TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Wed, 14 Aug 2019 23:10:23 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190814B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý integračný projekt z oblasti verejnej správy.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.09.2019 - 31.08.2020
Nástup na projekt:alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj rozsiahleho integračného webového riešenia z oblasti verejnej správy spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie kooperácia v rámci samostatného tímu o veľkosti cca. 3-5 programátorov, celý tím cca. 20 programátorov
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e, ideálne so znalosťou Apache ServiceMix alebo JBoss FUSE výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST API (resp. konceptov REST/SOAP) znalosť a praktické skúsenosti s messaging platformami (Kafka, ActiveMQ ...) skúsenosti s XSLT transformáciami znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) výhodou: skúsenosti s integráciou eGov služieb (RFO, RPO, ...) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s agilným vývojom výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190814B Wed, 14 Aug 2019 23:10:23 +0200
Web fullstack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-190814A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web fullstack programátora na zaujímavý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.09.2019 - 29.02.2020
Nástup na projekt:02.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie integrácia frontend, backend elementov implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie kooperácia v rámci agilného tímu o veľkosti cca. 6-10 programátorov
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť frameworkov Laravel a/alebo Slim) výborná znalosť niektorého z JS frameworkow (Angular, ReactJS) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií výborná znalosť HTML5, JavaScript výborná znalosť CSS (LESS, Sass) skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) výhodou: skúsenosti s integráciou a implementáciou webcomponents (Polymer, Stencil, LitElement) výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov výhodou: skúsenosti s príncípmi a nástrojmi na kontainerizáciu riešenia (Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, OKD) výhodou: otvorenosť novým technológiám a prístupom k implementácii riešenia
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-190814A Wed, 14 Aug 2019 21:24:20 +0200
Senior Oracle developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-oracle-developer-190813A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného developera na pozíciu Senior Oracle [PL/SQL] developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy/Viedne.

Predpokladaná suma plnenia:6800 až 7200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA / Viedeň
Termín:01.09.2019 - 01.02.2020
Nástup na projekt:01.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: programovanie v PL/SQL nad Oracle 11g práca s obrovskými data set-mi optimalizácia a riešenie performance problémov vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov vývoj a testovanie riešení nad operačnou DB dátového skladu analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle komunikácia so zadávateľmi požiadaviek agilná kooperácia s vývojovým a testovacím tímom vykonávanie špecifických testov analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát) podpora UAT testovania príprava dokumentácie k riešeným úlohám podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center) SETUP alokácie: FULL-TIME, ON-SITE | Viedeň: 3-4 dni/týždeň, Bratislava: 1-2 dni/týždeň
Požiadavky: skúsenosti s vývojom veľkých DB (DWH) riešení v prostredí Oracle minimálne 5-ročné silné skúsenosti a výborná orientacia v oblasti DWH (Oracle) minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom dátových skladov a integračnými projektmi praktické seniorne znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g praktické znalosti a skúsenosti s SQL skúsenosti s inštaláciou Oracle skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...) skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácie procedúr) praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Sybase Power Designer) výhodou: znalosť oblasti bankovníctva výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services) veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti vysoká miera samostatnosti tímový hráč logické a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-oracle-developer-190813A Tue, 13 Aug 2019 17:58:05 +0200
Network Security špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-security-specialista-190730B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network Security špecialistu na technologicky zaujímavý projekt do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.09.2019 - 30.11.2019
Nástup na projekt:01.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: príprava a nasadzovanie nových konfigurácií na sieťových zariadeniach spolupráca na návrhu, dizajne a implementácii 802.1x štandardov analýza sieťového prostredia zákazníka maintanance a monitoring zariadení možné predĺženie spolupráce na projekte až na 6 mesiacov po zapracovaní možná spolupráca aj v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Požiadavky: min. 3-ročná prax v oblasti sieťovej administrácie reálne skúsenosti s implementáciou s návrhom 802.1x, Network access control, Cisco ISE (Identity Services Engine) výborná znalosť OS Linux znalosť TCP/IP protokolov vrátane HTTP a DNS znalosť shell skriptovania skúsenosti s konfiguráciou a správou sieťových zariadení výhodou: certifikácia Cisco CCNA, CCNP, CCDA alebo CCDP zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-security-specialista-190730B Tue, 30 Jul 2019 06:58:42 +0200
