TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK Tue, 18 Jun 2019 06:51:57 +0200 Copyright (C) 2013 www.titans.sk DevOps špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-190618B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme DevOps špecialistu na zaujímavý [on-site / off-site]  zahraničný projekt pre oblasť ropného priemyslu do Bratislavy alebo Košíc.

Predpokladaná suma plnenia:4500 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / Off-site
Termín:01.07.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení automatizácia implementačných a prevádzkových činností vnášanie princípov DevOps do projektov a prevádzky build-ovanie a deployment Docker kontajnerov build-ovanie a deployment mobilných aplikácií účasť pri návrhu a implementácií automatizácie riešení automatizácia/migrácia služieb do CLOUDu úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom identifikovanie a automatizovanie neefektívnych prevádzkových činností poskytovanie technickej podpory pre automatizáciu na L2 a L3 úrovni vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 2 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava alebo Košice) a 3 dni/týždeň OFF-SITE.
Požiadavky: min. 4-ročné aktívne skúsenosti s DevOps min. 3-ročné skúsenosti s poskytovaním technickej podpory pre automatizáciu riešení znalosť DevOps princípov skúsenosti s Ansible, Chef, Puppet skúsenosti s Kubernetes, Docker skúsenosti s micro-services skúsenosti s SCM, CI & DevOps: Atlassian stack (BitBucket, JIRA, Confluence …), Jenkins, SonarQube skúsenosti s JBoss, WebSpere, WebLogic alebo Tomcat výborná znalosť OS Linux (CentOS alebo Ubuntu) znalosť shell a WMI skriptovania skúsenosti s hostovaním infraštuktúry v Azure, AWS alebo Google skúsenosti s SQL, NoSQL DML a DDL: MSSQL, CockroachDB, Cassandra aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s vedením menšieho tímu výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: skúsenosti s C# .NET 4.5+, Web API, WCF, .NET Core a ASP.NET Core výhodou: skúsenosti s Go, C++, Python výhodou: skúsenosti s Akamai CloudTest výhodou: skúsenosti s Angular 4+ zodpovednosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/devops-specialista-190618B Tue, 18 Jun 2019 06:51:57 +0200
Technical Writer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/technical-writer-190618A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Technical Writera na veľmi zaujímavý OFFSITE projekt z oblasti blockchain a kryptomien.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:15.07.2019 - 15.01.2020
Nástup na projekt:15.07.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: tvorba, organizácia a písanie manuálov, dokumentácie v Angličtine tvorba use case, class, activity, sequence, state diagramov komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom udržiavanie rozsiahlej bázy technickej dokumentácie a terminológie spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie spolupráca s vývojom, supportom a manažmentom pri tvorbe a udržiavaní dokumentácie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť na pozícii Technical Writer alebo ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka skúsenosti v IT oblasti / IT background skúsenosti s HTML skúsenosti s tvorbou dokumentácie schopnosť písať zrozumiteľne pre rôzne druhy publík aktívna angličtina slovom aj písmom je podmienkou výhodou: znalosť blockchain technológie výhodou: skúsenosti s používaním modelovacieho UML nástroja tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/technical-writer-190618A Tue, 18 Jun 2019 06:45:36 +0200
ICT analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-190614B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT analytika na rozsiahly projekt z oblasti financií v Banskej Bystrici.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Banská Bystrica
Termín:01.07.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.07.2019 - 31.07.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Banská Bystrica
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-190614B Fri, 14 Jun 2019 15:40:58 +0200
Senior tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-190614A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Senior testera na zaujímavý projekt pre oblasť ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3400 až 3800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice
Termín:01.07.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vykonávanie automatizovaných testov vytváranie testovacích scenárov a príprava testovacích dát identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia reportovanie a retestovanie chýb spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného tímu štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 3 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 2 dni/off-site za týždeň
