TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK ' . date("D, d M Y H:i:s O", 1500907769) . ' Copyright (C) 2013 www.titans.sk .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170718B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu Senior .NET Programátor na zaujímavý OFF-SITE projekt.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha/Off-site
Termín:01.08.2017 - 01.01.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj nových ale aj existujúcich fukncionalít nových riadiacich jednotiek distribuovanej výroby energie
 • účasť na analýze nových požiadaviek alebo chýb za účelom nájdenia čo najvhodnejšieho technického riešenia  
 • práca na všetkých úrovniach vývoja SW (analýza, dizajn, implementácia, testovanie, nasadenie a podpora) 
 • práca možná v rôznych kombináciach alokácie: off-site (home-office)/on-site (CZ/Praha), full-time podľa preferencií a možností kandidáta.
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s tvorbou Windows aplikácií v prostredí .NET C# (framework 4.5 a vyšší)
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio, .NET frameworkov a C#
 • skúsenosti s GIT

 • výhodou: vývoj mobilných riešení v prostredí Xamarin
 • výhodou: skúsenosti s integráciou na mobilné platformy
 • výhodou: skúsenosti s XAML (WPF, Windows Universal Apps, UWP, Styling & Templating, ...)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170718B Tue, 18 Jul 2017 14:20:27 +0200
JavaScript Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170718A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného Senior programátora na zaujímavý projekt pre zákazníka z Košíc.Predpokladaná suma plnenia:3300 až 3700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice/off-site
Termín:01.08.2017 - 01.01.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo ASAP, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji SW riešenia pre oblasť mobilnej bezpečnosti
 • zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • po zaškolení sa v Košiciah je spolupráca možná v SETUPe: 3-4 dni/týždeň on-site, zvyšok off-site 
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom mobilných aplikácií
 • výborná znalosť REACT Native
 • výborná znalosť JavaScript-u
 • skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií pre iOS/Android
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s riadením malého tímu

 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170718A Tue, 18 Jul 2017 12:21:21 +0200
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170717A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva do Prahy.Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4700 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.08.2017 - 01.08.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek pre GDPR
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • tvorba testovacej dokumentácie a testovacích dát na základe funkčného dizajnu
Požiadavky:
 • 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika
 • analytické zručnosti a skúsenosti s UML
 • schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami
 • skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát
 • skúsenosti s používaním modelovaciho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ... 
 • základná znalosť návrhu informačných systémov

 • výhodou: skúsenosti s GDPR
 • výhodou: skúsenosti z poisťovníctva alebo bankovníctva
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170717A Mon, 17 Jul 2017 13:13:25 +0200
Test Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-170713B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného manažéra na pozíciu Test Manažéra na veľký medzinárodný projekt pre bankový sektor v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:ASAP, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu
 • Zodpovednosť, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované
 • Zaisťovanie distribúciu defektov medzi analytickým a biznis tímom a technických dizajnov fixov od analytického tímu na developerský tím
 • Zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky
 • Zodpovednosť za sledovanie stavu deploymentu fixov medzi testovacími prostrediami, stav spracovania za bankové dni na všetkých prostrediach a iniciovanie testovania fixov na jednotlových prostrediach
 • Zodpovednosť za koordináciu analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami
 • Pripravovanie denného vyhodnocovania a reportingu stavu riešenia defektov a organizovanie/zúčastňovanie sa defekt prioritizačných meetingov
 • Nastavovanie, sledovanie a optimalizácia procesov riadenia defektov pre projekty a vo zverených funkčných doménach
 • Reportovanie projektovému manažérovi a eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti
 • Zodpovednosť za koordináciu práce zvereného tímu (junior testerov a brigádnických zdrojov)
 • Spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti ( IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax v oblasti testovania na pozícií lídra/manažéra
 • skúsenosti s riadením menšieho tímu testerov
 • skúsenosti s IT implementačnými projektmi v komplexnom integrovanom prostredí
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov (napr. Jira)

 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • výhodou: skúsenosti s automatizovaným testovaním
 • výhodou: skúsenosti s testovaním CRM systémov
 • výhodou: certifikácia ISTQB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-170713B Thu, 13 Jul 2017 14:19:47 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170713A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý a dlhodobý projekt pre finačný sektor v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.01.2018
Nástup na projekt:07.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji enterprise JAVA riešenia pre finačný sektor
 • spolupráca v 10 člennom tíme
 • po zapracovaní na projekte je možné dohodnúť spoluprácu formou 2 dni/týždeň ON-SITE a 3 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky:
 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • praktické skúsenosti s Hibernate
 • praktické skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST)
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému

 • výhodou: skúsenosti so Spring-om
 • výhodou: skúsenosti s vývojom bezpečnostných prvkov
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170713A Thu, 13 Jul 2017 14:02:23 +0200
BI/DWH Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-170712C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného analytika na pozíciu BI/DWH Analytika na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.12.2017
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zber, analýza, riešenie požiadaviek pre BI riešenia a reporting
 • návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • spolupráca pri návrhu testovacích scenárov
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • min. 2-ročná prax v oblasti BI/DWH/Reporting
 • praktické skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL
 • praktické skúsenosti s SQL databázami ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012
 • praktické skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi (Sparx Enterprise Architect, Power Designer výhodou)
 • všeobecná orientácia v bankových procesoch, pojmoch a produktoch

 • výhodou: skúsenosti s reporting riešeniami (MS Reporting Services, MS Analysis Services)
 • výhodou: skúsenosti s portálovým riešením MS Sharepoint 2010 pre report portál
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-170712C Wed, 12 Jul 2017 16:01:09 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170712B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji riešenia pre správu doručovania zásielok 
 • real-time prepočet trasy zásielky v rámci doručenia
 • agregácia a zber dát z viacerých systémov
 • dodávanie dát pre viacero cieľových systémov
 • spolupráca v agilnom tíme
 • definovanie GUI pre úpravy grafických výstupov
Požiadavky:
 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • výborná znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s návrhom riešení na front-ende
 • znalosť Servlet-ov JPA, JMS
 • znalosť Web Service-ov (REST/SOAP)
 • skúsenosti s Apache Tomcat
 • skúsenosti s GWT
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému

 • výhodou: znalosť  MS SQL Server
 • výhodou: skúsenosti s Graph Databases
 • výhodou: skúsenosti s Parallel processing
 • výhodou: znalosť Nemeckého jazyka
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170712B Wed, 12 Jul 2017 13:41:40 +0200
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170712A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť mobile bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.08.2017 - 07.06.2018
Nástup na projekt:07.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • spolupráca v mladom, medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • tvorba analytickej dokumentácie a výstupov
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • komunikácia s vývojármi a testermi
Požiadavky:
 • niekoľkoročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • všeobecný prehľad v IT oblasti a bankovej resp. finančnej oblasti
 • znalosť SQL
 • schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných požiadaviek
 • skúsenosti s webovými technológiami a riešeniami
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza
 • skúsenosti s realizáciou viacvrstvových informačných systémov (integračný middleware, SOA)

 • výhodou: skúsenosti s OOAD (Object Oriented Analysis and Design)
 • výhodou: praktické skúsenosti s JAVA-ou
 • výhodou: skúsenosti s finančnými produktami
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170712A Wed, 12 Jul 2017 09:34:11 +0200
Web F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170711A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior front-end WEB programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.08.2019
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na technológii ANGULAR JS 2.0
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého medzinárodného poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii
 • výborná znalosť ANGULAR JS
 • výborná znalosť TypeScript
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť REST WebService-ov

 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170711A Tue, 11 Jul 2017 15:31:27 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170710A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý a dlhodobý projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:07.08.2017 - 07.06.2018
Nástup na projekt:07.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji bankového riešenia
 • návrh riešení a vývoj systémov elektronického bankovníctva postavených na Java 8 a Angular 4
 • spolupráca s ICT a business analytikmi
 • spolupráca v agilnom teame
 • spolupráca na automatizovanom testovaní
Požiadavky:
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • skúsenosti s návrhom viacvrstvovej architektúry informačných systémov
 • znalosť JavaScript-u (jQuery)
 • skúsenosti s AngularJS (Angular2 a/alebo Angular4)
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s JBOSS WebServer
 • znalosť framework-u JUnit
 • znalosť XML
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)

 • výhodou: skúsenosti so Spring-om
 • výhodou: znalosť Oracle DB
 • výhodou: skúsenosti s Hibernate
 • výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes)
 • výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170710A Mon, 10 Jul 2017 22:47:15 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170707A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených flexibilných programátorov na pozícu MIDDLE a SENIOR PHP Programátor na zaujímavý slovenský (off-site) projekt pre verejný sektor v Českej republike.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Off-site
Termín:24.07.2017 - 24.07.2018
Nástup na projekt:24.07.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • participácia na vývoji novej nakupnej platformy pre verejný sektor
 • vývoj a implementácia navrhnutého riešenia na zelenej lúke
 • spolupráca na vývoji v agilnom tíme
 • práca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP
 • znalosť niektorého z PHP framework-ov (Symfony 2 alebo 3, Zend, Yii, Symfony, CakePHP, ...)
 • min. 3-ročná aktívna skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP)
 • znalosť štandardov HTML: HTML5
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s vývojom v rámci tímu

 • výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL
 • výhodou: znalosť štandardov CSS: CSS3
 • výhodou: znalosť niektorého CMS (Wordpress, Joomla, ModX, TextPattern, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170707A Fri, 07 Jul 2017 12:13:16 +0200
Senior Oracle Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-oracle-developer-170706C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného developera na pozíciu senior Oracle Developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy/Viedne.Predpokladaná suma plnenia:6600 až 7100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Viedeň
Termín:01.08.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • vývoj a testovanie riešení nad operačnou DB dátového skladu
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle
 • programovanie v PL/SQL nad Oracle 11g
 • vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle
 • optimalizácia a riešenie performance problémov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • SETUP alokácie: FULL-TIME, ON-SITE: 3-4 dni/týždeň | Bratislava + 1-2 dni/týždeň | Viedeň podľa dohody a potrieb v rámci projektu
Požiadavky:
 • skúsenosti s vývojom veľkých DB (DWH) riešení v prostredí Oracle
 • minimálne 5-ročné silné skúsenosti a výborná orientacia v oblasti DWH (Oracle)
 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom dátových skladov a integračnými projektmi
 • praktické znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g
 • praktické znalosti a skúsenosti s SQL
 • skúsenosti s inštaláciou Oracle
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)
 • skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácie procedúr)
 • praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Sybase Power Designer)

 • výhodou: znalosť oblasti bankovníctva
 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • vysoká miera samostatnosti
 • tímový hráč
 • logické a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-oracle-developer-170706C Thu, 06 Jul 2017 12:46:15 +0200
PLC Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170706B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu PLC Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť automotive.Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:17.07.2017 - 17.01.2018
Nástup na projekt:17.07.2017 - 31.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za vypracovanie softwaru pre ovládanie zariadení s dôrazom na optimálnu funkčnosť a bezpečnosť
 • zodpovednosť za určovanie parametrov a za technické riešenie aplikácií riadiacich automatov a častí zariadení
 • zodpovednosť za uvedenie riadiacich a vizualizačných častí navrhovaných zariadení do prevádzky
 • nástup na projekt je možný v termíne od 17.7.2017 do 31.8.2017
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s PLC programovaním
 • skúsenosti s programovaním zariadení Simatic alebo Tia portal
 • skúsenosti s pohonným meničom Sew alebo Siemens
 • skúsenosti s WinCC Flexible
 • technické a analytické myslenie
 • samostatnosť, zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170706B Thu, 06 Jul 2017 12:42:42 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170706A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA Programátor (so skúsenosťami s programovaním na strane back-end-u) na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:24.07.2017 - 24.07.2019
Nástup na projekt:17.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • návrh a vývoj riešení na back-end systéme zákazníka
 • dohľad a vývoj na customizovaných systémoch pre vybraných zákazníkov
 • dohľad a vývoj nad komunikačným systémom medzi zákazníkom a tlačovými strediskami
 • dohľad a vývoj API rozhrania zákazníka
 • tvorba analýz, návrh riešenia a ich realizácia na základe požiadaviek
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JAVA programovaním (JAVA 7-8)
 • znalosť JS framework-u Node.js 
 • znalosť TypeScript-u
 • znalosť Web Service-ov (koncept SOAP)
 • znaslosť HTML5, CSS3
 • znalosť SQL databáz (PostrgeSQL)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

