ICT/Business Analytik

Ponuka úspešne obsadená

Základné informácie

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného, šikovného analytika na pozíciu ICT/Business Analytik na zaujímavý medzinárodný off-site projekt pre oblasť veľkých card processing riešení.

Interné číslo 161124A
Názov pozície ICT/Business Analytik
Predpokladaná suma plnenia 5500 až 6000 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Off-site
Termín 03.04.2017 - 03.01.2018
Nástup na projekt 03.04.2017 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 9 mesiace s možnosťou predĺženia

Reagovať na pracovnú ponuku

Popis pozície

 • spolupráca v medzinárodnom, agilnom tíme v prostredí high-availability card processing riešení
 • spolupráca na príprave nového card processing centra
 • získavanie hlbokých znalostí o funkcionalite aplikačného SW využívaného processing centrom
 • príprava use case-ov pre card life-cycle management
 • príprava personalizačných dát
 • risk monitoring
 • aktívna komunikácia s dodávateľmi SW počas vývoja a testovania SW riešenia (komunikácia s vývojármi a testermi)
 • komunikácia ohľadom potrebnej systémovej konfigurácie
 • analýza požiadaviek trhu a návrh potrebných riešení
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia potrieb a požiadaviek zákazníka
 • vytváranie zrozumiteľnej a prínosnej dokumentácie toho, ČO ZÁKAZNÍK potrebuje pre algilný tím 
 • príprava funkčných špecifikácií a zmenových požiadaviek
 • participácia pri príprave technickej špecifikácie
 • revidovanie technickej dokumentácie
 • transformácia funkčných požiadaviek
 • poskytovanie konzultačnej podpory
 • spolupráca a komunikácia s IT, sieťovými, DB a aplikačnými administrátormi, bezpečnostnými špecialistami a operátormi
 • pravidelná účasť na medzinárodných konferenčných hovoroch v anglickom jazyku
 • spolupráca v SETUP-e: full-time, off-site (home-office)
 • občasné cestovanie do Švajčiarska a/alebo iných krajín EU podľa potreby projektu 

Požiadavky

 • minimálne 4-ročné aktívne skúsenosti s činnosťou ICT/Business analytika v oblasti payment (card) industry
 • znalosť procesov týkajúcich sa card processing-u a issuingu prepaid alebo kreditnych kariet
 • skúsenosti s high availability riešeniami
 • skúsenosti so SW vývojom v oblasti rozhraní VISA/Mastercard 
 • analytické zručnosti a skúsenosti s vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories, ideálne v agilnom prostredí na základe požiadavky zákazníka
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • schopnosť koordinovať komunikáciu medzi požiadavkami zákazníka a dodávateľmi SW
 • základná znalosť návrhu informačných systémov
 • skúsenosti s UML
 • skúsenosti s používaním nástroja Enterprise Architect (alebo iného modelovacieho nástroja)
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • rozsiahle znalosti ICT trendov, technológií a praktík
 • skúsenosti s integráciou systémov prostredníctvom (web) service-ov: mapovanie, impact analýza

 • výhodou: skúsenosti s VISA/Mastercard chargeback processing-om
 • výhodou: skúsenosti s procesmi vytvárania platobných tranzakcií
 • výhodou: znalosť nemeckého, talianského alebo francúzskeho jazyka
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • schopnosť rýchlo prebrať iniciatívu
 • otvorený novým nápadom a víziam
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • schopnosť individuálnej i tímovej práce
 • proaktívny prístup
 • logické myslenie pri vykonávaní úloh

Jazykové znalosti / stupeň

 • anglický jazyk - aktívne