TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Thu, 19 Apr 2018 15:27:06 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk PHP [Symfony] Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-symfony-programator-180419A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior PHP [SYMFONY] programátora na zaujímavý projekt v oblasti e-commerce pre zákazníka z KE.

Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice/off-site
Termín:02.05.2018 - 31.10.2018
Nástup na projekt:02.05.2018 - 04.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji front-end a back-end časti SW riešenia vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia po 2-týždňovom zaškolení v Košiciah je spolupráca možná v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Košice) + 1 deň/týždeň OFF-SITE 
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii výborná znalosť PHP (OOP) výborná znalosť PHP framework-u Symfony (príp. iného PHP MVC framework-u ako Zend, CodeIgniter, CakePHP, Yii, Laravel,...) skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s AJAX, XML, JSON, REST API skúsenosti s relačnými a objektovo orientovanými databázami veľkou výhodou: skúsenosti s AWS (Amazon Web Services) výhodou: znalosť eZ Publish (eZ_Publish) výhodou: znalosť JavaScript výhodou: skúsenosti s ReactJS  výhodou: skúsenosti s NodeJS zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-symfony-programator-180419A Thu, 19 Apr 2018 15:27:06 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180416C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného a flexibilného programátora na pozíciu junior/middle JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2018 - 02.05.2019
Nástup na projekt:02.05.2018 - 31.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj enterprise bankového riešenia na strane front-end-u aj back-end-u v technológii JAVA zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia projekt je vhodný aj pre absolventa s 2-ročnou praxou nástup na projekt možný od 2.5.2018 do 31.7.2018
Požiadavky: min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA skúsenosti s HTML, CSS, Ajax, JavaScript skúsenosti s repository systémom Git znalosť Web Service-ov (koncept REST) výhodou: skúsenosti s React.js výhodou: skúsenosti s FSPL frameworkom zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180416C Mon, 16 Apr 2018 21:42:51 +0200
ABB Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/abb-programator-180416B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu ABB Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.09.2018
Nástup na projekt:02.07.2018, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za naprogramovanie robota ABB určeného na manipuláciu s dielmi zodpovednosť za určovanie parametrov a technické riešenie zodpovednosť za uvedenie robota do prevádzky priamo u zákazníka príprava a programovanie robota bude prebiehať v Bratislave a jeho nasadenie do prevádzky v Topolčanoch
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s programovaním ABB robotov skúsenosti s programovaním robotov ABB (IRB4600, RW6) technické a analytické myslenie samostatnosť zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/abb-programator-180416B Mon, 16 Apr 2018 15:33:21 +0200
ICT Analytik/Architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytikarchitekt-180416A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika/architekta na pozíciu ICT Analytik/Architekt  na zaujímavý revízny/hodnotiaci projekt v oblasti pre oblasť poisťovnítcva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:6400 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.05.2018 - 07.08.2018
Nástup na projekt:07.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: detailná validácia a dokumentácia aktuálneho stavu (AS-IS) IT systémov v oblasti poisťovníctva komunikácia medzi business oddelením a vývojom zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia systémov zákazníka tvorba analytickej dokumentácie, systémovej mapy a výstupov transformácia funkčných požiadaviek identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami popisovanie alternatív riešení indikovanie potrebných rozpočtov/potrebných profilov/obmedzení/nutných podmienok a predpokladov identifikácia a dokumentácia dotknutých systémov a tímov vytváranie a dokumentovanie procesných tokov komunikácia s vývojovými IT tímami pri správnom pochopení aktuálnych riešení poisťovne
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika a/alebo IT Architekta znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj) skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí skúsenosti s UML silné organizačné a analytické zručnosti rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík všeobecný prehľad v poisťovacej resp. finančnej oblasti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorenosť novým nápadom a víziam schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytikarchitekt-180416A Mon, 16 Apr 2018 11:28:31 +0200
Senior Tester [#automated] https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-automated-180412B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného testera na pozíciu Senior Tester na technologicky zaujímavý projekt do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3500 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.05.2018 - 01.11.2018
