TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK ' . date("D, d M Y H:i:s O", 1490320939) . ' Copyright (C) 2013 www.titans.sk JAVA Back-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-170323A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JAVA BACK-END Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.05.2017 - 01.05.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 - 01.05.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA EE
 • vývoj back-end časti systému na zelenej lúke (na základe analýz existujúceho systému postaveného na Perle)
 • vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design)
 • vývoj sa opiera o architektonické vzory/koncepty/štýly ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v JAVA (ideálne JAVA 8)
 • znalosť konceptov a noviniek JAVA-y 8 (lambda expression, ...)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť Hibernate-u
 • znalosť API JDBC
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť framework-u Spring (Spring Boot)
 • znalosť konceptu MVC architektúry a odpovedajúcich interface-ov a tried (Observer, Observable)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov: ES (Event Sourcing), CQRS (Command Query Responsibility Segregation), Microservices
 • výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ
 • výhodou: skúsenosti s platformou Apache Kafka
 • výhodou: skúsenosti s PostgreSQL
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-back-end-programator-170323A Thu, 23 Mar 2017 04:33:08 +0100
Senior DWH Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170322A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených a šikovných developerov/analytikov na pozíciu senior ETL/DWH Developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:6000 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • minimálne 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • praktické skúsenosti s SQL databázou Microsoft SQL Server 2012
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170322A Wed, 22 Mar 2017 12:55:38 +0100
MS SQL Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-specialista-170322D';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora/konzultanta na pozíciu MS SQL DB Programátor/Konzultant na zaujímavý [on-site/off-site] zahraničný projekt pre farmaceutický sektor v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.05.2017 - 01.12.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • technické konzultácie, návrh a implentácia SQL (SSIS, SSAS, SSRS) služieb
 • nasadzovanie riešenia
 • podpora pri návrhu dátoveho modelu
 • návrh a tvorba potrebných integrácií a analýz
 • vývoj reportov na platforme MS SQL
 • príprava technických špecifikácií
 • občasné cestovanie do Nemecka a Španielska v rozsahu cca. 1 týždeň každé 2 mesiace (podľa potrieb projektu)
 • spolupráca je možná v SETUPe: 3 dni/týždeň OFF-SITE + 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava alebo Praha podľa preferencie kandidáta)
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné aktívne projektové skúsenosti s DB programovaním na MS SQL
 • praktické znalosti a skúsenosti s SSAS (MS SQL Server Analysis Services)
 • praktické znalosti a skúsenosti s SSRS (MS SQL Server Reporting Services)
 • praktické znalosti a skúsenosti s SSIS (MS SQL Server Integration Services)
 • praktické znalosti a skúsenosti s MS SQL Serverom
 • projektové skúsenosti s dizajnom databázových riešení v prostredí MS SQL
 • skúsenosti s analýzou a dizajnom (zber a spracovanie používateľských požiadaviek, príprava technických dizajnov a analýz, tvorba reportov)
 • znalosť anglického alebo nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni

 • výhodou: skúsenosti z farmaceutického sektora
 • výhodou: skúsenosti s CRM Salesforce
 • výhodou: orientácia v oblasti DWH/BI/Reporting
 • vysoká miera samostatnosti
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-sql-specialista-170322D Wed, 22 Mar 2017 08:45:51 +0100
SAP ABAP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-abap-programator-170322C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu SAP ABAP Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.07.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji rozsiahleho SAP riešenia
 • vytváranie databázových štruktúr, vývoj transakcií, tvorba dokumentácie, testovanie riešenia
 • spolupráca je možná v kombinácii 2 dni týždenne on-site a 3 dni týždenne off-site
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax so SAP ABAP programovaním
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • skúsenosti so SAP ISU (ISU BI-IN, ISU FI-CA)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-abap-programator-170322C Wed, 22 Mar 2017 03:28:07 +0100
ICT Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170322B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT Analytik na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva do Prahy.Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:03.04.2017 - 03.07.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • komunikácia medzi business oddelením a vývojom
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory internému tímu
Požiadavky:
 • min. 10-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika
 • min. 10-ročné skúsenosti v oblasti poisťovníctva
 • skúsenosti s návrhom IT Architektúry
 • skúsenosti s návrhom business procesov a ich optimalizáciou
 • schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovými tímami
 • skúsenosti s používaním nástrojov MS Office, Jira 
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziám
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-170322B Wed, 22 Mar 2017 03:21:50 +0100
Typo3 Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/typo3-programator-170321A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu Typo3 Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť telekomunikácií.Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji SW riešenia v Typo3 pre oblasť telekomunikácií
 • spolupráca pri tvorbe analýzy a návrhu riešenia
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s programovaním v Typo3
 • skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • výborná znalosť HTML5, AJAX, JavaScript, XML, CSS3
 • výborná znalosť PHP
 • zodpovednosť, spoľahlivosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/typo3-programator-170321A Tue, 21 Mar 2017 09:27:01 +0100
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt v Prahe pre oblasť poisťovníctva.Predpokladaná suma plnenia:1800 až 2200 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.06.2017 - 01.11.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre manuálne a automatizované testy
 • vykonávanie manuálnych testov GUI
 • definovanie a spúšťanie automatizovaných funkčných test case-ov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • vedenie 2-3 členného tímu testerov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 1-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Center)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • praktické skúsenosti s vedením menšieho tímu

