TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Wed, 21 Feb 2018 15:46:19 +0100 Copyright (C) 2013 www.titans.sk ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180221B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý rozsiahly projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.09.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavovových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi nástup na projekt možný od 1.3.2018 do 31.3.2018
Požiadavky: min. 6-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom nalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180221B Wed, 21 Feb 2018 15:46:19 +0100
LONG-TERM JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/long-term-java-programator-180221A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý rozsiahly projekt pre oblasť dopravy v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:01.03.2018 - 02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: Spolupráca na rozširovaní funkcionality novej implementačnej fázy rozsiahleho riešenia (postaveného na zelenej lúke) pre oblasť dopravy Spolupráca v tíme o veľkosti 15 - 20 programátorov. Tím je rozdelený do menších zložiek o veľkosti cca. 5-7 ľudí.
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť konceptu Spring Boot znalosť framework-u Spring MVC znalosť API JAX-WS znalosť technológie JSON znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... skúsenosti s prácou v 5+ početnom tíme výhodou: znalosť Spring Security výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: skúsenosti s framework-om Vaadin výhodou: skusenosti s WebLogic AS výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/long-term-java-programator-180221A Wed, 21 Feb 2018 14:54:18 +0100
SAP Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-administrator-180220B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného administrátora na pozíciu SAP (BASIS) Administrátor na projekt do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5900 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.09.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 - 01.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: administrácia SAP (BASIS) zodpovednosť za inštaláciu, aktualizáciu, konfigurovanie a správu SAP systémov kopírovanie systému (productive to test) a následné nastavenie TEST systému Fine (Performance) tuning SAP úprava parametrov SAP zodpovednosť za riešenie problémov a vytváranie pravidelných záloh systému  zodpovednosť za integráciu SAPu s ostatnými podpornými systémami počas zapracovania sa na projekte (prvý mesiac) je možná spolupráca v SETUPe: 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 3 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte) po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky: min. 3-ročné praktické skúsenosti na pozícii SAP (BASIS) Administrátor skúsenosti s administráciou Linux a MaxDB skúsenosti s ladením SAP výkonnosti skúsenosti s monitorovaním SAP prostredia skúsenosti s riešením vzniknutých problémov v SAPe (upgrade DB, nasadzovanie nových release-ov,...) znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni výhodou: znalosť nemeckého jazyka na komunikačnej (ústnej i písomnej) úrovni veľkou výhodou: znalosť programovacieho jazyka ABAP analytické myslenie zodpovednosť komunikatívnosť tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-administrator-180220B Tue, 20 Feb 2018 17:27:05 +0100
Business Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/business-analytik-180220A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu Business Analytik na zaujímavý rozsiahly e-gov projekt pre oblasť dopravy v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.03.2018 - 05.03.2019
Nástup na projekt:05.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek na základe legislativnych podkladov (vyhlášky, usmernenia, ...) komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom transformácia funkčných požiadaviek na Use Cases návrh GUI obrazoviek komunikácia s vývojármi a testermi
Požiadavky: schopnosť analyzovať legislatívne podklady zákazníka zo štátneho sektoru z oblasti dopravy skúsenosti z projektov zo štátnej správy znalosť UML schopnosť vytvárať detailné funkčné špecifikácie na základe legislativnych podkladov (vyhlášky, usmernenia, ...) schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: pokročilá znalosť nástroja Enterprise Architect proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/business-analytik-180220A Tue, 20 Feb 2018 17:06:31 +0100
Microsoft BI Analytik/Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-bi-analytikdeveloper-180219A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného analytika/developera na pozíciu Microsoft BI Analytik/Developer na zaujímavý part-time on-site projekt na zelenej lúke pre oblasť bankovnictva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.03.2018 - 05.08.2018
Nástup na projekt:05.03.2018 alebo dohodou, part-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 (part-time) mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: technické BI konzultácie, návrh a implementácia SQL (SSIS, SSAS, SSRS) služieb  tvorba dashboard-ov návrh a tvorba potrebných integrácií a analýz vývoj reportov na platforme MS SQL nasadzovanie riešenia odsúhlasovanie rozsahu úloh na týždennej báze zaučenie interného tímu / realizácia školení / handover kontrola kvality dodávok interného tímu na tyždennej báze podpora pri návrhu dátoveho modelu návrh a tvorba potrebných analýz príprava technických špecifikácií spolupráca je možná v SETUPe: 2-3 dni/týždeň ON-SITE; 1 deň/2 týždne OFF-SITE (podľa dohody s projektovým tímom)
Požiadavky: minimálne 3-ročné aktívne projektové skúsenosti s BI nástrojmi (viď. nižšie) praktické skúsenosti s MS BI nástrojmi (Power BI Report Server / Service / Desktop; Tabular) znalosť techník a konceptov DM (Dimensional Modeling) praktické znalosti a skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services) skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services) skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services) resp. Power BI Report Server znalosť jazyka Data Analyses Expression - DAX (pisanie výpočtových vzorcov, ...) praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom projektové skúsenosti s dizajnom databázových riešení v prostredí MS SQL skúsenosti s analýzou a dizajnom (zber a spracovanie používateľských požiadaviek a ich preklad do analytickej BI roviny, príprava technických dizajnov a analýz, tvorba reportov) výhodou: skúsenosti z bankového sektora výhodou: skúsenosti s CRM Salesforce výhodou: orientácia v oblasti DWH (Oracle) výhodou: skúsenosti s portálovým riešením postavenom na MS Sharepoint 2010 veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-bi-analytikdeveloper-180219A Mon, 19 Feb 2018 12:49:44 +0100
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-180216C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného middle/senior PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť automotive.

Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:26.02.2018 - 26.05.2018
Nástup na projekt:26.02.2018 ASAP alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-end časti webovej aplikácie v PHP Frameworku spolupráca na vývoji riešení pre oblasť moderného e-commerce vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia SETUP spolupráce: FULL-TIME OFF-SITE
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP výborná znalosť PHP (OOP) výborná znalosť niektorého z MVC PHP frameworkov (Zend, Symfony, CodeIgniter, CakePHP, Yii, Laravel,...) výborná znalosť MySQL skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s AJAX, XML, JSON, REST API veľkou výhodou znalosť PHP frameworku Yii 2 alebo Yii výhodou: skúsenosti s Elastic Search zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-180216C Fri, 16 Feb 2018 14:11:50 +0100
TURBO ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/turbo-reactjs-programator-180216B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného TURBO [:-)] ReactJS programátora na zaujímavý projekt pre oblasť telco v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji front-end časti webovej aplikácie v ReactJS Frameworku pre jedného z najväčších telco operátorov na Slovensku vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov riešenie problémov, participácia na code reviews spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky: min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť ReactJS (react-dom, react-router ...) skúsenosti s kontainerom Redux (znalosť flux patternu) znalosť ImmutableJS, Reselect, RxJs/Saga, Redux middleware (thunk) znalosť automatizovaných build nástrojov (npm, webpack, babel) znalosť princípov JavaScript ECMAScript (ES6, ES7) skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s vývojom väčších SPA (single-page applications) výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript výhodou: znalosť RxJs výhodou: skúsenosti s vedením menšieho tímu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/turbo-reactjs-programator-180216B Fri, 16 Feb 2018 13:42:35 +0100
BRUTAL PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/brutal-php-programator-180216A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného BRUTAL [:)] PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť telco v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.03.2019
Nástup na projekt:01.03.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-end časti webovej aplikácie v PHP Frameworku pre jedného z najväčších telco operátorov na Slovensku vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky: min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP (PHP 7.1+) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania v PHP (composer, apache HTTPD, nginx) výborná znalosť niektorého z nasledujúcich PHP frameworkov: Laravel FW 5.3+ alebo Symfony 3+ skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s automatizovaným testovaním prostredníctvom PHPUnit skúsenosti s AJAX, XML, JSON, REST API skúsenosti s MySQL/Maria DB znalosť design patternov DI, MVC ... výhodou: znalosť Doctrine ORM výhodou: znalosť SOA výhodou: skúsenosti s vedením menšie tímu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/brutal-php-programator-180216A Fri, 16 Feb 2018 13:28:49 +0100
PL/SQL Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-180215C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu PL/SQL Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.11.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj novej funkcionality a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle účasť na analýze používateľských požiadaviek návrh a úprava DB modelu optimalizácia a riešenie performance problémov príprava migrácie z externých systémov podpora pri testovaní riešenia poskytovanie technickej podpory koncovým používateľom
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna projektová prax s programovaním v PL/SQL (vytváranie procedúr, views, tables, tuning dotazov ...) pokročilé znalosti databázového vývoja (Oracle SQL/PLSQL) znalosť Oracle databázovej architektúry (sqlplus, externé tabuľky, imdb/expdp, partitioning)  skúsenosti s dátovým modelovaním (vytváranie tabuliek, väzieb, indexov) základná znalosť Unix-like systémov (schopnosť pripraviť a spustiť skripty) znalosť repository systému GIT výhodou: znalosť UML (Entreprise Architect) výhodou: skúsenosti s XML spracovaním v Oracle analytické zručnosti zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-180215C Thu, 15 Feb 2018 16:35:51 +0100
BRUTAL JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/brutal-java-programator-180215B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme veľmi skúseného, šikovného a flexibilného senior programátora na pozíciu BRUTAL [:)] JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:6000 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.08.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na rozširovaní funkcionality v rámci implementačnej fázy rozsiahleho JAVA riešenia analýza, programovanie a testovanie požiadaviek podľa zadania zákazníka pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och