Nástup na projekt:01.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: testovanie funkcionality cloud-based data SW systémov/aplikácií v oblasti špičkovej meracej techniky pre oblasť priemyslu (automotive, letectvo, ...). spolupráca v tíme o veľkosti cca. 5-10 ľudí tvorba testovacích scenárov definovanie a spúšťanie (manuálnych/automatizovaných) funkčných test case-ov zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 4 ročná prax v oblasti testovania min. 2 ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (manuálne a automatizované testy, regresné testy) skúsenosti s tvorbou testovacích scenárov na základe požiadaviek a use case-ov skúsenosti s tvorbou testovacej stratégie pre (manuálne/automatizované) funkčné, nefunkčné, regresné, záťažové a výkonnostné testy skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov užívateľského rozhrania skúsenosti s prípravou a realizáciou (niektorých z nasledovných) regresných/integračných/výkonnostných testov skúsenosti s používaním track-ovacích nástrojov (napr. JIRA) praktické znalosti metodiky SW testovania znalosť testovacích nástrojov znalosť niektorého z repository systémov (SVN, Git, atď.) výhodou: certifikácia ISTQB výhodou: skúsenosti s implementáciou a používaním nástrojov potrebných pre automatizáciu testov (Robot Framework, MS Test Manager, SoapUI, atď.) výhodou: skúsenosti s embedded Linux-om výhodou: znalosť skriptovacích jazykov (Python, Bash) výhodou: znalosť programovacích jazykov (ideálne C++) výhodou: znalosť princípov agilného vývoja výhodou: základná znalosť prostredia MS Visual Studio aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom analytické myslenie samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-automated-180412B Thu, 12 Apr 2018 16:55:46 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-180412A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného ReactJS programátora na zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť špičkovej meracej laboratórnej a priemyselnej techniky v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.05.2018 - 01.11.2018
Nástup na projekt:01.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj nového cloud-ového data-oriented ReactJS front-end riešenia spolupráca v tíme vývojárov práca s cutting-edge technológiami (na strane HW i SW) analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov riešenie problémov participácia na code reviews spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť ReactJS skúsenosti s kontajnerom Redux znalosť princípov JavaScript ECMAScript (ES6) skúsenosti s vývojom väčších SPA (single-page applications) výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti s Node.js (ExpressJS, Sequelize) výhodou: znalosť JS knižnice D3.js výhodou: skúsenosti s CoffeeScript-om výhodou: skúsenosti s protokolom Web Socket výhodou: skúsenosti s preprocesorom LESS (CSS) výhodou: skúsenosti s package management systémom Bower výhodou: skúsenosti s Gulp.js/Grunt.js výhodou: skúsenosti so štandardmi SVG/Canvas zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-180412A Thu, 12 Apr 2018 16:31:35 +0200
OFF-SITE JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-java-programator-180410A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu OFF-SITE JAVA Programátor na stabilný rozsiahly projekt v oblasti verejného sektora.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA / ZA / Off-site
Termín:16.04.2018 - 16.10.2018
Nástup na projekt:16.04.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane front-end-u (a back-end-u) v technológii JAVA customizácia existujúceho softvérového riešenia a vývoj novej funkcionality analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v SETUPe: 4 dni / týždeň ON-SITE v Bratislave alebo Žiline + 1 deň / týždeň OFF-SITE po zapracovaní sa na projekte (a dohode s projektovým manažérom) možnosť pravidelného OFF-SITE SETUPu v rozsahu 4 dni / týždeň  + 1 deň / týždeň ON-SITE
Požiadavky: min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA znalosť jQuery znalosť Apache Wicket znalosť Bootstrap 3.x znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť Wildfly 9.x (JBoss) znalosť konceptov messagingu (JMS) skúsenosti s Hibernate-om / JPA skúsenosti s repository systémom Git výhodou: znalosť REST Easy výhodou: znalosť Apache CxF výhodou: znalosť Apache Active MQ výhodou: skúsenosti s Apache Maven výhodou: znalosť architektúry microservices zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-java-programator-180410A Tue, 10 Apr 2018 15:48:12 +0200
BI/DWH Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-specialista-180406A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného analytika/programátora na pozíciu BI/DWH Špecialista na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, riešenie požiadaviek pre BI riešenia a reporting návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie implementácia požiadaviek analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát) komunikácia so zadávateľmi požiadaviek podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom spolupráca pri návrhu testovacích scenárov podpora UAT testovania príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky: min. 2-ročná prax v oblasti BI/DWH/Reporting praktické skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL praktické skúsenosti s SQL databázami Microsoft SQL Server 2012 alebo ORACLE 11g praktické skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi (Sparx Enterprise Architect, Power Designer výhodou) všeobecná orientácia v bankových procesoch, pojmoch a produktoch výhodou: skúsenosti s reporting riešeniami (MS Reporting Services, MS Analysis Services) veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-specialista-180406A Fri, 06 Apr 2018 11:24:00 +0200
Test Koordinátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-koordinator-180404C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného manažéra/koordinátora na pozíciu Test Koordinátor na zaujímavý dlhodobý on-site projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.04.2018 - 16.01.2019
Nástup na projekt:16.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: Priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov. Koordinácia testovacej fázy. Zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka. Zodpovednosť za koordináciu práce zvereného test tímu ako i test tímov ostatných subdodávateľov. Zodpovednosť za koordináciu analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami. Zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu. Zodpovednosť za stav, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované. Zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky. Zodpovednosť za sledovanie stavu deploymentu fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach. Reportovanie projektovému manažérovi a eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti. Spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností.