Požiadavky: min. 4-ročná prax v oblasti testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s používaním track-ovacích/dokumentačných nástrojov (napr. HP QC, JIRA, Confluence) praktické skúsenosti s používaním testovacích nástrojov (napr. Selenium, Appium, Bamboo, JMeter, Cucumber) skúsenosti s návrhom testovacích scenárov skúsenosti s testovaním web-servisov (SOAP/REST) a SQL databáz skúsenosti s XML znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s integračným testovaním (Soap UI) výhodou: ISTQB alebo CSTE certifikát tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-190614A Fri, 14 Jun 2019 11:58:43 +0200
OFF-SITE iOS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-ios-programator-190611C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme iOS programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt pre oblasť bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha / Off-site
Termín:24.06.2019 - 24.08.2019
Nástup na projekt:24.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:2 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS, Swift] mobile banking riešenia s vysokou dostupnosťou spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration spolupráca s ICT a Business analytikmi spolupráca pri testovaní spolupráca v agilnom medzinárodnom tíme spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
Požiadavky: min. 2-ročné skúsenosti s vývojom iOS aplikácií pokročilé skúsenosti s Swift alebo Objective-C pokročilé skúsenosti s Xcode pre natívny vývoj praktické skúsenosti s používaním design patternov znalosť GUI a UX štandardov platformy skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP) praktické skúsenosti s písaním Unit testov znalosť Git-u alebo iného repository systému skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM) výhodou: znalosť Clear Swift architektúry výhodou: znalosť technológií Alamofire, Moya, Argo, Curry kreativita a proaktívny prístup schopnosť samostatne riešiť problémy tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/off-site-ios-programator-190611C Tue, 11 Jun 2019 16:45:46 +0200
Manuálny tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manualny-tester-190611B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Manuálneho testera na zaujímavý projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2100 až 3000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vykonávanie manuálnych testov GUI na základe pripravených testovacích scenárov reportovanie a retestovanie chýb vytváranie testovacích scenárov príprava testovacích dát identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja aktívna spolupráca a komunikácia s business Test Analytikom, poprípade Application Owner-om štúdium projektových dokumentov a zaškolenie sa do vybranej oblasti
Požiadavky: min. 2-ročná prax v oblasti manuálneho testovania praktické znalosti metodiky softvérového testovania skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. JIRA) skúsenosti s návrhom testovacích scenárov skúsenosti s čítaním UML základné skúsenosti s SQL výhodou: skúsenosti s XML tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/manualny-tester-190611B Tue, 11 Jun 2019 15:50:56 +0200
Aplikačný PERFORMANCE administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-performance-administrator-190611A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Aplikačného administrátora na zaujímavý, dlhodobý projekt v oblasti ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice / OffSite
Termín:01.07.2019 - 01.01.2020
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zabezpečovanie stavu bezchybného chodu live desktopových aplikácií (status up&running) prioritne z pohľadu výkonu analýza a riešenie vzniknutých problémov aplikácii - Performance Troubleshooting zbieranie/sumarizovanie logov, debugovanie aplikácií a komunikácia s klientom ohľadom ich riešenia - ČO-KDE-AKO optimalizovať komunikácia s tretími stranami s cieľom zaistiť pravidelnu údržbu spolupráca možná i v kombinovanom SETUPe: off-site/on-site podľa dohody
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním desktopových aplikácií v niektorom z programovacích jazykov (C# .NET, C++, Pascal, Delphi, ..) silné skúsenosti a znalosti architektúry Windows aplikácií a procesov na úrovni OS a schopnosť ladenia týchto aplikácii za použitia nástrojov ako: ProcMon, popr. iné systémové nástroje WinDbg (analýza crash dumps) AppVerifier (kontrola správy Resources) Windows Performance Recorder & Performance Analyzer SDK tools silné praktické skúsenosti v IT oblasti skúsenosti s nasadzovaním aplikácií do produkčného prostredia (automatizovaný application deployment) skúsenosti s high availability riešeniami aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s administráciou Windows Servera výhodou: skúsenosti s pôsobením v aplikačnom support tíme profesionálne vystupovanie a komunikácia s klientom silná orientácia na zákazníka, dobré komunikačné schopnosti schopnosť a chuť učiť sa nové veci zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aplikacny-performance-administrator-190611A Tue, 11 Jun 2019 07:02:58 +0200
