TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK ' . date("D, d M Y H:i:s O", 1506145384) . ' Copyright (C) 2013 www.titans.sk Security Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/security-specialista-170922A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného špecialistu na pozíciu Security Špecialista na zaujímavý projekt pre bankový sektor v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.10.2017 - 02.02.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • koordinácia aktivít u zákazníka za oblasť IT bezpečnosti
 • participácia na príprave cieľovej architektúry
 • identifikovanie, plánovanie a realizácia úloh za oblasť IT bezpečnosti potrebných pre prechod do cieľového prostredia v Taliansku
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti v oblasti IT bezpečnosti
 • znalosti IT bezpečnostných nástrojov ako sú IDS, IPS, Firewall, Web Application Firewall, Data Encryption
 • znalosti DMZ konceptov a publikovania web aplikácií
 • znalosti sieťovej topológie dátových centier z pohľadu IT bezpečnosti
 • všeobecné znalosti Windows-u, Linux-u and Network bezpečnosti

 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/security-specialista-170922A Fri, 22 Sep 2017 10:46:39 +0200
JavaScript Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170921A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu JavaScript (MeteorJS) Programátor na zaujímavý a potenciálne dlhodobý slovenský projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.10.2017 - 02.01.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia o 1 rok
Popis:
 • spolupráca na vývoji front-end časti novej generácie špičkového monitorovacieho systému
 • vývoj nového riešenia (2. generácia) na základe existujúceho riešenia
 • back-end riešenia je postavený na PHP (REST WS)
 • spolupráca v rámci jedného tímu o veľkosti cca 7 ľudí (3 back-end programátori, 2 front-end programátori, 2 testeri)
 • po zapracovaní sa na projekte je možné spoluprácu rozšíriť aj na obdobie 1 roka
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om a niektorým z JS framework-ov
 • skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia
 • znalosť HTML5
 • znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)

 • výhodou: znalosť JavaScript frameworku MeteorJS (resp. React.js, AngularJS alebo Angular)
 • výhodou: znalosť TypeScript
 • výhodou: skúsenosti s jazykom PHP
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170921A Thu, 21 Sep 2017 11:36:32 +0200
C/C++ Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-170919B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu C++ Programátor na zaujímavý projekt z oblasti automotive.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Žilina/off-site
Termín:02.10.2017 - 02.04.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • príprava telematickej jednotky pre konektivitu v oblasti automotive
 • riešenie spájajúce systém GPS a mobilných sietí za účelom komunikácie medzi  jednotlivými vozidlami (secure IoT)
 • systém má riešiť rýchle spojenie so záchrannými jednotkami pri nehode, v prípade ukradnutia alebo poskytovať multimediálne spojenie do internetu/cloudu
 • spolupráca na projekte možná v rôznych kombináciách alokácie: off-site (home-office)/on-site (Žilina), full-time podľa preferencií a možností kandidáta
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s vývojom pre embedded zariadenia 
 • min. 4-ročné aktívne projektové skúsenosti s programovaním v C++
 • znalosť metodiky vývoja SW
 • skúsenosti s remote spôsobom tímovej spolupráce

 • výhodou: skúsenosti v oblati telekomunikácií (2G/3G/4G)
 • výhodou: skúsenosti GPS geolokáciou
 • silné algoritmické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-170919B Tue, 19 Sep 2017 09:51:07 +0200
Projekt Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-170919A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného manažéra na pozíciu Projekt Manažér na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.10.2017 - 02.02.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • participácia na rozbiehajúcom sa projekte pre Feasibility Study (FS)
 • podpora bankového PM a projektového tímu v koordináci, manažmente dokumentov a úloh
 • v prípade pozitívnej spätnej väzby možnosť významného predĺženia kontraktu
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícií Projektového manažéra
 • skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami
 • skúsenosti s projektovým riadením