.NET programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-190725A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného .NET programátora na dlhodobý zahraničný Off-site projekt.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.08.2019 - 31.07.2021
Nástup na projekt:01.08.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-endovej aj front-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core/ASP.NET MVC podieľanie sa na tvorbe GUI a aplikačnej logiky riešenia z oblasti logistiky, ktoré bude nasadené celosvetovo vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: FULLTIME OFF-SITE 
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s programovaním webových riešení praktické skúsenosti s technológiou .NET core výborná znalosť C# .NET pokročilá znalosť MVC princípov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania praktická skúsenosť s technológiou RabbitMQ pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST skúsenosti s MS SQL DB skúsenosti s ElasticSearch skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git, TFS) skúsenosti s vývojom enterprise webového riešenia skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v TFS/Azure aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť time series DB (InfliuxDB, TimescaleDB, ...) výhodou: znalosť Angular, HTML, CSS, TypeScript výhodou: znalosť PostreSQL, SQLite výhodou: skúsenosti s optimalizáciou T-SQL skriptov a MS SQL databáz zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-190725A Thu, 25 Jul 2019 08:02:25 +0200
Medior ICT analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-ict-analytik-190723B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného medior ICT analytika na rozsiahly projekt v Banskej Bystrici v oblasti vývoja pre štátnu správu.

Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Banská Bystrica
Termín:01.08.2019 - 31.01.2020
Nástup na projekt:01.08.2019 - 30.09.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Banská Bystrica
Požiadavky: min. 2-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-ict-analytik-190723B Tue, 23 Jul 2019 16:21:56 +0200
Medior ICT analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-ict-analytik-190723A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného medior ICT analytika na rozsiahly projekt v Bratislave v oblasti vývoja pre štátnu správu.

Predpokladaná suma plnenia:3000 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2019 - 31.01.2020
Nástup na projekt:01.08.2019 - 30.09.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Bratislava
Požiadavky: min. 2-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-ict-analytik-190723A Tue, 23 Jul 2019 16:20:42 +0200
⚙️ DRE (Database Reliability Engineering) špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dre-database-reliability-engineering-specialista-190718B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DRE (Database Reliability Engineering) špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2019 - 31.07.2020
Nástup na projekt:01.08.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie databázovej infraštruktúry podľa SRE princípov spolupráca s SRE tímom pri riešení: performance tuning-u databáz konfigurácií databáz zvyšovaní spoľahlivosti databázových systémov a zefektívňovaní využitia zdrojov vývoja nástrojov pre zefektívnenie a automatizáciu administrácie databáz monitorovacieho systému symptómov možných problémov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov On-Call support rotujúci v tíme poskytovanie podpory SRE tímom pri riešení produkčných incidentov, migrácií a tuningu dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu po zapracovaní sa na projekte možnosť spolupráce v režime 2 dni týždenne ON-SITE (Bratislava) + 3 dni týždenne OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax na pozícii Databázového administrátora min. 1-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé skúsenosti so správou MySQL a/alebo PostgreSQL na rozsiahlych projektoch pokročilé skúsenosti s programovaním SQL skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s distribuovaným produkčným prostredím znalosť Linux-based systémov (výhodou: Redhat) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov)   výhodou: znalosť niektorého monitorovacieho nástroja (Zabbix, Nagios, ...) výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: znalosti princípov OOP (Objektovo orientovaného programovania) výhodou: skúsenosti s programovaním v ľubovoľnom OOP jazyku výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dre-database-reliability-engineering-specialista-190718B Thu, 18 Jul 2019 09:29:16 +0200
Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190718A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý projekt v oblasti štátnej správy do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.08.2019 - 15.08.2020
