Odkupovanie voľných pracovných kapacít

Umiestnenie Vašich voľných pracovných kapacít na našich projektoch

Odkupovanie voľných pracovných kapacít

Máte voľné pracovné kapacity a neviete ich využiť v žiadnom z Vašich projektov? Ponúkame Vám možnosť odkúpenia Vašich voľných IT kapacít a ich umiestnenie počas stanovenej doby na projektoch na Slovensku alebo v zahraničí. Po uplynutí dohodnutej doby je Vám špecialista opäť k dispozícii pre Vaše potreby. Týmto spôsobom Vám Váš IT špecialista nebude generovať zbytočné náklady naopak, bude Vám prinášať zisk.

Ako odpredať Vaše voľné kapacity:

  • Stanovíte si cenu, za ktorú ste ochotní odpredať nám voľné kapacity IT špecialistu.
  • Stanovíte si dobu, počas ktorej nám bude Váš IT špecialista k dispozícii.
  • Zašlete nám životopis IT špecialistu.

Následne Vám v TITANS freelancers nájdeme vhodný projekt pre Vášho IT špecialistu.

Výhody odpredaja voľných IT kapacít:

  • Neplatíte za prácu IT špecialistom, ktorých momentálne nedokážete využiť.
  • Nemusíte prepúšťať overených IT špecialistov a opätovne vyhľadávať nových IT špecialistov pre nové projekty.
  • Zvyšujete kvalifikáciu svojich IT špecialistov.