TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK ' . date("D, d M Y H:i:s O", 1484928560) . ' Copyright (C) 2013 www.titans.sk ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170119A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Prahy.Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:23.01.2017 - 23.06.2017
Nástup na projekt:ASAP, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek pre platobný a pohľadávkový systém
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • tvorba testovacej dokumentácie a testovacích dát na základe funkčného dizajnu
Požiadavky:
 • niekoľkoročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika
 • schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky pre platobný a pohľadávkový systém
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát
 • skúsenosti s používaním MS Visio (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • skúsenosti z poisťovníctva alebo bankovníctva v oblasti spracovania platieb a pohľadávok
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170119A Thu, 19 Jan 2017 10:26:19 +0100
PL/SQL Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-170113A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného programátora na pozíciu Oracle APEX/PLSQL Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Prahy.Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.02.2017 - 01.04.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a úprava databázových aplikácií na platforme Oracle pre oblasť bankovníctva
 • audit aplikácie a revízia integračnej architektúry 
 • optimalizácia dátového modelu a riešenie performance problémov
 • migrácia aplikácie na Apex 5.0
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s Oracle PL/SQL programovaním
 • pokročilá znalosť Oracle Application Express 4 alebo 5
 • výborna znalosť Oracle DB
 • znalosť metamodelu ORACLE APEX
 • základná znalosť s HTML5, JavaScript, JQuery
 • základná znalosť LDAP
 • základná znalosť REST a SOAP rozhraní
 • analytické zručnosti
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-170113A Fri, 13 Jan 2017 03:06:36 +0100
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170112A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior PHP programátora na zaujímavý off-site projekt pre zákazníka z KE.Predpokladaná suma plnenia:2600 až 3000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice/off-site
Termín:01.02.2017 - 01.05.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo ASAP, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 mesice s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji back-end časti SW riešenia
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • po 2-týždňovom zaškolení v Košiciah je spolupráca možná v SETUPe: full-time, off-site 
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii
 • výborná znalosť PHP
 • výborná znalosť Symfony
 • výborná znalosť eZ Publish (PHP content management system)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170112A Thu, 12 Jan 2017 02:43:55 +0100
Junior Sitecore Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170110F';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného programátora na pozíciu junior Sitecore Programátora na zaujímavé dlhodobé zahraničné projekty v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.02.2017 - 01.03.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • aktívne zaškolenie (na reálnom projekte) v rozsahu 1-2 mesiacov a následne práca so Sitecore Experience Platformou
 • návrh, úprava a implementácia Sitecore riešení
 • spolupráca pri integrácií aplikačných komponentov
 • spolupráca pri integrácií Sitecore-u s inými systémami
 • komunikácia s tímom zákazníka
 • možnosť dlhodobej spolupráce v agilných medzinárodných tímoch
Požiadavky:
 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním
 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v .NET (C#,  ASP .NET MVC)
 • min. 2-ročné aktívne projektové skúsenosti s ASP .NET MVC framework-om
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013/2016

 • výhodou: znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)
 • výhodou: aspoň teoretické znalosti o Sitecore Platforme (Sitecore Experience Platform)
 • výhodou: skúsenosti s NoSQL databázami
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z JavaScript framework-ov: jQuery, Angular JS, TypeScript a pod.
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť MS SQL
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: certifikácia Visual Studio Professional with MSDN
 • výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM)
 • logické myslenie
 • silná motivácia rozvíjať sa v oblasti Sitecore vývoja
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170110F Tue, 10 Jan 2017 11:05:25 +0100
Oracle DB Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-db-programator-170110E';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu Oracle DB Programátor na zaujímavý on-site projekt pre sektor bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.05.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Spolupráca v tíme špecializovanom na vybudovanie integračnej platformy Data HUB/DIP.
 • Programovanie v PL/SQL nad Oracle 11g.
 • Vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle.
 • Optimalizácia a riešenie performance problémov.
 • Účasť na analýze užívateľských požiadaviek.
 • Riešenie prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácie procedúr)
 • Príprava technických špecifikácií.
 • Podpora testovania riešení.
 • Poskytovanie technickej podpory koncovým užívateľom.
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom dátových skladov a integračnými projektmi
 • praktické znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g
 • praktické znalosti a skúsenosti s SQL
 • skúsenosti s inštaláciou Oracle
 • skúsenosti s vývojom stredne veľkých DB riešení v prostredí Oracle
 • praktické skúsenosti s Linux-om
 • veľmi dobrá orientácia v oblasti DWH
 • skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácie procedúr)
 • vysoká miera samostatnosti
 • výborné analytické a komunikačné zručnosti
 • logické a tvorivé myslenie
 • tímový duch

