TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK ' . date("D, d M Y H:i:s O", 1493040017) . ' Copyright (C) 2013 www.titans.sk Web Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-170421A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu senior front-end (AngularJS) WEB programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.01.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 - 03.07.2017, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji SW riešenia pre bankový sektor
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť HTML5, JavaScript
 • výborná znalosť CSS (LESS, SASS)
 • výborná znalosť AngularJS alebo iného JS frameworku (ReactJS, ...)
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: znalosť .NET
 • výhodou: znalosť TypeScript
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-170421A Fri, 21 Apr 2017 03:46:59 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170420D';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu .NET Programátor na medzinárodný dlhodobý a technologicky inovatívny projekt pre automotive sektor.Predpokladaná suma plnenia:2900 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 - 01.06.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality existujúcich a vývoj nových častí aplikácií v rámci rozsiahleho webového riešenia/portálu pre svetovú automobilku
 • dlhodobá (niekoľkoročná) kooperácia na riešeniach postavených na .NET (ASP. NET MVC, Sitecore, ...)
 • spolupráca v rámci agilného tímu v Bratislave o veľkosti cca. 10 programátorov v oblasti .NET vývoja (bez nutnosti cestovania do zahraničia)
 • návrh, úprava a implementácia riešení
 • spolupráca pri integrácii aplikačných komponentov
 • výška RATE-u závisí iba od skúseností a znalostí kandidáta
Požiadavky:
 • 2-4 ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť .NET C#
 • znalosť ASP .NET MVC
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio
 • znalosť SQL
 • znalosť MS SQL
 • skúsenosti s LINQ/Entity Framework/NHibernate/proprietárny ORM FW
 • skúsenosti s TFS

 • výhodou: skúsenosti s NoSQL DB
 • výhodou: skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX, TypeScript)
 • výhodou: skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap)
 • výhodou: znalosť HTML
 • výhodou: znalosť CSS (ideálne: LESS, Sass)
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: skúsenosti s XML, XSD, XSLT, XPATH
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...)
 • výhodou: znalosť konceptu vývoja Test Driven Design
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • tímový hráč
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170420D Thu, 20 Apr 2017 07:22:05 +0200
Junior .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-net-programator-170420C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných junior programátorov na pozíciu junior .NET Programátor na medzinárodný dlhodobý a technologicky inovatívny projekt pre Research & Development sektor retail oblasti.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 - 01.06.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality existujúcich a vývoj nových častí aplikácií v rámci rozsiahleho riešenia pre celoeurópsku obchodnú retailovú sieť
 • dlhodobá (niekoľkoročná) kooperácia na technologicky inovatívnych riešeniach a konceptoch postavených na .NET (machine learning, cloud computing, big data, ...)
 • spolupráca v rámci agilného tímu (vychadzajúceho z DevOps princípov) o veľkosti cca. 6-10 programátorov v oblasti .NET vývoja
 • rozširovanie svojich znalostí ako v oblasti UI/UX, tak i v oblasti back-end trendov Microsoft sveta
 • výška RATE-u závisí iba od skúseností a znalostí kandidáta
Požiadavky:
 • 0,5 - 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť .NET C#
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio
 • znalosť SQL
 • znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)

 • výhodou: znalosť ASP .NET
 • výhodou: skúsenosti s MS SQL
 • výhodou: znalosť LINQ/Entity Framework/NHibernate/proprietárny ORM FW
 • výhodou: skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX, TypeScript)
 • výhodou: skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap)
 • výhodou: znalosť HTML
 • výhodou: znalosť CSS (ideálne: LESS, Sass)
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: skúsenosti s XML, XSD, XSLT, XPATH
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-net-programator-170420C Thu, 20 Apr 2017 06:42:56 +0200
Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170420A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného testera na pozíciu Tester na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na projekte pre finančný sektor
 • tvorba testovacích plánov a scenárov
 • príprava testovacích dát
 • vykonávanie manuálnych testov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici
Požiadavky:
 • min. 2-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne testy)
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania

