TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Thu, 21 Jun 2018 10:35:55 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk SCRUM Master https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-180621A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného manažéra ["ošľahaného" praxou agilných IT projektov] na pozíciu #SCRUM Mastera na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť mobile bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.07.2018 - 16.07.2019
Nástup na projekt:16.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: projekt je zameraný na implementáciu (rozšírení, novej funkcionality, ...) mobile banking riešenia dennodenná komunikácia s Product Ownerom a IT vývojarmi a ICT/Business Analytikmi agilné riadenie tímu postaveného na metodológii SCRUM zastrešovanie a príprava všetkých aktivít agilného projektového riadenia postaveného na metodológii SCRUM definovanie rozsahu a cieľov projektu komunikácia s členmi tímu, internym zákazníkom a s externými dodávateľmi plánovanie a sledovanie projektových úloh identifikácia problémov a rizík projektu reportovanie stavu projektu manažmentu reportovanie a eskalovanie problémov manažmentu
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna (projektová) prax s agilným riadením IT projektov v pozícii SCRUM Mastera výborná (nie len teoretická) znalosť princípov agilného vývoja projektové skúsenosti s agilnými metodológiami (SCRUM, Kanban, ...) znalosť kompletného cyklu SW vývoja výhodou: SCRUM Master certifikácia výhodou: výhodou: znalosť princípov návrhu IT systémov/aplikácii/riešení veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti tímový hráč schopnosť rýchlo sa učiť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scrum-master-180621A Thu, 21 Jun 2018 10:35:55 +0200
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180619E

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť mobile bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:16.07.2018 - 16.07.2019
Nástup na projekt:16.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v mladom, medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika, všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti v bankovom sektore silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180619E Tue, 19 Jun 2018 21:12:02 +0200
Linux/Network DevOps Borec https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/linuxnetwork-devops-borec-180619D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsenéhos borca na pozíciu #DevOps #Linux/Network Špecialista pre globálny greenfield cyber-security produkt v Brne.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Brno
Termín:09.07.2018 - 09.01.2019
Nástup na projekt:09.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia v rámci celého životného cyklu back-end služieb (hlavne release, monitoring, maintanace) spolupráca pri distribúcii stack-u FW/OS/SW on-premise Linux HW koncovým užívateľom maintanace a monitoring zariadení veľmi úzka spolupráca so SW developermi počas oboch fáz: aplikačný vývoj (development) a jeho chod (operations) zabezpečovanie prechodu na DevOps model troubleshooting výkonnostných problémov [hlavne tých, ktoré sa veľmi ťažko "googlia" ;)] písanie skriptov pre účely automatizácie a monitoringu
Požiadavky: výborná znalosť OS Linux (ideálne CentOS) znalosť TCP/IP protokolov vrátane HTTP a DNS znalosť shell skriptovania aspoň základná znalosť ďalšieho skriptovacieho/programovacieho jazyka (ideálne Python) znalosť SQL (PostgreSQL, MySQL) a NoSQL (Cassandra) databáz znalosť DevOps princípov výhodou: skúsenosti s nástrojom Puppet výhodou: skúsenosti s platformou Ansible, prípadne SaltStack výhodou: skúsenosti s technológiou Docker alebo Openstack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/linuxnetwork-devops-borec-180619D Tue, 19 Jun 2018 20:29:35 +0200
Senior .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-net-programator-180619C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátorov na pozíciu Senior .NET programátor na zaujímavý projekt na identifikáciu a verifikáciu osôb na základe biometrických údajov v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:02.07.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji webových aplikácií pre zber biometrických údajov a vývoji B-E vyhodnocovania zozbieraných údajov spolu s podpornými aplikáciami pre udržiavanie systému a jeho správy spolupráca na vývoji komplexného systému pozostávajúceho z viac ako 100 serverov pre vyhodnocovanie biometriky vývoj GUI, back-end časti aplikácie a web service-ov (približne 65% vývoja B-E a 35% vývoja F-E) vývoj nových i rozširovanie funkcionality exitujúcich aplikácií a riešení zo začiatku je potrebné pôsobiť v SETUPe: Full-time ON-SITE (kvôli oboznámeniu sa s projektom), následne je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe (1-2 dni týždenne, po dohode na projekte)  
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť C# skúsenosti s WPF (MVVM model) skúsenosti s vývojom WCF služieb výhodou: skúsenosti s ASP .NET výhodou: skúsenosti s MSI výhodou: skúsenosti s vývojom pre Android tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-net-programator-180619C Tue, 19 Jun 2018 16:18:39 +0200
iOS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-180619B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu iOS Programátor na zaujímavý mobile banking projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2018 - 01.08.2019