 • výhodou: skúsenosti s budovaním integračnej patformy
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Sybase Power Designer)
 • výhodou: znalosť oblasti bankovníctva
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-db-programator-170110E Tue, 10 Jan 2017 04:24:41 +0100
Visual Basic Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/visual-basic-programator-170110D';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Visual Basic Programátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:3900 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 31.12.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:11 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Podpora existujúceho riešenia.
 • Optimalizácia/Refactorring existujúceho kódu.
 • Vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia.
 • Navrhovanie riešení existujúcich problémov a ich následná implementácia.
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom vo Visual Basic (ideálne VB6)
 • znalosť Visual Basic for Applications (VBA)
 • znalosť štandardu Component Object Model (COM)
 • skúsenosti s ActiveX
 • skúsenosti s interface-om ActiveX Data Objects (ADO)
 • znalosť princípov MS Office Automation (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
 • znalosť JavaScript-u, JQuery (ideálne JQuery Mobile)
 • znalosť HTML5, CSS3
 • skúsenosti s Oracle DB (10g)
 • výborná znalosť SQL
 • znalosť OS Windows 7
 • skúsenosti s knižnicou Win32 DLL
 • znalosť niektorého repository systému (SVN/Git)

 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA, ...)
 • výhodou: skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)
 • výhodou: znalosť .NET C#
 • výhodou: skúsenosti s tvorbou DB schém
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč                                  
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/visual-basic-programator-170110D Tue, 10 Jan 2017 03:46:33 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170110C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného programátora na pozíciu senior JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Prahe.Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.02.2017 - 01.08.2017
Nástup na projekt:01.11.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji viacerých projektov pre oblasť finančníctva
 • spolupráca na vývoji enterprise riešení postavených na JAVA technológiách
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA: J2EE
 • pokročilá znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • pokročilá znalosť Spring
 • základná znalosť HTML, JavaScript
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170110C Tue, 10 Jan 2017 02:36:58 +0100
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170110B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Prahe.Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.02.2017 - 01.08.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť bankovníctva
 • práca s najnovšími web technológiami
Požiadavky:
 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia
 • znalosť JavaScript frameworku ReactJS alebo AngularJS
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)

 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170110B Tue, 10 Jan 2017 02:30:33 +0100
Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170110A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného testera na pozíciu Testera na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.05.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na projekte pre finančný sektor
 • tvorba testovacích plánov a scenárov
 • príprava testovacích dát
 • vykonávanie manuálnych testov
 • testovanie prepojení na iné systémy (Web services)
 • definovanie a spúšťanie automatizovaných funkčných, regresných test case-ov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici
Požiadavky:
 • min. 2-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (akceptačné a regresné testy)
 • skúsenosti s prípravou testovacích dát prostredníctvom SQL dotazov a XML súborov
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • znalosť SQL
 • znalosť XML
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170110A Tue, 10 Jan 2017 01:31:43 +0100
C++ Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-170109A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu Senior C++ Programátor na zaujímavý dlhodobý (on-site/off-site) medzinárodný projekt v oblasti biometrie do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:23.01.2017 - 23.01.2018
Nástup na projekt:23.01.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Vývoj novej a rozširovanie existujúcej funkcionality významných biometrických systémov/aplikácií pre oblasť verejného sektora na europskej úrovni.
 • Návrh a vývoj C++ subsystémov a rozširení.
 • Kooperácia v medzinárodnom tíme o veľkosti cca. 5 - 8 ľudí.
 • Spolupráca možná i v kombinovanom SETUP-e: on-site/off-site (50/50) podľa dohody v rámci projektu.

