TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Fri, 24 Nov 2017 10:06:56 +0100 Copyright (C) 2013 www.titans.sk Junior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-tester-171124B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného testera na pozíciu junior Testera na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:1500 až 1800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2018 - 02.04.2018
Nástup na projekt:02.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vykonávanie testov na základe pripravených testovacích scenárov reportovanie a retestovanie chýb identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja aktívna spolupráca a komunikácia s business Test Analytikom, poprípade Application Owner-om štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti definovanie a príprava testovacích dát pred výkonom testov vypracovanie testovacích prípadov na základe projektovej dokumentácie
Požiadavky: min. 1-ročná prax v oblasti testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s SQL (jednoduché SELECT-y, vyhľadávanie dát v DB a pod.) skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. JIRA) výhodou: skúsenosti s XML výhodou: skúsenosti v bankovom sektore samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-tester-171124B Fri, 24 Nov 2017 10:06:56 +0100
MediaWiki PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mediawiki-php-programator-171124A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného flexibilného programátora na pozícu MediaWiki Programátor na zaujímavý part-time off-site US projekt.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.01.2018 - 01.07.2018
Nástup na projekt:01.01.2018 alebo dohodou, part-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: správa, development, konfigurácia, inštalácia a rozširovanie rozsiahlého korporátneho US MediaWiki portálu spolupráca v rozsahu 20 hodín/týždeň (OFF-SITE) spolupráca može byť z hľadiska rozsahu hodín rozdelená medzi jednotlivé týždne podľa potreby a dohody (napr. 10:30 hodín/týždeň) je nevyhnutná denná ústna i písomna komunikácia s tímom pôsobiacim v USA (východne pobrežie)
Požiadavky: výborná znalosť MediaWiki skúsenosti s vývojom a úpravou rozšírení a pluginov (customization) MediaWiki skúsenosti s konfiguráciou a inštaláciou MediaWiki skúsenosti s používaním (a administráciou) Linux-u výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP min. 3-ročná aktívna skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP znalosť relačných databáz, znalosť MySQL skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP) znalosť štandardov HTML a CSS znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s vývojom v rámci tímu aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti s niektorým z PHP framework-ov (Symfony 3, Zend 1, Yii, Symfony, CakePHP, ...) výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výborné analytické myslenie komunikatívnosť tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/mediawiki-php-programator-171124A Fri, 24 Nov 2017 09:30:38 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171123D

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu .NET Back-End Programátora na zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť digitalizácie evidenčných systémov vozidiel v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.12.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.12.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: návrh a implementácia REST služieb v rámci systému pre digitalizáciu evidenčných systémov motorových vozidiel projekt je postavený na ASP.NET MVC Core (kompillácia prebieha na .NET Standard 2.0) spolupráca v agilnom tíme
Požiadavky: minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť .NET C# skúsenosti s návrhom a implementáciou REST služieb výborná znalosť Entity Framework-u znalosť ASP .NET MVC výhodou: znalosť ASP .NET MVC Core výhodou: znalosť Entity Framework Core proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171123D Thu, 23 Nov 2017 15:34:40 +0100
.NET Lead Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-lead-programator-171123C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu .NET LEAD Programátora na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ťažkého priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.12.2017 - 01.04.2018
Nástup na projekt:01.12.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: Kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre využitie v safety oblasti ťažkého priemyslu. Vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich častí/modulov ASP.NET riešenia existujucého 1,5 roka. Vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US]: programovanie a lead-ovanie 3-členného SK/CZ OFF-SITE tímu pravidelná ústna komunikácia s US kolegami
Požiadavky: minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť C# výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť ASP. NET MVC znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio znalosť MS SQL znalosť XML skúsenosti s Web Service-ami znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť WCF výhodou: znalosť UML výhodou: skúsenosti s Unit test-ami výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery výhodou: skúsenosti s JS framework-ami schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-lead-programator-171123C Thu, 23 Nov 2017 14:51:18 +0100
JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.01.2018 - 01.01.2019
Nástup na projekt:01.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA EE vývoj back-end časti systému na zelenej lúke (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle) vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8) znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť Hibernate-u znalosť API JDBC znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť framework-u Spring (Spring Boot) znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable) znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s PostgreSQL výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-171123A Thu, 23 Nov 2017 11:01:28 +0100
Angular 5 Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-5-programator-171122A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme front-end programátora na pozíciu [middle alebo senior] Angular Programátor na nový zaujimávý projekt pre v Bratislave alebo Žiline (podľa preferencie).