 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: znalosť XML
 • výhodou: skúsenosti s prípravou testovacích dát prostredníctvom SQL dotazov a XML súborov
 • výhodou: skúsenosti s prípravou a realizáciou automatizovaných funkčných testov
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170420A Thu, 20 Apr 2017 02:23:43 +0200
SAP SolMan/CRM Konzultant https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-solmancrm-konzultant-170419B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného konzultanta na pozíciu SAP Solution Manager/CRM Konzultant na zaujímavý projekt v Košiciach.Predpokladaná suma plnenia:7900 až 8300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:02.05.2017 - 02.01.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • implementácia a konzultácie pri zavádzaní SAP CRM/Solution Manager riešenia
 • analýza požiadaviek na úpravu a vývoj SAP aplikácie, návrh riešenia a realizácia
 • porozumenie Business procesom
 • mapovanie existujúcich systémových úprav, funkcií a architektúry
 • debuggovanie existujúceho kódu, hľadanie chýb/problémov aplikácie
 • spolupráca možná v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE + 1 deň/týždeň OFF-SITE (resp. v celkovom pomere 80:20 | ON-SITE:OFF-SITE)
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti so SAP CRM alebo SAP Solution Manager
 • skúsenosti s integráciou SAP Solution Manager-a/CRM a non-SAP systémov
 • znalosť SAP Solution Manager ITSM a ChaRM procesov
 • skúsenosti s programovaním v ABAP-e 
 • skúsenosti s CRM Data Model-om a CRM back-end architektúrou 
 • skúsenosti s nástrojom BSP/WD Component Workbench 
 • znalosť vrstiev GENIL a BOL v SAP CRM
 • znalosť SAP CRM Web UI a schopnosť vytvárať CRM Web UI rozšírenia
 • schopnosť komunikovať so zákazníkom, navrhovať riešenia a riadiť ich implementáciu

 • výhodou: znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka na konverzačnej úrovni
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-solmancrm-konzultant-170419B Wed, 19 Apr 2017 05:25:49 +0200
JS Front-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JS FRONT-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.05.2017 - 15.05.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 - 31.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js)
 • vývoj front-end časti systému na zelenej lúke
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJSImmutable.js / AngularJS)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (LESS, Sass)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s MySQL/PostgreSQL
 • skúsenosti s in-memory DB Redis
 • skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A Wed, 19 Apr 2017 04:33:35 +0200
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170413A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.08.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • realizácia testovania SW zmien v daných funkčných doménach
 • spolupráca s ďalšími projektovými tímami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (Demand Management, IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • zodpovednosť za realizáciu a vyhodnotenie testovacích aktivít s ohľadom na platnú testovaciu metodológiu a konkrétnu definovanú testovaciu stratégiu pre konkrétne projekty
 • sledovanie a optimalizovanie procesu riadenia defektov pre konkrétne projekty a vo zverených funkčných doménach
Požiadavky:
 • min. 2-ročná aktívna prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (funkčné testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou funkčných testov
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. JIRA)

 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • výhodou: skúsenosti s SQL
 • výhodou: skúsenosti s automatizovaným testovaním
 • výhodou: praktické skúsenosti so SoapUI
 • výhodou: ISTQB certifikát
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170413A Thu, 13 Apr 2017 03:27:31 +0200
ICT/Business Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-170412B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.12.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v medzinárodnom tíme v bankovom prostredí
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • vytváranie use cases a screen flow
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • komunikácia s vývojármi a testermi
Požiadavky:
 • min. 3-ročné praktické skúsenosti na pozícii ICT/Business analytika
 • schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-170412B Wed, 12 Apr 2017 10:44:05 +0200
DWH Architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-architekt-170411A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného architekta na pozíciu DWH Architekt na zaujímavý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.09.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania
 • analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu
 • zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja
 • zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia
 • definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát
 • definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept)
 • dozorovanie a mentoring nových členov tímu
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícii DWH Architekt
 • skúsenosti s návrhom DB (ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012)
 • skúsenosti s návrhom ETL procesov
 • skúsenosti s UML modelovaním (Sparx Enterprise Architect)

 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-architekt-170411A Tue, 11 Apr 2017 08:52:14 +0200
SAP Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-specialista-170410E';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného špecialistu na pozíciu SAP Špecialista na zaujímavý medzinárodný projekt do Bratislavy/Viedne.Predpokladaná suma plnenia:8500 až 10000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Viedeň
Termín:02.05.2017 - 02.11.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • konzultácie, implementácia a testovanie pri zavádzaní SI implementácie v rámci SAP
 • cestovné náklady sú už súčasťou ceny plnenia uvedenej v ponuke
 • spolupráca na projekte je v zložení 30% Viedeň - 70% Bratislava
 • po zapracovaní je možné na projekte pôsobiť formou OFF-SITE
Požiadavky:
 • min. 4-ročné praktické skúsenosti so SAP-om
 • skúsenosti so SAP HCM - PA
 • skúsenosti so SAP OM
 • skúsenosti so SAP ESS
 • skúsenosti so SAP MSS
 • skúsenosti so SAP Payroll
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-specialista-170410E Mon, 10 Apr 2017 09:52:44 +0200
PL/1 Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/pl1-programator-170410D';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu PL/1 Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.11.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za návrh, implementáciu a testovanie migrácie z PL/1 do JAVA (international billing, invoicing system)
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu
Požiadavky:
 • min. 4-ročné praktické skúsenosti s PL/1