Požiadavky: min. 8-ročná (aktívna) skúsenosť s programovaním v JAVA (7, 8) výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring Framework znalosť konceptu Spring Boot, Spring Integration, Spring Batch znalosť framework-u Spring MVC znalosť JAXB + xml/xsd/wsdl znalosť Bootstrap znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) alebo iného ORM znalosť JPA 2.1 znalosť Dojo + JQuery skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) znalosť Apache Maven znalosť EAI patternov znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... (výhodou: znalosť GIT a Gerrit) znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... skúsenosti s prácou v 5+ členom tíme výhodou: znalosť J2EE Security výhodou: znalosť EAI: JMS, Apache Kafka výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť AS: Jboss WildFly, WebLogic výhodou: znalosť AspectJ výhodou: znalosť Unix skriptovania zodpovednosť komunikatívnosť schopnosť dodať technické úlohy z požiadaviek skúsenosť s prácou na projekte s už existujúcim rozsiahlim kódom schopnosť revízie kódu
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/brutal-java-programator-180215B Thu, 15 Feb 2018 13:42:35 +0100
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-180213A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť automotive v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.03.2019
Nástup na projekt:01.03.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-end časti webovej aplikácie v PHP Frameworku na zautomatizovanie procesov  zodpovednosť za implementáciu rozhrania tretích strán (fakturačných systémov, platobných brán ...) a funkcií pre zákaznícku zónu spolupráca na vývoji Enterprise SW riešení pre oblasť automotive vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, testovanie a nasadzovanie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP výborná znalosť objektovo orientovaného programovania v PHP výborná znalosť niektorého z nasledujúcich PHP frameworkov: Nette, Symfony, Yii, Laravel, CakePHP, CodeIgniter ... výborná znalosť MariaDB skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s AJAX, XML, JSON, REST API zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-180213A Tue, 13 Feb 2018 11:49:49 +0100
SharePoint Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sharepoint-programator-180212A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu SharePoint Programátor na zaujímavý projekt s najväčšou SharePoint farmou v regióne strednej Európy (približne 200 serverov) v Bratislave.    

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.03.2020
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj, údržba a rozširovanie funkcionality existujúceho SharePoint 2013/2016 riešenia pre zákazníka z oblasti automotive integrácia zmien v rámci SharePoint prostredia kooperácia s business i vývojovými tímami s cieľom vytvorenia novej funkcionality pre SharePoint portálové stránky analýza požiadaviek klienta identifikácia a riešenie vzniknutých problémov počas implementácie i nasadzovania poskytovanie časových odhadov a prioritizácia úloh dodržiavanie programátorských štandardov implementácia navrhnutého riešenia spolupráca pri testovaní a nasadzovaní aplikácie spolupráca v SETUPe: prvé 2 mesiace ON-SITE a po zapracovaní 2 dni OFF-SITE (home-office) a 3 dni ON-SITE týždenne
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti so SharePoint (2013/2016/SPO) programovaním skúsenosti s .NET C# skúsenosti s MS SQL znalosť CSS, HTML, JavaScript znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2013 znalosť anglického jazyka slovom aj písmom výhodou: znalosť vytvárania workflow v MS SharePoint schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sharepoint-programator-180212A Mon, 12 Feb 2018 09:31:28 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180209D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý rozsiahly projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.08.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na rozširovaní funkcionality v rámci implementačnej fázy rozsiahleho JAVA riešenia analýza, programovanie a testovanie požiadaviek podľa zadania zákazníka pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s programovaním v JAVA (7, 8) výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring Framework znalosť konceptu Spring Boot, Spring Integration, Spring Batch znalosť framework-u Spring MVC znalosť JAXB + xml/xsd/wsdl znalosť Bootstrap znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) alebo iného ORM znalosť JPA 2.1 znalosť Dojo + JQuery skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) znalosť Apache Maven znalosť EAI patternov znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... (výhodou: znalosť GIT a Gerrit) znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... skúsenosti s prácou v 5+ členom tíme výhodou: znalosť J2EE Security výhodou: znalosť EAI: JMS, Apache Kafka výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť AS: Jboss WildFly, WebLogic výhodou: znalosť AspectJ výhodou: znalosť Unix skriptovania zodpovednosť komunikatívnosť schopnosť dodať technické úlohy z požiadaviek skúsenosť s prácou na projekte s už existujúcim rozsiahlim kódom schopnosť revízie kódu
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180209D Fri, 09 Feb 2018 15:18:00 +0100
iOS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-180209B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu iOS Programátor na zaujímavý iOS on-site projekt v Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice
Termín:23.04.2018 - 15.10.2018