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Žilina
Termín:01.12.2017 - 01.04.2018
Nástup na projekt:01.12.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji nových front-end [Angular 5] modulov pre riešenie v oblasti dopravnej lokalizácie spolupráca v rámci developerského tímu o veľkosti cca 7 ľudí (5 ľudí: back-end vývoj, 2 ľudia: front-end vývoj)  implementácia funkcionality podľa špecifikácie back-end riešenia je postavený na JAVA-e spolupráca je možná buď v Žiline alebo Bratislave podľa preferencií kandidáta
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s Angular 2/4/5 znalosť TypeScript-u znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť HTML5 znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) znalosť SQL skúsenosti s repository systémom Git výhodou: skúsenosti s JAVA výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/angular-5-programator-171122A Wed, 22 Nov 2017 09:35:46 +0100
PHP (Symfony) Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-symfony-programator-171116A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených flexibilných programátorov na pozíciu MIDDLE a SENIOR PHP Symfony Programátor na zaujímavý off-site projekt pre verejný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2500 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.12.2017 - 01.12.2018
Nástup na projekt:01.12.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: participácia na vývoji novej enterprise nákupnej platformy pre verejný sektor vývoj, implementácia a testovanie navrhnutého riešenia spolupráca na vývoji agilnou metodológiou  spulupráca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP pokročilá znalosť PHP Symfony framework-u (prip. Laravel) min. 3-ročná aktívna skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP) znalosť štandardov HTML: HTML5 znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s vývojom v rámci tímu výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL výhodou: znalosť štandardov CSS: CSS3 výhodou: znalosť niektorého CMS (Wordpress, Joomla, ModX, TextPattern, ...) výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výborné analytické myslenie komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-symfony-programator-171116A Thu, 16 Nov 2017 11:30:15 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171114A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.01.2018 - 02.07.2018
Nástup na projekt:02.01.2018 - 28.02.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na najnovších technológiách .NET core a ANGULAR JS 4 podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého medzinárodného poisťovacieho systému vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 2.1.2018 do 28.2.2018
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii výborná znalosť C# .NET výborná znalosť MVC princípov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST výhodou: skúsenosti s .NET core výhodou: skúsenosti s ANGULAR JS výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171114A Tue, 14 Nov 2017 16:00:23 +0100
C# Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-171108A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu C# Programátora na zaujímavý projekt v Brne.

Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3400 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Brno
Termín:20.11.2017 - 20.02.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: Spolupráca na vývoji Microsoft aplikácií v C# .NET Spolupráca v "medzinárodnom" česko-slovenskom tíme Po zapracovaní sa na projekte možnosť spolupráce v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE (Brno) + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 2-ročná aktívna prax s programovaním v C# .NET výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a skúsenosti s databázou Microsoft SQL skúsenosti so Sharepoint-om prípadne inými Microsoft produktami (Azure, Office 365, ...) znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013 výhodou: skúsenosti s ASP .NET MVC Framework-om výhodou: skúsenosti s JavaScript, HTML, CSS výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM) schopnosť samostatne riešiť problémy komunikatívnosť proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-programator-171108A Wed, 08 Nov 2017 17:00:19 +0100
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171107A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý rozsiahly projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:08.01.2018 - 08.01.2019
Nástup na projekt:08.01.2018 - 31.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji back-endovej časti enterprise SW riešenia postaveného na technológii .NET core podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 8.1.2018 do 31.1.2018
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácií praktické skúsenosti s technológiou .NET core výborná znalosť C# .NET pokročilá znalosť MVC princípov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť WebAPI pokročilá znalosť REST skúsenosti s Oracle DB výhodou: skúsenosti s REACT JS výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-171107A Tue, 07 Nov 2017 22:17:13 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-171027B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu SENIOR .NET Programátora na zaujímavý globálny off-site zahraničný projekt v oblasti energetiky do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.03.2018 - 01.12.2018
Nástup na projekt:01.03.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji nového standalone Windows-based globálneho  systému v oblasti energetiky na (spracovanie požiadaviek a procesov) v .NET (VB.NET / C#) vývoj a rozširovanie funkcionality systému a aplikácii na základe (nie vždy jasne definovaných) business požiadaviek príprava plánu a identifikácia možných vylepšení nového riešenia utilizácia vyvojových nástrojov a postupov použitím (nie len) Visual Studio, MS SQL Server, C# / VB.NET dokumentovanie kódu návrh, vývoj a testovanie nových podporných Windows aplikácii návrh nových technológií pre zefektívnenie vývoja návrh algoritmov a matematických modelov riešenia tvorba technickej špecifikácie komunikácia (v anglickom jazyku) s manažmentom ohľadom statusov vývoja po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME OFF-SITE
Požiadavky: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v .NET (C# alebo VB.NET) skúsenosti s vývojom veľkých systémov/riešení v .NET (C# alebo VB.NET) výborné algoritmické a matematické myslenie znalosť MS SQL Server znalosť MS SQL/T-SQL znalosť ADO .NET znalosť Microsoft Office InterOp Object Model (Excel, Word, Visio objects library) skúsenosti s vývojom objektov pre grafické editory (drag & drop funkcionalita) znalosť princípov metodológie agilného vývoja (napr. SCRUM, Kanban, ...) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: skúsenosti so Salesforce CRM a SAP schopnosť navrhovať inovatívne riešenia analytické zručnosti a schopnosť riešiť problém schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-171027B Fri, 27 Oct 2017 11:34:46 +0200
SCALA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-171027A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA Programátor na technologicky zaujímavý a inovatívny medzinárodný projekt pre sektor cestovného ruchu (lodná doprava) v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:15.11.2017 - 15.03.2018
Nástup na projekt:15.11.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage) spolupráca na prevratnom inovatívnom riešení v danom segmente [reactive/functional] vývoj back-end časti systému v SCALA spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: back-end (SCALA) programátori, front-end (JS) programátori, SCRUM Master spolupráca s front-end tímom (AngularJS) po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 4 dni/týžden ON-SITE + 1 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky: min. 1-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA alebo inom funkčnom programovacom jazyku (Haskell, Erlang, Clojure,...) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť princípov funkčného programovania skúsenosti s framework-om Play skúsenosti s toolkit-om Akka znalosť relačných databáz skúsenosti s Oracle DB znalosť SQL skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber) výhodou: skúsenosti s Node.js výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-171027A Fri, 27 Oct 2017 10:13:21 +0200
MS Dynamics CRM Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-developer-171025A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu MS Dynamics CRM Programátor na zaujímavé rozsiahlé on-site/off-site zahraničné projekty pre bankový/poisťovnický sektor.  

Predpokladaná suma plnenia:5800 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.01.2018 - 01.07.2018
Nástup na projekt:01.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analýza, vývoj, testovanie a implementácia rozsiahlého (bankového, finančného, ...) MS Dynamics CRM riešenia spolupráca pri rozširovaní funkcionality existujúceho CRM riešenia v sektore bankovníctva/poisťovníctva a iných oblastí podľa typu projektu a finalného zákazníka spolupráca pri výraznom modifikovaní existujúceho CRM riešenia spolupráca v tíme o veľkosti cca. 6 programátorov konzultácie SETUP alokácie: 2-3 dni/týždeň: ON-SITE + ostávajúce dni týždňa: OFF-SITE podľa dohody na projekte, resp. FULL-TIME OFF-SITE v prípade ďalších zahraničných projektov.