  

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170706A Thu, 06 Jul 2017 09:28:51 +0200
Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170704B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu Tester na zaujímavý projekt v Prahe.Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:24.07.2017 - 24.07.2019
Nástup na projekt:24.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na projekte testovania embedded firmware
 • tvorba testovacích plánov a scenárov
 • príprava testovacích dát
 • vytváranie a vykonávanie automatických testov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • spolupráca so zložkami vývoja: architekti, programátori, analytici
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou automatických testovacích plánov a scenárov
 • skúsenosti s programovacím jazykom Python
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Centre, JIRA)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania

 • výhodou: základná znalosť motorov
 • výhodou: základná znalosť energetiky
 • výhodou: vyhláška č. 508/2009 Z.z. § 21, pripadne český ekvivalent vyhláška č. 50/1978 Sb. §5
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • kreativita
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tester-170704B Tue, 04 Jul 2017 16:05:58 +0200
C/C++ Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-170704A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu C/C++ Programátor na zaujímavý off-site (home-office) projekt.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha/Off-site
Termín:24.07.2017 - 31.12.2017
Nástup na projekt:24.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj nových fukncionalít existujúcich ale i nových riadiacich jednotiek distribuovanej výroby energie
 • možnosť podieľať sa na vývoji bezpečnostne-kritických RT systémov
 • práca možná v rôznych kombináciach alokácie: off-site (home-office)/on-site (CZ/Praha), full-time podľa preferencií a možností kandidáta
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s vývojom pre embedded zariadenia 
 • min. 4-ročné aktívne projektové skúsenosti s programovaním v C++
 • znalosť metodiky vývoja SW
 • skúsenosti s remote spôsobom tímovej spolupráce

 • výhodou: znalosť vývojového prostredia Touch GFX
 • výhodou: skúsenosti s vývojom HMI
 • výhodou: skúsenosti s GIT
 • silné algoritmické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť
 • spoľahlivosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-170704A Tue, 04 Jul 2017 13:28:58 +0200
Oracle DB Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-db-programator-170703A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu Oracle DB Programátor na zaujímavý on-site projekt pre sektor bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.01.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Spolupráca v tíme špecializovanom na vybudovanie integračnej platformy.
 • Vývoj a testovanie riešení nad operačnou DB dátového skladu.
 • Správa, optimalizácia a dokumentovanie riešení.
 • Vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle.
 • Programovanie v PL/SQL nad Oracle 11g.
 • Vývoj a údržba databázových aplikácií na platforme Oracle.
 • Optimalizácia a riešenie performance problémov.
 • Účasť na analýze užívateľských požiadaviek.
 • Riešenie prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácie procedúr)
 • Príprava technických špecifikácií.
 • Podpora testovania riešení.
 • Poskytovanie technickej podpory koncovým užívateľom.
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom dátových skladov a integračnými projektmi
 • praktické znalosti a skúsenosti s PL/SQL programovaním nad Oracle 11g
 • praktické znalosti a skúsenosti s SQL
 • skúsenosti s inštaláciou Oracle
 • skúsenosti s vývojom stredne veľkých DB riešení v prostredí Oracle
 • praktické skúsenosti s Linux-om
 • veľmi dobrá orientácia v oblasti DWH
 • skúsenosti s riešením prevádzkových problémov (riešenie performance problémov, optimalizácie procedúr)
 • vysoká miera samostatnosti
 • výborné analytické a komunikačné zručnosti
 • logické a tvorivé myslenie
 • tímový duch

 • výhodou: skúsenosti s budovaním integračnej patformy
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Sybase Power Designer)
 • výhodou: znalosť oblasti bankovníctva
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-db-programator-170703A Mon, 03 Jul 2017 21:55:11 +0200
Integračný Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-tester-170630A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Integračný Tester na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2900 až 3300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.08.2017 - 01.10.2017
Nástup na projekt:01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • realizácia testovania SW na základe dokumentácie a testovacích scenárov
 • spolupráca s ďalšími projektovými tímami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT prevádzka) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • zodpovednosť za realizáciu integračných testov a vyhodnotenie testovacích aktivít 
 • zodpovednosť za prípravu testovacích scenárov a testovacíh dát
Požiadavky:
 • min. 2-ročná aktívna prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (integračné testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou integračných testov
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • praktické skúsenosti s SoapUI
 • praktické skúsenosti s prípravou testovacích dát XML, SQL
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. JIRA)

 • výhodou: ISTQB certifikát
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-tester-170630A Fri, 30 Jun 2017 11:34:25 +0200
Test Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-170629C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného manažéra na pozíciu Test Manažér na zaujímavý dlhodobý TELCO projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:5000 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:18.09.2017 - 18.10.2018
Nástup na projekt:01.09.2017 - 18.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:13 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na projekte zameranom na zjednotenie systemov v celom nadnarodnom koncerne
 • návrh a realizácia test stratégie a tvorba testovacích scenárov, plánov a prípadov pre prebiehajúci projekt
 • riadenie a definovanie testovania
 • komunikácia s projektovým manažérom, developermi, testovacím tímom a zákazníkom
 • intenzívna spolupráca s internými a extermými vendormi
 • sledovanie a priraďovanie testovacích úloh
 • kontrola a reporting plnenia plánu testov
 • realizácia samotných testov
 • koordinácia testovacej fázy
 • zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka
 • RATE sa odvíja od rozsahu skúsenosti kandidáta v oblasti testovania a test management-u
Požiadavky:
 • skúsenosti s riadením testovacích fáz veľkých projektov
 • skúsenosti s riadením tímu testerov
 • schopnosť pokryť oblasť management-u rizík dodávky
 • znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management), schopnosť samostatne dokumentáciu produkovať
 • výborná znalosť metodiky testovania
 • výborné analytické schopnosti 
 • schopnosť predvídať a identifikovať problémy
 • logické myslenie 
 • výborné komunikačné zručnosti
 • výborné prezentačné zručnosti
 • tímový hráč