ASP.NET programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aspnet-programator-190610A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného ASP.NET programátora na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:24.06.2019 - 30.09.2019
Nástup na projekt:24.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj, dizajn, analýza, rozvoj a údržba existujucého systému na platforme ASP.NET Web Forms vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
Požiadavky: minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme výborná znalosť ASP.NET Web Forms výborná znalosť C# znalosť XML znalosť MS SQL znalosť UML výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania skúsenosti s Web Service-ami znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate výhodou: znalosť ASP.NET MVC výhodou: skúsenosti s Unit test-ami výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery výhodou: skúsenosti s JS framework-ami schopnosť samostatne riešiť problémy proaktívny prístup tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/aspnet-programator-190610A Mon, 10 Jun 2019 13:34:48 +0200
☕ JAVA programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190605D

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme JAVA programátora na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:3600 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2019 - 01.07.2020
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva participácia na návrhu, dizajne a implementácií riešenia spolupráca v medzinárodnom kolektíve programátorov vývoj častí front-end aj back-end aplikácie
Požiadavky: min. 3-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA pokročilá XML, XSD pokročilá znalosť XSLT tranformácii pokročilá znalosť JavaScript, JQuery pokročilá znalosť SQL komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190605D Wed, 05 Jun 2019 14:18:50 +0200
☕ Jr. JAVA programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-190605C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Junior JAVA programátora  na zaujímavý projekt pre bankový sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:2500 až 3000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2019 - 01.07.2020
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: participácia na vývoji rozsiahleho riešenia pre oblasť bankovníctva implementácia nových funkcionalít v rámci navrhnutého riešenia vývoj častí front-end aj back-end aplikácie projekt vhodný aj pre absolventa s min. 1-ročnou aktívnou (komerčnou projektovou) praxou počas štúdia
Požiadavky: min. 1-ročná skúsenosť s programovaním v JAVA znalosť XML, XSD základná znalosť XSLT tranformácii výhodou: znalosť JavaScript, JQuery výhodou: znalosť SQL výborné analytické myslenie komunikatívnosť tímový hráč samostatnosť analytické myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jr-java-programator-190605C Wed, 05 Jun 2019 14:13:52 +0200
Projekt manažér https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-190605A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného Projektového manažéra na zaujímavý infraštrukturálny projekt pre bankový sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:5000 až 5300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2019 - 01.01.2020
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vedenie viacerých infraštrukturálnych projekov v oblasti bankovníctva sledovanie a priraďovanie projektových úloh zodpovednosť za všetky aspekty projektového manažmentu koordinácia časových nadväzností podľa projektového plánu úzka spolupráca s manažérmi IT, testovania, prevádzky, security oblastí monitoring projektu a vyhodnocovanie stavu plnenia jednotlivých úloh a míľnikov pravidelný reporting stavu projektu voči sponzorovi projektu identifikácia problémov a rizík, vrátane minimalizácie ich dopadov na projekt podpora sponzora projektu pri rozhodnutiach, ktoré majú kľúčový dopad na projekt komunikácia s dodávateľmi a partnermi v rámci EÚ plánovanie a change management príprava projektovej dokumentácie komunikácia a distribúcia informácii v projektových tímoch kontrola termínov a kvality realizovaných prác pravidelný reporting: prezentácia priebežných a konečných výsledkov
Požiadavky: min. 5-ročná prax na pozícii projektového manažéra praktické skúsenosti s riadením infraštrukturálnych (HW) projektov skúsenosti s bankovými produktami, aplikáciami a riešeniami skúsenosti s vedením veľkých medzinárodných projektov skúsenosti s aplikovaním metodík projektového riadenia (ideálne PMI) aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom tímový hráč výborné analytické myslenie vynikajúce organizačné a komunikačné schopnosti schopnosť samostatne riešiť problémy
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/projekt-manazer-190605A Wed, 05 Jun 2019 11:45:19 +0200
Senior Front-End programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-front-end-programator-190604B

