TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Mon, 14 Oct 2019 12:13:00 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk JS fullstack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-fullstack-programator-191014A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS fullstack programátora na zaujímavý OffSite projekt z oblasti E-commerce.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, OffSite
Termín:28.10.2019 - 30.04.2020
Nástup na projekt:28.10.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji webového zákazníckeho SW riešenia z oblasti E-commerce integrácia frontend, backend elementov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca v SETUP-e: FullTime, OffSite (Home Office) s pravidelným (1 deň/týždeň) cestovaním do Viedne
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s ReactJS framework-om výborná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, OAuth, JWT) výborná znalosť JavaScript-u pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (LESS) pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) pokročilá znalosť SQL a NoSQL databázových enginov skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, VSTS,, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom znalosť nemeckého jazyka výhodou
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-fullstack-programator-191014A Mon, 14 Oct 2019 12:13:00 +0200
Systémový administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/systemovy-administrator-191003B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Systémového administrátora na rozsiahly, stabilný, zahraničný projekt pre oblasť vývoja v sektore zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 3800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.11.2019 - 30.04.2020
Nástup na projekt:01.11.2019 - 01.12.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: administrácia aplikačných serverov úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň za týždeň
Požiadavky: min. 3-ročná projektová skúsenosť na pozícií Systémového administrátora a/alebo DevOps špecialistu pokročilé skúsenosti s administráciou a konfiguráciou Aplikačných serverov (ideálne Tomcat) pokročilé skúsenosti s repository systémami (ideálne Git) pokročilé skúsenosti s administráciou Linux based prostredí cez konzolu znalosti a skúsenosti s databázami (Mongo DB, PostgreSQL, MySQL) skúsenosti s kontajnerizovanými (ideálne Docker) riešeniami skúsenosti s administráciou sietí a riešením bezpečnosti skúsenosti s monitorovacími nástrojmi (Prometheus, Grafana, Zabbix,...) veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním v aspoň jednom z jazykov: Java, C#, Python, Perl, SQL, Go výhodou: pokročilé skúsenosti so skriptovaním výhodou: znalosť DevOps princípov skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI,...) výhodou: skúsenosti s Ansible výhodou: skúsenosti s Kubernetes výhodou: skúsenosti s Docker Swarm výhodou: skúsenosti s platformou Splunk výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/systemovy-administrator-191003B Thu, 03 Oct 2019 16:49:27 +0200
DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-191003A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného DevOps špecialistu na rozsiahly, stabilný, zahraničný projekt pre oblasť vývoja v sektore zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.11.2019 - 30.04.2020
Nástup na projekt:01.11.2019 - 01.12.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spoluúčasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň za týždeň
Požiadavky: min. 3-ročná projektová skúsenosť na pozícií DevOps špecialistu pokročilé skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) pokročilé skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Bamboo, Jenkins, Travis, Gitlab, Circle CI,...) pokročilé skúsenosti s repository systémami (ideálne Git) pokročilé skúsenosti s administráciou a konfiguráciou Aplikačných serverov (ideálne Tomcat) pokročilé skúsenosti so skriptovaním pokročilé skúsenosti s administráciou Linux based prostredí cez konzolu pokročilá znalosť DevOps princípov znalosti a skúsenosti s databázami (Mongo DB, PostgreSQL, MySQL) skúsenosti s kontajnerizovanými (ideálne Docker) riešeniami veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním v aspoň jednom z jazykov: Java, C#, Python, Perl, SQL, Go výhodou: skúsenosti s Ansible výhodou: skúsenosti s Kubernetes výhodou: skúsenosti s Docker Swarm výhodou: skúsenosti s platformou Splunk výhodou: skúsenosti s monitorovacími nástrojmi Prometheus, Grafana a Zabbix výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-191003A Thu, 03 Oct 2019 14:21:25 +0200
Test manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-191002B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Test manažéra/koordinátora na zaujímavý on-site projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:5400 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.11.2019 - 31.03.2020
Nástup na projekt:01.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov koordinácia testovacej fázy zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka zodpovednosť za koordináciu práce zvereného test tímu ako i test tímov subdodávateľov zodpovednosť za koordináciu analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu zodpovednosť za stav, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky zodpovednosť za sledovanie stavu deployment-u fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach reportovanie projektovému manažérovi a eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností podpora klienta v priebehu jeho testovania