 • výhodou: skúsenosti s migráciou riešenia z PL/1 na inú technológiu
 • výhodou: skúsenosti s JAVA
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/pl1-programator-170410D Mon, 10 Apr 2017 09:21:33 +0200
Security Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/security-administrator-170410C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného administrátora na pozíciu Security System Administrátora na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za implementáciu, konfiguráciu a údržbu pokročilých bezpečnostných riešení
 • analýza, diagnostikovanie a riešenie vzniknutých technických problémov
 • pravidelná komunikácia so zákazníkom na profesionálnej úrovni
 • spolupráca s ostatnými členmi tímu
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax v spravovaní a implementácii počítačových sietí
 • znalosti a praktické skúsenosti s technológiami SIEM, DLP, WAF, UTM, ESA, WSA, NBA, 2FA alebo inými
 • skúsenosti so správou serverovej infraštruktúry na platforme Windows alebo Unix
 • CCNA alebo CCNP certifikát je vítaný
 • schopnosť rýchlej adaptácie na zmeny
 • analytické myslenie
 • záujem o moderné bezpečnostné IT technológie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/security-administrator-170410C Mon, 10 Apr 2017 09:06:38 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170410B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý dlhodobý projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/off-site
Termín:01.05.2017 - 01.05.2019
Nástup na projekt:01.05.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca pri návrhu architektúry a vývoj front-end časti webového enterprise riešenia pre zákazníka zo Švajčiarska
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX)
 • znalosť JavaScript frameworku ReactJS
 • skúsenosti s kontainerom Redux
 • skúsenosti s vývojom front-end časti eneterprise webového riešenia
 • skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap)
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, Sass, BEM)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)
 • znalosť XML
 • znalosť SQL
 • porozumenie nemeckého hovoreného slova a schopnosť interagovať (v anglickom jazyku; ideálne v nemeckom jazyku)

 • výhodou: skúsenosti s Node.js (ExpressJS, Sequelize)
 • výhodou: skúsenosti s návrhom front-end architektúry postavenej na ReactJS
 • výhodou: skúsenosti s vývojom nad DB
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170410B Mon, 10 Apr 2017 09:00:57 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170410A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:01.06.2017 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.05.2017 - 01.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca na tvorbe POC pre kompletný refactoring aplikácií v kombinácii s vývojom a údržbou existujúceho riešenia
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 6-8, JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JSF (Richfaces)
 • znalosť web app framework-u Seam
 • znalosť JBoss EAP 6
 • skúsenosti s EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • znalosť SQL
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s AngularJS
 • výhodou: skúsenosti s Javascriptom (JQuery)
 • výhodou: znalosť testovacieho nástroja Selenium
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170410A Mon, 10 Apr 2017 08:37:15 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170330A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe.Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:02.05.2017 - 02.11.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva
 • práca s najnovšími web technológiami
Požiadavky:
 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia
 • znalosť JavaScript frameworku ReactJS alebo AngularJS
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)