 • výhodou: skúsenosti s JIROU
 • výhodou: skúsenosti s kolaboračnými nástrojmi (Trello, Slack, Asana, ...)
 • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-170919A Tue, 19 Sep 2017 09:36:03 +0200
C# Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-170914B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu C# Programátora na zaujímavý zahraničný projekt pre sektor výrobného priemyslu v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:02.10.2017 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Vývoj a rozvoj systému/SW riešenia pre riadenie výrobného technického zariadenia pre rôzne oblasti priemyslu (automotive, letectvo, ...).
 • Vývoj primárne Windows-based riešení v C#.
 • Kooperácia v medzinárodnom (prevažne slovenskom) tíme o veľkosti cca. 5 ľudí.
 • Po zapracovaní sa na projekte možnosť spolupráce v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE.
Požiadavky:
 • min. 3-ročná aktívna prax s programovaním v C#
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť niektorého z ORM nástrojov: Entity Framework/NHibernate/LINQ
 • znalosť a skúsenosti s WPF (a vývojom Windows-based aplikácií)
 • skúsenosti s WCF
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013
 • skúsenosti s websocket komunikáciou a RESTful API

 • výhodou: znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...)
 • výhodou: znalosť TFS
 • výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM)
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • komunikatívnosť
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-170914B Thu, 14 Sep 2017 14:44:05 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170914A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného .NET programátora na zaujímavý projekt v Komárne.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 2900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Komárno/off-site
Termín:01.10.2017 - 01.07.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 - 31.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji riešenia IS postaveného na technológii .NET
 • podieľanie sa na tvorbe front- aj back-endovej časti
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • spolupráca a komunikácia v rámci malého týmu vývojárov
 • nástup na projekt možný od 2.10.2017 do 31.10.2017
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácií
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť TFS
 • pokročilá znalosť MS Visual Studio
 • pokročilá znalosť MS SQL
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170914A Thu, 14 Sep 2017 09:41:30 +0200
Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170913B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu Tester na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:25.09.2017 - 25.02.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • príprava testov a testovacích scenárov podľa vopred pripravenej technickej špecifikácie
 • vykonávanie testov na strane back-ende a middle-ware
 • proaktívna komunikácia a spolupráca v rámci tímu a s prideleným Test Leadrom
 • záznamy defektov a výsledkov testovania sú sledované v nástroji JIRA
 • re-test defektov a opráv
Požiadavky:
 • min. 2-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s aplikačnými a integračnými testami
 • skúsenosti s prípravou testovacích scenárov podľa funkčných a technických špecifikácií
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA, RCQ)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • skúsenosti s XML, XSD
 • skúsenosti so SoapUI
 • základná znalosť SQL

 • výhodou: skúsenosti s vývojom SW
 • výhodou: skúsenosti s automatickými testami
 • výhodou: skúsenosti s testovaním middle-ware
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170913B Wed, 13 Sep 2017 15:22:04 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170913A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť logistiky v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.10.2017 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 - 31.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji medzinárodného enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET pre oblasť logistiky
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky enterprise systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • nástup na projekt možný od 2.10.2017 do 31.10.2017
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii
 • výborná znalosť C# .NET
 • základná znalosť MS Azure
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť MS SQL
 • pokročilá znalosť REST WebService-ov
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170913A Wed, 13 Sep 2017 14:52:58 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170912A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených programátorov na pozícu PHP Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2200 až 2600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:02.10.2017 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji e-shopu bežiacom na framework-u Magento
 • príprava a zavádzanie nových funkcionalít
 • úprava a vylepšovanie súčastného kódu
 • expanzia na zahraničné trhy
 • po zapracovaní sa na projekte možnosť spolupráce v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP
 • výborná znalosť PHP frameworku Zend (Symfony, Yii, Symfony, CakePHP, ...)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP
 • aktívna skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP)
 • znalosť štandardov HTML a CSS
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s e-shop platformou

 • výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL
 • výhodou: znalosť e-commerce platformy Magento
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170912A Tue, 12 Sep 2017 08:39:57 +0200
Angular/.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularnet-programator-170907B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior Angular/.NET programátora na zaujímavý rozsiahlý a potenciálne dlhodobý zahraničný projekt pre TELCO sektor v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:18.09.2017 - 18.02.2018
Nástup na projekt:18.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca primárne na vývoji front-end časti [AngularJS => Angular] rozsiahleho zahraničného webového B2B riešenia pre oblasť TELCO
 • implementácia funkcionality podľa špecifikácie 
 • back-end (security časť) riešenia je postavený na .NET Core
 • spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti cca. 5 programátorov
 • po zapracovaní sa na projekte možnosť spolupráce v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky:
 • výborná znalosť JavaScript frameworku AngularJS a/alebo Angular
 • znalosť TypeScript
 • skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia
 • znalosť HTML5
 • znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)
 • skúsenosti s programovaním v .NET (Core) alebo pozitívny vzťah ku Microsoft platforme a chuť pôsobiť na projekte s back-end-om postaveným na .NET

