TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk TITANS freelancers - pracovné ponuky, www.titans.sk https://www.titans.sk/assets/img/titans-icon.gif https://www.titans.sk 48 48 TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. https://www.titans.sk TITANS freelancers je IT spoločnosť zastrešujúca tím špičkových IT freelancerov. Pre IT špecialistov ponúkame atraktívne pracovné ponuky. sk-SK ' . date("D, d M Y H:i:s O", 1495729348) . ' Copyright (C) 2013 www.titans.sk Web F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170525C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior front-end WEB programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:03.07.2017 - 03.07.2019
Nástup na projekt:03.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na technológii ANGULAR JS 2.0
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého medzinárodného poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácii
 • výborná znalosť ANGULAR JS
 • výborná znalosť TypeScript
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť REST WebService-ov

 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170525C Thu, 25 May 2017 17:15:28 +0200
SCALA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-170525B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu SCALA Programátor na technologicky zaujímavý a inovatívny medzinárodný [on-site/off-site] projekt pre sektor cestovného ruchu (lodná doprava) v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:12.06.2017 - 12.12.2017
Nástup na projekt:12.06.2017 - 31.07.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj v jazyku SCALA (SCAlable LAnguage)
 • spolupráca na prevratnom inovatívnom riešení v danom segmente
 • [reactive/functional] vývoj back-end časti systému v SCALA
 • spolupráca v rámci agilného (SK + EN) tímu v zložení: back-end (SCALA) programátori, front-end (JS) programátori, SCRUM Master
 • spolupráca s front-end tímom (AngularJS)
 • po zapracovaní sa na projekte je možná spolupráca v SETUPe: 3 dni/týžden ON-SITE + 2 dni/týždeň OFF-SITE (podľa dohody na projekte)
Požiadavky:
 • min. 1-ročná aktívna skúsenosť s programovaním v SCALA alebo inom funkčnom programovacom jazyku (Haskell, Erlang, Clojure,...)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť princípov funkčného programovania
 • skúsenosti s framework-om Play
 • skúsenosti s toolkit-om Akka
 • znalosť relačných databáz
 • skúsenosti s Oracle DB
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s testovacími framework-ami (ScalaTest, JUnit, Cucumber)
 • výhodou: skúsenosti s Node.js
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových a architektonických vzorov/konceptov/štýlov
 • výhodou: skúsenosti s framework-om Apache Hadoop
 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami (Hadoop, Flume, Spark, Hive, Impala, ...)
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/scala-programator-170525B Thu, 25 May 2017 11:47:47 +0200
Perl Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior PERL Programátor na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:19.06.2017 - 31.08.2018
Nástup na projekt:19.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane back-end-u v technológii Perl
 • rozširovanie funkcionality existujucej back-end časti systému
 • vývoj je postavený na princípe DDD (Domain-Driven Design)
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 5-6 back-end senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • komunikácia medzi network deamons prebieha asynchrónne a paralelne
 • aplikované/implementované sú:
 • spolupráca s front-end tímom v rámci integrácie s back-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s back-end programovaním v Perl-e
 • skúsenosti s modulmi/knižnicami CPAN
 • znalosť SQL (ideálne skúsenosti s MS SQL Server 2015)
 • skúsenosti s MS SQL/MySQL DB
 • znalosť PHP
 • znalosť XML
 • znalosť JSON
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s message broker-om RabbitMQ
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: skúsenosti s PostgreSQL
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/perl-programator-170525A Thu, 25 May 2017 08:28:35 +0200
Web F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170523B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior Front-End WEB programátora na zaujímavý zahraničný (on-site/off-site) projekt pre bankový sektor vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:5600 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň / Off-site
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 - 01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj inovatívneho webového enterprise riešenia na strane front-end-u (riešenie je určené pre oblasť bankovníctva)
 • spolupráca možná v SETUPe: prvé 3 mesiace v kombinácii 4 dni/týždeň ON-SITE a 1 deň/týždeň OFF-SITE, následne po zapracovaní sa na projekte je možný väčší podiel OFF-SITE na základe dohody v rámci projektu.
Požiadavky:
 • min. 5-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť vyhľadávacieho engine-u Elasticsearch
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript

 • výhodou: výborná znalosť JS frameworku (AngularJS, ReactJS, ...)
 • výhodou: skúsenosti z bankového sektora
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-f-e-programator-170523B Tue, 23 May 2017 15:11:40 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170523A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozícu PHP Programátora na zaujímavý (off-site) projekt pre verejný sektor v Česku.Predpokladaná suma plnenia:2200 až 2500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Off-site
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • participácia na vývoji novej nakupnej platformy pre verejný sektor
 • vývoj a implementácia navrhnutého riešenia na zelenej lúke
 • spolupráca na vývoji v agilnom tíme
 • práca s SETUPe: OFF-SITE (home-office)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP
 • znalosť niektorého z PHP framework-ov (Symfony 2 alebo 3, Zend, Yii, Symfony, CakePHP, ...)
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP)
 • znalosť štandardov HTML: HTML5
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s vývojom v rámci tímu

 • výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • štandardov CSS: CSS3
 • výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého CMS (Wordpress, Joomla, ModX, TextPattern, ...)
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170523A Tue, 23 May 2017 13:49:31 +0200
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170522A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2900 až 3300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.10.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • realizácia testovania SW na základe dokumentácie a testovacích scenárov
 • spolupráca s ďalšími projektovými tímami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT prevádzka) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • zodpovednosť za realizáciu funkčných/integračných testov a vyhodnotenie testovacích aktivít 
 • sledovanie a optimalizovanie procesu riadenia defektov
 • zodpovednosť za prípravu testovacích dát
Požiadavky:
 • min. 2-ročná aktívna prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (funkčné testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou funkčných/integračných testov
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. JIRA)
 • základné skúsenosti s SQL
 • základné skúsenosti s XML