 • výhodou: ISTQB certifikát
 • výhodou: skúsenosti s používaním SoapUI
 • výhodou: skúsenosti s automatizovaným testovaním
 • výhodou: skúsenosti s tvorbou skriptov
 • výhodou: znalosť prostredia Enterprise Architect
 • výhodou: skúsenosti s metodikou práce MSF for CMMI Process Improvement 2013
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-170629C Thu, 29 Jun 2017 16:34:42 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170629A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu Senior JAVA Programátor na medzinárodný projekt pre oblasť automotive commerce v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.01.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA & AEM (Adobe Experience Manager - JAVA based solution)
 • spolupráca na migrácii, vývoji a rollout-e korporátneho CMS (Content Management System) postaveného na AEM (Adobe Experience Manager) v oblasti automotive
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA
 • znalosť HTML, JavaScript (ideálne štandard ECMAScript)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...)
 • komunikačná znalosť anglického jazyka
 • skúsenosti s JSP (ideálne s knižnicou taglib)
 • skúsenosti s používaním Servlet-ov

 • výhodou: skúsenosti s JAVA framework-om OSGI (Open Service Gateway Initiative)
 • výhodou: znalosť/chápanie konceptu Content Repository API for Java (JCR) na úrovni vytvárania uzlov do štruktúry content management-u
 • výhodou: skúsenosti s web framework-om Apache Sling
 • výhodou: skúsenosti s HTML template-ovacím jazykom Sightly (introduced with AEM 6.0)
 • výhodou: skúsenosti s ESP (ECMAScript Server Pages)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170629A Thu, 29 Jun 2017 09:28:43 +0200
Projekt Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-170628B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného manažéra na pozíciu Projekt Manažér na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.01.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • koordinovať riešiteľský tím s cieľom pripraviť analýzu biznis požiadaviek, navrhnúť spôsob riešenia, dodávky a otestovania dodávaného riešenia
 • riadiť vývoj požiadaviek hlavne v pridelených aplikačných doménach v celom životnom cykle vývoja, spolupracovať s analytikmi a ostatnými vývojármi zainteresovanými na riešení úlohy s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie pri dodržiavaní interných bankových predpisov pre vývoj
 • riadiť proces objednávania dodávok od externých dodávateľov až po zaradenie ich dodávky SW do majetku banky pre pridelené aplikácie
 • pripraviť podklady pre Prevádzku IT pre bezproblémové nasadenie vyvinutých riešení do produkčného prostredia banky
 • dohliadať nad dodržiavaním právnych aspektov v IT, ako sú licenčné práva, bezpečnosť IS, ochrana osobných a firemných údajov
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícií SW Projektového manažéra, Integračného manažéra alebo Delivery manažéra
 • skúsenosti s vývojom a dodávkou softvéru od zberu požiadaviek cez analýzu, dizajn, implementáciu, testovanie, odovzdávanie
 • skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami
 • schopnosť pochopiť technické závislosti aplikácií, dátové prepojenia, dávkové spracovania ako aj online komunikáciu aplikácií

 • výhodou: praktické skúsenosti s implementáciou integračne komplexných riešení
 • výborné analytické myslenie
 • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-170628B Wed, 28 Jun 2017 20:49:21 +0200
Projekt Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-170628A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného manažéra na pozíciu Projektového Manažéra na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť TELCO do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:5400 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:10.07.2017 - 31.01.2020
Nástup na projekt:10.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:30 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • intenzívna spolupráca s internými a extermými vendormi (plnenie podmienok, SLA, Change Requests, ...) ako aj so systemovým integrátorom
 • komplexná zodpovednosť za projekt (budget, scope, time, quality)
 • zodpovednosť za naplánovanie a načasovanie medziprojektových závislostí
 • projektové plánovanie aktivít a zdrojov
 • návrh štruktúry tímu, jeho staff-ovanie, riadenie a optimalizácia
 • day-to-day management
 • identifikacia a predchadzanie rizikam
 • riadenie zmien v projekte s cieľom znižovania dopadov projektu na organizáciu a na náklady
 • komunikácia a tvorba reportov pre Steering Committee
 • sledovanie a priraďovanie projektových úloh
Požiadavky:
 • min. 5-ročná prax s riadením IT projektov
 • skúsenosti s riadením veľkých projektov:
  • v SAP finančných moduloch a/alebo 
  • non-SAP systémov a/alebo 
  • migrácie a cutover aktivít
 • skúsenosti s používaním track-ovacích nástrojov (ideálne JIRA)
 • skúsenosti z medzinárodných projektov
 • skúsenosti s vedením tímu (ideálne o veľkosti 10+ ľudí)
 • skúsenosti s identifikáciou rizík

 • výhodou: skúsenosti s riadením projektu pre TELCO sektor
 • výhodou: znalosť projektu One.ERP
 • veľmi dobré organizačné a komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
 • schopnosť rýchlo sa učiť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-170628A Wed, 28 Jun 2017 12:48:10 +0200
Sharepoint Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sharepoint-programator-170623A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu Sharepoint Programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:17.07.2017 - 17.10.2017
Nástup na projekt:17.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Vývoj, údržba a rozširovanie funkcionality existujúceho Sharepoint riešenia.
 • Integrácia zmien v rámci Sharepoint prostredia.
 • Kooperácia s business i vývojovými tímami s cieľom vytvorenia novej funkcionality pre Sharepoint portálové stránky.
 • Analýza požiadaviek klienta.
 • Identifikácia a riešenie vzniknutých problémov počas implementácie i nasadzovania.
 • Poskytovanie časových odhadov a prioritizácia úloh.
 • Definovanie používateľských rozhraní a funkčných špecifikácií.
 • Dodržiavanie programátorských štandardov.
 • Implementácia navrhnutého riešenia.
 • Dokumentovanie kódu.
 • Spolupráca pri testovaní a nasadzovaní aplikácie.
 • Po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/týžden ON-SITE + 2 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte).
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti so Sharepoint (2010/2013/2016/SPO) programovaním
 • výborná znalosť C#
 • minimálne 2-ročné skúsenosti s ASP. NET
 • minimálne 2-ročné skúsenosti s MS SQL
 • znalosť SQL
 • znalosť CSS, HTML, JavaScript
 • znalosť vytvárania workflow v MS SharePoint
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013
 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sharepoint-programator-170623A Fri, 23 Jun 2017 14:34:44 +0200
Calypso Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/calypso-developer-170621A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného špecialistu na pozíciu CALYPSO developera na zaujímavý dlhodobý projekt v oblasti bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:10000 až 11400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • veľmi zaujímavý a dlhodobý projekt pre jednu z najväčích bánk na svete
 • priama komunikácia so zákaznikom
 • návrh, nastavenie a testovanie podľa požiadaviek zákaznika
 • analýza existujúceho kódu, hľadanie chýb a návrhy opráv
 • podľa požiadaviek/potrieb projektu možnosť vycestovať za zákaznikom do UK (max. 2-krát do mesiaca)
 • po zapracovaní sa na projekte možnosť práce v režime 4 dni/týždeň ON-SITE a 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti so systémom Calypso (Calypso Framework/funkcionalita: Engines, SDI, Netting, Settlement, Messaging, Accounting, Workflows, Reports, STP, Market Data, Static Data Management), resp. Murex
 • skúsenosti s vývojom SW (ideálne v JAVA)
 • znalosť XML
 • znalosť JDBC
 • skúsenosti s SQL
 • skúsenosti s relačnými databázami (Oracle/Sybase) 