 • výhodou: skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov
 • výhodou: znalosť SQL
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A Mon, 20 Mar 2017 11:44:46 +0100
Cobol Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cobol-specialista-170317A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného špecialistu na pozíciu COBOL Špecialista na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2020
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky
Popis:
 • návrh a implementácia nových požiadaviek pre existujúce riešenie v COBOLe
 • podpora vyvinutých riešení u koncového zákazníka pre oblasť bankovníctva
 • analýza a odstraňovanie chýb
 • spolupráca s tímom konzultantov na strane zákazníka
Požiadavky:
 • praktické skúsenosti s vývojom na mainframe pod operačným systémom zOS, MVS
 • praktické skúsenosti s používaním JCL (Job Control Language), CA Librarianu
 • praktické skúsenosti s využívaním debuggera CA-Intertest pre online a batch-ové programy
 • skúsenosti s programovaním v jazyku COBOL na mainframe
 • skúsenosti s ISPF (Interactive System Productivity Facility) a SDSF (System Display and Search Facility) utilítami
 • skúsenosti s programovaním a údržbou dát v databáze DB2 (ovládanie SQL príkazov)
 • znalosť fungovania transakčného monitora CICS (Customer Information Control) a praktické skúsenosti s programovaním pod CICSom
 • komunikačné schopnosti
 • samostatnosť, angažovanosť, spoľahlivosť, nekonfliktnosť
 • analytické myslenie
 • orientácia na komunikáciu so zákazníkom
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cobol-specialista-170317A Fri, 17 Mar 2017 11:54:27 +0100
Backup Admin (3rd level) https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/backup-admin-3rd-level-170316C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného administrátora na pozíciu Systémový Backup Administrátor (3rd level) na zaujímavý projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za dostupnosť backup-ovej infraštruktúry používanej zákazníkom a jeho klientmi
 • minimalizovanie množstva neplánovaných prestojov v produkcii u zákazníka s cieľom zabezpečiť vysokú mieru spokojnosti
 • oprava vzniknutých problémov v rámci dohodnutého časového rámca (SLA)
Požiadavky:
 • pokročilá znalosť HP Data Protector na platformách Windows a HP Unix OS
 • pokročilá znalosť Windows server a HP Unix administrácie
 • pokročilá znalosť backup-ovacích zariadení (tape libraries HP StoreOnce b6500 a b6200, tape HW technológie)
 • pokročilá znalosť rôznych technológií integrovaných do backup SW (Oracle, SQL, SAP, Snapshots)
 • dobrá znalosť SAS, NAS

