TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Thu, 22 Oct 2020 15:23:55 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk 🏦 Network administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-201022B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network administrátora na zaujímavý, dlhodobý, medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 3800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-Site
Termín:02.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: údržba sieťovej infraštruktúry vývojového, UAT a produkčného prostredia card processing centra v 24/7 režime inštalácia, konfigurácia a údržba sieťových komponentov, firmware-u a nástrojov zabezpečovanie aktuálnych patche-ov a upgrade-ov a príprava ich inštalačných plánov poskytovanie konzultačnej podpory konzultácie so správcami infraštruktúrnych komponentov konfigurácia, zmeny a riešenie problémov v sieťach zodpovednosť za manažment sieťových zariadení v medzinárodnej sieti (routre, switche, firewally,...) konfigurácia firewall zariadení na základe vstupov zo Security oddelenia spolupráca v rámci medzinárodného tímu a spravovanie infraštruktúry vo viacerých krajinách monitorovanie sieťových a security komponentov v medzinárodnej infraštruktúre spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development, QA tímy) spolupodieľanie sa na systéme pohotovostných služieb (na telefóne) pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) po skončení proti-COVID-19 opatrení je možné občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu
Požiadavky: minimálne 2-ročná skúsenosť s administráciou a údržbou sietí high-availability systémov znalosti sieťových protokolov, dizajnu a implementácie zmien v sieťach znalosti ICT trendov, technológií a praktík skúsenosti so systémami a princípmi disaster recovery (DRP) znalosť návrhu informačných systémov skúsenosti s konfiguráciou loadbalancerov skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio) záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s prácou v doméne payment (card) industry výhodou: skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm) výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-administrator-201022B Thu, 22 Oct 2020 15:23:55 +0200
Fullstack .NET Core programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/fullstack-net-core-programator-201022A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Fullstack .NET Core programátora na zahraničný OFF-SITE projekt pre finančný sektor.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:01.11.2020 - 31.10.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:1 - 2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj front-end aj back-end častí aplikácie a správa veľmi komplexných dát nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať skúsenostiam a preferenciám kandidáta po COVID-19 pandémií je možná spolupráca v režime: 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týžden ON-SITE Bratislava aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v C#/.NET Core na MS platformách pokročilá znalosť princípov objektovo orientovaného programovania pokročilé skúsenosti s MS SQL databázami pokročilá znalosť dizajn patternov skúsenosti s implementáciou autorizácie a autentifikácie (OAuth 2.0, OpenID) skúsenosti s micro-service architektúrou skúsenosti s MS Azure (alebo iným cloud riešením: AWS, Google Compute Engine,...) znalosť konceptu vývoja Test Driven Design znalosť ORM Entity Framework záujem o full-stack vývoj ako B-E tak aj F-E častí systémov  skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, ...) skúsenosti s prácou v agilnom tíme   veľkou výhodou: skúsenosti s bankovými connectormi v Anglicku výhodou: skúsenosti s F-E vývojom v Angular 2+ a/alebo ReactJS výhodou: skúsenosti s B-E vývojom v NodeJS (ExpressJS, NestJS,..)   schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/fullstack-net-core-programator-201022A Thu, 22 Oct 2020 14:31:32 +0200
⚙️ Aplikačný administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-administrator-201020A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Aplikačného administrátora na zaujímavý, dlhodobý, medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:3500 až 4300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:02.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom [SK-CH-IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení spolupráca na správe a údržbe card processing riešenia v prevádzkovom režime 24/7  zodpovednosť za nasadzovanie a automatizáciu nasadzovania releasov, datafix-ov a hotfix-ov na prostredia správa a konfigurácia aplikačných serverov monitoring aplikácií a logov (aplikačných, serverových) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) spolupráca v tíme pri riešení problémov na prostrediach a v správe aplikácií (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.) identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, Development, QA tímy) spolupodieľanie sa na systéme pohotovostných služieb (na telefóne) pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Požiadavky: prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora skúsenosti s aplikačnou administráciou, resp. adminstráciou aplikačných serverov skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix skúsenosti so servermi Oracle a MS SQL skúsenosti s MS Office (MS Project, MS Visio) skúsenosti s UML modelovacími nástrojmi (Enterprise Architect, Visual Paradigm) záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)   výhodou: znalosť niektorého z continuous integration nástrojov (napr. Jenkins, Bamboo) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (napr. Maven) výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s prácou v doméne payment (card) industry výhodou: znalosť francúzskeho, nemeckého alebo talianskeho jazyka zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-administrator-201020A Tue, 20 Oct 2020 08:10:26 +0200
⚙️ Network DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-devops-specialista-201019B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Network automation špecialistu / DevOps špecialistu so skúsenosťami s network konfiguráciou na dlhodobý OFF-SITE projekt pre #TELCO sektor.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:02.11.2020 - 30.06.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 - 01.12.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za tvorbu, udržiavanie a zlepšovanie sieťovej infraštruktúry podľa DevOps princípov administrácia, konfigurácia a troubleshooting sietí postavených na CISCO a JUNIPER produktoch participácia na projektoch v oblasti IaaS (Infrastructure as a Service) a privátnych cloudových riešení automatizácia a vykonávanie Operations & Maintenance úloh pre sieťové komponenty, práca na next generation type infraštruktúry "infrastructure as a code" automatizované buildovanie releasov a release manažment na unix-based prostrediach performance tuning kontainerizácia konfigurácia troubleshooting správa sietí a zefektívňovanie využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov a problémov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov v medzinárodnom prostredí komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov On-Call support rotujúci v tíme komunikácia (v anglickom jazyku) s členmi medzinárodného (prevažne SK/CZ) tímu a interným zákazníkom spolupráca na projekte v režime: OFF-SITE [HOME-OFFICE] v prípade záujmu možná dlhodobá spolupráca (v režime kvartálneho predlžovania objednávok) po COVID-19 pandémií možné cestovanie v rámci Európy na stretnutia s členmi medzinárodného tímu (cca 1x za mesiac)
Požiadavky: min. 3-ročná prax na pozícii Network a/alebo DevOps špecialistu min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom sietí skúsenosti s IaC (Infrastructure as a Code) princípmi, manažmentom a administráciou skúsenosti s administráciou, konfiguráciou a troubleshooting-om sietí pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash a/alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s administráciou Docker a Kubernetes skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...) skúsenosti s cloudovými platformami (napr. OpenStack, Openshift, Private Cloud, AWS, Azure,...)   výhodou: znalosť SQL výhodou: skúsenosti s Gitlab CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/network-devops-specialista-201019B Mon, 19 Oct 2020 15:02:14 +0200
