TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK ' . date("D, d M Y H:i:s O", 1488029893) . ' Copyright (C) 2013 www.titans.sk JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-170223A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na zahraničný projekt pre oblasť bezpečnosti v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.04.2017 - 01.07.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 - 01.04.2017, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane back-end-u (server side development) v technológii JAVA EE
 • vývoj back-end časti systému na zelenej lúke
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 3-4 back-end programátori, 1 Team Leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v  JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť Spring-u a/alebo EJB
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť AS JBoss
 • výhodou: skúsenosti s nasadzovaním kompletných Enterprise riešení
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-170223A Thu, 23 Feb 2017 11:07:12 +0100
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170222A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý projekt v Košiciach.Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice
Termín:01.03.2017 - 01.06.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia pre zakázníka z US
 • práca s najnovšími web technológiami
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • skúsenosti s vývojom eneterprise webového riešenia
 • znalosť JavaScript frameworku ReactJS
 • znalosť Node.js (ExpressJS, Sequelize)
 • výborná znalosť HTML5, CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)

 • výhodou: praktické skúsenosti s Redis a Messenger Platform
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170222A Wed, 22 Feb 2017 02:41:59 +0100
JavaScript Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170220B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu JavaScript Programátor na zaujímavý dlhodobý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji front-end časti nového webového enterprise riešenia pre oblasť bankovníctva
 • implementácia funkcionality podľa špecifikácie 
 • práca s najnovšími web technológiámi
 • spolupráca pri implementácii bezpečnosti riešenia
 • spolupráca pri návrhu UI / UX
 • spolupráca pri návrhu rešienia s rýchlymi odozvami a vysokou dostupnosťou
 • spolupráca pri návrhu a implementácii riešenia s ostatnými členmi tímu 
 • zodpovednosť za optimalizáciu riešenia pre maximálnu rýchlosť a škálovatelnosť
 • integrácia front-end častí na back-end časť
 • spolupráca v SETUPe: full-time, on-site (Bratislava)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • znalosť objektovo orientovaného programovania a design patternov
 • pokročilá znalosť JavaScript frameworku ReactJS/AngularJS alebo Node.js - Express, Restify
 • skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility
 • výborná znalosť HTML5, CSS3 (výhodou: LESS, SASS), AJAX
 • skúsenosti s template-ovacím jazykom-  Jade, Mustache.js, EJS
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • základná znalosť SQL a NoSQL
 • skúsenosti s implementáciou automatických testov a Unit testingom
 • základná zanlosť JavaScript loaders - Requier.js a AMD
 • základná znalosť s buildovacími nástrojmi - Grunt, Gulp.js
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/javascript-programator-170220B Mon, 20 Feb 2017 05:26:00 +0100
Business Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/business-analytik-170220A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu Business Analytik na zaujímavý projekt do Bratislavy pre veľkého zahraničného zákazníka v oblasti bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.09.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • komunikácia so zákazníkom, zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • transformácia funkčných požiadaviek, tvorba špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu a externým dodávateľom
 • spolupráca pri tvorbe riešenia spolu s realizačným tímom ako aj poskytovanie podpory počas realizácie
 • tvorba Gap a cenovej analýzy riešenia
Požiadavky:
 • min. 5-ročné skúsenosti na pozícii Business Analytika alebo ICT Analytika
 • pokročilá znalosť Enterprise Architect, BPMN UML
 • znalosť oblasti bankovníctva - spotrebiteľské úvery a on-line channels
 • skúsenosti so životným cyklom vývoja riešenia
 • skúsenosti so SCRUM metodológiou
 • schopnosť vytvárať business špecifikácie
 • schopnosť poskytovať používateľskú podporu na strane business-u
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami používateľov a vývojovými tímami
 • základná znalosť Service Oriented Architecture patterns
 • výhodou: základná znalosť technológie JAVA EE
 • ochota cestovať cca 1-2 dni týždenne
 • proaktívny prístup
 • veľmi dobré komunikačné a organizačné schopnosti
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/business-analytik-170220A Mon, 20 Feb 2017 04:58:46 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170216A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:01.03.2017 - 01.03.2019
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 3 - 17 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE (detaily viď nižšie) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 8, J2EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JSF (Richfaces)
 • znalosť web app framework-u Seam
 • znalosť JBoss AS
 • skúsenosti s EJB/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s GWT
 • výhodou: skúsenosti s IBM DB2
 • výhodou: znalosť testovacieho nástroja Selenium
 • výhodou: skúsenosti s Angular.JS
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170216A Thu, 16 Feb 2017 04:00:38 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170215A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných middle a senior programátorov na pozíciu .NET Programátor na zaujímavý medzinárodný projekt pre oblasť poisťovníctva.Predpokladaná suma plnenia:3400 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice/off-site
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodu, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funcionality existujúcich a vývoj nových častí/modulov v rámci enterprise riešenia
 • implementácia interného informačného poistného systému pre medzinárodnú poisťovňu
 • spolupráca v rámci agilného medzinárodného tímu v zložení (middle/senior) programátorov v oblasti .NET vývoja
 • po zapracovaní sa na projekte (4 až 6 mesiacov on-site Košice) je spolupráca možná i v SETUPe: 2 dni/týždeň on-site + 3 dni/týždeň off-site (home-office) resp. podľa dohody
 • pozíciu je možné obsadiť aj celým tímom (3 členným) .NET Programátorov, zloženého zo seniorov a middle programátorov