 

Požiadavky:
 • min. 4-ročná prax s programovaním v C++ (UNIX/LINUX)
 • skúsenosti s message broker SW RabbitMQ
 • skúsenosti so serializačným mechanizmom Google Protocol Buffers
 • skúsenosti s C++ knižnicou log4cpp
 • skúsenosti s C Web Service engine-om Axis2/C
 • znalosť UML
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom

 • výhodou: skúsenosti so štandardom ANSI/NIST-ITL (spracovenie NIST súborov)
 • výhodou: skúsenosti s vývojom analytických algoritmov komplexných aplikácií/systémov
 • výhodou: skúsenosti so spracovaním/analýzou biometrických/grafických informácií
 • chuť rozširovať svoje technologické obzory
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-170109A Mon, 09 Jan 2017 05:18:43 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu Android Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.09.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj a testovanie Android aplikácií pre inteligentné zariadenia v domácnosti
 • zo začiatku je potrebné pôsobiť prvý mesiac v SETUPe: on-site (kvôli oboznámeniu sa s projektom), následne je spolupráca možná formou: 4 dni on-site a 1 deň off-site (home-office)
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné skúsenosti s vývojom v Android
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaním programovaním (OOP)
 • skúsenosti s JAVA programovaním a vývojom aplikácií prostredníctvom Android SDK
 • skúsenosti s knižnicami: dagger 2, roboguice, retrofit, JavaPoet, Retrolambda, Mortar
 • skúsenosti s Git alebo Gradle

 • výhodou: skúsenosti s RxJava
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A Thu, 05 Jan 2017 11:00:13 +0100
BI/DWH Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-170105C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného analytika na pozíciu BI/DWH Analytika na zaujímavý on-site projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.01.2017 - 16.04.2017
Nástup na projekt:16.01.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v tíme špecializovanom na vybudovanie integračnej platformy Data HUB/DIP
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov z obchodných útvarov a technickými riešiteľmi
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • vykonávanie Change Impact analýz
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov
 • príprava testovacích skriptov
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
 • podpora business používateľov
Požiadavky:
 • veľmi dobrá orientácia v oblasti DWH/ETL
 • praktické skúsenosti s SQL databázami ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL
 • praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • znalost MS Office aplikácií
 • všeobecná orientácia v bankových procesoch a produktoch

 • výhodou: skúsenosti s ETL (Informatica Power Center / Oracle Data IntegratorOracle Warehouse Builder)
 • výhodou: skúsenosti s portálovým riešením MS Sharepoint 2010 pre report portál
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-170105C Thu, 05 Jan 2017 03:38:26 +0100
ETL Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/etl-programator-170105B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu ETL Programátor na zaujímavý on-site projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.01.2017 - 16.04.2017
Nástup na projekt:16.01.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v tíme špecializovanom na vybudovanie integračnej platformy Data HUB/DIP
 • dizajn, vývoj, testovanie, optimalizácia a implementácia ETL
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • podpora spracovania DWH (ETL: Informatica Power Center / Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder)
 • podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia
Požiadavky:
 • praktické skúsenosti s ETL nástrojmi (Informatica Power Center)
 • praktické skúsenosti s CASE nástrojmi (výhodou: Sybase Power Designer)
 • znalosť DB programovania (Oracle)
 • praktické skúsenosti s Oracle DB
 • praktické skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL
 • skúsenosti z inštaláciou a set-up-om prostredia
 • znalosť a orientácia v oblasti BI/DWH
 • skúsenosti z oblasti bankovníctva