Požiadavky: min. 3-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test Koordinátora/Lídra/Manažéra skúsenosti s koordináciou tímov testerov skúsenosti s IT projektami v komplexnom integrovanom prostredí praktické znalosti metodiky softvérového testovania znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management) návrh a vykonávanie/realizácia testovacích scenárov skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov znalosť HP Quality Center, prípadne JIRA výhodou: skúsenosti s koordináciou UAT/business test tímu výhodou: skúsenosti so SAP-om / SAP Solution Manager-om výhodou: skúsenosti z oblasti TELCO a/alebo finančnej oblasti výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB) schopnosť samostatne riešiť problémy analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-koordinator-180404C Wed, 04 Apr 2018 22:31:05 +0200
JAVA Full-Stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180404B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného a flexibilného programátora na pozíciu senior JAVA Full-Stack Programátor na zaujímavý verejný projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2018 - 02.11.2018
Nástup na projekt:02.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj enterprise riešenia na strane front-end-u aj back-end-u v technológii JAVA zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca v rámci 9 členného tímu
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA pokročilé skúsenosti s Java SE 7/8, Java EE 6/7 skúsenosti s HTML, CSS, Ajax, JavaScript skúsenosti s framework-om Spring 4 skúsenosti s Hibernate, JPA skúsenosti s Maven skúsenosti s repository systémom Git znalosť Web Service-ov (koncept REST) znalosť princípov metodológie agilného vývoja (napr. SCRUM, Kanban, ...) výhodou: skúsenosti s AngularJS 1 výhodou: skúsenosti s Bootstrap 3 výhodou: skúsenosti so Spring Boot 1.2.7, Spring Data, Spring Security výhodou: skúsenosti s XML, XSLT, XSD výhodou: znalosť Web Service-ov (koncept SOAP) výhodou: skúsenosti s infrašktúrou - WebLogic, Oracle, TeamCity zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180404B Wed, 04 Apr 2018 21:04:21 +0200
ICT/Business Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-180404A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Business Analytik na zaujímavý projekt do Bratislavy/Viedeň.

Predpokladaná suma plnenia:7800 až 8400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA/Viedeň
Termín:02.05.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.05.2018 - 31.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: detailná validácia a dokumentácia aktuálneho stavu (AS-IS) IT systémov komunikácia medzi zákazníkom a vývojom zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia systémov zákazníka tvorba analytickej dokumentácie a výstupov transformácia funkčných požiadaviek popisovanie alternatív riešení identifikácia a dokumentácia dotknutých systémov vytváranie a dokumentovanie procesných tokov komunikácia s vývojovými IT tímami pri správnom pochopení aktuálnych riešení SETUP spolupráce: 3 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) a 2 dni/týždeň ON-SITE vo (Viedeň) nástup na projekt možný od 2.5.2018 do 31.5.2018
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika znalosť technologických procesov schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek skúsenosti s návrhom business procesov skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí silné organizačné a analytické zručnosti rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík aktívna znalosť nemeckého jazyka slovom aj písmom výhodou: praktické skúsenosti s portálovými riešeniami Liferay schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorenosť novým nápadom a víziam schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-180404A Wed, 04 Apr 2018 12:29:31 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180403B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior .NET programátora na zaujímavý rozsiahly projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2018 - 02.05.2020
Nástup na projekt:02.05.2018 - 31.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému, ktorý bude nasadený celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 2.5.2018 do 31.5.2018
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácií praktické skúsenosti s technológiou .NET core výborná znalosť C# .NET pokročilá znalosť MVC princípov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST skúsenosti s MS SQL DB výhodou: skúsenosti s ANGULAR výhodou: skúsenosti s TypeScript výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180403B Tue, 03 Apr 2018 11:49:22 +0200
JavaScript Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-180403A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior JavaScript Programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2018 - 02.05.2020
Nástup na projekt:02.05.2018 - 31.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na technológii ANGULAR 4+ podieľanie sa na tvorbe front-end a aplikačnej logiky veľkého medzinárodného poisťovacieho systému, ktorý bude nasadený celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 2.5.2018 do 31.5.2018
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť ANGULAR výborná znalosť TypeScript výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST WebService-ov výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva výhodou: skúsenosti s .NET C# zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-180403A Tue, 03 Apr 2018 11:44:40 +0200
VB .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vb-net-programator-180328B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu SENIOR VB .NET/C# Programátora na zaujímavý globálny a stabilný off-site zahraničný projekt v oblasti energetiky do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.05.2018 - 01.11.2018
Nástup na projekt:01.05.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji nového stand-alone Windows-based globálneho systému v oblasti energetiky na (spracovanie požiadaviek a procesov) vo VB. NET vývoj a rozširovanie funkcionality systému a aplikácii na základe (nie vždy jasne definovaných) business požiadaviek príprava plánu a identifikácia možných vylepšení nového riešenia utilizácia vyvojových nástrojov a postupov použitím (nie len) Visual Studio, MS SQL Server, VB.NET/C# dokumentovanie kódu návrh, vývoj a testovanie nových podporných Windows aplikácii návrh nových technológií pre zefektívnenie vývoja tvorba technickej špecifikácie komunikácia (v anglickom jazyku) s manažmentom ohľadom statusov vývoja po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME OFF-SITE
Požiadavky: minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom vo VB.NET/C# skúsenosti s vývojom veľkých systémov/riešení vo VB.NET/C# výborné algoritmické a matematické myslenie výborná znalosť MS SQL Server-a výborná znalosť MS SQL/T-SQL znalosť ADO .NET znalosť Microsoft Office InterOp Object Model (Excel, Word, Visio objects library) skúsenosti s vývojom objektov pre grafické editory (drag & drop funkcionalita) znalosť princípov metodológie agilného vývoja (napr. SCRUM, Kanban, ...) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti so Salesforce CRM a SAP schopnosť navrhovať inovatívne riešenia analytické zručnosti a schopnosť riešiť problém schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vb-net-programator-180328B Wed, 28 Mar 2018 18:29:33 +0200
Ruby Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ruby-programator-180328A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Ruby on Rails Programátor na zaujímavý migračný projekt pre verejný sektor vo Viedni.

Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň / Off-site
Termín:02.05.2018 - 02.05.2019
Nástup na projekt:02.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na migrácii Ruby on Rails (na verziu 2.4) enterprise webovej aplikácie pre verejný sektor vývoj front-endovej a databázovej časti aplikácie po zapracovaní sa na projekte je možné pôsobiť na projekte: 2 dni týždenne ON-SITE (Viedeň) a 3 dni OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s Ruby on Rails pokročilé skúsenosti s HTML5 a CSS3 skúsenosti s Elasticsearch skúsenosti s budovaním enterprise webov a integráciou na back-end systémy skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ruby-programator-180328A Wed, 28 Mar 2018 13:06:07 +0200
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-180326F

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Android Programátor na stabilný rozsiahly projekt v oblasti finančníctva.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 3900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA / TN / Off-site
Termín:23.04.2018 - 23.07.2018
Nástup na projekt:23.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj aplikácií pre mobilnú platformu v oblasti finančných služieb (banky, poisťovne, leasing) vývoj aplikácii na už existujúcom frameworku s využitím už existujúcich komponentov programovaných v Jave customizácia existujúceho softvérového riešenia a vývoj novej funkcionality analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v režime ON-SITE v Bratislave alebo Trenčíne po zapracovaní sa na projekte (a dohode s projektovým manažérom) možnosť pravidelného OFF-SITE SETUPu v rozsahu 1-2 dni / týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním Android aplikácií min. 1-ročná (aktívna) skúsenosť s JAVA skúsenosti s Android OS a Android Framework znalosť Webview skúsenosti s repository systémom Git výhodou: skúsenosti s SSO (Single Sign On) protokolmi výhodou: skúsenosti s NTLM, SPNEGO a Kerberos výhodou: znalosť HTML5 výhodou: znalosť CSS3 (LESS, Sass) výhodou: znalosť WEB GUI Frameworku Bootstrap zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-180326F Mon, 26 Mar 2018 19:00:49 +0200
JAVA B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-b-e-programator-180326E

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Server-Side programátora na pozíciu JAVA B-E Programátor na stabilný rozsiahly projekt v oblasti finančníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA / TN / Off-site
Termín:16.04.2018 - 16.07.2018
Nástup na projekt:16.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológiách JAVA customizácia existujúceho softvérového riešenia a vývoj novej funkcionality analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v režime ON-SITE v Bratislave alebo Trenčíne po zapracovaní sa na projekte (a dohode s projektovým manažérom) možnosť pravidelného OFF-SITE SETUPu v rozsahu 1-2 dni / týždeň 
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA znalosť JAVA framework-u Spring WEB skúsenosti so Servlet API skúsenosti s Hibernate-om znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) skúsenosti s JSON skúsenosti s repository systémom Git výhodou: skúsenosti s SSO (Single Sign On) protokolmi výhodou: skúsenosti s NTLM, SPNEGO a Kerberos zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-b-e-programator-180326E Mon, 26 Mar 2018 18:46:31 +0200
JAVA/Angular Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javaangular-programator-180326D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného FULL-STACK programátora na pozíciu JAVA/Angular Programátor na stabilný rozsiahly projekt v oblasti finančníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA / TN / Off-site
Termín:16.04.2018 - 16.07.2018
Nástup na projekt:16.04.2018 - 30.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u i front-end-u v technológiách JAVA a  JavaScript (AngularJS/Angular) customizácia existujúceho softvérového riešenia a vývoj novej funkcionality analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v režime ON-SITE v Bratislave alebo Trenčíne po zapracovaní sa na projekte (a dohode s projektovým manažérom) možnosť pravidelného OFF-SITE SETUPu v rozsahu 1-2 dni / týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Angular znalosť JAVA framework-u Spring WEB skúsenosti so Servlet API skúsenosti s Hibernate-om znalosť HTML5 znalosť CSS3 (LESS, Sass) znalosť WEB GUI framework-u Bootstrap znalosť JQuery znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) skúsenosti s JSON skúsenosti s repository systémom Git výhodou: skúsenosti s SSO (Single Sign On) protokolmi výhodou: skúsenosti s NTLM, SPNEGO a Kerberos zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javaangular-programator-180326D Mon, 26 Mar 2018 18:42:25 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180326C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného a flexibilného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zahraničný [AT] projekt pre oblasť vývoja v rámci špičkového medicínskeho výskumu v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3500 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.05.2018 - 02.05.2019
Nástup na projekt:02.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca v rámci agilného medzinárodného [SK/AT] tímu o veľkosti cca. 7 ľudí vývoj a rozvoj funkcionality nových produktových radov SW riešenia špičkových diagnotických zariadení v oblasti výskumu pre sektor zdravotníctva po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA (JAVA 8) skúsenosti s Eclipse RCP skúsenosti s JAVA VM implementáciou RxJava (znalosť knižnice ReactiveX) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s JAVA framework-om OSGI (Open Service Gateway Initiative) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180326C Mon, 26 Mar 2018 14:58:29 +0200
MS SQL Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-180326B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu MS SQL Administrátora na zaujímavý projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.06.2018 - 01.12.2018