☁ Azure BIG DATA špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-big-data-specialista-201019A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure BIG DATA špecialistu na veľmi zaujímavý a dlhodobý medzinárodný OFF-SITE projekt v oblasti priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:6500 až 7300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, OffSite
Termín:02.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 - 01.02.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, riešenie nových požiadaviek a údržba aktuálneho end2end dátového riešenia pre zákazníka pôsobiaceho v oblasti ťažby nerastných surovín (baníctvo) zodpovednosť za analýzu, návrh a implementáciu konkrétneho optimálneho dátového riešenia pre jednotlivé ťažobné oblasti návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie implementácia nových požiadaviek do riešenia v technológiách Python/Scala, PySpark, Spark Streaming, Azure Databricks analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát) komunikácia so zadávateľmi požiadaviek podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom (využitie znalostí dátového inžinierstva na prevádzku, monitorovanie a riešenie problémov s existujúcimi DevOps pipelines / scripts) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) možná spolupráca na projekte v SETUPe: Fulltime OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročné projektové skúsenosti v oblasti BI/DWH a/alebo Big Data / Dátovej analytiky praktické skúsenosti s implementáciou riešení v technológiách Python/PySpark/Scala, Spark Streaming praktické skúsenosti s technológiou Azure Databricks znalosť a praktické projektové skúsenosti s Azure Cloud Analytics Services (EventHub, TSI, EventGrid, Streaming, ADF, Cosmos DB, Synapse) analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories praktická znalosť UML a mapovania na dátový model praktická znalosť mapovania GUI na dátový model znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek skúsenosti s agilným vývojom (Scrum) výhodou: skúsenosti s automatizovaným testovaním výhodou: skúsenosti s Azure DevOps silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-big-data-specialista-201019A Mon, 19 Oct 2020 13:53:23 +0200
Test manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-201016A

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme Test manažéra na zaujímavý projekt v bankovom sektore v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:16.10.2020 - 16.10.2020
Nástup na projekt:02.11.2020, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: príprava testovacej stratégie, test plánu, test approach príprava návrhu efektívnych testovacích postupov, rozsahu testov, potrebných kapacít, podľa analýzy dodávaného riešenia počítačového programu (softvéru) koordinácia projektového testovacieho tímu systémových integračných testov, užívateľských akceptačných testov i záťažových testov evidencia, riadenie a participácia pri vytváraní testovacích scenárov definovanie testovacích dát a koordinácia jednotlivých aktivít na testovacom prostredí (plánované výpadky, nasadenia opravných verzií a pod.) riadenie chýb v nástroji na evidenciu chýb, posudzovanie a schvaľovanie defektov, eskalácia problémov priebežná kontrola a vyhodnocovanie kvality testovania, dodržiavanie projektového a testovacieho plánu a návrh riešenia zistených nedostatkov spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa spolupráca s test manažérom a testermi dodávateľov Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa koordinácia testovania dodávok opravných verzií počítačového programu zabezpečenie vykonania regresného testu  pred spustením produkčnej prevádzky (PROD) pravidelný report výsledkov testovania – nastavenie denného reportu v Jira, príprava týždenného reportu a záverečného reportu po odovzdaní riešenia do produkčnej prevádzky pravidelný reporting konkrétnej, Objednávateľom poverenej, Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežné ukladanie materiálov, výsledkov testov, reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa práca v režime 80% Off-site (4-krát týždenne Off-site, 1-krát týždenne On-site)
Požiadavky: prax minimálne 3 roky v oblasti testovania  skúsenosti s koordináciou testovacieho tímu znalosť metodiky a celého procesu testovania  skúsenosti s prípravou dát, prostredí skúsenosti s tvorbou testovacích plánov, scenárov výborná znalosť JIRA  znalosť MS Excel, SQL znalosť typov testov (manuálne, automatizované, integračné, funkčné, akceptačné, záťažové) základné znalosti projektového manažmentu schopnosť identifikácie problému a určenie riešenia logické, analytické a koncepčné myslenie komunikačné a organizačné zručnosti dôslednosť, vytrvalosť a odolnosť voči stresu samostatnosť a zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manazer-201016A Fri, 16 Oct 2020 11:09:24 +0200
Manuálny tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manualny-tester-201015B

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme skúseného testera na zaujímavý projekt v bankovom sektore do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:31.10.2020 - 31.05.2021
Nástup na projekt:02.11.2020, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zodpovednosť za testovanie softvérového riešenia spolupráca s projektovým manažérom Objednávateľa, vývojármi, analytikmi a inými externými či internými zložkami Objednávateľa spolupráca s test manažérom a testermi Objednávateľa  podľa pokynov Objednávateľa dodržiavanie pracovných postupov OT a podmienok dohodnutých v stratégii testovania pre úverový program návrh testovacích prípadov, scenárov, zadefinovanie podmienok a parametrov pre testovanie výkon funkčných akceptačných testov u dodávateľa softvérového riešenia a systémových integračných testov výkon regresného testu pred spustením produkčnej prevádzky vyhľadávanie testovacích dát a kontrola dát v databázach výkon testov frontendových a backendových softvérových systémov a ich integrácií  identifikovanie, analyzovanie, evidovanie zistených chýb vykonávanie opätovného testovania zistených chýb a nedostatkov poskytovanie súčinnosti pri riadení a výkone záťažových, bezpečnostných a užívateľských akceptačných testov zabezpečenie kvality IT testovania, tzn. výkon všetkých test prípadov uvedených v test pláne,  poukázanie na chyby, tak aby neboli zanesené kritické/závažné chyby do UAT a do PROD prostredia pravidelný reporting konkrétnej Objednávateľom poverenej Oprávnenej osobe Objednávateľa, priebežne ukladanie materiálov, výsledkov testov (test protokoly), reportov na zdieľaný adresár podľa určenia Objednávateľa zdieľanie získaných vedomostí s internými testermi Objednávateľa práca v režime 80% Off-site (4-krát týždenne Off-site, 1-krát týždenne On-site)
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti manuálneho testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania pokročilé skúsenosti s Regresnými, Smoke a ďalšími typmi testovania praktické skúsenosti s prípravou testovacích dát XML, SQL praktické skúsenosti s testovaním SOAP UI rozhraní skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (JIRA) výhodou: ISTQB certifikát samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manualny-tester-201015B Thu, 15 Oct 2020 15:46:36 +0200
Lead Test Manager https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/lead-test-manager-201015A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného lídra Test manažérov na zaujímavý a komplexný projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:6000 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.11.2020 - 30.04.2022