Požiadavky: min. 5-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics CRM aplikácií/riešení znalosť IDE MS Visual Studio skúsenosti s návrhom a úpravou architektúry CRM riešení schopnosť identifikovať chyby rozsiahlých CRM systémov schopnosť rýchlo sa zorientovať vo veľkom CRM riešení skúsenosti s OFF-SITE pôsobením v rámci distribuovaného tímu skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM skúsenosti s TFS výhodou: skúsenosti s Microsoft Sure-Step metodológiou výhodou: skúsenosti s web vývojom: znalosť HTML znalosť CSS skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov) analytické myslenie komunikačné a prezentačné zručnosti schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-developer-171025A Wed, 25 Oct 2017 10:07:41 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-171024C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených flexibilných programátorov na pozíciu MIDDLE a SENIOR PHP Programátor na zaujímavý off-site projekt pre verejný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2500 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:06.11.2017 - 06.11.2018
Nástup na projekt:06.11.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: participácia na vývoji novej nákupnej platformy pre verejný sektor vývoj a implementácia navrhnutého riešenia na zelenej lúke spolupráca na vývoji v agilnom tíme práca v SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP nie je potrebná znalosť konkétneho PHP framework-u min. 3-ročná aktívna skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP) znalosť štandardov HTML: HTML5 znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s vývojom v rámci tímu výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL výhodou: znalosť štandardov CSS: CSS3 výhodou: znalosť niektorého CMS (Wordpress, Joomla, ModX, TextPattern, ...) výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výborné analytické myslenie komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-171024C Tue, 24 Oct 2017 14:37:54 +0200
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-171024A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu Senior Android Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:06.11.2017 - 06.03.2018
Nástup na projekt:06.11.2017 alebo dohodou, part-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: analýza, vývoj a testovanie Android aplikácie pre oblasť rozšírenej virtuálnej reality spolupráca v rámci mladého a dynamického tímu práca na skrátený úväzok (60-80 hodín/mesiac) spolupráca možná v plnom OFF-SITE SETUPe (po dohode na projekte)
Požiadavky: minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom pre Android platformu praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Unity SDK skúsenosti s repository systémom Git skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s frameworkom Vuforia analytické zručnosti tímový hráč schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-171024A Tue, 24 Oct 2017 10:03:17 +0200
ICT Data Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-data-analytik-171019F

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Data Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.11.2017 - 02.02.2018
Nástup na projekt:02.11.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: príprava dátovej analýzy v rámci integrácie medzi jednotlivými systémami komunikácia medzi business oddelením a vývojom zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava technickej špecifikácie pre jednotlivé integrácie v rámci projektu transformácia funkčných požiadaviek vytváranie use cases a screen flow poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
Požiadavky: min. 3-ročné praktické skúsenosti na pozícii ICT analytika schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane banky analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories na základe požiadavky zákazníka znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami základná znalosť návrhu informačných systémov skúsenosť s BPMN skúsenosti s UML skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosť so systémovou integráciou (najlepšie v rámci bankingu) výhodou: znalosť IBM Business Process Manager silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-data-analytik-171019F Thu, 19 Oct 2017 15:16:01 +0200
Microsoft IaaS Architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-iaas-architekt-171019C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného architekta na pozíciu Microsoft IaaS Architekt na zaujímavý off-site zahraničný projekt pre e-commerce sektor.

