TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Wed, 12 Dec 2018 14:06:06 +0100 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Web Guru 💪F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-guru-f-e-programator-181212B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu senior Front-End Web programátor na zaujímavý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:14.01.2019 - 14.01.2021
Nástup na projekt:14.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji SW riešenia z oblasti telekomunikácií vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia agilná metóda vývoja - SCRUM
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť HTML5, JavaScript výborná znalosť CSS (LESS, SASS) výborná znalosť AngularJS alebo iného JS frameworku (ReactJS, Vue.js ...) pokročilá znalosť WebAPI, REST výhodou: znalosť Web Components, LitElement, Stencil, Docker, Kubernetes, OpenShift výhodou: znalosť Bootstrap zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-guru-f-e-programator-181212B Wed, 12 Dec 2018 14:06:06 +0100
SCRUM Master https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-181212A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného manažéra ["ošľahaného" praxou agilných IT projektov] na pozíciu #SCRUM Mastera na zaujímavý dlhodobý projekt v oblasti telekomunikácii do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:14.01.2019 - 14.01.2021
Nástup na projekt:14.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: projekt je zameraný na implementáciu (rozšírení, novej funkcionality, ...) zákazníckeho TELCO riešenia dennodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi a ICT/Business Analytikmi agilné riadenie tímu postaveného na metodológii SCRUM zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia s členmi tímu, interným zákazníkom a s externými dodávateľmi plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov v pozícii SCRUM Mastera výborná (nie len teoretická) znalosť princípov agilného vývoja projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, ...) projektové skúsenosti s nástrojmi Redmine, JIRA znalosť kompletného cyklu SW vývoja výhodou: SCRUM Master certifikácia výhodou: výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-181212A Wed, 12 Dec 2018 13:53:11 +0100
Blockchain Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/blockchain-python-programator-181211A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý projekt v oblasti blockchain vývoja kryptomien na mieru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Košice / Off-site
Termín:07.01.2019 - 30.06.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 - 04.03.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: návrh a implementácia nových blockchain mechanizmov vývoj nových kryptomien podľa požiadaviek práca v režime podľa skúseností od Full-time ON-SITE až po 1 deň/týždeň ON-SITE + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e (pozícia je vhodná aj pre kandidáta s min. 1-ročnou praxou s úpravou ceny) skúsenosti s web framework-om Django skúsenosti s PostgreDB technická znalosť anglického jazyka výhodou: znalosť programovania v C++ výhodou: skúsenosti s Docker výhodou: znalosť RabbitMQ výhodou: skúsenosti s administráciou PostgreDB zodpovednosť proaktívny prístup
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/blockchain-python-programator-181211A Tue, 11 Dec 2018 13:49:17 +0100
Junior .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-net-programator-181210A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného a flexibilného junior programátora na pozíciu Junior .NET Programátor na dlhodobý a technologicky zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti finančníctva.