 • výhodou: skúsenosti s nástrojom NetBackup od Symantec
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/backup-admin-3rd-level-170316C Thu, 16 Mar 2017 08:41:31 +0100
UNIX/LINUX Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170316B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného administrátora na pozíciu senior UNIX/LINUX Administrátor na zaujímavý projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za údržbu, výkonnosť a podporu prostredia
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • monitoring, riešenie problémov a plánovanie rozvoja prostredia
 • pomoc pri návrhu, vývoji, testovaní a implementácii nových riešení
 • rozvoj a integrácia nových hardware-ových komponentov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s UNIX/LINUX administráciou
 • min. 2-ročné skúsenosti so systémami s vysokou dostupnosťou (high availability systems)
 • pokročilá znalosť HP-UX 11.1i
 • pokročilá znalosť RHEL 5.x \OEL
 • pokročilá znalosť s klustrovaním a konfiguráciou RedHat
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170316B Thu, 16 Mar 2017 08:40:21 +0100
PLC Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170316A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu PLC Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť automotive.Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za vypracovanie softwaru pre ovládanie zariadení s dôrazom na optimálnu funkčnosť a bezpečnosť
 • zodpovednosť za určovanie parametrov a za technické riešenie aplikácií riadiacich automatov a častí zariadení
 • zodpovednosť za uvedenie riadiacich a vizualizačných častí navrhovaných zariadení do prevádzky
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s PLC programovaním
 • skúsenosti s programovaním zariadení Simatic alebo Tia portal
 • skúsenosti s pohonným meničom Sew alebo Siemens
 • skúsenosti s WinCC Flexible
 • technické a analytické myslenie
 • samostatnosť, zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170316A Thu, 16 Mar 2017 08:37:23 +0100
Junior Sitecore Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného programátora na pozíciu junior Sitecore Programátora na zaujímavé dlhodobé (zahraničné) projekty v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 2600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 - 31.05.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • aktívne zaškolenie (na reálnom projekte) v rozsahu 1-2 mesiacov a následne práca so Sitecore Experience Platformou
 • návrh, úprava a implementácia Sitecore riešení
 • spolupráca pri integrácií aplikačných komponentov
 • spolupráca pri integrácií Sitecore-u s inými systémami
 • komunikácia s tímom zákazníka
 • možnosť dlhodobej spolupráce v agilných medzinárodných tímoch
Požiadavky:
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v .NET (C#,  ASP .NET MVC)
 • min. 1-ročné aktívne projektové skúsenosti s ASP .NET MVC framework-om
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013/2016

 • výhodou: znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)
 • výhodou: aspoň teoretické znalosti o Sitecore Platforme (Sitecore Experience Platform)
 • výhodou: skúsenosti s NoSQL databázami
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z JavaScript framework-ov: jQuery, Angular JS, TypeScript a pod.
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť MS SQL
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: certifikácia Visual Studio Professional with MSDN
 • výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM)
 • logické myslenie
 • silná motivácia rozvíjať sa v oblasti Sitecore vývoja
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A Wed, 15 Mar 2017 11:37:44 +0100
Senior DWH Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170314A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených a šikovných developerov/analytikov na pozíciu senior ETL/DWH Developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.Predpokladaná suma plnenia:7200 až 7800 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:03.04.2017 - 03.10.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • minimálne 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • praktické skúsenosti s SQL databázou Microsoft SQL Server 2012
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170314A Tue, 14 Mar 2017 11:42:18 +0100
LINUX Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/linux-specialista-170313B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného špecialistu na pozíciu senior LINUX Špecialista na zaujímavý projekt pre sektor správy (leteckej) dopravy a záchranných služieb do Viedne.Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7500 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:20.03.2017 - 20.12.2017
Nástup na projekt:20.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za inštaláciu, konfiguráciu, údržbu, výkonnosť a podporu OS Linux (RedHat a/alebo Oracle Linux)
 • nastavovanie a konfigurácia WebLogic AS (hlavne roll-out, extrahovanie a prispôsobovanie knižníc)
 • správa auto-integračných úloh (postavených doposiaľ na Puppet, neskôr na Docker)
 • monitorning, riešenie problémov a plánovanie rozvoja prostredia
 • pomoc pri návrhu, vývoji, testovaní a implementácii nových riešení
 • rozvoj a integrácia nových hardware-ových komponentov
 • kooperácia na medzinárodnom technologicky zaujímavom projekte v mladom agilnom tíme
Požiadavky:
 • min. 4-ročná prax s UNIX/LINUX administráciou
 • výborná znalosť RedHat distribúcie Linuxu: pokročilá znalosť s klustrovaním a konfiguráciou
 • rozsiahlé skúsenosti s písaním Shell skriptov
 • skúsenosti s nástrojom Puppet
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry
 • znalosť anglického jazyka v písomnej i ústnej forme

 • výhodou: znalosť VMWare
 • výhodou: skúsenosti s AS Weblogic alebo iným JAVA AS
 • výhodou: skúsenosti s Oracle DB
 • výhodou: skúsenosti s Apache web server-om
 • výhodou: skúsenosti so systémami s vysokou dostupnosťou (high availability systems)
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/linux-specialista-170313B Mon, 13 Mar 2017 04:24:19 +0100
Aplikačný (2nd Level) Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-2nd-level-admin-170313A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme administrátora na pozíciu Aplikačný (2nd Level) Administrátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za administráciu a správu aplikácie (správa prístupov, riešenie zadaných incidentov atď.)
 • identifikácia, riešenie a delegácia vzniknutých incidentov (napr. reštart servera, nedostatočné práva v aplikácii atď.)
 • komunikácia s klientom ohľadom identifikácie a riešenia vzniknutých incidentov
 • spolupráca pri riešení incidentov s internými členmi ostatných tímov (Back Office, development/QA teams)
Požiadavky:
 • min. 2-ročná prax na pozícii Aplikačný Administrátor (2nd/3rd Level Administration)
 • silné praktické skúsenosti v IT oblasti
 • skúsenosti s operačnými systémami MS Windows a Linux/Unix
 • skúsenosti so servermi Oracle a MS SQL
 • skúsenosti s XML
 • základná znalosť SQL dotazov