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Senior Front-End programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny, projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2019 - 01.07.2020
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahleho projektu tvorba návrhu, dizajnu a implementácie riešení integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s Javascriptom a/alebo Typescriptom pokročilá znalosť framework-om ANGULAR 2/4/5/6 pokročilá znalosť JavaScript-u pokročilá znalosť TypeScript-u a ES2015 a ES2016 pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) znalosti dizajn patternov a anti-patternov základná znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-front-end-programator-190604B Tue, 04 Jun 2019 15:36:20 +0200
PHP programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-190604A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2019 - 01.07.2020
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu údržba a starostlivosť o existujúcu implementáciu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 4 dni za týždeň ON-SITE + 1 deň za týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP (znalosť Yii, Symfony a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov výborná znalosť JSON praktické skúsenosti s PHP 7.1+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT/Mercurial praktické skúsenosti s VUE.js znalosť jQuery znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: znalosť Symfony 4 výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť Docker výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-190604A Tue, 04 Jun 2019 15:21:50 +0200
React Native programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/react-native-programator-190531A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end React Native programátora na zaujímavý projekt z oblasti finančných služieb do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2019 - 30.11.2019
Nástup na projekt:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na vývoji mobilných aplikácií pre globálnych zákazníkov z oblasti finančných služieb v React Native pre iOS a Android  vývoj nových častí a rozširovanie funkcionality riešenia podľa špecifikácie implementácia grafického rozhrania, zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií oprava chýb nasadzovanie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti cca. 6 ľudí
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScriptom min. 2-ročná (aktívna) skúsenosť s React Native znalosť a skúsenosti s programovaním v Objective C skúsenosti s vývojom mobilných aplikácií pre iOS/Android skúsenosti s repository systémom (Git, ..) záujem o dlhodobú spoluprácu (6-12 mesiacov) aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: znalosť blockchain mechanizmov/princípov a kryptografie výhodou: skúsenosti a znalosti z vývoja Biometrics projektov  výhodou: znalosť programovania v Jave zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/react-native-programator-190531A Fri, 31 May 2019 12:01:25 +0200
Tím .NET programátorov https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tim-net-programatorov-190527C

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme 3-5 členný Tím .NET programátorov na viacero zaujímavých projektov pre finančný sektor v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.07.2019 - 01.07.2020
Nástup na projekt:01.07.2019 - 30.09.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a systémov pre spoločnosť s medzinárodným pôsobením vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou projektové zaradenie bude zodpovedať tímovým skúsenostiam a preferenciám tím môže byť v zložení senior programátorov doplnených o juniorných programátorov s minimálne 1-ročnou praxou po zapracovaní do projektu je možná forma spolupráce v SETUPe Off-Site (tím musí byť alokovaný na jednom mieste spoločne), pričom je potrebné zúčastňovať sa pravidelných tímových stretnutí (v prípade celého tímu, stačí účasť team leadera)
Požiadavky: min. 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme znalosť princípov objektovo orientovaného programovania znalosť C# znalosť Entity Framework znalosť MS SQL DB   zodpovednosť schopnosť samostatne/tímovo riešiť problémy proaktívny prístup
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/tim-net-programatorov-190527C Mon, 27 May 2019 16:23:02 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-190521C

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior PHP programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.06.2019 - 03.06.2020
Nástup na projekt:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie po zapracovaní (2-3 mesiace) sa na projekte možná spolupráca v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku) výborná znalosť objektovo orientovaného programovania výborná znalosť MySQL výborná znalosť ORM princípov praktické skúsenosti s PHP 5+ praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE praktické skúsenosti s GIT praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3 praktické skúsenosti s Bootstrap skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu základná znalosť OS Linux znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP) výhodou: znalosť Doctrine výhodou: znalosť ReactJS + Redux výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins) výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-190521C Tue, 21 May 2019 17:34:29 +0200