Nástup na projekt:02.11.2020 - 01.01.2021 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:18 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vedenie tímu (20+) testerov a (3-5) test manažérov + celková koordinácia testovacej fázy rozsiahleho streamu (viacerych) projektov priebežná kontrola kvality celého procesu testovania, dodržiavania metodiky a návrh vhodných spôsobov pre vyriešenie zistených nedostatkov zabezpečenie testovacej dokumentácie pre manažment a potreby zákazníka koordinácia práce zvereného test tímu ako i test tímov subdodávateľov koordinácia analýzy a riešenia defektov medzi jednotlivými funkčnými a technickými tímami komunikácia s vrcholovým manažmentom banky a reportovanie stavu projektového streamu stakeholder-om (predstavenstvu banky) eskalovanie vzniknutých problémov vo zverenej oblasti spolupráca s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností zodpovednosť za riadenie riešenia defektov počas ich celého životného cyklu od zadania po vyriešenie a uzavretie defektu zodpovednosť za stav, že zadané defekty sú dostatočne špecifikované, korektne kategorizované a prioritizované zodpovednosť za sledovanie stavu implementácie fixov a plánovanie ich nasadenia na príslušné testovacie prostredia až po nasadenie do produkčnej prevádzky zodpovednosť za sledovanie stavu deployment-u fixov medzi testovacími prostrediami a iniciovanie testovania fixov na jednotlivých prostrediach podpora interných klientov v priebehu testovania SETUP: 4 dni/týždeň ON-SITE: Bratislava + 1 deň/týždeň HOME-OFFICE aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca prevažne v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 5-ročná prax v oblasti testovania na pozícií Test manažéra min. 2-ročné skúsenosti s vedením tímu Test manažérov pokročilé skúsenosti s riadením medzinárodných projektov v roli Test manažéra a/alebo Projektového manažéra pokročilé skúsenosti s vedením projektov bankových systémov a ich testovania z pozície Test manažéra a/alebo Projektového manažéra pokročilé skúsenosti s definovaním testovacej stratégie, test plánov a testovacej metodiky zverených projektov pokročilé skúsenosti s koordináciou / vedením tímov testerov a/alebo test manažérov skúsenosti s vedením off-site (a/alebo off-shore) projektov skúsenosti s koordináciou prípravy a realizáciou testovania skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania a riadenia defektov skúsenosti s reportovaním predstavenstvu a/alebo vrcholovému manažmentu spoločnosti pokročilé znalosti bankovníctva, bankových procesov a produktov praktické znalosti metodiky SW testovania znalosť testovacieho procesu a testovacích metód (integračné testovanie, UAT testovanie,...) znalosť štandardnej testovacej dokumentácie (stratégia, plán, reporting, defect management) znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni (slovom aj písmom) veľkou výhodou: skúsenosti s vedením transformačného projektu výhodou: certifikácia v oblasti testovania (napr. ISTQB) schopnosť samostatne riešiť problémy analytické myslenie zodpovednosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/lead-test-manager-201015A Thu, 15 Oct 2020 15:25:52 +0200
Lending Business Architect https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/lending-business-architect-201012A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Business Architekta na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:6600 až 7200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:01.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba a dokumentácia biznis architektonickej vízie pre projekt (mapovanie zákazníckych ciest, diagramy biznis procesov v nástroji ARIS, biznis požiadavky) usmerňovanie vývojového tímu pri pochopení a správnom vývoji dohodnutého riešenia zodpovednosť za biznis architektonický dohľad nad projektami v oblasti povoleného prečerpania, mikroúverov a kreditných kariet zodpovednosť za prípravu end-2-end biznis procesov v banke vrátane digitálnych aj pobočkových kanálov zodpovednosť za spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie vrcholového manažmentu vytváranie a dokumentovanie procesných tokov zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami plánovanie prípravných úloh a popis alternatívnych riešení identifikácia a dokumentácia SLA, dotknutých systémov a tímov aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 5-ročné skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika/architekta min. 7-ročné skúsenosti v bankovej a/alebo finančnej oblasti pokročilé skúsenosti s dizajnovaním a optimalizovaním procesov pokročilé skúsenosti s implementáciou nových systémov a procesov v bankovom prostredí pokročilé znalosti fungovania biznis procesov v bankovníctve skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Business Solution Architektúry skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu skúsenosti s povoleným prečerpaním, mikroúvermi a kreditnými kartami znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek skúsenosti s návrhom business procesov (Enterprise Architect alebo iný modelovací nástroj) silné organizačné a komunikačné zručnosti vynikajúce komunikačné schopnosti v anglickom jazyku (slovom i písmom) a schopnosť profesionálne interagovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/lending-business-architect-201012A Mon, 12 Oct 2020 09:24:30 +0200
⚙️ DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-201008D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného DevOps borca na inovatívny [off-site] projekt pre sektor leteckej dopravy do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5300 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site / Bratislava
Termín:01.11.2020 - 01.05.2021
Nástup na projekt:01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení  automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu spravovanie verzií balíkov a koordinácia ich prípravy na nasadenie na AWS prostredie vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov účasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom rozvíjanie a zlepšovanie procesov nasadzovania komponentov používanie nástrojov ako napr. Splunk na zhromažďovanie dát o nasadených aplikáciách spoluúčasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení spolupráca možná v režime: kombinovaný ON-SITE/OFF-SITE (1 deň/týždeň ON-SITE Bratislava + 4 dni/týždeň OFF-SITE) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Požiadavky: min. 5-ročná projektová skúsenosť na pozícií DevOps špecialistu a/alebo Deployment administrátora pokročilá znalosť DevOps princípov pokročilé skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) skúsenosti s monitorovacím softvérom Splunk pokročilé skúsenosti s continuous integration nástrojmi (Jenkins, Nexus,...) pokročilé skúsenosti so skriptovaním: PowerShell, Bash pokročilé skúsenosti s repository systémami (Git) skúsenosti s code reviews a automatizáciou testovania skúsenosti s kontainerizovanými (ideálne Docker) a cloudovými riešeniami (AWS cloud) skúsenosti s ELK stackom (Elasticsearch, Logstash a Kibana) skúsenosti s Kubernetes výhodou: skúsenosti s analytickými nástrojmi (napr. Terraform) výhodou: skúsenosti s Azure cloud výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-201008D Thu, 08 Oct 2020 13:20:41 +0200
⚛️ ReactJS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-201008A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ReactJS programátora na inovatívny [off-site] projekt pre sektor leteckej dopravy do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-Site / Bratislava
Termín:02.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 - 16.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na rozvoji front-end [React] funkcionality veľmi inovatívneho riešenia pre sektor leteckej dopravy spolupráca na vývoji modernej biometrickej platformy založenej na blockchain technológii integrujúcej rôzne elementy (smart boardy, elektrické ovládanie zariadení, komunikácia medzi internými systémami letísk, atď..) vývoj responzívneho používateľského rozhrania naprieč rôznymi webovými prehliadačmi a zariadeniami analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov tvorba kódu na základe dodaných UI dizajnov alebo prototypov analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru implementácia riešenia tak, aby spĺňalo požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonu a bezpečnosti spolupráca s Java developermi (portál, FE, BE), IT dizajnérmi, grafickými dizajnérmi v agilnom tíme participácia na code reviews spolupráca možná v režime: kombinovaný ON-SITE/OFF-SITE (1 deň/týždeň ON-SITE Bratislava + 4 dni/týždeň OFF-SITE) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií veľmi pokročilé skúsenosti s frontend-side JS programovaním ( ReactJS, Redux) pokročilé skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, Bootstrap, XML, CSS3 pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho dizajnu skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s implementáciou Java ux/ui services výhodou: skúsenosti s Access Control Integration OIDC zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-201008A Thu, 08 Oct 2020 08:48:31 +0200