Nástup na projekt:01.06.2018 alebo dohodou, part-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: inštalácia, konfigurácia a správa DB na MS SQL spolupráca pri návrhu, implementácii a podpore databázových systémov zodpovednosť za pravidelné zálohovanie a šifrovanie dát pravidelné testovanie recovery scenárov udržiavanie technických štandardov databázových systémov a prispievanie k ich vylepšovaniu spolupráca pri analýze performance problémov, troubleshooting podieľanie sa na implementácii high-availability riešení optimalizácia SQL kódu spolupráca pri dizajne nových častí už existujúcich dátových modelov identifikácia potencionálnych problémov a ich riešenie PART-TIME spolupráca v rozsahu 20 hodín/týždeň po zapracovaní na projekte je možný čiastočný OFF-SITE  
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s administráciou MS SQL DB (inštalácia, správa, konfigurácia, zálohovanie a obnova dát, migrácia dát, atď.) pokročilé znalosti SQL (nie nevyhnutne T-SQL) veľmi dobrá orientácia v entitno-relačných DB modeloch skúsenosti s optimalizáciou DB a ladením výkonu na úrovni DB administrácie skúsenosti s riešením problémov a riešením integrity databázy (problémy s výkonom, blokovanie, replikácie, pripojenie, bezpečnostné problémy atď.) zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-180326B Mon, 26 Mar 2018 14:00:15 +0200
Angular/.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularnet-programator-180322A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior Angular/.NET programátora na zaujímavý rozsiahly a potenciálne dlhodobý projekt pre zdravotnícky sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.04.2018 - 16.01.2019
Nástup na projekt:16.04.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca primárne na vývoji front-end časti rozsiahleho zahraničného projektu v oblasti vývoja health-care platformy v technológii Angular 5 back-end (security časť) riešenia je postavený na .NET Core implementácia funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 3-5 programátorov
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení výborná znalosť JavaScript frameworku AngularJS2 a/alebo Angular 5 znalosť HTML5, CSS (výhodou: LESS, SASS) znalosť TypeScript skúsenosti s programovaním v .NET (Core) a C# skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia znalosť Kubernetes a Dockers znalosť Microservices skúsenosti s automatizovaným testovaním aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularnet-programator-180322A Thu, 22 Mar 2018 16:03:21 +0100
Webfocus Reporting Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/webfocus-reporting-specialista-180319C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného špecialistu na pozíciu Webfocus Reporting Špecialista na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 7200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Viedeň
Termín:18.06.2018 - 18.12.2018
Nástup na projekt:18.06.2018 - 02.07.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza stavu implementácie Webfocus migrácia približne 3000 reportov z Webfocus 7.1 na Webfocus 8.x konfigurácia a customizácia nového (Webfocus) riešenia príprava nových reportov   spolupráca v SETUPe: Bratislava ON-SITE (1-3 MD / týždeň) + Viedeň ON-SITE (2-4 MD / týždeň) ubytovanie vo Viedni hradí zákazník RATE sa delí podľa miesta dodávania služieb
Požiadavky: minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s Webfocus skúsenosti s Webfocus 8.x skúsenosti s konfiguráciou, customizáciou a developmentom v rámci Webfocus skúsenosti s migráciou a upgrade zo starších verzií Webfocus na novšie špičkové analytické myslenie a schopnosť sa rýchlo zorientovať v rozsiahlom projekte
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/webfocus-reporting-specialista-180319C Mon, 19 Mar 2018 15:03:17 +0100
QAD Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/qad-specialista-180319B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného ERP špecialistu na pozíciu QAD Špecialista na zaujímavý projekt v oblasti riadenia výroby automobilových súčiastok.

Miesto plnenia:Slovensko, Trenčín / Off-site
Termín:01.05.2018 - 01.11.2018
Nástup na projekt:01.05.2018 - 01.08.2018 , alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza stavu implementácie ERP systému QAD – logistika a financie analýza procesov používaných vo firme – logistika a financie určenie problémových miest implementácie návrh riešenia, určenie časových rámcov, určenie náročnosti rozpočtovanie návrhov, spolupráca s dodávateľmi QAD priamo (FR, DE) a Minerva realizácia implementácie priamo a v spolupráci s externými dodávateľmi nastavenie systému, zavádzanie požiadaviek užívateľov, školenia užívateľov, riešenie vzniknutých ťažkostí počas zapracovania sa na projekte (prvé 2 týždne) spolupráca v SETUPe: FULL-TIME ON-SITE (Trenčín) po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/týždeň ON-SITE (Trenčín) + 2 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky: minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s ERP QAD, rsp. MFG/Pro systémami špičkové analytické myslenie a schopnosť sa rýchlo zorientovať v rozsiahlom projekte výborná znalosť systému MFG/Pro, resp. QAD skúsenosti s implementáciou a správou ERP vo výrobnej spoločnosti schopnosť poskytovať podporu a tréning užívateľom a zaškoľovanie Key Users
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/qad-specialista-180319B Mon, 19 Mar 2018 11:12:31 +0100
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180316A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:14.05.2018 - 14.05.2019
Nástup na projekt:14.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180316A Fri, 16 Mar 2018 10:32:46 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-180309A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu senior Android Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.04.2018 - 16.04.2019
Nástup na projekt:16.04.2018 - 30.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza, vývoj a testovanie enterprise Android aplikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 3.4.2018 do 30.6.2018
Požiadavky: minimálne 4-ročné skúsenosti s vývojom v Android SDK praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) pokročilé skúsenosti s RxJava pokročilé skúsenosti s Kotline skúsenosti s Git alebo Gradle analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-180309A Fri, 09 Mar 2018 10:38:01 +0100
ICT Solution Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-solution-analytik-180307D

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného analytika/solution architekta na pozíciu ICT Solution Analytik na zaujímavý projekt pre registračnú autoritu do Holandska (Haag).