Nástup na projekt:01.08.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek spolupráca s ICT a Business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
Požiadavky: min. 2-ročné skúsenosti s vývojom pre iOS (publikované min. 2 aplikácie) pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Objective-C praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: skúsenosti s SQL a Database DDL výhodou: skúsenosti z bankového prostredia výhodou: skúsenosti s používaním design patternov kreativita a proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-180619B Tue, 19 Jun 2018 15:51:00 +0200
Python LINUX Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-linux-developer-180615C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu PYTHON LINUX Programátor na zaujímavý network cyber-security projekt do Brna alebo Prahy.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha / Brno
Termín:25.06.2018 - 25.12.2018
Nástup na projekt:25.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: Python vývoj sieťových komponentov (daemons, routines, native system libraries) Python vývoj komunikačných protokolov asynchrónne programovanie multi-threading spracovanie kooperácia na medzinárodnom technologicky zaujímavom projekte v mladom agilnom tíme alokácia je možna v Brne alebo Prahe podľa špecifík konkrétnych úloh projektu a odpovedajúceho tímu
Požiadavky: min. 4-ročná aktívna prax s Python programovaním/vývojom väčších systémov (10 000+ riadkov kódu) skúsenosti s viacvláknovým spracovaním skúsenosti s asynchrónnym programovaním znalosť štrukturovaného programovania (exception handlign, precízne logovanie, atď.) skúsenosti s niektorou formou RPC  znalosť meziprocesovej komunikácie znalosť Web Service-ov (koncept REST) znalosť sieťových protokolov skúsenosti s Linux Networking Stack-om znalosť anglického jazyka v písomnej i ústnej forme výhodou: znalosť binárnych komunikačných protokolov (napr. Google Protocol Buffers) výhodou: znalosť OSI network modelu a základných protokolov výhodou: prax s C++ [17/14/11] Linux programovaním výhodou: skúsenosti s GNU Compiler Collection (GCC) výhodou: skúsenosti s GNU Project Debugger (GDB) výhodou: skúsenosti s Portable Operating System Interface (POSIX) výhodou: skúsenosti s vývojom Linux systémových komponentov (daemons, routines, native system libraries) výhodou: skúsenosti s programovaním sieťových komponentov výhodou: skúsenosti s vývojom kernel modulov pre networking výhodou: skúsenosti s Rust programovaním výhodou: skúsenosti s build nástrojom CMake výhodou: skúsenosti s kernel developmentom (kernel moduly pre networking) zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-linux-developer-180615C Fri, 15 Jun 2018 15:27:40 +0200
Manual Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manual-tester-180615B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme testera na pozíciu Manual Tester na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:1400 až 1800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Žilina / Banská Bystrica / Košice
Termín:02.07.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vykonávanie manuálnych testov GUI na základe pripravených testovacích scenárov reportovanie a retestovanie chýb vytváranie testovacích scenárov identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja aktívna spolupráca a komunikácia s business Test Analytikom, poprípade Application Owner-om štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou na projekte je možné pôsobiť v lokalitách Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice podľa preferencií kandidáta
Požiadavky: min. 1-ročná prax v oblasti manuálneho testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. JIRA) skúsenosti s návrhom testovacích scenárov skúsenosti s čítaním UML výhodou: skúsenosti s XML tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manual-tester-180615B Fri, 15 Jun 2018 14:02:16 +0200
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180615A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180615A Fri, 15 Jun 2018 09:47:17 +0200
.NET WPF Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-wpf-programator-180614A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených programátorov na pozíciu back-end .NET programátor na zaujímavý projekt pre verejný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo ASAP, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji webových aplikácií a enterprise riešení pre verejný sektor vývoj GUI, back-end časti aplikácie a web service-ov vývoj nových i rozširovanie funkcionality exitujúcich aplikácií a riešení spolupráca na vývoji back-endovej časti aplikácie  
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť C# výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s WPF (MVVM model) skúsenosti s vývojom WCF služieb skúsenosti s Microsoft Internet Information Services skúsenosti s čítaním UML (Select Architect, Enterprise Architect) skúsenosti s MS SQL Server alebo ORACLE DB skúsenosti s Microsoft Team Foundation Server (TFS) výhodou: znalosť DevExpress komponentov schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-wpf-programator-180614A Thu, 14 Jun 2018 08:40:20 +0200