 

Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...)
 • výborná znalosť .NET C#
 • výborná znalosť ASP .NET
 • základná znalosť SQL
 • znalosť frameworku JUnit/NUnit (Unit Testing)
 • znalosť repository systému TFS
 • výhodou: skúsenosti s MS SQL Server, ORACLE alebo MS ACCESS
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170215A Wed, 15 Feb 2017 01:10:11 +0100
Siebel Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/siebel-programator-170214A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu SIEBEL Programátor na zaujímavý medzinárodný projekt pre finančný sektor do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:5400 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:27.02.2017 - 27.09.2017
Nástup na projekt:27.02.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, dizajn a implementácia novej a rozširovanie existujúcej funkcionality v rámci Siebel aplikácie na základe špecifikácie
 • rozširovanie dokumentácie
 • participácia na testovaní a akceptačnom procese
 • návrh inovácií a zmien za účelom zvýšenia efektivity a výkonnosti aplikácie
 • on-site spolupráca v rámci tímu [SK] developerov v Bratislave a zahraničných developerov
Požiadavky:
 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Siebel CRM aplikácií
 • znalosť Siebel CRM a CRM procesov (Order Management, SFA, Call Center, Campaigns, Reporting …) 
 • skúsenosti s SQL
 • skúsenosti s konfiguráciou Siebel-u