ICT analytik https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-190521B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ICT analytika na rozsiahly projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.06.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:03.06.2019 - 30.06.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka príprava detailných funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek prostredníctvom UML komunikácia medzi analytikmi a vývojovým tímom tvorba use cases, sekvenčných, class a stavových diagramov komunikácia s vývojármi a testermi práca v režime FULL-TIME, ON-SITE Bratislava
Požiadavky: min. 3-ročné skúsenosti s činnosťou ICT analytika / Business analytika pokročilé skúsenosti s UML pokročilé skúsenosti s vytváraním use case, class, activity, sequence, state diagramov skúsenosti s používaním modelovacieho nástroja napr. Enterprise Architect, Select Architect ...  schopnosť analyzovať požiadavky používateľov na strane zákazníka schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a vývojovým tímom znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a nefunkčných požiadaviek skúsenosti s tvorbou testovacej dokumentácie, testovacích scenárov a prípravou testovacích dát základná znalosť návrhu informačných systémov výhodou: skúsenosti z projektov zo štátnej správy logické myslenie pri vykonávaní úloh tímový hráč samostatnosť
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ict-analytik-190521B Tue, 21 May 2019 16:51:10 +0200
Java programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190521A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na dlhodobý projekt v oblasti ropného priemyslu.

Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice
Termín:01.07.2019 - 31.12.2019
Nástup na projekt:01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj rozsiahleho inovatívneho webového enterprise cross-marketing riešenia vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie spolupráca na analýze a architektonickom návrhu riešenia jednotlivých modulov riešenia implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US] spolupráca na projekte formou: 3 dni/on-site (Bratislava alebo Košice) a 2 dni/off-site za týždeň
Požiadavky: min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom v JAVA-e výborná znalosť objekotovo orientovaného programovania pokročilá znalosť REST API znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP) praktické skúsenosti s vývojom aplikácií Java J2EE znalosť a praktické skúsenosti s vývojom v niektorých z Java technológií a prístupov: Struts, Spring, JUnit, JPA, Hibernate (Dependency Injection, ORM, Message Brokers) znalosť frontend-ových technológií: HTML, CSS, JSTL, JavaScript, jQuery, JSON výborná znalosť práce s SQL, RDMS(Oracle), XML skúsenosti s vývojom aplikácií pre aplikačné servery (preferované WebSphere, JBoss) znalosti a skúsenosti s bezpečnostnými praktikami pri vývoji aplikácii (OWASP TOP 10) skúsenosti s agilným vývojom aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: znalosť continuous integration nástrojov (Jenkins, Gradle, Sonar) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-190521A Tue, 21 May 2019 07:25:57 +0200
ReactJS programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-190514A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end ReactJS programátora/architekta na dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy a Košíc.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava, Košice
Termín:01.06.2019 - 01.06.2021
Nástup na projekt:01.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:24 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: návrh a vývoj front-end časti nového webového enterprise riešenia (na zelenej lúke) pre oblasť poisťovníctva práca s najnovšími web technológiami spolupráca v tíme vývojárov analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov riešenie problémov participácia na code reviews
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om výborná znalosť JavaScript frameworku ReactJS výborná znalosť HTML5 výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS) skúsenosti s BPM a BRM riešeniami (Camunda, Drools) skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-190514A Tue, 14 May 2019 06:45:25 +0200
Middle JAVA backend programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/middle-java-backend-programator-190502A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Middle JAVA backend programátora na zaujímavý IT projekt pre TELCO sektor do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:10.06.2019 - 31.03.2020