Cordova Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cordova-programator-180613A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Cordova Programátor na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ťažobného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3300 až 3700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:02.07.2018 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo ASAP, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre oblasť ťažobného priemyslu vývoj, dizajn, analýza, rozvoj a údržba existujucého systému vo framework-u Cordova vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 2-ročné projektové skúsenosti s vývojom vo framework-u Cordova projektové skúsenosti s vývojom mobilných aplikácii v HTML5 pre platformy iOS a Android výborná znalosť HTML5, JavaScript skúsenosti s integráciou mobilných aplikácií výhodou: projektové skúsenosti s vývojom mobilných aplikácii (Windows Phone/Android/iOS) výhodou: projektové skúsenosti s vývojom v PHP proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cordova-programator-180613A Wed, 13 Jun 2018 16:19:30 +0200
PHP [Laravel] Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-laravel-programator-180611A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior PHP [LARAVEL] programátora na zaujímavý projekt v oblasti e-commerce pre zákazníka z Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3200 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/off-site
Termín:02.07.2018 - 02.10.2018
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji e-commerce back-end časti SW riešenia v PHP [Laravel] vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia po 1-týždňovom zaškolení v Bratislave je spolupráca možná v SETUPe: 5 dní/týždeň OFF-SITE 
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií výborná znalosť PHP (OOP) výborná znalosť PHP framework-u Laravel (príp. iného PHP MVC framework-u ako Zend, CodeIgniter, CakePHP, Yii, ...) skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s MariaDB alebo MySQL skúsenosti s Sphinx Search skúsenosti s Redis zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-laravel-programator-180611A Mon, 11 Jun 2018 15:41:44 +0200
JAVA Full-Stack Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180608A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného a flexibilného programátora na pozíciu senior JAVA Full-Stack Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.04.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 - 30.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj enterprise riešenia na strane front-end-u aj back-end-u v technológii JAVA zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca v rámci 9 členného tímu
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA pokročilé skúsenosti s Java SE 7/8, Java EE 6/7 skúsenosti s HTML, CSS, Ajax, JavaScript skúsenosti s framework-om Spring 4 skúsenosti s Hibernate, JPA skúsenosti s Maven skúsenosti s repository systémom Git znalosť Web Service-ov (koncept REST) znalosť princípov metodológie agilného vývoja (napr. SCRUM, Kanban, ...) výhodou: skúsenosti s AngularJS 1 výhodou: skúsenosti s Bootstrap 3 výhodou: skúsenosti so Spring Boot 1.2.7, Spring Data, Spring Security výhodou: skúsenosti s XML, XSLT, XSD výhodou: znalosť Web Service-ov (koncept SOAP) výhodou: skúsenosti s infrašktúrou - WebLogic, Oracle, TeamCity zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-180608A Fri, 08 Jun 2018 15:47:59 +0200
SAP FI Konzultant https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-fi-konzultant-180606A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného SAP konzultanta na modul FI na zaujímavý medzinárodný projekt do Bratislavy v oblasti dopravy.

Predpokladaná suma plnenia:9000 až 9500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:02.07.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: implementácia a konzultácie pri zavádzaní SAP riešenia implementácia právnych úprav z krajín EU v rámci účtovného modulu SAP FI účtovný reporting rozbeh lokalizácií dodaných od SAP implementácia a udržiavanie biznis riešení v oblasti SAP FI založených na analýze požiadaviek biznisu návrh, programovanie (ABAP), konfigurácia, testovanie a tvorba dokumentácie k riešeniam v SAP FI aplikačnom module podľa funkčných a technických požiadaviek   počas zapracovania sa na projekte (prvé 2 týždne) spolupráca v SETUPe: FULL-TIME ON-SITE (Bratislava) po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 2 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti so SAP FI min. 1-ročné skúsenosti s programovaním v ABAP analytické myslenie schopnosť samostatne riešiť problémy zodpovednosť komunikatívnosť znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni   výhodou: znalosť nemeckého jazyka na komunikačnej (ústnej i písomnej) úrovni výhodou: znalosť aplikačného modulu CO a jeho previazania na modul FI
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-fi-konzultant-180606A Wed, 06 Jun 2018 18:40:56 +0200
PL/SQL Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-180605B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu PL/SQL Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.11.2018
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj novej funkcionality a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle účasť na analýze používateľských požiadaviek návrh a úprava DB modelu optimalizácia a riešenie performance problémov podpora pri testovaní riešenia
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna projektová prax s programovaním v PL/SQL (vytváranie procedúr, views, tables, tuning dotazov ...) pokročilé znalosti databázového vývoja (Oracle SQL/PLSQL a T-SQL) znalosť Oracle databázovej architektúry (sqlplus, externé tabuľky, imdb/expdp, partitioning)  skúsenosti s dátovým modelovaním (vytváranie tabuliek, väzieb, indexov) základná znalosť Unix-like systémov (schopnosť pripraviť a spustiť skripty) praktické skúsenosti s použitím nástrojov: Oracle SQL Developer, PL/SQL Developer, Microsoft Visual Studio a Microsoft Team Foundation Server schopnosť pracovať s UML diagramami (Enterprise Architect)   výhodou: skúsenosti s vývojom stredne veľkých databázových riešení v prostredí Oracle analytické zručnosti zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-180605B Tue, 05 Jun 2018 21:25:00 +0200