 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170330A Thu, 30 Mar 2017 09:36:36 +0200
SCALA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-170330B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA Programátor na technologicky zaujímavý medzinárodný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:5400 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 - 30.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage)
 • vývoj back-end časti systému v SCALA (na základe analýz existujúceho systému postaveného na proprietárnom riešení)
 • spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: 5 back-end (SCALA) programátori, 1 analytik riešenia, 1 PM
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týžden ON-SITE + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky:
 • min. 1-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA
 • skúsenosti s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) alebo v inom objektovo orientovanom jazyku (PHP, C#, ...)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť konceptu MVC architektúry
 • znalosť SQL
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov
 • výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop
 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...)
 • výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-170330B Thu, 30 Mar 2017 02:58:03 +0200
JAVA Liferay Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-liferay-programator-170328A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného programátora na pozíciu Middle/Senior JAVA Liferay Programátor na zaujímavý projekt v Prahe pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:3500 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha/Off-site
Termín:02.05.2017 - 02.11.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji enterprise portálového riešenia postaveného na Liferay technológii
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu
 • spolupráca po zapracovaní možná formou 3 dni on-site a 2 dni off-site týždenne
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • [pokročilá až vynikajúca] znalosť vývoja v rámci portálu Liferay
 • znalosť Spring-u
 • znalosť AngularJS
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • výborná znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-liferay-programator-170328A Tue, 28 Mar 2017 02:13:44 +0200
VMware Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vmware-administrator-170327A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu senior VMware Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu VMware prostredí (vSphere 5.5, 6.0, vCAC/vRA, ESX 5.5, 6.0)
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb. Ich následné riešenie
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • správa používateľských účtov
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
 • spolupráca možná formou 3 dni on-site a 2 dni off-site týždenne
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s návrhom, implementáciou a správou VMware prostredia
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov a Active Directory
 • skúsenosti s PowerShell skriptom
 • skúsenosti s administráciou DB MS SQL a Linux SQL
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: certifikácia VCA Data Center
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vmware-administrator-170327A Mon, 27 Mar 2017 11:49:09 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170324A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu JAVA Back-End Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj, testovanie, dokumentácia a nasadzovanie JAVA aplikácii
 • vývoj integračného rozhrania medzi back-end systémami a systémami tretích strán
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA Back-End na enterprise riešeniach
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 7/8 alebo JAVA EE 6/7
 • skúsenosti s jednou z technológií EJB/CDI, JAX-RS, JPA 2.x
 • skúsenosti s test-driven vývojom s použitím JUnit, Mockito alebo Arquillian
 • skúsenosti s repozitory systémom Git alebo Gradle
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním design pattern-ov a anti-pattern-ov

 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami napr. Hadoop alebo Spark
 • výhodou: skúsenosti s SQL a NoSQL DB
 • výhodou: skúsenosti s Apache Kafka
 • výhodou: základné skúsenosti s UML (Enterprise Architect)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170324A Fri, 24 Mar 2017 03:25:12 +0100
JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-170323A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:10.07.2017 - 10.07.2018
Nástup na projekt:10.07.2017 - 31.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA EE
 • vývoj back-end časti systému na zelenej lúke (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle)
 • vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design)
 • vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8)
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť API JDBC
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ
 • výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka
 • výhodou: skúsenosti s PostgreSQL
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-170323A Thu, 23 Mar 2017 04:33:08 +0100
Senior DWH Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170322A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených a šikovných developerov/analytikov na pozíciu senior ETL/DWH Developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:6000 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • minimálne 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • praktické skúsenosti s SQL databázou Microsoft SQL Server 2012
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170322A Wed, 22 Mar 2017 12:55:38 +0100
MS SQL Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-specialista-170322D';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora/konzultanta na pozíciu MS SQL DB Programátor/Konzultant na zaujímavý [on-site/off-site] zahraničný projekt pre farmaceutický sektor v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.05.2017 - 01.12.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • technické konzultácie, návrh a implentácia SQL (SSIS, SSAS, SSRS) služieb
 • nasadzovanie riešenia
 • podpora pri návrhu dátoveho modelu
 • návrh a tvorba potrebných integrácií a analýz
 • vývoj reportov na platforme MS SQL
 • príprava technických špecifikácií
 • občasné cestovanie do Nemecka a Španielska v rozsahu cca. 1 týždeň každé 2 mesiace (podľa potrieb projektu)
 • spolupráca je možná v SETUPe: 3 dni/týždeň OFF-SITE + 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava alebo Praha podľa preferencie kandidáta)
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné aktívne projektové skúsenosti s DB programovaním na MS SQL
 • praktické znalosti a skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services)
 • praktické znalosti a skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services)
 • praktické znalosti a skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services)
 • praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom
 • projektové skúsenosti s dizajnom databázových riešení v prostredí MS SQL
 • skúsenosti s analýzou a dizajnom (zber a spracovanie používateľských požiadaviek, príprava technických dizajnov a analýz, tvorba reportov)
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni

 • výhodou: skúsenosti z farmaceutického sektora
 • výhodou: skúsenosti s CRM Salesforce
 • výhodou: orientácia v oblasti DWH/BI/Reporting
 • vysoká miera samostatnosti
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-specialista-170322D Wed, 22 Mar 2017 08:45:51 +0100
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt v Prahe pre oblasť poisťovníctva.Predpokladaná suma plnenia:2100 až 2500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.06.2017 - 01.11.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre manuálne a automatizované testy
 • vykonávanie manuálnych testov GUI
 • definovanie a spúšťanie automatizovaných funkčných test case-ov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • vedenie 2-3 členného tímu testerov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 1-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Center)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • praktické skúsenosti s vedením menšieho tímu