Nástup na projekt:23.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji komplexného SW riešenia pre mobilné zariadenia v technológii iOS návrh a príprava konceptu, vývoj a integrácia iOS aplikácii v rámci systému (jedna master aplikácia + ďaľšie menšie aplikácie a moduly) spolupráca na analýze a návrhu riešenia príprava testov aplikácie a jej jednotlivých modulov priama komunikácia so zákazníkom ohľadne technického riešenia a návrhu inovácii aplikácie spolupráca formou: on-site (Košice), po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týždeň on-site + 1 deň/týždeň off-site
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom v iOS znalosť Swift-u alebo Objective C skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) veľmi dobré komunikačné schopnosti analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy zodpovednosť orientácia na výkon zmyseľ pre tímovú prácu
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-180209B Fri, 09 Feb 2018 13:55:25 +0100
ASP.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aspnet-programator-180209A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu ASP.NET Programátor na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ťažobného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:05.03.2018 - 05.01.2019
Nástup na projekt:05.03.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre oblasť ťažobného priemyslu vývoj, dizajn, analýza, rozvoj a údržba existujucého systému na platforme ASP.NET Web Forms vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť ASP.NET Web Forms výborná znalosť C# výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť MS SQL znalosť XML skúsenosti s Web Service-ami znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť ASP.NET MVC výhodou: skúsenosti s Unit test-ami výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery výhodou: skúsenosti s JS framework-ami schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aspnet-programator-180209A Fri, 09 Feb 2018 13:03:58 +0100
OFF-SITE .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-net-programator-180208A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu ASP .NET MVC Programátora na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ťažkého priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:05.03.2018 - 05.01.2019
Nástup na projekt:05.03.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: Kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre využitie v safety oblasti ťažkého priemyslu. Vývoj nových i rozširovanie funkcionality ASP.NET riešenia existujucého 2 roky. REMOTE spolupráca v tíme vývojárov [SK, US].
Požiadavky: minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť C# výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť ASP. NET MVC znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť MS SQL znalosť XML skúsenosti s Web Service-ami znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť WCF výhodou: znalosť UML výhodou: skúsenosti s Unit test-ami výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery výhodou: skúsenosti s JS framework-ami schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-net-programator-180208A Thu, 08 Feb 2018 17:17:39 +0100
C++ Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-180207B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu Senior C++ Programátora na zaujímavý dlhodobý medzinárodný projekt pre oblasť letectva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.03.2018 - 05.12.2018
Nástup na projekt:05.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji produktov a komponentov využívaných na dokumentovanie a identifikáciu leteckých dát kooperácia na vývoji novej generácie riešenia/produktu, ktorý pomáha leteckým autoritám publikovať LIP (leteckú informačnú príručku) potrebnú pre výmenu leteckých informácií, ktoré su nevyhnutné pre leteckú prevádzku optimalizácia kódu a návrh nových SW riešení s cieľom posunúť produkt na novú architektonickú/programátorskú úroveň riešenie pokrýva: identifikáciu a update zmenených leteckých informácií na základe zmien v DB editovanie a vytváranie záznamov v leteckej príručke publikovanie leteckej príručky v rôznych formátoch (PDF, HTML, ...) podporu pre vydávanie leteckých obežníkov pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och údržba kódu a bugfixing tvorba a údržba build-ov tvorba špecifikácie tvorba programátorskej dokumentácie finálny produkt je plugin-om do Adobe Framemaker-a architektúra riešenia: klient-server web server = Tomcat klient riešenia je postavený primárne na C++/CLI s využitím C# a VB
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v C++ výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C++ 11 alebo C++ 14 skúsenosti s C++/CLI znalosť UML chuť posunúť existujúce SW riěšenie na novú kvalitnejšiu úroveň architektúry a vývoja výhodou: skúsenosti s vývojom v .NET (C#, VB) schopnosť samostatne riešiť problémy schopnosť navrhovať inovatívne riešenia zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-180207B Wed, 07 Feb 2018 16:26:21 +0100
IBM BPM Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ibm-bpm-specialista-180207A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného BPM špecialistu na pozíciu IBM BPM Špecialistu na zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5300 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.04.2019
Nástup na projekt:02.04.2018 - 31.05.2018, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj novej integračnej platformy pomocou technológií IBM BPM (Business Process Manager), IBM Integration Bus pre zákazníka z oblasti bankovníctva spolupráca pri návrhu architektúry celého riešenia intergrácia procesov do back-end i front-end systémov na projekt je možné nastúpiť v termíne od 2.4.2018 do 31.5.2018