MS SQL Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-programator-180605A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Senior MS SQL Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.11.2018
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme MSSQL optimalizácia príkazov SQL a ladenie behu MS SQL optimalizácia a písanie storovaných procedúr v MS SQL na základe zadania účasť na analýze užívateľských požiadaviek a príprave technických špecifikácií podpora testovania riešení
Požiadavky: minimálne 3-ročné skúsenosti s DB vývojom a písaním storovaných procedúr výborná znalosť MS SQL výborná znalosť DB tuningu výborná znalosť T-SQL praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL 2012 a výšším praktické skúsenosti s použitím nástrojov: SQL Server Management Studio, Microsoft Visual Studio a Microsoft Team Foundation Server schopnosť pracovať s UML diagramami (Enterprise Architect) schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč   Výhodou: skúsenosti s vývojom stredne veľkých databázových riešení v prostredí MS SQL
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-programator-180605A Tue, 05 Jun 2018 21:20:12 +0200
JAVA Team Leader https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-team-leader-180604B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného leadera na pozíciu JAVA Team Leadera na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:6000 až 6600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 - 31.08.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji SW riešenia pre zákazníka v oblasti bankovníctva zodpovednosť za plánovanie úloh a release-ov dohľad nad architektúrou mobile banking riešenia koordinácia a vedenie 5 až 8 členného tímu analytikov/programátorov zodpovednosť za celú dodávku riešenia (dizajn, build, test, dokumentácia) riešenie komplexných zadaní (rozsahom, komplikovanosťou zadania) a komplikovaných technických problémov identifikovaných počas implementácie Kombinácia s funkčnou/technickou znalosťou v príslušnej oblasti a výkonnou rolou (Team leader cca 40%, výkonná rola cca 60%) vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu nástup na projekt možný od 2.7.2018 do 31.8.2018
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť na pozícii SW Architekta/Team Leadera praktické skúsenosti v oblasti systémovej integrácie praktické skúsenosti na projektoch s vysokou komplexitou integrovanej SW architektúry a s prácou na projekte s veľkým množstvom stakeholderov výborná znalosť JAVA skúsenosti s HTML, CSS, Ajax, JavaScript skúsenosti s Groovy skúsenosti s repository systémom Git znalosť Web Service-ov (koncept REST) výhodou: skúsenosti s React.js výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-team-leader-180604B Mon, 04 Jun 2018 21:44:22 +0200
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180604A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 - 31.08.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za funkčnú analýzu na základe architektúry a biznis zadania v oblasti mobile banking komunikácia medzi business oddelením a vývojom zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek (funkčný a technický dizajn, dizajn GUI obrazoviek) pre vývojový tím vytváranie use cases a screen flow zodpovednosť za kontrolu a funkčný test (príprava a vykonanie) poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu komunikácia s vývojármi a testermi nástup na projekt možný od 2.7.2018 do 31.8.2018
Požiadavky: min. 3-ročné praktické skúsenosti na pozícii ICT analytika schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories na základe požiadavky zákazníka znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami základná znalosť návrhu informačných systémov skúsenosti s UML skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosti s vývojom front-end systémov výhodou: skúsenosti s model-driven vývojom silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-180604A Mon, 04 Jun 2018 15:49:58 +0200
C++ LINUX Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-linux-developer-180531A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu C++ LINUX Programátor na zaujímavý cyber-security projekt do Brna alebo Prahy.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha / Brno
Termín:18.06.2018 - 18.12.2018
Nástup na projekt:18.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: C++ vývoj sieťových komponentov (daemons, routines, native system libraries) C++ vývoj kernel modulov pre networking kooperácia na medzinárodnom technologicky zaujímavom projekte v mladom agilnom tíme alokácia je možna v Brne alebo Prahe podľa špecifík konkrétnych úloh projektu a odpovedajúceho tímu