Predpokladaná suma plnenia:2500 až 3000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 07.01.2020
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji riešenia z oblasti finančníctva v technológii .NET C#, MS SQL vývoj, dizajn, analýza, rozvoj a údržba existujucého systému na platforme ASP.NET Web Forms rozširovanie funkcionality existujúcich a vývoj nových častí aplikácií v rámci rozsiahleho riešenia spolupráca na vývoji front-end aj back-end časti riešenia  
Požiadavky: 0,5 - 2-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť .NET C# znalosť ASP.NET Web Forms znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť SQL znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...) výhodou: skúsenosti s MS SQL výhodou: skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, JSON) výhodou: znalosť HTML výhodou: znalosť CSS výhodou: skúsenosti s XML schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-net-programator-181210A Mon, 10 Dec 2018 09:50:25 +0100
.NET WPF Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-wpf-programator-181206A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu .NET WPF programátor na zaujímavý projekt z medicínskej oblasti v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:07.01.2019 - 07.07.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre zákazníka z medicínskej oblasti (ambulantný informačný systém) v technológii .NET C#, WPF a MS SQL vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení spolupráca na vývoji front-end aj back-end časti riešenia spolupráca na projekte v SETUPe: 4 dni/on-site (Bratislava) a 1 deň/off-site za týždeň  
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť C#, .NET skúsenosti s WPF, konkrétne MVVM riešením aplikácie skúsenosti s relačnými databázami (MS SQL) a ich implementáciami v .NET prostredí (ORM Entity Framework) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výhodou: skúsenosti s frameworkom Xamarin  schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-wpf-programator-181206A Thu, 06 Dec 2018 14:10:50 +0100
.NET Full-stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-full-stack-programator-181204A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného profesionála na pozíciu .NET Full-stack Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-Site
Termín:02.01.2019 - 02.01.2020
Nástup na projekt:02.01.2019 - 31.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešení pre zákazníka z oblasti ropného priemyslu v technológii .NET C#, AngularJS a MS SQL spolupráca na vývoji front-end aj back-end časti riešenia vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/off-site za týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme min. 3-ročné skúsenosti s JS framework-om AngularJS výborná znalosť C# .NET výborná znalosť JavaScript-u, HTML5, CSS (Sass) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio dobrá znalosť MS SQL skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) skúsenosti s repozitory nástrojmi (GIT, SVN, TFS) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) skúsenosti s agilných vývojom software (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s Bootstrap výhodou: skúsenosti s ASP .NET MVC schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-full-stack-programator-181204A Tue, 04 Dec 2018 13:19:32 +0100
Senior .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-net-programator-181203A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného profesionála na pozíciu .NET Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-Site
Termín:02.01.2019 - 02.01.2020
Nástup na projekt:02.01.2019 - 31.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešení pre zákazníka z oblasti ropného priemyslu v technológii ASP.NET Web Forms, .NET C# a MS SQL spolupráca na vývoji front-end aj back-end časti riešenia vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/off-site za týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť C# .NET znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť MS SQL skúsenosti s ASP .NET Web Forms skúsenosti s JavaScript, jQuery skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) skúsenosti s repozitory nástrojmi (GIT, SVN, TFS) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) skúsenosti s agilných vývojom software (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s Bootstrap výhodou: skúsenosti s ASP .NET MVC schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-net-programator-181203A Mon, 03 Dec 2018 11:05:46 +0100
Artificial Intelligence Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/artificial-intelligence-python-programator-181130A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Artificial Intelligence Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia riešenia na zelenej lúke vývoj umelej inteligencie (AI) pre rozhodovanie a kontrolu kvality v Python-e dizajn riešenia definícia Machine learning (ML) stratégie a príprava Machine Learning algoritmov tréning a učenie AI pomocou ML podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e min. 1-ročná prax s programovaním AI v Pythone skúsenosti s analýzou Machine Learning možností v rámci riešenia AI skúsenosti s ML knižnicami v Pythone komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/artificial-intelligence-python-programator-181130A Fri, 30 Nov 2018 10:10:30 +0100
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 11:57:03 +0100
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-181116B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Senior Tester na zaujímavý projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-site
Termín:02.01.2019 - 02.09.2019
Nástup na projekt:02.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vykonávanie manuálnych a automatizovaných testov vytváranie testovacích scenárov a príprava testovacích dát identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia reportovanie a retestovanie chýb spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného tímu štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/off-site za týždeň