 • výhodou: skúsenosti s CRM systémami (AMDOCS Clarify, ...)
 • analytické a konzultačné zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/siebel-programator-170214A Tue, 14 Feb 2017 02:40:50 +0100
Delivery Manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delivery-manazer-170211A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného a šikovného manažéra na pozíciu Delivery Manažér na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.01.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:10 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • koordinovať riešiteľský tím s cieľom pripraviť analýzu biznis požiadaviek, navrhnúť spôsob riešenia, dodávky a odtestovania dodávaného riešenia
 • riadiť vývoj požiadaviek hlavne v pridelených aplikačných doménach v celom životnom cykle vývoja, spolupracovať s analytikmi a ostatnými vývojármi zainteresovanými na riešení úlohy s cieľom dosiahnuť optimálne riešenie pri dodržiavaní interných bankových predpisov pre vývoj
 • pripraviť a dodať zadania pre externých dodávateľov, spolupracovať na ich výbere a zazmluvnení, priebežne vyhodnocovať dodávky a riešiť vzniknuté problémy v ich dodávkach pre IT vývoj v pridelenej aplikačnej doméne
 • riadiť proces objednávania dodávok od externých dodávateľov až po zaradenie ich dodávky SW do majetku banky pre pridelené aplikácie
 • pripraviť podklady pre Prevádzku IT pre bezproblémové nasadenie vyvinutých riešení do produkčného prostredia banky
 • dohliadať nad dodržiavaním právnych aspektov v IT, ako sú licenčné práva, bezpečnosť IS, ochrana osobných a firemných údajov
 • 10+ outsourcovaných riešení  od rôznych lokálnych a medzinárodných dodávateľov
 • riadenie riešiteľských tímov v rozsahu 5+ zamestnancov a externých riešiteľov
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti s riadením IT dodávok, s koordináciou riešiteľského tímu (do 10 pracovníkov), sledovaním a dodržaním termínov dodávky a rozpočtu
 • praktické skúsenosti s realizáciou IT úloh v releasoch, SDLC procesmi v bankovom prostredí
 • praktické skúsenosti s IT outsourcingom, spolupráca s dodávateľmi
 • skúsenosti s bankovými produktmi, aplikáciami a riešeniami
 • schopnosť pochopiť technické závislosti aplikácií, dátové prepojenia, dávkové spracovania ako aj online komunikáciu aplikácií

 • výhodou: praktické skúsenosti s implementáciou integračne komplexných riešení
 • výborné analytické myslenie
 • vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/delivery-manazer-170211A Sat, 11 Feb 2017 09:47:34 +0100
SAP SD Konzultant https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-sd-konzultant-170210A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme SAP SD (Sales and Distribution module) Konzultanta na zaujímavý medzinárodný projekt pre oblasť logistiky do Nitry/off-site.Predpokladaná suma plnenia:6600 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Nitra/off-site
Termín:01.03.2017 - 01.10.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • konzultácie, implementácia a testovanie pri zavádzaní SAP riešenia
 • implementácia SAP SD (Sales and Distribution module) pre dopravnú spoločnosť
 • po zapracovaní sa do projektu je možná spolupráca formou off-site (home-office)
Požiadavky:
 • min. 4 ročné skúsenosti so SAP SD (Sales and Distribution module)

 • výhodou: skúsenosti s implemtáciou SAP riešenia v oblasti logistiky
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy a navrhovať odpovedajúce riešenia
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-sd-konzultant-170210A Fri, 10 Feb 2017 11:26:28 +0100
Storage Administátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/storage-administator-170208C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného Administrátora na pozíciu STORAGE Administrátor (3rd level) na zaujímavý projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za change management aplikačných riešení v rámci high availability prostredia
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • monitorning, riešenie problémov a plánovanie rozvoja prostredia
 • pomoc pri návrhu, vývoji, testovaní a implementácii nových riešení
 • rozvoj a integrácia nových hardware-ových komponentov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s STORAGE administráciou
 • minimálne 2-ročné skúsenosti v riadení high availability prostredí
 • skúsenosti s HP Lefthand P4500 & StoreVirtual storage arrays
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou LeftHand remote copy
 • základná znalosť systémovej bezpečnosti
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: praktické skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/storage-administator-170208C Wed, 08 Feb 2017 08:38:39 +0100
Microsoft Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného administrátora na pozíciu senior Microsoft Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu Windows Serverov
 • správa používateľských účtov
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb operačných systémov a aplikácií
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
Požiadavky:
 • odborná znalosť sietí a operačných systémov Microsoft vrátane Windows Server 2003/2008 R2/2012
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou SQL klustrov
 • základná znalosť systémovej bezpečnosti
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: praktické skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B Wed, 08 Feb 2017 08:36:20 +0100
UNIX/LINUX Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170208A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného administrátora na pozíciu senior UNIX/LINUX Administrátor na zaujímavý projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za údržbu, výkonnosť a podporu prostredia
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • monitorning, riešenie problémov a plánovanie rozvoja prostredia
 • pomoc pri návrhu, vývoji, testovaní a implementácii nových riešení
 • rozvoj a integrácia nových hardware-ových komponentov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s UNIX/LINUX administráciou
 • min. 2-ročné skúsenosti so systémami s vysokovou dostupnosťou (high availability systems)
 • pokročilá znalosť HP-UX 11.1i
 • pokročilá znalosť RHEL 5.x \OEL
 • pokročilá znalosť s klustrovaním a konfiguráciou RedHat
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170208A Wed, 08 Feb 2017 08:24:20 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170207A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu Senior Android Programátor na zaujímavý (on-site/off-site) zahraničný projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3400 až 3700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:06.03.2017 - 06.09.2017
Nástup na projekt:06.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj a testovanie Android aplikácie pre oblasť plánovania a organizovania športových aktivít
 • spolupráca v tíme o veľkosti 3 ľudí (iOS programátor, WEB programátor, PM)
 • zo začiatku je potrebné pôsobiť prvý mesiac v SETUPe: on-site (kvôli oboznámeniu sa s projektom), následne je spolupráca možná v SETUPe: 3 dni/týždeň ON-SITE a 2 dni/týždeň OFF-SITE (home-office)
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom pre Android platformu
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Android SDK
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)