☕ OFF-SITE JAVA programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-java-programator-201007A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ OFF-SITE JAVA programátora na zaujímavý remote projekt pre letecký priemysel v USA.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:02.11.2020 - 31.01.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 , ASAP, alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3-6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého platformového riešenia pre letiská návrh riešení a back-end vývoj modulov pre blockchain platformový systém v JAVA 9+. spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews spolupráca v režime: 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týždeň ON-SITE (Bratislava) možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania projektové skúsenosti s vývojom aplikácií v Spring ekosystéme skúsenosti s message broker-om RabbitMQ znalosť SQL praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti s AWS Cloud výhodou: skúsenosti s Couchbase výhodou: skúsenosti s Apache Camel Routes   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-java-programator-201007A Wed, 07 Oct 2020 12:58:41 +0200
⚙ Tosca QA Engineer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tosca-qa-engineer-201006C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Tosca QA engineera pre automatizované testovanie zaujímavého OffSite projektu z oblasti poisťovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:19.10.2020 - 31.10.2021
Nástup na projekt:19.10.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované UI testy aplikácií z oblasti poisťovníctva  návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacieho nástroja Tosca testovanie, kontrola a vyhodnocovanie výsledkov kontrola a reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov v prípade potreby vykonávanie manuálnych testov GUI zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance) spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) dlhodobá stabilná spolupráca v SETUPe FULL-TIME, OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna skúsenosť na pozícii Quality Assurance Engineer zodpovedného za návrh, spúšťanie a vyhodnocovanie automatizovaných testov  min. 2-ročná aktívna skúsenosť s Tosca Commander v10+ praktické znalosti metodiky SW testovania (TDD & BDD) pokročilé skúsenosti s testovaním webových aplikácií, web-servisov (SOAP/REST)  skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných, smoke, regresných testov výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. JIRA, Confluence) samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tosca-qa-engineer-201006C Tue, 06 Oct 2020 08:05:12 +0200
JS TypeScript programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-typescript-programator-201006B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JS TypeScript programátora na dlhodobý, technologicky veľmi zaujímavý projekt pre oblasť eHealthcare do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:19.10.2020 - 31.12.2021
Nástup na projekt:19.10.2020 - 31.10.2020, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12+ mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji nového webového riešenia pre novú platformu poskytujúcu služby z oblasti zdravotníctva a eHealthcare  vývoj SW modulov a služieb v technológii Typescript integrácia SW riešenia na cloudovú infraštruktúru (AWS) analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov participácia na code reviews práca s najnovšími web technológiámi - AWS (Beanstalk, EC2, RDS, S3, ELB, CloudWatch, CloudFront), Keycloak, Kong, CI/CD (AzureDevops) dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v čiastočnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s TypeScript-om  výborná znalosť JS, HTML5, SCSS, ES6+ znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) znalosť PostgreSQL výhodou: znalosť Node.js výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-typescript-programator-201006B Tue, 06 Oct 2020 08:03:40 +0200
📏 Solution architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/solution-architekt-200930C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Solution Architekta na zaujímavý, stabilný, portálový projekt pre sektor mobilného bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:6200 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: architektonická kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového online e-bankového riešenia a online bankových kanálov návrh riešení systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA 9+ návrh a modelovanie artefaktov architektúry podľa metodiky TOGAF (ideálne v jazyku ArchiMate) kooperácia na tvorbe návrhu architektúry riešenia, na návrhu integrácie jednotlivých častí a modulov, taktiež na návrhu orchestrácie riešenia príprava, hodnotenie a odporúčanie pri výbere nových technológií a postupov spolupráca a súčinnosť pri riadení a analýze implementačných projektov spolupráca na tvorbe špecifikácií (funkčné, ICT, integračné), use-case diagramov, process flow  koordinácia špecialistov počas návrhového procesu (biznis, analytici, architekti, vývojári) práca v tíme solution architektov možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné projektové skúsenosti na pozícii Solution Architekt, popr. aktívne projektové skúsenosti na pozicií Senior Java programátor  skúsenosti s návrhom architektúry riešenia  schopnosť navrhovať a modelovať artefakty business architektúry podľa metodiky TOGAF v jazyku ArchiMate praktické skúsenosti s modelovacím jazykom podnikovej architektúry (ArchiMate 3.0 Foundation)  skúsenosti s konceptom manažmentu podnikovej architektúry (TOGAF 9.x Foundation)  výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania výborné analytické a technické schopnosti skúsenosti s integráciou zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí) skúsenosti s definíciou integračných vzorov (patternov) a formy integrácie skúsenosti s návrhom štruktúry a obsahu XSD a XML a ich špecifikácie skúsenosti s komunikačnými protokolmi znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) skúsenosti s orchestráciou systémov a služieb všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti schopnosť navrhovať alternatívne technologické riešenia zodpovednosť veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť Linux-u výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/solution-architekt-200930C Wed, 30 Sep 2020 13:58:17 +0200
🏦 Integračný ICT analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-ict-analytik-200930B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Integračného ICT analytika na technologicky zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5200 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte zameraná na integráciu systémov komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy - analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblastiach: klientských riešení a ich integrácie integrácie kartových aplikácií integrácie mobile bankingových riešení vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu možná dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s činnosťou ICT a/alebo Integračného analytika analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML skúsenosti s integráciou zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí) skúsenosti s definíciou integračných vzorov (patternov) a formy integrácie skúsenosti s návrhom štruktúry a obsahu XSD a XML  a ich špecifikácie skúsenosti s komunikačnými protokolmi znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) skúsenosti s orchestráciou systémov a služieb všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore veľkou výhodou: skúsenosti na pozícií Solution architekta výhodou: znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)   silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti otvorený novým nápadom a víziám schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-ict-analytik-200930B Wed, 30 Sep 2020 11:10:19 +0200