 • výhodou: skúsenosti s automatizovaným testovaním
 • výhodou: praktické skúsenosti so SoapUI
 • výhodou: ISTQB certifikát
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170522A Mon, 22 May 2017 15:27:42 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170519B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu .NET Programátora na zaujímavý US OFF-SITE projekt pre oblasť ťažkého priemyslu.Predpokladaná suma plnenia:3900 až 4200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Off-site
Termín:15.06.2017 - 15.10.2017
Nástup na projekt:15.06.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • Kooperácia na vývoji enterprise riešenia pre využitie v safety oblasti ťažkého priemyslu.
 • Vývoj nových i rozširovanie funkcionality ASP.NET riešenia existujucého 1,5 roka.
 • Vzdialená spolupráca v tíme vývojárov [SK, US].
Požiadavky:
 • minimálne 3-ročné aktívne skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť C#
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP. NET MVC
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio
 • znalosť MS SQL
 • znalosť XML
 • skúsenosti s Web Service-ami
 • znalosť Entity Framework/LINQ/NHibernate
 • aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

 • výhodou: znalosť WCF
 • výhodou: znalosť UML
 • výhodou: skúsenosti s Unit test-ami
 • výhodou: znalosť nasledovných front-end technológií: HTML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery
 • výhodou: skúsenosti s JS framework-ami
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170519B Fri, 19 May 2017 14:16:33 +0200
Web FE Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fe-programator-170519A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozícu WEB FRONT-END Programátor na zaujímavý projekt pre oblasť telekomunikácií v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2700 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.11.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na rozvoji enterprise portálového riešenia v oblasti telekomunikácii
 • spracovávanie výstupov od grafika do podoby výsledného HTML/CSS/JS
 • zodpovednosť za editáciu obsahu existujúcich webových portálov
 • vedenie technickej dokumentácie
 • zodpovednosť za implementáciu, testovanie a nasadenie do produkcie
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • skúsenosti s navrhovaním HTML template-ov
 • znalosť štandardov HTML: HTML5
 • znalosť štandardov CSS: CSS3
 • skúsenosti s vývojom v rámci tímu

 • výhodou: znalosť JavaScript-u a niektorého z JavaScript framework-ov (napr. JQuery, Bootstrap)
 • výhodou: znalosť niektorého CMS (Typo3, prípadne Joomla, Drupal, Wordpress ...)
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-fe-programator-170519A Fri, 19 May 2017 10:25:41 +0200
PHP Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170517A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozícu PHP Programátora na zaujímavý (on-site/off-site) projekt pre oblasť bankovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2700 až 3900 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/off-site
Termín:01.06.2017 - 01.06.2019
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • participácia na vývoji novej rozsiahlej enterprise platformy (skladajúcej sa z viacerých celkov) pre oblasť bankovníctva
 • implementácia navrhnutého riešenia (na zelenej lúke)
 • vývoj primárne na strane back-endu
 • spolupráca na vývoji v agilnom tíme o veľkosti 10-15 ľudí
 • po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná v SETUPe: 1 deň/týždeň: ON-SITE a 4 dni/týždeň: OFF-SITE (home-office)
 • RATE sa rôzni v závislosti od SETUPu spolupráce (ON-SITE / OFF-SITE)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v PHP
 • znalosť niektorého z PHP framework-ov (CodeIgniter, Zend, Yii, Symfony, CakePHP, ...)
 • skúsenosti s niektorým PHP ORM (Doctrine, PHPixie, Propel, FuelPHP, Rocks, ...)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania (OOP) v PHP
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST, SOAP)
 • znalosť štandardov HTML: HTML5
 • znalosť štandardov CSS: CSS3
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s vývojom v rámci tímu

 • výhodou: znalosť relačných databáz, znalosť MySQL
 • výhodou: znalosť JavaScript-u a niektorého z JavaScript framework-ov (napr. AngularJS, Node.js)
 • výhodou: skúsenosti s používaním niektorého Bug/Project Tracking systému (JIRA, Redmine, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého CMS (Wordpress, Joomla, ModX, TextPattern, ...)
 • výborné analytické myslenie
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/php-programator-170517A Wed, 17 May 2017 15:52:23 +0200
MS Dynamics CRM Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-specialista-170515E';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného kozultanta/programátora na pozíciu MS Dynamics CRM Konzultant/Programátor na zaujímavé zahraničné kombinované (on-site/off-site) projekty v rôznych oblastiach.

 Predpokladaná suma plnenia:5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava / Off-site
Termín:12.06.2017 - 12.01.2018
Nástup na projekt:12.06.2017 - 01.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, dizajn, vývoj/architektúra testovanie a implementácia MS Dynamics CRM riešení
 • implementácia nových metodológií a technológií
 • príprava a návrh dokumentov funknčného dizajnu
 • úzka spolupráca s business používateľmi
 • konzultácie
 • možnosť spolupráce v čiastočnom SETUPe OFF-SITE podľa dohody v rámci konkrétneho projektu
Požiadavky:
 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s vývojom Microsoft Dynamics CRM aplikácií/riešení
 • znalosť MS Visual Studio
 • skúsenosti s návrhom worflow-ov a ich implementáciou v MS Dynamics CRM
 • znalosť .NET C#
 • skúsenosti s ASP .NET
 • skúsenosti s web UI vývojom:
  • znalosť HTML
  • znalosť CSS
  • skúsenosti s JavaScript-om/jQuery (ideálne znalosť JS framework-ov)
 • skúsenosti s TFS