 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • komunikačná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularnet-programator-170907B Thu, 07 Sep 2017 10:07:56 +0200
MS Dynamics CRM Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-specialista-170906A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu MS Dynamics CRM Programátor na zaujímavý rozsiahlý on-site/off-site zahraničný projekt pre bankový & poisťovnický sektor.

 Predpokladaná suma plnenia:6400 až 6600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:02.10.2017 - 02.04.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahlého bankového MS Dynamics CRM riešenia
 • spolupráca pri rozširovaní funkcionality existujúceho CRM riešenia v sektore bankovníctva/poisťovníctva
 • spolupráca pri výraznom modifikovaní existujúceho CRM riešenia
 • spolupráca v tíme o veľkosti cca. 6 programátorov
 • konzultácie
 • SETUP alokácie: 2-3 dni/týždeň: ON-SITE + ostávajúce dni týždňa: OFF-SITE podľa dohody na projekte
Požiadavky:
 • min. 5-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics CRM aplikácií/riešení
 • znalosť IDE MS Visual Studio
 • skúsenosti s návrhom a úpravou architektúry CRM riešení
 • schopnosť identifikovať chyby rozsiahlých CRM systémov
 • schopnosť rýchlo sa zorientovať vo veľkom CRM riešení
 • skúsenosti s OFF-SITE pôsobením v rámci distribuovaného tímu
 • skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM
 • skúsenosti s TFS

 • výhodou: skúsenosti s Microsoft Sure-Step metodológiou
 • výhodou: skúsenosti s web vývojom:
  • znalosť HTML
  • znalosť CSS
  • skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov)
 • analytické myslenie
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-specialista-170906A Wed, 06 Sep 2017 16:05:58 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170904B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených flexibilných programátorov na pozícu SENIOR PHP Programátor na zaujímavý slovenský projekt pre zákazníka z verejného sektora.Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:11.09.2017 - 11.03.2018
Nástup na projekt:11.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • participácia na upgrade platformy pre verejný sektor
 • migrácia zastaralého riešenia na nové, ktoré bude vyhovovať novým požiadavkám
 • spolupráca na vývoji v agilnom tíme
 • tím pozostáva z cca. 3 developerov, analytika, projektového manažéra, architekta, testera a systémového administrátora
Požiadavky:
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP
 • znalosť niektorého z PHP framework-ov (Symfony 3, Zend 1, Yii, Symfony, CakePHP, ...)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP)
 • znalosť štandardov HTML a CSS
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s vývojom v rámci tímu

 • výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL
 • výhodou: skúsenosti s JAVA open-source search platformou Apache Solr
 • výhodouskúsenosť s programovacím jazykom Java
 • výhodou: skúsenosti s open-source messaging broker SW RabbitMQ
 • výhodou: znalosť niektorého CMS (Wordpress, Joomla, ModX, TextPattern, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170904B Mon, 04 Sep 2017 17:25:29 +0200
DBA Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dba-specialista-170828C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného programátora/administrátora na pozíciu DBA Špecialista na zaujímavý medzinárodný projekt pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:4400 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.10.2017 - 02.04.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • administrácia enterprise (viac ako 2 TB) MySQL/MS SQL databáz: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti
 • proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB
 • participácia na príprave disaster recovery riešenia
 • príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie
 • konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu
 • inštalácia a konfigurácia nových databáz
 • príprava a udržovanie administrátorskej dokumentácie
 • sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému a návrh a realizácia rastových strategií a opatrení
 • realizovanie pravidelných DB backup-ov/restor-ov
 • sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov
 • analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries)
 • spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi
 • aplikácia nových poznatkov, metód a technológií
 • implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík
 • spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme v high-availability prostredí
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • projekt je vhodný aj pre Databázového programátora, ktorý má silné skúsenosti s ladením výkonu zložitých dotazov (quiries)
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz
 • skúsenosti s MySQL/MS SQL (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu, SMS, DMS)
 • skúsenosti s SQL programovaním so zameraním na optimalizáciu SQL dotazov
 • výborná orientácia v programoch napísaných v SQL
 • skúsenosti s nástrojmi na sledovanie/monitoring DB
 • skúsenosti so znakovou sadou DB (UTF8 a Non-UTF8)
 • skúsenosti so základnymi príkazmi v Linux/Unix a Windows