🏦 ICT / Biznis analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-biznis-analytik-200930A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT / Biznis analytika na technologicky zaujímavý a dlhodobý projekt pre oblasť on-line bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5100 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: analytická spolupráca na rozsiahlom transformačnom projekte on-line riešení banky komunikácia medzi business oddelením a vývojom podpora vývojového tímu počas vývojovej fázy - analýzou funkčných požiadaviek a ich dokumentovaním spolupráca v agilnom tíme v bankovom prostredí zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka v oblastiach: klientských riešení a ich integrácie integrácie kartových aplikácií mobile/on-line bankingových riešení core banking riešení vytváranie potrebných User Stories, Use Cases, Epics, Themes, Process Flows tvorba analytickej dokumentácie a výstupov príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek transformácia funkčných požiadaviek poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 5-ročné skúsenosti s činnosťou ICT / Biznis analytika analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí praktická znalosť UML znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek výborné komunikačné (slovom i písmom) schopnosti v anglickom jazyku a schopnosť profesionálne spolupracovať s manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach SW vývoja skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) skúsenosti s používaním niektorého Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...) znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) všeobecný prehľad v bankovej resp. finančnej oblasti výhodou: projektové skúsenosti v bankovom sektore výhodou: skúsenosti na pozícií Solution architekta   silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene proaktívny prístup prezentačné zručnosti
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-biznis-analytik-200930A Wed, 30 Sep 2020 11:09:04 +0200
Web fullstack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200928A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Web fullstack (PHP, JavaScript) programátora na zaujímavý projekt v oblasti telekomunikácií do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:26.10.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji webového enterprise zákazníckeho SW riešenia z oblasti telekomunikácií spolupráca na tvorbe analýz a návrhov riešení jednotlivých modulov komunikácia s business oddelením za účelom vyjasnenia zadania a pochopenia výsledného cieľa úprav návrh riešenia tvorby funkčných častí webových stránok spracovanie výstupov od grafika do podoby výsledného HTML/CSS/JS implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie integrácia front-end, back-end elementov vedenie technickej dokumentácie dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime    
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť frameworkov Laravel a/alebo Slim) znalosť jQuery a Boostrap frameworkov výborná znalosť objektovo orientovaného programovania pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií výborná znalosť HTML5, JavaScript, ES6 výborná znalosť CSS (LESS, Sass) skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git) znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) výhodou: skúsenosti so správou webového obsahu prostredníctvom webového content managment systému Typo3 výhodou: znalosť niektorého z JS frameworkow (Angular, ReactJS) výhodou: skúsenosti s integráciou a implementáciou webcomponents (Polymer, Stencil, LitElement) výhodou: skúsenosti s návrhom a implementáciou UX princípov výhodou: znalosť CI/CD DevOps princípov a nástrojov výhodou: skúsenosti s príncípmi a nástrojmi na kontainerizáciu riešenia (Docker, Kubernetes, Red Hat OpenShift, OKD) výhodou: otvorenosť novým technológiám a prístupom k implementácii riešenia
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fullstack-programator-200928A Mon, 28 Sep 2020 05:56:06 +0200
☕ JAVA BACK-END programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200925E

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ☕ JAVA BACK-END programátora na zaujímavý, stabilný projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4900 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.11.2020 - 02.05.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého portálového online e-bankového riešenia a online bankových kanálov návrh riešení a back-end vývoj  systému elektronického bankovníctva postaveného na JAVA 9+. spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme (SCRUM) spolupráca pri CI/CD procesoch vrátane code reviews dlhodobá stabilná spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť SQL praktické skusenosti s ORM tool-om Hibernate a/alebo JPA skúsenosti s JBoss WebServer znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: znalosť Linux-u výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-200925E Fri, 25 Sep 2020 14:39:17 +0200
🐱‍👤 Ninja JAVA & Angular 6+ programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ninja-java-angular-6-programator-200925D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA front-end programátora na dlhodobý projekt pre sektor elektronického bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:02.11.2020 - 02.05.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na JAVA front-end vývoji bankového riešenia návrh riešení a vývoj systémov elektronického bankovníctva postavených na Java 8 a Angular 6+ spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA EE projektové skúsenosti s Angularom 2+ (Angular 2/4/6/7) výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) skúsenosti s vývojom enterprise riešení znalosť JavaScript-u (jQuery) znalosť CSS/LESS znalosť Bootstrap-u znalosť SQL a DB princípov znalosť framework-u JUnit znalosť XML skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aspoň základná znalosť OS Linux výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: skúsenosti s ORM Hibernate výhodou: skúsenosti s JBoss AS výhodou: skúsenosti so Spring-om výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) výhodou: skúsenosti s používaním Atlassian development stack (Jira, Stash, Bamboo, Confluence) výhodou: skúsenosti s Apache Velocity, Apache HTTP, Apache Tomcat zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ninja-java-angular-6-programator-200925D Fri, 25 Sep 2020 14:35:00 +0200
JAVA Full-Stack programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-200925C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného JAVA Full-Stack programátora na technologicky zaujímavy projekt pre sektor bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5200 až 5700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji a rozvoji dôležitého in-house bankového riešenia postaveného na AVOKA produkte návrh riešení a vývoj a rozvoj interného systému bankovníctva vývoj F-E aj B-E častí systému podľa zadanej špecifikácie spolupráca s ICT a business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA a/alebo Grails výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...) skúsenosti s programovaním v Javascripte a/alebo Typescripte skúsenosti s CSS, Less alebo Bootstrap skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť JSON praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven) znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť XML znalosť SQL znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) veľkou výhodou: skúsenosti s Avoka (maestro, journey manager) výhodou: znalosť Oracle DB výhodou: skúsenosti s Hibernate výhodou: znalosť Linux-u výhodou: skúsenosti s JBoss AS výhodou: skúsenosti s produktami rodiny Atlassian: Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo výhodou: skúsenosti s konceptom vývoja: business-driven development výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-full-stack-programator-200925C Fri, 25 Sep 2020 14:28:47 +0200
📱 Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-200925B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Android programátora na zaujímavý mobile banking projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.  