 • výhodou: prehľad na kapitálovom trhu (finančné trhy, bankovníctvo, finančná matematika)
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/calypso-developer-170621A Wed, 21 Jun 2017 15:12:32 +0200
Network Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-170616A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu senior Network Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vykonávanie sieťových migrácii (SW, Routers, LoadBalancers, Firewalls, VPN devices, ...) 
 • príprava a nasadzovanie nových konfigurácii na sieťových zariadeniach prostredníctvom FMO toolset
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia pre technické oblasti TCP/IP, Security, LAN, WAN, Switches, Routers, Wireless, Firewalls
 • analýza sieťové prostredia zákazníka
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • identifikácia hlavných príčin pádov, chýb a ich následné riešenie
Požiadavky:
 • min. 2-ročná prax v oblasti sieťovej administrácie
 • skúsenosti s CISCO, HPN produktami (switches and routers)
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou sieťových zariadení

 • výhodou: certifikácia Cisco CCNA, CCDA alebo CCDP
 • výhodou: skúsenosti s CheckPoint a CISCO firewalls
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-170616A Fri, 16 Jun 2017 11:33:52 +0200
Jr. JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-170613B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Junior JAVA Programátor na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Prahy.Predpokladaná suma plnenia:2600 až 3000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • implementácia nových funkcionalít v rámci navrhnutého JAVA riešenia
 • údržba webovej platformy pre oblasť bankovníctva
 • projekt vhodný aj pre absolventa s min. 1-ročnou aktívnou (komerčnou) praxou počas štúdia
Požiadavky:
 • min. 1-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA EE
 • základná znalosť JSP
 • základná znalosť REST/SOAP 

 • výhodou: znalosť XML
 • komunikatívnosť
 • tímový hráč
 • analytické myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-170613B Tue, 13 Jun 2017 15:38:15 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe.Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:03.07.2017 - 03.11.2017
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva
 • práca s najnovšími web technológiami
Požiadavky:
 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia
 • znalosť JavaScript frameworku ReactJS alebo AngularJS
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)

 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A Tue, 13 Jun 2017 13:56:11 +0200
SAP Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-administrator-170612A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného administrátora na pozíciu SAP Administrátor na projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za všetky aktivity súvisiace so SAPom na úrovni 2nd level support
 • zodpovednosť za riešenie problémov a vytváranie pravidelných záloh systému 
 • zodpovednosť za integráciu SAPu s ostatnými podpornými systémami
 • zodpovednosť za inštaláciu, aktualizáciu, konfigurovanie a správu SAP systémov
 • potreba vycestovať do Viedne na úvodné zaškolenie na projekt (max. 1 až 2 týždne)
Požiadavky:
 • min. 1-ročné praktické skúsenosti na pozícii SAP Administrátora
 • skúsenosti s ladením SAP výkonnosti
 • skúsenosti s monitorovaním SAP prostredia
 • skúsenosti s riešením vzniknutých problémov v SAPe (upgrade DB, nasadzovanie nových release-ov,...)
 • skúsenosti s Kernel patches, Support packs, Database patching a Fixpacks
 • znalosť nemeckého jazyka na komunikačnej (ústnej i písomnej) úrovni

 • výhodou: skúsenosti s HCM (Human Capital Management) modulom 
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-administrator-170612A Mon, 12 Jun 2017 09:15:36 +0200
Jr. JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-170608C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Junior JAVA Programátor na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 2900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • participácia na vývoji rozsiahlej platformy (skladajúcej sa z viacerých celkov) pre oblasť bankovníctva
 • implementácia nových funkcionalít v rámci navrhnutého riešenia
 • vývoj častí front-end aj back-end aplikácie
 • projekt vhodný aj pre absolventa s min. 1-ročnou aktívnou (komerčnou projektovou) praxou počas štúdia
Požiadavky:
 • min. 1-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA
 • znalosť XML, XSD
 • základná znalosť XSLT tranformácii

 • výhodou: znalosť JavaScript, JQuery
 • výhodou: znalosť SQL
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
 • tímový hráč
 • samostatnosť
 • analytické myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-170608C Thu, 08 Jun 2017 19:12:56 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170608A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.12.2017
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre využitie v oblasti priemyslu.
 • Vývoj, dizajn, analýza, rozvoj a údržba existujucého systému na platforme .NET.
 • Pôsobneie v rôznych business oblastiach.
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť C#
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP. NET
 • znalosť ASP .NET MVC
 • skúsenosti s vývojom na strane front-end-u
 • znalosť TFS
 • znalosť MS SQL
 • znalosť XML
 • skúsenosti s Web Service-ami (skúsenosti s konceptom servisne orientovaného programovania)
 • znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate
 • znalosť konceptu SOA architektúry (ASP.NET Web API 2)