 • výhodou: skúsenosti s RxJava
 • analytické zručnosti
 • tímový hráč
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170207A Tue, 07 Feb 2017 12:46:49 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170203A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu senior Android Programátor na zaujímavý (on-site/off-site) projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.05.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • návrh, analýza, vývoj a testovanie Android aplikácie pre oblasť gastronómie (doručovanie jedál v 3 svetových metropolách - New York, Londýn a Viedeň)
 • spolupráca je možná formou: 3 dni/týždeň ON-SITE a 2 dni/týždeň OFF-SITE (home-office)
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom pre OS Android
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaním programovaním (OOP)
 • pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Android SDK
 • pokročilé skúsenosti s REST službami
 • praktické skúsenosti s používaním design patternov
 • skúsenosti s repository systémom Git alebo Gradle
 • kreativita
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170203A Fri, 03 Feb 2017 10:41:26 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170203C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu senior JAVA Programátor na zaujímavý migračný projekt v Košiciach.Miesto plnenia:Slovensko, Košice/off-site
Termín:01.03.2017 - 01.09.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na migrácii veľkého enterprise systému postaveného na technológii GXT (migrácia z verzie GXT 2.5. na GXT 4.0.x.)
 • zodpovednosť za návrh architektúry a plánu celej migrácie
 • zodpovednosť za stanovenie odhadov migrácie
 • definovanie rizík migrácie
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA
 • spolupráca možná formou 2 dni/týždeň ON-SITE a 3 dni/týždeň OFF-SITE (home-office)
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA-e
 • skúsenosti s GWT (Google Web Toolkit)
 • pokročilá znalosť GXT (Sencha GXT) a rozdielov medzi jej verziami
 • skúsenosti s migráciou GXT (na vyššie verzie)
 • skúsenosti s Metawidget
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170203C Fri, 03 Feb 2017 02:44:38 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170202A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Viedne.

 Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7500 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:06.03.2017 - 06.12.2017
Nástup na projekt:06.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • návrh a vývoj multi-layer aplikácií v sektore bankovníctva
 • pridávanie novej funkcionality
 • optimalizácia kódu a bugfixing
 • dlhodobá kooperácia na technologicky zaujímavom projekte v agilnom tíme
Požiadavky:
 • min. 4-ročná aktívna prax s JAVA EE
 • znalosť JAVA 7
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť Hibernate-u/JPA
 • výborná znalosť Spring-u
 • znalosť framework-u Apache Wicket
 • znalosť framework-u JUnit/TestNG
 • znalosť UML (class, activity diagramy)
 • skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne SVN)
 • skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • porozumenie nemeckého hovoreného slova a schopnosť interagovať (v anglickom jazyku; ideálne v nemeckom jazyku)

