier (technológia tenkého klienta na strane hier) platforma spája aplikácie (hry), ktoré sú distribuované celosvetovo a určené pre milióny hráčov v oblasti hazardného priemyslu vysoko kreatívne prostredie zamerané na najnovšie technológie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL skúsenosti s programovaním v .NET Core a .NET MVC skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-core-programator-180510A Thu, 10 May 2018 18:11:48 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.10.2018 - 15.10.2019
Nástup na projekt:15.10.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200