TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Wed, 27 May 2020 18:11:55 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Deployment DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/deployment-devops-specialista-200527D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Deployment DevOps špecialistu na automatizačné/integračné časti Java projektov pre zákazníka z telco sektora v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2020 - 30.06.2021
Nástup na projekt:01.07.2020 - 01.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky vývoj, údržba a konfigurácia skriptov do nástrojov pre vytváranie a kontinuálne nasadzovanie releasov (konfigurácie a vlastné skripty pre Maven, Jenkins, Git) rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov zodpovednosť za management release-ov spoluúčasť pri návrhu a implementácii automatizácie riešení úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností
Požiadavky: skúsenosti s automatizačnými/integračnými časťami IT projektov znalosť DevOps princípov skúsenosti s Linux-om (RedHat family) vrátane (shell) skriptovania a automatizácie znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins, Maven) skúsenosti s continuous integration a continuous delivery znalosť automatizačných nástrojov skúsenosti s konfiguračným manažmentom skúsenosti s repository systémami SVN/Git záujem o dlhodobú spoluprácu výhodou: skúsenosti s programovaním v Jave výhodou: znalosť Apache Tomcat, JBoss výhodou: znalosť Liferay, Jakarta EE výhodou: znalosti a skúsenosti s relačnými databázami (Oracle DB, PL/SQL) výhodou: znalosť programovacích jazykov Python, Groovy výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/deployment-devops-specialista-200527D Wed, 27 May 2020 18:11:55 +0200
Storage administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/storage-administrator-200527A

Do tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Storage administrátora na medzinárodný off-site projekt pre oblasť automobilového priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:15.06.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:15.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za change management aplikačných riešení v rámci high availability prostredia zodpovednosť za komplexné aplikačné prostredia zodpovednosť za optimalizáciu podporných procesov zodpovednosť za monitoring riešení v oblasti dostupnosti a bezpečnosti dát tvorba a údržba dokumentácie oprava vzniknutých problémov v rámci dohodnutého časového rámca spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) s čiastočným ON-SITE Bratislava (približne 1-4 dni do mesiaca) aktívna komunikácia v anglickom jazyku s interným zákazníkom aj v tíme
Požiadavky: min. 3-ročné (aktívne) projektové skúsenosti na pozícií Storage a/alebo Systémového administrátora high availability prostredí pokročilé skúsenosti so storage a backup riešeniami pokročilé skúsenosti s virtualizáciou serverových riešení pokročilá znalosť Linux a Windows prostredí z pohľadu administrácie skúsenosti s implementáciou, riadením a riešením problémov high-availability prostredí pokročilá znalosť LAN/WAN administrácie   výhodou: skúsenosti s automatizáciou (CSA, Operations Orchestration, HPSA, Chef) alebo programovaním v Perl, Python alebo shell výhodou: skúsenosti s bezpečnostnými certifikátmi (PCI, SOC2, FedRAMP), štandardami, auditmi a posudkami bezpečnostných zraniteľností   zodpovednosť výborné analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/storage-administrator-200527A Wed, 27 May 2020 10:56:56 +0200
PL/SQL programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-200520A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PL/SQL programátora na zaujímavý, rozsiahly projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.06.2020 - 31.08.2020
Nástup na projekt:01.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj a údržba databázových aplikácií pre oblasť bankovníctva na platforme Oracle účasť na analýze používateľských požiadaviek programovanie a testovanie priradených modulov vypracovanie a aktualizovanie technického dizajnu modulov pred samotným programovaním (detailizácia rozhraní, definícia modulov, parametrov, bloky kódu, technické názvy) prototypovanie vo fáze designu – zadávanie požiadaviek výstupov písaním v SQL (Rapid Application Prototyping) podieľanie sa na tvorbe generátorov PL/SQL kódu (PL/SQL moduly produkujúce PL/SQL podľa metadát) – navrhovanie zmien, ktoré vedú k zlepšeniu efektívnosti a kvality procesu vývoja vývoj riešení (napr. PL/SQL kód alebo ETL flow) ladenie SQL a PL/SQL