Predpokladaná suma plnenia:8500 až 9000 € mesačne
Miesto plnenia:Holandsko, Haag [NL]
Termín:14.05.2018 - 14.08.2018
Nástup na projekt:14.05.2018 - 02.04.2018, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: Spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme priamo v Haag-u/Holandsko. Participácia na kompletnej technickej analýze riešenia vychádzajúcej z existujúcich procesov. Zabezpečenie obojsmernej funkčnej spolupráce s cieľom spracovania procesných požiadaviek/postupov a vyhodnocovania možného dopadu ich realizácie na existujúci stav. Formalizácia biznisových objektov vo vzťahu k BPMN procesnému modelu. Transformácia biznisových objektov do logického Entitného Dátoveho Modelu (EDM). Návrh Fyzického Dátoveho Modelu a jeho prepojenie s Entitným Dátovym Modelom. Definovanie základných informačných modelov vo vzťahu k celkovému technologickému stack-u (od UI/UX vrstvy až po fyzický DB model). Zaisťovanie toho, aby potrebné informácie boli dostupné v požadovanej forme a čase pre potreby tímu. Vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows a Prototypov. RATE = ALL-IN RATE
Požiadavky: minimálne 5-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí znalosť analytických IT procesov SW vývoja výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach (Analyses, Reengineering of Existing Solutions/Solution Proposals, Deployment Overview) skúsenosti s UML modelovaním (UML 2.0 / Analysis, Activity, Use case, Class, Component diagrams, ...) skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s modelovaním business procesov využitím BPMN 2.0 skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) znalosť agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce výhodou: znalosť niektorého Enterprise Service Bus (ServiceMix, OSB) výhodou: skúsenosti s OOAD (Object Oriented Analysis and Design) výhodou: skúsenosti s medziplatformovou integráciou viacerých systémov výhodou: praktické skúsenosti s programovaním a/alebo navrhovaním architektúry SW riešení
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-solution-analytik-180307D Wed, 07 Mar 2018 18:04:33 +0100
SAP FI-CO Konzultant https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-fi-co-konzultant-180307B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného SAP konzultanta na modul FI-CO na zaujímavý medzinárodný projekt do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:9000 až 9500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:16.04.2018 - 16.10.2018
Nástup na projekt:16.04.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: implementácia a konzultácie pri zavádzaní SAP riešenia implementácia právnych úprav z krajín EU v rámci účtovného modulu SAP FI/CO účtovný reporting rozbeh lokalizácií dodaných od SAP implementácia a udržiavanie biznis riešení v oblasti SAP FI/CO založených na analýze požiadaviek biznisu návrh, programovanie (ABAP), konfigurácia, testovanie a tvorba dokumentácie k riešeniam v SAP FI/CO aplikačných moduloch podľa funkčných a technických požiadaviek   počas zapracovania sa na projekte (prvé 2 týždne) spolupráca v SETUPe: FULL-TIME ON-SITE (Bratislava) po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 2 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti so SAP FI-CO min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v ABAP analytické myslenie schopnosť samostatne riešiť problémy zodpovednosť komunikatívnosť znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni   výhodou: znalosť nemeckého jazyka na komunikačnej (ústnej i písomnej) úrovni
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-fi-co-konzultant-180307B Wed, 07 Mar 2018 15:06:29 +0100
Delphi Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delphi-programator-180307A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior programátora na pozíciu DELPHI Programátor na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ťažkého priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:04.06.2018 - 04.12.2018
Nástup na projekt:04.06.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza a programovanie požiadaviek podľa zadania zákazníka v Delphi 7 programovanie nových požiadaviek do už existujúceho rozsiahlého ERP systému pre oblasť ťažkého priemyslu spolupráca v SETUPe: 5 dní/týždeň full-time off-site (home-office) v (štandardnom) čase [+/-]: 08:00 - 17:00
Požiadavky: minimálne 4-ročná projektová (aktuálna) prax s programovaním v Delphi 7 pokročilá znalosť štandardných komponentov skúsenosti s vytváraním vlastných komponentov skúsenosti s programovaním nad databázou (MS SQL, PostgreSQL, Oracle, ...) skúsenosti s off-site participáciou v distribuovanom (remote) tíme skúsenosti s tímovou spoluprácou v rámci rozsiahlejšieho projektu vyvíjaného v Delphi aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) zodpovednosť samostatnosť veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delphi-programator-180307A Wed, 07 Mar 2018 14:54:08 +0100
C/C++ Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-180227A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu C++ Programátor na zaujímavý projekt z oblasti vývoja riadiacich jednotiek.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha / Off-site
Termín:23.04.2018 - 23.04.2019