Požiadavky: min. 2-ročná projektová skúsenosť s IBM BPM (Business Process Manager) pokročilá znalosť IBM Integration Bus Integration Service,  skúsenosti s integráciou modelovaných procesov do front-end-u skúsenosti s JAVA výhodou: znalosť bankového prostredia analytické zručnosti a schopnosť samostatne riešiť problém
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ibm-bpm-specialista-180207A Wed, 07 Feb 2018 14:05:41 +0100
Network Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-180205A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu Cisco Network Administrátor na zaujímavý projekt do Nitry.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Nitra
Termín:01.03.2018 - 01.07.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: príprava a nasadzovanie nových konfigurácií na sieťových zariadeniach vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia pre technické oblasti TCP/IP, Security, LAN, WAN, Switches, Routers, Wireless, Firewalls analýza sieťového prostredia zákazníka identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie identifikácia hlavných príčin pádov, chýb a ich následné riešenie
Požiadavky: min. 3-ročná prax v oblasti sieťovej administrácie skúsenosti s CISCO Wireless produktami skúsenosti s konfiguráciou a správou sieťových zariadení certifikácia CCNA Wireless výhodou: certifikácia Cisco CCNA, CCNP, CCDA alebo CCDP výhodou: skúsenosti s CheckPoint a CISCO firewalls zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-180205A Mon, 05 Feb 2018 16:43:25 +0100
ITS Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/its-specialista-180202A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného špecialistu na pozíciu senior TV Špecialista na zaujímavý projekt v Bratislave pre zákazníka z oblasti telco.

Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.09.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza a návrh spôsobu implementácie zmien v pridelených TV systémoch s ohľadom na ich optimálne začlenenie do existujúcich biznis procesov firmy ako aj s ohľadom na cieľovú technickú architektúru spolupráca s projektovým teamom s cieľom zosúladenia ich výstupov za účelom uvedenia nových služieb na trh sledovanie vývoja pridelených služieb a navrhovanie ich zlepšení dohľad nad realizáciou projektov, koordinovanie testovania a spoluprácu na nasadení riešenia do produkčnej prevádzky  
Požiadavky: skúsenosti v oblasti implementácie a rozvoja TV služieb znalosť rôznych foriem distribúcie video obsahu (IP TV, SAT TV, OTT TV, Mobile TV, VoD, nPVR, Hbb TV, ...) znalosť technológií spracovania a distribúcie video signálu (DVB-S, DVB-T, DVB-C, GSM, 3G, LTE, Wi-Fi, SAT-IP, OTT, CDN, multicast/unicast streaming, anycast technologia, streaming protokoly) znalosť technológií kódovania video a audio signálu (H.264/265, MPEG2, MPEG1-layer I-II, AC3, AAC) znalosť technológií zabezpečenia obsahu (DRM, Conditional Access System, ECM, EMM, Access right management, CAM, Simulcrypt, AES, ...) znalosť Set-top-boxov (IP, SAT, OTT, Hybrid, HW, Firmware, API, GUI, device management, skúsenosti so STB) základná znalosť technológií programovacích jazykov a technologií HTML, CSS, JavaScript, JSON, SQL, XML, SSO... znalosť IT, telekomunikačného trhu, technológií a služieb znalosť HW, SW, architektúry a sieťovej infraštruktúry prax s business analýzou a implentáciou TV systémov prax so zberom a vyhodnocovaním požiadaviek výhodou: znalosť projektového riadenia, certifikát výhodou (PRINCE 2) výhodou: znalosť metodík riadenia IT, certifikát výhodou (ITIL) výhodou: prax s riadením IT projektov komunikatívnosť, organizačné a prezentačné schopnosti schopnosť prichádzať s nápadmi
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/its-specialista-180202A Fri, 02 Feb 2018 10:28:08 +0100
JavaScript Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-180131B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu JavaScript Programátor na zaujímavý zahraničný US OFF-SITE projekt.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.03.2018 - 01.03.2019
Nástup na projekt:01.03.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise intranetového riešenia pre zákazníka z oblasti ropného priemyslu v technológiách Angular 2+ a .NET C# spolupráca prioritne na vývoji front-end časti riešenia zodpovednosť taktiež aj za vývoj back-end časti riešenia vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca v SETUPe: OFF-SITE (home-office) nástup na projekt je možný v termíne od 1.3.2018 do 31.3.2018
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť Angular 2+ znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery, Bootstrap základná znalosť C# znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) základná znalosť MS SQL základná znalosť Entity Framework / LINQ / NHibernate aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť UML výhodou: skúsenosti s Unit test-ami schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-180131B Wed, 31 Jan 2018 20:59:01 +0100
JavaScript Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-180131A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior JavaScript Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.04.2020