 • výhodou: praktické skúsenosti s písaním Shell skriptov
 • výhodou: praktické skúsenosti s Linux-om
 • samostatnosť
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/etl-programator-170105B Thu, 05 Jan 2017 02:04:43 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.02.2020
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: skúsenosti s .NET core
 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C Wed, 30 Nov 2016 08:28:50 +0100
Microsoft Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-161130B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného administrátora na pozíciu Microsoft Administrátora na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy pre zákazníka z oblasti bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • zodpovednosť za monitoring, zmeny, riešenie problémov na Microsoft Serveroch
 • identifikácia vykonnostných problémov a ich riešenie
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb operačných systémov a aplikácií
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
Požiadavky:
 • min. 3-ročná odborná znalosť operačných systémov Microsoft hlavne Windows Server 2003/2008, R2/2012Microsoft IIS
 • praktické skúsenosti s Active Directory, DNS, DHCP, Domains
 • pokročilá znalosť systémovej bezpečnosti
 • pokročilá znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: znalosť skriptovacieho jazyka PowerShell
 • výhodou: skúsenosti s Apache web server alebo Apache Tomcat
 • výhodou: skúsenosti s Jboss EAP
 • výhodou: skúsenosti s infraštruktúrou VMware 
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-161130B Wed, 30 Nov 2016 07:57:05 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130A'; Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných middle a senior programátorov na pozíciu .NET Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť zdravotníctva na Slovensku.Predpokladaná suma plnenia:3400 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2017 - 02.04.2017
Nástup na projekt:02.01.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Rozširovanie funcionality existujúcich a vývoj nových častí aplikácií a sub-systémov v rámci rozsiahlého riešenia pre sektor zdravotníctva.
 • Spolupráca v rámci agilného tímu o veľkosti cca. 6 (junior/middle/senior) programátorov v oblasti .NET vývoja.
 • Po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň on-site + 1 deň/týždeň off-site (home-office) podla dohody.
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť .NET (4.0 - 4.5) C#
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013
 • znalosť WCF, WebServices
 • znalosť LINQ/Entity Framework/NHibernate/proprietárny ORM FW
 • znalosť MS SQL
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s XML, XSD, XSLT, XPATH
 • znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • znalosť frameworku JUnit (Unit Testing)
 • znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)

 • veľkou výhodou: certifikácia Visual Studio Professional with MSDN
 • výhodou: znalosť ASP .NET
 • výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM)
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...)
 • výhodou: projektová skúsenosť s niektorými z následovných technológií: WPF, Winforms
 • výhodou: znalosť konceptu OOAD (Object Oriented Analysis and Design)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130A Wed, 30 Nov 2016 03:25:26 +0100
ICT/Business Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-161124A'; Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT/Business Analytik na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.02.2017 - 01.11.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:9 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na príprave nového card processing centra
 • získavanie hlbokých znalostí o funkcionalite aplikačného SW využívaného processing centrom
 • príprava use case-ov pre card life-cycle management
 • príprava personalizačných dát
 • risk monitoring
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi SW počas vývoja a testovania SW riešenia (komunikácia s vývojármi a testermi)
 • komunikácia ohľadom potrebnej systémovej konfigurácie
 • analýza požiadaviek trhu a návrh potrebných riešení
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • vytváranie zrozumiteľnej a prínosnej dokumentácie toho, ČO ZÁKAZNÍK potrebuje pre algilný tím 
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • participácia pri príprave technickej špecifikácie
 • revidovanie technickej dokumentácie
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: full-time, off-site (home-office)
 • občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika v oblasti payment (card) industry
 • znalosť procesov týkajúcich sa card processing-u a issuingu prepaid alebo kreditnych kariet
 • skúsenosti s high availability riešeniami
 • skúsenosti so SW vývojom v oblasti rozhraní VISA/Mastercard 
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a dodávateľmi SW
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza

 • výhodou: skúsenosti s VISA/Mastercard chargeback processing-om
 • výhodou: skúsenosti s procesmi vytvárania platobných tranzakcií
 • výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-161124A Thu, 24 Nov 2016 07:49:32 +0100
Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-161116A'; Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného testera na pozíciu Tester na zaujímavý projekt v Bratislave pre sektor zdravotnictva.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2017 - 02.04.2017
Nástup na projekt:21.11.2016 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • tvorba testovacích plánov a scenárov
 • príprava a vykonávanie funkčných automatizovaných testov .NET aplikácií
 • revízia aktuálnych automatizačných script-ov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • analyzovanie výsledkov testov a príprava výstupov z testovania
 • práca v MS Visual Studio
Požiadavky:
 • min. 3-ročná aktívna prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s prípravou a realizáciou funkčných automatizovaných testov
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. JIRA)
 • praktické  skúsenosti s SQL
 • znalosť procesov SW vývoja
 • skúsenosti s testovaním aplikácií naprogramovaných v C#
 • skúsenosti s automatizovaným testovaním v MS Visual Studio