 • výhodou: skúsenosti s Mongo DB
 • výhodou: skúsenosti s Big Data riešeniami
 • profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť
 • pozitívny prístup k riešeniu problémov
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dba-specialista-170828C Mon, 28 Aug 2017 16:37:08 +0200
JavaScript Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170828A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu JavaScript Programátor/ReactJS Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť telekomunikácií.Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:11.09.2017 - 31.12.2017
Nástup na projekt:11.09.2017 alebo dohodou, part-time / full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na front-end-ovej časti vývoja enterprise SW riešenia pre oblasť telekomunikácií (Javascript ES6: ReactJS)
 • spolupráca pri tvorbe analýzy a návrhu riešenia
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • spolupráca v rámci projektu je možná aj v rozsahu 20 hodín týždenne (part-time)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s programovaním ideálne v ReactJS alebo AngularJS framework-u
 • skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility
 • výborná znalosť HTML5, AJAX, JavaScript, XML, CSS3
 • pokročilá znalosť REST API
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • pokročilá znalosť PHP Laravel/Lumen
 • skúsenosti s databázami Oracle RAC, MySQL/Maria DB

 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: skúsenosti s SAML2 alebo asynchrónnou autentifikáciou
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170828A Mon, 28 Aug 2017 11:30:49 +0200
MS CRM Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-crm-specialista-170816F';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného kozultanta/programátora na pozíciu MS Dynamics CRM Konzultant/Programátor na zaujímavý zahraničný kombinovaný (on-site/off-site) projekt v oblasti zásielkových služieb.

 Predpokladaná suma plnenia:5000 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:04.09.2017 - 04.04.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, dizajn, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahlého MS Dynamics CRM riešenia
 • spolupráca pri rozširovaní funkcionality CRM riešenia v oblasti zásielkových služieb
 • spolupráca v tíme o veľkosti cca. 5 programátorov
 • príprava a návrh dokumentov funkčného dizajnu
 • úzka spolupráca s business používateľmi
 • konzultácie
 • SETUP alokácie: FULL-TIME, ON-SITE: 1-2 dni/týždeň | Bratislava + OFF-SITE: 3-4 dni/týždeň podľa dohody a potrieb v rámci projektu
Požiadavky:
 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics CRM aplikácií/riešení
 • znalosť IDE MS Visual Studio
 • skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM
 • skúsenosti s .NET C#
 • skúsenosti s TFS

 • výhodou: skúsenosti s Microsoft Sure-Step metodológiou
 • výhodou: skúsenosti s web UI vývojom:
  • znalosť HTML
  • znalosť CSS
  • skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov)
 • analytické myslenie
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-crm-specialista-170816F Wed, 16 Aug 2017 19:22:18 +0200
JS/JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jsjava-programator-170816A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu JavaScript[AngularJS]/JAVA Programátor na zaujímavý rozsiahlý a dlhodobý zahraničný projekt pre TELCO sektor v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:16.08.2017 - 16.08.2017
Nástup na projekt:04.09.2017 - 02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca primárne na vývoji front-end časti [AngularJS => Angular] nového rozsiahleho zahraničného webového B2B riešenia pre oblasť TELCO
 • implementácia funkcionality podľa špecifikácie 
 • back-end (security časť) riešenia je postavený na JAVA SE deploy-ovaný cez Docker (microservice architektúra)
 • spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 6-10 programátorov
 • po zapracovaní sa na projekte možnosť spolupráce v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky:
 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s programovaním v JAVA
 • skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia
 • znalosť HTML5
 • znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)