Nástup na projekt:02.04.2018 - 30.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na technológii ANGULAR 4+ podieľanie sa na tvorbe front-end a aplikačnej logiky veľkého medzinárodného poisťovacieho systému vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť ANGULAR výborná znalosť TypeScript výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST WebService-ov výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva výhodou: skúsenosti s .NET C# zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-180131A Wed, 31 Jan 2018 15:34:25 +0100
Projekt Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-180126B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného manažéra na pozíciu Projektový Manažér na zaujímavý rozsiahly migračný projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2018 - 01.09.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 - 31.03.2018 alebo ASAP, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: konsolidácia a revízia projektového plánu na základe čiastočných plánov migrácie infraštruktúr a jej jednotlivých aplikačných celkov koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s bussiness gestorom, manažérmi IT, testovacím tímom, security oblasťami, zodpovednými za jednotlivé celky monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenie jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt plánovanie a change management komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ nástup na projekt je možný v priebehu mesiaca Marec 2018
Požiadavky: min. 3-ročná prax s riadením veľkých IT projektov znalosť životného cyklu softvérového vývoja skúsenosti s vedením veľkých medzinárodných projektov v oblasti bankovníctva skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI) veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti výhodou: skúsenosti z migráciou infraštruktúry tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-180126B Fri, 26 Jan 2018 13:43:01 +0100
Jr. Aplikačný Analytik/Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-aplikacny-analytikadmin-180122B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného analytika/admina na pozíciu Junior Aplikačný Business Analytik/Admin  na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:05.02.2018 - 05.08.2018
Nástup na projekt:05.02.2018 alebo dohodou, part-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na príprave nového card processing centra získavanie hlbokých znalostí o funkcionalite aplikačného SW využívaného processing centrom príprava personalizačných dát aktívna komunikácia s dodávateľmi SW počas vývoja a testovania SW riešenia (komunikácia s vývojármi a testermi) komunikácia ohľadom potrebnej systémovej konfigurácie analýza požiadaviek trhu a návrh potrebných riešení zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka vytváranie zrozumiteľnej a prínosnej dokumentácie toho, ČO ZÁKAZNÍK potrebuje pre tím  príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek inštalácia patch-ov a upgrade-ov nových verzií participácia pri príprave technickej špecifikácie revidovanie technickej dokumentácie transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: part-time, off-site (home-office) občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu  po spolupráci o dĺžke 6 - 9 mesiacov: prechod do SETUPu: full-time on-site [BA]/off-site
Požiadavky: minimálne 1-ročná skúsenosť s aplikačnou administráciou veľkého systému alebo obdobnou činnosťou skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (ideálne JAVA) analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a dodávateľmi SW základná znalosť návrhu informačných systémov skúsenosti s UML skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza výhodou: znalosť procesov týkajúcich sa payment card industry výhodou: skúsenosti s procesmi vytvárania platobných tranzakcií výhodou: skúsenosti s high availability riešeniami výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-aplikacny-analytikadmin-180122B Mon, 22 Jan 2018 22:35:37 +0100
Jr. Network Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-network-admin-180122A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného administrátora na pozíciu Junior Network Administrator na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:02.04.2018 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.04.2018 alebo dohodou, part-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na príprave nového card processing centra údržba sieťovej infraštruktúry vývojového, UAT a produkčného prostredia card processing centra v 24/7 režime inštalácia, konfigurácia a údržba sieťových komponentov, firmware-u a nástrojov zabezpečovanie aktuálnych patche-ov a upgrade-ov a príprava ich inštalačných plánov poskytovanie konzultačnej podpory spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: part-time, off-site (home-office) občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu  po spolupráci o dĺžke 6 - 9 mesiacov: prechod do SETUPu: full-time on-site [BA]/off-site
Požiadavky: minimálne 1-ročná skúsenosť s aministráciou a údržbou sietí high-availability systémov výborná znalosť sieťových komponentov a nástrojov základná znalosť návrhu informačných systémov rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík výhodou: skúsenosti s high availability riešeniami výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-network-admin-180122A Mon, 22 Jan 2018 22:24:42 +0100
