Môže o vašej výpovedi rozhodnúť AI?

Môže o vašej výpovedi rozhodnúť AI?

31.01.2024
5 min.

Umelá inteligencia (AI) nenávratne mení svet práce, preberá čoraz viac kompetencií a stáva sa neviditeľnejšou. Robo Dusík, spoluzakladateľ TITANS, prezradil, do akej miery jej môžeme dôverovať so spravovaním citlivých dát zamestnancov a prijímaním správnych kandidátov.

Neddra Lira, ktorá roznášala zásielky prostredníctvom aplikácie Amazon Flex, patrila tri roky medzi najlepších doručovateľov spoločnosti. Jedného dňa však dostala e-mail, ktorý ukončil jej pracovnú činnosť a podnietil vznik vážnych finančných problémov. Jej príbeh zrkadlí skúsenosti ďalších bývalých zamestnancov Amazonu, ktorých v roku 2020 hromadne prepustili dovtedy nezvyčajným spôsobom. Proces totiž prebehol na základe rozhodnutia umelej inteligencie, ktorá dospela k záveru, že si svoju prácu nevykonávali poriadne. 

Spoločnosť za posledné desaťročia automatizovala svoje ľudské zdroje (HR) viac ako väčšina firiem. Internetový obchod je navyše známy svojimi nezvyčajne náročnými pracovnými podmienkami. Keďže ich monitorujú a dohliadajú na nich roboty, aj so zamestnancami Amazonu sa podľa ich slov zaobchádza ako s robotmi.  

Polovicu práce spraví za nás

Spoločnosti skutočne čoraz viac využívajú AI a jej všestranné funkcie v interných procesoch. Firmy na celom svete vynaložia do roku 2027 na generatívne riešenia umelej inteligencie 151,1 miliardy amerických dolárov. Odhaduje to výskumná spoločnosť International Data Corp. Správa spoločnosti Eightfold AI dokonca uvádza, že väčšina opýtaných vedúcich pracovníkov v oblasti HR už AI využíva. Príkladom je scenár, keď je do firmy potrebné prijať nového človeka. Algoritmy dokážu analyzovať životopisy, určiť najkvalifikovanejších kandidátov a poskytnúť informácie, ktoré náborovým pracovníkom pomôžu prijímať lepšie rozhodnutia.

“Ľudia v HR môžu v dôsledku únavy, nepozornosti či súkromných problémov niektoré veci prehliadnuť a spraviť chyby. No to sa AI nemôže stať. Pomáha im, aby boli vo svojej práci dôslednejší,” vysvetľuje Róbert Dusík, co-CEO a spoluzakladateľ TITANS freelancers.

Výhody práce s umelou inteligenciou vyzdvihuje aj Alex Hood, produktový riaditeľ spoločnosti Asana. Odhaduje, že polovicu času, ktorý trávime v práci, venujeme tzv. “práci pre prácu”. Ide o činnosti, ktoré nie sú podstatou toho, prečo tam sme a ktoré by mala na svoje plecia prevziať AI. Dokáže automatizovať opakujúce sa a časovo náročné úlohy, vďaka čomu umožní HR oddeleniu sústrediť sa na zložitejšie činnosti, ako je tvorba stratégií. Okrem toho mu pomôže zlepšiť analýzy a poskytne návrhy, ako ušetriť firemné náklady. 

Mnohí personalisti využívajú AI na zefektívnenie procesu prijímania nového zamestnanca.

Pod neustálym dohľadom AI

Aj prostredníctvom monitorovania správania a produktivity zamestnancov môže umelá inteligencia poskytovať personalistom cenné poznatky. Dokážu tak včas odhaliť príznaky vyhorenia, optimalizovať pracovné postupy, rozhodnúť o povýšeniach či zvyšovaní platov. Zároveň ale môžu aj ukončiť pracovný pomer so zamestnancami, ktorí majú najnižšiu výkonnosť. 

Podľa správy spoločnosti ResumeBuilder 44 percent vedúcich pracovníkov uvádza, že v roku 2024 dôjde k prepúšťaniu v dôsledku efektívnosti AI. Zároveň však platí, že technológia umožňuje reštrukturalizovať a nanovo definovať prácu, ktorú vykonávame. Spoločnosti budú stále potrebovať niekoho, kto bude činnosť AI podnecovať, dávať zmysel výsledkom a prijímať súvisiace bezpečnostné opatrenia. 