 • výhodou: znalosť Web Forms
 • výhodou: znalosť UML
 • výhodou: skúsenosti s Unit test-ami
 • výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery
 • výhodou: skúsenosti so Sharepoint-om
 • výhodou: skúsenosti s JS framework-ami
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170608A Thu, 08 Jun 2017 07:33:51 +0200
Delivery Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delivery-manazer-170607A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného manažéra na pozíciu Delivery Manažér na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • koordinovať riešiteľský tím s cieľom pripraviť analýzu biznis požiadaviek, navrhnúť spôsob riešenia, dodávky a otestovania dodávaného riešenia
 • riadiť vývoj požiadaviek hlavne v pridelených aplikačných doménach v celom životnom cykle vývoja, spolupracovať s analytikmi a ostatnými vývojármi zainteresovanými na riešení úlohy s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie pri dodržiavaní interných bankových predpisov pre vývoj
 • pripraviť a dodať zadania pre externých dodávateľov, spolupracovať na ich výbere a zazmluvnení, priebežne vyhodnocovať dodávky a riešiť vzniknuté problémy v ich dodávkach pre IT vývoj v pridelenej aplikačnej doméne
 • riadiť proces objednávania dodávok od externých dodávateľov až po zaradenie ich dodávky SW do majetku banky pre pridelené aplikácie
 • pripraviť podklady pre Prevádzku IT pre bezproblémové nasadenie vyvinutých riešení do produkčného prostredia banky
 • dohliadať nad dodržiavaním právnych aspektov v IT, ako sú licenčné práva, bezpečnosť IS, ochrana osobných a firemných údajov
 • občasné cestovanie (podľa potrieb projektu) do Viedne, kde pôsobí hlavný vývojový tím
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti s riadením IT dodávok, s koordináciou riešiteľského tímu, sledovaním a dodržaním termínov dodávky a rozpočtu
 • praktické skúsenosti s realizáciou IT úloh v releasoch
 • praktické skúsenosti s IT outsourcingom, spolupráca s dodávateľmi
 • skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami
 • skúsenosti s vývojom v agilnom prostredí
 • výborné analytické myslenie
 • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delivery-manazer-170607A Wed, 07 Jun 2017 09:42:36 +0200
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170526B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť mobile bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v mladom, medzinárodnom, agilnom tíme v bankovom prostredí
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • dokumentácia toho, ČO UŽIVATEĽ potrebuje vo forme zrozumiteľnej a prínosnej pre agilný (SCRUM) tím
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
 • komunikácia s vývojármi a testermi
Požiadavky:
 • niekoľkoročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika
 • schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami
 • skúsenosti s webovými a mobilnými technológiami a riešeniami
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza

 • výhodou: znalosť oblasti mobile/e-bankovníctva
 • výhodou: znalosť princípov SSO (OAuth2, LDAP)
 • výhodou: znalosť Public Key Infrastructure (digitálne certifikáty, certifikačné autority, ...)
 • výhodou: skúsenosti s OOAD (Object Oriented Analysis and Design)
 • výhodou: skúsenosti s návrhom High UE (User Experience) riešení
 • výhodou: znalosť SAML
 • výhodou: praktické skúsenosti s JAVA-ou
 • výhodou: skúsenosti s finančnými produktami
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170526B Fri, 26 May 2017 13:55:32 +0200
SCALA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-170525B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA Programátor na technologicky zaujímavý a inovatívny medzinárodný [on-site/off-site] projekt pre sektor cestovného ruchu (lodná doprava) v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:17.07.2017 - 17.01.2018
Nástup na projekt:17.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage)
 • spolupráca na prevratnom inovatívnom riešení v danom segmente
 • [reactive/functional] vývoj back-end časti systému v SCALA
 • spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: back-end (SCALA) programátori, front-end (JS) programátori, SCRUM Master
 • spolupráca s front-end tímom (AngularJS)
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/týžden ON-SITE + 2 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky:
 • min. 1-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA alebo inom funkčnom programovacom jazyku (Haskell, Erlang, Clojure,...)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť princípov funkčného programovania
 • skúsenosti s framework-om Play
 • skúsenosti s toolkit-om Akka
 • znalosť relačných databáz
 • skúsenosti s Oracle DB
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber)
 • výhodou: skúsenosti s Node.js
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov
 • výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop
 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-170525B Thu, 25 May 2017 11:47:47 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:10.07.2017 - 10.07.2018
Nástup na projekt:10.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane back-end-u v technológii Perl
 • rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému
 • vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design)
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne
 • aplikované/implementované sú:
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e
 • skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN
 • znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015)
 • skúsenosti s MS SQL/MySQL DB
 • znalosť PHP
 • znalosť XML
 • znalosť JSON
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: skúsenosti s PostgreSQL
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A Thu, 25 May 2017 08:28:35 +0200
Web F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170523B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior Front-End WEB programátora na zaujímavý zahraničný (on-site/off-site) projekt pre bankový sektor vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň / Off-site
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 - 01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj inovatívneho webového enterprise riešenia na strane front-end-u (riešenie je určené pre oblasť bankovníctva)
 • spolupráca možná v SETUPe: prvé 3 mesiace v kombinácii 4 dni/týždeň ON-SITE a 1 deň/týždeň OFF-SITE, následne po zapracovaní sa na projekte je možný väčší podiel OFF-SITE na základe dohody v rámci projektu.
Požiadavky:
 • min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť vyhľadávacieho engine-u Elasticsearch
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript

 • výhodou: výborná znalosť JS frameworku (AngularJS, ReactJS, ...)
 • výhodou: skúsenosti z bankového sektora
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170523B Tue, 23 May 2017 15:11:40 +0200
MS Dynamics CRM Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-specialista-170515E';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného kozultanta/programátora na pozíciu MS Dynamics CRM Konzultant/Programátor na zaujímavé zahraničné kombinované (on-site/off-site) projekty v rôznych oblastiach.