Požiadavky: min. 4-ročná prax v oblasti testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania (manuálne a automatizované testovanie) skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. HP QC, JIRA, Confluence) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Appium, Bamboo, JMeter, Cucumber) skúsenosti s návrhom testovacích scenárov skúsenosti s testovaním web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz skúsenosti s XML znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s integračným testovaním (Soap UI) výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-181116B Fri, 16 Nov 2018 16:18:35 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-181116A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu .NET Programátora (Win Forms) na zaujímavý projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-site
Termín:02.01.2019 - 02.09.2019
Nástup na projekt:02.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešení pre zákazníka z oblasti ropného priemyslu v technológii Win Forms, .NET C# a MS SQL vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/off-site za týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť C# .NET znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť MS SQL skúsenosti s programovaním front-end rozhrania Win Forms skúsenosti s repozitory nástrojmi (GIT, SVN, TFS) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-181116A Fri, 16 Nov 2018 16:04:21 +0100
JAVA Full-Stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-181115D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Full-Stack Programátor na stabilný portálový projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2019 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového e-bankového riešenia návrh riešení a vývoj portálového systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA (Spring) a Angular spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code review
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť framework-u Spring znalosť framework-u JUnit skúsenosti s Angular skúsenosti s CSS, Less alebo Bootstrap skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť XML znalosť SQL znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: skúsenosti s Hibernate výhodou: znalosť Linux-u výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-181115D Thu, 15 Nov 2018 17:25:55 +0100
BACK-END JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/back-end-java-programator-181115C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu BACK-END JAVA Programátor na stabilný portálový projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2019 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového e-bankového riešenia návrh riešení a vývoj  back-end portálového systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code review
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť SQL praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA skúsenosti s JBoss WebServer znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť Linux-u výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/back-end-java-programator-181115C Thu, 15 Nov 2018 17:17:16 +0100
PHP [Yii] Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-yii-programator-181114A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP [Yii] Programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.12.2018 - 03.06.2020
Nástup na projekt:03.12.2018 - 31.01.2019 alebo dohodou, part-time / full-time, off-site
Dĺžka alokácie:18 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie po zapracovaní (2-3 mesiace) sa na projekte možná spolupráca v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácii skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-yii-programator-181114A Wed, 14 Nov 2018 12:44:14 +0100
.NET Full-stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-full-stack-programator-181113A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných middle a senior programátorov na pozíciu Full-Stack .NET Programátor na medzinárodný, dlhodobý a technologicky inovatívny projekt pre automotive sektor.

Predpokladaná suma plnenia:3200 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.01.2019 - 15.01.2021
Nástup na projekt:01.01.2019 - 31.03.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: rozširovanie funkcionality existujúcich a vývoj nových častí aplikácií v rámci rozsiahleho webového riešenia/portálu pre svetovú luxusnú automobilku aktívne zaškolenie (na reálnom projekte) v rozsahu 1-2 mesiacov a následne práca so Sitecore Experience Platformou dlhodobá (niekoľkoročná) kooperácia na riešeniach postavených na .NET (ASP. NET MVC, Sitecore, ...) spolupráca v rámci agilného tímu v Bratislave o veľkosti cca. 10 programátorov v oblasti .NET vývoja (bez nutnosti cestovania do zahraničia) návrh, úprava a implementácia riešení spolupráca pri integrácii aplikačných komponentov
Požiadavky: min. 2-4 ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť .NET C# znalosť ASP .NET MVC znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť SQL znalosť MS SQL skúsenosti s LINQ/Entity Framework/NHibernate/proprietárny ORM FW skúsenosti s TFS výhodou: skúsenosti s ASP.NET Web Api   výhodou: skúsenosť s JavaScript-om (ideálne React.js, AngularJS, jQuery, AJAX, TypeScript) výhodou: skúsenosti s NoSQL DB výhodou: skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap) výhodou: znalosť HTML výhodou: znalosť CSS (ideálne: LESS, Sass) výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...) výhodou: skúsenosti s XML, XSD, XSLT, XPATH výhodou: znalosť WCF, WebServices výhodou: znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...) výhodou: znalosť konceptu vývoja Test Driven Design schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč proaktívny prístup logické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-full-stack-programator-181113A Tue, 13 Nov 2018 16:01:31 +0100
Delphi Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delphi-programator-181107A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior programátora na pozíciu DELPHI Programátor na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:03.12.2018 - 03.12.2019