Nástup na projekt:15.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na rozvoji komplexného riešenia pre štátnu správu podľa zadanej špecifikácie spolupráca na analýze a architektonickom návrhu riešenia jednotlivých modulov riešenia implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca možná i v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e projektové skúsenosti s vývojom aplikácií pod Spring Boot frameworkom projektové skúsenosti s implementáciou frameworkov Hibernate/JPA výborná znalosť objekotovo orientovaného programovania znalosti a skúsenosti s relačnými databázami (MariaDB)  znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s kontainerizáciou riešení (Docker), popr. konfiguráciou load-balancing (Zuul, Eureka)   skúsenosti s agilným vývojom možná potreba nechať si urobiť bezpečnostnú previerku na stupeň D zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190718A Thu, 18 Jul 2019 07:22:24 +0200
Integračný ICT analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-ict-analytik-190717A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Integračného ICT analytika na zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.08.2019 - 31.08.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu práca zameraná na integráciu systémov
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika, pokročilé skúsenosti s integračnými projektami na pozícií analytika všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek pokročilé komunikačné (slovom i písomom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti v bankovom sektore silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-ict-analytik-190717A Wed, 17 Jul 2019 12:17:47 +0200
Middle Java front-end programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/middle-java-front-end-programator-190703A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme middle Java front-end programátora na zaujímavý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.07.2019 - 15.01.2020
Nástup na projekt:15.07.2019 - 31.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na rozvoji front-end funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 12 programátorov rozvoj funkcionality (budúceho európskeho) riešenia spolupráca na vývoji prezentačnej logiky, mapovanie dát a volanie webových služieb s použitím technológií Thymeleaf, Spring a Liferay spracovanie dodaných HTML šablón v rámci webového frameworku dodržiavanie používaných vývojových štandardov a vzorov analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s objektovo orientovaným programovaním v JAVA-e (Java EE/Spring) znalosť JAVA Aplikačných Serverov (Tomcat/JBoss/WebSphere/Weblogic...) skúsenosti s vývojom na serverových webových frameworkoch (JSP/JSF/Thymeleaf/Struts/Wicket ...) znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť SQL skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora záujem o dlhodobú spoluprácu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/middle-java-front-end-programator-190703A Wed, 03 Jul 2019 14:30:33 +0200
Jr. Infrastructure admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-infrastructure-admin-190627A

Do nášho remote tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného administrátora na pozíciu Junior Infrastructure administrátor na výnimočný medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:02.09.2019 - 02.03.2020
Nástup na projekt:02.09.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s predĺžením
Popis: spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na administrácií HW infraštruktúry nového card processing centra údržba infraštruktúry vývojového, UAT a produkčného prostredia card processing centra v 24/7 režime inštalácia, konfigurácia a údržba systemových komponentov a nástrojov: DNS, LDAP, SFTP (FTPS), Email server, SMS gateway, NTP server… zabezpečovanie aktuálnych patche-ov a upgrade-ov a príprava ich inštalačných plánov poskytovanie konzultačnej podpory spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku pravidelné plánované držanie pohotovosti (on-call SLA). spolupráca v SETUP-e: full-time, off-site (home-office) občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu  po spolupráci o dĺžke 5 - 9 mesiacov: nevyhnutný prechod do SETUPu: full-time on-site [BA]/off-site
Požiadavky: minimálne 1-ročná projektová skúsenosť s infrastructure administráciou a údržbou sietí high-availability systémov výborná znalosť mid-range a high-end serverov a storage-ov skúsenosti s technológiami/OS: UNIX, Windows, DNS, LDAP, SFTP (FTPS), Email server, SMS gateway, NTP server… skúsenosti s nástrojmi: MS office, MS project, MS Visio, UML tools (Enterprise architect/Visual Paradigm/...) základná znalosť návrhu informačných systémov rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík výhodou: skúsenosti s high availability riešeniami výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-infrastructure-admin-190627A Thu, 27 Jun 2019 13:22:36 +0200
DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-190618B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý [on-site / off-site]  zahraničný projekt pre oblasť ropného priemyslu do Bratislavy alebo Košíc.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-site
Termín:01.07.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov build-ovanie a deployment mobilných aplikácií účasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností poskytovanie technickej podpory pre automatizáciu na L2 a L3 úrovni vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/týždeň OFF-SITE.