ICT Data Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-data-analytik-180117A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu Data Analytik na zaujímavý dlhodobý projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.02.2019
Nástup na projekt:02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: príprava dátovej analýzy v rámci integrácie a migrácie medzi jednotlivými systémami [SAP, interny systém, ...] komunikácia medzi business oddelením (interným zákazníkom) a technickými oddeleniami kontrola a vyhodnocovanie "technology" dát a spracovanie do formy potrebnej pre nasadenie do nového systému analytická príprava a konverzia informácií v aktuálnom systéme pre potrebnú granularitu v novom systéme identifikácia chýbajúcich informácií potrebných pre definíciu potrebnej granularity a najdenie spôsobu pre ich získanie zabezpečenie transformácie granularity zo stavu AS-IS do stavu TO-BE: mapovanie tried majetku prispôsobenie účtov v rámci child accounts a pod. rozdeľovanie, úprava, spájanie existujúcich kariet majetku v ramci SAPu tvorba stratégie pre procesnú evidenciu technológie i majetku zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka transformácia funkčných požiadaviek vytváranie use cases a screen flow poskytovanie konzultačnej podpory samostatné plánovanie vlastných aktivít a činností (tvorba odhadov, návrh milestonov, ...): time and project management pozícia je vhodná aj pre kandidáta s menším rozsahom projektových skúsenosti
Požiadavky: praktické skúsenosti na pozícii Data Analytika alebo obdobnej pozícií schopnosť analyzovať požiadavky používateľov ako na strane technologické tímu, tak i na strane dátového tímu znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek schopnosť koordinovať komunikáciu medzi projektovými požiadavkami zákazníka a technologickými tímami užívateľská znalosť SAPu (schopnosť orientovať sa v SAP užívateľskej terminológií: znalosť významových položiek SAPu z pohľadu užívateľa); technologická vedomosť SAPu nie je potrebná výborná znalosť MS Excel alebo MS Access výhodou: skúsenosť so systémovou integráciou výhodou: skúsenosti s UML silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-data-analytik-180117A Wed, 17 Jan 2018 13:10:08 +0100
JAVA Full-Stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180115A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / CH / Off-site
Termín:02.04.2018 - 02.04.2019
Nástup na projekt:02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva spolupráca na tvorbe POC pre kompletný refactoring aplikácií v kombinácii s vývojom existujúceho riešenia spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom) po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 deň/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave) RATE sa rôzni v závislosti od znalosti nemeckého jazyka
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 8, JAVA EE 6 výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s JSF (Richfaces) skúsenosti s JavaScript-om (jQuery, ideálne React) znalosť HTML5, CSS3 znalosť web app framework-u Seam znalosť JBoss EAP 6 znalosť EJB 3/CDI, JPA 2.x skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS) skúsenosti s Hibernate-om znalosť framework-u JUnit skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ skúsenosti s logging framework-om Log4j znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť SQL veľkou výhodou: komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka výhodou: znalosť framework-u Spring (Spring Boot) výhodou: výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: súsenosti s GWT výhodou: znalosť framework-u Apache CXF výhodou: znalosť testovacieho nástroja Selenium zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180115A Mon, 15 Jan 2018 17:33:07 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180112B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý rozsiahly projekt pre oblasť automotive v Prahe/OFF-SITE.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha / Off-site
Termín:01.02.2018 - 01.02.2019
Nástup na projekt:01.02.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise portálového riešenia (postaveného na zelenej lúke) pre oblasť automotive spolupráca v tíme o veľkosti 15 - 25 programátorov nástup na projekt je možný v termíne od 1.2.2018 až 31.3.2018 spolupráca v SETUPe:  prvé 2 mesiace - týždenne 2 dni školenie vo Wolfsburgu a 3 dni OFF-SITE (home-office), (cestovné náklady a ubytovanie hradí v plnej výške zákazník) po zaškolení 1 deň ON-SITE v PRAHE a 4 dni OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť konceptu Spring Boot znalosť framework-u Spring MVC znalosť technológie JSON znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... výhodou: znalosť Liferay výhodou: znalosť JSP výhodou: znalosť ReactJS zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180112B Fri, 12 Jan 2018 13:18:49 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180112A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.02.2018 - 01.02.2019
Nástup na projekt:01.02.2018 - 31.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou nástup na projekt je možný v termíne od 1.2.2018 do 31.3.2018 projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: min. 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180112A Fri, 12 Jan 2018 13:15:06 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180109A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu senior/middle JAVA Programátor na zaujímavý rozsiahly projekt pre finančnú oblasť v Nemecku/Hamburg.