 • výhodou: praktické skúsenosti so SoapUI
 • výhodou: ISTQB certifikát
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-161116A Wed, 16 Nov 2016 09:12:38 +0100
BI/DWH Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-161110B'; Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného developera/analytika na pozíciu BI/DWH Analytik na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7500 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:09.01.2017 - 09.01.2018
Nástup na projekt:02.01.2017 - 31.01.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • podpora pri návrhu test case-ov a akceptačných kritérií
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
 • podpora Product Owner-a pri vytváraní štruktúry a analyzovaní backlog-u
 • vykonávanie štrukturálnych analýz a odhadov
 • príprava detailných mapping-ov pre rozhrania (interface)
Požiadavky:
 • veľmi dobrá orientácia a silné skúsenosti v oblasti BI/DWH (Oracle) v bankovom prostredí
 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti v oblasti business analýz, zberu a spracovania požiadaviek (requirements engineering)
 • všeobecná znalosť bankových pojmov, procesov a produktov (risk management, finance management)
 • znalosť metód a postupov 1. fázy development procesu (zber a procesovanie požiadaviek) alias requirements engineering
 • praktické skúsenosti s SQL databázami (ORACLE 11g / Microsoft SQL Server 2012)
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)
 • aktívna komunikatívna znalosť anglického jazyka

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s ETL nástrojmi (Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-161110B Thu, 10 Nov 2016 02:32:11 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-161110A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Back-End Programátor na zaujímavý integračný projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.08.2017
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj, testovanie, dokumentácia a nasadzovanie JAVA aplikácii
 • vývoj integračného rozhrania medzi back-end systémami a systémami tretích strán
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA Back-End na enterprise riešeniach
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 7 alebo 8
 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE 6 alebo 7
 • skúsenosti s EJB/CDI, JAX-RS, JPA 2.x
 • skúsenosti s test-driven vývojom s použitím JUnit, Mockito alebo Arquillian
 • skúsenosti s repozitory systémom Git a Maven alebo Gradle
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním design pattern-ov a anti-pattern-ov

 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami napr. Hadoop alebo Spark
 • výhodou: skúsenosti s SQL a NoSQL DB
 • výhodou: skúsenosti s Apache Kafka
 • výhodou: základné skúsenosti s UML (Enterprise Architect)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-161110A Thu, 10 Nov 2016 01:39:27 +0100
Web Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-161103A'; Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu WEB (Angular JS) Programátor na zaujímavý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:16.01.2017 - 16.01.2019
Nástup na projekt:02.01.2017 - 27.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 - 3 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • preklápanie existujúcej (JAVA front-end) funkcionality do úplne novej (AngularJS 2.0 front-end) funkcionality riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti FRONT-END-u o veľkosti cca. 5-8 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • na začiatku spolupráce (1-2 týždne) bude potrebné intenzívnejšie pôsobenie priamo u zákazníka vo Švajčiarsku
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 2 - 3 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii (ideálne: postavených na JAVA-e)
 • min. 3-ročná (aktívna) s skúsenosť AngularJS
 • výborná znalosť HTML5, CSS, JavaScript
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: skúsenosti s JAVA, J2EE
 • výhodou: skúsenosti s IDE Eclipse
 • výhodou: skúsenosti s JSF
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-161103A Thu, 03 Nov 2016 01:53:02 +0100
iOS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-161019B'; Do nášho dynamického tímu freelancerov hľadáme skuseného šikovného a flexibilného programátora na pozíciu iOS Programátora na zaujímavý dlhodobý projekt pre významného zákazníka z oblasti dopravy do Viedne.Predpokladaná suma plnenia:5200 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:16.01.2017 - 16.07.2017
Nástup na projekt:16.01.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predlženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji komplexného a rozsiahlého SW riešenia pre mobilné zariadenia pod iOS v oblasti cestovných služieb
 • príprava konceptu, vývoj a integrácia iOS aplikácii v rámci systému
 • spolupráca na analýze a návrhu niektorých časti riešenia
 • uskutočňovanie Code-reviews a Design-reviews
 • príprava testov jednotlivých modulov
 • komunikácia s projektovým manažérom pri návrhu odhadov jednotlivých task-ov
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týždeň on-site + 1 deň/týždeň off-site
Požiadavky:
 • min 3-ročná skúsenosti s iOS (2 alebo 3)
 • znalosť Swift-u
 • znalosť Objective C
 • skúsenosti s automatizovanými testami
 • skúsenosti s návrhom DB modelu (DB modelovanie)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • konverzačná znalosť nemeckého jazyka (slovom i písmom)