navrhovanie úprav a rozšírenia definovaných štandardov na tvorbu kódu (štýl kódu, ošetrovanie chýb, logovanie,...) tvorba a aktualizácia vývojárskej dokumentácie a knowledge databázy optimalizácia a riešenie performance problémov poskytovanie technickej podpory koncovým používateľom spolupráca v režime: ON-SITE (Bratislava): aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha nateraz spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: minimálne 3-ročná aktívna projektová prax s programovaním v PL/SQL pokročilé znalosti databázového vývoja (Oracle SQL/PLSQL) výborne analytické a programátorské zručnosti znalosť Oracle databázovej architektúry výhodou: znalosť bankového prostredia výhodou: skúsenosti s vývojom riešení ODS, DWH, DataHub vyhodou: skúsenosti s modelovaním logického a fyzického modelu DWH výhodou: skúsenosti s WebService-ami analytické zručnosti zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plsql-programator-200520A Wed, 20 May 2020 14:23:46 +0200
Web Portal konzultant https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-portal-konzultant-200519B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web Portal konzultanta na zaujímavý a potencionálne dlhodobý projekt do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2020 - 01.08.2020
Nástup na projekt:01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia požiadaviek a potrieb zákazníka spolupráca na analýze a príprave funkčnej špecifikácie pre rôzne portálové riešenia príprava mockup-ov a prototypov aplikácií pre prezentácie biznisu komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním vytváranie User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba technickej dokumentácie, špecifikácií a architektúry poskytovanie konzultačnej podpory zákazníkovi a internému tímu podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v čiastočnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti na pozícií Web konzultanta a/alebo Web developera skúsenosti s agilnými metodikami a manažovaním podnikových analýz v rýchlo sa rozvíjajúcom prostredí schopnosť riešiť obchodné a systémové problémy silné komunikačné zručnosti (ústne aj písomné) so schopnosťou komunikovať s vyšším manažmentom znalosť životného cyklu u projektov vývoja informačných systémov a implementačných projektov analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s návrhom UX/UI dizajnu skúsenosti s webovými a databázovými technológiami znalosť technologických procesov schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek znalosť SQL znalosť mockup a prototypovacích nástrojov (výhodou: Sketch, Axure) veľkou výhodou: skúsenosti s Ruby, Angular JS, React JS, ASP.NET, Node.js a/alebo YII Framework veľkou výhodou: skúsenosti s Orchard Core Framework a/alebo Orchard Core CMS výhodou: skúsenosti s OOP (objektovo orientovanými programovacími jazykmi) výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (Scrum) výhodou: skúsenosti s Azure DevOps   silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-portal-konzultant-200519B Tue, 19 May 2020 17:14:36 +0200
Senior integračný tester [#automated] https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-integracny-tester-automated-200519A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior testera pre automatizované integračné testovanie zaujímavého projektu pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2020 - 30.11.2020
Nástup na projekt:01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované/integračné testy klientskej zóny a mobile banking aplikácie definovanie a spúšťanie automatizovaných performance a integračných test case-ov testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb správa, nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov v prípade potrebny vykonávanie manuálnych testov GUI zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročná prax v oblasti testovania min. 2-ročná aktívna skúsenosť s používaním a tvorbou automatizovaných a integračných testov v Soap UI min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy) pokročilé skúsenosti s testovaním web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz (SQL Developer) pokročilá znalosť písania SQL queries skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. HP QC, JIRA, Confluence) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Appium, Bamboo, JMeter, Cucumber, Soap UI) praktické znalosti metodiky SW testovania praktické skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov (skriptovacie jazyky alebo nástroje) výhodou: skúsenosti s integračným testovaním CCDB výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-integracny-tester-automated-200519A Tue, 19 May 2020 17:03:58 +0200