 • výhodou: skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov
 • výhodou: znalosť SQL
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A Mon, 20 Mar 2017 11:44:46 +0100
Cobol Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cobol-specialista-170317A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného špecialistu na pozíciu COBOL Špecialista na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2020
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky
Popis:
 • návrh a implementácia nových požiadaviek pre existujúce riešenie v COBOLe
 • podpora vyvinutých riešení u koncového zákazníka pre oblasť bankovníctva
 • analýza a odstraňovanie chýb
 • spolupráca s tímom konzultantov na strane zákazníka
Požiadavky:
 • praktické skúsenosti s vývojom na mainframe pod operačným systémom zOS, MVS
 • praktické skúsenosti s používaním JCL (Job Control Language), CA Librarianu
 • praktické skúsenosti s využívaním debuggera CA-Intertest pre online a batch-ové programy
 • skúsenosti s programovaním v jazyku COBOL na mainframe
 • skúsenosti s ISPF (Interactive System Productivity Facility) a SDSF (System Display and Search Facility) utilítami
 • skúsenosti s programovaním a údržbou dát v databáze DB2 (ovládanie SQL príkazov)
 • znalosť fungovania transakčného monitora CICS (Customer Information Control) a praktické skúsenosti s programovaním pod CICSom
 • komunikačné schopnosti
 • samostatnosť, angažovanosť, spoľahlivosť, nekonfliktnosť
 • analytické myslenie
 • orientácia na komunikáciu so zákazníkom
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cobol-specialista-170317A Fri, 17 Mar 2017 11:54:27 +0100
Backup Admin (3rd level) https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/backup-admin-3rd-level-170316C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného administrátora na pozíciu Systémový Backup Administrátor (3rd level) na zaujímavý projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za dostupnosť backup-ovej infraštruktúry používanej zákazníkom a jeho klientmi
 • minimalizovanie množstva neplánovaných prestojov v produkcii u zákazníka s cieľom zabezpečiť vysokú mieru spokojnosti
 • oprava vzniknutých problémov v rámci dohodnutého časového rámca (SLA)
Požiadavky:
 • pokročilá znalosť HP Data Protector na platformách Windows a HP Unix OS
 • pokročilá znalosť Windows server a HP Unix administrácie
 • pokročilá znalosť backup-ovacích zariadení (tape libraries HP StoreOnce b6500 a b6200, tape HW technológie)
 • pokročilá znalosť rôznych technológií integrovaných do backup SW (Oracle, SQL, SAP, Snapshots)
 • dobrá znalosť SAS, NAS

 • výhodou: skúsenosti s nástrojom NetBackup od Symantec
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/backup-admin-3rd-level-170316C Thu, 16 Mar 2017 08:41:31 +0100
UNIX/LINUX Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170316B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného administrátora na pozíciu senior UNIX/LINUX Administrátor na zaujímavý projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za údržbu, výkonnosť a podporu prostredia
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • monitoring, riešenie problémov a plánovanie rozvoja prostredia
 • pomoc pri návrhu, vývoji, testovaní a implementácii nových riešení
 • rozvoj a integrácia nových hardware-ových komponentov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s UNIX/LINUX administráciou
 • min. 2-ročné skúsenosti so systémami s vysokou dostupnosťou (high availability systems)
 • pokročilá znalosť HP-UX 11.1i
 • pokročilá znalosť RHEL 5.x \OEL
 • pokročilá znalosť s klustrovaním a konfiguráciou RedHat
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170316B Thu, 16 Mar 2017 08:40:21 +0100
PLC Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170316A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu PLC Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť automotive.Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.11.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za vypracovanie softwaru pre ovládanie zariadení s dôrazom na optimálnu funkčnosť a bezpečnosť
 • zodpovednosť za určovanie parametrov a za technické riešenie aplikácií riadiacich automatov a častí zariadení
 • zodpovednosť za uvedenie riadiacich a vizualizačných častí navrhovaných zariadení do prevádzky
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s PLC programovaním
 • skúsenosti s programovaním zariadení Simatic alebo Tia portal
 • skúsenosti s pohonným meničom Sew alebo Siemens
 • skúsenosti s WinCC Flexible
 • technické a analytické myslenie
 • samostatnosť, zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170316A Thu, 16 Mar 2017 08:37:23 +0100
Junior Sitecore Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného programátora na pozíciu junior Sitecore Programátora na zaujímavé dlhodobé (zahraničné) projekty v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 2700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.11.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 - 01.06.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • aktívne zaškolenie (na reálnom projekte) v rozsahu 1-2 mesiacov a následne práca so Sitecore Experience Platformou
 • návrh, úprava a implementácia Sitecore riešení
 • spolupráca pri integrácií aplikačných komponentov
 • spolupráca pri integrácií Sitecore-u s inými systémami
 • komunikácia s tímom zákazníka
 • možnosť dlhodobej spolupráce v agilných medzinárodných tímoch
Požiadavky:
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v .NET (C#,  ASP .NET MVC)
 • min. 1-ročné aktívne projektové skúsenosti s ASP .NET MVC framework-om
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013/2016