 • výhodou: skúsenosti s aplikačnou administráciou, resp. administráciou aplikačných serverov (Tomcat/JBoss/ISS)
 • profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom
 • silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti
 • schopnosť a chuť učiť sa nové veci
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-2nd-level-admin-170313A Mon, 13 Mar 2017 02:37:30 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170306B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Prahe/Off-site.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha/Off-site
Termín:03.04.2017 - 03.04.2019
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácií
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: skúsenosti s .NET core
 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170306B Mon, 06 Mar 2017 11:44:15 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:01.04.2017 - 01.04.2019
Nástup na projekt:01.03.2017 - 01.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality, údržba a podpora existujúceho "legacy" riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného švajčiarského tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 3 - 5 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE (detaily viď nižšie) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JAVA EE 6
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • znalosť JBoss EAP 6
 • znalosť web app framework-u Seam
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s IBM DB2
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A Wed, 01 Mar 2017 09:58:31 +0100
Siebel Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/siebel-programator-170214A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu SIEBEL Programátor na zaujímavý medzinárodný projekt pre finančný sektor do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:5400 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.11.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, dizajn a implementácia novej a rozširovanie existujúcej funkcionality v rámci Siebel aplikácie na základe špecifikácie
 • rozširovanie dokumentácie
 • participácia na testovaní a akceptačnom procese
 • návrh inovácií a zmien za účelom zvýšenia efektivity a výkonnosti aplikácie
 • on-site spolupráca v rámci tímu [SK] developerov v Bratislave a zahraničných developerov
Požiadavky:
 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Siebel CRM aplikácií
 • znalosť Siebel CRM a CRM procesov (Order Management, SFA, Call Center, Campaigns, Reporting …) 
 • skúsenosti s SQL
 • skúsenosti s konfiguráciou Siebel-u

 • výhodou: skúsenosti s CRM systémami (AMDOCS Clarify, ...)
 • analytické a konzultačné zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/siebel-programator-170214A Tue, 14 Feb 2017 02:40:50 +0100
SAP SD Konzultant https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-sd-konzultant-170210A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme SAP SD (Sales and Distribution module) Konzultanta na zaujímavý medzinárodný projekt pre oblasť logistiky do Nitry/off-site.Predpokladaná suma plnenia:6600 až 7000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Nitra/off-site
Termín:01.03.2017 - 01.10.2017
Nástup na projekt:01.03.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • konzultácie, implementácia a testovanie pri zavádzaní SAP riešenia
 • implementácia SAP SD (Sales and Distribution module) pre dopravnú spoločnosť
 • po zapracovaní sa do projektu je možná spolupráca formou off-site (home-office)
Požiadavky:
 • min. 4 ročné skúsenosti so SAP SD (Sales and Distribution module)

 • výhodou: skúsenosti s implemtáciou SAP riešenia v oblasti logistiky
 • veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy a navrhovať odpovedajúce riešenia
 • analytické myslenie
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-sd-konzultant-170210A Fri, 10 Feb 2017 11:26:28 +0100
Microsoft Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného administrátora na pozíciu senior Microsoft Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu Windows Serverov
 • správa používateľských účtov
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb operačných systémov a aplikácií
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
Požiadavky:
 • odborná znalosť sietí a operačných systémov Microsoft vrátane Windows Server 2003/2008 R2/2012
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou SQL klustrov
 • základná znalosť VMware
 • základná znalosť systémovej bezpečnosti
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: praktické skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B Wed, 08 Feb 2017 08:36:20 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170202A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Viedne.