Požiadavky: min. 3-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra skúsenosti s koordináciou prípravy a realizáciou testovania skúsenosti s koordináciou/vedením tímov testerov skúsenosti s IT projektami v integrovanom prostredí praktické znalosti metodiky SW testovania znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management) skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov veľkou výhodou: skúsenosti s vedením transformačného projektu výhodou: skúsenosti z finančnej oblasti výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB) schopnosť samostatne riešiť problémy analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-191002B Wed, 02 Oct 2019 15:41:09 +0200
🐪 Perl programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-191002A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PERL programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.11.2019 - 04.11.2020
Nástup na projekt:04.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s programovaním rozsiahlých systémov/riešení v jazyku Perl (nie iba skriptovanie) skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-191002A Wed, 02 Oct 2019 13:20:09 +0200
☕ JAVA programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190930A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA programátora na zaujímavý medzinárodný projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:6000 až 6500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.10.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj rozsiahleho inovatívneho webového enterprise riešenia na strane backend-u (e-banking) vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia príležitostné (nepravidelné, cca. 2 dni/mesiac) cestovanie do Viedne
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e výborná znalosť objekotovo orientovaného programovania projektové skúsenosti s vývojom aplikácií v Spring ekosystéme pokročilá znalosť REST API znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť a používanie návrhových princípov SOLID aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: znalosť programovania v Kotlin zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190930A Mon, 30 Sep 2019 10:10:39 +0200
OFF-SITE PHP programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-php-programator-190927B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného OFF-SITE PHP programátora na zaujímavý a rozsiahly e-commerce projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:14.10.2019 - 14.10.2020
Nástup na projekt:14.10.2019 - 30.11.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-end časti rozsiahleho e-commerce riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia údržba a starostlivosť o existujúcu implementáciu možná spolupráca v SETUP-e: počas zapracovania sa na projekte (2-3 mesiace): 2 dni/týždeň: ON-SITE (Bratislava) + 3 dni/týždeň: OFF-SITE po zapracovaní sa na projekte: 1 deň/týždeň: ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň: OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom praktické skúsenosti aspoň s jedným z PHP frameworkov (Symfony, Yii, Laravel, Zend,...) pokročilé skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho dizajnu skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: praktické skúsenosti s Magento 1 a Magento 2 výhodou: praktické skúsenosti s PHP frameworkom Zend   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-php-programator-190927B Fri, 27 Sep 2019 16:33:58 +0200
.NET programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-190927A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior .NET Programátora na zaujímavý medzinárodný projekt v oblasti poisťovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice
Termín:01.11.2019 - 31.10.2020
Nástup na projekt:01.11.2019 - 01.01.2020 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: rozširovanie funcionality existujúcich a vývoj nových častí/modulov v rámci enterprise .NET riešenia implementácia interného informačného poistného systému pre medzinárodnú poisťovňu spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu v zložení (middle/senior) programátorov v oblasti .NET vývoja
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, MVC ...) výborná znalosť .NET C# výborná znalosť ASP .NET základná znalosť SQL znalosť frameworku JUnit/NUnit (Unit Testing) znalosť repository systému TFS skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) výhodou: skúsenosti s MS SQL Server, ORACLE alebo MS ACCESS výhodou: znalosť anglického jazyka slovom a písmom výhodou: znalosť JavaScript schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-190927A Fri, 27 Sep 2019 15:18:22 +0200
🌅 SWAT L2 Aplikačný administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/swat-l2-aplikacny-administrator-190923A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme flexibilného SWAT (SoftWare Action Team) L2 aplikačného administrátora do slnečnej Guiney s občasným pôsobením v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Guinea
Termín:01.10.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.10.2019 - 31.10.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na nasadení nového biometrického systému a jeho uvedenie do prevádzky spolupráca v medzinárodnom tíme na veľkom a prelomovom biometrickom projekte s najmodernejšími technológiami identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.) spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, Quality Assurance, Analytics) monitoring aplikácií a logov (aplikačných, serverových) deployment release-ov, datafix-ov a hotfix-ov na prostredia komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov tvorba a udržiavanie dokumentácie a knowledge base práca v SETUP-e:  3 mesiace fulltime ON-SITE Guinea-Konakry alebo  rotácia na mesačnej báze: 3 týždne on-site Guinea-Konakry + 1 týždeň on-site Bratislava / homeoffice cestovné náklady hradí klient (ubytovanie v 5* hoteli + cestovanie)