Nástup na projekt:23.04.2018 - 07.05.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj novej platformy pre riadiace jednotky v C++ preprogramovanie funkcionality z platformy postavenej na C, na novú platformu v C++ kreatívne a inovatívne riešenie zadaní spolupráca v režime: 1 týždeň / mesiac ON-SITE (Praha) a 3 týždne / mesiac OFF-SITE, v prípade záujmu možná spolupráca v režime 1 týždeň / mesiac ON-SITE (Praha) a 3 týždne / mesiac ON-SITE (Košice) ubytovanie v Prahe počas ON-SITE spolupráce je v plnej výške hradené zákazníkom zodpovednosť za: písanie BSP driverov integráciu BSP driverov do projektu, rozchodenie a testovanie portáciu existujúceho C/C++ kódu na STM32 platformu (systém, aplikácie) tvorbu častí systému (komunikácia, ovládače, spolupráca úloh, konfigurácia) a aplikácie testovanie a písanie testov pre embedded SW (unit testy, funkčné testy, vývojové testovanie)
Požiadavky: min. 3-ročná prax s vývojom pre embedded zariadenia pre priemyselné RT systémy min. 3-ročné aktívne projektové skúsenosti s programovaním v C++ znalosť práce na platforme STM32H7xx s FreeRTOS znalosť metodiky vývoja SW skúsenosti s tímovou OFF-SITE spoluprácou znalosť technickej angličtiny (základy komunikácie, čítanie technickej dokumentácie v angličtine, komentovanie kódu v angličtine) silné algoritmické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy schopnosť navrhovať inovatívne riešenia kreativita zodpovednosť spoľahlivosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-180227A Tue, 27 Feb 2018 09:48:10 +0100
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180221B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý rozsiahly projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.04.2018 - 16.10.2018
Nástup na projekt:16.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavovových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi nástup na projekt možný od 1.3.2018 do 31.3.2018
Požiadavky: min. 6-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180221B Wed, 21 Feb 2018 15:46:19 +0100
SharePoint Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sharepoint-programator-180212A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu SharePoint Programátor na zaujímavý projekt s najväčšou SharePoint farmou v regióne strednej Európy (približne 200 serverov) v Bratislave.    

Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2018 - 03.04.2020
Nástup na projekt:03.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj, údržba a rozširovanie funkcionality existujúceho SharePoint 2013/2016 riešenia pre zákazníka z oblasti automotive integrácia zmien v rámci SharePoint prostredia kooperácia s business i vývojovými tímami s cieľom vytvorenia novej funkcionality pre SharePoint portálové stránky analýza požiadaviek klienta identifikácia a riešenie vzniknutých problémov počas implementácie i nasadzovania poskytovanie časových odhadov a prioritizácia úloh dodržiavanie programátorských štandardov implementácia navrhnutého riešenia spolupráca pri testovaní a nasadzovaní aplikácie spolupráca v SETUPe: prvé 2 mesiace ON-SITE a po zapracovaní 2 dni OFF-SITE (home-office) a 3 dni ON-SITE týždenne
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti so SharePoint (2013/2016/SPO) programovaním skúsenosti s .NET C# skúsenosti s MS SQL znalosť CSS, HTML, JavaScript znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2013 znalosť anglického jazyka slovom aj písmom výhodou: znalosť vytvárania workflow v MS SharePoint schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sharepoint-programator-180212A Mon, 12 Feb 2018 09:31:28 +0100
iOS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-180209B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu iOS Programátor na zaujímavý iOS on-site projekt v Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice
Termín:23.04.2018 - 15.10.2018
Nástup na projekt:23.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji komplexného SW riešenia pre mobilné zariadenia v technológii iOS návrh a príprava konceptu, vývoj a integrácia iOS aplikácii v rámci systému (jedna master aplikácia + ďaľšie menšie aplikácie a moduly) spolupráca na analýze a návrhu riešenia príprava testov aplikácie a jej jednotlivých modulov priama komunikácia so zákazníkom ohľadne technického riešenia a návrhu inovácii aplikácie spolupráca formou: on-site (Košice), po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týždeň on-site + 1 deň/týždeň off-site
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom v iOS znalosť Swift-u alebo Objective C skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) veľmi dobré komunikačné schopnosti analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy zodpovednosť orientácia na výkon zmyseľ pre tímovú prácu
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-180209B Fri, 09 Feb 2018 13:55:25 +0100
IBM BPM Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ibm-bpm-specialista-180207A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného BPM špecialistu na pozíciu IBM BPM Špecialistu na zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5300 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2018 - 03.04.2019
Nástup na projekt:03.04.2018 - 31.05.2018, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj novej integračnej platformy pomocou technológií IBM BPM (Business Process Manager), IBM Integration Bus pre zákazníka z oblasti bankovníctva spolupráca pri návrhu architektúry celého riešenia intergrácia procesov do back-end i front-end systémov spolupráca v 35 člennom tíme na projekt je možné nastúpiť v termíne od 3.4.2018 do 31.5.2018
Požiadavky: min. 2-ročná projektová skúsenosť s IBM BPM (Business Process Manager) pokročilá znalosť IBM Integration Bus Integration Service,  skúsenosti s integráciou modelovaných procesov do front-end-u skúsenosti s JAVA+ skúsenosti s repository systémom Git alebo SVN skúsenosti so SOA skúsenosti s XML, XSLT, XSD výhodou: znalosť bankového prostredia analytické zručnosti a schopnosť samostatne riešiť problém