⚙️ Operations Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/operations-admin-200514B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného (Dev) Operations administrátora na zaujímavý, dlhodobý OFF-SITE projekt pre TELCO sektor.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.06.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.06.2020 - 01.07.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie infraštruktúry podľa DevOps princípov participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení  automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code" automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach performance tuning kontainerizácia konfigurácia troubleshooting správa infraštruktúry a zefektívňovanie využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí zodpovednosť za zabezpečenie výmeny HW, opravy diskových polí či technickej podpory (notebook, nastavenie VPN,...) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov On-Call support rotujúci v tíme komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK) tímu a interným zákazníkom možnosť občasného (1x za 3-4 mesiace) cestovania na workshopy v rámci Európy spolupráca na projekte v režime OFF-SITE s občasným cestovaním do Bratislavy podľa dohody dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Požiadavky: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora min. 1-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s distribuovaným produkčným prostredím skúsenosti s administráciou OpenStack, Openshift, Docker a Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based systémov (výhodou: Ubuntu a/alebo CentOS) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. Private Cloud, AWS, Azure,...) skúsenosti s administráciou a troubleshooting-om sietí skúsenosti s údržbou a administráciou fyzických serverov (baremetal)   výhodou: znalosť SQL výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/operations-admin-200514B Thu, 14 May 2020 17:55:31 +0200
Payment Solution Architect https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/payment-solution-architect-200514A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Solution architekta na zaujímavé rozvojové projekty v oblasti bankových platieb a transakčných mechanizmov/procesov do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5900 až 6700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.06.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:01.06.2020 - 30.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba a dokumentácia business architektonickej vízie pre projekt v súlade s globálnou technologickou a obchodnou stratégiou zodpovednosť za business architektonický dohľad nad bežiacimi projektmi spracovanie obchodnej stratégie banky a stratégie v oblasti platieb [so zameraním na platobné karty a hotovosť] do dlhodobých a krátkodobých realizačných plánov zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti) v oblasti platieb a transakčných mechanizmov/procesov vytváranie a dokumentovanie procesných tokov spolupráca v medzinárodnom tíme zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v takmer úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta (ideálne v bankovom prostredí) skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry skúsenosti s platobnými systémami a kartovým biznisom skúsenosti s migráciou a/alebo nasadením CAMS (Card management system) skúsenosti s implementáciou a/alebo migráciou personalizácie vrátane kľúčovania skúsenosti s implementáciou TMS (Terminal management system) skúsenosti s implementáciou kartových procesingových riešení (CAMS, TMS, H2H a pod.) skúsenosti s nasadzovaním virtuálnych kariet v oblasti kartových platobných schém skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj) skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí skúsenosti s UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach   silné organizačné a analytické zručnosti všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorenosť novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup prezentačné zručnosti výhodou: skúsenosti s programovaním výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/payment-solution-architect-200514A Thu, 14 May 2020 14:49:30 +0200
MS SQL Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-admin-200512B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu MS SQL Admin na zaujímavý [prevažne off-site] projekt v oblasti bankovníctva vo Viedni.