 Predpokladaná suma plnenia:6800 až 7400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:04.09.2017 - 04.04.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, dizajn, vývoj/architektúra testovanie a implementácia MS Dynamics CRM riešení
 • implementácia nových metodológií a technológií
 • príprava a návrh dokumentov funknčného dizajnu
 • úzka spolupráca s business používateľmi
 • konzultácie
 • možnosť spolupráce v čiastočnom SETUPe OFF-SITE podľa dohody v rámci konkrétneho projektu
Požiadavky:
 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics CRM aplikácií/riešení
 • znalosť MS Visual Studio
 • skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM
 • znalosť .NET C#
 • skúsenosti s ASP .NET
 • skúsenosti s web UI vývojom:
  • znalosť HTML
  • znalosť CSS
  • skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov)
 • skúsenosti s TFS

 • výhodou: skúsenosti s Microsoft Sure-Step metodológiou
 • analytické myslenie
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-specialista-170515E Mon, 15 May 2017 18:58:38 +0200
DWH Architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-architekt-170515D';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného architekta na pozíciu DWH Architekt na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva pre zákazníka vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:8200 až 8400 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:04.09.2017 - 04.04.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania
 • analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu
 • zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja
 • zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia
 • definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát
 • definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept)
 • dozorovanie a mentoring nových členov tímu
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi používateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícii DWH Architekta (ideálne v oblasti bankového sektora)
 • min. 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborné znalosti životného cyklu DWH SW vývoja
 • skúsenosti s návrhom DB (ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012)
 • skúsenosti s návrhom ETL procesov
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a dimenzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s min. 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s UML modelovaním (Enterprise Architect)
 • skúsenosti s rozširovaním a rozvojom Solution DWH architektúry
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-architekt-170515D Mon, 15 May 2017 18:25:27 +0200
Test Manager https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manager-170515C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného špecialistu na pozíciu Test Managera/Špecialistu na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva pre zákazníka vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:7400 až 7800 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:04.09.2017 - 04.04.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zabezpečovanie test management-u LDS programu
 • spolupráca na projektoch v rámci rozsiahleho projektového programu
 • identifikácia problémov za účelom skvalitnenia riešenia
 • dáta sú spracovávané na platforme Oracle
 • v ďalšej fáze projektu bude základná dátová vrstva nahradená Cloudera EDL (Enterprise Data Lake)
 • nástroje používané na projekte:
  • hlavým nástrojom na dátove modelovanie je PowerDesigner
  • na Data Quality Management/Environment, Data Lineage a Metadata Management sú používané nástroje od Ab Initio
  • na Job Control a plánovanie/orchestrácia Job-ov je používaný nástroj Automic (predtým známy ako UC4)
  • na Maste Data Management je používaný nástroj Orchestra EBX5
  • na Test Management/Test Documentation je používaný nástroj JIRA/Confluence
 • EDWH (Enterprise Data Warehouse) ma definovanú jednoznačnú dátovu segregáciu (LDS => GDS)
 • prostredia (environment) sú nestále (unstable)
 • dátové modely sú nestále (unstable) - mapping-y ešte nie sú definované
 • požiadavky nie sú definované v písomnej forme, nie sú definované žiadne akceptačné kritéria
 • po zapracovaní sa na projekte (v rozsahu cca. 3 mesiace) je možné dohodnúť spoluprácu aj v čiastočnom OFF-SITE SETUPe podľa projektvých možností a potrieb
Požiadavky:
 • skúsenosti s prípravou TEST plánov na základe existujúcich konceptov
 • skúsenosti s porovnávanim rôznych typov testov (INPUT: base layer - OUTPUT: CORE/SEM oproti EDWH: existujúci Warehouse)
 • znalosť a orientácia v oblasti BI/DWH
 • skúsenosti z oblasti bankovníctva
 • chuť pôsobiť v korporátnom medzinárodnom (viacjazyčnom) prostredí s viacerými (niekedy rozdielnými) názormi/ideami

 • výhodou: skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL
 • výhodou: skúsenosti s Oracle DB
 • výhodou: skúsenosti s vyššie menovanými nástrojmi používanými na projekte (Ab Initio's tools, Automic/UC4, Orchestra EBX5, JIRA/Confluence)
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • samostatnosť
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manager-170515C Mon, 15 May 2017 18:03:25 +0200
Data Modelling Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/data-modelling-specialista-170512A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného špecialistu na pozíciu DATA Modelling Špecialista na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva pre zákazníka vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:7500 až 8200 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:04.09.2017 - 04.05.2018
Nástup na projekt:04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • modelovanie dát
 • spolupráca na projetoch v rámci rozsiahleho projektového programu
 • dáta sú spracovávané na platforme Oracle
 • v ďalšej fáze projektu bude základná dátová vrstva nahradená Cloudera EDL (Enterprise Data Lake)
 • nástroje používané na projekte:
  • hlavým nástrojom na dátove modelovanie je PowerDesigner
  • na Data Quality Management/Environment, Data Lineage a Metadata Management sú používané nástroje od Ab Initio
  • na Job Control a plánovanie/orchestrácia Job-ov je používaný nástroj Automic (predtým známy ako UC4)
  • na Maste Data Management je používaný nástroj Orchestra EBX5
  • na Test Management/Test Documentation je používaný nástroj JIRA/Confluence
 • EDWH (Enterprise Data Warehouse) ma definovanú jednoznačnú dátovu segregáciu (LDS => GDS)
 • prostredia (environment) sú nestále (unstable)
 • dátové modely sú nestále (unstable) - mapping-y ešte nie sú definované
 • požiadavky nie sú definované v písomnej forme, nie sú definované žiadne akceptačné kritéria
 • dizajn, vývoj, testovanie, optimalizácia a implementácia ETL
 • po zapracovaní sa na projekte (v rozsahu cca. 3 mesiace) je možné dohodnúť spoluprácu aj v čiastočnom OFF-SITE SETUPe podľa projektvých možností a potrieb
Požiadavky:
 • skúsenosti s modelovaním logických a fyzických dátových modelov v bankovom prostredí
 • znalosť relačného/dimenzionálneho a logického/fyzického modelovania
 • praktické skúsenosti s CASE nástrojmi (SAP/Sybase PowerDesigner)
 • skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL
 • skúsenosti s ETL nástrojmi
 • skúsenosti s Oracle DB
 • znalosť a orientácia v oblasti BI/DWH
 • skúsenosti z oblasti bankovníctva
 • chuť pôsobiť v korporátnom medzinárodnom (viacjazyčnom) prostredí s viacerými (niekedy rozdielnými) názormi/ideami