Nástup na projekt:03.12.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza a programovanie požiadaviek podľa zadania zákazníka v Delphi 7 programovanie nových požiadaviek do už existujúceho rozsiahlého ERP systému pre oblasť ropného priemyslu spolupráca v SETUPe: 5 dní/týždeň full-time off-site (home-office) v (štandardnom) čase [+/-]: 08:00 - 17:00 vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US]
Požiadavky: minimálne 4-ročná projektová (aktuálna) prax s programovaním v Delphi 7 pokročilá znalosť štandardných komponentov skúsenosti s vytváraním vlastných komponentov skúsenosti s programovaním nad databázou (MS SQL, PostgreSQL, Oracle, ...) skúsenosti s off-site participáciou v distribuovanom (remote) tíme skúsenosti s tímovou spoluprácou v rámci rozsiahlejšieho projektu vyvíjaného v Delphi aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) zodpovednosť veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delphi-programator-181107A Wed, 07 Nov 2018 21:27:31 +0100
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-181030B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý rozsiahly projekt v Bratislave / Žiline / Trnave alebo Banskej Bystrici.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Banská Bystrica / Trnava / Žilina
Termín:07.01.2019 - 30.06.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime fulltime ON-SITE v jednej z lokalít: Bratislava, Banská Bystrica, Žilina alebo Trnava
Požiadavky: min. 6-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-181030B Tue, 30 Oct 2018 23:46:31 +0100
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-181023B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 - 01.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 3-4 dni za týždeň ON-SITE + 1-2 dni za týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť Yii, Symfony a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov výborná znalosť JSON praktické skúsenosti s PHP 7+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT/Mercurial znalosť jQuery znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť Docker výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-181023B Tue, 23 Oct 2018 14:06:32 +0200
Mid-Level JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mid-level-java-programator-181011C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme "dobre rozbehnutého" :) programátora na pozíciu Mid-Level JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:12.11.2018 - 12.11.2019
Nástup na projekt:12.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov analyzovanie, konfigurovanie, implementovanie a testovanie zmien a nových funkcionalít v informačných systémoch bug-fixing identifikovanie nedostatkov systému navrhovanie, plánovanie a implementácia nápravných opatrení vylepšovnie procesu vývoja SW odporúčanie a zavádzanie nových komponentov, knižníc a technológií do vývoja SW 
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e skúsenosti so Spring-om znalosť Hibernate-u znalosť SQL znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s niektorým z JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s JSF výhodou: znalosť EAI: JMS výhodou: skúsenosti s dátovým modelovaním v rámci RDBMS výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mid-level-java-programator-181011C Thu, 11 Oct 2018 13:55:46 +0200
SENIOR JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-java-back-end-programator-181011B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Senior JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:12.11.2018 - 12.11.2019
Nástup na projekt:12.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov rozvoj a vývoj novej funkcionality (budúceho európskeho) riešenia optimalizácia kódu vývoj perzistenčnej a business logiky  mapovanie dát tvorba webových služieb definovanie vývojových štandardov a vzorov analýza a odstraňovanie nedostatkov SW riešenia v oblasti škálovateľnosti, výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácie vytváranie diagramov a špecifikácií popisujúcich vstupy/výstupy a logiku riešenia spolupodieľanie sa na určovaní použitých technológií, knižníc a framework-ov
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e znalosť JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť SQL skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS znalosť EAI: JMS znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s JSF skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-java-back-end-programator-181011B Thu, 11 Oct 2018 13:55:03 +0200
AZURE Big Data Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-big-data-specialista-181008B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Azure Big Data Špecialista na technologicky zaujímavý BigData projekt v Bratislave pre oblasť stavebného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 28.02.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2-3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj veľkého Big Data projektu postaveného na AZURE technológiách pre vyhodnocovanie nameraných dát z inteligentných budov návrh, programovanie a integrácia riešenia back-end časti systému v prostredí AZURE spolupráca v tíme cca 5-tich špecialistov na Big Data riešenia v prípade vzájomnej spokojnosti možnosť predĺženia kontraktu na dlhšiu dobu pozícia vhodná aj pre freelancera ktorý nespĺňa všetky požiadavky avšak má ambíciu sa dovzdelať v danom obore
Požiadavky: min. 2-ročná aktívna skúsenosť s Big Data riešeniami a technológiami skúsenosti s Azure Big Data technológiami skúsenosti s EventHub skúsenosti so Stream analytics skúsenosti s Azure Data Lake skúsenosti s Analytical Data Store (SQL server) skúsenosti s Azure analytic services pokročilá znalosť SQL   výhodou: skúsenosti s IoT Hub zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-big-data-specialista-181008B Mon, 08 Oct 2018 12:23:45 +0200
React Native Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/react-native-programator-181004A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného full-stack programátora na pozíciu React Native Programátor na slovenský projekt v oblasti retail v Nitre (OFF-SITE).