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s DevOps min. 3-ročné skúsenosti s poskytovaním technickej podpory pre automatizáciu riešení znalosť DevOps princípov skúsenosti s Ansible, Chef, Puppet skúsenosti s Kubernetes, Docker skúsenosti s micro-services skúsenosti s SCM, CI & DevOps: Atlassian stack (BitBucket, JIRA, Confluence …), Jenkins, SonarQube skúsenosti s JBoss, WebSpere, WebLogic alebo Tomcat výborná znalosť OS Linux (CentOS alebo Ubuntu) znalosť shell a WMI skriptovania skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v Azure, AWS alebo Google skúsenosti s SQL, NoSQL DML a DDL: MSSQL, CockroachDB, Cassandra aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s vedením menšieho tímu výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s C# .NET 4.5+, Web API, WCF, .NET Core a ASP.NET Core výhodou: skúsenosti s Go, C++, Python výhodou: skúsenosti s Akamai CloudTest výhodou: skúsenosti s Angular 4+ zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-190618B Tue, 18 Jun 2019 06:51:57 +0200
Technical Writer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/technical-writer-190618A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Technical Writera na veľmi zaujímavý OFFSITE projekt z oblasti blockchain a kryptomien.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:15.07.2019 - 15.01.2020
Nástup na projekt:15.07.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba, organizácia a písanie manuálov, dokumentácie v Angličtine tvorba use case, class, activity, sequence, state diagramov komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom udržiavanie rozsiahlej bázy technickej dokumentácie a terminológie spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie spolupráca s vývojom, supportom a manažmentom pri tvorbe a udržiavaní dokumentácie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť na pozícii Technical Writer alebo ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka skúsenosti v IT oblasti / IT background skúsenosti s HTML skúsenosti s tvorbou dokumentácie schopnosť písať zrozumiteľne pre rôzne druhy publík aktívna angličtina slovom aj písmom je podmienkou výhodou: znalosť blockchain technológie výhodou: skúsenosti s používaním modelovacieho UML nástroja tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/technical-writer-190618A Tue, 18 Jun 2019 06:45:36 +0200
Aplikačný PERFORMANCE administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-performance-administrator-190611A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý, dlhodobý projekt v oblasti ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / OffSite
Termín:01.08.2019 - 31.01.2020
Nástup na projekt:01.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zabezpečovanie stavu bezchybného chodu live desktopových aplikácií (status up&running) prioritne z pohľadu výkonu analýza a riešenie vzniknutých problémov aplikácii - Performance Troubleshooting zbieranie/sumarizovanie logov, analýza dát (VS, WinDbg, PerfView,...) a komunikácia s klientom ohľadom ich riešenia - ČO-KDE-AKO optimalizovať zber a analýza výpisu alokácie pamäte na aplikačnej vrstve, návrh optimalizácie (parametrizácia) nového buildu aplikácie high-level analýza častí programu (zdrojový kód, C#), ktoré vykazujú problémy s výkonnosťou (napr. analýza viac-vláknového spracovania) a identifikácia problémov a návrh riešení  komunikácia s tretími stranami s cieľom zaistiť pravidelnu údržbu spolupráca možná i v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním desktopových aplikácií v niektorom z programovacích jazykov (C# .NET, C++, Pascal, Delphi, ..) silné skúsenosti a znalosti architektúry Windows aplikácií a procesov na úrovni OS a schopnosť ladenia týchto aplikácii za použitia nástrojov ako: ProcMon, popr. iné systémové nástroje WinDbg (analýza crash dumps) AppVerifier (kontrola správy Resources) Windows Performance Recorder & Performance Analyzer SDK tools silné praktické skúsenosti v IT oblasti skúsenosti s nasadzovaním aplikácií do produkčného prostredia (automatizovaný application deployment) skúsenosti s high availability riešeniami aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s administráciou Windows Servera výhodou: skúsenosti s pôsobením v aplikačnom support tíme profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti schopnosť a chuť učiť sa nové veci zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-performance-administrator-190611A Tue, 11 Jun 2019 07:02:58 +0200
☕ JAVA Front-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-190605D

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme JAVA Front-End programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2019 - 01.08.2020