Požiadavky: min. 4-ročná prax s C++ [17/14/11] Linux programovaním skúsenosti s programovaním sieťových komponentov skúsenosti s C++ asynchronným programovaním znalosť sieťových protokolov znalosť linux network stack-u skúsenosti s vývojom Linux systémových komponentov (daemons, routines, native system libraries) skúsenosti s GNU Compiler Collection (GCC) skúsenosti s GNU Project Debugger (GDB) skúsenosti s Portable Operating System Interface (POSIX) skúsenosti s písaním Linux Daemon-ov skúsenosti s cross-kompiláciou na rôzne architektúry (ARM,...) skúsenosti s Linux Networking Stack-om znalosť sieťovej infraštruktúry znalosť anglického jazyka v písomnej i ústnej forme výhodou: skúsenosti s vývojom kernel modulov pre networking výhodou: skúsenosti s Python programovaním výhodou: skúsenosti s Rust programovaním výhodou: skúsenosti s build nástrojom CMake výhodou: skúsenosti s kernel developmentom (kernel moduly pre networking) zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-linux-developer-180531A Thu, 31 May 2018 16:53:16 +0200
Mid-Level JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mid-level-java-programator-180529B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme "dobre rozbehnutého" :) programátora na pozíciu Mid-Level JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:18.06.2018 - 18.03.2019
Nástup na projekt:18.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov analyzovanie, konfigurovanie, implementovanie a testovanie zmien a nových funkcionalít v informačných systémoch bug-fixing identifikovanie nedostatkov systému navrhovanie, plánovanie a implementácia nápravných opatrení vylepšovnie procesu vývoja SW odporúčanie a zavádzanie nových komponentov, knižníc a technológií do vývoja SW  spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e skúsenosti so Spring-om znalosť Hibernate-u znalosť SQL znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s niektorým z JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s JSF výhodou: znalosť EAI: JMS výhodou: skúsenosti s dátovým modelovaním v rámci RDBMS výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mid-level-java-programator-180529B Tue, 29 May 2018 23:33:47 +0200
JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-180529A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Senior JAVA Back-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:11.06.2018 - 11.03.2019
Nástup na projekt:11.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na back-end vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov rozvoj a vývoj novej funkcionality (budúceho európskeho) riešenia optimalizácia kódu vývoj perzistenčnej a business logiky  mapovanie dát tvorba webových služieb definovanie vývojových štandardov a vzorov analýza a odstraňovanie nedostatkov SW riešenia v oblasti škálovateľnosti, výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácie vytváranie diagramov a špecifikácií popisujúcich vstupy/výstupy a logiku riešenia spolupodieľanie sa na určovaní použitých technológií, knižníc a framework-ov spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s Objektovo Orientovaným Programovaním v JAVA-e znalosť JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) výborná znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť SQL skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS znalosť EAI: JMS znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s JSF skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-180529A Tue, 29 May 2018 22:49:35 +0200
Senior Projekt Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-projekt-manazer-180522C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme manažéra na pozíciu Senior Projekt Manažér na zaujímavý projekt pre finančný sektor v Bratislave/Košice.

Predpokladaná suma plnenia:5300 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Košice
Termín:02.07.2018 - 02.07.2020
Nástup na projekt:02.07.2018 - 31.08.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vedenie medzinárodného projektu dodávky softvéru pre východnú Európu v oblasti poisťovníctva sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ plánovanie a change management príprava projektovej dokumentácie komunikácia a distribúcia informácií v projektových tímoch kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava alebo Košice podľa aktuálnej potreby projektu) doplnená o cesty v rámci východnej Európy (všetky náklady sú hradené zákazníkom) nástup na projekt je možný v termíne od 2.7.2018 do 31.8.2018
Požiadavky: minimálne 5-ročná prax na pozícii projektového manažéra skúsenosti s riadením veľkých medzinárodných projektov (s rozpočtom nad 2 mil. EUR) v niektorej z nasledovných oblastí: bankovníctvo, poisťovníctvo, finančníctvo skúsenosti s vývojom a dodávkou softvéru od zberu požiadaviek cez analýzu, dizajn, implementáciu, testovanie, odovzdávanie aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výborné analytické myslenie vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-projekt-manazer-180522C Tue, 22 May 2018 21:09:10 +0200
[Mobile] Application Server Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mobile-application-server-developer-180522B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Mobile Application Server JAVA Programátor na dlhodobý mobile banking projekt pre v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji mobile banking riešenia návrh a implementácia back-end JAVA AS riešení systémov mobilného [Android] bankovníctva spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom teame spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA  výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) skúsenosti s vývojom Enterprise riešení znalosť framework-u Spring  skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť SQL znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) základna znalosť OS Linux výhodou: skúsenosti s jazykom Apache Groovy výhodou: skúsenosti s web application framework-om Grails výhodou: skúsenosti s build automation platformou Gradle výhodou: skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. JMeter, SoapUI) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: znalosť continuous integration servera Bamboo zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mobile-application-server-developer-180522B Tue, 22 May 2018 21:08:45 +0200