Nástup na projekt:10.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: dlhodobá spolupráca na rozvoji (primárne) backend funkcionality (portálového) produkčného riešenia v oblasti TELCO kooperácia v jednom z agilných tímov o veľkosti cca. 10 programátorov rozvoj funkcionality (budúceho európskeho) riešenia analýza prichádzajúcich defektov a ich samostatné riešenie tvorba webových služieb analýza a odstraňovanie nedostatkov SW riešenia v oblasti škálovateľnosti, výkonnosti, dostupnosti a bezpečnosti testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácie
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s objektovo orientovaným programovaním v JAVA-e znalosť JAVA Aplikačných Serverov (Tomcat) znalosť používania (výhodou: konfigurovania) Spring-u znalosť Hibernate (anotácie, konfiguračné XML, HQL, ...) znalosť SQL skúsenosti s dátovym modelovaním v rámci RDBMS znalosť technológie JSON skúsenosti s používaním Web Services REST/SOAP (výhodou: tvorba/konfigurácia) skúsenosti s používaním framework-u JUnit znalosť niektorého z repository systémov GIT/SNV/CVS/... znalosť niektorého z project-tracking systémov JIRA/Redmine/Open Project/... znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: znalosť platformy Apache Solr výhodou: znalosť engine-u Thymeleaf alebo JSP vrátane EL (JSP Expression Language) výhodou: znalosť vývoja v rámci portálu Liferay (JSR 168/JSR 286 compliant portlets, extensions, hooks, themes) výhodou: znalosť technológie Maven (konfigurácia, zakladanie projektu, riešenie konfliktov,...) výhodou: skúsenosti s Linux-om výhodou: skúsenosti z TELCO sektora zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/middle-java-backend-programator-190502A Thu, 02 May 2019 11:11:50 +0200
C# Gupta programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-gupta-programator-190327A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme seniorného C# Gupta programátora na dlhodobý projekt údržby a rozširovania funkcionality legacy systému v oblasti poisťovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4100 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2019 - 01.06.2020
Nástup na projekt:01.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca pri analýze, špecifikácií a programovaní zmenových požiadaviek a novej funkcionality rozsiahleho informačného systému poistenia testovanie úprav riešenia odstraňovanie chýb konzultácie s užívateľmi systému a poskytovanie podpory a školení koncovým používateľom systému tvorba dokumentácie postupov a návodov pre prácu so systémom príprava datafixov, hotfixov a update-ov aplikácie zabezpečovanie implementácie zmien zodpovedať za systémové testovanie zmien priprava podkladov pre užívateľské testovanie zmien
Požiadavky: min. 4-ročné projektové skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (ideálne Gupta alebo C#) pokročilé skúsenosti s SQL záujem o prehĺbenie znalostí v oblasti programovania v jazyku Gupta a RDBMS Informix záujem údržbu a customizovaníe existujúceho dlhoročného 25-ročného riešenia záujem o dlhodobú spoluprácu (24+ mesiacov) výhodou: pokročilá znalosť Informix výhodou: pokročilé skúsenosti s programovaním v jazyku Gupta veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti tímový hráč  
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/c-gupta-programator-190327A Wed, 27 Mar 2019 10:53:18 +0100
Medior JAVA programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-java-programator-190321A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Junior/Medior JAVA programátora na zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť zdravotníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:2700 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.06.2019 - 03.06.2020
Nástup na projekt:03.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj enterprise riešenia pre oblasť zdravotníctva na strane front-end-u aj back-end-u v technológii JAVA zodpovednosť za vývoj pridelenej časti aplikácie podľa špecifikácie alebo iného zadania analýza, implementácia a testovanie funkcionality podľa špecifikácie spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia spolupráca v režime full-time ON-SITE rate v závislosti od skúseností kandidáta
Požiadavky: min. 1-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA skúsenosti s Java SE 7/8, Java EE 6/7 skúsenosti s Hibernate, JPA skúsenosti s HTML, CSS3, JavaScript znalosť Web Service-ov (koncept REST a SOAP) skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL výhodou: skúsenosti s Groovy/GRAILS výhodou: skúsenosti s framework-om Spring samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/medior-java-programator-190321A Thu, 21 Mar 2019 14:30:34 +0100
Techlead ANGULAR programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/techlead-angular-programator-190315A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Techlead ANGULAR programátor na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt v Bratislave v oblasti bankovníctva.

Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2019 - 01.06.2020
Nástup na projekt:01.06.2019 - 01.07.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na F-E vývoji web platformy a príslušných interných bankových aplikáciách v najnovších verziách Angular-u, GraphQL a NodeJS vývoj a rozvoj funkcionality v rámci niektorého z viacerých stream-ov dlhodobého a rozsiahlého projektu spolupráca s architektami a biznis analytikmi pri návrhu a dizajne riešenia a jeho následnom programovaní integrácia F-E elementov na server-site logiku optimalizácia a refaktoring už existujúceho kódu aplikácií pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti a škálovateľnosti aplikácií implementácia bezpečnostných protokolov a ochrany dát dlhodobá spolupráca v rámci jedného z viacerých agilných medzinárodných tímov o veľkosti cca. 6-10 ľudí po dohode a zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v čiastočnom OFF-SITE SETUPe: 1 deň/týždeň OFF-SITE [+ 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava]
Požiadavky: min. 4-ročné skúsenosti s JS framework-om ANGULAR 2/4/5/6 výborná znalosť JavaScript-u výborná znalosť TypeScript-u, ES2015 a ES2015 pokročilé skúsenosti s HTML5, CSS (SASS, SCSS) pokročilé znalosti dizajn patternov a anti-patternov pokročilá znalosť princípov dizajnu škálovateľných aplikácií pokročilé znalosti automatizovaného testovania (unit testy, integračné testy a performance testy) základná znalosť SQL a NoSQL databázových enginov základná znalosť web markup-ov znalosť princípov asynchrónneho programovania (Observables, Promises, async & await) skúsenosti s F-E buildovacími nástrojmi a s princípmi Continuous Integration skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) záujem o dlhodobú spoluprácu (12+ mesiacov) komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: základná znalosť server-side Javascript-u (Node.js, GraphQL, REST, NestJS, ExpressJS, OAuth, JWT) zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/techlead-angular-programator-190315A Fri, 15 Mar 2019 17:17:10 +0100
Jasper Reports programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jasper-reports-programator-190220A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior Jasper Reports programátora na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:3800 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2019 - 01.06.2020
Nástup na projekt:01.06.2019 - 01.08.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia reportov pre zákazníka v oblasti bankovníctva vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov managmentu po zapracovaní (2-3 mesiace) možná spolupráca v SETUP-e: 3-4 dni za týždeň ON-SITE + 1-2 dni za týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s reportovacím nástrojom Jasper Reports min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom reportov (napr. v JAVA) znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...) výhodou: skúsenosti z bankového prostredia zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/jasper-reports-programator-190220A Wed, 20 Feb 2019 10:37:07 +0100
Python software architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-software-architekt-190109B

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python software architekta na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:5200 až 5700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2019 - 01.06.2020
Nástup na projekt:01.06.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Požiadavky: min. 5-ročná prax s objektovo orientovaným programovaním min. 2-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s tvorbou architektúry softvéru skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-software-architekt-190109B Wed, 09 Jan 2019 17:10:41 +0100
Data Science Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/data-science-python-programator-190108A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Data Science Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť poisťovníctva do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4400 až 4900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.06.2019 - 03.06.2020
Nástup na projekt:03.06.2019 - 01.07.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj komplexnej automatizovanej platformy pre rôzne štatistické a numerické výpočty pri schvaľovaní zaistenia poisťovní spolupráca pri návrhu a implementácií nových modulov a dizajne riešenia riešenie zahŕňa zber dát a kontrolu pre konsolidáciu a samotné štatistické a numerické počítanie dát (využitie Monte Carlo simulácií) vývoj na strane Back-End spolupráca pri udržiavaní systému a nasadzovaní v súlade s DevOps štandardmi agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme práca v režime fulltime ON-SITE Bratislava