Nástup na projekt:01.09.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva participácia na návrhu, dizajne a implementácií riešenia spolupráca v medzinárodnom kolektíve programátorov vývoj častí front-end aj back-end aplikácie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA pokročilé skúsenosti s Front-End vývojom (Angular ideálne) pokročilá XML, XSD pokročilá znalosť XSLT tranformácii pokročilá znalosť JavaScript, JQuery pokročilá znalosť SQL komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-front-end-programator-190605D Wed, 05 Jun 2019 14:18:50 +0200
Senior Front-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-front-end-programator-190604B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Senior Front-End programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny, projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2019 - 31.07.2020
Nástup na projekt:01.08.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahleho projektu tvorba návrhu, dizajnu a implementácie riešení integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s Javascriptom a/alebo Typescriptom pokročilá znalosť framework-om ANGULAR 2/4/5/6 pokročilá znalosť JavaScript-u pokročilá znalosť TypeScript-u a ES2015 a ES2016 pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) znalosti dizajn patternov a anti-patternov základná znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-front-end-programator-190604B Tue, 04 Jun 2019 15:36:20 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-190521C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.06.2019 - 03.06.2020
Nástup na projekt:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie po zapracovaní (2-3 mesiace) sa na projekte možná spolupráca v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť ReactJS + Redux výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-190521C Tue, 21 May 2019 17:34:29 +0200
Techlead ANGULAR programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/techlead-angular-programator-190315A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Techlead ANGULAR programátor na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.09.2019 - 31.08.2020
Nástup na projekt:01.09.2019 - 30.09.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahlého projektu spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s JS framework-om ANGULAR 2/4/5/6 výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u, ES2015 a ES2015 pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/techlead-angular-programator-190315A Fri, 15 Mar 2019 17:17:10 +0100
Jasper Reports programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jasper-reports-programator-190220A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior Jasper Reports programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.09.2019 - 31.08.2020
Nástup na projekt:01.09.2019 - 31.10.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia reportov pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 3-4 dni za týždeň ON-SITE + 1-2 dni za týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s reportovacím nástrojom Jasper Reports min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom reportov (napr. v JAVA) znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jasper-reports-programator-190220A Wed, 20 Feb 2019 10:37:07 +0100
Artificial Intelligence Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/artificial-intelligence-python-programator-181130A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Artificial Intelligence Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.09.2019 - 31.08.2020
Nástup na projekt:01.09.2019 - 31.10.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia riešenia na zelenej lúke vývoj umelej inteligencie (AI) pre rozhodovanie a kontrolu kvality v Python-e dizajn riešenia definícia Machine learning (ML) stratégie a príprava Machine Learning algoritmov tréning a učenie AI pomocou ML podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e min. 1-ročná prax s programovaním AI v Pythone skúsenosti s analýzou Machine Learning možností v rámci riešenia AI skúsenosti s ML knižnicami v Pythone komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/artificial-intelligence-python-programator-181130A Fri, 30 Nov 2018 10:10:30 +0100
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.09.2019 - 31.08.2020
Nástup na projekt:01.09.2019 - 31.10.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 11:57:03 +0100
Perl programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.09.2019 - 02.09.2020
Nástup na projekt:02.09.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 15:20:08 +0200