 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170202A Thu, 02 Feb 2017 10:42:06 +0100
PHP Team Leader https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-team-leader-170125A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PHP Team Leadera na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:5100 až 5500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.09.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • koordinácia a vedenie 5-členného tímu programátorov
 • zodpovednosť za plánovanie úloh a release-ov
 • návrh architektúry riešenia
 • spolupráca na vývoji SW riešenia pre zákazníka v oblasti bankovníctva
 • vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek
 • testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií
 • min. 8-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP
 • výborna znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť MySQL
 • výborná znalosť ORM princípov
 • výrobná znalosť JSON
 • praktické skúsenosti s GIT/Mercurial

 • výhodou: znalosť Yii alebo Symfony frameworku
 • výhodou: znalosť Doctrine
 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-team-leader-170125A Wed, 25 Jan 2017 06:29:05 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu Android Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.10.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj a testovanie Android aplikácií pre inteligentné zariadenia v domácnosti
 • zo začiatku je potrebné pôsobiť prvý mesiac v SETUPe: on-site (kvôli oboznámeniu sa s projektom), následne je spolupráca možná formou: 4 dni on-site a 1 deň off-site (home-office)
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné skúsenosti s vývojom v Android
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaním programovaním (OOP)
 • skúsenosti s JAVA programovaním a vývojom aplikácií prostredníctvom Android SDK
 • skúsenosti s knižnicami: dagger 2, roboguice, retrofit, JavaPoet, Retrolambda, Mortar
 • skúsenosti s Git alebo Gradle

 • výhodou: skúsenosti s RxJava
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A Thu, 05 Jan 2017 11:00:13 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.03.2020
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: skúsenosti s .NET core
 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C Wed, 30 Nov 2016 08:28:50 +0100
ICT/Business Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-161124A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT/Business Analytik na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:20.03.2017 - 20.12.2017
Nástup na projekt:20.03.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:9 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na príprave nového card processing centra
 • získavanie hlbokých znalostí o funkcionalite aplikačného SW využívaného processing centrom
 • príprava use case-ov pre card life-cycle management
 • príprava personalizačných dát
 • risk monitoring
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi SW počas vývoja a testovania SW riešenia (komunikácia s vývojármi a testermi)
 • komunikácia ohľadom potrebnej systémovej konfigurácie
 • analýza požiadaviek trhu a návrh potrebných riešení
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • vytváranie zrozumiteľnej a prínosnej dokumentácie toho, ČO ZÁKAZNÍK potrebuje pre algilný tím 
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • participácia pri príprave technickej špecifikácie
 • revidovanie technickej dokumentácie
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: full-time, off-site (home-office)
 • občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika v oblasti payment (card) industry
 • znalosť procesov týkajúcich sa card processing-u a issuingu prepaid alebo kreditnych kariet
 • skúsenosti s high availability riešeniami
 • skúsenosti so SW vývojom v oblasti rozhraní VISA/Mastercard 
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a dodávateľmi SW
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza

 • výhodou: skúsenosti s VISA/Mastercard chargeback processing-om
 • výhodou: skúsenosti s procesmi vytvárania platobných tranzakcií
 • výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-161124A Thu, 24 Nov 2016 07:49:32 +0100
BI/DWH Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-161110B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného developera/analytika na pozíciu BI/DWH Analytik na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7500 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:06.03.2017 - 06.03.2018
Nástup na projekt:06.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • podpora pri návrhu test case-ov a akceptačných kritérií
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
 • podpora Product Owner-a pri vytváraní štruktúry a analyzovaní backlog-u
 • vykonávanie štrukturálnych analýz a odhadov
 • príprava detailných mapping-ov pre rozhrania (interface)
Požiadavky:
 • veľmi dobrá orientácia a silné skúsenosti v oblasti BI/DWH (Oracle) v bankovom prostredí
 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti v oblasti business analýz, zberu a spracovania požiadaviek (requirements engineering)
 • všeobecná znalosť bankových pojmov, procesov a produktov (risk management, finance management)
 • znalosť metód a postupov 1. fázy development procesu (zber a procesovanie požiadaviek) alias requirements engineering
 • praktické skúsenosti s SQL databázami (ORACLE 11g / Microsoft SQL Server 2012)
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)
 • aktívna komunikatívna znalosť anglického jazyka