 • výhodou: skúsenosti s Microsoft Sure-Step metodológiou
 • analytické myslenie
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • schopnosť inovovať a navrhovať alternatívne riešenia
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/ms-dynamics-crm-specialista-170515E Mon, 15 May 2017 18:58:38 +0200
DWH Architekt https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-architekt-170515D';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného architekta na pozíciu DWH Architekt na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva pre zákazníka vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:8200 až 8400 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:12.06.2017 - 12.01.2018
Nástup na projekt:12.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu programovania
 • analýza funkčných a nefunkčných požiadaviek, návrh fyzického a logického modelu
 • zodpovednosť za dodržanie konzistencie riešenia počas celého vývoja
 • zodpovednosť za vytvorenie plánu dodávky celého riešenia
 • definovanie spôsobu pre vyhodnotenie kvality dát
 • definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of Concept)
 • dozorovanie a mentoring nových členov tímu
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi používateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
 • po zapracovaní sa na projekte (v rozsahu cca. 3 mesiace) je možné dohodnúť spoluprácu aj v čiastočnom OFF-SITE SETUPe podľa projektvých možností a potrieb
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícii DWH Architekta (ideálne v oblasti bankového sektora)
 • min. 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborné znalosti životného cyklu DWH SW vývoja
 • skúsenosti s návrhom DB (ORACLE 11g, Microsoft SQL Server 2012)
 • skúsenosti s návrhom ETL procesov
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a dimenzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s min. 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s UML modelovaním (Enterprise Architect)
 • skúsenosti s rozširovaním a rozvojom Solution DWH architektúry
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/dwh-architekt-170515D Mon, 15 May 2017 18:25:27 +0200
Test Manager https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manager-170515C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného špecialistu na pozíciu Test Managera/Špecialistu na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva pre zákazníka vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:7400 až 7800 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:19.06.2017 - 19.01.2018
Nástup na projekt:19.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:7 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zabezpečovanie test management-u LDS programu
 • spolupráca na projektoch v rámci rozsiahleho projektového programu
 • identifikácia problémov za účelom skvalitnenia riešenia
 • dáta sú spracovávané na platforme Oracle
 • v ďalšej fáze projektu bude základná dátová vrstva nahradená Cloudera EDL (Enterprise Data Lake)
 • nástroje používané na projekte:
  • hlavým nástrojom na dátove modelovanie je PowerDesigner
  • na Data Quality Management/Environment, Data Lineage a Metadata Management sú používané nástroje od Ab Initio
  • na Job Control a plánovanie/orchestrácia Job-ov je používaný nástroj Automic (predtým známy ako UC4)
  • na Maste Data Management je používaný nástroj Orchestra EBX5
  • na Test Management/Test Documentation je používaný nástroj JIRA/Confluence
 • EDWH (Enterprise Data Warehouse) ma definovanú jednoznačnú dátovu segregáciu (LDS => GDS)
 • prostredia (environment) sú nestále (unstable)
 • dátové modely sú nestále (unstable) - mapping-y ešte nie sú definované
 • požiadavky nie sú definované v písomnej forme, nie sú definované žiadne akceptačné kritéria
 • po zapracovaní sa na projekte (v rozsahu cca. 3 mesiace) je možné dohodnúť spoluprácu aj v čiastočnom OFF-SITE SETUPe podľa projektvých možností a potrieb
Požiadavky:
 • skúsenosti s prípravou TEST plánov na základe existujúcich konceptov
 • skúsenosti s porovnávanim rôznych typov testov (INPUT: base layer - OUTPUT: CORE/SEM oproti EDWH: existujúci Warehouse)
 • znalosť a orientácia v oblasti BI/DWH
 • skúsenosti z oblasti bankovníctva
 • chuť pôsobiť v korporátnom medzinárodnom (viacjazyčnom) prostredí s viacerými (niekedy rozdielnými) názormi/ideami

 • výhodou: skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL
 • výhodou: skúsenosti s Oracle DB
 • výhodou: skúsenosti s vyššie menovanými nástrojmi používanými na projekte (Ab Initio's tools, Automic/UC4, Orchestra EBX5, JIRA/Confluence)
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • samostatnosť
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/test-manager-170515C Mon, 15 May 2017 18:03:25 +0200
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170515A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:2900 až 3300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.09.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • realizácia testovania SW zmien v daných funkčných doménach
 • spolupráca s ďalšími projektovými tímami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (IT vývoj, IT architektúra, IT Prevádzka, Biznis) tak, aby bola zaručená nadväznosť činností
 • zodpovednosť za realizáciu a vyhodnotenie testovacích aktivít s ohľadom na platnú testovaciu metodológiu a konkrétnu definovanú testovaciu stratégiu pre konkrétne projekty
 • sledovanie a optimalizovanie procesu riadenia defektov pre konkrétne projekty a vo zverených funkčných doménach
Požiadavky:
 • min. 3-ročná aktívna prax v oblasti testovania
 • min. 3-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (funkčné testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou funkčných testov
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. JIRA)

 • výhodou: skúsenosti z bankového prostredia
 • výhodou: skúsenosti s SQL
 • výhodou: skúsenosti s automatizovaným testovaním
 • výhodou: praktické skúsenosti so SoapUI
 • výhodou: ISTQB certifikát
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170515A Mon, 15 May 2017 17:13:47 +0200
Data Modelling Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/data-modelling-specialista-170512A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného špecialistu na pozíciu DATA Modelling Špecialista na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva pre zákazníka vo Viedni.Predpokladaná suma plnenia:7500 až 8200 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:19.06.2017 - 19.02.2018
Nástup na projekt:19.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • modelovanie dát
 • spolupráca na projetoch v rámci rozsiahleho projektového programu
 • dáta sú spracovávané na platforme Oracle
 • v ďalšej fáze projektu bude základná dátová vrstva nahradená Cloudera EDL (Enterprise Data Lake)
 • nástroje používané na projekte:
  • hlavým nástrojom na dátove modelovanie je PowerDesigner
  • na Data Quality Management/Environment, Data Lineage a Metadata Management sú používané nástroje od Ab Initio
  • na Job Control a plánovanie/orchestrácia Job-ov je používaný nástroj Automic (predtým známy ako UC4)
  • na Maste Data Management je používaný nástroj Orchestra EBX5
  • na Test Management/Test Documentation je používaný nástroj JIRA/Confluence
 • EDWH (Enterprise Data Warehouse) ma definovanú jednoznačnú dátovu segregáciu (LDS => GDS)
 • prostredia (environment) sú nestále (unstable)
 • dátové modely sú nestále (unstable) - mapping-y ešte nie sú definované
 • požiadavky nie sú definované v písomnej forme, nie sú definované žiadne akceptačné kritéria
 • dizajn, vývoj, testovanie, optimalizácia a implementácia ETL
 • po zapracovaní sa na projekte (v rozsahu cca. 3 mesiace) je možné dohodnúť spoluprácu aj v čiastočnom OFF-SITE SETUPe podľa projektvých možností a potrieb
Požiadavky:
 • skúsenosti s modelovaním logických a fyzických dátových modelov v bankovom prostredí
 • znalosť relačného/dimenzionálneho a logického/fyzického modelovania
 • praktické skúsenosti s CASE nástrojmi (SAP/Sybase PowerDesigner)
 • skúsenosti s SQL a/alebo PL/SQL
 • skúsenosti s ETL nástrojmi
 • skúsenosti s Oracle DB
 • znalosť a orientácia v oblasti BI/DWH
 • skúsenosti z oblasti bankovníctva
 • chuť pôsobiť v korporátnom medzinárodnom (viacjazyčnom) prostredí s viacerými (niekedy rozdielnými) názormi/ideami