Aj titanská HR základňa zlepšuje svoje procesy s pomocou AI produktov. Hromadne nahradiť zamestnancov strojmi však neplánuje. “Pre nás je veľmi dôležité vysvetľovať ľuďom každú novú technológiu, ktorú do firmy prinášame a vopred im ukazovať, ako zvýši produktivitu a efektivitu ich práce. Ako IT firma to máme vo svojej DNA,” konštatuje Róbert Dusík. 

Rozhodnutia musí prijímať človek

Napriek širokému spektru jej výhod, umelá inteligencia nie je vševediaca. Pri skúmaní konkrétnej situácie zamestnanca dokáže vygenerovať užitočné údaje, no nemôže o nej poskytnúť komplexný obraz, na základe ktorého možno prijať spravodlivé rozhodnutia. Dôkazom je prípad prepustenej Liry z Texasu, ktorá doručovala zásielky pre Amazon. HR oddelenie by malo hlbšie analyzovať dôvody, ktoré stoja za získanými údajmi, aby ich správne pochopili.

Svoje o tom vie aj Harvard Business School. Až 88 percent tamojších vedúcich pracovníkov v oblasti HR sa dozvedelo, že ich nástroje odmietajú kvalifikovaných kandidátov, ktorí mali medzeru v životopisoch dlhšiu ako šesť mesiacov. V mnohých prípadoch však mohla predstavovať legitímne životné udalosti, ako je napríklad tehotenstvo, nasadenie v armáde alebo chorobu. 

Zvážiť je potrebné aj riziká kybernetickej bezpečnosti. Personálne oddelenie musí byť schopné ubezpečiť zamestnancov, že ich osobné údaje, ako sú čísla sociálneho poistenia a bankové údaje, sú v bezpečí. Pokiaľ neprijme spoľahlivé smernice, spoločnosti hrozia žaloby, vysoké pokuty a poškodenie jej dobrého mena. 

“Ide o jednu z vecí, bez ktorej by si firmy k sebe vôbec nemali AI púšťať,” zdôrazňuje Róbert Dusík. “Vo všetkých štúdiách o zavádzaní AI do HR, ktoré som doteraz čítal, sa vždy nachádzalo výrazné upozornenie: na to, aby to fungovalo, sa musia zaviesť robustné politiky nad dátami, ku ktorým bude mať AI prístup. Umelá inteligencia je síce dobrý sluha, ale zlý pán, a v hre je okrem etiky aj GDPR.” Zároveň dodáva, že kritické uvažovanie a ľudskou mysľou vytvorené silné politiky sú v TITANS nevyhnutnosťou. 

AI opakuje naše chyby

Spoločnosť Amazon má za sebou viac medializovaných prešľapov, v ktorých figurovalo využitie AI. V roku 2018 upustila od prijímania zamestnancov prostredníctvom algoritmu, ktorý podporoval rodovú diskrimináciu. Dôvodom bolo, že vzorové údaje a životopisy, ktoré spoločnosť poskytla algoritmu, boli silne naklonené mužom. 

“Prostredníctvom AI sa chceme vyhnúť práve predsudkom,” hovorí Róbert Dusík. “Z toho dôvodu je dôležité zmeniť zmýšľanie nad dátami, ktoré jej poskytujeme na vyhodnocovanie, a nepristúpiť k nim na úrovni rozsiahlych dát, ale širokých dát.”

V snahe zabrániť diskriminácii prijalo mesto New York zákon, ktorý vyžaduje, aby spoločnosti kontrolovali zaujatosť náborového softvéru využívajúceho AI. Zákon v americkom štáte Illinois zas vyžaduje, aby zamestnávatelia informovali uchádzačov o používaní AI a vopred získali ich súhlas. Potvrdzuje sa tak, že spoločnosti, ktoré chcú na trhu uspieť, by mali byť schopné nájsť rovnováhu medzi technológiou a ľudským zapojením. Ak na AI pozorne dohliada vyškolený tím HR odborníkov, organizácie si môžu byť isté, že potenciálne riziká zostanú pod kontrolou.

Je dôležité zmeniť zmýšľanie nad dátami, ktoré AI poskytujeme na vyhodnocovanie.

31 347

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

660

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

435 090

Úspešne dodaných
man-days