Predpokladaná suma plnenia:3900 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Nitra/Off-site
Termín:07.01.2019 - 28.02.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, part-time / full-time, off-site
Dĺžka alokácie:2-3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj aplikácie v React Native pre iOS a Android na zelenej lúke vývoj nových častí a rozširovanie funkcionality podľa existujúceho mobilného riešenia postaveného na web rozhraní pre oblasť predaja spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca. 4 ľudí spolupráca možná full-time aj part-time spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Nitra) po zapracovaní sa je spolupráca možná v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1-2 dni/týždeň ON-SITE (Nitra), zvyšná časť týždňa: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScriptom min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s React Native skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií pre iOS/Android skúsenosti s repository systémom (Git, SVN,..) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/react-native-programator-181004A Thu, 04 Oct 2018 13:01:12 +0200
NINJA [:-)] CMS Web Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ninja-cms-web-programator-180928A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozícu NINJA [:-)] CMS WEB Programátor na zaujímavý medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť poisťovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Home-office
Termín:05.11.2018 - 05.05.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na rozvoji medzinárodného enterprise portálového CMS riešenia v oblasti poisťovníctva zodpovednosť za návrh, implementáciu, testovanie a nasadenie do produkcie implementácia UI návrhov prostredníctvom HTML/CSS/JS zodpovednosť za editáciu obsahu existujúcich webových portálov spolupráca pri dizajne modulov riešenia zodpovednosť za code reviews spolupráca pri návrhu rešienia s rýchlymi odozvami a vysokou dostupnosťou vedenie technickej dokumentácie zodpovednosť za vedenie 2 členného tímu spolupráca v "medzinárodnom" maďarsko-slovenskom tíme programátorov [front-end, back-end], analytikov a testerov po zapracovaní sa a dohode na projekte je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (1x za 2 týždne cestovanie do Budapešti, kvôli tímovým stretnutiam - všetky náklady s cestovaním sú plne hradené zákazníkom)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, XML, CSS3 skúsenosti s Gulp, BrowserSync, Webpack pokročilá znalosť ECMAScript 6 a Typescript skúsenosti s optimalizáciou načítania web stránok skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility skúsenosti s implementáciou portálových CMS riešení (Sitecore, Sharepoint, Joomla alebo Wordpress) praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu skúsenosti s WCAG AA accessibility skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) skúsenosti s vedením tímu aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: hovorová znalosť maďarského jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s TFS, Visual Studio výborné analytické myslenie komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ninja-cms-web-programator-180928A Fri, 28 Sep 2018 21:09:58 +0200
JAVA Full-Stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180921A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.11.2018 - 05.02.2019
Nástup na projekt:05.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva spolupráca na vývoji RISK assesment častí softvérového riešenia spolupráca v rámci medzinárodného tímu  spolupráca v SETUPe: FULL-TIME ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné home-office 1-4x do mesiaca
Požiadavky: min. 5-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť programovania front-end aj back-end častí systémov skúsenosti s JavaScript-om (ideálne Angular) znalosť HTML5, CSS3 skúsenosti s UX dizajnom (Responsive Material Desing) skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS) skúsenosti s Hibernate-om skúsenosti s repository systémom Git   výhodou: skúsenosti s Websphere Liberty zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180921A Fri, 21 Sep 2018 15:01:46 +0200
JAVA BACK-END Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-180920A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu JAVA Programátor na rozsiahly, stabilný, zahraničný [AT] projekt pre oblasť vývoja v sektore zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2019 - 02.01.2020