 • výhodou: znalosť ODI (Oracle Data Integrator)
 • výhodou: skúsenosti s vyššie menovanými nástrojmi používanými na projekte (Ab Initio's tools, Automic/UC4, Orchestra EBX5, JIRA/Confluence)
 • samostatnosť
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/data-modelling-specialista-170512A Fri, 12 May 2017 09:45:17 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170509A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu Middle JAVA - AEM Programátor na zaujímavý medzinárodný projekt pre oblasť automotive commerce v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2800 až 3500 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:05.06.2017 - 05.10.2017
Nástup na projekt:05.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:4 mesiace s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti AEM (Adobe Experience Manager - JAVA based solution)
 • spolupráca na migrácii, vývoji a rollout-e korporátneho CMS (Content Management System) postaveného na AEM (Adobe Experience Manager) v oblasti automotive
 • spolupráca pri skriptovaní WEB stránok
 • projekt je vhodný aj pre kandidátov s menším počtom realizovaných projektov, ktorí majú záujem spolupodieľať sa a profesne rásť na zaujímavom zahraničnom projekte v mladom dynamickom kolektíve, nasávať znalosti a rozširovať si cenný stack technického, tímového a projektového know-how.
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA
 • znalosť HTML, JavaScript (ideálne štandard ECMAScript)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...)
 • komunikačná znalosť anglického jazyka

 • výhodou: skúsenosti s JAVA framework-om OSGI (Open Service Gateway Initiative)
 • výhodou: skúsenosti s JSP (ideálne s knižnicou taglib)
 • výhodou: skúsenosti s používaním Servlet-ov

 • výhodou: znalosť/chápanie konceptu Content Repository API for Java (JCR) na úrovni vytvárania uzlov do štruktúry content management-u
 • výhodou: skúsenosti s web framework-om Apache Sling
 • výhodou: skúsenosti s HTML template-ovacím jazykom Sightly (introduced with AEM 6.0)
 • výhodou: skúsenosti s ESP (ECMAScript Server Pages)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170509A Tue, 09 May 2017 11:17:41 +0200
SAP SolMan/CRM Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-solmancrm-developer-170426A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného developera na pozíciu SAP Solution Manager/CRM Developer na zaujímavý projekt v Košiciach.Predpokladaná suma plnenia:7900 až 8300 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Košice / Off-site
Termín:19.06.2017 - 19.02.2018
Nástup na projekt:19.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • implementácia a konzultácie pri zavádzaní/programovaní SAP CRM/Solution Manager riešenia
 • analýza požiadaviek na úpravu a vývoj SAP aplikácie, návrh riešenia a realizácia
 • porozumenie Business procesom
 • mapovanie existujúcich systémových úprav, funkcií a architektúry
 • debuggovanie existujúceho kódu, hľadanie chýb/problémov aplikácie
 • spolupráca možná v SETUPe: 4 dni/týždeň ON-SITE + 1 deň/týždeň OFF-SITE (resp. v celkovom pomere 80:20 | ON-SITE:OFF-SITE)
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti so SAP CRM alebo SAP Solution Manager
 • skúsenosti s programovaním v ABAP-e 
 • skúsenosti s integráciou SAP Solution Manager-a/CRM a non-SAP systémov
 • znalosť SAP Solution Manager ITSM a ChaRM procesov
 • skúsenosti s CRM Data Model-om a CRM back-end architektúrou 
 • skúsenosti s nástrojom BSP/WD Component Workbench 
 • znalosť vrstiev GENIL a BOL v SAP CRM
 • znalosť SAP CRM Web UI a schopnosť vytvárať CRM Web UI rozšírenia
 • schopnosť komunikovať so zákazníkom, navrhovať riešenia a riadiť ich implementáciu

 • výhodou: znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka na konverzačnej úrovni
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-solmancrm-developer-170426A Wed, 26 Apr 2017 16:08:21 +0200
Web Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-170421A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného programátora na pozíciu senior front-end (AngularJS) WEB programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.02.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 - 03.07.2017, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:8 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji SW riešenia pre bankový sektor
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií
 • výborná znalosť HTML5, JavaScript
 • výborná znalosť CSS (LESS, SASS)
 • výborná znalosť AngularJS alebo iného JS frameworku (ReactJS, ...)
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: znalosť .NET
 • výhodou: znalosť TypeScript
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/web-programator-170421A Fri, 21 Apr 2017 03:46:59 +0200
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170420D';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu .NET Programátor na medzinárodný dlhodobý a technologicky inovatívny projekt pre automotive sektor.Predpokladaná suma plnenia:2900 až 4000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:19.06.2017 - 19.06.2018
Nástup na projekt:19.06.2017 - 01.09.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality existujúcich a vývoj nových častí aplikácií v rámci rozsiahleho webového riešenia/portálu pre svetovú luxusnú automobilku
 • aktívne zaškolenie (na reálnom projekte) v rozsahu 1-2 mesiacov a následne práca so Sitecore Experience Platformou
 • dlhodobá (niekoľkoročná) kooperácia na riešeniach postavených na .NET (ASP. NET MVC, Sitecore, ...)
 • spolupráca v rámci agilného tímu v Bratislave o veľkosti cca. 10 programátorov v oblasti .NET vývoja (bez nutnosti cestovania do zahraničia)
 • návrh, úprava a implementácia riešení
 • spolupráca pri integrácii aplikačných komponentov
 • výška RATE-u závisí iba od skúseností a znalostí kandidáta
Požiadavky:
 • 2-4 ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť .NET C#
 • znalosť ASP .NET MVC
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio
 • znalosť SQL
 • znalosť MS SQL
 • skúsenosti s LINQ/Entity Framework/NHibernate/proprietárny ORM FW
 • skúsenosti s TFS