Predpokladaná suma plnenia:5700 až 6100 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Off-site
Termín:02.11.2017 - 02.11.2020
Nástup na projekt:02.11.2017 - 31.01.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri návrhu architektúry nového enterprise zahraničného systému v oblasti e-commerce postavenej na technológii MS Azure (IaaS) pochopenie interných a externých business požiadaviek zodpovednosť a dohľad nad návrhom architektúry počas celého trvania životného cyklu zabezpečovanie neustálych analýz nad existujúcou aplikáciou a infraštruktúrou vedenie a delegovanie jednotlivých zodpovedností na developerov a špecialistov s cieľom zabezpečiť dodanie projektu v rámci definovaného časového rámca zabezpečenie prepojenia medzi business požiadavkami a návrhom riešenia spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt je možný od 2.11.2017 do 31.1.2018 po dohode a zapracovaní sa na projekte v Ostrave je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE
Požiadavky: min. 5-ročná skúsenosť s konfiguráciou a návrhom architektúry na Microsoft Azure (IaaS) praktické skúsenosti s návrhom riešení postavených na platforme MS Azure praktické skúsenosti s MVC, Entity Framework-om (alebo iným ORM maperom) praktické skúsenosti so C#, ASP.NET a LINQ znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) schopnosť efektívnej komunikácie v rámci tímu a s business partnermi schopnosť participovať pri činnostiach kontroly kvality znalosť metód, nástrojov a techník zabezpečenia kvality skúsenosti s vedením príprav systémovej alebo používateľskej dokumentácie skúsenosti s vedením vývoja implementačných plánov skúsenosti s prechodom aplikácií do produkčného prostredia znalosť princípov a možností objektovo orientovaného programovania výhodou: skúsenosti s JavaScript-om, HTML/CSS schopnosť navrhovať inovatívne riešenia analytické zručnosti a schopnosť riešiť problém schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-iaas-architekt-171019C Thu, 19 Oct 2017 13:08:47 +0200
ServiceNow Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/servicenow-specialista-171019A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného špecialistu na pozíciu ServiceNow Špecialistu na zaujímavý off-site zahraničný projekt pre e-commerce sektor.

Predpokladaná suma plnenia:5100 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Off-site
Termín:02.11.2017 - 02.11.2020
Nástup na projekt:02.11.2017 - 31.01.2018 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji nového enterprise zahraničného systému v oblasti e-komerce vývoj a rozširovanie funkcionality systému a aplikácií na základe business požiadaviek spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia nástup na projekt možný od 2.11.2017 do 31.1.2018 po dohode a zapracovaní sa na projekte v Ostrave je spolupráca možná v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE
Požiadavky: praktické skúsenosti so ServiceNow modulmi praktické skúsenosti s ITSM (IT Services Management) skúsenosti s konfiguráciou a implementáciou ITSM Suites skúsenosti s ITIL alebo IT Services Management výhodou: skúsenosti s JavaScript a HTML/CSS schopnosť navrhovať inovatívne riešenia analytické zručnosti a schopnosť riešiť problém schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/servicenow-specialista-171019A Thu, 19 Oct 2017 11:39:08 +0200
DevOps/Automation Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devopsautomation-specialista-171017B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného developera/admina na pozíciu DevOps/Automation Špecialista na automatizačné/integračné časti projektov pre rôzne sektory v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.01.2018 - 01.07.2018
Nástup na projekt:01.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností s využitím platformy SaltStack a Docker v cloud infraštruktúre na OpenStack-u vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky implementácia a prevádzka SaltStack (a kontajnerovej) infraštruktúry vývoj SaltStack formúl a orchestrácií automatizácia činností nad infraštruktúrou v OpenStack-u automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu build-ovanie a deployment Docker kontajnerov implementácia a využívanie SCM a CI/CD nástrojov spoluúčasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností poskytovanie technickej podpory pre automatizáciu na L2 a L3 úrovni projekty sú vhodné ako pre jednotlivca tak i pre zohratý 2-členný tím schopný autonómneho pôsobenia spolupráca je možná v SETUPe OFF-SITE s potrebou pravidelných osobných stretnutí s interným tímom na týždennej báze spolupráca je možná taktiež v SETUPe 60-80% alokácie (vyťažiteľnosti) v závislosti od možnosti a dohody v rámci projektov