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • výhodou: skúsenosti s ETL nástrojmi (Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/bidwh-analytik-161110B Thu, 10 Nov 2016 02:32:11 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-161110A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Back-End Programátor na zaujímavý integračný projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj, testovanie, dokumentácia a nasadzovanie JAVA aplikácii
 • vývoj integračného rozhrania medzi back-end systémami a systémami tretích strán
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA Back-End na enterprise riešeniach
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 7 alebo 8
 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE 6 alebo 7
 • skúsenosti s EJB/CDI, JAX-RS, JPA 2.x
 • skúsenosti s test-driven vývojom s použitím JUnit, Mockito alebo Arquillian
 • skúsenosti s repozitory systémom Git a Maven alebo Gradle
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním design pattern-ov a anti-pattern-ov

 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami napr. Hadoop alebo Spark
 • výhodou: skúsenosti s SQL a NoSQL DB
 • výhodou: skúsenosti s Apache Kafka
 • výhodou: základné skúsenosti s UML (Enterprise Architect)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-161110A Thu, 10 Nov 2016 01:39:27 +0100
Web Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-161103A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu WEB (Angular JS) Programátor na zaujímavý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:13.03.2017 - 13.03.2018
Nástup na projekt:13.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • preklápanie existujúcej (JAVA front-end) funkcionality do úplne novej (AngularJS 2.0 front-end) funkcionality riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti FRONT-END-u o veľkosti cca. 2-5 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE (detaily viď nižšie) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • na začiatku spolupráce (1-2 týždne) bude potrebné intenzívnejšie pôsobenie priamo u zákazníka vo Švajčiarsku
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 deň/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii (ideálne: postavených na JAVA-e)
 • min. 3-ročná (aktívna) s skúsenosť AngularJS
 • výborná znalosť HTML5, CSS, JavaScript
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: skúsenosti s JAVA, J2EE
 • výhodou: skúsenosti s IDE Eclipse
 • výhodou: skúsenosti s JSF
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-161103A Thu, 03 Nov 2016 01:53:02 +0100
MS SQL Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-161019A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu MS SQL Administrátora na zaujímavý projekt do Lozorna.Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Lozorno
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • inštalácie, konfigurácie a spravovania aplikácií nad MS SQL pre MS Sharepoint, EDI Sterling, MS Reporting Services
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s administráciou MS SQL DB (inštalácia, správa, konfigurácia, zálohovanie a obnova dát, migrácia dát, atď.)
 • skúsenosti s optimalizáciou DB a ladením výkonu na úrovni DB administrácie

 • výhodou: skúsenosti s Apache, Tomcat a MySQL
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-administrator-161019A Wed, 19 Oct 2016 01:38:09 +0200
.NET F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu front-end .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj front-endovej časti aplikácie
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 1.3.2017 do 1.6.2017
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP .NET
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

 • výhodou: skúsenosti s ANGULAR JS
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C Mon, 05 Sep 2016 10:49:20 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.03.2017 - 01.03.2018
Nástup na projekt:01.03.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obroskou databázou
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 1.3.2017 do 1.6.2017
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť C#
 • znalosť Entity Framework
 • znalosť ORACLE alebo MS SQL DB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B Mon, 05 Sep 2016 10:45:25 +0200