Predpokladaná suma plnenia:6400 až 7200 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň / Off-site
Termín:01.06.2020 - 30.11.2020
Nástup na projekt:01.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: inštalácia, konfigurácia a správa MS SQL databáz v high-availability prostrediach spolupráca pri návrhu, implementácii a podpore databázových systémov v stabilizačnej fáze projektu  zodpovednosť za pravidelné zálohovanie a šifrovanie dát pravidelné testovanie recovery scenárov udržiavanie technických štandardov databázových systémov a prispievanie k ich vylepšovaniu spolupráca pri analýze performance problémov, troubleshooting podieľanie sa na implementácii high-availability riešení optimalizácia SQL kódu spolupráca pri dizajne nových častí už existujúcich dátových modelov identifikácia potencionálnych problémov a ich riešenie SETUP alokácie: 1-3 dni/týždeň Viedeň (ON-SITE) podľa dohody a potrieb v rámci projektu, zbytok času OFF-SITE => aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s administráciou MS SQL DB (inštalácia, optimalizácia, správa, konfigurácia, zálohovanie a obnova dát, migrácia dát, atď.) pokročilé znalosti SQL veľmi dobrá orientácia v entitno-relačných DB modeloch skúsenosti s optimalizáciou DB a ladením výkonu na úrovni DB administrácie skúsenosti s riešením problémov a riešením integrity databázy (problémy s výkonom, blokovanie, replikácie, pripojenie, bezpečnostné problémy atď.) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-admin-200512B Tue, 12 May 2020 18:35:28 +0200
Web fullstack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200512A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior Web fullstack (PHP, JavaScript) na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2020 - 01.06.2021
Nástup na projekt:01.06.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj front-end a back-end časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca možná v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s ReactJS + Redux praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200512A Tue, 12 May 2020 12:10:53 +0200
ReactJS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-200430A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ReactJS programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:10.06.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:10.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji novej B2B2C integračnej platformy z oblasti poisťovacích služieb a systémov  vývoj na strane front-end-u v technológii ReactJS analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov participácia na code reviews spolupráca v rámci agilného tímu po zapracovaní možná spolupráca v kombinovanom OnSite (Bratislava) / OffSite režime (rozsah daný dohodou so zákazníkom a stavom projektu) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om výborná znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s technológiami REST/SOAP, JSON/XML skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s workflow BPM riešením Camunda  výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov výhodou: skúsenosť s Javou výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-200430A Thu, 30 Apr 2020 08:56:05 +0200
JAVA BACK-END programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200424A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ JAVA BACK-END programátora na zaujímavý, stabilný, portálový projekt pre sektor mobilného bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.05.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt:15.05.2020 - 30.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového online e-bankového riešenia a online bankových kanálov návrh riešení a back-end vývoj  systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA 9+. spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v kombinovanom On-site/Off-site režime, teda nutné repository synchronizácie/niektoré tímové stand-up meetingy/... prebiehajú za dodržania prísnych hygienických štandardov On-site v priestoroch zákazníka (cca v rozsahu 2-3 krát za týždeň na maximálne potrebný čas: cca. 2 hod) a následne zvyšok času je možné pôsobiť Off-site [home-office]
Požiadavky: výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA znalosť SQL praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA skúsenosti s JBoss WebServer znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť Linux-u výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200424A Fri, 24 Apr 2020 06:41:17 +0200
iOS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-200420A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného iOS programátora na technologicky zaujímavý, dlhodobý mobile banking projekt vo Viedni.

Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:18.05.2020 - 31.05.2021
Nástup na projekt:18.05.2020 - 31.05.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: návrh, analýza, vývoj a testovanie inovatívneho [iOS] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi [agilného] tímu pri realizácii riešenia po zapracovaní na projekte je možná spolupráca v režime: 4 dni/týždeň ON-SITE (Viedeň) a 1 deň/týždeň OFF-SITE => aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom pre iOS aplikácií pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Objective-C a SWIFT praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) pokročilé skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia výhodou: skúsenosti s programovaním v jazyku C kreativita a proaktívny prístup radosť z tvorby "čistého", elegantného a ľahko udržiavateľného kódu za účelom jedinečného CX  tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-200420A Mon, 20 Apr 2020 09:17:11 +0200
🐪 Perl programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-200316A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného 🐪 PERL programátora na dlhodobý technologicky rozmanitý off-site projekt.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:13.04.2020 - 13.04.2021
Nástup na projekt:13.04.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s programovaním rozsiahlých systémov/riešení v jazyku Perl (nie iba skriptovanie) skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-200316A Mon, 16 Mar 2020 12:45:04 +0100