Požiadavky: skúsenosti s automatizačnými/integračnými časťami IT projektov znalosť DevOps princípov skúsenosti s Linux-om (RedHat family) vrátane shell skriptovania a automatizácie znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) skúsenosti s continuous integration a continuous delivery znalosť automatizačných nástrojov skúsenosti s konfiguračným manažmentom znalosť nasledovných nástrojov/platforiem: Automatizačné platformy: SaltStack (prípadne Ansible, očakáva sa však transformácia na SaltStack) Scriptovanie (Shell, Python) Cloud OpenStack SCM a CI/CD Git Jenkins Nexus Containers Docker Monitoring a logging: Prometheus Graylog výhodou: znalosť nasledovných nástrojov/platforiem: Cloud AWS Azure Containers Rancher OpenShift Kubernetes Apache Mesos Middleware, AS/WC: Apache Tomcat JBoss Nginx Apache HTTP HAProxy Monitoring a logging Zabbix Grafana Kibana Elasticsearch výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devopsautomation-specialista-171017B Tue, 17 Oct 2017 16:52:23 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-171017A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu full-stack JAVA Programátor na zaujímavý off-site projekt pre finančný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.11.2017 - 01.05.2018
Nástup na projekt:01.11.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji riešenia pre finančný sektor spolupráca v rámci kompaktného tímu (1 Architekt a 2 Programátori) po zapracovaní sa na projekte spolupráca možná v plnom OFF-SITE SETUPe
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE skúsenosti s open-source JAVA web frameworkom Vaadin (verzie 7.0 alebo ideálne 8.0) skúsenosti so Spring-om skúsenosti s Hibernate-om skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť nástroja na automatizované build-ovanie Maven znalosť SQL (na úrovni kontroly dát) skúsenosti s JBOSS WebServer-om skúsenosti s agilným vývojom výhodou: znalosť nástroja pre správu dátového modelu Liquibase výhodou: znalosť continuous integration nástroja Jenkins zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-171017A Tue, 17 Oct 2017 12:13:06 +0200
C/C++ Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-170919B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu C++ Programátor na zaujímavý projekt z oblasti automotive.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Žilina
Termín:02.10.2017 - 02.04.2018
Nástup na projekt:02.10.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: príprava telematickej jednotky pre konektivitu v oblasti automotive riešenie spájajúce systém GPS a mobilných sietí za účelom komunikácie medzi  jednotlivými vozidlami (secure IoT) systém má riešiť rýchle spojenie so záchrannými jednotkami pri nehode, v prípade ukradnutia alebo poskytovať multimediálne spojenie do internetu/cloudu spolupráca po zapracovaní sa na projekte možná v rôznych kombináciách alokácie: napr. 3 dni on-site (Žilina)  a 2 dni off-site (home-office), podľa preferencií a možností kandidáta
Požiadavky: min. 3-ročná prax s vývojom pre embedded zariadenia  min. 4-ročné aktívne projektové skúsenosti s programovaním v C++ znalosť metodiky vývoja SW skúsenosti s remote spôsobom tímovej spolupráce výhodou: skúsenosti v oblati telekomunikácií (2G/3G/4G) výhodou: skúsenosti GPS geolokáciou silné algoritmické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy schopnosť navrhovať inovatívne riešenia zodpovednosť spoľahlivosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cc-programator-170919B Tue, 19 Sep 2017 09:51:07 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.12.2017 - 01.12.2018
Nástup na projekt:01.12.2017 - 28.02.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...) nástup na projekt je možný v termíne od 1.12.2017 do 28.2.2018 projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
Požiadavky: minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť ORACLE alebo MS SQL DB schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-170727A Thu, 27 Jul 2017 21:55:17 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha/Off-site
Termín:02.01.2018 - 02.07.2018
Nástup na projekt:02.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva práca s najnovšími web technológiami po zapracovaní na projekte je možné dohodnúť spoluprácu formou 2 týždne v mesiaci ON-SITE a 2 týždne OFF-SITE
Požiadavky: min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170613A Tue, 13 Jun 2017 13:56:11 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.01.2018 - 01.01.2019
Nástup na projekt:01.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A Thu, 25 May 2017 08:28:35 +0200
JS Front-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JS FRONT-END (ideálne FULL-STACK) Programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.01.2018 - 01.01.2019
Nástup na projekt:01.01.2018 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js) vývoj front-end časti systému na zelenej lúke spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJS / Immutable.js / AngularJS) znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (LESS, Sass) znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6) znalosť SQL skúsenosti s MySQL/PostgreSQL skúsenosti s in-memory DB Redis znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot) skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A Wed, 19 Apr 2017 04:33:35 +0200