 Predpokladaná suma plnenia:7000 až 7500 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:03.04.2017 - 03.01.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • návrh a vývoj multi-layer aplikácií v sektore bankovníctva
 • pridávanie novej funkcionality
 • optimalizácia kódu a bugfixing
 • dlhodobá kooperácia na technologicky zaujímavom projekte v agilnom tíme
Požiadavky:
 • min. 4-ročná aktívna prax s JAVA EE
 • znalosť JAVA 7
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť Hibernate-u/JPA
 • výborná znalosť Spring-u
 • znalosť framework-u Apache Wicket
 • znalosť framework-u JUnit/TestNG
 • znalosť UML (class, activity diagramy)
 • skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (ideálne SVN)
 • skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • porozumenie nemeckého hovoreného slova a schopnosť interagovať (v anglickom jazyku; ideálne v nemeckom jazyku)

 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170202A Thu, 02 Feb 2017 10:42:06 +0100
Android Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a spoľahlivého programátora na pozíciu Android Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3100 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.11.2017
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj a testovanie Android aplikácií pre inteligentné zariadenia v domácnosti
 • zo začiatku je potrebné pôsobiť prvý mesiac v SETUPe: on-site (kvôli oboznámeniu sa s projektom), následne je spolupráca možná formou: 4 dni on-site a 1 deň off-site (home-office)
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné skúsenosti s vývojom v Android
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaním programovaním (OOP)
 • skúsenosti s JAVA programovaním a vývojom aplikácií prostredníctvom Android SDK
 • skúsenosti s knižnicami: dagger 2, roboguice, retrofit, JavaPoet, Retrolambda, Mortar
 • skúsenosti s Git alebo Gradle

 • výhodou: skúsenosti s RxJava
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/android-programator-170105A Thu, 05 Jan 2017 11:00:13 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2020
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: skúsenosti s .NET core
 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C Wed, 30 Nov 2016 08:28:50 +0100
ICT/Business Analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-161124A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT/Business Analytik na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:03.04.2017 - 03.01.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:9 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na príprave nového card processing centra
 • získavanie hlbokých znalostí o funkcionalite aplikačného SW využívaného processing centrom
 • príprava use case-ov pre card life-cycle management
 • príprava personalizačných dát
 • risk monitoring
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi SW počas vývoja a testovania SW riešenia (komunikácia s vývojármi a testermi)
 • komunikácia ohľadom potrebnej systémovej konfigurácie
 • analýza požiadaviek trhu a návrh potrebných riešení
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • vytváranie zrozumiteľnej a prínosnej dokumentácie toho, ČO ZÁKAZNÍK potrebuje pre algilný tím 
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • participácia pri príprave technickej špecifikácie
 • revidovanie technickej dokumentácie
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: full-time, off-site (home-office)
 • občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 
Požiadavky:
 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika v oblasti payment (card) industry
 • znalosť procesov týkajúcich sa card processing-u a issuingu prepaid alebo kreditnych kariet
 • skúsenosti s high availability riešeniami
 • skúsenosti so SW vývojom v oblasti rozhraní VISA/Mastercard 
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a dodávateľmi SW
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza

 • výhodou: skúsenosti s VISA/Mastercard chargeback processing-om
 • výhodou: skúsenosti s procesmi vytvárania platobných tranzakcií
 • výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ictbusiness-analytik-161124A Thu, 24 Nov 2016 07:49:32 +0100
Web Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-161103A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu WEB (Angular JS) Programátor na zaujímavý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4200 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:03.04.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • preklápanie existujúcej (JAVA front-end) funkcionality do úplne novej (AngularJS 2.0 front-end) funkcionality riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti FRONT-END-u o veľkosti cca. 2-5 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE (detaily viď nižšie) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • na začiatku spolupráce (1-2 týždne) bude potrebné intenzívnejšie pôsobenie priamo u zákazníka vo Švajčiarsku
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 deň/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii (ideálne: postavených na JAVA-e)
 • min. 3-ročná (aktívna) s skúsenosť AngularJS
 • výborná znalosť HTML5, CSS, JavaScript
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: skúsenosti s JAVA, J2EE
 • výhodou: skúsenosti s IDE Eclipse
 • výhodou: skúsenosti s JSF
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-161103A Thu, 03 Nov 2016 01:53:02 +0100
.NET F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu front-end .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj front-endovej časti aplikácie
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 3.4.2017 do 1.6.2017
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP .NET
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

 • výhodou: skúsenosti s ANGULAR JS
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C Mon, 05 Sep 2016 10:49:20 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.04.2017 - 03.04.2018
Nástup na projekt:03.04.2017 - 01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 3.4.2017 do 1.6.2017
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť C#
 • znalosť Entity Framework
 • znalosť ORACLE alebo MS SQL DB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B Mon, 05 Sep 2016 10:45:25 +0200