 • výhodou: znalosť ODI (Oracle Data Integrator)
 • výhodou: skúsenosti s vyššie menovanými nástrojmi používanými na projekte (Ab Initio's tools, Automic/UC4, Orchestra EBX5, JIRA/Confluence)
 • samostatnosť
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/data-modelling-specialista-170512A Fri, 12 May 2017 09:45:17 +0200
SAP SolMan/CRM Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-solmancrm-developer-170426A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného developera na pozíciu SAP Solution Manager/CRM Developer na zaujímavý projekt v Košiciach.Predpokladaná suma plnenia:7900 až 8300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:11.09.2017 - 11.05.2018
Nástup na projekt:11.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • implementácia a konzultácie pri zavádzaní/programovaní SAP CRM/Solution Manager riešenia
 • analýza požiadaviek na úpravu a vývoj SAP aplikácie, návrh riešenia a realizácia
 • porozumenie Business procesom
 • mapovanie existujúcich systémových úprav, funkcií a architektúry
 • debuggovanie existujúceho kódu, hľadanie chýb/problémov aplikácie
 • spolupráca možná v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE + 1 deň/týždeň OFF-SITE (resp. v celkovom pomere 80:20 | ON-SITE:OFF-SITE)
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti so SAP CRM alebo SAP Solution Manager
 • skúsenosti s programovaním v ABAP-e 
 • skúsenosti s integráciou SAP Solution Manager-a/CRM a non-SAP systémov
 • znalosť SAP Solution Manager ITSM a ChaRM procesov
 • skúsenosti s CRM Data Model-om a CRM back-end architektúrou 
 • skúsenosti s nástrojom BSP/WD Component Workbench 
 • znalosť vrstiev GENIL a BOL v SAP CRM
 • znalosť SAP CRM Web UI a schopnosť vytvárať CRM Web UI rozšírenia
 • schopnosť komunikovať so zákazníkom, navrhovať riešenia a riadiť ich implementáciu

 • výhodou: znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka na konverzačnej úrovni
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-solmancrm-developer-170426A Wed, 26 Apr 2017 16:08:21 +0200
JS Front-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JS FRONT-END (ideálne FULL-STACK) Programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:04.09.2017 - 04.09.2018
Nástup na projekt:01.08.2017 - 04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js)
 • vývoj front-end časti systému na zelenej lúke
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJSImmutable.js / AngularJS)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (LESS, Sass)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s MySQL/PostgreSQL
 • skúsenosti s in-memory DB Redis
 • znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot)
 • skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A Wed, 19 Apr 2017 04:33:35 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170410A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:04.09.2017 - 04.09.2019
Nástup na projekt:24.07.2017 - 04.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca na tvorbe POC pre kompletný refactoring aplikácií v kombinácii s vývojom a údržbou existujúceho riešenia
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 6-8, JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JSF (Richfaces)
 • znalosť web app framework-u Seam
 • znalosť JBoss EAP 6
 • skúsenosti s EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • znalosť SQL
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s AngularJS
 • výhodou: skúsenosti s Javascriptom (JQuery)
 • výhodou: znalosť testovacieho nástroja Selenium
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170410A Mon, 10 Apr 2017 08:37:15 +0200
VMware Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vmware-administrator-170327A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu senior VMware Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu VMware prostredí (vSphere 5.5, 6.0, vCAC/vRA, ESX 5.5, 6.0)
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb. Ich následné riešenie
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • správa používateľských účtov
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
 • spolupráca možná formou 3 dni on-site a 2 dni off-site týždenne
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s návrhom, implementáciou a správou VMware prostredia
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov a Active Directory
 • skúsenosti s PowerShell skriptom
 • skúsenosti s administráciou DB MS SQL a Linux SQL
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: certifikácia VCA Data Center
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vmware-administrator-170327A Mon, 27 Mar 2017 11:49:09 +0200
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt v Prahe pre oblasť poisťovníctva.Predpokladaná suma plnenia:2100 až 2500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:03.07.2017 - 03.12.2017
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre manuálne a automatizované testy
 • vykonávanie manuálnych testov GUI
 • definovanie a spúšťanie automatizovaných funkčných test case-ov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • vedenie 2-3 členného tímu testerov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 1-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Center)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • praktické skúsenosti s vedením menšieho tímu

 • výhodou: skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov
 • výhodou: znalosť SQL
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A Mon, 20 Mar 2017 11:44:46 +0100
Junior Sitecore Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného programátora na pozíciu junior Sitecore Programátora na zaujímavé dlhodobé (zahraničné) projekty v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 2700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:18.09.2017 - 18.03.2018
Nástup na projekt:18.09.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • aktívne zaškolenie (na reálnom projekte) v rozsahu 1-2 mesiacov a následne práca so Sitecore Experience Platformou
 • návrh, úprava a implementácia Sitecore riešení
 • spolupráca pri integrácií aplikačných komponentov
 • spolupráca pri integrácií Sitecore-u s inými systémami
 • komunikácia s tímom zákazníka
 • možnosť dlhodobej spolupráce v agilných medzinárodných tímoch
Požiadavky:
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v .NET (C#,  ASP .NET MVC)
 • min. 1-ročné aktívne projektové skúsenosti s ASP .NET MVC framework-om
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013/2016

 • výhodou: znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)
 • výhodou: aspoň teoretické znalosti o Sitecore Platforme (Sitecore Experience Platform)
 • výhodou: skúsenosti s NoSQL databázami
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z JavaScript framework-ov: jQuery, Angular JS, TypeScript a pod.
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť MS SQL
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: certifikácia Visual Studio Professional with MSDN
 • výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM)
 • logické myslenie
 • silná motivácia rozvíjať sa v oblasti Sitecore vývoja
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A Wed, 15 Mar 2017 11:37:44 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:11.09.2017 - 11.09.2019
Nástup na projekt:17.07.2017 - 11.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality, údržba a podpora existujúceho "legacy" riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného švajčiarského tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 3 - 5 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE (detaily viď nižšie) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JAVA EE 6
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • znalosť JBoss EAP 6
 • znalosť web app framework-u Seam
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s IBM DB2
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A Wed, 01 Mar 2017 09:58:31 +0100
Microsoft Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného administrátora na pozíciu senior Microsoft Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.07.2018
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu Windows Serverov
 • správa používateľských účtov
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb operačných systémov a aplikácií
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
 • spolupráca možná formou 3 dni on-site a 2 dni off-site týždenne
Požiadavky:
 • odborná znalosť sietí a operačných systémov Microsoft vrátane Windows Server 2003/2008 R2/2012
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou SQL klustrov
 • základná znalosť VMware alebo Hyper-V
 • základná znalosť systémovej bezpečnosti
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: praktické skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B Wed, 08 Feb 2017 08:36:20 +0100