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA / Off-site
Termín:02.11.2020 - 02.05.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: návrh, analýza, vývoj a testovanie [Android] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration [CI/CD] príprava balíčkov kódu na nasadenie spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek spolupráca s ICT a Business analytikmi proaktívne navrhovanie a implementácia funkčných a technických vylepšení spolupráca v agilnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s vývojom pre OS Android praktické skúsenosti s XML a JSON praktické skúsenosti s SQL a Database DDL praktické skúsenosti s používaním design patternov praktické skúsenosti s písaním Unit testov praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s používaním nástrojov ako Jira, Confluence, Bitbucket, Bamboo skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM)   výhodou: skúsenosti z bankového prostredia analytické zručnosti schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-200925B Fri, 25 Sep 2020 11:41:52 +0200
🍏 iOS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-200925A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme iOS Programátora na zaujímavý mobile banking projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, BA / Off-site
Termín:02.11.2020 - 02.05.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou projekt zameraný na bezpečnosť mobilných aplikácií v bankovom prostredí implementácia pravidiel zameraných a bezpečnosť a logovanie spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration [CI/CD] spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek spolupráca s ICT a Business analytikmi spolupráca v agilnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie aktuálne vzhľadom na 🦠 COVID-19 situáciu prebieha spolupráca aj v OFF-SITE [home-office] režime
Požiadavky: min. 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom pre iOS aplikácií pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Objective-C a SWIFT znalosti z oblasti bezpečnosti (znalosť štandardných kryptografikých metód, porozumenie SSL protokolu, znalosť SSH protokolu) praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP) skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia výhodou: skúsenosti so Shell scripting výhodou: skúsenosti s vývojom desktopových aplikácií pre MacOS výhodou: skúsenosti s programovaním v jazyku C výhodou: Skúsenosti s reverse engineering a hooking kreativita a proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ios-programator-200925A Fri, 25 Sep 2020 11:07:20 +0200
Deployment administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/deployment-administrator-200922A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného Deployment administrátora na off-site medzinárodný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5200 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.11.2020 - 01.02.2021
Nástup na projekt:01.10.2020 - 01.11.2020, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: práca na Electronic workplace (EWP) platforme od DXC zabezpečenie, že všetok nasadený softvér a aktualizácie budú pred nasadením dôsledne otestované spravovanie EWP servisov a vylepšovanie existujúcich procesov vrátane automatizácie testovania softvéru navrhovanie zmien, ktoré pomôžu zefektívniť prácu s hardvérom (laptopy/desktopy) dokumentácia nových procesov a navrhnutých vylepšení správa Active Directory/Group Policy Object vytváranie reportov o nasadení softvéru spolupráca s malým projektovým tímom zo Švajčiarska, ktorý vykonáva transformáciu pre jednotlivé obchodné oddelenia vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Rusku, Južnej Afrike a Škandinávii spolupráca v režime: full-time off-site s občasným on-site v BA (1 deň/týždeň popr. každý druhý týždeň)
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s Microsoft SCCM a veľmi dobrá znalosť platformy Windows 3 - 5 ročné skúsenosti s MS Intune a Windows Autopilot praktické skúsenosti so zakladaním nových Autopilot servisov a migráciou zariadení z SCCM do Autopilot skúsenosti z IT service desku alebo so spravovaním zariadení koncových používateľov v nadnárodnom prostredí skúsenosti s automatizáciou testovania aktualizácií pre Windows 10 skúsenosti s reportingovými nástrojmi ako napr. PowerBI a pokročilé znalosti Excelu znalosť nástrojov na monitorovanie zariadení koncových užívateľov ako napr. Nexthink veľmi dobrá znalosť ITIL a skúsenosti s jeho používaním v praxi schopnosť plynule komunikovať v anglickom jazyku dobré organizačné schopnosti  dobré verbálne a písobné komunikačné schopnosti vrátane schopnosti komunikovať s užívateľmi bez väčších IT znalostí výhodou: skúsenosti z projektového riadenia výhodou: certifikát ITIL Foundation/Intermediate
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/deployment-administrator-200922A Tue, 22 Sep 2020 17:53:23 +0200
Vue.JS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vuejs-programator-200921B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Vue.JS programátora na zaujímavý projekt pre oblasť interných systémov v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:28.09.2020 - 30.11.2020
Nástup na projekt:28.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1-3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na rozvoji front-end [Vue.JS] funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti digitálnych služieb vývoj responzívneho používateľského rozhrania naprieč rôznymi webovými prehliadačmi a zariadeniami príprava testovania automatizovaného testovania vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov tvorba kódu na základe dodaných UI dizajnov alebo prototypov analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru spolupráca možná v SETUP-e: flexibilne OFF-SITE a ON-SITE Bratislava podľa potrieb projektu a dohody (v priemere 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týždeň ON-SITE)
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna - projektová) skúsenosť s JavaScript-om výborná znalosť JavaScript frameworku Vue.JS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (SASS) znalosť TypeScript pokročilé skúsenosti s automatizovaným testovaním front-end riešení praktické skúsenosti s použitím testovacích nástrojov Jest alebo Cypress praktické skúsenosti s GIT (alebo iným repository systémom) praktické skúsenosti s Docker zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vuejs-programator-200921B Mon, 21 Sep 2020 21:54:08 +0200
⚙️ Integračný tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-tester-200921A

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme testera na pozíciu Integračný tester na významný nadnárodný projekt pre #TELCO sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:01.10.2020 - 01.10.2021
Nástup na projekt:01.10.2020 - 01.11.2020, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 - 3 roky