[MAS] JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mas-java-programator-180522A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Mobile Application Server JAVA Programátor na dlhodobý mobile banking projekt pre v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.01.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji mobile banking riešenia návrh a implementácia back-end JAVA AS riešení systémov mobilného [Android] bankovníctva spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom teame spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA  výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť JAVA Aplikačných Serverov (JBoss, Tomcat) skúsenosti s vývojom Enterprise riešení znalosť framework-u Spring  skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť SQL znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) základna znalosť OS Linux výhodou: skúsenosti s jazykom Apache Groovy výhodou: skúsenosti s web application framework-om Grails výhodou: skúsenosti s build automation platformou Gradle výhodou: skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. JMeter, SoapUI) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: znalosť continuous integration servera Bamboo zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mas-java-programator-180522A Tue, 22 May 2018 20:37:36 +0200
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180521A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý projekt v oblasti blockchain vývoja kryptomien na mieru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:04.06.2018 - 04.12.2018
Nástup na projekt:04.06.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: návrh a implementácia nových blockchain mechanizmov vývoj nových kryptomien podľa požiadaviek práca v režime podľa skúseností od Full-time ON-SITE až po 1 deň/týždeň ON-SITE + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e (pozícia je vhodná aj pre kandidáta s min. 1-ročnou praxou s úpravou ceny) skúsenosti s web framework-om Django skúsenosti s PostgreDB technická znalosť anglického jazyka výhodou: znalosť programovania v C++ výhodou: skúsenosti s Docker výhodou: znalosť RabbitMQ výhodou: skúsenosti s administráciou PostgreDB zodpovednosť proaktívny prístup
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180521A Mon, 21 May 2018 09:18:32 +0200
Angular/.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularnet-programator-180518C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior Angular/.NET programátora na zaujímavý rozsiahly a potenciálne dlhodobý projekt pre zdravotnícky sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.03.2019
Nástup na projekt:01.06.2018 - 30.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca primárne na vývoji front-end časti rozsiahleho zahraničného projektu v oblasti vývoja health-care platformy v technológii Angular 5 back-end (security časť) riešenia je postavený na .NET Core implementácia funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 3-5 programátorov
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení výborná znalosť JavaScript frameworku AngularJS2 a/alebo Angular 5 znalosť HTML5, CSS (výhodou: LESS, SASS) znalosť TypeScript skúsenosti s programovaním v .NET (Core) a C# skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) znalosť Kubernetes a Dockers znalosť Microservices skúsenosti s automatizovaným testovaním aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom výhodou: znalosť continuous integration nástroja Jenkins výhodou: znalosť Test Driven Development zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angularnet-programator-180518C Fri, 18 May 2018 12:49:54 +0200
JAVA/GO Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javago-programator-180518B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Back-End JAVA/GO Programátor na rozsiahly, stabilný, zahraničný [AT] projekt pre oblasť vývoja vo finančnom sektore v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.06.2018 - 04.06.2019
Nástup na projekt:04.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca v rámci agilného medzinárodného [SK/AT] tímu o veľkosti cca. 8 ľudí vývoj a rozvoj funkcionality v jazyku JAVA & GO v rámci dlhodobého rozsiahlého projektu pre bankový sektor v Rakúsku pomer rozsahu kódu jazykov v rámci projektu => JAVA : GO = 20% : 80% po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA (JAVA 8) nevyhnutný je záujem o (učenie sa a) programovanie v jazyku GO skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť niektorého continuous integration nástroja (napr. Jenkins) skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne Git) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka slovom i písmom skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) výhodou: skúsenosti s Oracle DB výhodou: skúsenosti s MariaDB výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javago-programator-180518B Fri, 18 May 2018 10:30:27 +0200
JAVA Front-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-180518A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu JAVA Front-End Programátor na dlhodobý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.  