Požiadavky: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačný/Systémový administrátor (2nd/3rd level) komunikačná znalosť Francúzskeho a Anglického jazyka pokročilé skúsenosti s administráciou OS Linux/Unix skúsenosti s používaním nástrojov pre monitorovanie systémov (Zabbix, Nagios, atď.) schopnosť dokumentovať zmeny, incidenty a problémy skúsenosti s čítaním a interpretáciou logov aplikácií a systémov (serverov, klientov) znalosť best practices pre oblasť MS Windows OS a Linux OS znalosť základov počítačových sietí (TCP/IP, DNS, smerovanie packetov, atď.) základná znalosť administrácie a monitorovania databáz základná znalosť SQL dotazov   výhodou: skúsenosti s automatizáciou a skriptovaním (python, perl, powershell,...) profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/swat-l2-aplikacny-administrator-190923A Mon, 23 Sep 2019 10:55:19 +0200
IT architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/it-architekt-190917D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného architekta na zaujímavý projekt z oblasti e-zdravotníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.10.2019 - 01.04.2020
Nástup na projekt:01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za návrh architektúry integračnej platformy v implementácii B2B, B2C prístupov  zabezpečenie prepojenia medzi business požiadavkami a návrhom riešenia aplikácie vedenie a koučing developerov a špecialistov počas návrhového procesu pochopenie interných a externých business požiadaviek zabezpečovanie neustálych analýz nad existujúcou aplikáciou a infraštruktúrou agilné riadenie tímu postaveného na metodológii SCRUM zodpovednosť za code reviews zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM systematický and pragmatický prístup  pri "meraní kvality" softwérového riešenia ukazateľmi NFR vedenie a delegovanie jednotlivých zodpovedností na developerov a špecialistov s cieľom zabezpečiť ukončenie projektu v rámci definovaného časového rámca
Požiadavky: min. 4-ročná praktická skúsenosť s navrhovaním Web API architektúry, webových aplikácii, WPF aplikácií, services (micro-services) výborná znalosť C# .NET 4.5+, Web API, WPF znalosť princípov objektovo orientovaného programovania, dátového modelu, návrhových vzorov znalosť a praktická skúsenosť v navrhovaní dátabázového modelu a optimalizácie dát  znalosť a praktická skúsenosť Windows architektúry pri návrhu a vývoji softvérového riešenia (networking, registry, event viewer, accounts & permissions management, Windows policies, PowerShell and WMI scripting) výhodou: znalosť behaviorálneho prístupu k vývoju (Gherkin, SpecFlow) výhodou: skúsenosti s SCM, CI & Dev Ops: Atlassian stack (BitBucket, JIRA, Confluence …), Jenkins, SonarQube výhodou: skúsenosti s Big Data a Cloud technológiami (Docker, Spark, Kafka, Redis, ...) výhodou: znalosť Java, Spring Boot výhodou: skúsenosti s programovaním v JS (Angular 4+, Reactive, mobile client development)
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/it-architekt-190917D Tue, 17 Sep 2019 08:20:22 +0200
Liferay JAVA programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/liferay-java-programator-190916B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Liferay JAVA pogramátora na dlhodobý e-banking projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.11.2019 - 04.11.2020
Nástup na projekt:04.11.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji inovatívnych webových a mobilných e-banking riešení identifikácia a opravovanie chýb spojených s migráciou na vyššiu verziu Liferay 7+ eliminácia produkčných chýb spojených s nasadzovaním a behom Liferay riešenia identifikácia možných rizík pri migrácii z Enterprise Liferay 6+ verzie na Community Liferay 7+ verziu pomoc pri príprave migračného scenára z aktuálneho na vyššiu verziu Liferay implementácia Liferay úloh/vylepšení z backlogu spoločnosti spolupráca v rámci agilného tímu v oblasti JAVA front-end, middleware a web portletov
Požiadavky: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania dobrá znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) skúsenosti s nasadzovaním Liferay riešenia do produkčného prostredia (ideálne verzia 7, ale skúsenosti aj s verziou 6 sú tiež vítané) skúsenosti s Liferay systémom bežiacom na produkčnom prostredí pre web portal s 300 000+ návštevníkmi skúsenosti s identifikovaním a riešením hĺbkových Liferay Core funkcionalít (patching, security,...) min. 3 ročné skúsenosti s programovaním v JAVE znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť HTML, CCS, Javascript/jQuery znalosť SQL a DB princípov skúsenosti s JBoss AS znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému výhodou: skúsenosti s migráciou Liferay systémov na vyššie verzie (ideálne 6+ => 7+) výhodou: skúsenosti s Liferay 7 CE výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: skúsenosti s Hibernate zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/liferay-java-programator-190916B Mon, 16 Sep 2019 16:13:36 +0200