 • výhodou: skúsenosti s NoSQL DB
 • výhodou: skúsenosť s JavaScript-om (AngularJS, jQuery, AJAX, TypeScript)
 • výhodou: skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap)
 • výhodou: znalosť HTML
 • výhodou: znalosť CSS (ideálne: LESS, Sass)
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: skúsenosti s XML, XSD, XSLT, XPATH
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...)
 • výhodou: znalosť konceptu vývoja Test Driven Design
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • tímový hráč
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-170420D Thu, 20 Apr 2017 07:22:05 +0200
Junior .NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-net-programator-170420C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovných a flexibilných junior programátorov na pozíciu junior .NET Programátor na medzinárodný dlhodobý a technologicky inovatívny projekt pre Research & Development sektor retail oblasti.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:26.06.2017 - 26.06.2018
Nástup na projekt:26.06.2017 alebo dohodu, part-time / full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 - 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality existujúcich a vývoj nových častí aplikácií v rámci rozsiahleho riešenia pre celoeurópsku obchodnú retailovú sieť
 • dlhodobá (niekoľkoročná) kooperácia na technologicky inovatívnych riešeniach a konceptoch postavených na .NET (machine learning, cloud computing, big data, ...)
 • spolupráca v rámci agilného tímu (vychadzajúceho z DevOps princípov) o veľkosti cca. 6-10 programátorov v oblasti .NET vývoja
 • rozširovanie svojich znalostí ako v oblasti UI/UX, tak i v oblasti back-end trendov Microsoft sveta
 • výška RATE-u závisí iba od skúseností a znalostí kandidáta
Požiadavky:
 • 0,5 - 3-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť .NET C#
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio
 • znalosť SQL
 • znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)

 • výhodou: znalosť ASP .NET
 • výhodou: skúsenosti s MS SQL
 • výhodou: znalosť LINQ/Entity Framework/NHibernate/proprietárny ORM FW
 • výhodou: skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX, TypeScript)
 • výhodou: skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap)
 • výhodou: znalosť HTML
 • výhodou: znalosť CSS (ideálne: LESS, Sass)
 • výhodou: skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: skúsenosti s XML, XSD, XSLT, XPATH
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Builder, Prototype, Singleton, ...)
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-net-programator-170420C Thu, 20 Apr 2017 06:42:56 +0200
JS Front-End Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu senior JS FRONT-END (ideálne FULL-STACK) Programátora na dlhodobý technologicky inovatívny projekt v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:4600 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:19.06.2017 - 19.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 - 30.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj na strane front-end-u v technológii Javascript (Javascript ES6: ReactJS, Immutable.js)
 • vývoj front-end časti systému na zelenej lúke
 • spolupráca v rámci agilného tímu v zložení: 4 senior programátori, 1 team leader (SCRUM Master)
 • spolupráca s back-end tímom (JAVA) v rámci integrácie s front-end-om
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s niektorými JS framework-ami (ReactJSImmutable.js / AngularJS)
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (LESS, Sass)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • znalosť princípov Javascript ECMAScript (ES6)
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s MySQL/PostgreSQL
 • skúsenosti s in-memory DB Redis
 • znalosť JAVA framework-u Spring (Spring Boot)
 • skúsenosti s vývojom na projekte/och, kde server-side bol naprogramovaný v JAVA-e
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)

 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (Jenkins)
 • výhodou: skúsenosti s distribúciou Linux-u CentOS
 • výhodou: skúsenosti s platformou SaltStack
 • výhodou: znalosť konceptu DDD (Domain-Driven Design)
 • výhodou: znalosť konceptu MVC architektúry
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • analytické myslenie
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/js-front-end-programator-170419A Wed, 19 Apr 2017 04:33:35 +0200
SAP Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-specialista-170410E';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného špecialistu na pozíciu SAP Špecialista na zaujímavý medzinárodný projekt do Bratislavy/Viedne.Predpokladaná suma plnenia:8500 až 10000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Viedeň
Termín:01.06.2017 - 01.12.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • konzultácie, implementácia a testovanie pri zavádzaní SI implementácie v rámci SAP
 • cestovné náklady sú už súčasťou ceny plnenia uvedenej v ponuke
 • spolupráca na projekte je v zložení 30% Viedeň - 70% Bratislava
 • po zapracovaní je možné na projekte pôsobiť formou OFF-SITE
Požiadavky:
 • min. 4-ročné praktické skúsenosti so SAP-om
 • skúsenosti so SAP HCM - PA
 • skúsenosti so SAP OM
 • skúsenosti so SAP ESS
 • skúsenosti so SAP MSS
 • skúsenosti so SAP Payroll
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/sap-specialista-170410E Mon, 10 Apr 2017 09:52:44 +0200
ReactJS Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170410B';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného front-end programátora na pozíciu ReactJS Programátor na zaujímavý dlhodobý projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4500 až 5000 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/off-site
Termín:19.06.2017 - 19.06.2019
Nástup na projekt:19.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca pri návrhu architektúry a vývoj front-end časti webového enterprise riešenia pre zákazníka zo Švajčiarska
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave)
Požiadavky:
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om (jQuery, AJAX)
 • znalosť JavaScript frameworku ReactJS
 • skúsenosti s kontainerom Redux
 • skúsenosti s vývojom front-end časti eneterprise webového riešenia
 • skúsenosti s konceptom responzívneho designu (Bootstrap)
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, Sass, BEM)
 • znalosť Web Service-ov (koncepty REST/SOAP)
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (napr. Git)
 • znalosť XML
 • znalosť SQL
 • porozumenie nemeckého hovoreného slova a schopnosť interagovať (v anglickom jazyku; ideálne v nemeckom jazyku)