 • výhodou: znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)
 • výhodou: aspoň teoretické znalosti o Sitecore Platforme (Sitecore Experience Platform)
 • výhodou: skúsenosti s NoSQL databázami
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z JavaScript framework-ov: jQuery, Angular JS, TypeScript a pod.
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť MS SQL
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: certifikácia Visual Studio Professional with MSDN
 • výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM)
 • logické myslenie
 • silná motivácia rozvíjať sa v oblasti Sitecore vývoja
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A Wed, 15 Mar 2017 11:37:44 +0100
Senior DWH Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170314A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených a šikovných developerov/analytikov na pozíciu senior ETL/DWH Developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.Predpokladaná suma plnenia:7200 až 7800 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • minimálne 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • praktické skúsenosti s SQL databázou Microsoft SQL Server 2012
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170314A Tue, 14 Mar 2017 11:42:18 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:01.06.2017 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.05.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality, údržba a podpora existujúceho "legacy" riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného švajčiarského tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 3 - 5 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE (detaily viď nižšie) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JAVA EE 6
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • znalosť JBoss EAP 6
 • znalosť web app framework-u Seam
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s IBM DB2
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A Wed, 01 Mar 2017 09:58:31 +0100
Microsoft Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného administrátora na pozíciu senior Microsoft Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu Windows Serverov
 • správa používateľských účtov
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb operačných systémov a aplikácií
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
 • spolupráca možná formou 3 dni on-site a 2 dni off-site týždenne
Požiadavky:
 • odborná znalosť sietí a operačných systémov Microsoft vrátane Windows Server 2003/2008 R2/2012
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou SQL klustrov
 • základná znalosť VMware alebo Hyper-V
 • základná znalosť systémovej bezpečnosti
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: praktické skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B Wed, 08 Feb 2017 08:36:20 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu Android Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.12.2017
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj a testovanie Android aplikácií pre inteligentné zariadenia v domácnosti
 • zo začiatku je potrebné pôsobiť prvý mesiac v SETUPe: on-site (kvôli oboznámeniu sa s projektom), následne je spolupráca možná formou: 4 dni on-site a 1 deň off-site (home-office)
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné skúsenosti s vývojom v Android
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaním programovaním (OOP)
 • skúsenosti s JAVA programovaním a vývojom aplikácií prostredníctvom Android SDK
 • skúsenosti s knižnicami: dagger 2, roboguice, retrofit, JavaPoet, Retrolambda, Mortar
 • skúsenosti s Git alebo Gradle

 • výhodou: skúsenosti s RxJava
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A Thu, 05 Jan 2017 11:00:13 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2020
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: skúsenosti s .NET core
 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C Wed, 30 Nov 2016 08:28:50 +0100
.NET F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu front-end junior/middle/senior .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 - 03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj front-endovej časti aplikácie
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 2.5.2017 do 3.7.2017
 • pozícia vhodná aj pre absolvetna s 1-ročnou praxou
Požiadavky:
 • minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP .NET
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

 • výhodou: skúsenosti s ANGULAR JS
 • výhodou: skúsenosti s C#
 • výhodou: skúsenosti s ASP .NET MVC
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C Mon, 05 Sep 2016 10:49:20 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2017 - 02.05.2018
Nástup na projekt:02.05.2017 - 01.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 2.5.2017 do 1.7.2017
 • projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
 • projekt je vhodný aj pre 3 až 6 členný tím, ktorý vie pôsobiť prvé 3-4 mesiace on-site následne v kombinácii on-site/off-site
Požiadavky:
 • minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť C#
 • znalosť Entity Framework
 • znalosť ORACLE alebo MS SQL DB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B Mon, 05 Sep 2016 10:45:25 +0200