Predpokladaná suma plnenia:5300 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.06.2018 - 04.06.2019
Nástup na projekt:04.06.2018 - 01.08.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na vývoji (portálového) riešenia v oblasti TELCO kooperácia v agilnom tíme o veľkosti cca. 13 programátorov rozvoj a vývoj novej funkcionality (budúceho európskeho) riešenia optimalizácia kódu spolupráca je možná i v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 4-ročná prax s JAVA EE znalosť JAVA 7 výborná znalosť objektovo orientovaného programovania skúsenosti s vývojom SPA (Single Page) web aplikácií znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP ideálne vrátane EL (JSP Expression Language) skúsenosti s používaním Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne GIT) výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) výhodou: znalosť  HTML5, CSS3, JavaScript (výhodou: znalosť JS framework-ov: jQuery/AngularJS/...) výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-180518A Fri, 18 May 2018 09:31:55 +0200
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180517A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu PYTHON Programátor na technologicky inovatívny zahraničný projekt pre oblasť kybernetickej bezpečnosti v Silicon Valley [Kalifornia, US]. 

Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia:USA, Silicon Valley
Termín:04.06.2018 - 04.12.2018
Nástup na projekt:04.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: návrh a implementácia funkcionality v rámci nového produktu informačnej bezpečnosti významného SW riešenia v Silicon Valley [Kalifornia, US]. spolupráca pri dizajne modulov riešenia podpora nasadzovania spolupráca v medzinárodnom tíme programátorov [front-end, back-end], analytikov a testerov po zapracovaní sa a dohode na projekte je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE všetky náklady spojené s ubytovaním a cestovaním sú hradené zákazníkom
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna prax s programovaním v Python-e skúsenosti s web framework-om Django alebo Flask skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s framework-om Connexion/Swagger zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-180517A Thu, 17 May 2018 21:38:26 +0200
GAME .NET C# Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-c-programator-180510A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu GAME .NET C# Programátor dlhodobý projekt pre oblasť herného priemyslu v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.06.2018 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj nových herných .NET aplikácií prostredníctvom najnovších technológií .Net Core C# a MS SQL Server 2016 aplikácie sú distribuované celosvetovo a určené pre milióny hráčov v oblasti hazardného priemyslu vysoko kreatívne prostredie zamerané na najnovšie technológie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním .NET riešení výborná znalosť .NET C# pokročilá znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, SVN alebo TFS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) výhodou: znalosť .NET Core výhodou: skúsenosti s návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/game-net-c-programator-180510A Thu, 10 May 2018 18:11:48 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180425B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior .NET programátora na dlhodobý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.06.2018 - 31.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-end časti na rôznych projektov v technológii .NET C# implementácia funkcionality podľa špecifikácie spolupráca v rámci jedného z viacerých prepojených tímov o veľkosti 3-5 programátorov po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 2 dni/týždeň OFF-SITE + 3 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) nástup na projekt je možný v termíne od 1.6.2018 do 31.7.2018
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení skúsenosti s programovaním v .NET (Core) a C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS) skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180425B Wed, 25 Apr 2018 16:49:48 +0200
LONG-TERM ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/long-term-reactjs-programator-180420A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý dlhodobý projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / CH / Off-site
Termín:11.06.2018 - 11.06.2020
Nástup na projekt:11.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri návrhu architektúry a vývoj front-end časti webového enterprise riešenia pre zákazníka zo Švajčiarska spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JavaScript/JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom) po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX) znalosť JavaScript frameworku ReactJS skúsenosti s kontainerom Redux skúsenosti s vývojom front-end časti eneterprise webového riešenia výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, Sass, BEM) skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git + Bitbucket/Stash) znalosť SQL (ideálne MS SQL) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) porozumenie nemeckého hovoreného slova a schopnosť interagovať (v anglickom jazyku; ideálne v nemeckom jazyku) v prípade komunikatívnej znalosti nemeckého jazyka nie je znalosť anglického jazyka potrebná veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním v JAVA 8 výhodou: skúsenosti s AngularJS výhodou: skúsenosti s Node.js (ExpressJS, Sequelize) výhodou: skúsenosti s návrhom front-end architektúry postavenej na ReactJS výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/long-term-reactjs-programator-180420A Fri, 20 Apr 2018 15:44:54 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180416C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného a flexibilného programátora na pozíciu junior/middle JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.06.2018 - 31.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj enterprise bankového riešenia (internet a mobile banking) na strane front-end-u aj back-end-u v technológii JAVA zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia projekt je vhodný aj pre absolventa s 2-ročnou praxou nástup na projekt možný od 1.6.2018 do 31.7.2018