 • výhodou: skúsenosti s Node.js (ExpressJS, Sequelize)
 • výhodou: skúsenosti s návrhom front-end architektúry postavenej na ReactJS
 • výhodou: skúsenosti s vývojom nad DB
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/reactjs-programator-170410B Mon, 10 Apr 2017 09:00:57 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170410A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na zaujímavý dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4800 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:19.06.2017 - 19.06.2019
Nástup na projekt:19.06.2017 - 31.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj nových častí & rozširovanie funkcionality existujúceho riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca na tvorbe POC pre kompletný refactoring aplikácií v kombinácii s vývojom a údržbou existujúceho riešenia
 • spolupráca v rámci medzinárodného (SK-CH) tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 10 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, OFF-SITE (detaily viď nižšie) / ON-SITE (Bratislava) doplnená o príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • po zapracovaní sa na projekte je spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE v Bratislave)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 6-8, JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JSF (Richfaces)
 • znalosť web app framework-u Seam
 • znalosť JBoss EAP 6
 • skúsenosti s EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • znalosť SQL
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s AngularJS
 • výhodou: skúsenosti s Javascriptom (JQuery)
 • výhodou: znalosť testovacieho nástroja Selenium
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170410A Mon, 10 Apr 2017 08:37:15 +0200
VMware Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vmware-administrator-170327A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného administrátora na pozíciu senior VMware Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu VMware prostredí (vSphere 5.5, 6.0, vCAC/vRA, ESX 5.5, 6.0)
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb. Ich následné riešenie
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • správa používateľských účtov
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
 • spolupráca možná formou 3 dni on-site a 2 dni off-site týždenne
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s návrhom, implementáciou a správou VMware prostredia
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov a Active Directory
 • skúsenosti s PowerShell skriptom
 • skúsenosti s administráciou DB MS SQL a Linux SQL
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: certifikácia VCA Data Center
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/vmware-administrator-170327A Mon, 27 Mar 2017 11:49:09 +0200
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170324A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme programátora na pozíciu JAVA Back-End Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:4000 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • analýza, vývoj, testovanie, dokumentácia a nasadzovanie JAVA aplikácii
 • vývoj integračného rozhrania medzi back-end systémami a systémami tretích strán
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu v oblasti JAVA Back-End na enterprise riešeniach
Požiadavky:
 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA 7/8 alebo JAVA EE 6/7
 • skúsenosti s jednou z technológií EJB/CDI, JAX-RS, JPA 2.x
 • skúsenosti s test-driven vývojom s použitím JUnit, Mockito alebo Arquillian
 • skúsenosti s repozitory systémom Git alebo Gradle
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s používaním design pattern-ov a anti-pattern-ov

 • výhodou: skúsenosti s Big Data technológiami napr. Hadoop alebo Spark
 • výhodou: skúsenosti s SQL a NoSQL DB
 • výhodou: skúsenosti s Apache Kafka
 • výhodou: základné skúsenosti s UML (Enterprise Architect)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170324A Fri, 24 Mar 2017 03:25:12 +0100
Senior DWH Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170322A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených a šikovných developerov/analytikov na pozíciu senior ETL/DWH Developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:6000 až 6400 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:26.06.2017 - 26.12.2017
Nástup na projekt:26.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • minimálne 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • praktické skúsenosti s SQL databázou Microsoft SQL Server 2012
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170322A Wed, 22 Mar 2017 12:55:38 +0100
Senior Tester https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného testera na pozíciu senior Tester na zaujímavý projekt v Prahe pre oblasť poisťovníctva.Predpokladaná suma plnenia:2100 až 2500 € mesačne
Miesto plnenia:Česko, Praha
Termín:01.06.2017 - 01.11.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:5 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre manuálne a automatizované testy
 • vykonávanie manuálnych testov GUI
 • definovanie a spúšťanie automatizovaných funkčných test case-ov
 • zabezpečovanie projektovej QA (Quality Assurance)
 • vedenie 2-3 členného tímu testerov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax v oblasti testovania
 • min. 1-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích plánov a scenárov (manuálne a automatizované testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou manuálnych a automatizovaných funkčných testov
 • skúsenosti s používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. HP Quality Center)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania
 • praktické skúsenosti s vedením menšieho tímu

