O nás

Kto sme a ako Vám môžeme pomôcť

O nás

TITANS freelancers je jedným z popredných nezávislých poskytovateľov IT služieb v oblasti outsourcingu IT špecialistov.

Ponuka pre firmy

Ak potrebujete pružne prispôsobovať veľkosť Vašich IT kapacít, zvyšovať výkonnosť Vášho IT oddelenia alebo znižovať mzdové náklady, TITANS freelancers Vám ponúka extra svaly pre Vaše IT projekty. Len u nás máte možnosť rýchlo získať do svojho tímu vysoko kvalifikovaných IT špecialistov, ktorých si môžete jednoducho nájsť priamo na našom webe.

Spoločnosť TITANS freelancers predstavuje silného a spoľahlivého partnera, ktorý Vašej firme pomôže ľahšie realizovať stanovené obchodné a strategické ciele. Disponuje zručnosťami a schopnosťami, ktoré využijete na dosiahnutie vyššej úrovne efektivity a flexibility.

Viac informácií o výhodách spolupráce s nami a ponuke služieb nájdete v sekcii Pre firmy.

Ponuka pre IT freelancerov

Freelancerom ponúkame množstvo jedinečných projektov v oblasti IT.

TITANS freelancers spolupracuje s tisíckami IT freelancerov na Slovensku a v zahraničí. Má uzatvorené partnerské zmluvy s prestížnymi spoločnosťami, inštitúciami a personálnymi agentúrami pôsobiacimi v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, Chorvátsku, Českej a Slovenskej republike, vďaka čomu vie ponúknuť IT freelancerom atraktívne projekty.

Viac sa dozvieš v sekcii IT freelanceri.
Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX
TITANS FREELANCERS


1. ZODPOVEDNOSŤ

 • Dodržiavame všetky právne predpisy, zákonné normy a zmluvné ustanovenia.
 • Dodržiavame etické pravidlá, konáme čestne, budujeme dobré meno spoločnosti a svojím správaním neznižujeme jej dôveryhodnosť v očiach verejnosti.
 • Predchádzame situáciám, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov.

Ťažíme z nadobudnutých obchodných skúseností a pri spolupráci s partnermi vychádzame vždy z platných právnych noriem a morálnych zásad s jednoznačným cieľom posilniť a zachovať dobré meno TITANS freelancers v očiach verejnosti na Slovensku i v zahraničí.

2. REŠPEKT

 • Rešpektujeme svojbytnosť, osobitosť a jedinečnosť každého človeka (pohlavie, rasa, vek, zdravotný stav, národnostný pôvod, etnická príslušnosť, sexuálna orientácia, náboženské a politické presvedčenie).
 • Chránime životné prostredie (tlač na recyklovaný papier, repasovanie náplní do tlačiarní, elektronické spracovávanie a zasielanie dokumentov).

Jedným z najdôležitejších aspektov správnej spolupráce a komunikácie je rešpektovanie základných ľudských práv a slobôd. Rovnaký dôraz kladieme aj na šetrenie životného prostredia, čím myslíme i na budúcnosť ďalších generácií.

3. SPOĽAHLIVOSŤ

 • Zakladáme si na rýchlych reakciách a včasnej spätnej väzbe.
 • Plníme všetky naše finančné záväzky.
 • Neustále posilňujeme našu finančnú kondíciu a vyhýbame sa nežiaducim rizikám.

Systém komunikácie máme nastavený tak, aby sme našich partnerov vždy včas a správne informovali. Naším cieľom je, aby spoločnosť TITANS freelancers bola spoľahlivým partnerom v oblasti efektívneho odovzdávania informácii a finančnej stability.

4. DISKRÉTNOSŤ

 • Dodržiavame zákon o ochrane osobných údajov a pristupujeme k spracovaniu osobných údajov, ako aj k informáciám získaných od tretích strán osobitne dôverne.
 • Garantujeme bezpečnosť údajov a informácií využívaním dostupných technológií s najmodernejšími bezpečnostnými prvkami.

Rešpektujeme právo na súkromie. S osobnými údajmi nakladáme výlučne v súlade s účelom, na ktorý nám boli so súhlasom tretej strany poskytnuté.

5. ORIENTÁCIA NA KLIENTA

 • Načúvame klientom, aby sme splnili ich požiadavky a očakávania.
 • Vedieme otvorený dialóg s cieľom budovať trvalo udržateľný vzťah založený na dôvere.
 • Profesionálne vystupovanie na každej komunikačnej úrovni je pre nás samozrejmosťou.

S našimi klientmi vždy komunikujeme otvorene a profesionálne. Budujeme dlhodobé partnerstvo založené na vzájomnej dôvere. Robíme to v záujme spolupráce postavenej na dôvere a ústretovosti, aby sme pre našich klientov boli vždy silným a spoľahlivým partnerom.

6. KOMUNIKÁCIA S TITANMI

 • Vychádzame z jedinečnosti každého freelancera, a preto je naša komunikácia postavená na individuálnom prístupe.
 • Sme otvorení spoločnému hľadaniu riešení vzniknutých situácií.
 • V komunikácii sme vždy ústretoví, hoci náročnosť našich požiadaviek je vysoká.

Vnímame špecifickosť každého z našich TITANOV, preto našu komunikáciu vždy staviame na individuálnom prístupe. Hoci kladieme veľký dôraz na náročnosť našich požiadaviek, je pre nás ústretový prístup pri hľadaní spoločných riešení samozrejmosťou.