Požiadavky: min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA skúsenosti s HTML, CSS, Ajax, JavaScript skúsenosti s Groovy skúsenosti s repository systémom Git znalosť Web Service-ov (koncept REST) výhodou: skúsenosti s React.js výhodou: skúsenosti s FSPL frameworkom výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-180416C Mon, 16 Apr 2018 21:42:51 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180403B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior .NET programátora na zaujímavý rozsiahly projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.06.2020
Nástup na projekt:01.06.2018 - 31.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému, ktorý bude nasadený celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 1.6.2018 do 31.7.2018
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácií praktické skúsenosti s technológiou .NET core výborná znalosť C# .NET pokročilá znalosť MVC princípov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST skúsenosti s MS SQL DB výhodou: skúsenosti s ANGULAR výhodou: skúsenosti s TypeScript výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-180403B Tue, 03 Apr 2018 11:49:22 +0200
MS SQL Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-180326B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu MS SQL Administrátora na zaujímavý projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.06.2018 - 01.12.2018
Nástup na projekt:01.06.2018 alebo dohodou, part-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: inštalácia, konfigurácia a správa DB na MS SQL spolupráca pri návrhu, implementácii a podpore databázových systémov zodpovednosť za pravidelné zálohovanie a šifrovanie dát pravidelné testovanie recovery scenárov udržiavanie technických štandardov databázových systémov a prispievanie k ich vylepšovaniu spolupráca pri analýze performance problémov, troubleshooting podieľanie sa na implementácii high-availability riešení optimalizácia SQL kódu spolupráca pri dizajne nových častí už existujúcich dátových modelov identifikácia potencionálnych problémov a ich riešenie PART-TIME spolupráca v rozsahu 20 hodín/týždeň po zapracovaní na projekte je možný čiastočný OFF-SITE  
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s administráciou MS SQL DB (inštalácia, správa, konfigurácia, zálohovanie a obnova dát, migrácia dát, atď.) pokročilé znalosti SQL (nie nevyhnutne T-SQL) veľmi dobrá orientácia v entitno-relačných DB modeloch skúsenosti s optimalizáciou DB a ladením výkonu na úrovni DB administrácie skúsenosti s riešením problémov a riešením integrity databázy (problémy s výkonom, blokovanie, replikácie, pripojenie, bezpečnostné problémy atď.) zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-180326B Mon, 26 Mar 2018 14:00:15 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180316A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180316A Fri, 16 Mar 2018 10:32:46 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-180309A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu senior Android Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.06.2018 - 04.06.2019
Nástup na projekt:04.06.2018 - 30.06.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza, vývoj a testovanie enterprise Android aplikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný do 30.6.2018
Požiadavky: minimálne 4-ročné skúsenosti s vývojom v Android SDK praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) pokročilé skúsenosti s RxJava pokročilé skúsenosti s Kotline skúsenosti s Git alebo Gradle analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-180309A Fri, 09 Mar 2018 10:38:01 +0100
IBM BPM Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ibm-bpm-specialista-180207A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného BPM špecialistu na pozíciu IBM BPM Špecialistu na zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5300 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.06.2018 - 31.07.2018, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj novej integračnej platformy pomocou technológií IBM BPM (Business Process Manager), IBM Integration Bus pre zákazníka z oblasti bankovníctva spolupráca pri návrhu architektúry celého riešenia intergrácia procesov do back-end i front-end systémov spolupráca v 35 člennom tíme na projekt je možné nastúpiť v termíne od 1.6.2018 do 31.7.2018
Požiadavky: min. 2-ročná projektová skúsenosť s IBM BPM (Business Process Manager) pokročilá znalosť IBM Integration Bus Integration Service,  skúsenosti s integráciou modelovaných procesov do front-end-u skúsenosti s JAVA+ skúsenosti s repository systémom Git alebo SVN skúsenosti so SOA skúsenosti s XML, XSLT, XSD výhodou: znalosť bankového prostredia analytické zručnosti a schopnosť samostatne riešiť problém
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ibm-bpm-specialista-180207A Wed, 07 Feb 2018 14:05:41 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180112A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.06.2018 - 31.08.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou nástup na projekt je možný v termíne od 1.6.2018 do 31.8.2018 projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: min. 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-180112A Fri, 12 Jan 2018 13:15:06 +0100
JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.07.2018 - 02.07.2019
Nástup na projekt:02.07.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA EE vývoj back-end časti systému na zelenej lúke (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A Thu, 23 Nov 2017 11:01:28 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2018 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.06.2018 - 31.08.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) nástup na projekt je možný v termíne od 1.6.2018 do 31.8.2018 projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200