 • výhodou: skúsenosti so skriptovaním automatizovaných testov
 • výhodou: znalosť SQL
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-tester-170320A Mon, 20 Mar 2017 11:44:46 +0100
Cobol Špecialista https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cobol-specialista-170317A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného špecialistu na pozíciu COBOL Špecialista na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť bankovníctva.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2020
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky
Popis:
 • návrh a implementácia nových požiadaviek pre existujúce riešenie v COBOLe
 • podpora vyvinutých riešení u koncového zákazníka pre oblasť bankovníctva
 • analýza a odstraňovanie chýb
 • spolupráca s tímom konzultantov na strane zákazníka
Požiadavky:
 • praktické skúsenosti s vývojom na mainframe pod operačným systémom zOS, MVS
 • praktické skúsenosti s používaním JCL (Job Control Language), CA Librarianu
 • praktické skúsenosti s využívaním debuggera CA-Intertest pre online a batch-ové programy
 • skúsenosti s programovaním v jazyku COBOL na mainframe
 • skúsenosti s ISPF (Interactive System Productivity Facility) a SDSF (System Display and Search Facility) utilítami
 • skúsenosti s programovaním a údržbou dát v databáze DB2 (ovládanie SQL príkazov)
 • znalosť fungovania transakčného monitora CICS (Customer Information Control) a praktické skúsenosti s programovaním pod CICSom
 • komunikačné schopnosti
 • samostatnosť, angažovanosť, spoľahlivosť, nekonfliktnosť
 • analytické myslenie
 • orientácia na komunikáciu so zákazníkom
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/cobol-specialista-170317A Fri, 17 Mar 2017 11:54:27 +0100
UNIX/LINUX Admin https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170316B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného administrátora na pozíciu senior UNIX/LINUX Administrátor na zaujímavý projekt pre zákazníka v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za údržbu, výkonnosť a podporu prostredia
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • monitoring, riešenie problémov a plánovanie rozvoja prostredia
 • pomoc pri návrhu, vývoji, testovaní a implementácii nových riešení
 • rozvoj a integrácia nových hardware-ových komponentov
Požiadavky:
 • min. 3-ročná prax s UNIX/LINUX administráciou
 • min. 2-ročné skúsenosti so systémami s vysokou dostupnosťou (high availability systems)
 • pokročilá znalosť HP-UX 11.1i
 • pokročilá znalosť RHEL 5.x \OEL
 • pokročilá znalosť s klustrovaním a konfiguráciou RedHat
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/unixlinux-admin-170316B Thu, 16 Mar 2017 08:40:21 +0100
PLC Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170316A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného a šikovného programátora na pozíciu PLC Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre oblasť automotive.Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.12.2017
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za vypracovanie softwaru pre ovládanie zariadení s dôrazom na optimálnu funkčnosť a bezpečnosť
 • zodpovednosť za určovanie parametrov a za technické riešenie aplikácií riadiacich automatov a častí zariadení
 • zodpovednosť za uvedenie riadiacich a vizualizačných častí navrhovaných zariadení do prevádzky
Požiadavky:
 • min. 3-ročné skúsenosti s PLC programovaním
 • skúsenosti s programovaním zariadení Simatic alebo Tia portal
 • skúsenosti s pohonným meničom Sew alebo Siemens
 • skúsenosti s WinCC Flexible
 • technické a analytické myslenie
 • samostatnosť, zodpovednosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/plc-programator-170316A Thu, 16 Mar 2017 08:37:23 +0100
Junior Sitecore Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme šikovného programátora na pozíciu junior Sitecore Programátora na zaujímavé dlhodobé (zahraničné) projekty v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:2500 až 2700 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:26.06.2017 - 26.12.2017
Nástup na projekt:26.06.2017 - 31.08.2017 alebo dohodu, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • aktívne zaškolenie (na reálnom projekte) v rozsahu 1-2 mesiacov a následne práca so Sitecore Experience Platformou
 • návrh, úprava a implementácia Sitecore riešení
 • spolupráca pri integrácií aplikačných komponentov
 • spolupráca pri integrácií Sitecore-u s inými systémami
 • komunikácia s tímom zákazníka
 • možnosť dlhodobej spolupráce v agilných medzinárodných tímoch
Požiadavky:
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s vývojom v .NET (C#,  ASP .NET MVC)
 • min. 1-ročné aktívne projektové skúsenosti s ASP .NET MVC framework-om
 • znalosť vývojového prostredia MS Visual Studio 2012/2013/2016

 • výhodou: znalosť niektorého z repository systémov (TFS, SVN, ...)
 • výhodou: aspoň teoretické znalosti o Sitecore Platforme (Sitecore Experience Platform)
 • výhodou: skúsenosti s NoSQL databázami
 • výhodou: skúsenosti s niektorým z JavaScript framework-ov: jQuery, Angular JS, TypeScript a pod.
 • výhodou: praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • výhodou: znalosť WCF, WebServices
 • výhodou: znalosť MS SQL
 • výhodou: znalosť SQL
 • výhodou: znalosť UML (Enterprise Architect/IBM Rational Rose/...)
 • výhodou: certifikácia Visual Studio Professional with MSDN
 • výhodou: skúsenosti s agilnym vývojom (SCRUM)
 • logické myslenie
 • silná motivácia rozvíjať sa v oblasti Sitecore vývoja
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/junior-sitecore-programator-170315A Wed, 15 Mar 2017 11:37:44 +0100
Senior DWH Developer https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170314A';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených a šikovných developerov/analytikov na pozíciu senior ETL/DWH Developer na zaujímavý on-site projekt v oblasti bankovníctva do Viedne.Predpokladaná suma plnenia:7200 až 7800 € mesačne
Miesto plnenia:Rakúsko, Viedeň
Termín:19.06.2017 - 19.12.2017
Nástup na projekt:19.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • dizajnovanie a dokumentovanie ETL procesov
 • návrh a implementácia riešení v oblasti BI/DWH v rámci agilného tímu
 • podpora spracovania DWH (ETL: Oracle Data Integrator / Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center)
 • analýza produkčných incidentov a návrh ich riešenia
 • analýza a riešenie požiadaviek a ich transformácia do dátového modelu
 • podpora používateľov pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty
 • sprostredkovanie a formalizácia komunikácie medzi užívateľmi BI riešení a reportov
 • komunikácia so zadávateľmi požiadaviek
 • kooperácia s vývojovým a testovacím tímom
 • vykonávanie špecifických testov
 • analýza dátovej kvality (data profiling, testovanie dát)
 • podpora UAT testovania
 • príprava dokumentácie k riešeným úlohám
Požiadavky:
 • minimálne 5-ročné silné skúsenosti v oblasti ETL DWH (Oracle & Microsoft)
 • výborná znalosť ETL nástroja ODI (Oracle Data Integrator)
 • praktické skúsenosti s SQL databázou ORACLE 11g
 • skúsenosti s relačným a diminzionálnym data modelovaním
 • praktické skúsenosti s PL SQL a/alebo T–SQL (aspoň jeden na úrovni pokročilý s minimálne 1- ročnou praxou)
 • skúsenosti s niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM/LEAN/KANBAN/...)