 • výhodou: znalosť JavaScript frameworku AngularJS alebo Angular
 • výhodou: znalosť TypeScript
 • výhodou: skúsenosti s jazykom JAVA
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • komunikačná znalosť anglického alebo nemeckého jazyka
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jsjava-programator-170816A Wed, 16 Aug 2017 10:02:08 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.08.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 - 31.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 1.8.2017 do 31.10.2017
 • projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky:
 • minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť C#
 • znalosť Entity Framework
 • znalosť ORACLE alebo MS SQL DB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170712B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.09.2017 - 04.03.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji riešenia pre správu doručovania zásielok 
 • real-time prepočet trasy zásielky v rámci doručenia
 • agregácia a zber dát z viacerých systémov
 • dodávanie dát pre viacero cieľových systémov
 • spolupráca v agilnom tíme
 • definovanie GUI pre úpravy grafických výstupov
Požiadavky:
 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • výborná znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s návrhom riešení na front-ende
 • znalosť Servlet-ov JPA, JMS
 • znalosť Web Service-ov (REST/SOAP)
 • skúsenosti s Apache Tomcat
 • skúsenosti s GWT
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému

 • výhodou: znalosť  MS SQL Server
 • výhodou: skúsenosti s Graph Databases
 • výhodou: skúsenosti s Parallel processing
 • výhodou: znalosť Nemeckého jazyka
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170712B Wed, 12 Jul 2017 13:41:40 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170707A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených flexibilných programátorov na pozícu MIDDLE a SENIOR PHP Programátor na zaujímavý slovenský (off-site) projekt pre verejný sektor v Českej republike.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Off-site
Termín:04.09.2017 - 04.09.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • participácia na vývoji novej nakupnej platformy pre verejný sektor
 • vývoj a implementácia navrhnutého riešenia na zelenej lúke
 • spolupráca na vývoji v agilnom tíme
 • práca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP
 • znalosť niektorého z PHP framework-ov (Symfony 2 alebo 3, Zend, Yii, Symfony, CakePHP, ...)
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP)
 • znalosť štandardov HTML: HTML5
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s vývojom v rámci tímu

 • výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL
 • výhodou: znalosť štandardov CSS: CSS3
 • výhodou: znalosť niektorého CMS (Wordpress, Joomla, ModX, TextPattern, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170707A Fri, 07 Jul 2017 12:13:16 +0200
Jr. JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-170613B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Junior JAVA Programátor na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Prahy.Predpokladaná suma plnenia:2600 až 3000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:04.09.2017 - 04.09.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • implementácia nových funkcionalít v rámci navrhnutého JAVA riešenia
 • údržba webovej platformy pre oblasť bankovníctva
 • projekt vhodný aj pre absolventa s min. 1-ročnou aktívnou (komerčnou) praxou počas štúdia
Požiadavky:
 • min. 1-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA EE
 • základná znalosť JSP
 • základná znalosť REST/SOAP 

 • výhodou: znalosť XML
 • komunikatívnosť
 • tímový hráč
 • analytické myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-170613B Tue, 13 Jun 2017 15:38:15 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe.Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha/Off-site
Termín:03.10.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva
 • práca s najnovšími web technológiami
 • po zapracovaní na projekte je možné dohodnúť spoluprácu formou 2 týždne v mesiaci ON-SITE a 2 týždne OFF-SITE
Požiadavky:
 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • znalosť JavaScript frameworku ReactJS
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)

 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A Tue, 13 Jun 2017 13:56:11 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.10.2017 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane back-end-u v technológii Perl
 • rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému
 • vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design)
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne
 • aplikované/implementované sú:
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e
 • skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN
 • znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015)
 • skúsenosti s MS SQL/MySQL DB
 • znalosť PHP
 • znalosť XML
 • znalosť JSON
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: skúsenosti s PostgreSQL
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A Thu, 25 May 2017 08:28:35 +0200
JS Front-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JS FRONT-END (ideálne FULL-STACK) Programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.09.2017 - 04.09.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 - 04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js)
 • vývoj front-end časti systému na zelenej lúke
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJSImmutable.js / AngularJS)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (LESS, Sass)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s MySQL/PostgreSQL
 • skúsenosti s in-memory DB Redis
 • znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot)
 • skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A Wed, 19 Apr 2017 04:33:35 +0200