Nástup na projekt:02.01.2019 - 28.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných [SK/AT] tímov o veľkosti cca. 7 ľudí vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého rozsiahlého projektu pre sektor rakúskeho zdravotníctva voľba projektového stream-u závisí od rozsahu/zamerania technologických skúseností a preferencie kandidáta po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA (JAVA 8) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: skúsenosti s message oriented middleware framework-om Apache Camel výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-180920A Thu, 20 Sep 2018 16:14:19 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2018 - 15.11.2019
Nástup na projekt:15.11.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 15:20:08 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180910A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na viacero zaujímavých projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta
Požiadavky: min. 1-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180910A Mon, 10 Sep 2018 21:15:13 +0200
ANGULAR 5 & JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-5-java-programator-180905B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu ANGULAR 5 & JAVA Programátor na rozsiahly, stabilný, zahraničný [AT] projekt pre oblasť vývoja v sektore zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2019 - 02.01.2020
Nástup na projekt:02.01.2019 - 28.02.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných [SK/AT] tímov o veľkosti cca. 7 ľudí vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého rozsiahlého projektu pre sektor rakúskeho zdravotníctva po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň [+ 4 dni/týždeň ON-SITE]
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA (JAVA EE 7) znalosť JS framework-u Angular 2+ skúsenosti s platformou Docker znalosť framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: znalosť Identity Management / Access Management nástroja Keycloak výhodou: znalosť AS: JBoss (Red Hat) WildFly 13 výhodou: skúsenosti s nástrojomm code quality nástrojom SonarQube výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-5-java-programator-180905B Wed, 05 Sep 2018 16:23:54 +0200
GAME .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-programator-180807A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu GAME .NET Programátor na dlhodobý projekt pre oblasť herného priemyslu v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj platformy pre správu herných automatov (desktop aj server-site) v technológiách .Net 4.7 a MS SQL Server 2016 platforma zameraná na výmenu informácií medzi herným zariadením a serverom, spolu so správou herného zariadenia a jeho vzdialenej administrácie platforma umožňuje vzdielenú správu herného zariadenia a jeho napojenie na periférie (čítačky kariet, bankoviek a mincí,..) vývoj GUI, back-end časti aplikácie a web service-ov vysoko kreatívne prostredie seniorov, riešiacich problémy spoločne ale aj individuálne
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL skúsenosti s WPF skúsenosti s vývojom WCF služieb skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu výhodou: skúsenosti s .NET 4.7 výhodou: skúsenosti s MS SQL Server výhodou: skúsenosti s nízkoúrovňovým programovaním (pripojenie periférií cez rôzne porty) proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-programator-180807A Tue, 07 Aug 2018 11:54:29 +0200
GAME .NET Core Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-core-programator-180510A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu GAME .NET Core Programátor dlhodobý projekt pre oblasť herného priemyslu v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: medzinárodný vývoj hernej platformy na najnovších technológiách .Net Core a MS SQL Server 2016 platforma umožňujúca výmenu informácií a hranie hier (technológia tenkého klienta na strane hier) platforma spája aplikácie (hry), ktoré sú distribuované celosvetovo a určené pre milióny hráčov v oblasti hazardného priemyslu vysoko kreatívne prostredie zamerané na najnovšie technológie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL skúsenosti s programovaním v .NET Core a .NET MVC skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-core-programator-180510A Thu, 10 May 2018 18:11:48 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.01.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:07.01.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200