Predpokladaná suma plnenia:5200 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Nemecko, Hamburg
Termín:01.02.2018 - 01.02.2019
Nástup na projekt:01.02.2018 - 28.02.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: Spolupráca na rozširovaní funkcionality novej implementačnej fázy rozsiahleho riešenia pre finančnú oblasť Spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 15 - 20 programátorov Cesta a ubytovanie budú hradené v plnej výške zákazníkom Zo začiatku je spolupráca formou: 4 dni ON-SITE a 1 deň OFF-SITE, po zaškolení a úspešnej spolupráci je možné dohodnúť čiastočný OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e výborná znalosť používania Spring-u, Spring batch znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť DB2 alebo MSSQL skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s používaním framework-u JUnit skúsenosti s niektorým z repository systémov GIT/SNV/CVS/... skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ skúsenosti s Sonar skúsenosti s JSF komunikačná znalosť (slovom i písmom) anglického jazyka výhodou: znalosť technológie Maven alebo Hudson (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180109A Tue, 09 Jan 2018 15:30:17 +0100
JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.03.2018 - 05.03.2019
Nástup na projekt:05.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA EE vývoj back-end časti systému na zelenej lúke (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A Thu, 23 Nov 2017 11:01:28 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171114A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2018 - 02.07.2018
Nástup na projekt:02.01.2018 - 28.02.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na najnovších technológiách .NET core a ANGULAR JS 4 podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého medzinárodného poisťovacieho systému vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 2.1.2018 do 28.2.2018
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii výborná znalosť C# .NET výborná znalosť MVC princípov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST výhodou: skúsenosti s .NET core výhodou: skúsenosti s ANGULAR JS výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171114A Tue, 14 Nov 2017 16:00:23 +0100
SCALA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-171027A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA Programátor na technologicky zaujímavý a inovatívny medzinárodný projekt pre sektor cestovného ruchu (lodná doprava) v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage) spolupráca na prevratnom inovatívnom riešení v danom segmente [reactive/functional] vývoj back-end časti systému v SCALA spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: back-end (SCALA) programátori, front-end (JS) programátori, SCRUM Master spolupráca s front-end tímom (AngularJS) po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týžden ON-SITE + 1 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky: min. 1-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA znalosť princípov funkcionálneho programovania skúsenosti s framework-om Play skúsenosti s toolkit-om Akka znalosť relačných databáz skúsenosti s Oracle DB znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber) výhodou: skúsenosti s Node.js výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-171027A Fri, 27 Oct 2017 10:13:21 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.12.2017 - 01.12.2018
Nástup na projekt:01.12.2017 - 28.02.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) nástup na projekt je možný v termíne od 1.12.2017 do 28.2.2018 projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.03.2018 - 01.09.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva práca s najnovšími web technológiami
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A Tue, 13 Jun 2017 13:56:11 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.04.2019
Nástup na projekt:02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A Thu, 25 May 2017 08:28:35 +0200
JS Front-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JS FRONT-END (ideálne FULL-STACK) Programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.04.2018 - 02.04.2019
Nástup na projekt:02.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js) vývoj front-end časti systému na zelenej lúke spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJS / Immutable.js / AngularJS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (LESS, Sass) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) znalosť SQL skúsenosti s MySQL/PostgreSQL skúsenosti s in-memory DB Redis znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A Wed, 19 Apr 2017 04:33:35 +0200