JAVA front-end programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-190916A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA front-end programátora na zaujímavý a dlhodobý projekt pre sektor elektronického bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.10.2019 - 01.10.2020
Nástup na projekt:01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji bankového riešenia návrh riešení a vývoj systémov elektronického bankovníctva postavených na Java 8 a Angular 6+ spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
Požiadavky: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE projektové skúsenosti s Angularom (Angular 2/4/6/7) znalosť JavaScript-u (jQuery) znalosť CSS/LESS znalosť Bootstrap-u znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť SQL a DB princípov znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aspoň základná znalosť OS Linux výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti s ORM Hibernate výhodou: skúsenosti s JBoss AS výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-190916A Mon, 16 Sep 2019 11:27:05 +0200
⚛️ JAVA front-end Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-190912A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme seniorného JAVA FRONT-END (ideálne FULL-STACK) programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.10.2019 - 01.10.2020
Nástup na projekt:01.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane front-end-u v technológiach JAVA 8/9 & Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js) vývoj front-end časti systému s komunikáciou a prepojením na back-end vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4-5 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJS / Immutable.js / Angular) znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (LESS, Sass) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť SQL znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) výhodou: skúsenosti s in-memory DB Redis výhodou: skúsenosti s MySQL/PostgreSQL výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-190912A Thu, 12 Sep 2019 16:13:35 +0200
TIBCO JAVA programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tibco-java-programator-190910B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA [TIBCO] programátora na zaujímavý projekt z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.01.2020 - 30.09.2020
Nástup na projekt:01.01.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj a modelovanie aplikácie z oblasti reference data management na platforme TIBCO EBX spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie modelovanie a správa veľkoobjemových dát (korporátne číselníky, referenčné tabuľky) spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 2-3 programátorov spolupráca možná v režime: 4 dni za týždeň on-site Bratislava + 1 deň za týžden off-site
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e skúsenosti so SW platformou TIBCO výborná znalosť objektovo orientovaného programovania skúsenosti s relačnými databázami (Oracle Database) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) výhodou: znalosť vývoja a modelovania aplikácií na platforme TIBCO EBX výhodou: skúsenosti s vývojom web kontajnerov (Tomcat)  proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tibco-java-programator-190910B Tue, 10 Sep 2019 08:05:37 +0200
.NET WPF programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-wpf-programator-190827A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného .NET WPF programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť zdravotníctva.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:09.09.2019 - 09.03.2020
Nástup na projekt:09.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre zákazníka z oblasti zdravotníctva (ambulantný informačný systém) v technológii .NET C#, WPF a MS SQL vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení spolupráca na vývoji back-end aj front-end časti riešenia
Požiadavky: min. 2-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme dobrá znalosť .NET C# dobrá znalosť WPF, konkrétne s MVVM architektúrou aplikácie skúsenosti s relačnými databázami (MS SQL) a ich implementáciami v .NET prostredí (ORM Entity Framework) dobrá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výhodou: skúsenosti s frameworkom Xamarin  proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-wpf-programator-190827A Tue, 27 Aug 2019 06:53:12 +0200
Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190814B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý integračný projekt z oblasti verejnej správy.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:21.10.2019 - 21.10.2020
Nástup na projekt:alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj rozsiahleho integračného webového riešenia z oblasti verejnej správy spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie kooperácia v rámci samostatného tímu o veľkosti cca. 3-5 programátorov, celý tím cca. 20 programátorov
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST API (resp. konceptov REST/SOAP) znalosť a praktické skúsenosti s messaging platformami (Kafka, ActiveMQ ...) skúsenosti s XSLT transformáciami znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) výhodou: skúsenosti s Apache ServiceMix alebo JBoss FUSE výhodou: skúsenosti s integráciou eGov služieb (RFO, RPO, ...) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s agilným vývojom výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190814B Wed, 14 Aug 2019 23:10:23 +0200
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.01.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.01.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 11:57:03 +0100