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e pokročilé skúsenosti s Docker pokročilá znalosť SQL  znalosť štandardov OOP programovania znalosť SOLID princípov programovania skúsenosti s ľubovoľným Python ORM (výhodou znalosť SQLAlchemy) pokročilá znalosť REST/SOAP komunikačná znalosť anglického jazyka veľkou výhodou: pokročilé skúsenosti a znalosti DevOps veľkou výhodou: skúsenosti s numerickým programovaním a štatistickým programovaním veľkou výhodou: skúsenosti s programovaním simulácií a algoritmov veľkou výhodou: skúsenosti s NumPy veľkou výhodou: skúsenosti s SciPy výhodou: pokročilé skúsenosti s Big Data technológiami (Spark, Hadoop, Kafka,...) výhodou: skúsenosti s Azure alebo AWS cloudovými službami   zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/data-science-python-programator-190108A Tue, 08 Jan 2019 17:28:35 +0100
Artificial Intelligence Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/artificial-intelligence-python-programator-181130A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Artificial Intelligence Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.06.2019 - 03.06.2020
Nástup na projekt:03.06.2019 - 01.08.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia riešenia na zelenej lúke vývoj umelej inteligencie (AI) pre rozhodovanie a kontrolu kvality v Python-e dizajn riešenia definícia Machine learning (ML) stratégie a príprava Machine Learning algoritmov tréning a učenie AI pomocou ML podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e min. 1-ročná prax s programovaním AI v Pythone skúsenosti s analýzou Machine Learning možností v rámci riešenia AI skúsenosti s ML knižnicami v Pythone komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/artificial-intelligence-python-programator-181130A Fri, 30 Nov 2018 10:10:30 +0100
Python Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu Python programátor na technologicky zaujímavý zahraničný projekt pre oblasť vývoja telekomunikačného softvéru do Bratislavy.

Predpokladaná suma plnenia:4300 až 4800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.06.2019 - 03.06.2020
Nástup na projekt:03.06.2019 - 31.07.2019 , ASAP alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1-2 roky s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj automatizovanej platformy pre automatizáciu testovania v telekomunikáciách od sietí, cez hovory, systémy až po aplikácie do mobilov návrh a implementácia nových modulov: Python + Robot FW dizajn riešenia podpora nasadzovania agilná metóda vývoja - Scrum spolupráca v medzinárodnom tíme o veľkosti 2-4 programátorov práca v režime: počas zapracovania fulltime ON-SITE Bratislava, po zapracovaní možná práca v režime 4 dni/týždeň ON-SITE Bratislava + 1 deň/týždeň OFF-SITE
Požiadavky: min. 3-ročná prax s programovaním v Python-e komunikačná znalosť anglického jazyka výhodou: skúsenosti s frameworkom na tvorbu testovacích scenárov - Robot Framework výhodou: skúsenosti z oblasti telekomunikácií výhodou: komunikačná znalosť nemeckého jazyka zodpovednosť proaktívny prístup logické myslenie pri vykonávaní úloh
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/python-programator-181126A Mon, 26 Nov 2018 11:57:03 +0100
Perl programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.

Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.04.2019 - 01.04.2020
Nástup na projekt:01.04.2019 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis: vývoj na strane back-end-u v technológii Perl rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design) spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master) komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne aplikované/implementované sú: štandardné CPAN moduly (XML, NYTProf, DBI, JSON::XS) vlastné moduly na komunikáciu s protokolmi/rozhraniami Net::AMQP (RabbitMQ), IO::Poll, IO::Socket, spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky: min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015) skúsenosti s MS SQL/MySQL DB znalosť PHP znalosť XML znalosť JSON skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...) výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...) výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...) výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins) výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design) výhodou: skúsenosti s PostgreSQL zodpovednosť komunikatívnosť samostatné a tvorivé myslenie analytické myslenie tímový hráč
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-180914A Fri, 14 Sep 2018 17:20:08 +0200