Popis: realizácia integračného testovania SW a back-end/core modulov na základe dokumentácie a testovacích scenárov integračné testovanie medzi novým jednotným systémom a rozdielnými národnými core systemami v rámci systému sú integrované viaceré (pre jednotlivé krajiny) špecifické core systémy so spoločným aplikačným systémom a rozhraniami spolupráca s ďalšími projektovými tímami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti tak, aby bola zaručená nadväznosť činností zodpovednosť za realizáciu integračných testov a vyhodnotenie testovacích aktivít  zodpovednosť za prípravu testovacích scenárov a testovacíh dát spolupráca v rámci tímu o veľkosti cca. 8 ľudí v zložení: vývojári, Scrum Master, Product Manager, Test Lead po zapracovaní sa na projekte (ON-SITE: Bratislava) je možná spolupráca (po dohode na projekte) aj v HOME-OFFICE/OFF-SITE setupe v rozsahu 50% - 100%
Požiadavky: min. 3-ročná aktívna prax v oblasti testovania min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (integračné testy) skúsenosti s prípravou a realizáciou integračných testov praktické znalosti metodiky softvérového testovania praktické skúsenosti s nástrojom Micro Focus Quality Center (pôvodne známy ako HPQC) praktické skúsenosti s prípravou testovacích dát XML, SQL skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (JIRA) veľkou výhodou: skúsenosti z TELCO sektora výhodou: skúsenosti so Siebel CRM výhodou: skúsenosti s integračnou platformou TIBCO výhodou: ISTQB certifikát samostatnosť výborné komunikačné schopnosti tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/integracny-tester-200921A Mon, 21 Sep 2020 17:45:18 +0200
Senior UX/UI dizajnér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-uxui-dizajner-200911C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Senior UX/UI dizajnéra na veľmi zaujímavý, medzinárodný projekt z oblasti HealthCare do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.10.2020 - 30.11.2020
Nástup na projekt:01.10.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6-8 týždňov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na komplexnom grafickom návrhu mobilných aplikácií so zacielením na špecifický B2C model / cieľovú skupinu zákazníkov s celoeurópskym pôsobením konzultácie ohľadom tvorby grafických návrhov a prototypov aplikácií  identifikácia cieľových skupín užívateľov a tomu prispôsobený "štýl komunikácie aplikácie" s užívateľmi vedenie komunikácie medzi tímom dizajnérov a programátorov zozbieranie požiadaviek od používateľov tvorba wireframe-ov tvorba používateľských scenárov tvorba nových grafických prvkov testovanie navrhnutých dizajnov s používateľmi udržiavanie konzistentnosti grafických prvkov pri nových návrhoch s existujúcimi
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s návrhom a dizajnom medzinárodných mobilných a webových aplikácii pre rozsiahle spoločnosti s desiatkami tisísov užívateľov (ideálne v oblasti e-health/insurance/...) skúsenosť s vývojom webových a mobilných aplikácii s ohľadom na optimalizáciu riešenia kvôli výkonnostným parametrom (10-tky tisícov aktívnych užívateľov) aplikácií  znalosť tvorby grafických návrhov a dizajnov skúsenosti s design-ovaním jednoduchých, moderných, intuitívnych, gemifikovaných workflow-ov a obrazoviek pokročilá znalosť nástrojov Illustrator, Photoshop, Sketch, OmniGraffle alebo iných grafických a wireframe-ingových nástrojov pokročilá znalosť s vytváraním wireframe-ov, storyboards, user flows, process flows a site maps dobrá znalosť anglického jazyka slovom i písmom výhodou: znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery výhodou: skúsenosti z health/insurance/... sektora samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-uxui-dizajner-200911C Fri, 11 Sep 2020 15:31:49 +0200
☁ Cloud Windows administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cloud-windows-administrator-200817A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Cloud Windows administrátora na zaujímavé projekty v oblasti #smart building industry do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:01.11.2020 - 31.01.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3-12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: administrácia Windows Active Directory, Windows Server, Microsoft Intune, Microsoft SCCM, Microsoft SQL a iné administrácia serverových (Windows) operačných systémov zodpovednosť za návrh, plánovanie, implementáciu a chod interných systémov (MS Azure, Office 365, MS Intune, MS SCCM, ERP, MS Sharepointa, MS SQL a ďalšie) zodpovednosť za optimalizáciu systémov a serverov, v prípade nutnosti vyradenie starého hardvéru a náhrada novým s migráciou používateľských a serverových dát zodpovednosť za nastavenie a udržiavanie zálohovacích plánov a plánu obnovy po havárii (Disaster Recovery Plan) komplexná administrácia MS Windows operačných systémov správa počítačových sietí (TCP/IP, DNS, routing packetov,...) troubleshooting nájdených chýb monitorovanie celého systémového prostredia (siete, servery, stanice,..) komunikácia s dodávateľmi platformových produktov v rámci support case-ov príprava a udržiavanie dokumentácie všetkých systémov a systémovej architektúry dlhodobá spolupráca v režime kvartálneho predlžovania objednávok
Požiadavky: min 4-ročná prax na pozícii Systémového administrátora a/alebo Cloud Windows administrátora pokročilé skúsenosti s kompexnou administráciu MS Windows Server 2012 a vyššie (Server Roles, Group Policies, AD, DNS, DHCP a pod.) pokročilé skúsenosti s nastavovaním a administráciou virtualizačných platforiem VMware a Hyper-V pokročilé skúsenosti s administráciou Office 365 znalosť best practices pre oblasť MS Windows OS a Serverov znalosť počítačových sietí (TCP/IP, DNS, smerovanie packetov, atď.) skúsenosti s technológiamia Azure AD a Exchange skúsenosti s cloud platformami (AWS, IBM Cloud a pod.), ideálne MS Azure skúsenosti s používaním nástrojov pre monitorovanie sieťovej komunikácie skúsenosti s nástrojom SCCM (System Center Configuration Manager) skúsenosti s nástrojom MS Intune skúsenosti so skriptovaním v Power Shell   výhodou: skúsenosti Microsoft Azure OMS (Operation Manager Suite)   zodpovednosť komunikatívnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cloud-windows-administrator-200817A Mon, 17 Aug 2020 12:36:08 +0200
⚙️ Medior DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-devops-specialista-200811A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme medior DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:02.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia konfigurácia CI/CD pipeline identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní je možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Požiadavky: min. 2-ročná prax na pozícii DevOps špecialistu skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s technológiami Docker a/alebo Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-devops-specialista-200811A Tue, 11 Aug 2020 14:19:47 +0200
⚙️ DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-200804C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý projekt v oblasti poisťovníctva v Košiciach.

Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:01.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 - 01.11.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov automatizácia Operations & Maintenance úloh automatizované buildovanie releasov a release manažment na prostrediach (testovacie, pred-produkčné aj produkčné) performance tuning kontainerizácia konfigurácia vývoj nástrojov pre správu infraštruktúry a zefektívnenia využitia jej zdrojov identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Development, QA tímy, Analytické oddelenie) komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov dokumentácia každej akcie ako podkladu pre jej ďalšiu automatizáciu On-Call support rotujúci v tíme po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax na pozícii Aplikačného a/alebo Systémového administrátora min. 2-ročné skúsenosti s automatizáciou infraštruktúry a konfiguračným manažmentom pokročilé znalosti skriptovania (a/alebo programovania) v Bash alebo Python skúsenosti s nástrojmi pre automatizáciu a konfiguráciu infraštruktúry (Chef, Ansible, Puppet, Terraform…) skúsenosti s technológiami Openshift, Docker a Kubernetes pokročilá znalosť Linux-based aj Windows-based systémov skúsenosti s cloudovými platformami (napr. AWS, Azure,...) znalosť niektorého continuous integration nástroja znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie záujem o dlhodobú spoluprácu na projekte (12+ mesiacov) aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)   veľkou výhodou: skúsenosti s Azure Security best practices výhodou: skúsenosti s Azure DevOps výhodou: znalosť niektorého monitorovacieho nástroja (Zabbix, Nagios, ...) výhodou: znalosť štandardov programovania, Devops a code reviews výhodou: skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN,...)   chuť učiť sa nové veci zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-200804C Tue, 04 Aug 2020 17:47:25 +0200
☁ Azure data architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-data-architekt-200803D

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Azure data cloud platform architekta na zaujímavý a dlhodobý medzinárodný on-site/off-site projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy alebo Košíc.

Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Košice
Termín:01.09.2020 - 31.08.2021
Nástup na projekt:01.09.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri vytváraní nového DWH riešenia / Data Mart-ov postaveného na Azure zodpovednosť za návrh riešenia a implementáciu riešení v oblasti BI/DWH analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Mart-ov analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek komunikácia so zadávateľmi požiadaviek kooperácia s vývojovým a testovacím tímom návrh databázových štruktúr (table, view, star schema) a návrh ich technickej implementácie dozeranie na priebeh realizácie navrhnutej Data Solution Architektúry aktívna znalosť anglického jazyka (slovom i písmom) po zapracovaní možná spolupráca na projekte v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE [Bratislava alebo Košice] + 2 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s návrhom architektúry DWH a BI riešení min. 3-ročná prax s databázovým modelovaním, reportingom a implemetáciou IT systémov v oblasti DWH a BI skúsenosti s návrhom a zabezpečovaním Data Solution Architektúry skúsenosti s analýzou AS-IS stavu a príprava podkladov a realizácia návrhu úpravy Data Solution Architektúry TO-BE stavu znalosť produktov O365 a riešení Azure Cloud pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Data Factory pokročilé skúsenosti s platformou a službami Azure Databricks pokročilé skúsenosti s SQL a/alebo T/SQL skúsenosti s analýzou datamartov a dátových skladov skúsenosti s modelovaním s CASE nástrojmi znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek   výhodou: skúsenosti z prostredia poisťovníctva (alebo bankovníctva) veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/azure-data-architekt-200803D Mon, 03 Aug 2020 17:49:05 +0200
Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-200803A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na technologicky zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Košíc.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:01.11.2020 - 31.10.2021
Nástup na projekt:01.11.2020 - 31.12.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji novej platformy poisťovacieho systému postavenom na produkte Guidewire Insurance vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA zaškolenie do systému Guidewire a neskôr vývoj priamo v tomto systéme vývoj sa opiera o architektonické najnovšie architektonické koncepty (Microservices) spolupráca v rámci agilného tímu po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním BE v JAVA a aspoň minimálna skúsenosť s FE JAVA výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST / SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) výhodou: skúsenosti v oblasti poisťovníctva výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)   zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-200803A Mon, 03 Aug 2020 15:22:25 +0200
Oracle admin [OFF-SITE] https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-admin-off-site-200611A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Oracle DB administrátora na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:02.11.2020 - 30.04.2021
Nástup na projekt:02.11.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca v medzinárodnom [SK, CH, IT] agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení administrácia Oracle databáz nového card processing centra: zaisťovanie správy, údržby, monitoringu, konfigurácie a technologickej funkčnosti Oracle databáz a DB nástrojov proaktívne riešenie všetkých existujících problémov súvisiacich s DB participácia na príprave disaster recovery riešenia príprava a udržiavanie databáz pre vývojové, testovacie a produkčné prostredie konfigurácia a tunning databáz s cieľom zabezpečovania vysokej výkonnosti a nepretržitého behu inštalácia a konfigurácia nových databáz príprava a udržiavanie administrátorskej dokumentácie sledovanie a plánovanie využitia zdrojov systému návrh a realizácia rastových strategií a opatrení realizovanie pravidelných DB backup-ov sledovanie najnovších DB patch-ov a upgrade-ov a príprava inštalačných plánov analýza výkonnosti DB s cieľom definovať najzložitejšie procesy a dotazy (queries) spolupráca s vývojovým tímom pri testovaní a nasadzovaní nových verzií aplikácií spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami, business/ICT analytikmi a operátormi odborné, konzultačné a poradenské činnosti jednotlivým útvarom zákazníka aplikácia nových poznatkov, metód a technológií implementácia a rozvoj existujících technologických štandardov a bezpečnostných politík pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku spolupráca v SETUP-e: FULL-TIME, OFF-SITE (home-office) občasné (veľmi zriedkavé) cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potrieb projektu 
Požiadavky: minimálne 5-ročné aktívne skúsenosti s údržbou veľkých high availability systémových databáz výborna znalosť Oracle DB (inštalácia, administrácia, monitoring, ladenie výkonu) skúsenosti s PL/SQL programovaním výborná orientácia v programoch napísaných v SQL, PL/SQL základná orientácia v oblasti ďalších infraštruktúrnych a middleware aplikácií a serveru (MQ Series) výhodou: znalosť RMAN – záloha a obnova databázy výhodou: skúsenosti s UML výhodou: skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja) výhodou: skúsenosti s a administráciou databáz v oblasti payment (card) industry profesionálna zodpovednosť, samostatnosť, spoľahlivosť pozitívny prístup k riešeniu problémov silné organizačné a analytické zručnosti schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu otvorený novým nápadom a víziam schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene schopnosť individuálnej i tímovej práce proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/oracle-admin-off-site-200611A Thu, 11 Jun 2020 09:10:13 +0200