 • výhodou: komunikatívna znalosť nemeckého jazyka
 • praktické skúsenosti s SQL databázou Microsoft SQL Server 2012
 • výhodou: skúsenosti s ďalšími ETL nástrojmi (Oracle Warehouse Builder / Informatica Power Center / MS SQL Server Integration Services)
 • výhodou: praktické skúsenosti v modelovaní s CASE nástrojom (výhodou: Power Designer)
 • veľmi dobré analytické, komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/senior-dwh-developer-170314A Tue, 14 Mar 2017 11:42:18 +0100
JAVA Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného programátora na pozíciu JAVA Programátor na dlhodobý zahraničný projekt pre sektor poisťovníctva v Bratislave [+ off-site] / Švajčiarsku.Predpokladaná suma plnenia:4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava/Off-site
Termín:19.06.2017 - 19.06.2019
Nástup na projekt:19.06.2017 - 01.09.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:2 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • rozširovanie funkcionality, údržba a podpora existujúceho "legacy" riešenia pre sektor poisťovníctva
 • spolupráca v rámci medzinárodného švajčiarského tímu v oblasti JAVA o veľkosti cca. 3 - 5 ľudí
 • spolupráca v SETUPe: FULL-TIME, ON-SITE (Bratislava) / OFF-SITE (detaily viď nižšie) doplnená a príležitostné cesty do Švajčiarska (všetky náklady sú hradené zákazníkom)
 • spolupráca možná i v SETUPe OFF-SITE (home-office): 1 - 2 dni/týždeň (zvyšná časť týždňa: ON-SITE)
Požiadavky:
 • min. 4-ročné skúsenosti s programovaním v JAVA EE
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s JAVA EE 6
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST JAX-RS, SOAP JAX-WS)
 • skúsenosti s EJB 3/CDI, JPA 2.x
 • skúsenosti s Hibernate-om
 • znalosť framework-u JUnit
 • znalosť JBoss EAP 6
 • znalosť web app framework-u Seam
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • skúsenosti s IDE Eclipse/IntelliJ
 • skúsenosti s logging framework-om Log4j
 • znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (ideálne Maven)
 • komunikačná znalosť (slovom i písmom) nemeckého jazyka

 • výhodou: znalosť framework-u Apache CXF
 • výhodou: skúsenosti s IBM DB2
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

 

]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/java-programator-170301A Wed, 01 Mar 2017 09:58:31 +0100
Microsoft Administrátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného administrátora na pozíciu senior Microsoft Administrátor na zaujímavý dlhodobý projekt do Bratislavy.Predpokladaná suma plnenia:2400 až 2800 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie:1 rok s možnosťou predĺženia
Popis:
 • zodpovednosť za konfiguráciu a správu Windows Serverov
 • správa používateľských účtov
 • vytváranie návrhu riešenia, zodpovednosť za implementáciu riešenia a vytváranie dokumentácie
 • identifikácia výkonnostných problémov a ich riešenie
 • identifikácia hlavných príčin pádov a chýb operačných systémov a aplikácií
 • spolupráca pri migrácii DataCentra
 • asistovanie zakazníkom a tretím stranám pri riešení problémov s business aplikáciami
 • spolupráca možná formou 3 dni on-site a 2 dni off-site týždenne
Požiadavky:
 • odborná znalosť sietí a operačných systémov Microsoft vrátane Windows Server 2003/2008 R2/2012
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou Windows Serverov
 • skúsenosti s konfiguráciou a správou SQL klustrov
 • základná znalosť VMware alebo Hyper-V
 • základná znalosť systémovej bezpečnosti
 • základná znalosť sieťovej infraštruktúry

 • výhodou: praktické skúsenosti s migráciou DataCentra
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/microsoft-administrator-170208B Wed, 08 Feb 2017 08:36:20 +0100
.NET Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C';

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného a flexibilného senior back-end .NET programátora na zaujímavý projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.Predpokladaná suma plnenia:3700 až 4100 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2020
Nástup na projekt:01.06.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:3 roky s možnosťou predĺženia
Popis:
 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia postaveného na najnovších technológiách .NET core a ANGULAR JS 2.0
 • podieľanie sa na tvorbe serverovej a aplikačnej logiky veľkého poisťovacieho systému
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie alebo iného zadania
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
Požiadavky:
 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom .NET aplikácii
 • výborná znalosť C# .NET
 • výborná znalosť MVC princípov
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • pokročilá znalosť WebAPI
 • pokročilá znalosť REST

 • výhodou: skúsenosti s .NET core
 • výhodou: skúsenosti z oblasti poisťovníctva
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-programator-161130C Wed, 30 Nov 2016 08:28:50 +0100
.NET F-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu front-end junior/middle/senior .NET Programátora na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 - 31.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj front-endovej časti aplikácie
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 1.6.2017 do 31.8.2017
 • pozícia vhodná aj pre absolvetna s 1-ročnou praxou
Požiadavky:
 • minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť ASP .NET
 • výborná znalosť HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery

 • výhodou: skúsenosti s ANGULAR JS
 • výhodou: skúsenosti s C#
 • výhodou: skúsenosti s ASP .NET MVC
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-f-e-programator-160905C Mon, 05 Sep 2016 10:49:20 +0200
.NET B-E Programátor https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B';

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúsených, šikovných a flexibilných programátorov na pozíciu back-end junior/middle/senior .NET Programátor na zaujímavý projekt v Bratislave pre finančný sektor.Predpokladaná suma plnenia:3200 až 3600 € mesačne
Miesto plnenia:Slovensko, Bratislava
Termín:01.06.2017 - 01.06.2018
Nástup na projekt:01.06.2017 - 31.08.2017 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie:12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Popis:
 • kooperácia na vývoji veľkých webových aplikácií a enterprise riešení pre finančný sektor
 • vývoj nových i rozširovanie funkcionality existujúcich aplikácií a riešení
 • vývoj back-endovej časti aplikácie a vytváranie výberov údajov nad obrovskou databázou
 • spolupráca v rámci skúseného medzinárodného tímu (Saudská Arábia, Turecko, Taliansko, USA ...)
 • nástup na projekt je možný v termíne od 1.6.2017 do 31.8.2017
 • projekt je vhodný aj pre absolventa s 1-ročnou praxou
 • projekt je vhodný aj pre 3 až 6 členný tím, ktorý vie pôsobiť prvé 3-4 mesiace on-site následne v kombinácii on-site/off-site
Požiadavky:
 • minimálne 1-ročné skúsenosti s vývojom na MS platforme
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť C#
 • znalosť Entity Framework
 • znalosť ORACLE alebo MS SQL DB
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
]]>
https://www.titans.sk/sk/it-freelancers/pracovna-ponuka/net-b-e-programator-160905B Mon, 05 Sep 2016 10:45:25 +0200