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ibm-bpm-specialista-180207A Wed, 07 Feb 2018 14:05:41 +0100
Network Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-180205A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu Cisco Network Administrátor na zaujímavý projekt do Nitry.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Nitra
Termín:16.04.2018 - 16.08.2018
Nástup na projekt:16.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: príprava a nasadzovanie nových konfigurácií na sieťových zariadeniach vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia pre technické oblasti TCP/IP, Security, LAN, WAN, Switches, Routers, Wireless, Firewalls analýza sieťového prostredia zákazníka identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie identifikácia hlavných príčin pádov, chýb a ich následné riešenie
Požiadavky: min. 3-ročná prax v oblasti sieťovej administrácie skúsenosti s CISCO Wireless produktami skúsenosti s konfiguráciou a správou sieťových zariadení certifikácia CCNA Wireless výhodou: certifikácia Cisco CCNA, CCNP, CCDA alebo CCDP výhodou: skúsenosti s CheckPoint a CISCO firewalls zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-180205A Mon, 05 Feb 2018 16:43:25 +0100
Projekt Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-180126B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného manažéra na pozíciu Projektový Manažér na zaujímavý rozsiahly migračný projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.04.2018 - 16.10.2018
Nástup na projekt:16.04.2018 - 30.04.2018 alebo ASAP, part-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: konsolidácia a revízia projektového plánu na základe čiastočných plánov migrácie infraštruktúr a jej jednotlivých aplikačných celkov koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s bussiness gestorom, manažérmi IT, testovacím tímom, security oblasťami, zodpovednými za jednotlivé celky monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenie jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt plánovanie a change management komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ nástup na projekt je možný v priebehu mesiaca Marec 2018 spolupráca v režime podľa štádia projektu: Planing (apríl 2018): 2 MD / týždeň ON-SITE Bratislava (8 MD za mesiac) Building (máj - jún 2018): 2 MD / týždeň ON-SITE Bratislava (8 MD za mesiac) Migration (júl - september 2018): 3 až 4 MD / týždeň ON-SITE Bratislava (12 až 16 MD za mesiac)
Požiadavky: min. 3-ročná prax s riadením veľkých IT projektov znalosť životného cyklu softvérového vývoja skúsenosti s vedením veľkých medzinárodných projektov v oblasti bankovníctva skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PRINCE2, PMI) veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti výhodou: skúsenosti z migráciou infraštruktúry tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-180126B Fri, 26 Jan 2018 13:43:01 +0100
Jr. Network Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-network-admin-180122A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného administrátora na pozíciu Junior Network Administrátor na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.05.2018 - 01.11.2018
Nástup na projekt:01.05.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na príprave nového card processing centra údržba sieťovej infraštruktúry vývojového, UAT a produkčného prostredia card processing centra v 24/7 režime inštalácia, konfigurácia a údržba sieťových komponentov, firmware-u a nástrojov zabezpečovanie aktuálnych patche-ov a upgrade-ov a príprava ich inštalačných plánov poskytovanie konzultačnej podpory spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: part-time, off-site (home-office) občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu  po spolupráci o dĺžke 6 - 9 mesiacov: prechod do SETUPu: full-time on-site [BA]/off-site
Požiadavky: minimálne 1-ročná skúsenosť s administráciou a údržbou sietí high-availability systémov výborná znalosť sieťových komponentov a nástrojov základná znalosť návrhu informačných systémov rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík výhodou: skúsenosti s high availability riešeniami výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-network-admin-180122A Mon, 22 Jan 2018 22:24:42 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180112A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2018 - 03.04.2019
Nástup na projekt:03.04.2018 - 30.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou nástup na projekt je možný v termíne od 3.4.2018 do 30.6.2018 projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: min. 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180112A Fri, 12 Jan 2018 13:15:06 +0100
JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA EE vývoj back-end časti systému na zelenej lúke (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A Thu, 23 Nov 2017 11:01:28 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2018 - 03.04.2019
Nástup na projekt:03.04.2018 - 30.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) nástup na projekt je možný v termíne od 3.4.2018 do 30.6.2018 projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:03.04.2018 - 03.10.2018
Nástup na projekt:03.04.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva práca s najnovšími web technológiami
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A Tue, 13 Jun 2017 13:56:11 +0200