 • výhodou: znalosť formátu JSON
 • zodpovednosť
 • orientácia na výkon
 • zmysel pre tímovú prácu
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • záujem o moderné technológie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-161019B Wed, 19 Oct 2016 09:03:02 +0200
MS SQL Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-161019A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu MS SQL Administrátora na zaujímavý projekt do Lozorna.Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Lozorno
Termín:01.02.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • inštalácie, konfigurácie a spravovania aplikácií nad MS SQL pre MS Sharepoint, EDI Sterling, MS Reporting Services
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s administráciou MS SQL DB (inštalácia, správa, konfigurácia, zálohovanie a obnova dát, migrácia dát, atď.)
 • skúsenosti s optimalizáciou DB a ladením výkonu na úrovni DB administrácie

 • výhodou: skúsenosti s Apache, Tomcat a MySQL
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-161019A Wed, 19 Oct 2016 01:38:09 +0200
.NET F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu front-end .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.02.2017 - 31.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj front-endovej časti aplikácie
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 1.2.2017 do 31.3.2017
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP .NET
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

 • výhodou: skúsenosti s ANGULAR JS
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C Mon, 05 Sep 2016 10:49:20 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.02.2017 - 31.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obroskou databázou
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 1.2.2017 do 31.3.2017
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť C#
 • znalosť Entity Framework
 • znalosť ORACLE alebo MS SQL DB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B Mon, 05 Sep 2016 10:45:25 +0200
C++ Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-160614A'; Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu Senior C++ Programátora na zaujímavé dlhodobé medzinárodné projekty do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2017 - 02.01.2018
Nástup na projekt:02.01.2017 - 30.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Vývoj novej a rozširovanie existujúcej funkcionality systémov/aplikácií špičkovej meracej techniky pre rôzne oblasti priemyslu (automotive [F1], letectvo, výroba, ...).
 • Návrh a vývoj C++ aplikácií.
 • Kooperácia v tíme o veľkosti cca. 5 - 8 ľudí.
Požiadavky:
 • min. 4-ročná prax s programovaním v C++
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť C++ 11 alebo C++ 14
 • znalosť sady knižníc Boost alebo POCO alebo framework-u ACE (Adaptive Communication Environment)
 • znalosť UML
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom

 • výhodou: skúsenosti s vývojom analytických algoritmov komplexných aplikácií/systémov
 • výhodou: skúsenosti so spracovaním/analýzou informácií z meracích prístrojov
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-160614A Tue, 14 Jun 2016 01:50:41 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-160526A'; Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Švajčiarsko, Bratislava/Off-site
Termín:16.01.2017 - 16.01.2019
Nástup na projekt:16.01.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 - 3 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 17 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • na začiatku spolupráce (2 týždne) bude potrebné intenzívnejšie pôsobenie priamo u zákazníka vo Švajčiarsku
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 2 - 3 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 8, J2EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JSF (Richfaces)
 • znalosť web app framework-u Seam
 • znalosť JBoss AS
 • skúsenosti s EJB/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s GWT
 • výhodou: skúsenosti s IBM DB2
 • výhodou: znalosť testovacieho nástroja Selenium
 • výhodou: skúsenosti s Angular.JS
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-160526A Thu, 26 May 2016 02:50:37 +0200